תוכן

Transcription

תוכן
‫‬
‫בס"ד‬
‫מערכת הצורות‬
‫פועל ושם‬
‫לימוד ותרגול‬
‫לכיתות על יסודי‬
‫‬
‫מהדורה מתוקנת תשע"ה‬
‫לפי תכנית הלימודים החדשה‬
‫ז' חזן‬
‫ •כתיבה ועריכת לשון‪ :‬ז' חזן ‪02-6513582‬‬
‫ •עיצוב גרפי ועימוד‪ :‬גרפיק סנטר‬
‫ •הפצה‪ :‬גרפיק סנטר ‪02-6435895‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תודה לגב' חנה היאס על חלקה בספר‪.‬‬
‫תודה לגב' קרלינשטיין על חלקה הניכר בבניית מערכת הפועל‪.‬‬
‫תודה לגב' ב' לוונשטיין ‪ -‬נוות ישראל‪ ,‬על הארותיה החשובות‪.‬‬
‫תודה לגב' ת' מירסקי ומ' אור על חלקן בספר‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליד‪ ,‬לאחסן במאגרי מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי‬
‫אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר ‪ -‬כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪ ,‬ללא רשות מפורשת בכתב‬
‫מהמו"ל‪ ,‬הן ע"פ ד"ת‪ ,‬והן ע"פ החוק הבינלאומי‪.‬‬
‫השתדלתי כמיטב יכולתי לאתר את בעלי הזכויות של הקטעים ששובצו בספר‪ .‬אם השמטתי בשוגג פרטים‬
‫של אחד הכותבים‪ ,‬אשמח לתקן זאת במהדורה הבאה‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תורת ההגה‬
‫‪8. ............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהשוואים ‪9....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהדגשים‪12.....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהטעם‪14........................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒחוק החיטוף‪15...............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪16.......................................................................................................................‬‬
‫הפועל ‪17. ...................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהגופים ‪17......................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהזמנים ‪19.....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהשורש ‪20......................................................................................................‬‬
‫שבעת הבניינים‬
‫ƒ‬
‫‪22. ..............................................................................‬‬
‫ƒמשמעות הבניינים ‪27......................................................................................‬‬
‫פירוט שבעת הבניינים‬
‫‪37. ....................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין הפעיל‪37................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪43.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫הופעל‪44................................................................................................‬‬
‫ƒבניין ֻ‬
‫בחנו את עצמכם‪50.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין קל‪51.....................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪61.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין נִ ְפ ַעל ‪62..................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪69.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין פיעל ‪70..................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪79......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין פועל ‪80..................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪90.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבניין ִה ְת ַפ ֵעל‪91...............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪99......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒפעלים גזורי שם‪111........................................................................................‬‬
‫הגזרות‪113............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת המרובעים ‪113.......................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪127......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת חפ"נ ‪128...............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת חפי"צ ‪138.............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם‪146......................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נחי פ"א ‪148...........................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נפ"ו‪/‬י ‪149..............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪ -‬עד נפו"י ‪156.....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נל"א‪157................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪ -‬עד נל"א ‪163....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נל"י‪/‬ה ‪164.............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪ -‬עד נל"י‪/‬ה ‪173...................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נע"ו‪/‬י ‪174..............................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ‪ -‬עד נעו"י ‪189....................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהמורכבים‪190................................................................................................‬‬
‫תרגילי סיכום לכל הגזרות‪193.......................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת ע"ע ‪ /‬הכפולים הרחבה ‪197.........................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהעיצורים הגרוניים הרחבה ‪210..........................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒתקינות בפועל ‪ -‬סיכום הרחבה‪223......................................................................‬‬
‫לוחות‬
‫נטייה‪227...........................................................................................‬‬
‫השם ‪239..........................................................................................‬‬
‫מערכת‬
‫דרכי התצורה של השמות ‪243.................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒשורש ומשקל‪245............................................................................................‬‬
‫משקלים דגושים בעלי משמעות ‪247...............................................................................................‬‬
‫משקלים נוספים בעלי משמעות‪249................................................................................................‬‬
‫שמות הגזורים ממערכת הפועל ומשמעותם ‪254...............................................................................‬‬
‫משקלי הבינוני ‪255.......................................................................................................................‬‬
‫שמות הפעולה ‪257........................................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒבסיס ‪ ﬩‬צורן סופי נושא משמעות ‪261................................................................‬‬
‫הצורנים ומשמעויותיהם ‪263.........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒהלחם בסיסים‬
‫‪269.........................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒנוטריקון ‪271..................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒמילים שאולות מלע"ז ‪272...............................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם א‪274..................................................................................................................‬‬
‫בחנו את עצמכם ב ‪275..................................................................................................................‬‬
‫נטייה‪278...................................................‬‬
‫הצורנים ‪ -‬צורני גזירה וצורני‬
‫שורש ומשקל בגזרות השונות ‪283............................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת המרובעים‪284........................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרות חפ"נ ‪ -‬חפי"צ ‪287..................................................................................‬‬
‫שאלות מגוונות בתצורת השם‪291..................................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נפ"ו‪/‬י ‪294..............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נל"י‪/‬ה‪299.............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נל"א ‪305...............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת נע"ו‪/‬י‪310..............................................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒמשקלי הבינוני בכל הגזרות ‪313.......................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒשמות הפעולה בכל הגזרות ‪316........................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒהמשקלים הדגושים בכל הגזרות ‪323................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒמשקלים שאינם דגושים בכל הגזרות ‪326..........................................................‬‬
‫שמות ופעלים משורשים תנייניים‪330.....................................................‬‬
‫שמות ופעלים בגזרת המרובעים שנוצרו בחדירת תחילית‪331.............................................................‬‬
‫שמות ופעלים בגזרת המרובעים שנוצרו בחדירת סופית ‪332...............................................................‬‬
‫שורשים תנייניים בני שלוש אותיות‪333...........................................................................................‬‬
‫משמעות ותצורה ‪ -‬סיכום‪337.................................................................‬‬
‫שאלות משולבות פועל ‪ ﬩‬שם ‪343....................................................................................................‬‬
‫שם‬
‫ƒ‬
‫ƒהעיצורים הגרוניים הרחבה‪353..........................................................................‬‬
‫ƒ‬
‫ƒגזרת ע"ע הרחבה ‪355........................................................................................‬‬
‫המספר ‪360...........................................................................................‬‬
‫אותיות השימוש וכל"ב‬
‫מילות‬
‫‪363....................................................................‬‬
‫יחס‪371.............................................................................................‬‬