כיתה ז - גוונים

Transcription

כיתה ז - גוונים
‫תכנית הלימודים של כיתות ז' ב"עברית" – בי"ס "גוונים"‬
‫ספר הלימוד‪" :‬בדרך הקל"ה" ספר א' ‪ /‬רבקה מוצפי ומיכל שחר‪ ,‬הוצאת "רכס"‪.‬‬
‫מבנה הציון‪ :‬מבחנים‪ ,‬עבודות הגשה והערכת מורה על דיווח העשרה )ראה בסוף המסמך(‪.‬‬
‫אפשר קלסר או מחברת עם אוגדן לדפים הנוספים‪.‬‬
‫נושאי הלימוד‬
‫‪ .1‬מבוא לשפה העברית‪ ,‬הרכבה וייחודה‪.‬‬
‫טבלת התנועות וצליליהן ‪ +‬הכנת טבלה בגודל ‪ A3‬על‬
‫לוח הכיתה‪.‬‬
‫הקדמה למילון החד לשוני )לפי אבן שושן(‪ :‬המידע‬
‫המופק‪ ,‬רובד הלשון‪.‬‬
‫הבנה והבעה כמכלול‪:‬‬
‫נסיבות השיח של הטקסט‪ -‬המוען )הכותב( והנמען )קהל היעד(‪ ,‬מטרת הכותב‪ ,‬במה )ערוץ תקשורת(‪ ,‬תאריך‬
‫)מועד כתיבת הסיכום(‪ ,‬נושא הכתיבה‪ ,‬תחום חיים‪ ,‬מידע גלוי ‪ /‬סמוי‪ ,‬סימנים חיצוניים‬
‫‪ .2‬סימני הפיסוק תוך עבודה על טקסטים‪ :‬נקודה‪ ,‬סימן קריאה‪ ,‬סימן שאלה‪ ,‬פסיק‪ ,‬סוגריים‪ ,‬קו מפריד‪ ,‬שלוש‬
‫נקודות‪ ,‬סימן שאלה וסימן קריאה )תמיהה(‪ ,‬מירכאות‬
‫‪ .3‬כותרת‪ :‬עמומה ‪ /‬שקופה )פיקנטית ‪ /‬יבשה(‪,‬‬
‫מוסרת מידע )עובדתית(‪,‬‬
‫נוקטת עמדה‪.‬‬
‫התאמת כותרת לציור‪,‬‬
‫התאמת כותרת לטקסט‪.‬‬
‫כותרת ראשית ‪ /‬משנית והתאמתן‬
‫‪ .4‬כתיבת תשובה לשאלה‪ :‬מילות שאלה ומילות הוראה‪ ,‬תפקידי מילות השאלה ותשובה אפשרית‪ ,‬תפקידי‬
‫מילות ההוראה ותשובה אפשרית‪ ,‬תוכן השאלה‪ ,‬ארגון התשובה‬
‫כתיבת התשובה הטיעונית וכתיבת טקסט טיעוני בתהליך )קביעה‪ ,‬טיעון ‪ -‬ביסוס‪ ,‬דוגמה‪ ,‬נימוק וסיכום(‪,‬‬
‫ארגון תשובה בטבלה‪ ,‬תשובות "אמריקאיות"‪ -‬רב ברירה‪ .‬משו"ב לבדיקת עמיתים )תוכן ‪ ,40%‬מבנה ‪,20%‬‬
‫תקינות ‪ 20%‬ומבע ‪.(20%‬‬
‫כתיבה תיאורית תוך חיבור לעבודת שורשים ולעבודות חקר‪.‬‬
‫‪ .5‬סוגי טקסטים‪ :‬מידעי )אינפורמטיבי(‪,‬‬
‫סיפורי‪,‬‬
‫מגמתי )שכנועי(‪,‬‬
‫טיעוני )הבעת עמדה(‪,‬‬
‫מדריך ומפעיל‪.‬‬
‫טקסט "מחופש"‬
‫‪ .6‬אסטרטגיות לפענוח מילה‪ :‬הקשר‪ ,‬שורש או מבנה המילה ) ֶה ְרכְּבָהּ( או מילה קרובה‪ .‬אופן חיפוש מילים‬
‫במילון )פועל ‪ /‬שם(‪] .‬נעמוד על השוני בין סוגי המילונים‪ ,‬על הכרת מבנה הערך במילון ועל המידע שניתן‬
‫להפיק ממנו[‬
‫‪ .7‬מבנה הטקסט וארגונו‪ :‬מבנה חיצוני‪ ,‬מבנה פנימי )סדר התרחשות‪ ,‬שיקולים אמנותיים‪ ,‬קשר הגיוני של‬
‫טענה וביסוסה‪ ,‬שאלה ותשובה‪ ,‬תופעה ותוצאותיה וכו'‪(...‬‬
‫‪ .8‬קצר ולעניין‪ :‬עיקר וטפל משפטי מפתח ותפקידם ביתר המשפטים )פירוט‪ ,‬ביסוס‪ ,‬סיכום‪ ,‬הדגמה(‬
‫רעיון מרכזי מפורש )גלוי(‪ ,‬אינו מפורש )סמוי(‬
‫‪ .9‬הסיכום הכולל‬
‫‪ .10‬קשרים ופשרם‪ :‬אמצעי הקישור תוך כדי עבודה על טקסטים‪,‬‬
‫מילות זמן‪ ,‬ניגוד‪ ,‬רמז‪ ,‬השוואה‪ ,‬הוספה‪ ,‬הפחתה‪ ,‬סיבה‪ ,‬תוצאה‪ ,‬תנאי‪ ,‬ויתור‪ ,‬תכלית‪ ,‬ברירה‪ ,‬הדגמה ופירוט‬
‫זוהי יחידת לימוד בהוראה חלופית – גיוון בדרכי הוראה‪ ,‬משחק והערכת עמיתים‬
‫‪ .11‬הטקסט הרציף והטקסט הבלתי רציף )המרת טקסט בלתי רציף למשפט תקין ורציף(‬
‫‪ .12‬חלקי הדיבר עם דגש על הפועל ובחלוקה למילים )שמות ופעלים( ומיליות‪:‬‬
‫חטיבת השם‪ :‬שם העצם המוחשי והמופשט‪ ,‬מאפייני שם העצם )יידוע‪ ,‬מין ושייכות(‪ ,‬סיומות שם העצם‪ ,‬שם‬
‫זוגי‪ ,‬סיומות מבלבלות‪ .‬ש"ת מאפייניו )יידוע‪ ,‬התאמה לש"ע במין(‪ ,‬שם תואר חיובי ‪ /‬שלילי‪ ,‬שם‪-‬פעולה‪ ,‬שם‬
‫מספר )זיהוי כללי(‪ ,‬שם גוף‪ ,‬כינוי רמז‬
‫חטיבת הפועל‪ :‬מהו פועל‪ ,‬גופים וזמנים )צורני נטייה(‪ ,‬זיהוי הפועל‪ ,‬שורש )צורן גזירה(‪ ,‬משפחת מילים‪,‬‬
‫הבניינים‪ :‬צורן גזירה‪ ,‬תבנית‪ ,‬זיהוי פעלים בעבר )התפעל וחריגיו(‪,‬‬
‫פעיל‪-‬סביל‪ ,‬בניית פעלים מנתונים‪ ,‬מציאת פועל חריג מארבעה )שורש‪/‬בניין‪/‬זמן‪/‬גוף(‪.‬‬
‫תה"פ‪ ,‬שם‪-‬פועל‪ -‬זיהויו ושימושיו‪.‬‬
‫חטיבת המיליות‪ :‬ההבחנה בין מילות יחס לבין מילות קישור‪ /‬חיבור‪ ,‬מילות שאלה‪.‬‬
‫הערות חשובות‪:‬‬
‫‪ .1‬בשנת תשע"ג תמשיך לפעול תכנית שלהב"ת )שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת השונים(‬
‫בכיתות ז'‪ ,‬ועקרונותיה ייושמו בשילוב עם נושאי התכנית‪ .‬המטרה היא שיפור הכשירות‬
‫האוריינית של התלמידים‪ .‬בשנה שעברה התחלנו בשילוב ההבעה בע"פ )קריאה של‬
‫טקסט מנוקד ודיווח(‪ ,‬והשנה תחום זה יורחב בהתאם להדרכה‪ ,‬אע"פ שלא צוין בתוך‬
‫התכנית‪ .‬התלמידים ילמדו את התכנית בלשון ובהבעה‪ ,‬כפי שבנינו‪ ,‬וישלבו בלמידתם גם‬
‫הבנה והבעה בתחומי דעת שונים‪ ,‬שלא על פי דרך הלימוד בספר‪ ,‬אלא באמצעות דפי מידע‬
‫ודפי עבודה מתחומי הדעת השונים‪ ,‬הכוללים טקסטים שימושיים וטקסטים טיעוניים‬
‫)בעיקר(‪ ,‬פיצוח שאלות בעבודה‪ ,‬כתיבת תשובה‪ ,‬כתיבת השוואה‪ ,‬כתיבת טיעון וסיכום תוך‬
‫שכתוב ו"דיאלוג" עם התלמיד בבדיקת כתיבתו‪ ,‬הן ע"י המורה והן ע"י התלמידים בדרך של‬
‫משו"ב בונה‪.‬‬
‫‪ .2‬התלמידים יעשירו את אוצר המילים באופן ניכר באמצעות קריאה ובאמצעות עיסוק נקודתי‬
‫במילים חשובות בתחומי הדעת השונים‪ .‬השיעורים ילוו במילונים מסוגים שונים‪,‬‬
‫והתלמידים ילמדו על השוני בין סוגי המילונים‪ ,‬על הכרת מבנה הערך במילון ועל המידע‬
‫שניתן להפיק ממנו‪ .‬בנוסף יילמדו מילים וצירופים בהקשר‪ ,‬המומלצים ע"י משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .3‬התלמידים יתנסו רבות בכתיבה ובשכתובה‪.‬‬
‫‪ .4‬פעילות העשרה‪ :‬נשאף לכך שבכל שיעור תוקדשנה ‪ 10‬דקות לדיווח מחייב של תלמידים על‬
‫שני ניבים ‪ /‬פתגמים‪ .‬מועדים ייתלו בכיתה‪ .‬על כל תלמיד שמציג לתלות על לוח הכיתה פן‬
‫יצירתי של דיווחו או של הפירוש כחלק מהערכה חלופית‪ .‬אוצר המילים ייבדק בכל מבחן )לא‬
‫ניתן להתכונן על כך(‪ .‬המטרה היא שיפור ההבעה בע"פ והעשרת הלשון בקרב התלמידים‪.‬‬
‫צוות עברית )לשון והבעה( בי"ס "גוונים"‬

Similar documents