כיתה ח - גוונים

Transcription

כיתה ח - גוונים
‫לו"ז מוצע לתכנית הלימודים של כיתות ח' ב"עברית"– בי"ס "גוונים"‬
‫ספר הלימוד‪" :‬בדרך הקל"ה" ספר ב' ‪ /‬רבקה מוצפי ומיכל שחר‪ ,‬הוצאת "רכס"‪.‬‬
‫מבנה הציון‪ :‬מבחנים‪ ,‬עבודות הגשה והערכת מורה לדיווח העשרה )ראה בסוף המסמך(‪.‬‬
‫עדיפות לקלסר ולא למחברת‪.‬‬
‫לידיעה‪ :‬שנת מיצ"ב פנימי‪.‬‬
‫נושאי הלימוד‬
‫מבוא לשפה )הבעה בכתב‪ ,‬הבעה בע"פ‪ ,‬אופנויות השפה; מהגה‪ ,‬למילה‪ ,‬למשפט ולטקסט; השימוש‬
‫במילון בספטמבר לקראת דיווח ניבים ופתגמים ע"י התלמידים רק לגבי איתור ניב(‬
‫סימני הניקוד‪ ,‬שמותיהם וצליליהם )חזרה(‪.‬‬
‫הבנה והבעה‬
‫סוגי כותרות וסוגי טקסטים )חזרה על הנלמד בז'(‬
‫שאלות ותשובות‪ :‬סוגי שאלות‪ ,‬מילות הוראה‪ ,‬מילות שאלה ומילות תוכן )חזרה על הנלמד בז'(‪ ,‬הבחנה‬
‫בין עובדה לדעה‪ ,‬עובדות ודעות בכותרות‪ ,‬השערה‪-‬עובדה‪-‬דעה‪.‬‬
‫ממשפט המפתח לפסקה‪ :‬מבנה הפסקה וייחודה הרעיוני‪ ,‬משפט מפתח‪ ,‬הקשרים )מילות הקישור(‪ ,‬רצף‬
‫עניינים‪ ,‬תעודת זהות של טקסט – המללה‪.‬‬
‫כתיבת פסקה טיעונית תוך הכרת דגמי העימות )בעד‪-‬נגד‪ ,‬יתרונות‪-‬חסרונות‪ ,‬או רק פן אחד מהשניים‬
‫מתוך הטקסט או טיעונים שאינם מהטקסט‪) .‬יש להביא טקסטים שאינם בספר‪(.‬‬
‫מילון‪ :‬המידע שניתן להפיק ממילון חד לשוני‪ ,‬ומקום הימצאותו בערך )מין‪ ,‬נטיות‪ ,‬שורש‪ ,‬חלק הדיבור;‬
‫אטימולוגיה‪ ,‬צירופים(‪ .‬התייחסות למקור הניב‪ /‬הביטוי ‪ -‬רובד הלשון ‪ -‬במילון אבן שושן )מקרא‪ ,‬חז"ל‪,‬‬
‫יה"ב‪ ,‬חדשה‪ ,‬לועזי(‪ .‬הנושא יילמד באופן ספירלי‪ :‬בספטמבר לקראת דיווח ניבים ופתגמים ע"י התלמידים‬
‫רק לגבי איתור ניב במילון‪ ,‬ויורחב בנובמבר לנושא המילונאות בכלל‪.‬‬
‫סוגי מילונים‪ ,‬חיפוש הפעלים והשמות שבמילון‪ ,‬מילים רב‪-‬משמעיות )פוליסמיה‪ ,‬הומונימיה(‪.‬‬
‫עיקרו של דבר – הסיכום‪:‬‬
‫סיכום כולל‪ ,‬סיכום בורר‪ ,‬סיכום ממזג‬
‫היצג גרפי ‪ -‬תרשים‪ ,‬המללת טבלה‬
‫סמנטיקה – תורת המשמעים ואמצעים רטוריים‪ :‬מהי סמנטיקה‪ ,‬מילים נרדפות‪ ,‬קונוטציה‪ ,‬ניגודי‬
‫משמעות )הפכים(‪ ,‬מילים מכלילות‪ ,‬יחס של הכללה לעומת השלם וחלקיו‪ ,‬שדה סמנטי‪ ,‬ריבוי משמעויות‬
‫במילים‪ ,‬מטפורה‪ .‬הסמנטיקה תילמד כחלק ממכלול ההבנה‪) .‬ייתכן שיופחתו או שיתוספו חלקים‬
‫בסמנטיקה וברטוריקה בהתאם לזמן ולצורך‪(.‬‬
‫זוהי יחידת לימוד בהוראה חלופית – גיוון בדרכי הוראה‬
‫השלמות למיצ"ב )חיצוני או פנימי(‪-‬‬
‫פועל‪ :‬שורש‪ ,‬זמן וגוף‪ .‬עיסוק מועט בבניינים‪ .‬םעיל –סביל‪.‬‬
‫שם‪-‬עצם‪ :‬שורש ומבנה השם‪.‬‬
‫כינוי שייכות‪ :‬כינוי שייכות "של"‪ ,‬כינוי קניין )שייכות( חבור‪,‬‬
‫הבחנה בין כינוי שייכות של ש"ע ביחיד ובין כינוי שייכות של ש"ע ברבים‬
‫סמיכות‪ :‬קשר של שייכות‬
‫)אין צורך להיכנס להדגמת קשר של חומר‪ ,‬קשר של תכולה‪ ,‬קשר של ייעוד(‬
‫נ"ס )נסמך וסומך( – השתנות הנסמך וקיבעון הסומך‬
‫זיהוי צירוף סמיכות – יידוע לפני הסומך‪ ,‬תקינות צורת הריבוי לנסמך‬
‫זיהוי שם ותוארו – יידוע כפול בשם ובתואר‬
‫שם המספר‪ :‬מספר מונה – זכר ונקבה‪,‬‬
‫השם הספור‬
‫תרגול מיצ"בים‬
‫לאחר המיצ"ב ‪ -‬תרגילי סיכום הנלמד‪,‬‬
‫יצירת משחקי לשון שנלמדו במהלך השנה ובדיקתם במשחק במהלך השיעור‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬בשנת תשע"ג תוסיף לפעול תכנית שלהב"ת )שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת השונים(‬
‫לקראת המיצ"ב‪ ,‬שהחלה בכיתות ז'‪ ,‬ועקרונותיה ייושמו בשילוב עם נושאי התכנית בכיתות‬
‫ח'‪ .‬המטרה היא שיפור הכשירות האוריינית של התלמידים‪ .‬בשנה שעברה התחלנו‬
‫בשילוב ההבעה בע"פ )דיווח ודיון(‪ ,‬והשנה תחום זה יורחב בהתאם להדרכה‪ ,‬אע"פ‬
‫שלא צוין בתוך התכנית‪ .‬התלמידים ילמדו את התכנית בלשון ובהבעה‪ ,‬כפי שבנינו‪ ,‬וישלבו‬
‫בלמידתם גם הבנה והבעה בתחומי דעת שונים‪ ,‬שלא על פי דרך הלימוד בספר‪ ,‬אלא‬
‫באמצעות דפי מידע ודפי עבודה מתחומי הדעת השונים‪.‬‬
‫‪ .2‬התלמידים יעשירו את אוצר המילים באופן ניכר באמצעות קריאה ובאמצעות עיסוק נקודתי‬
‫במילים חשובות בתחומי הדעת השונים‪ .‬השיעורים ילוו במילונים מסוגים שונים‪,‬‬
‫והתלמידים ילמדו על השוני בין סוגי המילונים‪ ,‬על הכרת מבנה הערך במילון ועל המידע‬
‫שניתן להפיק ממנו‪ .‬בנוסף יילמדו מילים וצירופים בהקשר‪ ,‬המומלצים ע"י משרד החינוך‪,‬‬
‫ובכל מבחן ייבדק אוצר המילים של התלמיד )אין אפשרות להתכונן לזה(‪.‬‬
‫‪ .3‬התלמידים יתנסו רבות בכתיבה ובשכתובה‪.‬‬
‫‪ .4‬פעילות העשרה‪ :‬נשאף שבכל שיעור תוקדשנה ‪ 10‬דקות לדיווח מחייב של תלמידים על שני‬
‫ניבים ‪ /‬פתגמים‪ .‬מועדים ייתלו בכיתה‪ .‬על כל תלמיד שמציג לתלות על לוח הכיתה פן יצירתי‬
‫של דיווחו או של הפירוש כחלק מהערכה חלופית‪ .‬המטרה היא שיפור ההבעה בע"פ‬
‫והעשרת הלשון בקרב התלמידים‪.‬‬
‫צוות עברית )לשון והבעה(‪ ,‬בי"ס "גוונים"‬