תעריפון מזרחי טפחות

Transcription

תעריפון מזרחי טפחות
‫חלק ‪ -1‬חשבון עובר ושב‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫‪)1‬א( ‪-‬‬
‫‪1.2.1‬‬
‫חלק ‪ - 1‬חשבון עובר ושב‬
‫‪₪ 6.80‬‬
‫בתחילת‬
‫)‪ (1‬לקוח שאינו מחזיק‬
‫פעולה ע"י פקיד‬
‫פעולות כמפורט להלן‪ ,‬הנעשות באמצעות‬
‫כל חודש‬
‫כרטיס למשיכת מזומן‪,‬‬
‫נפוצים‬
‫פקיד בנק‪ ,‬לרבות באמצעות מוקד טלפוני‬
‫עבור‬
‫לקוח שהוא נכה ולקוח‬
‫בחשבון‬
‫מאויש‪:‬‬
‫החודש‬
‫שהוא אזרח ותיק‪ ,‬זכאים‬
‫שקדם לו‬
‫ל‪ 4 -‬פעולות על ידי פקיד‬
‫)‪(2‬‬
‫שירותים‬
‫עובר ושב‬
‫‪(1) 1.2.1.1‬‬
‫הפקדת מזומן‬
‫‪(2) 1.2.1.2‬‬
‫משיכת מזומן‬
‫במחיר פעולה בערוץ ישיר‪.‬‬
‫‪(3) 1.2.1.3‬‬
‫הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח‬
‫זכאות כאמור של נכה‬
‫‪(4) 1.2.1.4‬‬
‫העברה או הפקדה לחשבון אחר‬
‫תחל ב‪ 1 -‬בחודש שלאחר‬
‫‪(5) 1.2.1.5‬‬
‫פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(‬
‫הצגת תעודה או אישור‬
‫‪(6) 1.2.1.6‬‬
‫הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים‪-‬‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫)‪ (2‬בכל במקרה שלא קיימת‬
‫עד ‪ 20‬שיקים(‬
‫‪(7) 1.2.1.7‬‬
‫תשלום שובר‬
‫חלופה סבירה לביצוע‬
‫‪(8) 1.2.1.8‬‬
‫פריטת מזומן‬
‫פעולות של הפקדת שיקים‬
‫או הפקדת מזומן‬
‫בערוץ ישיר‪ ,‬גובהה‬
‫המרבי של עמלה זו‪ ,‬בשל‬
‫ביצוע אותן פעולות‪ ,‬יהיה‬
‫בגובה עמלה בשל פעולה‬
‫בערוץ ישיר‪.‬‬
‫)‪ (3‬הבנק יגבה בכל חודש את‬
‫הגבוה מבין שני אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬הסכום הכולל של‬
‫העמלות בשל פעולות‬
‫בערוץ ישיר ופעולות‬
‫על ידי פקיד שביצע‬
‫הלקוח בפועל‪.‬‬
‫)‪ (2‬עמלת מינימום במחיר‬
‫של פעולה אחת‬
‫על ידי פקיד‪.‬‬
‫)‪ (4‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‪:‬‬
‫ראה נספח א' ‪-‬‬
‫"הטבות לקבוצות אוכלוסיה"‬
‫)‪ (5‬עמלה זו לא תיגבה בנוסף‬
‫לעמלת טיפול במזומנים‬
‫ע"י פקיד ‪) -‬סעיף ‪.(1.8.1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1.3.1‬‬
‫‪₪ 1.76‬‬
‫פעולה בערוץ ישיר‬
‫אחת הפעולות האלה‪:‬‬
‫בתחילת‬
‫כל חודש‬
‫)‪ (1‬העמלה לא תיגבה בגין‬
‫שאילתות מידע באמצעות‬
‫‪(1) 1.3.1.1‬‬
‫זיכוי חשבון באמצעות מסלקה‬
‫עבור‬
‫האינטרנט ומענה טלפוני‬
‫‪(2) 1.3.1.2‬‬
‫חיוב בכרטיס אשראי‬
‫החודש‬
‫ממוחשב )‪.(IVR‬‬
‫‪(3) 1.3.1.3‬‬
‫הפקדת מזומן‬
‫שקדם לו‬
‫‪(5) 1.3.1.5‬‬
‫משיכת מזומן במכשיר אוטומטי‬
‫העברה או הפקדה לחשבון אחר‬
‫קבע לפני שהוצגו ‪ 6‬חיובים‬
‫‪(6) 1.3.1.6‬‬
‫תשלום שובר‪ ,‬לרבות באמצעות‬
‫לפחות ‪ -‬תיגבה עמלה‬
‫תיבת שירות‪.‬‬
‫בגובה של עד ‪ 6‬פעולות‬
‫‪(4) 1.3.1.4‬‬
‫)‪ (2‬במקרה של ביטול הרשאה‬
‫לחיוב חשבון או הוראת‬
‫‪1‬‬
‫‪(7) 1.3.1.7‬‬
‫שאילתת מידע בכל נושא‬
‫‪(8) 1.3.1.8‬‬
‫)החל מהשאילתא השביעית בחודש(‬
‫משיכת שיק‬
‫הישירה‪:‬‬
‫‪(9) 1.3.1.9‬‬
‫הפקדת שיק‪ ,‬לרבות באמצעות‬
‫תשלום שובר באמצעות‬
‫תיבת שירות )לכל קבוצת שיקים ‪-‬‬
‫"שירות האינטרנט"‪-‬פטור‬
‫בערוץ ישיר‪.3‬‬
‫)‪ (3‬הטבות במערכות הבנקאות‬
‫‪2‬‬
‫עד ‪ 20‬שיקים(‬
‫מעמלה‪.‬‬
‫)‪ (4‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‪:‬‬
‫‪ (10) 1.3.1.10‬חיוב ע"פ הרשאה לחיוב חשבון או‬
‫הוראת קבע‬
‫ראה נספח א' ‪-‬‬
‫"הטבות לקבוצות אוכלוסיה"‬
‫)‪(4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫)‪ (1‬הטבות במערכות הבנקאות‬
‫‪1.4.1‬‬
‫פנקס שיקים‬
‫רגיל )בפיקוח(‬
‫‪₪ 0.36‬‬
‫‪1.4.2‬‬
‫מיוחד‬
‫לשיק‬
‫)‪(7‬‬
‫‪1.7.1‬‬
‫שיק בנקאי‬
‫‪₪ 13.75‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪1.8.1‬‬
‫טיפול במזומנים ע"י פקיד‬
‫שירות זה כולל‪:‬‬
‫מטבעות‪:‬‬
‫)‪ (2‬מטבעות‪ -‬לכל ‪ 100‬מטבעות‬
‫‪(1) 1.8.1.1‬‬
‫משיכת מזומן‬
‫‪₪ 2.50‬‬
‫)‪ (3‬שטרות‪ -‬מעל ‪₪ 10,000‬‬
‫‪(2) 1.8.1.2‬‬
‫הפקדת מזומן‬
‫שטרות‪:‬‬
‫)‪ (4‬כולל החלפת שטרות שיצאו‬
‫‪(3) 1.8.1.3‬‬
‫פריטת מזומן‬
‫‪0.20%‬‬
‫הישירה‪:‬‬
‫‪" -‬שירות האינטרנט" ‪/‬‬
‫ראה פירוט‬
‫"שירות הטלפון" )מוקד‬
‫בנספח ב'‬
‫ממוחשב(‪ 25% -‬הנחה‪.‬‬
‫ "שירות הטלפון" )מוקד‬‫מאויש( ‪" /‬שירות ה‪- "PC -‬‬
‫‪ 20%‬הנחה‪.‬‬
‫ "עמדת שירות" ‪-‬‬‫‪ 25%‬הנחה‬
‫)‪ (2‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‪:‬‬
‫ראה נספח א' ‪-‬‬
‫"הטבות לקבוצות אוכלוסיה"‬
‫)‪ (1‬עד ‪ 100‬מטבעות‪ -‬פטור‬
‫מהמחזור‪.‬‬
‫)‪ (5‬פיצול עסקאות על פני יום‬
‫עסקים אחד‪ -‬תיגבה‬
‫העמלה באופן ידני על‬
‫הסכום המצטבר של כל‬
‫העסקאות שבוצעו באותו‬
‫יום עסקים‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪1.9.1‬‬
‫החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק‬
‫‪₪ 65.00‬‬
‫)ומהסיבות‪ :‬מוגבל; מעוקל; צו משפטי(‬
‫חיוב באמצעות ‪-‬‬
‫‪(1) 1.9.1.1‬‬
‫הוראת קבע‬
‫‪(2) 1.9.1.2‬‬
‫הרשאה לחיוב חשבון‬
‫‪(3) 1.9.1.3‬‬
‫שיק‬
‫)‪1.10.1 (10‬‬
‫חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫)‪1.11.1 (11‬‬
‫חיוב מפקיד בהחזרת שיק‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫)‪1.12.1 (12‬‬
‫הוראה לביטול חיוב‬
‫חיוב‪:‬‬
‫‪₪ 10.00‬‬
‫סיבה טכנית ‪ -‬חתימת המושך‬
‫אינה תקינה‪ ,‬אין התאמה בין‬
‫הסכום שנרשם במספרים לבין‬
‫הסכום שנרשם במילים‪.‬‬
‫לא תיגבה עמלה במקרים בהם‬
‫ההחזרה נגרמה בשל חוסר‬
‫היסב‪.‬‬
‫‪(1) 1.12.1.1‬‬
‫שיק‬
‫‪(2) 1.12.1.2‬‬
‫חיוב בודד ע"פ הרשאה לחיוב חשבון‬
‫‪(3) 1.12.1.3‬‬
‫חיוב בודד ע"פ הוראת קבע‬
‫)‪ (1‬במקרה של ביטול סדרת‬
‫שיקים עוקבים‪ ,‬תיגבה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫עמלה מירבית בגובה ‪3‬‬
‫הוראות ביטול‪.‬‬
‫)‪ (2‬ביטול הוראת קבע לתכנית‬
‫חיסכון‪/‬קופ"ג‪/‬קרנות‬
‫נאמנות‪/‬פק"מ בבנק‪-‬‬
‫פטורה מעמלה‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪)1‬ב( ‪-‬‬
‫‪1.13.1‬‬
‫העברה ברשימה )לרבות משכורות(‬
‫לכל זיכוי‬
‫שירותים‬
‫מיוחדים‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1.14.1‬‬
‫הוראת קבע לקיזוז יומי‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫תום רבעון העמלה נגבית בגין כל חשבון‬
‫לרביע‬
‫או עסקיים‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1.15.1‬‬
‫טיפול בשיק דחוי‬
‫שירות זה כולל ‪-‬‬
‫מקוזז‪.‬‬
‫בדלפק‪:‬‬
‫החזרת שיקים דחויים למפקיד‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫אגב סגירת חשבונו בבנק לא‬
‫‪(1) 1.15.1.1‬‬
‫הפקדת שיק דחוי‬
‫בשידור‪:‬‬
‫‪(2) 1.15.1.2‬‬
‫שינוי מועד להצגת שיק דחוי‬
‫‪ 50%‬הנחה‬
‫‪(3) 1.15.1.3‬‬
‫החזרת שיק דחוי למפקיד טרם‬
‫‪3‬‬
‫תעלה על ‪ 5.00‬ש"ח‬
‫פרעונו‬
‫)‪(4‬‬
‫לעניין זה‪" ,‬הצגה חוזרת"‪-‬‬
‫‪ 1.16.1‬חיוב מוטב בהחזרת חיוב עפ"י הרשאה‬
‫‪ 1.16.1.1‬רגיל ‪-‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫מההחזרה השניה ואילך של‬
‫‪ 1.16.1.2‬הצגה חוזרת ‪-‬‬
‫‪₪ 42.00‬‬
‫חיוב על פי הרשאה שבוטלה‬
‫בהוראת הלקוח או חיוב על פי‬
‫הרשאה שהוצאה מן ההסדר‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪1.17‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1.18.1‬‬
‫העברה במערכת הזיכויים וההעברות‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫תעריף העמלה בסך ‪,₪ 38.00‬‬
‫בזמן אמת )‪(RTGS‬‬
‫לבנק אחר‬
‫הינו במסגרת מבצע‪.‬‬
‫מסלול היברידי בסיסי‬
‫מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד‬
‫‪₪ 9.00‬‬
‫כל חודש‬
‫ועד ‪ 10‬פעולות בערוץ ישיר‬
‫עבור‬
‫ממוחשב )‪ ,(IVR‬לא יימנו‬
‫החודש‬
‫במניין הפעולות הכלולות‬
‫שקדם לו‬
‫במסלול ואין לגבות עמלה‬
‫עם סיום המבצע‬
‫תעריף העמלה יעמוד על סך‬
‫‪.₪ 57.00‬‬
‫‪)1‬ג( ‪-‬‬
‫מסלול‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1.18.2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1.18.3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪1.18.4‬‬
‫מסלול היברידי מורחב‬
‫מסלול הכולל עד ‪ 10‬פעולות על ידי פקיד‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫בתחילת‬
‫)‪ (1‬שאילתות מידע באמצעות‬
‫האינטרנט ומענה טלפוני‬
‫בעדן‪.‬‬
‫)‪ (2‬בכל במקרה שלא קיימת‬
‫ועד ‪ 50‬פעולות בערוץ ישיר‬
‫חלופה סבירה לביצוע‬
‫מסלול היברידי מושלם‬
‫מסלול הכולל עד ‪ 10‬פעולות על ידי פקיד‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫פעולות של הפקדת שיקים‬
‫או הפקדת מזומן‬
‫ועד ‪ 50‬פעולות בערוץ ישיר‬
‫בערוץ ישיר‪ ,‬גובהה‬
‫שירות "מזרחי טפחות בזמן אמת" ‪ -‬חבילת‬
‫המרבי של עמלה זו‪ ,‬בשל‬
‫עו"ש ‪ +‬חבילת בנקאות אישית‪.‬‬
‫ביצוע אותן פעולות‪ ,‬יהיה‬
‫בגובה עמלה בשל פעולה‬
‫מסלול היברידי מושלם לעסק‬
‫מסלול הכולל עד ‪ 10‬פעולות על ידי פקיד‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫בערוץ ישיר‪.‬‬
‫)‪ (3‬מסלול "היברידי מושלם"‬
‫ועד ‪ 50‬פעולות בערוץ ישיר‬
‫מיועד ללקוחות פרטיים‬
‫שירות "מזרחי טפחות בזמן אמת" ‪ -‬חבילת‬
‫המחוברים לשירות תיבת‬
‫עסקים ‪ +‬חבילת בנקאות אישית לעסק‪.‬‬
‫הודעות‪.‬‬
‫)‪ (4‬מסלול "היברידי מושלם‬
‫לעסק" מיועד ללקוחות‬
‫עסקיים המחוברים לשירות‬
‫תיבת הודעות‪.‬‬
‫)‪ (5‬בגין ביצוע פעולות מעבר‬
‫למכסת המסלול תיגבה‬
‫עמלה כמפורט בסעיף‬
‫‪ 1.2.1/1.3.1‬עבור כל פעולה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫משיכה באמצעות מכשיר הנמצא בסניף או במרחק שאינו עולה על ‪ 500‬מטרים מהסניף‪ ,‬לגבי משיכה ממכשיר מרוחק ‪ -‬ייגבה מחיר שונה ‪-‬‬
‫ראה חלק ‪.9‬‬
‫‪.2‬‬
‫לא תיגבה עמלה בגין מידע בסיסי כהגדרתו בסעיף ‪) 2‬ב( להוראת ניהול בנקאי תקין מס' ‪ 415‬ולסעיף ‪ 31‬לכללי הבנקאות )שירות ללקוח(‬
‫)גילוי נאות למסירת מסמכים(‪ ,‬התשנ"ב‪.1992 -‬‬
‫‪.3‬‬
‫סך כל העמלות שיגבה הבנק בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על ‪ 40‬ש"ח )לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה‪,‬‬
‫קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם(‪ :‬העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברת ניירות ערך זרים לחשבון‬
‫אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברת מטבע חוץ לחשבון של‬
‫אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי‪ ,‬אישור יתרה לפני פירעון מוקדם‪,‬‬
‫ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.04.14‬‬
‫חלק ‪ -2‬מידע‪ ,‬הודעות והתראות‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫‪)2‬א( ‪-‬‬
‫)‪2.1.1 (1‬‬
‫שירותים‬
‫נפוצים‬
‫הודעות‬
‫שירות זה כולל ‪-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬מידע‪ ,‬הודעות והתראות‬
‫‪₪ 90.00‬‬
‫‪(1) 2.1.1.1‬‬
‫הודעות על פיגור בתשלומים‬
‫‪(2) 2.1.1.2‬‬
‫התראות‬
‫‪(3) 2.1.1.3‬‬
‫הודעות או התראות לפי חוק‬
‫הודעה על פיגור בתשלום ויתרה‬
‫חריגה‪ :‬החל מההודעה השניה‪.‬‬
‫שיקים ללא כיסוי התשמ"א‪1981-‬‬
‫‪(4) 2.1.1.4‬‬
‫מכתבי מעקב‬
‫)‪2.2 (2‬‬
‫מכתב התראה של עו"ד‬
‫)‪2.3 (3‬‬
‫הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים‬
‫‪2.3.1‬‬
‫במאגר הממוחשב לבקשת לקוח‬
‫זמינים בסניף ‪-‬‬
‫‪2.3.2‬‬
‫אינם זמינים בסניף ‪-‬‬
‫‪2.4.1‬‬
‫דוחות לבקשת לקוח‬
‫)א( דוחות סטנדרטיים‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫‪₪ 147.00‬‬
‫מירבי לסדרת מכתבים‪.‬‬
‫‪₪ 441.00‬‬
‫)‪ (1‬צפייה בשיקים באינטרנט‪-‬‬
‫ללא חיוב‪.‬‬
‫)‪ (2‬הפקה‪/‬הדפסה חוזרת של‬
‫‪ ₪ 20.00‬לבקשה‬
‫בתוספת ‪₪ 0.50‬‬
‫אישור סילוקין להלוואת‬
‫לכל עמוד‬
‫משכנתא ‪ -‬תיגבה עמלת‬
‫מסמך זמין בסניף‪.‬‬
‫)‪ (3‬תעריפי חברות כרטיסי‬
‫)‪2.4 (4‬‬
‫‪ ₪ 30.00‬לבקשה‬
‫האשראי לעמלה זו מפורטות‬
‫בתוספת ‪₪ 0.50‬‬
‫בתעריפון המצומצם של‬
‫לכל עמוד‬
‫כל חברה‪.‬‬
‫)‪ (1‬למעט באמצעות האינטרנט‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫)‪ (2‬אישור יתרה לפני פירעון‬
‫‪(1) 2.4.1.1‬‬
‫אישור יתרות‬
‫מוקדם של הלוואה‪ -‬פטור‬
‫‪(2) 2.4.1.2‬‬
‫פירוט תשלומים של הלוואה‬
‫מעמלה‪.‬‬
‫‪(3) 2.4.1.3‬‬
‫פירוט רכיבי תשלום של הלוואה‬
‫‪(4) 2.4.1.4‬‬
‫לוח סילוקין נוסף‬
‫)‪ (3‬עבור אישור יתרות לסוף‬
‫שנה המופק במהלך חודש‬
‫ינואר‪ -‬לא תיגבה עמלה‪.‬‬
‫‪(5) 2.4.1.5‬‬
‫פירוט תיק ניירות ערך‬
‫‪(6) 2.4.1.6‬‬
‫שחזור תנועות בניירות ערך‬
‫‪(7) 2.4.1.7‬‬
‫אישור בעלות‬
‫נגזרים ‪ OTC‬מופקים אחת‬
‫‪(8) 2.4.1.8‬‬
‫מכתב המלצה‬
‫לחודש בהתאם לבקשת‬
‫‪(9) 2.4.1.9‬‬
‫אישור תשלומי ריבית‪ ,‬תקבולי‬
‫הלקוחות‪ .‬העמלה תיגבה‬
‫)‪ (4‬אישורי יתרות עבור עסקות‬
‫עבור כל הפקת אישור‪.‬‬
‫ריבית ודיווידנדים‬
‫)‪" (4‬מכתב כוונות"‪" ,‬מסמך‬
‫‪ (10) 2.4.1.10‬דוח פירוט פעולות שבוצעו‬
‫נתונים לסילוק הלוואה" ‪-‬‬
‫בשנת המס בני"ע ‪ /‬בפח"ק‬
‫יופקו שני מכתבים חינם‬
‫‪ (11) 2.4.1.11‬אישור על תשלום עמלות‬
‫בשנה קלנדרית‪.‬‬
‫‪ (12) 2.4.1.12‬מכתב כוונות‬
‫‪ (13) 2.4.1.13‬מסמך נתונים לסילוק הלוואה‬
‫‪ (14) 2.4.1.14‬סטייטמנט שנתי‬
‫‪2.4.2‬‬
‫)ב(‬
‫דוחות הכרוכים באיסוף מידע‪,‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫למשל‪ :‬מסירת מידע היסטורי‬
‫לשנת שחזור‬
‫בדבר ריביות‪ ,‬שערי חליפין‪,‬‬
‫שערי ניירות ערך‪ ,‬וכן מכתבים‬
‫לא סטנדרטיים‬
‫)‪2.5 (5‬‬
‫איתור מסמכים‬
‫)‪2.6 (6‬‬
‫איתור חשבונות‬
‫‪ ₪ 20.00‬לבקשה‬
‫בתוספת ‪₪ 10.00‬‬
‫לכל עמוד‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫)‪2.7 (1‬‬
‫‪)2‬ב( ‪-‬‬
‫‪2.7.1‬‬
‫שירותים‬
‫קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח‬
‫‪ ₪ 4.00‬להודעה‬
‫שירות הפקס‬
‫‪2.7.2‬‬
‫‪ ₪ 10.00‬לחודש‬
‫מיוחדים‬
‫או‬
‫מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫)‪ (1‬מזרחי טפחות בזמן אמת ‪-‬‬
‫בתום‬
‫העמלה נגבית לכל מנוי‬
‫חודש‬
‫המחובר לשירות‪.‬‬
‫בתום‬
‫חודש‬
‫עסקיים‬
‫‪2.7.3‬‬
‫קבלת מידע ב‪EDI -‬‬
‫‪ ₪ 18.00‬לחודש‬
‫בתום‬
‫חודש‬
‫)מבזק בנקאי(‬
‫)‪ (2‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‪:‬‬
‫ראה נספח א' ‪-‬‬
‫"הטבות לקבוצות אוכלוסיה"‬
‫)‪ (3‬מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫כולל שירות של קבלת‬
‫מידע‪ ,‬בהתאם לפרופיל‬
‫שהוגדר מראש ושירות‬
‫קבלת מידע באמצעות‬
‫פניה יזומה ב‪.sms -‬‬
‫לקוח שיבחר בשירות‬
‫קבלת מידע באמצעות‬
‫פניה יזומה בלבד‪,‬‬
‫ייהנה מהטבה של ‪100%‬‬
‫הנחה‪.‬‬
‫)‪2.8 (2‬‬
‫מידע במדיה מגנטית או אלקטרונית‬
‫הפקת קבצים של תנועות ושיקים‬
‫דחויים ‪ /‬אחזור שיחה מוקלטת‬
‫בין הלקוח לבנק‪:‬‬
‫‪2.8.1‬‬
‫חיוב חד פעמי בעת הצטרפות להסדר‬
‫‪₪ 405.00‬‬
‫אחזור שיחה מוקלטת ‪-‬‬
‫‪ 75%‬הנחה‬
‫"הפקת קבצים של תנועות‬
‫ושיקים דחויים" ‪ /‬חיוב בגין אחזור‬
‫שיחה מוקלטת בין הלקוח לבנק‬
‫‪2.8.2‬‬
‫חיוב חודשי בגין הסדר "הפקת קבצים‬
‫‪₪ 205.00‬‬
‫של תנועות ושיקים דחויים"‬
‫)‪2.9 (3‬‬
‫בתום‬
‫חודש‬
‫הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות‬
‫‪2.9.1‬‬
‫מיוחדת לבקשת הלקוח‬
‫תדירות יומית‬
‫‪ ₪ 4.75‬לדף‪/‬דוח‬
‫‪2.9.2‬‬
‫תדירות אחרת‬
‫‪ ₪ 7.25‬לדף‪/‬דוח‬
‫בתום‬
‫חודש‬
‫בתום‬
‫חודש‬
‫)‪2.10 (4‬‬
‫‪2.10.1‬‬
‫‪2.10.2‬‬
‫גישה ישירה למחשב הבנק ‪-‬‬
‫שירות ה‪PC -‬‬
‫מסלול רגיל‬
‫‪ ₪ 160.00‬לחודש‬
‫בתום‬
‫כולל שאילתות בורסה ושערים‬
‫‪ ₪ 250.00‬לחודש‬
‫חודש‬
‫היסטוריים‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪24.02.14‬‬
‫חלק ‪ -3‬אשראי‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫מועד‬
‫הערות‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 3‬אשראי‬
‫‪)3‬א( ‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫)‪ (1‬עמלה זו תיגבה מיחיד‬
‫שירותים‬
‫‪3.1.1‬‬
‫הקצאת אשראי‬
‫יחיד )לרבעון(‬
‫נפוצים‬
‫‪3.1.2‬‬
‫עסק קטן )לשנה(‬
‫‪3.2.1‬‬
‫טיפול באשראי ובביטחונות‬
‫הלוואות שאינן לדיור ‪ -‬מעל‬
‫)‪(1‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫בתום רבעון‬
‫במקרה של אי‪ -‬ניצול‬
‫‪2.45%‬‬
‫בתחילת רבעון‬
‫מסגרת האשראי ברבעון‪.‬‬
‫מסכום‬
‫במקרה של ניצול חלקי‬
‫המסגרת‬
‫של המסגרת‪ ,‬לקוח יחיד‬
‫יחוייב בריבית הרבעונית‬
‫או בעמלה‪ ,‬לפי הגבוה‬
‫מבינהן‪.‬‬
‫)‪ (2‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‬
‫ראה נספח א' ‪" -‬הטבות‬
‫לקבוצות אוכלוסיה"‬
‫)‪(2‬‬
‫‪3.2‬‬
‫)‪ (1‬לא תיגבה עמלה במקרה‬
‫‪1.25%‬‬
‫של חידוש האשראי‪,‬‬
‫‪₪ 10,000.00 ₪ 1,000.00‬‬
‫שלא כרוך בשינוי או‬
‫‪₪ 100,000‬‬
‫הלוואות און‪-‬קול‬
‫הוספת ביטחונות‪.‬‬
‫‪₪ 275.00‬‬
‫במקרה של הגדלת‬
‫האשראי‪ -‬תיגבה העמלה‬
‫על ההפרש בלבד‪.‬‬
‫)‪ (2‬לא תיגבה עמלה על‬
‫העמדת מסגרת אשראי‬
‫ללקוחות יחידים‪.‬‬
‫)‪ (3‬הלוואות שאינן לדיור‪:‬‬
‫ הלוואת מט"ח‪ :‬העמלה‬‫תיגבה במטבע בו‬
‫ניתנה ההלוואה‪ ,‬העמלה‬
‫המזערית והמירבית תיגבה‬
‫עפ"י שער קנייה העברות‪.‬‬
‫ הלוואה למימון משלוחי‬‫ייצוא‪ :‬פטורה מעמלה‪.‬‬
‫‪ ₪ 5,000.00‬בהלוואה לדיור )‪ (4‬הלוואות לדיור‪ :‬מרכיב‬
‫‪3.2.2‬‬
‫הלוואות לדיור‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫מסגרות אשראי לעסק קטן‬
‫‪1.35%‬‬
‫‪₪ 60.00‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫ניכיון שיקים‪ -‬מעל ‪₪ 50,000‬‬
‫‪1.25%‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪3.3.1‬‬
‫דמי ניהול הלוואה לדיור‬
‫)בפיקוח(‬
‫‪₪ 2.00‬‬
‫עמלה זו תיגבה גם בשל‬
‫לכל תשלום‬
‫הלוואה לרכישת מקרקעין‬
‫)‪(4‬‬
‫‪3.4.1‬‬
‫דמי גבייה בשל הלוואות שאינן‬
‫)‪(5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫העמלה תיגבה‬
‫לאחר ביצוע‬
‫עיקר ההליכים‬
‫זכאות בלבד‪.₪ 150.00 -‬‬
‫)‪ (5‬הלוואה שאינה לדיור‬
‫בערבות מדינה ‪ -‬הקרן‬
‫לקבלת‬
‫לעסקים קטנים ובינוניים ‪-‬‬
‫ההלוואה‪.‬‬
‫‪.₪ 250.00‬‬
‫‪₪ 10,000.00‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫למטרות עסק‪.‬‬
‫‪₪ 4.60‬‬
‫אם פירעון ההלוואה מבוצע‬
‫לדיור‪ ,‬שניתנו ערב תחילתם של‬
‫כנגד חיוב חשבון שונה‬
‫כללים אלה‬
‫)בבנק‪/‬בנק אחר( מהחשבון‬
‫שבו ניתנת הלוואה‪ -‬העברת‬
‫סכום הפירעון נעשית‬
‫באמצעות מרכז סליקה בנקאי‪,‬‬
‫פעולה בגינה מחויב הלקוח‬
‫בנוסף בעלות ההוצאה בגין‬
‫הצגת החיוב לבנק‪/‬בנק אחר‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪.9.8.2‬‬
‫‪3.5.1‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫ערבות מכל סוג )למעט ערבות‬
‫למשתכנים לפי חוק‬
‫‪6.20%‬‬
‫‪₪ 380.00‬‬
‫עבור ערבות מכל סוג‪,‬‬
‫לשנה‬
‫המובטחת בפיקדון כספי‬
‫המכר )דירות( )הבטחת‬
‫ספציפי‪ ,‬במלוא סכום הערבות‪,‬‬
‫השקעות של רוכשי דירות‪,‬‬
‫ייגבה שיעור מופחת של‬
‫תשל"ה‪) (1974-‬להלן ‪-‬‬
‫‪.2.90%‬‬
‫חוק המכר(‬
‫‪3.5.2‬‬
‫ערבות למשתכנים לפי חוק המכר ‪4.00%‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪3.6.1‬‬
‫הסבת ערבות לפי חוק המכר‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪3.7.1‬‬
‫רישום שעבודים על ידי נציג‬
‫‪₪ 210.00‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫התאגיד הבנקאי אצל רשם‬
‫)‪(9‬‬
‫‪3.8.1‬‬
‫שינוי שעבודים‬
‫בבנק ‪-‬‬
‫‪₪ 210.00‬‬
‫‪3.8.2‬‬
‫אצל רשם ‪-‬‬
‫‪₪ 210.00‬‬
‫‪3.9.1‬‬
‫הסכמה ליצירת שעבוד‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫לבנק אחר )בפיקוח(‬
‫)‪ 3.10.1 (10‬שינויים בהסכם ההלוואה‬
‫‪₪ 320.00‬‬
‫כולל‪ :‬לוח תשלומים‪.‬‬
‫או בתנאי הערבות לבקשת‬
‫לקוח או ערב‬
‫כולל‪ :‬תקופת ההלוואה‪ ,‬זהות או‬
‫הרכב לווים או ערבים‪ ,‬מסלול‬
‫ההלוואה‪ ,‬ריבית‪ ,‬הקפאת‬
‫תשלומים‪ ,‬איחוד או הפרדת‬
‫זכאות‪ ,‬מועדי פירעון‪,‬‬
‫תיקון ערבות‬
‫‪ 3.10.2‬שינויים במועד הפירעון‬
‫‪₪ 125.00‬‬
‫‪₪ 225.00‬‬
‫בעת שינוי של מועד הפירעון‬
‫של הלוואה לדיור לפי חוק‬
‫במספר הלוואות בו זמנית‪,‬‬
‫הבנקאות )שירות ללקוח(‪,‬‬
‫תיגבה עמלה בגובה ‪₪ 50.00‬‬
‫התשמ"א‪1981-‬‬
‫בגין כל הלוואה נוספת‪ ,‬בכפוף‬
‫לשיעור המירבי‬
‫)‪3.11 (11‬‬
‫גרירת הלוואה לדיור‬
‫‪ 3.11.1‬הלוואה‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪ 3.11.2‬מענק‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪ 3.11.3‬ערבות או פיקדון ביניים‬
‫‪₪ 200.00‬‬
‫)‪ 3.12.1 (12‬הנפקה או חידוש‬
‫‪₪ 60.00‬‬
‫של תעודת זכאות‬
‫)‪ 3.13.1 (13‬פירעון מוקדם‬
‫עמלה תפעולית‬
‫‪₪ 60.00‬‬
‫עמלה זו נגבית נוסף לשאר‬
‫התשלומים הנגבים על פי‬
‫צו הבנקאות )עמלות פירעון‬
‫מוקדם(‪ ,‬התשס"ב ‪,2002 -‬‬
‫על פי הוראת ניהול בנקאי‬
‫תקין מס' ‪ 454‬ועל פי סעיף‬
‫‪ 88‬לחוק המקרקעין‪,‬‬
‫התשכ"ט ‪.1969 -‬‬
‫‪)3‬ב( ‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ 3.14.1‬ליווי פיננסי‬
‫‪1.00%‬‬
‫)‪ (1‬העמלה תחושב מתחזית‬
‫שירותים‬
‫שווי הפרויקט בגמר‬
‫מיוחדים‬
‫הבניה‪.‬‬
‫)‪ (2‬פרויקט לא מנוהל ‪-‬‬
‫או‬
‫תיגבה עמלה בגובה ‪30%‬‬
‫עסקיים‬
‫מעמלת הליווי הפיננסי‪,‬‬
‫שתחושב מתחזית‬
‫שווי הפרויקט בגמר‬
‫הבניה‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫רשימת מסגרות אשראי שאינן עו"ש ‪ /‬חח"ד בגינן תיגבה עמלה ‪:3.1.2‬‬
‫מסגרת כללית ‪ /‬הלוואות נכש"ט ‪ /‬הלוואות ב'‪ ,‬ג'‪ ,‬ד' ‪ /‬הלוואות און קול ‪ /‬הלוואות במט"י )לא צמוד‪ ,‬צמוד מדד‪ ,‬צמוד מט"ח( ‪ /‬הלוואות מט"ח ‪/‬‬
‫ערבויות במט"י )כספיות‪ ,‬לא כספיות( ‪ /‬ערבות רוכשי דירות ‪ /‬הלוואת לממ"י ‪ /‬ערבויות מט"ח )כספיות‪ ,‬ביצוע( ‪ /‬אשראי ספקים בערבותנו ‪/‬‬
‫אשראי דוקומנטרי ‪ /‬מכירה בחסר )מניות ת"א ‪ ,100‬אג"ח‪ ,‬מק"מ‪ ,‬ניע"ז(‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪02.06.13‬‬
‫חלק ‪ -4‬ניירות ערך‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מירבי‬
‫מיזערי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 4‬ניירות ערך‬
‫‪)4‬א( ‪-‬‬
‫)‪4.1 (1‬‬
‫)‪ (1‬על פיצול הוראה לכמה ביצועים‬
‫קניה‪ ,‬מכירה‪ ,‬ופדיון של ניירות‬
‫חלקיים באותו יום‪ ,‬תיגבה עמלת‬
‫שירותים‬
‫ערך בבורסה בתל אביב )למעט‬
‫נפוצים‬
‫קרנות נאמנות‪ ,4‬אופציות מעו"ף‬
‫וחוזים עתידיים במעו"ף( )כולל‬
‫קניה או מכירה שלא בוצעה(‬
‫מינימום אחת ביום לכל הוראה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪ (2‬במקרה של קניה או מכירה שלא‬
‫בוצעה מסיבה התלויה בלקוח‪-‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫מניות ואגרות חוב )כולל הנפקה( ‪0.64%‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 10,750.00‬‬
‫תיגבה עמלת מינימום רק אם‬
‫‪4.1.2‬‬
‫‪0.11%‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 7,500.00‬‬
‫בוצעה פעולה על ידי פקיד‪,‬‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 450.00‬‬
‫לאופציה‬
‫לאופציה‬
‫מילווה קצר מועד )כולל הנפקה(‬
‫לרבות עסקה יזומה ע"י הבנק‪,‬‬
‫בהתאם לתקנון הבורסה‪ ,‬שלא‬
‫בוצעה‪.‬‬
‫)‪ (3‬עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע‬
‫השירות בניירות ערך שאינם‬
‫נסחרים‪.‬‬
‫)‪ (4‬עמלה זו תיגבה גם בגין ניצול‬
‫זכויות לקבלת מניות נוספות‬
‫במחיר מוזל ופדיון אג"ח‬
‫מסוג בונדס‪.‬‬
‫)‪ (5‬עמלה זו תיגבה גם בגין הצעת‬
‫רכש או בגין החלפת נייר ערך‬
‫בנייר ערך אחר או מחיקת נייר‬
‫מהרישום למסחר בהתאם‬
‫להחלטת דירקטוריון הבורסה‪.‬‬
‫)‪ (6‬העמלה המזערית לא תעלה‬
‫בכל מקרה על ‪ 25%‬מהשווי‪.‬‬
‫)‪ (7‬הטבות במערכות הבנקאות‬
‫הישירה‪:‬‬
‫"שירות האינטרנט"‪-‬‬
‫מניות ואג"ח ‪ -‬ייגבה שיעור‬
‫מופחת של ‪ 0.52%‬לא פחות‬
‫מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫מק"מ ‪ -‬ייגבה שיעור מופחת של‬
‫‪ 0.10%‬לא פחות מהעמלה‬
‫המזערית‪.‬‬
‫)‪4.2 (2‬‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של‬
‫אופציות מעו"ף )כולל קנייה או‬
‫מכירה שלא בוצעה(‬
‫)‪ (1‬על פיצול הוראה לכמה ביצועים‬
‫חלקיים באותו יום‪ ,‬תיגבה עמלת‬
‫מינימום אחת ביום לכל הוראה‪.‬‬
‫)‪ (2‬במקרה של קניה או מכירה שלא‬
‫בוצעה מסיבה התלויה בלקוח‪-‬‬
‫תיגבה עמלת מינימום רק אם‬
‫בוצעה פעולה על ידי פקיד‪.‬‬
‫)‪ (3‬העמלה המזערית לא תעלה בכל‬
‫מקרה על המירבי שבין ‪25%‬‬
‫מהפרמיה ל‪ ₪ 5.00 -‬לאופציה‪.‬‬
‫)‪ (4‬הטבות במערכות הבנקאות‬
‫הישירה‪:‬‬
‫ "שירות האינטרנט"‪-‬‬‫ייגבה שיעור מופחת של ‪3.25%‬‬
‫לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫)‪4.3 (3‬‬
‫‪4.3.1‬‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של חוזים‬
‫על פיצול הוראה לכמה ביצועים‬
‫עתידיים במעו"ף )כולל קניה או‬
‫מכירה שלא בוצעה(‬
‫חלקיים באותו יום‪ ,‬תיגבה עמלת‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של‬
‫מינימום אחת ביום לכל הוראה‪.‬‬
‫‪0.30%‬‬
‫חוזים עתידיים )בורסה ת"א(‬
‫‪4.3.2‬‬
‫)‪4.4 (4‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫לחוזה‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של חוזים‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫עתידיים על שער הריבית‬
‫לחוזה‬
‫)‪ (1‬במקרה של קניה או מכירה שלא‬
‫קניה‪ ,‬מכירה ופידיון של ניירות‬
‫בוצעה מסיבה התלויה בלקוח‪-‬‬
‫ערך בחוץ לארץ )כולל קניה או‬
‫מכירה שלא בוצעה(‬
‫‪4.4.1‬‬
‫מניות‪ ,‬איגרות חוב וקרנות‬
‫תיגבה עמלת מינימום רק אם‬
‫‪0.89%‬‬
‫‪$75.00‬‬
‫בוצעה פעולה על ידי פקיד‪.‬‬
‫‪$7,500.00‬‬
‫נאמנות‬
‫‪4.4.2‬‬
‫אופציות נגזרים בורסות חו"ל‬
‫)‪ (2‬עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע‬
‫‪4.50%‬‬
‫‪$22.00‬‬
‫‪$450.00‬‬
‫השירות בניירות ערך שאינם‬
‫לאופציה‬
‫לאופציה‬
‫נסחרים‪.‬‬
‫)‪ (3‬עמלה זו תיגבה גם בגין ניצול‬
‫זכויות לקבלת מניות נוספות‬
‫במחיר מוזל‪.‬‬
‫)‪ (4‬באופציות על מניות‪:‬‬
‫העמלה המזערית לא תעלה בכל‬
‫מקרה על המירבי שבין ‪50%‬‬
‫מהפרמיה ל‪ $5.00 -‬לאופציה‪.‬‬
‫)‪ (5‬במניות‪ ,‬קרנות ואג"ח‪:‬‬
‫העמלה המזערית לא תעלה‬
‫בכל מקרה על ‪ 25%‬מהשווי‪.‬‬
‫)‪ (6‬העמלה נגבית במטבע בו נסחר‬
‫הנייר ולפי השווי הכספי בדולר‪.‬‬
‫)‪ (7‬הוצאות נוספות ניע"ז‪:‬‬
‫ייגבו הוצאות ברוקר‪ ,‬קסטודיאן‬
‫וכל הוצאה נוספת אשר תידרש‬
‫להשלמת הפעולה בחו"ל‪.‬‬
‫)‪ (8‬הטבות במערכות הבנקאות‬
‫הישירה‪:‬‬
‫ "שירות האינטרנט"‪-‬‬‫מניות‪ ,0.30% :‬מיזערי‪.$25.00 -‬‬
‫)‪4.5 (5‬‬
‫)‪ (1‬לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון‬
‫דמי ניהול פיקדון ניירות ערך‬
‫ניירות ערך שאינם נסחרים‬
‫)לרבות יחידות השתתפות‬
‫בבורסה לאחר שנמחקו‬
‫‪4.5.1‬‬
‫בקרנות נאמנות(‬
‫הנסחרים בארץ‬
‫‪4.5.2‬‬
‫הנסחרים בחוץ לארץ )שאינם‬
‫‪0.780%‬‬
‫נסחרים בבורסה(‬
‫לשנה‬
‫העברת ניירות ערך‬
‫לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי‬
‫‪₪ 5.00‬‬
‫חשבון משותף של הלקוח‬
‫לתיק‬
‫עם בן או בת זוגו‪.‬‬
‫‪0.700%‬‬
‫לשנה‬
‫‪₪ 10,750.00‬‬
‫‪₪ 10,750.00‬‬
‫מהרישום למסחר בבורסה ת"א‪,‬‬
‫למעט במקרה בו הלקוח‬
‫הוא בעל עניין בחברה שניירות‬
‫הערך שלה נמחקו מהמסחר‬
‫בעקבות הצעת רכש מלאה‬
‫כמשמעותה בסעיף ‪ 336‬לחוק‬
‫החברות התשנ"ט ‪.1999‬‬
‫)‪ (2‬לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון‬
‫ניירות ערך עבור מלווה קצר‬
‫מועד או עבור קרן כספית‬
‫כהגדרתה בתקנות השקעות‬
‫משותפות בנאמנות )נכסים‬
‫שמותר לקנות ולהחזיק בקרן‬
‫ושיעורם המירביים(‪ ,‬התשנ"ח‬
‫‪.1994‬‬
‫)‪ (3‬דמי ניהול פיקדון ני"ע נגבים‬
‫בעת מכירת‪/‬פדיון נייר ערך או‬
‫בתחילת כל רביע עבור הרביע‬
‫הקודם או עבור התקופה שחלפה‬
‫מיום הרכישה )אם הרכישה‬
‫בוצעה במהלך הרביע הקודם(‪.‬‬
‫בגין מכירה בחסר העמלה‬
‫תיגבה בעת סגירת החסר‪.‬‬
‫)‪ (4‬דמי ניהול פיקדון ני"ע )לרבות‬
‫דמי ניהול פיקדון ני"ע לאופציות‬
‫מעו"ף( נגבים יחסית למספר‬
‫הימים בהם הוחזקו ניירות‬
‫הערך‪ ,‬לפי שווים )לגבי אופציות‬
‫מעו"ף‪ :‬לפי שווי הפרמיה( ביום‬
‫המכירה‪/‬הפדיון או ביום האחרון‬
‫של הרביע הקודם‪.‬‬
‫)‪ (5‬ני"ע שהמסחר בו הופסק‬
‫עקב פירוק או הפסקת‬
‫פעילות החברה‪ -‬פטור מהעמלה‪.‬‬
‫)‪4.6 (6‬‬
‫‪4.6.1‬‬
‫אחר‬
‫)‪" (1‬חשבון אותו לקוח"‪ ,‬לרבות‬
‫)בפיקוח(‬
‫‪4.6.2‬‬
‫לחשבון לקוח אחר‬
‫)‪ (2‬העברת ניירות ערך לחשבון‬
‫‪0.45%‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫משווי הניירות לנייר‬
‫‪₪ 1,350.00‬‬
‫אותו לקוח בעת סגירת חשבון‬
‫לתיק‬
‫לא תעלה על ‪ ₪ 5‬להעברת‬
‫התיק והוצאות צד ג'‪.3‬‬
‫)‪ (3‬העברה לחשבון אחר של אותו‬
‫המועברים‬
‫לקוח בתוך הבנק פטורה מעמלה‬
‫)‪ (4‬בהעברת אופציות העמלה‬
‫תיגבה כאחוז מהפרמיה‪.‬‬
‫)‪ (5‬הוצאות נוספות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ני"ע ישראליים‪-‬‬
‫ייגבו הוצאות בורסה בנוסף‬
‫לעמלת העברת ני"ע לפיקדון‬
‫אחר של אותו לקוח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ני"ע זרים‪-‬‬
‫הוצאות ברוקר‪ ,‬קסטודיאן וכל‬
‫הוצאה נוספת אשר תידרש‬
‫להשלמת הפעולה בחו"ל‪.‬‬
‫)‪" (6‬גוף פיננסי" ‪ -‬כהגדרתו בחוק‬
‫בנק ישראל‪ ,‬התש"ע ‪.2010‬‬
‫)‪4.7 (7‬‬
‫)‪ (1‬בהמרת ני"ע הנסחרים בארץ‬
‫המרת איגרות חוב ושטרי‬
‫לני"ע הנסחרים בחו"ל ולהיפך‪,‬‬
‫הון למניות‪ ,‬מימוש אופציות‬
‫‪4.7.1‬‬
‫והמרת ניירות ערך דואליים‬
‫המרת אג"ח ושטרי הון למניות‬
‫ומימוש אופציות‬
‫תיגבנה בנוסף גם הוצאות‬
‫‪0.50%‬‬
‫מיוחדות‪ ,‬לפי החיוב בפועל‪.‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫משווי המניה‬
‫)‪ (2‬העמלה המזערית לא תעלה‬
‫בכל מקרה על ‪ 25%‬מהשווי‪.‬‬
‫המתקבלת‬
‫)‪ (3‬הוצאות נוספות ניע"ז‪:‬‬
‫‪4.7.2‬‬
‫‪)4‬ב( ‪-‬‬
‫)‪4.8 (1‬‬
‫שירותים‬
‫מיוחדים‬
‫או‬
‫‪4.8.1‬‬
‫‪4.8.2‬‬
‫המרת ניירות ערך דואליים‬
‫‪0.50%‬‬
‫ייגבו הוצאות ברוקר‪ ,‬קסטודיאן‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫משווי המניה‬
‫וכל הוצאה נוספת אשר תידרש‬
‫המתקבלת‬
‫להשלמת הפעולה בחו"ל‪.‬‬
‫טיפול בהזמנה של ניירות ערך‬
‫בהנפקה‬
‫איגרות חוב ממשלתיות‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫העמלה תיגבה מסכום ההקצאה‪.‬‬
‫שאר ניירות הערך‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫העמלה תיגבה מסכום ההזמנה‪.‬‬
‫עסקיים‬
‫)‪4.9 (2‬‬
‫)‪ (1‬במקרים המותרים לפי תקנות‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת‬
‫תום‬
‫‪4.9.1‬‬
‫השתתפות בקרן נאמנות‬
‫קרן מסוג ‪1‬‬
‫חודש‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪4.9.3‬‬
‫קרן מסוג ‪3‬‬
‫‪0.35%‬‬
‫‪4.9.4‬‬
‫קרן מסוג ‪4‬‬
‫‪0.100%‬‬
‫לבנק אין הסכם הפצה עם‬
‫‪4.9.5‬‬
‫קרן מחקה‬
‫פטור‬
‫מנהל הקרן‪.‬‬
‫השקעות משותפות בנאמנות‬
‫)עמלת הפצה(‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬
‫)‪ (2‬עמלת ההפצה תיגבה כאשר‬
‫)‪ (3‬העמלה תיגבה גם במקרה‬
‫בו לקוח מיועץ מבצע רכישת‬
‫קרנות "אגב ייעוץ" ומסרב‬
‫לחתום על כתב הסכמה‪.‬‬
‫)‪ (4‬שיעור העמלה הינו במונחים‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫)‪ (5‬העמלה תחושב על בסיס יומי‬
‫בגין מלאי ההחזקות של קרנות‬
‫נאמנות באותו חודש‪.‬‬
‫)‪4.10 (3‬‬
‫השאלת ניירות ערך לצורך‬
‫מכירה בחסר‬
‫‪ 4.10.1‬השאלת ני"ע‬
‫‪ 0.50%‬לחודש‬
‫‪ 4.10.2‬השאלת אג"ח‬
‫‪ 0.25%‬לחודש‬
‫)‪4.11 (4‬‬
‫עמלת קסטודיאן‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪₪ 25.00‬‬
‫‪₪ 2,000.00‬‬
‫הוצאות נוספות ניע"ז‪:‬‬
‫בעסקאות קסטודיאן של ניע"ז‬
‫ייגבו בנוסף הוצאות ברוקר‪,‬‬
‫קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר‬
‫תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סך כל העמלות שיגבו בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על ‪ 40‬ש"ח )לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה‪,‬‬
‫קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם(‪ :‬העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בבנק אחר בארץ‪ ,‬העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו‬
‫לקוח בבנק אחר בארץ‪ ,‬העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בבנק אחר בארץ‪ ,‬העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בבנק אחר‬
‫בארץ‪ ,‬החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בבנק‪ ,‬אישור יתרה לפני פירעון מוקדם‪ ,‬ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול‬
‫הוראות קבע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אך לרבות "קרן מחקה"‪ ,‬כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )סיווג קרנות לצורך פרסום(‪ ,‬התשס"ח ‪ 2007 -‬וכן של קרן‬
‫להשקעות משותפות בנאמנות שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אך לרבות אופציה במחיר מימוש ‪ 1.00‬ש"ח‪ ,‬הנסחרת בשוק המעו"ף‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪04.06.13‬‬
‫חלק ‪ -5‬מטבע חוץ‬
‫שירות‬
‫מחיר‬
‫מירבי‬
‫מיזערי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 5‬מטבע חוץ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪5.1‬‬
‫עמלת חליפין‬
‫‪5.1.1‬‬
‫ממטבע לש"ח‪/‬מש"ח למטבע‬
‫)‪(1‬‬
‫‪0.19%‬‬
‫‪$6.00‬‬
‫‪$2,500.00‬‬
‫)בשער ציטוט‪/‬אחיד‪/‬ידוע(‬
‫‪5.1.2‬‬
‫ממטבע למטבע‬
‫העמלה נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה‬
‫בין מטבעות וזאת‪ ,‬בנוסף לעמלה בגין הפעולה‬
‫הספציפית‪.‬‬
‫‪0.38%‬‬
‫‪$12.00‬‬
‫‪$5,000.00‬‬
‫)‪(2‬‬
‫שער ציטוט‪ -‬שער המטבע שנקבע באופן שוטף‬
‫במהלך יום מסחר במטבע סחיר ע"י חדר עסקות‬
‫)בשער ציטוט‪/‬אחיד‪/‬ידוע(‬
‫מט"ח‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫שער אחיד‪ -‬שער מטבע שנקבע באופן חד‪-‬פעמי‬
‫בשעות הצהריים ביום מסחר ע"י חדר עסקות‬
‫מט"ח‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪-‬‬
‫שער ידוע‪ -‬השער האחיד האחרון הידוע למטבע‪.‬‬
‫עסקות מכירת מט"ח בשער ידוע‪ ,‬יבוצעו ע"פ‬
‫השער האחיד האחרון הנמוך )שער קניה(‬
‫בהפחתה של ‪ 2.00%‬משער זה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫עסקות רכישת מט"ח בשער ידוע יבוצעו ע"פ‬
‫השער האחיד האחרון הגבוה )שער מכירה(‬
‫בתוספת ‪ 2.00%‬משער זה‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫רכישת מט"ח במכשיר הכספומט"ח מבוצעת‬
‫לפי שער מזומנים מכירה )גבוה(‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫רכישה‪/‬מכירה בסכומים קטנים‪:‬‬
‫עד ‪ -$10.00‬פטור‬
‫עד ‪$3.00 -$50.00‬‬
‫)‪(7‬‬
‫המרה בין שני מטבעות זרים מורכבת משתי‬
‫פעולות )רכישה ומכירה( ולכן שיעורי העמלה‬
‫הנגבים בגינה כפולים‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪-‬‬
‫הטבות במערכות הבנקאות הישירה‪:‬‬
‫שירות האינטרנט‪ 30% -‬הנחה‪ ,‬לא פחות‬
‫מהמזערי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שירות הטלפון )מוקד מאויש( ‪" /‬שירות ה‪-"PC -‬‬
‫‪ 25%‬הנחה‪ ,‬לא פחות מהמזערי‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫מקבלי פיצויים כנגד חיוב פמ"ח פיצויים‪ -‬פטור‪.‬‬
‫)‪ (10‬גמלאי‪ 50% -‬הנחה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪5.2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫הפקדת מזומן לחשבון‬
‫מהפרשי שער‪.‬‬
‫מטבע חוץ או משיכת מזומן‬
‫)‪(2‬‬
‫מחשבון מטבע חוץ‬
‫‪5.2.1‬‬
‫‪5.2.2‬‬
‫הפקדה לפיקדון מ‪ 3 -‬חודשים ומעלה פטורה‬
‫הפרשי שער בהפקדה‪ -‬ההפרש בין שער‬
‫הפקדת מזומן לחשבון מטבע‬
‫הפרשי‬
‫מזומנים קניה )נמוך( לבין שער העברות‬
‫חוץ‬
‫שער‬
‫קניה )נמוך(‪.‬‬
‫משיכת מזומן מחשבון מטבע‬
‫הפרשי‬
‫חוץ‬
‫שער‬
‫החלפת מזומן‬
‫‪0.50%‬‬
‫)‪(3‬‬
‫הפרש שערים במשיכה‪ -‬ההפרש בין שער‬
‫מזומנים מכירה )גבוה( לשער העברות‬
‫מכירה )גבוה(‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫מקבלי פיצויים‪ -‬פטור מעמלת הפרשי שער בגין‬
‫משיכת מט"ח כנגד חיוב חשבון פמ"ח פיצויים‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪5.3.1‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪5.4.1‬‬
‫גביית שיקים במטבע חוץ‬
‫)‪(5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫פריטת ‪ /‬החלפת שטרות עד לסכום של ‪:$500.00‬‬
‫שירות זה כולל‪:‬‬
‫‪$5.00‬‬
‫החלפת שטרות בלא‬
‫שערים‪ ,‬ישנים או פגומים‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪$12.50‬‬
‫‪$60.00‬‬
‫)‪(1‬‬
‫העמלה מתייחסת לגביית שיק באישור מוחלט‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫פעולות של יצוא טובין לחו"ל )קב"ח ‪- (205‬‬
‫העמלה המירבית הינה ‪.$20.00‬‬
‫)‪(3‬‬
‫הוצאות קורספונדנט לפי חיוב בפועל‪.‬‬
‫הפקדת שיק ‪ /‬פדיון שיק‬
‫)‪(1‬‬
‫פעולה בשווי של עד ‪ $3.00 :$250.00‬לשיק‪.‬‬
‫או המחאת נוסעים‬
‫)‪(2‬‬
‫הפקדה לפיקדון מ‪ 3 -‬חודשים ומעלה פטורה‬
‫‪5.5.1‬‬
‫הפקדת שיק‬
‫‪5.5.2‬‬
‫‪$3.00‬‬
‫‪$6.25‬‬
‫לשיק‬
‫לפעולה‬
‫מהעמלה‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫הוצאות קורספונדנט לפי חיוב בפועל‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ימי ערך‪ -‬ראה נספח‪.‬‬
‫פידיון שיק או המחאת‬
‫‪+ $3.00‬‬
‫)‪(1‬‬
‫פעולה בשווי של עד ‪ $2.50 :$100.00‬לשיק‪.‬‬
‫נוסעים‬
‫‪0.50%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫התעריף הוא לשיק‪/‬להמחאה‬
‫)‪(7‬‬
‫‪5.7.1‬‬
‫שיק בנקאי‬
‫‪0.25%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫בסכום של עד ‪$10.00 :$200.00‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪5.8‬‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון‬
‫‪$18.50‬‬
‫‪$90.00‬‬
‫)‪(2‬‬
‫במכירת שיק בנקאי תמורת‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מטבע ישראלי‪ -‬תיגבה בנוסף עמלת חליפין‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בנקנוטים‪ -‬ייגבה בנוסף הפרש שערים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫העברה מחו"ל‪ -‬תיגבה בנוסף עמלת העברת‬
‫מט"ח לחו"ל ומחו"ל‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫הוצאות קורספונדנט לפי החיוב בפועל‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר‪ -‬עבור משלוח‬
‫השיק לחו"ל‪.‬‬
‫מטבע חוץ ומוצג לגביה‬
‫‪5.8.1‬‬
‫ע"י בנק בחו"ל‬
‫‪0.175%‬‬
‫‪$20.00‬‬
‫‪$150.00‬‬
‫‪5.8.2‬‬
‫ע"י בנק אחר בארץ‬
‫‪0.125%‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫‪$58.50‬‬
‫‪5.8.3‬‬
‫ע"י סניף הבנק בארץ‬
‫‪$5.70‬‬
‫‪5.9‬‬
‫העברת מטבע חוץ לחוץ‬
‫שיק בסכום של עד ‪$8.00 : $200.00‬‬
‫לשיק‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(1‬‬
‫מעמלה‪.‬‬
‫לארץ ומחוץ לארץ‬
‫‪5.9.1‬‬
‫חד פעמית‬
‫העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה‬
‫‪0.175%‬‬
‫‪$20.00‬‬
‫‪$150.00‬‬
‫)‪(2‬‬
‫העברה מחו"ל לזכות פיקדון מ‪ 3 -‬חודשים ומעלה‪-‬‬
‫פטורה מעמלה‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫בהמרה למט"י או ממט"י תיגבה בנוסף עמלת‬
‫חליפין‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בהעברה לחו"ל תמורת בנקנוטים‪ ,‬ייגבה בנוסף‬
‫הפרש שערים‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫ימי ערך בהעברות בנקאיות‪ ,‬מופיע בנספח ג'‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫הוצאות קורספונדנט וסוויפט ייגבו כמפורט‬
‫בחלק ‪.11‬‬
‫)‪5.10 (10‬‬
‫העברת מטבע חוץ בארץ‬
‫)‪(7‬‬
‫העברה בסכום של עד ‪$8.00 : $200.00‬‬
‫)‪(1‬‬
‫"חשבון אותו לקוח"‪ -‬לרבות חשבון שהלקוח‬
‫מנהל יחד עם בן או בת זוגו‪.‬‬
‫ומבנק אחר בארץ‬
‫‪ 5.10.1‬לחשבון אותו לקוח או‬
‫)‪(2‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫מחשבונו )בפיקוח(‬
‫‪ 5.10.2‬העברה אחרת‬
‫העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת‬
‫סגירת חשבון לא תעלה על ‪.(*) ₪ 10‬‬
‫‪0.125%‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫‪$58.50‬‬
‫)‪(3‬‬
‫העברה מבנקים בארץ לזכות פיקדון מ‪ 3 -‬חודשים‬
‫ומעלה‪ -‬פטורה מעמלה‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫הוצאות קורספונדנט וסוויפט ייגבו כמפורט‬
‫בחלק ‪.11‬‬
‫)‪5.11 (11‬‬
‫‪₪ 13.60‬‬
‫דמי ניהול חשבון מט"ח‬
‫במקרה וסכום העמלות בגין הפעולות הבאות לא יעלה‬
‫על עמלת המינימום תיגבה השלמה לעמלת המינימום‪:‬‬
‫)מינימום(‬
‫הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ‪ ,‬משיכת מזומן‬
‫מחשבון מטבע חוץ‪ ,‬הפקדת שיק‪ ,‬העברת מטבע חוץ‬
‫לחוץ לארץ ומחוץ לארץ‪ ,‬העברת מטבע חוץ בארץ‬
‫ומבנק אחר בארץ‪ ,‬טיפול בשיק משוך על חשבון מט"ח‬
‫ומוצג לגביה‪.‬‬
‫)‪5.12 (12‬‬
‫ימי ערך‬
‫לפי פירוט‬
‫בנספח ג'‬
‫אופן חישוב העמלה במקרים בהם העמלה נגבית במטבע שאינו דולר‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫בעסקות חליפין‪ ,‬כאשר העמלה נקובה כאחוז מסכום העסקה ‪ -‬לפי שער העסקה‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫בעסקות ללא חליפין‪ ,‬כאשר העמלה נקובה כאחוז מסכום העסקה ‪ -‬לפי שער העברות גבוה‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫עמלות מינימום‪ ,‬מקסימום‪ ,‬סכום קבוע‪ :‬כאשר חיוב העמלה בש"ח ‪ -‬לפי שער העברות גבוה‪ ,‬כאשר חיוב העמלה במט"ח ‪ -‬לפי שער יציג‪.‬‬
‫)*( סך כל העמלות שיגבה הבנק בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על ‪ 40‬ש"ח )לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה‪,‬‬
‫קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם(‪ :‬העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברת ניירות ערך זרים לחשבון‬
‫אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬העברת מטבע חוץ לחשבון של‬
‫אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ‪ ,‬החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי‪ ,‬אישור יתרה לפני פירעון מוקדם‪,‬‬
‫ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪18.08.13‬‬
‫חלק ‪6‬א'‪ -‬תעריפון שירותי ישראכרט‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪6‬א ‪ -‬כרטיסי אשראי ישראכרט‬
‫)‪6.1 (1‬‬
‫דמי כרטיס‬
‫לפי סוג כרטיס ‪ -‬ראה נספח ד‪1‬‬
‫)‪6.2 (2‬‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.50‬‬
‫)‪6.4 (4‬‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪-‬‬
‫)‪6.5 (5‬‬
‫פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות‬
‫‪ ₪ 29.63‬לבקשה‬
‫)‪6.6 (6‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(12) (11) (9‬‬
‫)‪(10) (9‬‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‬
‫‪6.6.1‬‬
‫הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 27.58‬‬
‫‪6.6.2‬‬
‫הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 39.85‬‬
‫)‪6.7 (7‬‬
‫בתום חודש‬
‫)‪(13) (9) (7‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪,‬‬
‫ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‬
‫‪6.7.1‬‬
‫בדולר ארה"ב והחיוב במטבע שאינו דולר‬
‫‪ 0.50%‬מסכום העסקה‬
‫‪6.7.2‬‬
‫במטבע של מדינה אירופאית שאינו דולר‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‬
‫והחיוב אינו באירו‬
‫‪6.7.3‬‬
‫במטבע של מדינה מחוץ לאירופה שאינו דולר‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‬
‫או אירו‬
‫)‪6.8 (8‬‬
‫‪6.8.1‬‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫ממכשיר אוטומטי‬
‫‪$3.75‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫‪6.8.2‬‬
‫משיכה בדלפק ללא כרטיס בחוץ לארץ‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪6.8.3‬‬
‫משיכה בדלפק עם כרטיס בחוץ לארץ‬
‫‪$5.50‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫)‪6.9 (9‬‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס‬
‫אשראי‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫‪$3.58‬‬
‫עמלת תשלום נדחה תיגבה במועד החיוב‪ ,‬בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק )כולל מבצעי דחייה ופיצול ולמעט עסקאות קרדיט‬
‫ו‪/‬או קרדיט בתשלומים קבועים( המחויב באותו מועד חיוב‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫סכום העמלה יחושב לפי שיטת ההמרה כמתואר תחת הכותרת "הסבר לעניין שיטת ההמרה" )ראה נספח ד‪ (1‬והחיוב של עסקות‬
‫הנעשות בחו"ל‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחוייב בדולר ארה"ב‪ ,‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון דולרי לחיוב‪ .‬ללקוח לו הוגדר בחברה‬
‫חשבון אירו לחיוב‪ ,‬תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪.‬אחרת‪ ,‬סכום העמלה האמור יומר למטבע‬
‫ישראלי לפי "שער העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים‪ ,‬וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה‬
‫את החישוב‪ .‬מועדים אלו אינם בהכרח מועדי החיוב בחשבון‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫התשלום ייגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה‪.‬‬
‫)‪ (10‬לקוח המודיע על אובדן‪/‬גניבה של מס' כרטיסים שבהחזקתו יחוייב בדמי הנפקה עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו‬
‫התקבלה בפועלים אקספרס באותו תאריך‪.‬‬
‫)‪ (11‬פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת‪.‬‬
‫)‪ (12‬סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק‪ ,‬יהיה כפוף לתקרה של ‪.₪ 40‬‬
‫)‪ (13‬אין לגבות עמלה זו עבור עסקאות שבוצעו במטבע ישראלי עם בית עסק שפועל בישראל‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪02.06.13‬‬
‫חלק ‪6‬ב'‪ -‬תעריפון שירותי אמריקן אקספרס‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪6‬ב ‪ -‬כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס‬
‫)‪6.1 (1‬‬
‫דמי כרטיס‬
‫לפי סוג כרטיס ‪ -‬ראה נספח ד‪ 2‬בתום חודש‬
‫)‪6.2 (2‬‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.50‬‬
‫)‪6.4 (4‬‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪-‬‬
‫)‪6.5 (5‬‬
‫פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות ‪ ₪ 29.63‬לבקשה‬
‫)‪6.6 (6‬‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‬
‫)‪(12) (11) (9‬‬
‫)‪(10) (9‬‬
‫‪ 6.6.1‬הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 27.58‬‬
‫‪ 6.6.2‬הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 39.85‬‬
‫)‪6.7 (7‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(13) (9) (7‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪,‬‬
‫ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‬
‫‪ 6.7.1‬בדולר ארה"ב והחיוב במטבע שאינו דולר‬
‫‪ 0.50%‬מסכום העסקה‬
‫‪ 6.7.2‬במטבע של מדינה אירופאית שאינו דולר‬
‫והחיוב אינו באירו‬
‫‪ 6.7.3‬במטבע של מדינה מחוץ לאירופה שאינו‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‬
‫דולר או אירו‬
‫)‪6.8 (8‬‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫‪$3.75‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫‪ 6.8.1‬ממכשיר אוטומטי‬
‫‪ 6.8.2‬משיכת מזומנים במשרדי אמריקן אקספרס ‪$5.50‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫בחו"ל ואחרים‬
‫)‪6.9 (9‬‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס‬
‫אשראי‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(9) (8‬‬
‫‪$3.58‬‬
‫עמלת תשלום נדחה תיגבה במועד החיוב‪ ,‬בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק )כולל מבצעי דחייה ופיצול ולמעט עסקאות‬
‫קרדיט ו‪/‬או קרדיט בתשלומים קבועים( המחויב באותו מועד חיוב‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫סכום העמלה יחושב לפי שיטת ההמרה כמתואר תחת הכותרת "הסבר לעניין שיטת ההמרה" )ראה נספח ד‪ (2‬והחיוב של עסקות‬
‫הנעשות בחו"ל‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחוייב בדולר ארה"ב‪ ,‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון דולרי לחיוב‪ .‬ללקוח לו הוגדר בחברה‬
‫חשבון אירו לחיוב‪ ,‬תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪ .‬אחרת‪ ,‬סכום העמלה האמור יומר למטבע‬
‫ישראלי לפי "שער העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים‪ ,‬וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה‬
‫את החישוב‪ .‬מועדים אלו אינם בהכרח מועדי החיוב בחשבון‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫התשלום ייגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה‪.‬‬
‫)‪ (10‬לקוח המודיע על אובדן‪/‬גניבה של מס' כרטיסים שבהחזקתו יחוייב בדמי הנפקה עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו‬
‫התקבלה בפועלים אקספרס באותו תאריך‪.‬‬
‫)‪ (11‬פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת‪.‬‬
‫)‪ (12‬סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק‪ ,‬יהיה כפוף לתקרה של ‪.₪ 40‬‬
‫)‪ (13‬אין לגבות עמלה זו עבור עסקאות שבוצעו במטבע ישראלי עם בית עסק שפועל בישראל‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪02.06.13‬‬
‫חלק ‪6‬ג'‪ -‬תעריפון שירותי כ‪.‬א‪.‬ל‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪6‬ג ‪ -‬כרטיסי אשראי כ‪.‬א‪.‬ל‬
‫)‪6.1 (1‬‬
‫דמי כרטיס‬
‫לפי סוג כרטיס ‪ -‬ראה נספח ד‪3‬‬
‫)‪6.2 (2‬‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.55‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪6.4 (4‬‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪6.5 (5‬‬
‫פירעון מוקדם או פירעון מיידי של‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫)‪(7) (6‬‬
‫עסקאות‬
‫לבקשה‬
‫)‪6.6 (6‬‬
‫בתום חודש‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‬
‫‪6.6.1‬‬
‫הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪6.6.2‬‬
‫הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪6.7 (7‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪,‬‬
‫ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‬
‫)‪6.8 (8‬‬
‫)‪(8) (4‬‬
‫‪ 2.50%‬מסכום העסקה‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫‪6.8.1‬‬
‫ממכשיר אוטומטי )ויזה‪/‬דיינרס‪/‬מסטרקארד(‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪6.8.2‬‬
‫בדלפק ללא כרטיס )ויזה‪/‬דיינרס‪/‬מסטרקארד(‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪6.8.3‬‬
‫בדלפק עם הכרטיס )ויזה‪/‬דיינרס‪/‬מסטרקארד(‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)‪(5‬‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות‬
‫‪$6.00‬‬
‫)‪6.9 (9‬‬
‫כרטיס אשראי‬
‫)‪ (1‬עמלת תשלום נדחה תיגבה במועד החיוב‪ ,‬בגין כל תשלום‪.‬‬
‫)‪ (2‬בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ‪ ,‬במקרים בהם הטיפול יצריך הזמנת מסמך כאמור‪.‬‬
‫)‪ (3‬בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס חליפי לחוץ לארץ‪ ,‬במקרים בהם יתבקש שירות זה‪.‬‬
‫)‪ (4‬עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת בחו"ל ו‪/‬או במטבע זר ו‪/‬או הנסלקת על ידי בית העסק באמצעות הארגונים‬
‫הבינלאומיים בחו"ל‪ ,‬וזאת לרבות במקרים בהם תבוצע עסקה זו בש"ח‪ .‬בחשבון שקלי ההמרה ע"פ השער היציג בתוספת ‪ .2.50%‬במידה‬
‫והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות ומשם המרה לש"ח על פי השער‬
‫היציג של הדולר בתוספת ‪ .2.50%‬בחשבון דולרי ההמרה ע"פ שערי החברות הבינלאומיות בתוספת ‪.2.50%‬‬
‫)‪ (5‬העמלה תיגבה בנוסף לעמלת המרת מטבע‪.‬‬
‫)‪ (6‬פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת‪.‬‬
‫)‪ (7‬סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק‪ ,‬יהיה כפוף לתקרה של ‪.₪ 40‬‬
‫)‪ (8‬אין לגבות עמלה זו עבור עסקאות שבוצעו במטבע ישראלי עם בית עסק שפועל בישראל‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.01.13‬‬
‫חלק ‪ -7‬סחר חוץ‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מחיר‬
‫מירבי‬
‫מועד‬
‫הערות‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 7‬סחר חוץ‬
‫)‪7.1 (1‬‬
‫‪7.1.1‬‬
‫‪7.1.1.1‬‬
‫יבוא‬
‫אשראי דוקומנטרי‪:‬‬
‫פתיחת אשראי דוקומנטרי‬
‫‪1.50%‬‬
‫לרביע‪ -‬אינטרנט‪ 10% -‬הנחה‪ ,‬לא פחות‬
‫‪$120.00‬‬
‫מראש‬
‫לתקופה עד ‪ 3‬חודשים‬
‫‪7.1.1.2‬‬
‫הארכת אשראי דוקומנטרי לתקופה ‪0.30%‬‬
‫לחודש‬
‫נוספת של חודש אחד או חלקו‬
‫‪ .7.1.1.2‬תיקונים לאשראי דוקומנטרי‬
‫‪$65.00‬‬
‫מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫לחודש‪-‬‬
‫מראש‬
‫‪$40.00‬‬
‫אם התיקון מתייחס להגדלת‬
‫לכל תיקון‬
‫סכום האשראי הדוקומנטרי‪,‬‬
‫יש לגבות בנוסף עמלה לפי‬
‫תעריף ‪.7.1.1.1‬‬
‫‪7.1.1.3‬‬
‫דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי‬
‫‪0.125%‬‬
‫לרביע‪-‬‬
‫‪$30.00‬‬
‫מראש‬
‫דוקומנטרי‬
‫‪7.1.1.4‬‬
‫הוצאת ערבות ימית או פקודת‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪$45.00‬‬
‫מסירה לשחרור משלוחים לפני‬
‫קבלת הדוקומנטים מחו"ל‬
‫‪7.1.1.5‬‬
‫אשראי ספקים בערבותנו‬
‫‪7.1.1.6‬‬
‫אחסון במחסני ערובה )בונדד(‬
‫‪ 5.00%‬לשנה ‪$99.00‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪$60.00‬‬
‫)**(‬
‫‪7.1.1.7‬‬
‫טיפול מיוחד בדוקומנטים לא‬
‫)**(‬
‫תקינים‬
‫‪7.1.1.8‬‬
‫דמי טיפול מיוחד בהכנת מסמכים‬
‫‪$25.00‬‬
‫העמלה תיגבה במקרה שלא‬
‫ניתן לגבותה מבנק קורספונדנט‪.‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪$1,000.0 $100.00‬‬
‫לעסקת יבוא מורכבת‬
‫‪7.1.1.9‬‬
‫הכנת טיוטא לעסקת אשראי‬
‫)**(‬
‫דוקומנטרי מורכבת שלא יצאה‬
‫‪ 7.1.1.10‬ניצול אשראי דוקומנטרי‬
‫החל מהניצול השני ואילך‬
‫‪$500.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫לכל ניצול‬
‫‪7.1.2‬‬
‫דוקומנטים לגוביינא‪:‬‬
‫‪7.1.2.1‬‬
‫פדיון דוקומנטים‬
‫‪0.80%‬‬
‫‪$45.00‬‬
‫‪7.1.2.2‬‬
‫אשראי ספקים בערבותנו‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪$99.00‬‬
‫‪7.1.2.3‬‬
‫אשראי ספקים ללא ערבותנו‬
‫‪7.1.2.4‬‬
‫הוצאות ערבות ימית או פקודת‬
‫אינטרנט‪ 10% -‬הנחה‪ ,‬לא פחות‬
‫מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫כל אחת מהעמלות שבסעיפים‬
‫‪ 7.1.2.2‬ו‪ 7.1.2.3 -‬תיגבה‬
‫לשנה‬
‫יחסית לתקופה שבין יום‬
‫‪0.75%‬‬
‫החתימה של הלקוח על‬
‫‪$40.00‬‬
‫הדוקומנטים לבין יום הפירעון‬
‫לשנה‬
‫בנוסף לעמלת "פדיון דוקומנטים"‪.‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪$45.00‬‬
‫מסירה לשחרור משלוחים לפני‬
‫קבלת דוקומנטים מחו"ל‬
‫‪7.1.2.5‬‬
‫אחסון במחסני ערובה )בונדד(‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪$60.00‬‬
‫‪7.1.3‬‬
‫תשלום חשבון פתוח )דוקומנטים‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪$30.00‬‬
‫אינטרנט‪ 10% -‬הנחה‪ ,‬לא פחות‬
‫מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫שנתקבלו ישירות מהלקוח(‬
‫)‪7.2 (2‬‬
‫‪7.2.1‬‬
‫יצוא‬
‫יצוא ישיר )משלוח ישיר של‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪$25.00‬‬
‫דוקומנטים מהיצואן לרוכש בחו"ל(‬
‫‪7.2.2‬‬
‫משלוחים במסגרת דוקומנטים‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫לגוביינא‬
‫‪7.2.3‬‬
‫משלוחים במסגרת אשראי‬
‫‪0.60%‬‬
‫‪$90.00‬‬
‫דוקומנטרי‬
‫‪7.2.3.2‬‬
‫זיכוי תמורות אשראי דוקומנטרי‬
‫‪7.2.4‬‬
‫קיום‪/‬קיבול אשראי דוקומנטרי‪:‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪$40.00‬‬
‫‪7.2.4.1‬‬
‫קיום‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪$100.00‬‬
‫לרביע‪ -‬שיעור עמלה גבוה יותר יכול‬
‫מראש להיגבות בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪7.2.4.2‬‬
‫קיבול‬
‫‪0.375%‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫לרביע‪ -‬שיעור עמלה גבוה יותר יכול‬
‫מראש להיגבות בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫)**(‬
‫הודעה על פתיחת אשראי‬
‫‪0.15%‬‬
‫דוקומנטרי‬
‫לשנה‬
‫‪7.2.5‬‬
‫‪7.2.6‬‬
‫טיפול בהודעת תיקון‬
‫‪$40.00‬‬
‫‪7.2.7‬‬
‫העברה מהמוטב המקורי למוטב‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪7.2.8‬‬
‫טיפול בדוקומנטים לא תקינים‬
‫‪$30.00‬‬
‫‪7.2.10‬‬
‫דמי טיפול מיוחד בהכנת מסמכים‬
‫‪0.10%‬‬
‫)**(‬
‫לעסקת יצוא מורכבת‬
‫‪7.2.11‬‬
‫טיפול בדוקומנט או בגביית תשלום ‪0.10%‬‬
‫)**(‬
‫דחוי הנמשך מעל חודש מעבר‬
‫‪$190.00 $50.00‬‬
‫העמלה נגבית בגין משלוח הודעה‬
‫ללקוח כי נפתח לטובתו אשראי‬
‫דוקומנטרי בחו"ל‪.‬‬
‫העמלה מתייחסת לטיפול בהודעת‬
‫תיקון המתקבלת מהבנק שפתח‬
‫את האשראי הדוקומנטרי‪.‬‬
‫‪$85.00‬‬
‫)**(‬
‫)**(‬
‫‪$1,000.0 $100.00‬‬
‫‪$30.00‬‬
‫לזמ"פ הצפוי‬
‫)‪7.3 (3‬‬
‫‪7.3.1‬‬
‫ערבות כספית‬
‫‪ 5.00%‬לשנה ‪$100.00‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫ערבות אחרת‬
‫‪ 5.00%‬לשנה ‪$100.00‬‬
‫‪7.3.3‬‬
‫תיקון ערבות מכל סוג שהוא‬
‫‪$55.00‬‬
‫‪7.3.4‬‬
‫ערבות שנתקבלה לטובת הבנק‬
‫ערבויות מט"ח)***(‪:‬‬
‫)‪ (1‬עמלת תיקון ערבות מט"ח‬
‫נכנסת תיגבה בגין תיקון‬
‫שהתקבל ושתנאיו מוסכמים‬
‫על הלקוח‪.‬‬
‫)‪ (2‬העמלה לא תיגבה בעת‬
‫הארכת‪/‬הגדלת‪/‬הקטנת‬
‫‪0.20%‬‬
‫)‪ (1‬העמלה תיגבה גם בעת‬
‫‪$80.00‬‬
‫הארכת ערבות לטובת הבנק‪.‬‬
‫מבנק בארץ ‪ /‬בחו"ל‪ ,‬מחברה וכו'‬
‫)‪ (2‬שיעור עמלה גבוה יותר יכול‬
‫להיגבות בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪7.3.5‬‬
‫הודעה למוטב על ערבות שנפתחה‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪$150.00 $30.00‬‬
‫עבורו‬
‫‪7.3.7‬‬
‫חילוט ‪ /‬הארכת ערבות )נכנסת(‬
‫‪7.3.8‬‬
‫טיפול בהכנת טיוטא במסגרת‬
‫)*(‬
‫ערבות מט"ח שלא יצאה לפועל‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$500.00‬‬
‫)*( גביה ידנית ע"י אחראי ערבויות מט"ח בסקטור מימון וסחר בינלאומי‪.‬‬
‫)**( גבייה ידנית ע"י סקטור מימון וסחר בינלאומי‪.‬‬
‫)***( עמלות אלה תיגבנה עבור כל הערבויות במט"ח‪ ,‬ולאו דווקא עבור אלה הקשורות לסחר חוץ‪.‬‬
‫הערות כלליות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אם קיימות פעולות נוספות הנובעות מהפעולות הנ"ל‪ ,‬יש לגבות בגינן את העמלות המתחייבות לפי הנוהל )כגון‪ :‬עמלת חליפין‪ ,‬הפרש‬
‫שערים‪ ,‬הפקדת שיקים המהווים תמורות יצוא וכו'(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצאות קורספונדנט‪ ,‬טלקס ודואר יגבו ע"י סקטור מימון וסחר בינלאומי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫העמלות תיגבנה בעת הגעת התמורה מחו"ל ו‪/‬או בזמן פרעון ההלוואה שניתנה ליצואן במסגרת מימון משלוחי יצוא ל‪ 180 -‬יום‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫במקרים בהם העמלה נגבית במטבע שאינו דולר‪ ,‬מבוצעת המרה לפי שער העברות גבוה‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪14.11.13‬‬
‫חלק‪ -8 ‬עסקאות‪ ‬עתידיות‪ ,‬עסקאות‪ ‬בין‪ ‬מטבעיות‪ ‬ואחרות‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫מועד‬
‫הערות‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 8‬עסקאות עתידיות‪ ,‬עסקאות בין‪-‬מטבעיות ואחרות‬
‫)‪8.1 (1‬‬
‫‪8.1.1‬‬
‫חוזים ואופציות על חוזים )בורסות חו"ל(‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה ‪ -‬עד ‪ 5‬אופציות‬
‫‪ $45.00‬לחוזה‪/‬לאופציה ‪$90.00‬‬
‫‪8.1.2‬‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה ‪ -‬מ‪ 6 -‬אופציות‬
‫‪ $35.00‬לחוזה‪/‬לאופציה ‪$225.00‬‬
‫‪8.2.1‬‬
‫עסקאות עתידיות‪ ,‬עסקאות בין‪-‬מטבעיות ואחרות‬
‫ספוט ופורוורד מט"ח‪/‬מט"י ומט"ח‪/‬מט"ח‪ ,‬עם מסירה‬
‫ראה סעיף ‪5.1‬‬
‫‪8.2.2‬‬
‫פורוורד מט"ח‪/‬מט"י )עסקאות הפרשים(‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪8.3.1‬‬
‫אופציות במט"ח‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה‬
‫ראה סעיף ‪8.2.2‬‬
‫)‪8.2 (2‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$250.00‬‬
‫הטבות במערכות‬
‫הבנקאות הישירה‪:‬‬
‫"שירות האינטרנט"‪-‬‬
‫‪ 30%‬הנחה‪.‬‬
‫)‪8.3 (3‬‬
‫הטבות במערכות‬
‫הבנקאות הישירה‪:‬‬
‫"שירות האינטרנט"‪-‬‬
‫‪ 30%‬הנחה‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.06.09‬‬
‫חלק ‪ -9‬שירותים מיוחדים‬
‫שירות‬
‫מחיר‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫מועד‬
‫הערות‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 9‬שירותים מיוחדים‬
‫)‪9.1 (1‬‬
‫שמירת דואר בסניף‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫)‪9.2 (2‬‬
‫אחזקת דברי דואר בסניף )‪(HOLD MAIL‬‬
‫‪$70.00‬‬
‫בחודש העמלה תיגבה בגין התקופה‬
‫פברואר בה הוחזקה תיבת הדואר‪.‬‬
‫לשנה‬
‫מראש‬
‫בחודש‬
‫ינואר‬
‫לשנה‬
‫מראש‬
‫)‪9.3 (3‬‬
‫שכירת כספות‬
‫גובה‬
‫רוחב‬
‫בחודש העמלה תיגבה בגין התקופה‬
‫עומק‬
‫‪9.3.1‬‬
‫קטנה‬
‫‪42‬‬
‫×‬
‫‪9‬‬
‫×‬
‫‪16‬‬
‫‪₪ 1,100.00‬‬
‫ינואר‬
‫‪9.3.2‬‬
‫רגילה‬
‫‪42‬‬
‫×‬
‫‪10‬‬
‫×‬
‫‪21‬‬
‫‪₪ 1,280.00‬‬
‫לשנה‬
‫‪9.3.3‬‬
‫בינונית‬
‫‪42‬‬
‫×‬
‫‪10‬‬
‫×‬
‫‪44‬‬
‫‪₪ 1,500.00‬‬
‫מראש‬
‫‪9.3.4‬‬
‫גדולה‬
‫‪42‬‬
‫×‬
‫‪20‬‬
‫×‬
‫‪46‬‬
‫‪₪ 1,600.00‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫)‪9.4 (4‬‬
‫ביקור בחדר כספות‪ :‬מעל ‪ 12‬ביקורים בשנה‬
‫)‪9.5 (5‬‬
‫משיכת מזומן ממכשיר מרוחק‬
‫‪₪ 5.90‬‬
‫)‪9.6 (6‬‬
‫טיפול בשטרות‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫)‪9.7 (7‬‬
‫טיפול בירושות ועיזבונות‬
‫‪0.50%‬‬
‫)‪9.8 (8‬‬
‫חיובים ע"פ הרשאה‬
‫בה הוחזקה הכספת‪.‬‬
‫העמלה תיגבה באופן ידני‪.‬‬
‫לביקור‬
‫מכשיר מרוחק ‪ -‬מכשיר הנמצא‬
‫במרחק העולה על ‪ 500‬מטר‬
‫מסניף של הבנק‪.‬‬
‫העמלה נגבית בגין הפקדה או‬
‫משיכה של שטרות‪.‬‬
‫‪₪ 650.00 ₪ 130.00‬‬
‫כאשר ממונה מנהל עיזבון‪-‬‬
‫מסכום‬
‫‪ 20%‬הנחה )כולל מהשיעור‬
‫הירושה‬
‫המיזערי והמירבי(‬
‫‪9.8.1‬‬
‫הצגת חיוב ע"פ הרשאה‬
‫‪$1.00‬‬
‫‪9.8.2‬‬
‫העברת חיובים לניקוב מחשב הבנק )"עמלת שירות"(‬
‫‪$0.25‬‬
‫‪9.8.3‬‬
‫תשלום בשובר ממוגנט‬
‫‪$0.925‬‬
‫‪9.8.4‬‬
‫הסבת קוד מוסד‬
‫‪$1.00‬‬
‫‪9.8.5‬‬
‫תשלום חד פעמי בגין פתיחת הרשאה בבנק אחר‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫העברת שקלים לחוץ לארץ ומחוץ לארץ‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫)‪ (1‬הוצאות נוספות‪:‬‬
‫להעברה‬
‫הוצאות קורספונדנט‬
‫)‪9.9 (9‬‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪1.01.14‬‬
‫חלק ‪ -10‬יהלומים‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫גביה‬
‫חלק ‪ - 10‬יהלומים‬
‫)‪(1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪10.2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪10.3‬‬
‫יבוא ‪ -‬העברת תשלומים לחו"ל‬
‫)‪(4‬‬
‫‪10.4‬‬
‫עמלת מימון‬
‫אם הייצוא לא בוצע באמצעות הסניף‪,‬‬
‫‪$20.00‬‬
‫יצוא ‪ -‬פתיחת תיק דוקומנטים‬
‫‪0.125%‬‬
‫לגוביינא‬
‫מסכום העסקה‬
‫יצוא ‪ -‬משלוח סחורה באמצעות‬
‫‪$5.00‬‬
‫הפעולה כוללת גם משלוח הודעה ליבואן‬
‫הסניף‬
‫לקופסה‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫העמלה תיגבה באופן ידני בגין העברת‬
‫תמורות יצוא לחשבון הלקוח‪.‬‬
‫הוצאות נוספות‪ :‬סוויפט וקורספונדנט‪.‬‬
‫)‪ (1‬ההעברה המחייבת סימול תבוצע‬
‫‪$20.00‬‬
‫בעסקה ‪ .495‬העמלה תיגבה באופן‬
‫מסכום העסקה‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫)‪ (2‬העברה שפטורה מסימול תבוצע‬
‫בעסקה ‪ .442‬העמלה תיגבה באופן‬
‫ידני‪.‬‬
‫)‪ (3‬הוצאות נוספות‪ :‬סוויפט‪.‬‬
‫עד ‪ 2.00%‬לשנה‬
‫)*(‬
‫בסוף כל‬
‫שיעור העמלה נקבע לפי הסכם עם הלקוח‬
‫רביע‬
‫העמלה נגבית לפי היתרה היומית של‬
‫האשראי המנוצל כנגד שיקים דחויים או‬
‫סחורה בכספת‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪10.5‬‬
‫דמי ניהול חשבון יהלומים )חנ"י(‬
‫)‪(6‬‬
‫‪10.6‬‬
‫הקצאת אשראי )מסגרת חנ"י(‬
‫)‪(7‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪$5.00‬‬
‫לדף‬
‫‪0.75%‬‬
‫בסוף כל‬
‫לשנה‬
‫רביע‬
‫עמלה בגין חריגה ממסגרת‬
‫‪2.00%‬‬
‫בסוף כל‬
‫אשראי‬
‫לשנה‬
‫רביע‬
‫)‪(8‬‬
‫‪10.8‬‬
‫הפקדת שיק דחוי‬
‫‪$4.00‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪10.9‬‬
‫הפקדת סחורה בכספת‬
‫העמלה מחושבת לשנה ונגבית בסוף רבעון‬
‫לשיק‬
‫)*( )‪(#‬‬
‫)‪ 10.10 (10‬החזר יצוא יהלומים‬
‫)*(‬
‫‪0.175%‬‬
‫בסוף כל‬
‫לחודש‬
‫חודש‬
‫העמלה נגבית לפי ימי ההפקדה בפועל‪.‬‬
‫‪$100.00‬‬
‫להחזר‬
‫)*( גביה ידנית ע"י הסניף‬
‫)‪ (#‬בתוקף החל מ ‪01.09.2006‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪18.11.11‬‬
‫חלק ‪ -11‬הוצאות צד שלישי‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫מיזערי‬
‫מירבי‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫הגביה‬
‫חלק ‪ - 11‬הוצאות צד שלישי‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪11.1‬‬
‫אגרות רישום שונות‬
‫‪11.1.1‬‬
‫רישום משכנתא‬
‫‪₪ 159.00‬‬
‫‪11.1.2‬‬
‫רישום הערת אזהרה‬
‫‪₪ 159.00‬‬
‫‪11.1.3‬‬
‫מחיקת הערת אזהרה‬
‫‪₪ 108.00‬‬
‫‪11.1.4‬‬
‫רישום משכון זכויות‬
‫‪₪ 190.00‬‬
‫‪11.1.5‬‬
‫שינוי פרטי משכון‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫‪11.1.6‬‬
‫רישום שעבוד על נכסי אגודה שיתופית‬
‫‪₪ 249.00‬‬
‫‪11.1.8‬‬
‫אגרת בקשה עבור כל אחד מהשירותים לעיל‬
‫‪₪ 33.00‬‬
‫‪11.2‬‬
‫בדיקת רישומים ברשם החברות‬
‫‪11.2.1‬‬
‫עיון במאגר רשם החברות ‪ -‬מבוצע ע"י עובד‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫רשם החברות )כולל קבלת דו"ח רישום(‬
‫)‪(3‬‬
‫‪11.3‬‬
‫בדיקת רישומים ברשם המשכונות‬
‫‪11.3.1‬‬
‫עיון במאגר רשם המשכונות ‪ -‬מבוצע ע"י עובד‬
‫‪₪ 32.00‬‬
‫רשם המשכונות )כולל קבלת דו"ח רישום(‬
‫‪11.3.2‬‬
‫עיון מקוון במאגר רשם המשכונות באמצעות‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫האינטרנט‬
‫)‪(4‬‬
‫‪11.4‬‬
‫בדיקת רישומים ברשם המקרקעין‬
‫‪11.4.1‬‬
‫נסח טאבו ‪ 20 -‬דפים ראשונים או חלק מהם‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫ביצוע השירות באמצעות‬
‫‪11.4.2‬‬
‫נסח טאבו ‪ -‬לכל הדפים הנוספים‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫הבנק כרוך בתשלום‬
‫‪11.4.3‬‬
‫צפייה בנסח טאבו מקוון באינטרנט‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫הוצאה נוספת לחברת‬
‫‪11.5‬‬
‫שירות מחברת ‪BDI‬‬
‫‪11.5.1‬‬
‫הזמנת נסח טאבו מקורי מלשכת רישום‬
‫‪ BDI‬כמפורט בסעיף ‪11.5‬‬
‫)‪(5‬‬
‫התעריפים אינם כוללים‬
‫‪ + ₪ 8.30‬מע"מ‬
‫המקרקעין‬
‫‪11.5.2‬‬
‫צפייה בנסח טאבו מקוון באינטרנט‬
‫את תעריפי האגרות‬
‫שגובה רשם המקרקעין‬
‫‪ + ₪ 3.00‬מע"מ‬
‫כמפורט בסעיף ‪11.4‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪11.6‬‬
‫הערכת שמאי‬
‫‪11.6.1‬‬
‫הערכת שמאי להלוואות מוכוונות‪-‬‬
‫‪11.6.1.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫‪₪ 269.00‬‬
‫‪11.6.1.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע או משק חקלאי‬
‫‪₪ 393.00‬‬
‫‪11.6.2‬‬
‫הערכת שמאי להלוואות לא מוכוונות‪-‬‬
‫התעריף המירבי מתייחס‬
‫‪₪ 337.00‬‬
‫לישובים מרוחקים‪.‬‬
‫‪11.6.2.1‬‬
‫ערך הנכס עד ‪:₪ 400,000‬‬
‫‪11.6.2.1.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫‪₪ 350.00‬‬
‫‪₪ 420.00‬‬
‫התעריף המירבי מתייחס‬
‫‪11.6.2.1.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע‪ ,‬מגרש‬
‫‪₪ 450.00‬‬
‫‪₪ 520.00‬‬
‫לישובים מרוחקים‪ ,‬כולל‬
‫‪11.6.2.2‬‬
‫ערך הנכס מ‪:₪ 800,000 - ₪ 400,001 -‬‬
‫‪11.6.2.2.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫‪₪ 450.00‬‬
‫‪₪ 520.00‬‬
‫‪11.6.2.2.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע‪ ,‬מגרש‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 570.00‬‬
‫‪11.6.2.3‬‬
‫ערך הנכס מ‪:₪ 1,400,00 - ₪ 800,001 -‬‬
‫‪11.6.2.3.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫‪₪ 620.00‬‬
‫‪₪ 690.00‬‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫‪11.6.2.3.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע‪ ,‬מגרש‬
‫‪₪ 670.00‬‬
‫‪₪ 740.00‬‬
‫ערך הנכס עד‬
‫‪11.6.2.4‬‬
‫ערך הנכס מ‪:₪ 2,000,000 - ₪ 1,400,001 -‬‬
‫‪11.6.2.4.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫יו"ש‪.‬‬
‫* עבור הערכת שמאי‬
‫מורחבת יגבה תעריף‬
‫‪₪ 1,000 :₪ 1,400,000‬‬
‫‪₪ 670.00‬‬
‫ערך הנכס‬
‫‪₪ 730.00‬‬
‫‪:₪ 2,000,000 - 1,400,001‬‬
‫‪11.6.2.4.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע‪ ,‬מגרש‬
‫‪11.6.2.5‬‬
‫ערך הנכס מ‪:₪ 4,000,000 - ₪ 2,000,001 -‬‬
‫‪11.6.2.5.1‬‬
‫דירה בבית קומות‬
‫‪₪ 920.00‬‬
‫‪11.6.2.5.2‬‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬צמוד קרקע‪ ,‬מגרש‬
‫‪₪ 920.00‬‬
‫‪₪ 4,000,000 - 2,000,001‬‬
‫‪11.6.2.6‬‬
‫ערך הנכס מעל ‪₪ 4,000,000‬‬
‫בתאום הלקוח‬
‫‪₪ 1,300‬‬
‫‪11.6.3‬‬
‫בדיקת היתר ורישוי ברשות המקומית )דירה‬
‫‪₪ 1,050‬‬
‫ערך הנכס‬
‫מול השמאי‬
‫* עלות הערכת שמאי‬
‫על נכס נדל"ן לשם‬
‫‪₪ 200.00‬‬
‫שעבודו כנגד אשראי‬
‫צמודת גן ‪ /‬גג ‪ /‬מרתף(‬
‫מכל סוג שאינו הלוואה‬
‫בתאום הלקוח‬
‫לדיור‪ ,‬תקבע בתאום של‬
‫‪11.6.4‬‬
‫הערכת שמאי להלוואות במטבע חוץ‬
‫מול השמאי‬
‫הלקוח עם השמאי‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪11.7‬‬
‫ביטוח הלוואה לדיור ‪EMI‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪11.8‬‬
‫ייפוי כוח נוטריוני‬
‫‪11.8.1‬‬
‫אימות חתימה ראשונה בהעתק ‪1‬‬
‫‪ + ₪ 163.00‬מע"מ‬
‫‪11.8.2‬‬
‫לכל חתימה נוספת בהעתק ‪1‬‬
‫‪ + ₪ 65.00‬מע"מ‬
‫‪11.8.3‬‬
‫לכל העתק נוסף או שינוי בהעתק ‪1‬‬
‫‪ + ₪ 65.00‬מע"מ‬
‫‪11.9‬‬
‫הוצאות בנק קורספונדנט )מט"ח ‪ /‬ני"ע(‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫)‪11.10 (10‬‬
‫הוצאות ברוקר בחוץ לארץ‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫)‪11.11 (11‬‬
‫דואר ‪ /‬בלדרות לחוץ לארץ‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫)‪11.12 (12‬‬
‫הוצאות דואר בארץ‬
‫ע"פ מחירון חברת‬
‫)‪11.15 (15‬‬
‫הפקדת‪/‬משיכת ני"ע ‪ -‬לכל נייר‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫)‪11.16 (16‬‬
‫קבלת שערי בורסה בשעת המסחר באמצעות‬
‫‪ ₪ 20.00‬לחודש‬
‫לפי טבלת שיעורי‬
‫פרמיה שבסניף‬
‫)‪(9‬‬
‫הוצאות נוספות ניע"ז‪:‬‬
‫ייגבו הוצאות ברוקר‪,‬‬
‫קסטודיאן וכל הוצאה‬
‫נוספת אשר תידרש‬
‫להשלמת הפעולה בחו"ל‪.‬‬
‫דואר ישראל‬
‫מערכת האינטרנט‬
‫סוף‬
‫לקוח המבצע‬
‫חודש‬
‫‪ 5‬פעולות ק‪/‬מ בבורסת‬
‫ת"א )כולל קרנות‬
‫נאמנות( באמצעות‬
‫מערכות שירות‬
‫האינטרנט‪ -‬פטור‬
‫מההוצאה‪.‬‬
‫)‪11.17 (17‬‬
‫)‪11.18 (18‬‬
‫איתור כתובת באמצעות קובץ מירשם התושבים‬
‫‪ + ₪ 0.47‬מע"מ‬
‫הוצאות סוויפט‬
‫‪11.18.1‬‬
‫בארץ‬
‫‪€ 0.0617‬‬
‫‪11.18.2‬‬
‫בחו"ל‬
‫‪€ 0.2095‬‬
‫)‪11.19 (19‬‬
‫משלוח כרטיסי אשראי‪/‬פנקסי שיקים‬
‫‪ + ₪ 35.00‬מע"מ‬
‫‪11.19.1‬‬
‫משלוח‬
‫‪11.19.2‬‬
‫כשלון בתיאום משלוח‬
‫‪ + ₪ 15.00‬מע"מ‬
‫הוצאות בורסה בהעברת ני"ע לפקדון אחר של‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫למשלוח‬
‫)‪11.20 (20‬‬
‫אותו לקוח‬
‫)‪11.21 (21‬‬
‫הפקת ייפוי כח מיידי להשתתפות באסיפה של‬
‫לפי החיוב בפועל‬
‫מחזיקי אג"ח‪/‬כתבי אופציות‪/‬יחידות השתתפות‬
‫)‪11.22 (22‬‬
‫מידע פיננסי לטלפון הסלולרי בנושא שערי‬
‫מטבעות של חברת ‪I.F.P‬‬
‫‪11.22.1‬‬
‫ללא מכשיר סלולרי‬
‫‪$23.00‬‬
‫‪11.22.2‬‬
‫כולל מכשיר סללורי‬
‫‪$43.00‬‬
‫)‪11.23 (23‬‬
‫‪11.23.1‬‬
‫)‪11.24 (24‬‬
‫ביצוע בדיקות אימות למבקשי סיוע בדיור‬
‫חקירה לוועדה בינמשרדית‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫עמלה למדינה בגין הקצאת בטוחה להלוואה‬
‫בערבות מדינה ‪ -‬הקרן לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫‪11.24.1‬‬
‫עסקים עם מחזור מכירות נמוך מ‪ 10 -‬מ' ‪₪‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪11.24.2‬‬
‫עסקים עם מחזור מכירות בין ‪ 10‬מ' ל‪ 25 -‬מ' ‪₪‬‬
‫‪0.70%‬‬
‫‪11.24.3‬‬
‫עסקים עם מחזור מכירות בין ‪ 25‬מ' ל‪ 50 -‬מ' ‪₪‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪11.24.4‬‬
‫עסקים עם מחזור מכירות בין ‪ 50‬מ' ל‪ 100 -‬מ' ‪₪‬‬
‫‪1.50%‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪15.01.14‬‬
‫נספח א'‪ -‬הטבות לקבוצות אוכלוסיה‬
‫צעירים‬
‫מס' עמלה‬
‫‪1.1.1‬‬
‫שם עמלה‬
‫דמי ניהול מזעריים ליחידים )**(‬
‫‪1.3.1‬‬
‫פעולה בערוץ ישיר )**(‬
‫‪1.2.1‬‬
‫פעולה על ידי פקיד )**(‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫פנקס שיקים ‪ -‬רגיל‬
‫‪1.4.1‬‬
‫קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח –‬
‫‪2.7.2‬‬
‫מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫הקצאת אשראי‬
‫‪3.1.1‬‬
‫קניית‪ /‬מכירת ניירות ערך הנסחרים‬
‫‪4.1‬‬
‫בבורסה בתל אביב )*(‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫הטבת שער ברכישה ובהמרת מט"ח )*(‬
‫צעיר ‪ -‬לקוח שגילו בין ‪ 14‬ל‪ 21.5 -‬שנה‪.‬‬
‫פנקסי שיקים יונפקו לבני ‪ 16‬ומעלה בלבד‪.‬‬
‫הטבה‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת חשבון‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה‪ ,‬שנה שניה ואילך‪ 44%-‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה‪ ,‬שנה שניה ואילך‪ 50%-‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 10‬פנקסים חינם בשנה‪.‬‬
‫שנה ראשונה ‪ 100%‬הנחה‪ ,‬שנה שנייה ושלישית – ‪50%‬‬
‫הנחה‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪) 0.40%‬עמלה מופחתת(‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫‪ 3‬פרומיל‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫חיילים‪ ,‬תלמידי ישיבות הסדר ובנות שירות לאומי‬
‫הטבה‬
‫‪ 100%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 100%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 100%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 10‬פנקסים חינם בשנה‪.‬‬
‫שנה ראשונה ‪ 100%‬הנחה‪ ,‬שנה שנייה ושלישית – ‪50%‬‬
‫הנחה‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪) 0.40%‬עמלה מופחתת(‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫מס' עמלה שם עמלה‬
‫דמי ניהול מזעריים ליחידים )**(‬
‫‪1.1.1‬‬
‫פעולה בערוץ ישיר )**(‬
‫‪1.3.1‬‬
‫פעולה על ידי פקיד )**(‬
‫‪1.2.1‬‬
‫פנקס שיקים ‪ -‬רגיל‬
‫‪1.4.1‬‬
‫קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח –‬
‫‪2.7.2‬‬
‫מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫הקצאת אשראי‬
‫‪3.1.1‬‬
‫קניית‪ /‬מכירת ניירות ערך הנסחרים‬
‫‪4.1‬‬
‫בבורסה בתל אביב )*(‬
‫‪ 50%‬הנחה‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪ 3‬פרומיל‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫הטבת שער ברכישה ובהמרת מט"ח )*(‬
‫חייל ‪ -‬לקוח בשירות סדיר או תלמיד בישיבת הסדר‪ ,‬שהציג תעודת חוגר או תעודת שירות ללא תשלום‪.‬‬
‫או‬
‫צעיר המיועד לשירות ביטחון סדיר )מלש"ב(‪ ,‬שהציג צו גיוס המעיד על כך שמועד גיוסו תוך שישה חודשים‪ ,‬ובתנאי‬
‫שמלאו לו שמונה עשרה שנים‪.‬‬
‫בת שירות לאומי ‪ -‬לקוחה שהציגה תעודה או אישור מאחת העמותות‪" :‬בת עמי"‪" ,‬האגודה להתנדבות בע"מ"‪" ,‬עמינדב"‬
‫"שלומית" או "של"‪.‬‬
‫ההטבות ניתנות לכל תקופת השירות‪.‬‬
‫חיילים משוחררים‬
‫הטבה‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 4‬פנקסים חינם בשנה‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫מס' עמלה שם עמלה‬
‫פעולה בערוץ ישיר )**(‬
‫‪1.3.1‬‬
‫פעולה על ידי פקיד )**(‬
‫‪1.2.1‬‬
‫פנקס שיקים ‪ -‬רגיל‬
‫‪1.4.1‬‬
‫קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח –‬
‫‪2.7.2‬‬
‫מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫הקצאת אשראי‬
‫‪3.1.1‬‬
‫‪) 0.40%‬עמלה מופחתת(‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫קניית‪ /‬מכירת ניירות ערך הנסחרים‬
‫‪4.1‬‬
‫בבורסה בתל אביב )*(‬
‫‪ 50%‬הנחה‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪ 3‬פרומיל‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫הטבת שער ברכישה ובהמרת מט"ח )*(‬
‫חייל משוחרר ‪ -‬לקוח שהציג תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי שהיא עד שנה מיום השחרור ובתנאי שטרם מלאו‬
‫לו ‪ 27‬שנים‪ .‬ההטבות ניתנות לתקופה של ‪ 3‬שנים או עד גיל ‪ ,30‬המוקדם מבינהם‪.‬‬
‫סטודנטים‬
‫מס' עמלה‬
‫‪1.1.1‬‬
‫שם עמלה‬
‫דמי ניהול מזעריים ליחידים )**(‬
‫‪1.3.1‬‬
‫פעולה בערוץ ישיר )**(‬
‫‪1.2.1‬‬
‫פעולה על ידי פקיד )**(‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הטבה‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :13.10.12‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :14.10.12 -‬הנחה לשלוש‬
‫שנים ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :13.10.12‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :14.10.12-‬הנחה לשלוש‬
‫שנים ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :13.10.12‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :14.10.12-‬הנחה לשלוש‬
‫שנים ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 10‬פנקסים חינם בשנה‪.‬‬
‫שנה ראשונה ‪ 100%‬הנחה‪ ,‬שנה שנייה ושלישית – ‪50%‬‬
‫הנחה‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪) 0.40%‬עמלה מופחתת(‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫פנקס שיקים ‪ -‬רגיל‬
‫‪1.4.1‬‬
‫קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח –‬
‫‪2.7.2‬‬
‫מזרחי טפחות בזמן אמת‬
‫הקצאת אשראי‬
‫‪3.1.1‬‬
‫קניית‪ /‬מכירת ניירות ערך הנסחרים‬
‫‪4.1‬‬
‫בבורסה בתל אביב )*(‬
‫‪ 50%‬הנחה‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪ 3‬פרומיל‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫הטבת שער ברכישה ובהמרת מט"ח )*(‬
‫סטודנט ‪ -‬לקוח הלומד לתואר ראשון‪ ,‬שני או שלישי במוסד המעניק תואר אקדמי‪ ,‬או לימודי הנדסאי או תעודת הוראה עפ"י‬
‫רשימת המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה או לימודי תעודה במכללות‪ ,‬המציג אישור לימודים או תעודת‬
‫סטודנט בתוקף או שובר שכ"ל ובתנאי שטרם מלאו לו ‪ 35‬שנים‪.‬‬
‫ההטבות ניתנות לתקופה של ‪ 4‬שנים או עד גיל ‪ ,35‬המוקדם מבינהם‪.‬‬
‫תלמידי ישיבה‬
‫מס' עמלה‬
‫‪1.1.1‬‬
‫שם עמלה‬
‫דמי ניהול מזעריים ליחידים )**(‬
‫‪1.3.1‬‬
‫פעולה בערוץ ישיר )**(‬
‫‪1.2.1‬‬
‫פעולה על ידי פקיד )**(‬
‫‪1.4.1‬‬
‫פנקס שיקים ‪ -‬רגיל‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הטבה‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 44%‬הנחה‪.‬‬
‫חשבונות שנפתחו עד ‪ 100% :01.10.08‬הנחה בשנה‬
‫הראשונה ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫לפותחים חשבון החל מ‪ 100% :01.10.08-‬הנחה לשנתיים‬
‫ממועד פתיחת החשבון‪ ,‬לאחר מכן ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 5‬פנקסים חינם בשנה )מותנה בקיום כרטיס אשראי‬
‫בחשבון(‪.‬‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪) 0.40%‬עמלה מופחתת(‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫הקצאת אשראי‬
‫‪3.1.1‬‬
‫קניית‪ /‬מכירת ניירות ערך הנסחרים‬
‫‪4.1‬‬
‫בבורסה בתל אביב )*(‬
‫‪ 50%‬הנחה‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪ 3‬פרומיל‪ ,‬אך לא פחות מהעמלה המזערית‪.‬‬
‫הטבת שער ברכישה ובהמרת מט"ח )*(‬
‫תלמיד ישיבה ‪ -‬לקוח שהציג אישור מהנהלת הישיבה על היותו תלמיד בה ובתנאי שטרם מלאו לו ‪ 32‬שנים‪.‬‬
‫ההטבות ניתנות לתקופה של ‪ 4‬שנים או עד גיל ‪ ,32‬המוקדם מבינהם‪.‬‬
‫גמלאים‬
‫מס' עמלה שם עמלה‬
‫עמלת חליפין )*(‬
‫‪5.1.1‬‬
‫גמלאי ‪ -‬אישה מגיל ‪ 60‬ומעלה‪ ,‬גבר מגיל ‪ 65‬ומעלה‪.‬‬
‫הטבה‬
‫‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫מקבלי רנטות או פנסיות לנפגעי הנאצים‬
‫מס' עמלה שם עמלה‬
‫עמלת חליפין‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪ 5.2.2/5.2.1‬הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או‬
‫משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ‬
‫העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ‬
‫‪5.9.1‬‬
‫לארץ‪ -‬חד פעמית‬
‫הטבה‬
‫כנגד חיוב פמ"ח פיצויים ‪ 100% -‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 100%‬הנחה‪.‬‬
‫‪ 100%‬הנחה‪.‬‬
‫)*( ההטבות המפורטות בסעיף זה אינן חלות על חשבון עם ייפוי כח למנהל תיקים‪.‬‬
‫)**( ההטבות המפורטות בסעיף זה אינן חלות על חשבון המחובר למסלול עמלות‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪1.04.14‬‬
‫תעריפון מצומצם כרטיס אשראי ישראכרט‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫‪ .1‬דמי כרטיס‬
‫על פי סוג הכרטיס‬
‫ראה נספח ד‪1‬‬
‫‪ .2‬עסקה בתשלומים‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.50‬‬
‫‪ .3‬שירותים מיוחדים‬
‫)א(‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪-‬‬
‫)ב(‬
‫פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות‬
‫‪ ₪ 29.63‬לבקשה‪.‬‬
‫)ג(‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‪:‬‬
‫‪ .4‬שירותים בחוץ לארץ )א(‬
‫‪ 6‬שירותים נוספים‬
‫הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 39.85‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪ ,‬ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‪:‬‬
‫בדולר ארה"ב והחיוב במטבע שאינו דולר‬
‫‪ 0.50%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫במטבע של מדינה אירופאית שאינו דולר והחיוב אינו אירו‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫במטבע של מדינה מחוץ לאירופה במטבע שאינו דולר או אירו‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫‪$ 3.75‬‬
‫)ג(‬
‫משיכה בדלפק ללא כרטיס בחוץ לארץ‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫)ד(‬
‫משיכה בדלפק עם כרטיס בחוץ לארץ‬
‫‪$ 5.50‬‬
‫)ה(‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי‬
‫‪$ 3.58‬‬
‫)א(‬
‫הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח‬
‫‪ ₪ 10.62‬לבקשה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫איתור מסמכים‬
‫‪ ₪ 14.10‬לבקשה‪.‬‬
‫או במטבע חוץ‬
‫‪ .5‬מידע‬
‫הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 27.58‬‬
‫לשירותים נוספים‪ ,‬אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי‪ ,‬ראו‬
‫התעריפון המלא‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪02.06.13‬‬
‫תעריפון מצומצם לשירותי אמריקן אקספרס‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫‪ .1‬דמי כרטיס‬
‫על פי סוג הכרטיס‬
‫ראה נספח ד‪2‬‬
‫‪ .2‬עסקה בתשלומים‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.50‬‬
‫‪ .3‬שירותים מיוחדים‬
‫)א(‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪-‬‬
‫)ב(‬
‫פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות‬
‫‪ ₪ 29.63‬לבקשה‬
‫)ג(‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‪:‬‬
‫‪ .4‬שירותים בחוץ לארץ )א(‬
‫‪6‬‬
‫שירותים נוספים‬
‫הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 39.85‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪ ,‬ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‪:‬‬
‫בדולר ארה"ב והחיוב במטבע שאינו דולר‬
‫‪ 0.50%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫במטבע של מדינה אירופאית שאינו דולר והחיוב אינו אירו‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫במטבע של מדינה מחוץ לאירופה שאינו דולר או אירו‬
‫‪ 1.75%‬מסכום העסקה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫‪$ 3.75‬‬
‫)ג(‬
‫משיכת מזומנים במשרדי אמריקן אקספרס בחו"ל ואחרים‬
‫‪$ 5.50‬‬
‫)ד(‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי‬
‫‪$ 3.58‬‬
‫)א(‬
‫הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח‬
‫‪ ₪ 10.62‬לבקשה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫איתור מסמכים‬
‫‪ ₪ 14.10‬לבקשה‪.‬‬
‫או במטבע חוץ‬
‫‪ .5‬מידע‬
‫הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 27.58‬‬
‫לשירותים נוספים‪ ,‬אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי‪ ,‬ראו‬
‫התעריפון המלא‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪02.06.13‬‬
‫תעריפון מצומצם לשירותי כרטיסי כ‪.‬א‪.‬ל‬
‫מחיר‬
‫שירות‬
‫‪ .1‬דמי כרטיס‬
‫על פי סוג הכרטיס‬
‫ראה נספח ד‪3‬‬
‫‪ .2‬עסקה בתשלומים‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫‪₪ 0.55‬‬
‫‪ .3‬שירותים מיוחדים‬
‫)א(‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫)ב(‬
‫פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫)ג(‬
‫הנפקת כרטיס חליפי‪:‬‬
‫‪ .4‬שירותים בחוץ לארץ )א(‬
‫הנפקה רגילה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫הנפקה מיידית‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ‪ ,‬ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‪:‬‬
‫‪ 2.50%‬מסכום המשיכה‪.‬‬
‫או במטבע חוץ‬
‫משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ‬
‫ויזה ‪ /‬דיינרס ‪ /‬מסטרקארד‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)ג(‬
‫משיכה בדלפק ללא כרטיס בחוץ לארץ‬
‫ויזה ‪ /‬דיינרס ‪ /‬מסטרקארד‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)ד(‬
‫משיכה בדלפק עם כרטיס בחוץ לארץ‬
‫ויזה ‪ /‬דיינרס ‪ /‬מסטרקארד‬
‫‪$4.00 / $6.00 / $4.00‬‬
‫)ה(‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי‬
‫‪$6.00‬‬
‫)א(‬
‫הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח‬
‫‪) ₪ 15.00‬בתוספת הוצאות(‬
‫)ב(‬
‫איתור מסמכים‬
‫‪) ₪ 15.00‬בתוספת הוצאות(‬
‫)ב(‬
‫‪ .5‬מידע‬
‫‪6‬‬
‫שירותים נוספים‬
‫לשירותים נוספים‪ ,‬אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי‪ ,‬ראו‬
‫התעריפון המלא‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.01.13‬‬
‫נספח ב'‪ -‬שיקים מסחריים ומיוחדים‬
‫סוג השיק‬
‫מס'‬
‫‪ (*)1.‬הדפסת מחשב‬
‫‪1.1‬‬
‫שיקים במט"י‬
‫מחיר לשיק )בש"ח(‬
‫ל‪ 20 -‬פנקסים ל‪ 10 -‬פנקסים‬
‫שיקים במט"ח‬
‫מחיר לשיק )בש"ח(‬
‫ל‪ 20 -‬פנקסים ל‪ 10 -‬פנקסים‬
‫דוגמאות א‪-‬ד )נייר כימי בלבד(‪:‬‬
‫מיוחד ‪ +‬העתק‬
‫‪₪ 0.89‬‬
‫‪₪ 0.89‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫מיוחד ‪ 2 +‬העתקים‬
‫‪₪ 1.03‬‬
‫‪₪ 1.03‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪ (*).2‬הדפסת בית דפוס )שיקים סטנדרטיים(‬
‫‪2.1‬‬
‫שיקים מיוחדים – נייר כימי ‪:‬‬
‫‪₪ 1.20‬‬
‫‪₪ 1.30‬‬
‫‪₪ 1.20‬‬
‫‪₪ 1.30‬‬
‫מקור ‪ +‬העתק ‪-‬‬
‫מקור ‪ 2 +‬העתקים ‪-‬‬
‫‪₪ 1.50‬‬
‫‪₪ 1.60‬‬
‫‪₪ 1.50‬‬
‫‪₪ 1.60‬‬
‫‪2.3‬‬
‫אישי עם העתק – נייר כימי‬
‫‪₪ 0.63‬‬
‫‪₪ 0.83‬‬
‫‪₪ 0.83‬‬
‫‪₪ 1.01‬‬
‫‪2.4‬‬
‫אישי ללא העתק – נייר רגיל‬
‫‪₪ 0.37‬‬
‫‪₪ 0.47‬‬
‫)**(‬
‫)**(‬
‫‪3.‬‬
‫שיקים מיוחדים לא סטנדרטיים‬
‫גובה מחיר הטיפול יימסר לכל דורש‪ ,‬לפני הביצוע‬
‫)*( הדפסת שיקים בש"ח בהדפסת מחשב ובהדפסת בית דפוס חייבת להיות בכמות‬
‫מזערית ובכפולות של ‪ 10‬פנקסים‪.‬‬
‫)**( מחיר לשיק במט"ח ל‪ 5 -‬פנקסים ‪ 1.15 :‬ש"ח; ל‪ 2 -‬פנקסים ‪ 1.90 :‬ש"ח‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪18.11.13‬‬
‫נספח ג'‪ -‬טבלת ימי ערך‬
‫תיאור הפעולה‬
‫‪ 1‬הפקדת בנקנוטים‬
‫ימי עסקים‬
‫במטבע‬
‫כל המטבעות‬
‫‪0‬‬
‫‪ 2‬הפקדת שיקים )בגביה רגילה( המשוכים על בנקים ב‪:‬‬
‫ישראל ‪ -‬בנק מזרחי טפחות בע"מ‬
‫כל המטבעות‬
‫‪3‬‬
‫ישראל ‪ -‬בנקים אחרים בארץ‬
‫כל המטבעות‬
‫‪5‬‬
‫המחאות נוסעים ‪ -‬דולר ארה"ב‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪5‬‬
‫המחאות נוסעים ‪ -‬חב' תומס קוק‬
‫כל המטבעות למעט דולר ארה"ב‬
‫‪45‬‬
‫ארה"ב ‪ -‬תשלומי ‪SOCIAL SECURITY‬‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪0‬‬
‫ארה"ב‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪5‬‬
‫קנדה‬
‫דולר קנדי‬
‫‪8‬‬
‫אנגליה‬
‫לירה סטרלינג‬
‫‪6‬‬
‫אנגליה‬
‫אירו‬
‫‪7‬‬
‫אנגליה‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪9‬‬
‫איטליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬גרמניה‬
‫אירו‬
‫‪14‬‬
‫שוויץ‪ ,‬דנמרק‪ ,‬שבדיה‪ ,‬נורבגיה‬
‫מטבעות מקומיים‬
‫‪10‬‬
‫דרום אפריקה‪ ,‬הונג קונג‪ ,‬סינגפור‪ ,‬נו זילנד‪ ,‬יפן‬
‫מטבעות מקומיים‬
‫‪14‬‬
‫אוסטרליה ‪ -‬עד ‪ 100,000‬דולר אוסטרלי‬
‫דולר אוסטרלי‬
‫‪14‬‬
‫‪ 3‬העברות במט"ח‬
‫בדולר ארה"ב‬
‫באירו‬
‫ביתר המטבעות )למעט מטבעות מזרח רחוק(‬
‫במטבות מזרח רחוק‬
‫בהתאם לשעת קבלת ההוראה‬
‫‪0-1‬‬
‫בבנק ובמדינת היעד‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪2‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪23.04.14‬‬
‫נספח ד'‪ -1‬דמי כרטיס ישראכרט‬
‫מדרגה ראשונה‬
‫שירות‬
‫מחיר‬
‫סכום‬
‫מדרגה שניה‬
‫סכום הנחה סכום לתשלום‬
‫שימושים‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫סכום‬
‫סכום הנחה‬
‫סכום‬
‫חודשי לאחר‬
‫שימושים‬
‫חודשי‬
‫לתשלום‬
‫הנחה‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫להנחה‬
‫לאחר‬
‫להנחה‬
‫דמי‬
‫כרטיס ישראכרט )לשימוש בישראל‬
‫‪₪ 13.28‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪₪ 8,500.00‬‬
‫‪₪ 13.28‬‬
‫הנחה‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫כרטיס בלבד(‬
‫כרטיס ‪MASTERCARD‬‬
‫הערות‬
‫‪₪ 3.47 ₪ 2,500.00 ₪ 17.37‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 9,000.00‬‬
‫‪₪ 17.37‬‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫כרטיס ‪MASTERCARD‬‬
‫לתקופה קצרה‪:‬‬
‫ל‪ 4 -‬חודשים‬
‫‪₪ 9.45‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫לחודש‬
‫‪₪ 5.88‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫כרטיס ‪GOLD MASTERCARD‬‬
‫‪₪ 3.88 ₪ 3,500.00 ₪ 19.41‬‬
‫‪₪ 15.53‬‬
‫‪₪ 19.41 ₪ 10,000.00‬‬
‫פטור‬
‫‪₪ 3.88 ₪ 2,500.00 ₪ 19.41‬‬
‫‪₪ 15.53‬‬
‫‪₪ 19.41‬‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫כרטיס‬
‫‪₪ 9,000.00‬‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫‪MASTERCARD BUSINESS‬‬
‫‪MASTERCARD CORPORATE‬‬
‫כרטיס‬
‫‪₪ 4.50 ₪ 3,500.00 ₪ 22.48‬‬
‫‪₪ 17.98‬‬
‫‪₪ 22.48 ₪ 10,000.00‬‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫‪GOLD MASTERCARD‬‬
‫‪CORPORATE‬‬
‫‪GOLD MASTERCARD‬‬
‫‪BUSINESS‬‬
‫כרטיס‬
‫‪₪ 4.90 ₪ 4,000.00 ₪ 24.52‬‬
‫‪₪ 19.62‬‬
‫‪₪ 24.52 ₪ 11,000.00‬‬
‫פטור‬
‫)‪(4‬‬
‫‪MASTERCARD PLATINUM‬‬
‫כרטיס‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫‪$63.85‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(8) (1‬‬
‫‪WORLD SIGNIA MASTERCARD‬‬
‫‪₪ 4.19‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫כרטיס ישראכרט דיירקט ‪₪ 4.85 ISRACASH /‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫כרטיס תדלוק מכל הסוגים‬
‫‪₪ 4.08‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(10) (1‬‬
‫כרטיס ‪LIFE STYLE‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(15) (14‬‬
‫כרטיס ישראכרט צעיר‬
‫)‪(1‬‬
‫דמי הכרטיס ייגבו מידי חודש בחודשו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫לכל כרטיס יקבעו יעדי שימושים חודשי אשר בהגיע אליו תוקנה הנחה בדמי הכרטיס‪ .‬יעד השימושים החודשי וסכומי ההנחה בדמי הכרטיס‬
‫נכון למועד זה מפורטים בטבלה לעיל‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫לקוח המחזיק במספר כרטיסים המונפקים ו‪/‬או מתופעלים ע"י ישראכרט בע"מ ו‪/‬או פועלים אקספרס בע"מ ו‪/‬או אמינית בע"מ‪ ,‬המחוייבים‬
‫בהרשאה לחיוב חשבון )להלן‪" :‬כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון"( או המחוייבים בבנק אחד בהסדר )למעט כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון(‬
‫)להלן‪" :‬כרטיסים בבנק אחד"(‪ ,‬ישלם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל ביחס לכרטיס בו הוא חוייב באותו חודש בסכום הגבוה ביותר‬
‫באותה קבוצת הכרטיסים )כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון או כרטיסים בבנק אחד(‪ ,‬ובשאר הכרטיסים באותה הקבוצה כאמור תוקנה לו‬
‫באותו חודש הטבה בדרך של הנחה בתשלום דמי הכרטיס‪ .‬נכון למועד זה ההטבה האמורה הינה הנחה של ‪ 100%‬בתשלום דמי הכרטיס‪.‬‬
‫* בקבוצת הכרטיסים המחוייבים בהרשאה לחיוב חשבון‪ ,‬לא נכללים כרטיסי ‪ ,WORLD SIGNIA MASTERCARD‬כרטיסי תדלוק‪ ,‬כרטיסי‬
‫‪) LifeStyle‬לא כולל ‪ ,(LifeStyle Plus‬אמריקן אקספרס פלטינה וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס‪ .‬בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל‬
‫כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה(‪.‬‬
‫* בקבוצת הכרטיסים המחוייבים באותו בנק )מלבד כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון(‪ ,‬לא נכללים כרטיסי ‪ ,Mastercard direct‬כרטיסי‬
‫‪ , WORLD SIGNIA MASTERCARD‬כרטיסי ‪ Mastercard‬לתקופות קצרות‪ ,‬ישראכרט דיירקט‪ ,ISRACASH/‬כרטיסי תדלוק‪ ,‬כרטיסי ‪LifeStyle‬‬
‫)לא כולל ‪ ,(LifeStyle Plus‬אמריקן אקספרס פלטינה‪ ,‬אמריקן אקספרס ‪ Centurion‬וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס‪ .‬בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס‬
‫בגין כל כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה(‪.‬‬
‫* לישראכרט בע"מ ו‪/‬או פועלים אקספרס ו‪/‬או אמינית בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו‪/‬או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫החישוב ייעשה בסמוך לאחר כל מועד חיוב הכרטיס ויחוייב במועד החיוב שבחודש העוקב‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫לרבות כרטיסי מועדונים שיונפקו על אותו סוג כרטיס )כדוגמאת אפטרכרט‪ ,‬קמפוסכרט‪ ,‬אשמורת‪ ,‬שופינג וכו'(‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחוייב בדולר ארה"ב‪ ,‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון דולרי לחיוב‪ .‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון אירו‬
‫לחיוב‪ ,‬תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪ .‬אחרת‪ ,‬סכום העמלה האמור יומר למטבע ישראלי לפי "שער‬
‫העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים‪ ,‬וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה את החישוב‪ .‬מועדים אלו אינם‬
‫)‪(10‬‬
‫בהכרח מועדי החיוב בחשבון‪.‬‬
‫לרבות התקני תדלוק‪.‬‬
‫)‪(14‬‬
‫דמי הכרטיס יגבו במועד החיוב הראשון שלאחר כל תום שנת תוקף‪ .‬לקוח אשר יבצע חיוב שנתי הגבוה מ‪ ₪ 2,400 -‬יזכה לפטור מדמי‬
‫כרטיס לשנה הרלוונטית‪.‬‬
‫)‪(15‬‬
‫לא כולל כרטיסי ‪ LifeStyle Plus‬בגינם ייגבו דמי כרטיס בהתאם לסוג הכרטיס‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות הנעשות בחו"ל‬
‫חיוב חשבון שקלי‪ :‬לקוח אשר לא יודיע על בחירתו באחת האפשרויות המפורטות בסעיפים ‪ 3 ,2‬או ‪ 4‬להלן‪ ,‬יחוייב חשבונו במקרה בו‬
‫ביצע עסקה בחו"ל במטבע אירו )בד"כ במדינות גוש האירו( לפי שער ההמרה שבין האירו לשקל ובמקרה בו ביצע עסקה בדולר לפי שער‬
‫ההמרה שבין הדולר לשקל‪.‬בעסקאות בחו"ל במטבע חוץ שונה מאירו או דולר יחויב חשבונו בסכום שיחושב כך‪ :‬סכום העסקה המקורי‬
‫יומר לדולר על ידי הארגון הבינלאומי על פי נהליו ושעריו ואח"כ יומר על ידי המנפיקה לשקלים ע"פ שער ההמרה שבין הדולר לשקל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ באירו‪ :‬אם יבחר הלקוח באפשרות זו יחוייבו עסקאות שיבצע במטבע אירו )בד"כ במדינות גוש האירו( בסכומי‬
‫העסקאות המקוריים בחשבון המטבע חוץ באירו‪ .‬עסקאות שיצבע הלקוח בדולר יחויבו בחשבונו השקלי לפי שער ההמרה בין הדולר לשקל‪.‬‬
‫עסקאות בחו"ל במטבע שונה מאירו או דולר יחויבו בחשבון השקלי של הלקוח על פי החישוב הבא‪ :‬סכום העסקה המקורי יומר לדולר על‬
‫ידי הארגון הבינלאומי על פי נהליו ושעריו ואח"כ יומר על ידי המנפיקה לשקלים על פי שער ההמרה בין הדולר לשקל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ בדולר‪ :‬אם יבחר הלקוח באפשרות זו יחויבו עסקאות שיבצע בדולר בסכומי העסקה המקוריים בדולר‪ .‬עסקאות‬
‫במטבע חוץ שונה מדולר יחויבו בחשבון הלקוח לאחר שיומרו לדולר על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪ .‬הערה‪ :‬אם הלקוח מחויב‬
‫בדולר כיום‪ ,‬סעיף זה תקף עבורו ללא צורך בפעולה נוספת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ בדולר או באירו‪ :‬הלקוח יוכל לשלב בין אפשרות ‪ 2‬ו‪ 3-‬לעיל כך שעסקאות באירו יחויבו בחשבון מטבע חוץ‬
‫באירו ועסקאות במטבע חוץ אחר יחויבו בחשבון בדולר בהתאם למפורט לעיל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הערות לשיטת ההמרה‬
‫עסקאות בשקלים שבוצעו בחו"ל יחוייבו‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬בחשבון בשקלים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מועד חיוב החשבון‪ -‬עסקאות המבוצעות בכרטיס בחו"ל יחוייבו בחשבון הבנק באופן שוטף ביום העסקים הבא לאחר קבלת החיובים מחו"ל‪.‬‬
‫לא כולל כרטיסים בהסדר מיוחד‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לסכומי החיוב לעיל )לרבות משיכות מזומן בחו"ל( יתווספו עמלות שייקבוע על ידי המנפיקה כמצוין לעיל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חיוב החשבון על פי כל אחת מהאפשרויות בסעיפים ‪ 3 ,2‬ו‪ 4-‬לעיל בחשבון מטבע חוץ באירו או בחשבון מטבע חוץ בדולר‪ ,‬כפוף לאישור‬
‫המנפיקה ולאישור סניף הבנק בו מתנהל החשבון‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לצורך ביצוע שינוי בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬יש לפנות לסניף הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח‪.‬‬
‫*‬
‫הגדרות‬
‫"עסקאות במטבע חוץ" ‪ -‬עסקאות במטבע חוץ בחו"ל לרבות משיכת מזומן בחו"ל וכן עסקאות באמצעות האינטרנט המועברות לחברה בחו"ל‬
‫*‬
‫"שער המרה" ‪ -‬שער העברות והמחאות מכירה‪ ,‬כהגדרתו בבנק הפועלים התקף בסמוך למועד חישוב סכום החיוב אצל המנפיקה‬
‫או כל שער המרה אחר עליו תודיע המנפיקה ללקוח‪.‬‬
‫*‬
‫"דולר" ‪ -‬דולר של ארצות הברית‪.‬‬
‫*‬
‫"כרטיסים בהסדר מיוחד" ‪ -‬אמריקן אקספרס ‪ ,CENTURION‬אמריקן אקספרס פלטינה‪ ,‬אמריקן אקספרס זהב‪ ,‬וכרטיסי תאגידים ואחרים‬
‫בהסדר מיוחד‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪11.02.14‬‬
‫נספח ד'‪ -2‬דמי כרטיס אמריקן אקספרס‬
‫מדרגה ראשונה‬
‫סכום סכום לתשלום‬
‫סכום‬
‫שימושים‬
‫חודשי‬
‫שירות‬
‫דמי‬
‫מחיר‬
‫סכום‬
‫מדרגה שניה‬
‫סכום סכום לתשלום‬
‫הנחה‬
‫חודשי לאחר‬
‫שימושים‬
‫הנחה‬
‫חודשי לאחר‬
‫חודשי‬
‫הנחה‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫הנחה‬
‫להנחה‬
‫להנחה‬
‫הערות‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס ירוק‬
‫‪₪ 2,500.00 ₪ 18.40‬‬
‫‪₪ 14.72 ₪ 3.68‬‬
‫‪₪ 18.40 ₪ 9,000.00‬‬
‫פטור‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס זהב‬
‫‪₪ 3,500.00 ₪ 22.48‬‬
‫‪₪ 17.98 ₪ 4.50‬‬
‫‪₪ 22.48 ₪ 10,000.00‬‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫כרטיס‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה‬
‫‪$27.38‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(8) (1‬‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס‬
‫‪$170.31‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(8) (1‬‬
‫‪CENTURION‬‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס קרדיט‬
‫‪₪ 2,500.00 ₪ 16.34‬‬
‫‪₪ 3.27‬‬
‫‪₪ 13.07‬‬
‫‪₪ 9,000.00‬‬
‫‪₪ 16.34‬‬
‫פטור‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס כחול‬
‫‪₪ 2,000.00 ₪ 15.33‬‬
‫‪₪ 3.07‬‬
‫‪₪ 12.26‬‬
‫‪₪ 8,500.00‬‬
‫‪₪ 15.33‬‬
‫פטור‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס ‪₪ 2,500.00 ₪ 18.40 BUSINESS‬‬
‫‪₪ 3.68‬‬
‫‪₪ 14.72‬‬
‫‪₪ 9,000.00‬‬
‫‪₪ 18.40‬‬
‫פטור‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫ירוק‬
‫כרטיס אמריקן אקספרס ‪₪ 3,500.00 ₪ 22.48 BUSINESS‬‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫‪₪ 4.50‬‬
‫‪₪ 17.98‬‬
‫‪₪ 22.48 ₪ 10,000.00‬‬
‫פטור‬
‫זהב‬
‫)‪(3) (2) (1‬‬
‫)‪(5) (4‬‬
‫)‪(1‬‬
‫דמי הכרטיס ייגבו מידי חודש בחודשו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫לכל כרטיס יקבע סכום שימושים חודשי אשר בהגיע אליו תוקנה הנחה בדמי הכרטיס‪ .‬יעד השימושים החודשי וסכומי ההנחה בדמי הכרטיס‬
‫)‪(3‬‬
‫נכון למועד זה‪ ,‬מפורטים בטבלה לעיל‪.‬‬
‫לקוח המחזיק במספר כרטיסים המונפקים ו‪/‬או מתופעלים ע"י ישראכרט בע"מ ו‪/‬או פועלים אקספרס בע"מ ו‪/‬או אמינית בע"מ‪ ,‬המחוייבים‬
‫בהרשאה לחיוב חשבון )להלן‪" :‬כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון"( או המחוייבים בבנק אחד בהסדר )למעט כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון(‬
‫)להלן‪" :‬כרטיסים בבנק אחד"(‪ ,‬ישלם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל ביחס לכרטיס בו הוא חוייב באותו חודש בסכום הגבוה ביותר‬
‫באותה קבוצת הכרטיסים )כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון או כרטיסים בבנק אחד(‪ ,‬ובשאר הכרטיסים באותה הקבוצה כאמור תוקנה לו‬
‫באותו חודש הטבה בדרך של הנחה בתשלום דמי הכרטיס‪ .‬נכון למועד זה ההטבה האמורה הינה הנחה של ‪ 100%‬בתשלום דמי הכרטיס‪.‬‬
‫* בקבוצת הכרטיסים המחוייבים בהרשאה לחיוב חשבון‪ ,‬לא נכללים כרטיסי ‪ ,WORLD SIGNIA MASTERCARD‬כרטיסי תדלוק‪ ,‬כרטיסי‬
‫‪) LifeStyle‬לא כולל ‪ ,(LifeStyle Plus‬אמריקן אקספרס פלטינה וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס‪ .‬בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל‬
‫כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה(‪.‬‬
‫* בקבוצת הכרטיסים המחוייבים באותו בנק )מלבד כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון(‪ ,‬לא נכללים כרטיסי ‪ ,Mastercard direct‬כרטיסי‬
‫‪ , WORLD SIGNIA MASTERCARD‬כרטיסי ‪ Mastercard‬לתקופות קצרות‪ ,‬ישראכרט דיירקט‪ ,‬כרטיסי תדלוק‪ ,‬כרטיסי ‪) LifeStyle‬לא כולל‬
‫‪ ,(LifeStyle Plus‬אמריקן אקספרס פלטינה‪ ,‬אמריקן אקספרס ‪ Centurion‬וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס‪ .‬בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס‬
‫בגין כל כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה(‪.‬‬
‫* לישראכרט בע"מ ו‪/‬או פועלים אקספרס ו‪/‬או אמינית בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו‪/‬או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫החישוב ייעשה בסמוך לאחר כל מועד חיוב הכרטיס ויחוייב במועד החיוב שבחודש העוקב‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫לרבות כרטיסי מועדונים שיונפקו על אותו סוג כרטיס‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחוייב בדולר ארה"ב‪ ,‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון דולרי לחיוב‪ .‬ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון אירו‬
‫לחיוב‪ ,‬תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪ .‬אחרת‪ ,‬סכום העמלה האמור יומר למטבע ישראלי לפי "שער‬
‫העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים‪ ,‬וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה את החישוב‪ .‬מועדים אלו אינם‬
‫‪.1‬‬
‫בהכרח מועדי החיוב בחשבון‪.‬‬
‫הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות הנעשות בחו"ל‬
‫חיוב חשבון שקלי‪ :‬לקוח אשר לא יודיע על בחירתו באחת האפשרויות המפורטות בסעיפים ‪ 3 ,2‬או ‪ 4‬להלן‪,‬יחוייב חשבונו במקרה בו‬
‫ביצע עסקה בחו"ל במטבע אירו )בד"כ במדינות גוש האירו( לפי שער ההמרה שבין האירו לשקל ובמקרה בו ביצע עסקה בדולר לפי שער‬
‫ההמרה שבין הדולר לשקל‪.‬בעסקאות בחו"ל במטבע חוץ שונה מאירו או דולר יחויב חשבונו בסכום שיחושב כך‪ :‬סכום העסקה המקורי‬
‫יומר לדולר על ידי הארגון הבינלאומי על פי נהליו ושעריו ואח"כ יומר על ידי המנפיקה לשקלים ע"פ שער ההמרה שבין הדולר לשקל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ באירו‪ :‬אם יבחר הלקוח באפשרות זו יחוייבו עסקאות שיבצע במטבע אירו )בד"כ במדינות גוש האירו( בסכומי‬
‫העסקאות המקוריים בחשבון המטבע חוץ באירו‪ .‬עסקאות שיצבע הלקוח בדולר יחויבו בחשבונו השקלי לפי שער ההמרה בין הדולר לשקל‪.‬‬
‫עסקאות בחו"ל במטבע שונה מאירו או דולר יחויבו בחשבון השקלי של הלקוח על פי החישוב הבא‪ :‬סכום העסקה המקורי יומר לדולר על‬
‫ידי הארגון הבינלאומי על פי נהליו ושעריו ואח"כ יומר על ידי המנפיקה לשקלים על פי שער ההמרה בין הדולר לשקל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ בדולר‪ :‬אם יבחר הלקוח באפשרות זו יחויבו עסקאות שיבצע בדולר בסכומי העסקה המקוריים בדולר‪ .‬עסקאות‬
‫במטבע חוץ שונה מדולר יחויבו בחשבון הלקוח לאחר שיומרו לדולר על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי‪ .‬הערה‪ :‬אם הלקוח מחויב‬
‫בדולר כיום‪ ,‬סעיף זה תקף עבורו ללא צורך בפעולה נוספת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חיוב חשבון מטבע חוץ בדולר או באירו‪ :‬הלקוח יוכל לשלב בין אפשרות ‪ 2‬ו‪ 3-‬לעיל כך שעסקאות באירו יחויבו בחשבון מטבע חוץ‬
‫באירו ועסקאות במטבע חוץ אחר יחויבו בחשבון בדולר בהתאם למפורט לעיל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הערות לשיטת ההמרה‬
‫עסקאות בשקלים שבוצעו בחו"ל יחוייבו‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬בחשבון בשקלים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מועד חיוב החשבון‪ -‬עסקאות המבוצעות בכרטיס בחו"ל יחוייבו בחשבון הבנק באופן שוטף ביום העסקים הבא לאחר קבלת החיובים מחו"ל‪.‬‬
‫לא כולל כרטיסים בהסדר מיוחד‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לסכומי החיוב לעיל )לרבות משיכות מזומן בחו"ל( יתווספו עמלות שייקבוע על ידי המנפיקה כמצוין לעיל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חיוב החשבון על פי כל אחת מהאפשרויות בסעיפים ‪ 3 ,2‬ו‪ 4-‬לעיל בחשבון מטבע חוץ באירו או בחשבון מטבע חוץ בדולר‪ ,‬כפוף לאישור‬
‫המנפיקה ולאישור סניף הבנק בו מתנהל החשבון‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לצורך ביצוע שינוי בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬יש לפנות לסניף הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח‪.‬‬
‫*‬
‫הגדרות‬
‫"עסקאות במטבע חוץ" ‪ -‬עסקאות במטבע חוץ בחו"ל לרבות משיכת מזומן בחו"ל וכן עסקאות באמצעות האינטרנט המועברות לחברה בחו"ל‬
‫*‬
‫"שער המרה" ‪ -‬שער העברות והמחאות מכירה‪ ,‬כהגדרתו בבנק הפועלים התקף בסמוך למועד חישוב סכום החיוב אצל המנפיקה‬
‫או כל שער המרה אחר עליו תודיע המנפיקה ללקוח‪.‬‬
‫*‬
‫"דולר" ‪ -‬דולר של ארצות הברית‪.‬‬
‫*‬
‫"כרטיסים בהסדר מיוחד" ‪ -‬אמריקן אקספרס ‪ ,CENTURION‬אמריקן אקספרס פלטינה‪ ,‬אמריקן אקספרס זהב‪ ,‬וכרטיסי תאגידים ואחרים‬
‫בהסדר מיוחד‪.‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.09.13‬‬
‫נספח ד'‪ -3‬דמי כרטיס כ‪.‬א‪.‬ל‬
‫שירות‬
‫ויזה‬
‫דיינרס‬
‫סכום שימושים‬
‫סכום הנחה‬
‫סכום לתשלום‬
‫חודשי להנחה‬
‫חודשי‬
‫חודשי לאחר‬
‫הנחה‬
‫מחיר‬
‫ויזה צעיר‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הערות‬
‫‪-‬‬
‫ויזה בייסיק‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 2.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫ויזה מקומי‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 2.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫ויזה בינלאומי‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 1.00‬‬
‫‪₪ 14.00‬‬
‫ויזה עסקי‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 5.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫ויזה זהב‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 1,500.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫ויזה זהב עסקי‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 1,500.00‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫ויזה פלטיניום‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 3,000.00‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫דיינרס מקומי‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 2.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫דיינרס בינלאומי‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 1.00‬‬
‫‪₪ 14.00‬‬
‫דיינרס ביזנס‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 1.00‬‬
‫‪₪ 14.00‬‬
‫גלובס דיינרס זהב‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 2,000.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫דיינרס פלטיניום‬
‫‪₪ 42.00‬‬
‫‪₪ 2,000.00‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫מעודכן לתאריך‪:‬‬
‫‪01.07.08‬‬

Similar documents