לוח בחינות חורף תשע"ו (2016) כולל שעות בחינה - לנבחנים

Transcription

לוח בחינות חורף תשע"ו (2016) כולל שעות בחינה - לנבחנים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל הפדגוגי‬
‫אגף בכיר בחינות‬
‫לוח בחינות בגרות – מועד חורף תשע"ו (‪)2016‬‬
‫יח"ל‬
‫חמישי‬
‫כ"ו בטבת‬
‫תשע"ו‬
‫‪7.1.2016‬‬
‫דינים ומבוא‬
‫לקט מצוות‬
‫דינים ומבוא משנה ברורה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫סמל‬
‫שאלון‬
‫‪5102‬‬
‫‪5108‬‬
‫‪6104‬‬
‫שעת‬
‫התחלה‬
‫‪16:15‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:15‬‬
‫שעת‬
‫סיום‬
‫‪17:45‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪17:45‬‬
‫שני‬
‫א' בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪11.1.2016‬‬
‫אנגלית – שאלון א'‬
‫אנגלית – שאלון ב'‬
‫אנגלית – שאלון ג'‬
‫אנגלית ספרות – ד'‬
‫אנגלית – שאלון ה'‬
‫אנגלית ספרות – ו'‬
‫אנגלית – שאלון ז'‬
‫אנגלית א' חלק מ‪ 3-‬יח"ל‬
‫אנגלית ג' חלק מ‪ 3-‬יח"ל או ‪ 4‬יח"ל‬
‫אנגלית ה' חלק מ‪ 4-‬יח"ל או ‪ 5‬יח"ל‬
‫אנגלית ז' חלק מ‪ 5-‬יח"ל‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪16102‬‬
‫‪16103‬‬
‫‪16104‬‬
‫‪16115‬‬
‫‪16106‬‬
‫‪16117‬‬
‫‪16108‬‬
‫‪16381‬‬
‫‪16382‬‬
‫‪16481‬‬
‫‪16582‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪16:45‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪16:45‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪16:15‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪18:45‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪18:45‬‬
‫ספרות (כללי)‬
‫ספרות (כללי) – לעולה חדש‬
‫ספרות (דתי)‬
‫ספרות (דתי)‬
‫ספרות (דתי) – לעולה חדש‬
‫ספרות (דתי) – לעולה חדש‬
‫עברית (בי"ס דרוזי)‬
‫ספרות (כללי) חלק מ‪ 2-‬יח"ל‬
‫ספרות (כללי) לעולה חדש ‪ -‬חלק מ‪ 2-‬יח"ל‬
‫ספרות (דתי) ‪ -‬חלק מ‪ 1-‬יח"ל‬
‫ספרות (דתי) לעולה חדש ‪ -‬חלק מ‪ 1-‬יח"ל‬
‫עברית (בי"ס דרוזי) ‪ -‬חלק מ‪ 3-‬יח"ל‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪904441‬‬
‫‪904041‬‬
‫‪9111‬‬
‫‪9112‬‬
‫‪9102‬‬
‫‪9103‬‬
‫‪907531‬‬
‫‪8281‬‬
‫‪8284‬‬
‫‪9181‬‬
‫‪9184‬‬
‫‪15381‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17:30‬‬
‫יום ותאריך מקצוע הבחינה‬
‫חמישי‬
‫ד' בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪14.1.2016‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ותאריך מקצוע הבחינה‬
‫שני‬
‫ח' בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪18.1.2016‬‬
‫מתמטיקה – שאלון ראשון‬
‫מתמטיקה – שאלון שני‬
‫מתמטיקה – שאלון שלישי‬
‫מתמטיקה – שאלון ראשון מ‪ 4-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שני מ‪ 4-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון ראשון מ‪ 5-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שני מ‪ 5-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שני ל‪ 3-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שלישי ל‪ 3-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון ראשון ל‪ 4-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שני ל‪ 4-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון ראשון ל‪ 5-‬יח"ל‬
‫מתמטיקה – שאלון שני ל‪ 5-‬יח"ל‬
‫עברית‪ :‬הבנה הבעה ולשון א'‬
‫עברית‪ :‬הבנה הבעה ולשון ב'‬
‫עברית‪ :‬לשון ב'‬
‫לשון והבעה (בי"ס ערבי)‪ -‬תכנית חדשה‬
‫לשון והבעה (בי"ס ערבי)‪-‬תכנית מעודכנת‬
‫חמישי‬
‫ספרות א' (בי"ס ערבי)‬
‫י"א בשבט‬
‫ספרות א' (בי"ס ערבי) – תכנית חדשה‬
‫תשע"ו‬
‫ערבית (בי"ס דרוזי)‬
‫‪21.1.2016‬‬
‫עברית – חלק מ‪ 2-‬יח"ל‬
‫ערבית לשון והבעה (בי"ס ערבי)‬
‫ערבית – ספרות (בי"ס ערבי)‬
‫ערבית לשון והבעה (בי"ס דרוזי)‬
‫ערבית ‪ -‬ספרות (בי"ס דרוזי)‬
‫שני‬
‫ט"ו בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪25.1.2016‬‬
‫הבנה והבעה (בי"ס ערבי)‬
‫עברית ( בי"ס ערבי)‬
‫סמל‬
‫שאלון‬
‫‪35801‬‬
‫‪35802‬‬
‫‪35803‬‬
‫‪35804‬‬
‫‪35805‬‬
‫‪35806‬‬
‫‪35807‬‬
‫‪35381‬‬
‫‪35382‬‬
‫‪35481‬‬
‫‪35482‬‬
‫‪35581‬‬
‫‪35582‬‬
‫שעת‬
‫התחלה‬
‫‪18:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪13:00‬‬
‫שעת‬
‫סיום‬
‫‪19:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪11107‬‬
‫‪11108‬‬
‫‪11115‬‬
‫‪20201‬‬
‫‪20202‬‬
‫‪20101‬‬
‫‪20102‬‬
‫‪910431‬‬
‫‪11281‬‬
‫‪20381‬‬
‫‪20181‬‬
‫‪21381‬‬
‫‪21181‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪17:45‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14203‬‬
‫‪14381‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:30‬‬
‫יח"ל‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫יח"ל‬
‫סמל‬
‫שאלון‬
‫‪22115‬‬
‫‪22116‬‬
‫‪29106‬‬
‫‪29107‬‬
‫‪29108‬‬
‫‪29109‬‬
‫‪911551‬‬
‫‪913431‬‬
‫‪25101‬‬
‫‪25102‬‬
‫‪22281‬‬
‫‪29281‬‬
‫‪29284‬‬
‫‪23281‬‬
‫‪25281‬‬
‫שעת‬
‫התחלה‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫שעת‬
‫סיום‬
‫‪19:00‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:15‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫יום ותאריך‬
‫מקצוע הבחינה‬
‫חמישי‬
‫י"ח בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪28.1.2016‬‬
‫היסטוריה לימודי חובה ‪ -‬חלק א'‬
‫היסטוריה לימודי חובה ‪ -‬חלק ב'‬
‫תע"י לבי"ס דתי – חלק א'‬
‫תע"י לבי"ס דתי – חלק ב'‬
‫תע"י (דתי) לעולה חדש – חלק א'‬
‫תע"י (דתי) לעולה חדש – חלק ב'‬
‫היסטוריה (בי"ס ערבי) ‪ -‬יחידה א'‬
‫תולדות הערבים והמזרח התיכון‬
‫היסטוריה (בי"ס דרוזי)‬
‫היסטוריה (בי"ס דרוזי)‬
‫היסטוריה (כללי)‬
‫היסטוריה (דתי)‬
‫היסטוריה (דתי) לעולה חדש‬
‫היסטוריה (בי"ס ערבי)‬
‫היסטוריה (בי"ס דרוזי)‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אזרחות‬
‫אזרחות לעולה חדש‬
‫אזרחות‬
‫אזרחות‬
‫אזרחות לעולה חדש‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪34114‬‬
‫‪34202‬‬
‫‪34204‬‬
‫‪34281‬‬
‫‪34284‬‬
‫תנ"ך (כללי) – תכנית מעודכנת‬
‫תנ"ך (כללי) – לעולה חדש‬
‫תנ"ך (דתי) – יחידה א'‬
‫תנ"ך (דתי) – יחידה ב'‬
‫תנ"ך (דתי) – יחידה ג'‬
‫תנ"ך (דתי) – לעולה חדש‬
‫מורשת דרוזית‬
‫תנ"ך (כללי)‬
‫תנ"ך (כללי) לעולה חדש‬
‫תנ"ך (דתי)‬
‫תנ"ך (דתי)‬
‫תנ"ך (דתי) לעולה חדש‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1206‬‬
‫‪900161‬‬
‫‪2104‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪2103‬‬
‫‪900411‬‬
‫‪913511‬‬
‫‪001281‬‬
‫‪001284‬‬
‫‪002381‬‬
‫‪002371‬‬
‫‪002384‬‬
‫שני‬
‫כ"ב בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪1.2.2016‬‬
‫חמישי‬
‫כ"ה בשבט‬
‫תשע"ו‬
‫‪4.2.2016‬‬
‫‪3‬‬