פרק - בנק מרכנתיל

Transcription

פרק - בנק מרכנתיל
‫תעריפון עסק גדול‬
‫תוכן הענינים‬
‫עמוד‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫דמי ניהול קבועים בחשבון עסקי ומסחרי )לרבות פלת"ש(‬
‫עמלת רישום פעולה )נגבים בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים( )‪(1‬‬
‫)א(‬
‫דמי ניהול קבועים‬
‫משיכת מזומנים‬
‫משיכת מזומנים על‪-‬ידי בעל החשבון בטופס של הבנק‪(*) :‬‬
‫משיכת מזומנים בכספומט המרוחק מסניפינו )למעט מבעלי כרטיסי אשראי‬
‫שהונפקו ע"י מרכנתיל ודיסקונט(‬
‫פדיון שיק בידי מוטב שאיננו בעל החשבון )קניית שיק(‪:‬‬
‫הפקדת שיקים במצבור – החל מהשיק ה‪ ,11-‬ללקוח עסקי )‪(3‬‬
‫שיקים לגוביינא במט"י‬
‫העברות‪/‬העברות בהוראות קבע‬
‫העברה ‪ /‬הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק )לרבות השלשה(‬
‫העברה‪/‬הפקדה לחשבון בבנק אחר‬
‫בארץ )למעט לחשבון הלקוח בבנק דיסקונט(‬
‫בחו"ל‬
‫העברה באמצעות מערכת זה"ב ) ‪( RTGS‬‬
‫העברת משכורות וזיכויים לספקים‪:‬‬
‫העברה בהוראת קבע בבנק‪/‬לבנק אחר‪.‬‬
‫הוראה לקיזוז יומי בחשבונות הלקוח‬
‫שטרות ושיקים‬
‫פנקס שיקים‬
‫פנקס שיקים אישי )תעריף לשיק(‬
‫פנקס שיקים "נוף" אמרקאי‬
‫פנקס שיקים עסקי לפי חשבונות מבית הדפוס‬
‫הפקדת שיק דחוי ) לרבות נכיון שיק(‪.‬‬
‫הפקדת שיק דחוי באמצעות קש"ב‪.‬‬
‫טיפול בשטרות )הפקדה גביה תשלום(‬
‫טיפול בשטרות – )הפקדה(‪.‬‬
‫טיפול בשטרות – מחותם השטר )בעת התשלום(‬
‫החזרת‪ :‬שיק‪ ,‬חיוב על‪-‬פי הרשאה‪ ,‬שטר‪ ,‬שיק דחוי‬
‫חיוב המושך‪/‬המשלם מהסיבה‪ :‬אין כיסוי מספיק‪ ,‬חשבון מוגבל‪ ,‬או חשבון‬
‫מעוקל‪ ,‬צו משפטי‪.‬‬
‫עמלת הקמת הרשאה בבנק ‪ -‬גבייה מהמוטב‬
‫עמלת הקמת הרשאה בבנק אחר ‪ -‬גבייה מהמוטב‬
‫עמלת העברה ‪ /‬הכפלה מוסדות‬
‫חיוב המושך מסיבה אחרת ) החזרה שנגרמה ע"י הסניף ‪ -‬פטור(‪.‬‬
‫חיוב המפקיד בגין שיק‪/‬שטר שהוחזר‪.‬‬
‫חיוב המוטב בגין "חיוב על פי הרשאה" שהוחזר‬
‫חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב עפ"י הרשאה ‪ -‬החל מההחזרה השניה‬
‫החזרת שיק‪/‬שטר )לרבות ניכיון( לפני מועד הפרעון‪ ,‬על‪-‬פי בקשת הלקוח‬
‫)המפקיד(‪.‬‬
‫עמלת העברת הרשאה מחשבון לחשבון‬
‫עמלת פירוט הרשאות ממס"ב ‪ -‬גביה מהמוטב‬
‫עמלת חיוב עפ"י הרשאה ‪ -‬גבייה מהמוטב‬
‫בטול שיק‪/‬חיוב בודד‪/‬הרשאה‬
‫הוראת ביטל שיק‪ /‬חיוב בודד על פי הרשאה )לרבות ביטול הוראת הביטול(‬
‫הוראת ביטול הרשאה לחיוב החשבון לרבות ביטול הוראת הביטול‬
‫‪1.1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2.1‬‬
‫‪1.2.1.1‬‬
‫‪1.2.2‬‬
‫‪1.2.3‬‬
‫‪1.2.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3.1‬‬
‫‪1.3.2‬‬
‫‪1.3.2.1‬‬
‫‪1.3.2.2‬‬
‫‪1.3.2.3‬‬
‫‪1.3.3‬‬
‫‪1.3.4‬‬
‫‪1.3.5‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4.1‬‬
‫‪1.4.1.1‬‬
‫‪1.4.1.2‬‬
‫‪1.4.1.3‬‬
‫‪1.4.2‬‬
‫‪1.4.2.1‬‬
‫‪1.4.3‬‬
‫‪1.4.3.1‬‬
‫‪1.4.3.2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5.1‬‬
‫‪1.5.10‬‬
‫‪1.5.11‬‬
‫‪1.5.12‬‬
‫‪1.5.2‬‬
‫‪1.5.3‬‬
‫‪1.5.4‬‬
‫‪1.5.5‬‬
‫‪1.5.6‬‬
‫‪1.5.7‬‬
‫‪1.5.8‬‬
‫‪1.5.9‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.6.1‬‬
‫‪1.6.2‬‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7.1‬‬
‫‪1.7.10‬‬
‫‪1.7.2‬‬
‫‪1.7.3‬‬
‫‪1.7.3.1‬‬
‫‪1.7.3.2‬‬
‫‪1.7.3.3‬‬
‫‪1.7.4‬‬
‫‪1.7.5‬‬
‫‪1.7.6‬‬
‫‪1.7.7‬‬
‫‪1.7.8‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.8.1‬‬
‫‪1.8.2‬‬
‫שירותים נוספים‬
‫דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק‪(1) .‬‬
‫החלפת בעלים בחשבון עו"ש‬
‫מכירת שיק בנקאי‬
‫טיפול במזומנים )הפקדה‪ ,‬משיכה‪ ,‬החלפה‪ ,‬פריטה(‪:‬‬
‫ מעות )לכל מנה בת ‪ 100‬יחידות(‪.‬‬‫ שטרי כסף מ‪ 7,500 -‬ש"ח ומעלה‪.‬‬‫החלפת שטרי כסף שיצאו מהמחזור‬
‫שמירת דואר בסניף על‪-‬פי הוראת הלקוח )‪) (2‬ישראלי ותושב חוץ(‬
‫‪ ‬שכירת כספת )‪(3‬‬‫טפול בירושות ועזבונות במטבע ישראלי או‪ ,‬במטבע חוץ )‪(4‬‬
‫שחרור כספים ללא צו ירושה )עד שווי ‪( $5,000‬‬
‫השקעת יתרת חשבון ללא תנועה )חשבון רדום(‬
‫בלדרות עיסקית‬
‫תשלום חדשי קבוע על פי גובה האחריות לאבדן ונזק למשלוח‬
‫תשלום לכל משלוח בודד‬
‫פרק ‪2‬‬
‫שירותים ממוחשבים מידע ואשורים‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.1.1‬‬
‫‪2.1.2‬‬
‫‪2.1.3‬‬
‫‪2.1.4‬‬
‫מידע ממוחשב‬
‫שאילתות מידע במשוב‬
‫שאילתא המודפסת באמצעות מסוף הפקיד‬
‫הפקת מצעים מגנטיים‪:‬‬
‫תדפיסים בלתי סטנדרטיים‪ ,‬המופקים‪ ,‬עפ"י בקשת לקוח )כגון‪ :‬תדפיס תנועות‬
‫לסוף חודש‪/‬רבעון‪" ,‬סולם ערבים"‪ ,‬חישוב ריבית לפני סוף רבעון‪ ,‬תמצית חשבון‬
‫בסוויפט‪ ,‬פירוט הליכים בגין עיקול וכו'(‪.‬‬
‫שרותים בנקאיים בתקשורת )בנקאות ישירה(‬
‫"טלבנק" ‪ -‬שירותים באמצעות הטלפון‪ :‬שירות אישי‪ ,‬לחשבונות עסקיים‪.‬‬
‫שרותים בפקסימליה‪.‬‬
‫דמי שיגור שאילתא בפקס‬
‫עבור שיגור תדפיס ‪" -‬פקס' כבקשתך"‪.‬‬
‫שיגור בפקסימליה‪:‬‬
‫גישה ישירה למחשב הבנק באמצעות מחשב הלקוח‬
‫מנוי לשירות "מבזק בנקאי" משלוח תנועות לתיבה אלקטרונית‬
‫מידע בנקאי בצג הטלפון הסלולרי ‪ -‬מרכנתיל ב‪ -‬אס‪.‬מ‪.‬אס‬
‫מרכנתיל ‪ - CALL‬הודעות קוליות בטלפון‬
‫שיחזור ‪ /‬מסירת מידע‬
‫הפקה מחדש של דפי חשבון‪:‬‬
‫ איתור‪/‬איחזור מסמכים‬‫צילום של מסמכים‬
‫פרוט תיק נ"ע )סטייטמנט(‪ ,‬פירוט הכנסות וניכוי מס או יתרות נ"ע לסוף רבעון‪,‬‬
‫לפי בקשת הלקוח‪.‬‬
‫הכנת מידע מיוחד‪:‬‬
‫מידע בנקאי עסקי )באמצעות מח' מידע עסקי(‬
‫דו"ח "רשם החברות"‬
‫שיחזור מסמך‪ ,‬מידע‪ ,‬נתונים יומן ריבית ועריכת ברורים‬
‫אתור חשבונות‪/‬כספות )ללא מסירת מסמכים נלווים(‬
‫באמצעות יחידה מרכזית‬
‫אישורים המלצות ואישור בעלות בחשבון‬
‫אישור יתרות לסוף שנה או לתאריך אחר ואישור בעלות בחשבון‪:‬‬
‫ תדפיס‪/‬אישור תשלומי ריבית‪ ,‬תקבולי ריבית‪ ,‬מס‪ ,‬עמלות ודיוידנדים‪:‬‬‫אישור חתימה‪:‬‬
‫‪ -‬מכתב המלצה אישור חיים ואישורים שונים‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫עמוד‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.2.1‬‬
‫‪2.2.2‬‬
‫‪2.2.2.1‬‬
‫‪2.2.2.2‬‬
‫‪2.2.2.3‬‬
‫‪2.2.3‬‬
‫‪2.2.4‬‬
‫‪2.2.5‬‬
‫‪2.2.6‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.3.1‬‬
‫‪2.3.2‬‬
‫‪2.3.3‬‬
‫‪2.3.4‬‬
‫‪2.3.5‬‬
‫‪2.3.5.1‬‬
‫‪2.3.5.2‬‬
‫‪2.3.6‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.4.1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5.1‬‬
‫‪2.5.2‬‬
‫‪2.5.3‬‬
‫‪2.5.4‬‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪6‬‬
‫עמוד‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1.1‬‬
‫‪3.1.2‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫‪3.1.4‬‬
‫‪3.1.5‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.2.1‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫דמי גביה בגין החזר תקופתי)לרבות הלוואות מט"ח(‬
‫על הלוואות לדיור‬
‫על הלוואות שונות‬
‫טפול בפרעון מוקדם של הלוואה מאמצעי הבנק‬
‫שינוי מועד פרעון חודשי להלוואות דיור )פ(‬
‫שינוי מועד פירעון הלוואה שלא לדיור‬
‫דמי טפול בהלוואות‬
‫הלוואות לציבור במכרז המוניטרי של בנק ישראל‬
‫בהלוואות ‪On Call‬‬
‫עריכת מסמכים בגין אשראי ובטחונות ‪)/‬לרבות אשראי במט"ח( וערבות בנקאית‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫בעסקאות אשראי וערבויות‬
‫במסגרות אשראי בעו"ש‬
‫בהקצאה‪/‬שינוי קו אשראי )הקטנה או ביטול פטור(‬
‫בערבות חוק מכר‬
‫בניכיון שיקים‬
‫הלוואות מתושב ישראלי לתושב חוץ‬
‫מכתבי הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר‬
‫מכתבי הסכמה‪/‬טיפול משפטי נלווה לבטוחות מטריאליות‪:‬‬
‫מכתבי הסכמה ‪ ,‬הסכמה לאיחוד הערת אזהרה‪ ,‬הסכמה לרישום צו‬
‫בתים משותפים‪ ,‬הסכמה לאיחוד וחלוקה‪ ,‬מכתבי הסכמה אחרים באמצעות‬
‫המחלקה המשפטית‬
‫הסכם בין בנקים )פרי‪ -‬פסו(‬
‫שיעבודים בטפסים סטנדרטיים בבנק‬
‫ערבות צד ג' ‪/‬ערבות בעלים‪/‬ערבות חברה קשורה בסכום של מעל ‪) ₪ 10,000‬חיוב‬
‫מקבל הערבות( טיפול בגין המחאות זכות בכרטיסי אשראי ‪,‬משכנתאות וכן‬
‫שיעבודים אחרים קבועים או שוטפים על רכוש שוטף‪/‬קבוע‪ ,‬כגון‪ :‬שיעבוד רכב‪,‬‬
‫מכונות‪ ,‬ציוד‪ ,‬פקדונות וכו'‬
‫שיעבוד זכויות מקרקעין‬
‫שיעבודים‪/‬בטוחות הדורשים טיפול משפטי מורכב עפ"י קביעת המחלקה‬
‫המשפטית‬
‫ערבות שנתקבלה מבנק אחר‪/‬מבנק בחו"ל‪/‬מחברה לביטוח סחר חוץ‪/‬ערבות‬
‫מדינה וחידושם‬
‫בטוחות מורכבות אחרות‬
‫חידוש פוליסת ביטוח‬
‫שינוי‪/‬ביטול שעבודים‪:‬‬
‫בפרעון כל החיובים שלהבטחתם נוצר השעבוד‬
‫החלפת בטחון )בטול הבטוחה במלואה והקמת בטוחה חדשה(‬
‫שינוי‪/‬תיקון בטחון‬
‫הכנת מכתב כוונות לשחרור בטוחה )לפני המועד(‬
‫בטול בטחון חלקי או מלא )לפני המועד(‬
‫בטול תיק בקשת הלוואה לדיור‬
‫ערבויות‬
‫ערבות כספית או אחרת‬
‫ערבות לטובת עיסקת ליסינג‬
‫כתב תקון – )שינוי נוסח הערבות(‬
‫גביית ערבות שהוצאה על ידי בנק אחר )מימוש(‬
‫הסבת ערבות לפי חוק המכר לבנק אחר‬
‫מכתב שחרור חלקה מערבות מכר )עמלת החרגה(‬
‫הודעות והתראות‪/‬טיפול בחוב‬
‫הודעה על פיגור בתשלום ויתרות חריגות )ללווה ולערב(*‪.‬‬
‫)החל מדרגת חומרה שניה(‬
‫מכתב התראה של עורך דין )ללווה ולערב(‪.‬‬
‫‪3.3.1.1‬‬
‫‪3.3.1.2‬‬
‫‪3.3.1.3‬‬
‫‪3.3.1.4‬‬
‫‪3.3.1.5‬‬
‫‪3.3.1.7‬‬
‫‪3.3.1.8‬‬
‫‪3.3.2‬‬
‫‪3.3.3‬‬
‫‪3.3.4‬‬
‫‪3.3.4.1‬‬
‫‪3.3.4.2‬‬
‫‪3.3.5‬‬
‫‪3.3.5.1‬‬
‫‪3.3.5.2‬‬
‫‪3.3.13‬‬
‫‪3.3.6‬‬
‫‪3.3.6.1‬‬
‫‪3.3.6.2‬‬
‫‪3.3.6.3‬‬
‫‪3.3.6.4‬‬
‫‪3.3.6.5‬‬
‫‪3.3.7‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.4.1‬‬
‫‪3.4.2‬‬
‫‪3.4.3‬‬
‫‪3.4.4‬‬
‫‪3.4.5‬‬
‫‪3.4.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5.1‬‬
‫‪3.5.2‬‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪6‬‬
‫‪3.5.3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6.1‬‬
‫משלוח הודעת התראה‪/‬הגבלה במסגרת "חוק שיקים ללא כיסוי"‬
‫ליווי פיננסי‬
‫הנפקת שוברי גביה בליווי פיננסי‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫עמוד‬
‫פרק ‪4‬‬
‫ניירות ערך‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫‪4.5.3‬‬
‫‪4.5.4‬‬
‫‪4.6.1‬‬
‫‪4.6.2‬‬
‫‪4.7.1‬‬
‫‪4.10.1‬‬
‫‪4.11.1‬‬
‫‪4.12.1‬‬
‫‪4.13.1‬‬
‫‪4.14.1‬‬
‫‪4.15.1‬‬
‫‪4.16.1‬‬
‫‪4.8.1‬‬
‫‪4.9.1‬‬
‫‪4.9.2‬‬
‫‪4.9.3‬‬
‫‪4.9.4‬‬
‫שירותים נפוצים‬
‫קניה‪ ,‬מכירה‪ ,‬ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב )למעט קרנות‬
‫נאמנות)*(‪ ,‬אופציות)**( מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף( כולל קנייה או מכירה‬
‫שלא בוצעה )לרבות בני"ע שאינם סחירים( ‪ -‬מניות ואגרות חוב‬
‫קניה‪ ,‬מכירה ופדיון מילווה קצר מועד )לרבות קניה‪/‬מכירה ‪ /‬פיקדון אג"ח‬
‫ממשלתית קצרה( כולל קניה או מכירה שלא בוצעה‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף כולל קניה או מכירה שלא בוצעה‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים במעו"ף‬
‫קניה מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ ‪ -‬מניות‪ ,‬אגרות חוב וקרנות‬
‫נאמנות כולל קניה או מכירה שלא בוצעה )לרבות ני"ע שאינם סחירים(‪ -‬הוצאות‬
‫נוספות עמלת סוכן ‪sec fee‬‬
‫אופציות‬
‫דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בארץ לנייר אחד‬
‫דמי ניהול פידון ניירות ערך הנסחרים בחוץ לארץ‪/‬אינם נסחרים בבורסה ‪-‬‬
‫)לרבות מתכות( לנייר ערך‬
‫דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה ‪ -‬לנייר ערך‬
‫פקדון לרבעון )עבור ני"ע הנסחרים בארץ בחו"ל ני"ע לא סחירים(‬
‫העברת ניירות ערך ‪ -‬לחשבון אותו לקוח בבנק אחר‬
‫העברת ניירות ערך ‪ -‬חשבון לקוח אחר‬
‫המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות‪ ,‬מימוש אופציות ‪-‬בארץ‬
‫השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר‬
‫עמלת קסטודיאן‬
‫עמלת תשלום ריבית ‪/‬דיבידנד‬
‫שינוי מבנה הון‬
‫קניה‪ /‬מכירה‪ /‬העברה ‪ /‬משיכה של זהב‪ ,‬כסף ומתכות שונות‬
‫מנוי שנתי לייעוץ בהשקעות‬
‫קנייה‪ /‬מכירה של ני"ע בחו"ל שמחירם נמוך מ‪) 0.5$ -‬במטבע הנייר(‬
‫טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות‪-‬קרן מסוג ‪1‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪2‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪3‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪4‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪5.1.2‬‬
‫‪5.1.3‬‬
‫‪5.1.4‬‬
‫‪5.1.4.1‬‬
‫‪5.1.4.2‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫‪5.2.2‬‬
‫‪5.2.3‬‬
‫עמלת חליפין‬
‫מט"י ‪ -‬מט"ח‬
‫המרה בין שני מטבעות זרים‪.‬‬
‫המרת מט"ח לשקלים בשרות עצמי )‪(ATM‬‬
‫קניה‪/‬מכירה של מט"ח עם הגבלת שער‬
‫ביצוע קניה‪/‬מכירה‬
‫אי ביצוע קניה‪/‬מכירה‬
‫פעולות במזומנים‬
‫הפקדת מזומנים לחשבון מט"ח‬
‫משיכת מזומנים מחשבון מט"ח‬
‫גביית בנקנוטים חריגים )מכל סיבה‪ ,‬כגון‪:‬אי פרסום שער‪ ,‬או בנקנוטים‬
‫ישנים‪/‬בלויים(‬
‫החלפת אמצעי תשלום‪:‬‬
‫פעולות בשיקים‬
‫‪ -‬המרת‪/‬הפקדת‪ :‬שיק‪ ,‬המחאת נוסעים‪ ,‬ו"יורושיק" נקוב במט"ח‬
‫‪4.1.2‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫‪4.3.1‬‬
‫‪4.4.1‬‬
‫‪4.4.2‬‬
‫‪4.5.1‬‬
‫‪4.5.2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫עמוד‬
‫‪5.2.4‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.3.1‬‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪6‬‬
‫‪5.3.1.1‬‬
‫‪5.3.1.2‬‬
‫‪5.3.1.3‬‬
‫הפקדת שיק דחוי במט"ח‬
‫הוצאת שיק דחוי מהמלאי לפני הפרעון‪ ,‬ומסירתו למפקיד‬
‫קבלת שיקים חריגים )כגון‪ :‬שיקים לגוביינא‪ ,‬מכתבי משיכה מחו"ל )‪drawing‬‬
‫‪(letter‬‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגבייה ע"י בנק בחו"ל‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגייה ע"י בנק אחר בארץ‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגייה ע"י סניף הבנק בארץ‬
‫מכירת המחאות נוסעים‬
‫מכירת שיק בנקאי ללקוח‬
‫החזרה‪/‬ביטול שיק במט"ח‬
‫פנקס שיקים אישי )תעריף לשיק( ושיקים מסחריים‬
‫העברות‬
‫העברת מט"ח ‪ -‬מט"ח וש"ח‪ ,‬מחו"ל ולחו"ל )‪(3) (4) (5) (6‬‬
‫העברת מט"ח לחו"ל ליבוא טובין‬
‫העברת מט"ח באמצעות שירות ‪Moneygram‬‬
‫ביצוע בש"ח של תשלום שנתקבל מ‪MONEYERAM -‬‬
‫העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר בארץ‬
‫לחשבון או מחשבון אותו לקוח‬
‫העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר באר ץ העברה אחרת‬
‫העברה בהוראת קבע בבנק‪/‬בבנק אחר‬
‫דמי ניהול חשבון במט"ח )*(‬
‫רישום פעולה בפמ"ח עו"ש עסקיים כולל תושבי חוץ‬
‫דמי ניהול ‪,‬חשבון קוד" " ‪"CODE ACCOUNT‬‬
‫שרותים מיוחדים לתושבי ישראל ‪/‬תושבי חוץ‬
‫פניה לבנק ישראל לקבלת היתר אישי‬
‫טיפול במימוש נכסים על ידי תושב חוץ )המרה חוזרת(‬
‫טיפול ומעקב ב‪:‬‬
‫ניכוי מע"מ או היטל )לרבות עבור יהלומים מלוטשים(‬
‫דמי טיפול בבקשה ספציפית של לקוח‬
‫ניהול שוטף של שכר דירה על נכסי תושבי חוץ בישראל )לשנה(‬
‫הוראות קבועות לתשלום הוצאות שונות על נכסים בארץ‬
‫ניכוי מס הכנסה מתקבולים הנובעים ממתן שירותים לתושבי ישראל‬
‫דיווח לבנק ישראל‪/‬מס הכנסה‬
‫פרק ‪6‬‬
‫כרטיסים מגנטיים‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.1.1‬‬
‫‪6.1.2‬‬
‫‪6.1.3‬‬
‫‪6.1.3.1‬‬
‫‪6.1.3.2‬‬
‫‪6.1.3.3‬‬
‫‪6.1.4‬‬
‫‪6.1.4.1‬‬
‫‪6.1.4.10‬‬
‫‪6.1.4.11‬‬
‫‪6.1.4.2‬‬
‫‪6.1.4.3‬‬
‫‪6.1.4.4‬‬
‫‪6.1.4.5‬‬
‫‪6.1.4.6‬‬
‫‪6.1.4.7‬‬
‫דמי כרטיס‬
‫כרטיס מידע‪ ,‬כרטיס משוב )פ(‬
‫כרטיס כספומט‪-‬למשיכת מזומן‬
‫כרטיס אשראי מקומי‬
‫כרטיס בייסק מקומי‬
‫כרטיס "ויזה מקומי"‬
‫כרטיס "דיינרס מקומי‬
‫כרטיס אשראי בינלאומי‬
‫כרטיס בייסיק בינלאומי‬
‫כרטיס "מסטרקארד"‬
‫מרכנתיל לכל‬
‫כרטיס "ויזה בינלאומי"‬
‫כרטיס "ויזה עיסקי"‬
‫כרטיס "ויזה זהב"‬
‫כרטיס "ויזה זהב עיסקי"‬
‫כרטיס "דיינרס עסקי"‬
‫כרטיס "דיינרס בינלאומי"‬
‫‪5.3.2‬‬
‫‪5.3.2.1‬‬
‫‪5.3.2.2‬‬
‫‪5.3.3‬‬
‫‪5.3.4‬‬
‫‪5.3.5‬‬
‫‪5.3.6‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4.1‬‬
‫‪5.4.1.1‬‬
‫‪5.4.1.2‬‬
‫‪5.4.1.3‬‬
‫‪5.4.2‬‬
‫‪5.4.2.1‬‬
‫‪5.4.3‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5.1‬‬
‫‪5.5.1.1‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6.1‬‬
‫‪5.6.2‬‬
‫‪5.6.3‬‬
‫‪5.6.4‬‬
‫‪5.6.5‬‬
‫‪5.6.6‬‬
‫‪5.6.7‬‬
‫‪5.6.8‬‬
‫‪5.6.9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫עמוד‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪6‬‬
‫‪6.1.4.8‬‬
‫‪6.1.4.9‬‬
‫‪6.1.5‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.2.1‬‬
‫‪6.2.2‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫‪6.2.4‬‬
‫‪6.2.5‬‬
‫‪6.2.6‬‬
‫‪6.2.7‬‬
‫‪6.2.8‬‬
‫‪6.2.9‬‬
‫‪6.2.10‬‬
‫‪6.2.11‬‬
‫‪6.2.12‬‬
‫‪6.2.13‬‬
‫‪6.2.14‬‬
‫‪6.2.15‬‬
‫‪6.2.16‬‬
‫‪6.2.17‬‬
‫‪6.2.18‬‬
‫‪6.2.19‬‬
‫‪6.2.20‬‬
‫כרטיס "ויזה פלטיניום"‬
‫כרטיס "דיינרס פלטיניום"‬
‫כרטיס אשראי בינלאומי ל‪ 3 -‬חודשים‬
‫שרותים אחרים‬
‫חסימת כרטיס‪ /‬שיחזור קוד סודי‬
‫הנפקת כרטיס חליפי ‪-‬הנפקה רגיל‬
‫הפעלה חמה כרטיסי אשראי‬
‫משלוח כרטיס לבית הלקוח על‪-‬פי בקשתו‬
‫דמי טעינה )לגבי כרטיסים נטענים בלבד(‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫שינוי מועד חיוב‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה‬
‫פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות‬
‫המרת מטבע בשל עסקות בחוץ לארץ ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬ממכשיר אוטומטי‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬בדלפק ללא כרטיס‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬בדלפק עם הכרטיס‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי‬
‫הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ‬
‫הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ‬
‫איתור מסמכים‬
‫פירעון מוקדם של הלוואה‬
‫העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ‬
‫כספומט"ח‬
‫פרק ‪8‬‬
‫עסקאות עתידיות‪,‬אופציות וכו'‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1.1‬‬
‫‪8.1.2‬‬
‫‪8.1.3‬‬
‫‪8.1.4‬‬
‫‪8.1.4‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.2.1‬‬
‫‪8.2.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.3.1‬‬
‫‪8.3.2‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.4.1‬‬
‫‪8.4.2‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.5.1‬‬
‫‪8.5.2‬‬
‫‪8.5.3‬‬
‫‪8.5.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.7‬‬
‫עמלת פורוורד מט"ח‪ -‬מט"ח‬
‫עמלת פורוורד צמוד מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עמלת פורוורד מט"ח‪-‬שקל‬
‫עמלת פורוורד צמוד מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫פורוורד צמוד מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫פורוורד צמוד מט"ח ‪-‬מט"ח‬
‫עסקאות אופציה‬
‫אופציה מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫עמלת אופציה צמוד מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עסקאות ספוט‬
‫עמלת עסקת ספוט מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עמלת עסקת ספוט מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫עסקאות סוואפ‬
‫עסקת סוואפ מט"ח‪-‬שקל‬
‫עסקת סוואפ מט"ח מט"ח‬
‫עסקאות מדד‬
‫התקשרות חוזה מדד ‪-‬שקל‬
‫התקשרות חוזה מדד‪-‬מט"ח‬
‫התקשרות אופציה מדד ‪-‬שקל‬
‫התקשרות אופציה מדד‪-‬מט"ח‬
‫קניה‪/‬מכירה‪/‬העברה‪/‬משיכה של זהב‪ ,‬כסף ומתכות שונות‬
‫חוזים עתידיים בחו"ל‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫עמוד‬
‫יום‪ ‬שני ‪ 08‬נובמבר ‪2010‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪6‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/02/2011‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪1.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫דמי ניהול קבועים בחשבון עסקי ומסחרי‬
‫)לרבות פלת"ש(‬
‫עמלת רישום פעולה )נגבים בנוסף לעמלות‬
‫הספציפיות על השירותים השונים( )‪) (1‬א(‬
‫דמי ניהול קבועים )‪(2‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫‪1.1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2.1‬‬
‫‪1.2.1.1‬‬
‫‪1.2.2‬‬
‫משיכת מזומנים‬
‫משיכת מזומנים על‪-‬ידי בעל החשבון בטופס‬
‫של הבנק‪(*) :‬‬
‫ בסניף בו מתנהל החשבון‬‫ בסניף אחר‬‫משיכת מזומנים בכספומט המרוחק מסניפינו‬
‫)למעט מבעלי כרטיסי אשראי שהונפקו ע"י‬
‫מרכנתיל ודיסקונט(‬
‫פדיון שיק בידי מוטב שאיננו בעל החשבון‬
‫)קניית שיק(‪:‬‬
‫ שיק המשוך על בנק מרכנתיל‬‫ שיק המשוך על בנק אחר‬‫הפקדת שיקים במצבור – החל מהשיק ה‪,11-‬‬
‫ללקוח עסקי )‪) (3‬פ(‬
‫שיקים לגוביינא במט"י‬
‫‪1.2.3‬‬
‫‪1.2.4 #‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪ 1.47‬לשורה‬
‫‪250‬‬
‫סוף חודש‬
‫)‪) (1‬ב(‬
‫סוף רבעון‬
‫עבור‬
‫הרבעון‬
‫החדש‬
‫לרבעון‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫@‪ 571-420001‬דביטורי‬
‫@‪ 571-420095‬דביטורי‬
‫דביטורי @‪571-420095‬‬
‫התשלום חל גם בחשבונות פלת"ש ומימון יבוא‬
‫@‪ 571-480004‬קרדיטורי‬
‫@‪ 571-480098‬קרדיטורי‬
‫@‪ 571-430007‬קרדיטורי‬
‫@‪ 571-430090‬ניהול עסקי‬
‫אישי‬
‫התשלום חל גם בחשבונות פלת"ש ומימון יבוא‬
‫‪@571-002072‬‬
‫‪@571-004640‬‬
‫‪571-006760‬‬
‫‪5.60‬‬
‫‪5.60‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫למשיכה‬
‫‪571-004075‬‬
‫פטור )ראה‬
‫הערה(‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪13.20‬‬
‫לשיק‬
‫‪ 0.50‬לשיק‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪115.00‬‬
‫‪425.00‬‬
‫בשיק המשוך על סניף אחר‪ ,‬תיגבה עמלה עפ"י אחד מסוגי הברור‬
‫הבאים‪ :‬עבור ‪ ₪ 2.00‬עבור ברור בפקס‪₪ 5.00 :‬‬
‫‪@ 571-001955‬‬
‫בקש"ב ובמשוב‪ -‬פטור מעמלה‬
‫‪571-003567‬‬
‫באלתור ‪ 50% -‬הנחה‬
‫‪571-005780‬‬
‫הערות‬
‫)‪) (1‬א( פעולות הפטורות מעמלה ‪ -‬זקיפת ריבית ועמלות בחשבון‪ ,‬תיקון‪/‬ביטול פעולה‪ ,‬הענקת הטבה‪ ,‬פעולות ביוזמת הבנק להתאמת הריבית בפח"ק וחידוש פקדונות‪.‬‬
‫)ב( תקופת החיוב בגין רישום פעולה‪/‬דמי ניהול ‪ -‬החל מיום העסקים הראשון של החודש ‪/‬רבעון ועד ליום העסקים האחרון של אותו חודש‪ /‬רבעון )כולל(‪.‬‬
‫)‪ (2‬עמלת הקצאת אשראי ‪ -‬בחשבון עו"ש‪/‬מט"ח עם קו אשראי ‪ 25%‬לשנה )גבייה רבעונית(‪.‬‬
‫& בגין התחייבות הבנק למתן אשראי עתידי ‪ 1.0% -‬לתקופה של עד שנה‪ 2.0% .‬לתקופה מעל לשנה )גבייה רבעונית(‬
‫)‪ (3‬העמלה ניגבת עבור כל השיקים שהופקדו באותו יום עסקים ‪ -‬במצטבר‪.‬‬
‫דף ‪1‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪25/08/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3.1‬‬
‫^ ‪1.3.2‬‬
‫‪1.3.2.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫העברות‪/‬העברות בהוראות קבע‬
‫העברה ‪ /‬הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק‬
‫)לרבות השלשה(‬
‫העברה‪/‬הפקדה לחשבון בבנק אחר‬
‫בארץ )למעט לחשבון הלקוח בבנק דיסקונט(‬
‫‪1.3.2.2‬‬
‫בחו"ל‬
‫‪1.3.2.3‬‬
‫‪1.3.3‬‬
‫העברה באמצעות מערכת זה"ב ) ‪( RTGS‬‬
‫העברת משכורות וזיכויים לספקים‪:‬‬
‫ברשימות )לרבות משכורות(‬‫בדיסקט )לרבות משכורות(‬‫ תקבולים למוטבים באמצעות מס"ב )חיוב‬‫המעביר(‬
‫העברה בהוראת קבע בבנק‪/‬לבנק אחר‪(1) .‬‬
‫‪1.3.4‬‬
‫‪1.3.5 #‬‬
‫הוראה לקיזוז יומי בחשבונות הלקוח‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪-‬הפקדה ע"י שלוחו של הלקוח ‪ -‬פטור‬
‫‪10.30‬‬
‫באלתור ‪571-005586‬‬
‫בטלבנק ‪571-001920‬‬
‫‪571-002765‬‬
‫‪571-005594‬‬
‫העברת הלוואה ‪571-001939‬‬
‫‪571-002765‬‬
‫באינטרנט ‪ 50%‬הנחה‪.‬‬
‫‪43.00‬‬
‫ראה סעיף‬
‫‪5.4.1‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪571-007457‬‬
‫‪571-002811‬‬
‫‪ 571-004555‬משכורת בדיסקט‬
‫‪18.00‬‬
‫למשכורת‬
‫אחת‬
‫‪13.50‬‬
‫למשכורת‬
‫אחת‬
‫‪ 0.75‬לזיכוי‬
‫‪8.00‬‬
‫להעברה‬
‫‪ 6‬ליום‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪ 571-004598‬זיכויים בדיסקט‬
‫בדיסקט ‪ 25%‬הטבה‬
‫‪ 571-001599‬בסניף ‪659‬‬
‫‪48.00‬‬
‫להוראה‬
‫מראש‬
‫@‪ 571-002080‬בבנק‬
‫@‪ 571-440029‬בנקים בארץ‬
‫‪571-003893‬‬
‫הוראת קבע לצורך השקעה בבנק‪ -‬פטור‬
‫בסוף חודש‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬כאשר מספר ההעברות גבוה מ‪ ,12-‬נגבית תחילה עמלה עבור ‪ 12‬העברות‪ ,‬מראש‪ .‬לאחר מכן נגבית עמלה עבור כל ‪ 12‬העברות‬
‫נוספות או עבור התקופה הנותרת‪ ,‬על‪-‬פי התעריף שיהיה בתוקף באותה עת‪.‬‬
‫דף ‪2‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/12/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4.1‬‬
‫‪1.4.1.1‬‬
‫‪#‬‬
‫‪1.4.1.2 #‬‬
‫‪1.4.1.3‬‬
‫‪1.4.2‬‬
‫‪1.4.2.1‬‬
‫‪1.4.3‬‬
‫‪1.4.3.1‬‬
‫‪1.4.3.2‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫שטרות ושיקים‬
‫פנקס שיקים‬
‫פנקס שיקים אישי )תעריף לשיק( )פ(‬
‫‪ 0.36‬לשיק‬
‫פנקס שיקים אישי הנפקה מידית במשוב‬
‫פנקס שיקים "נוף" אמרקאי‬
‫פנקס שיקים עסקי לפי חשבונות מבית הדפוס‬
‫הפקדת שיק דחוי ) לרבות נכיון שיק(‪.‬‬
‫‪ 0.85‬לשיק‬
‫‪ 0.85‬לשיק‬
‫ראה פרק ‪10‬‬
‫‪15.00‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪571-002773‬‬
‫‪@571-004059‬‬
‫‪11.00‬‬
‫הפקדת שיק דחוי באמצעות קש"ב‪.‬‬
‫טיפול בשטרות )הפקדה גביה תשלום(‬
‫‪ 25.00‬לשטר‬
‫טיפול בשטרות – )הפקדה(‪.‬‬
‫טיפול בשטרות – מחותם השטר )בעת התשלום( ‪ 25.00‬לשטר‬
‫‪) 571-004172‬דחוי(‬
‫‪) 571-002757‬לנכיון(‬
‫‪571-003192‬‬
‫סוף חודש‬
‫‪571-004628‬‬
‫‪571-002218‬‬
‫חל גם על ביצוע שינויים והצגה חוזרת‬
‫הערות‬
‫דף ‪3‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪12/02/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪1.5‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫החזרת‪ :‬שיק‪ ,‬חיוב על‪-‬פי הרשאה‪ ,‬שטר‪ ,‬שיק‬
‫דחוי‬
‫חיוב המושך‪/‬המשלם מהסיבה‪ :‬אין כיסוי‬
‫מספיק‪ ,‬חשבון מוגבל‪ ,‬או חשבון מעוקל‪ ,‬צו‬
‫משפטי‪.‬‬
‫חיוב המושך מסיבה אחרת ) החזרה שנגרמה‬
‫ע"י הסניף ‪ -‬פטור(‪.‬‬
‫^ ‪1.5.1‬‬
‫‪1.5.2‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪68.00‬‬
‫@שיק ‪571-004202‬‬
‫@חע"ה ‪571-003435‬‬
‫‪25.00‬‬
‫@‪571-004210‬‬
‫‪ 571-003494‬שטר‬
‫‪ 571-006124‬שטר‬
‫@שיק ‪571-004253‬‬
‫‪571-003400‬‬
‫‪1.5.3‬‬
‫חיוב המפקיד בגין שיק‪/‬שטר שהוחזר‪(*) .‬‬
‫‪1.5.4‬‬
‫‪1.5.5‬‬
‫חיוב המוטב בגין "חיוב על פי הרשאה" שהוחזר ‪26.00‬‬
‫‪32.00‬‬
‫חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב עפ"י‬
‫הרשאה ‪ -‬החל מההחזרה השניה‬
‫‪15.00‬‬
‫החזרת שיק‪/‬שטר )לרבות ניכיון( לפני מועד‬
‫הפרעון‪ ,‬על‪-‬פי בקשת הלקוח )המפקיד(‪(1) .‬‬
‫‪1.5.6‬‬
‫עמלה בכל המקרים למעט "חסר היסב"‪" ,‬חשבון שגוי"‪" ,‬סכום‬
‫שגוי בוצע שינוי אסור בשיק"‬
‫‪18.00‬‬
‫‪1.5.7‬‬
‫‪1.5.8‬‬
‫עמלת העברת הרשאה מחשבון לחשבון‬
‫עמלת פירוט הרשאות ממס"ב ‪ -‬גביה מהמוטב‬
‫‪5.00‬‬
‫‪17.50 ₪‬‬
‫‪1.5.9‬‬
‫‪1.5.10‬‬
‫‪1.5.11‬‬
‫עמלת חיוב עפ"י הרשאה ‪ -‬גבייה מהמוטב‬
‫עמלת הקמת הרשאה בבנק ‪ -‬גבייה מהמוטב‬
‫עמלת הקמת הרשאה בבנק אחר ‪ -‬גבייה‬
‫מהמוטב‬
‫עמלת העברה ‪ /‬הכפלה מוסדות‬
‫בטול שיק‪/‬חיוב בודד‪/‬הרשאה‬
‫הוראת ביטל שיק‪ /‬חיוב בודד על פי הרשאה‬
‫)לרבות ביטול הוראת הביטול(‬
‫‪0.50 $‬‬
‫‪7.50‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪1.6.2‬‬
‫הוראת ביטול הרשאה לחיוב החשבון לרבות‬
‫ביטול הוראת הביטול‬
‫‪1.5.12‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.6.1‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪@571-003400‬‬
‫@שיק ‪571-004245‬‬
‫שטר ‪571-003494‬‬
‫שיק בקשב ‪571-004642‬‬
‫בתוספת‬
‫‪₪ 0.30‬‬
‫לשורה‬
‫‪571-006337‬‬
‫‪1.50 $‬‬
‫‪75.00‬‬
‫)לסדרה‬
‫של ‪ 3‬שיק‬
‫ומעלה(‬
‫‪25.00‬‬
‫בהחזרת שיק בנקאי ‪ 50% -‬הנחה‬
‫בטול הרשאה עקב מעבר לסניף אחר ‪ -‬ללא עמלה‪.‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪571-003389‬‬
‫הערות‬
‫)*( הוצאות דואר‬
‫דף ‪4‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪25/03/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7.1‬‬
‫שירותים נוספים‬
‫דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק‪(1) .‬‬
‫‪1.7.2‬‬
‫‪1.7.3‬‬
‫מכירת שיק בנקאי‬
‫טיפול במזומנים )הפקדה‪ ,‬משיכה‪ ,‬החלפה‪,‬‬
‫פריטה(‪:‬‬
‫ מעות )לכל מנה בת ‪ 100‬יחידות(‪.‬‬‫ שטרי כסף מ‪ 7,500 -‬ש"ח ומעלה‪.‬‬‫החלפת שטרי כסף שיצאו מהמחזור‬
‫שמירת דואר בסניף על‪-‬פי הוראת הלקוח )‪(2‬‬
‫)ישראלי ותושב חוץ(‬
‫‪ ‬שכירת כספת )‪(3‬‬‫ כספת בגודל קטן ובינוני )קוד ‪(32,10‬‬‫‪ ‬כספת גדולה )קוד ‪(35,30‬‬‫ ביקור בכספת מעל ‪ 12‬ביקורים לשנה‬‫טפול בירושות ועזבונות במטבע ישראלי או‪,‬‬
‫במטבע חוץ )‪(4‬‬
‫שחרור כספים ללא צו ירושה )עד שווי ‪( $5,000‬‬
‫השקעת יתרת חשבון ללא תנועה )חשבון רדום(‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪18.00‬‬
‫החלפת בעלים בחשבון עו"ש‬
‫‪86.00‬‬
‫‪1.7.3.1‬‬
‫‪1.7.3.2‬‬
‫‪1.7.3.3 #‬‬
‫‪1.7.4‬‬
‫‪1.7.5‬‬
‫‪1.7.6‬‬
‫‪1.7.7‬‬
‫‪1.7.8‬‬
‫‪1.7.10‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫באלתור ו"במשוב" ‪ 50%‬הנחה‬
‫‪5.00‬‬
‫@בדלפק ‪571-004113‬‬
‫באלתור ‪571-003427‬‬
‫במשוב ‪571-004938‬‬
‫‪571-004938‬‬
‫‪@571-001904‬‬
‫‪20.00‬‬
‫העמלה נגבית על כל הסכום )מצטבר יומי(‬
‫‪3.00‬‬
‫‪) 0.20%‬על כל סכום‬
‫‪ 0.50‬לפריט ‪1.00‬‬
‫‪380.00‬‬
‫לשנה‬
‫‪571-003001‬‬
‫‪@571-002935‬‬
‫‪571-004652‬‬
‫‪@571-029000‬‬
‫העיסקה(‬
‫לעסקה‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫‪ 1,200‬לשנה‬
‫‪ 1,600‬לשנה‬
‫‪ 20.00‬לכל ביקור‬
‫‪250.00‬‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪250.00‬‬
‫לפעולה‬
‫‪750.00‬‬
‫אם נדרש איתור חשבון שבעיזבון ‪ -‬התשלום כמפורט בפרק ‪,2‬‬
‫סעיף ‪2.4‬‬
‫‪@571-002226‬‬
‫‪@571-004814‬‬
‫‪571-001041‬‬
‫‪571-007392‬‬
‫‪571-004032‬‬
‫‪@571-005829‬‬
‫‪571-016669‬‬
‫‪571-005799‬‬
‫‪750.00‬‬
‫חל גם על חשבונות עו"ש מט"ח‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬תשלום עד ‪ 5‬שוברים ע"ש אותו לקוח ולאותו מוטב ‪ -‬יש לגבות עמלה אחת‪.‬‬
‫)‪ (2‬הוצאות נוספות‪ :‬החלפת מנעול‪.‬‬
‫^)‪ (3‬הוצאות נוספות‪ :‬החלפת מנעול או פתיחת כספת בכוח‪.‬‬
‫)‪ (4‬לפי הנסיבות‪.‬‬
‫דף ‪5‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪1‬‬
‫חשבונות עו"ש‪ -‬פעולות ושרותים נוספים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.8.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫בלדרות עיסקית‬
‫תשלום חדשי קבוע על פי גובה האחריות‬
‫לאבדן ונזק למשלוח‬
‫‪ 0 - 10,000‬ש"ח‬
‫‪ 0 - 20,000‬ש"ח‬
‫‪ 0 - 30,000‬ש"ח‬
‫‪1.8.2‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪12.50‬‬
‫לחודש‬
‫‪20.00‬‬
‫לחודש‬
‫‪30.00‬‬
‫לחודש‬
‫‪25.00‬‬
‫תשלום לכל משלוח בודד‬
‫תשלום זה הינו בנוסף לתשלום על פי סעיף ‪1.8.1‬‬
‫הערות‬
‫דף ‪6‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/12/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪2‬‬
‫שירותים ממוחשבים מידע ואשורים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.1.1‬‬
‫מידע ממוחשב‬
‫שאילתות מידע במשוב )‪(1‬‬
‫‪2.1.2‬‬
‫‪2.1.3‬‬
‫שאילתא המודפסת באמצעות מסוף הפקיד‬
‫הפקת מצעים מגנטיים‪:‬‬
‫ מנוי תד"מ ‪ /‬דיסקט )התאמות בנקים(‬‫מנוי תד"מ )שאילתות(‬‫מלאי שיקים דחויים ופירוט שיקים‬
‫דחויים שנפרעו‪:‬‬
‫ דו"ח נייר‬‫ דיסקט‬‫תדפיסים בלתי סטנדרטיים‪ ,‬המופקים‪ ,‬עפ"י‬
‫בקשת לקוח )כגון‪ :‬תדפיס תנועות לסוף‬
‫חודש‪/‬רבעון‪" ,‬סולם ערבים"‪ ,‬חישוב ריבית‬
‫לפני סוף רבעון‪ ,‬תמצית חשבון בסוויפט‪ ,‬פירוט‬
‫הליכים בגין עיקול וכו'(‪.‬‬
‫‪2.1.4‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪2.00‬‬
‫לשאילתא‬
‫‪6.4‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪3.5‬‬
‫לחשבון‬
‫לשיגור‬
‫‪89.00‬‬
‫‪89.00‬‬
‫‪9.8‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫מיידי‬
‫‪@571-003184‬‬
‫מיידי‬
‫‪@571-003338‬‬
‫‪@571-002919‬‬
‫‪) 571-005063/1‬סוויפט(‬
‫סוף חודש‬
‫לרבות אחזור מידע חד פעמי בדיסקט‬
‫‪@571-003273‬‬
‫‪@571-004660‬‬
‫‪@571-003877‬‬
‫‪571-005918‬‬
‫‪ 571-006310‬ערבה‬
‫‪@571-006248‬‬
‫‪571-003508‬‬
‫^ תמצית בסוויפט ‪ 1.5$‬לדף )חיוב חודשי(‬
‫הערות‬
‫דף ‪7‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/02/2011‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪2‬‬
‫שירותים ממוחשבים מידע ואשורים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.2.1 #‬‬
‫‪2.2.2‬‬
‫‪2.2.2.1‬‬
‫‪2.2.2.2‬‬
‫‪2.2.2.3‬‬
‫‪2.2.3‬‬
‫‪2.2.4‬‬
‫& ‪2.2.5‬‬
‫& ‪2.2.5.1‬‬
‫‪2.2.6 #‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫שרותים בנקאיים בתקשורת )בנקאות ישירה(‬
‫"טלבנק" ‪ -‬שירותים באמצעות הטלפון‪ :‬שירות ‪ 4.50‬ש"ח‬
‫לחודש לכל‬
‫אישי‪ ,‬לחשבונות עסקיים‪(1) .‬‬
‫חשבון עו"ש‬
‫)‪(1‬‬
‫שרותים בפקסימליה‪.‬‬
‫‪ 3.50‬לשיגור‬
‫דמי שיגור שאילתא בפקס‬
‫עבור שיגור תדפיס ‪" -‬פקס' כבקשתך"‪.‬‬
‫שיגור בפקסימליה‪:‬‬
‫ שיגור בארץ‬‫ שיגור לחו"ל‬‫גישה ישירה למחשב הבנק באמצעות מחשב‬
‫הלקוח‬
‫מנוי לשירות "מבזק בנקאי" משלוח תנועות‬
‫לתיבה אלקטרונית‬
‫מידע בנקאי בצג הטלפון הסלולרי ‪ -‬מרכנתיל‬
‫ב‪ -‬אס‪.‬מ‪.‬אס‪ -‬לעו"ש‬
‫מידע בנקאי בצג הטלפון הסלולרי ‪ -‬מרכנתיל‬
‫ב‪ -‬אס‪.‬אמ‪.‬אס ‪-‬לעסקים‬
‫מרכנתיל ‪ - CALL‬הודעות קוליות בטלפון‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪@571-002099‬‬
‫סוף חודש‬
‫סוף חודש‬
‫שיגור תדפיס סוויפט‪/‬טלקס כתחליף להודעה ‪ 3.50‬ש"ח‪.‬‬
‫‪@571-003176‬‬
‫‪@571-006302‬‬
‫‪ 3.50‬לשיגור‬
‫‪571-002250‬‬
‫‪ 9.00‬לדף‬
‫‪ 46.00‬לדף‬
‫‪12.00‬‬
‫לשאילתא‬
‫‪70.00‬‬
‫לחודש‬
‫סוף חודש‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫לחודש‬
‫סוף חודש‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫לחודש‬
‫‪₪ 8.00‬‬
‫לחודש‬
‫לרבות התאמות בנקים‬
‫‪@571-002099‬‬
‫‪@571-002684‬‬
‫‪@571-002684‬‬
‫התעריף חל על כל זהות נפרדת ללא הגבלה במספר ההודעות(‬
‫‪@571-004458‬‬
‫סוף חודש‬
‫‪@571-006663‬‬
‫סוף חודש‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬שאילתות פטורות מעמלה‪ :‬תמצית עו"ש סופית‪ ,‬פירוט מידע חצי שנתי על עמלות‪ ,‬מידע על אפיקי פקדונות שקליים ושעורי הריבית‪ ,‬מידע על שיעורי הריבית בתוכניות חסכון‪ ,‬פירוט עלות רישום‬
‫פעולה‪ .‬מידע בורסאי בקרנות נאמנות‪ ,‬מידע על פעילות חב' "תכלית"‪ ,‬יתרה בקרן השתלמות‪ ,‬יתרה משכנתא ב"בנק למשכנתאות"‪.‬‬
‫דף ‪8‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪2‬‬
‫שירותים ממוחשבים מידע ואשורים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.3.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫שיחזור ‪ /‬מסירת מידע‬
‫הפקה מחדש של דפי חשבון‪:‬‬
‫ זמין‬‫‪ -‬לא זמין‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪10.00‬‬
‫לבקשה‬
‫‪39.00‬‬
‫לבקשה‬
‫‪39.00‬‬
‫לבקשה‬
‫‪ 3.50‬לדף‬
‫‪55.00‬‬
‫‪2.3.2‬‬
‫‪ -‬איתור‪/‬איחזור מסמכים‬
‫‪2.3.3‬‬
‫‪2.3.4‬‬
‫צילום של מסמכים‬
‫פרוט תיק נ"ע )סטייטמנט(‪ ,‬פירוט הכנסות‬
‫וניכוי מס או יתרות נ"ע לסוף רבעון‪ ,‬לפי‬
‫בקשת הלקוח‪.‬‬
‫הכנת מידע מיוחד‪:‬‬
‫מידע בנקאי עסקי )באמצעות מח' מידע עסקי( ‪89.00‬‬
‫)*(‬
‫‪42.00‬‬
‫דו"ח "רשם החברות"‬
‫‪89.00‬‬
‫שיחזור מסמך‪ ,‬מידע‪ ,‬נתונים יומן ריבית‬
‫ועריכת ברורים )**(‬
‫‪2.3.5‬‬
‫‪2.3.5.1‬‬
‫‪2.3.5.2‬‬
‫‪2.3.6‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪571-003265‬‬
‫‪ + 0.50 ₪‬מהדף‬
‫השני‬
‫‪ + 0.50 ₪‬מהדף‬
‫השני‬
‫‪ + 0.50 ₪‬מהדף‬
‫השני‬
‫‪571-003265‬‬
‫‪571-003265‬‬
‫צילום מתעריף העמלות ‪ 0.50‬לכל דף‬
‫‪571-003265‬‬
‫‪@571-002633‬‬
‫מידע על גורם בחו"ל‪ ,‬בכפוף לתיאום עם מחלקת מידע עסקי‬
‫‪571-002188‬‬
‫‪571-007503‬‬
‫‪571-003265‬‬
‫לשאילתא‬
‫הערות‬
‫* הוצאות נוספות‪ :‬קורספודנט בחו"ל‬
‫** סוויפט ‪ /‬פקס ‪ /‬טלפון לשערי ני"ע עמלת בורסה‬
‫דף ‪9‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪12/02/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪2‬‬
‫שירותים ממוחשבים מידע ואשורים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪2.4‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫אתור חשבונות‪/‬כספות )ללא מסירת מסמכים‬
‫נלווים(‬
‫באמצעות יחידה מרכזית‬
‫ איתור חשבון‬‫אישורים המלצות ואישור בעלות בחשבון‬
‫אישור יתרות לסוף שנה או לתאריך אחר‬
‫ואישור בעלות בחשבון‪:‬‬
‫‪2.4.1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5.1‬‬
‫^‬
‫ אישור יתרה לסוף שנה או לתאריך אחר‬‫אישור בעלות בחשבון‬
‫ תדפיס‪/‬אישור תשלומי ריבית‪ ,‬תקבולי ריבית‪,‬‬‫מס‪ ,‬עמלות ודיוידנדים‪:‬‬
‫ תדפיס תשלומי ריבית‪/‬תקבולי ריבית‪ ,‬מס‬‫ועמלות‬
‫ אישור ידני על תשלומי ריבית לשנים‬‫קודמות לחשבון‪.‬‬
‫אישור חתימה‪:‬‬
‫ על מסמך של "קבוצת דיסקונט" או שטר‬‫לטובת הבנק‪.‬‬
‫ על מסמך של בנק משכנתאות‪ ,‬לרכישה או‬‫מישכון דירה‬
‫‪ -‬מכתב המלצה אישור חיים ואישורים שונים‪:‬‬
‫‪2.5.2‬‬
‫‪2.5.3‬‬
‫‪2.5.4‬‬
‫ מכתב סטנדרטי‬‫‪ -‬מכתב המלצה בלתי סטנדרטי‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫בבירורים ‪ -‬פטור אם פניית הלקוח מוצדקת אתור בסניף עצמו –‬
‫המבוצע על ידי היורש בלבד – פטור מעמלה‪.‬‬
‫‪571-007392‬‬
‫התעריף חל על כל זהות נפרדת‪.‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪:‬אישור בעלות בחשבון‬
‫‪571-006043‬‬
‫‪571-003257‬‬
‫‪55.00‬‬
‫‪55.00‬‬
‫אישור ממוכן עבור קופות גמל‪-‬פטור‪.‬‬
‫העמלה תיגבה גם לרבות אישור עבור ביטוח לאומי ‪.‬‬
‫בני"ע ‪ -‬אישור בעלות ראשון פטור‬
‫פירוט עמלות שנתי ואישור ריבית ומס בפקדונות – ‪ 1‬חינם לשנה‪@571-003117 .‬‬
‫‪571-003133‬‬
‫‪55.00‬‬
‫‪89.00‬‬
‫‪571-003028‬‬
‫‪571-003028‬‬
‫פטור‬
‫למעט מערך המשכנתאות של הבנק‬
‫‪55.00‬‬
‫‪571-003036‬‬
‫יזום שירותי מט"ח‪:‬‬
‫‪571-003036‬‬
‫‪55.00‬‬
‫‪89.00‬‬
‫יזום סניף‪:‬‬
‫‪571-006639‬‬
‫הערות‬
‫דף ‪10‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪10/11/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫דמי גביה בגין החזר תקופתי)לרבות הלוואות‬
‫מט"ח(‬
‫על הלוואות לדיור )פ(‬
‫& ‪3.1.1‬‬
‫‪2.00‬‬
‫לתשלום‬
‫‪4.60‬‬
‫על הלוואות שונות )פ(‬
‫טפול בפרעון מוקדם של הלוואה מאמצעי הבנק ‪60.00‬‬
‫‪3.1.2‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫‪3.1.4‬‬
‫& ‪3.1.5‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.2.1 #‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫שינוי מועד פרעון חודשי להלוואות דיור )פ(‬
‫‪125.00‬‬
‫שינוי מועד פירעון הלוואה שלא לדיור‬
‫דמי טפול בהלוואות‬
‫הלוואות לציבור במכרז המוניטרי של בנק‬
‫ישראל )**(‬
‫בהלוואות ‪On Call‬‬
‫‪350.00‬‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫בהלוואה צמודה‪-‬תשלום צמוד‪.‬‬
‫פרטי ‪@571-004296/318‬‬
‫מרכיבים נוספים מפורטים בדף הסבר הנמסר ללקוח‬
‫עסקי ‪@571-004180‬‬
‫לתשלום‬
‫מרכיבים נוספים מפורטים בדף הסבר הנמסר ללקוח‬
‫לכל הלוואה נוספת ‪₪ 50‬‬
‫מכסימום ‪₪ 225.00‬‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪0.065%‬‬
‫‪65.00‬‬
‫‪270.00‬‬
‫‪ 3%‬עמלת סיכון‬
‫צמוד ‪@571-007473‬‬
‫לא צמוד ‪@571-007481‬‬
‫מט"ח ‪@571-007554/2‬‬
‫מט"ח‬
‫‪@571-0075544/2‬‬
‫‪@571-006299‬‬
‫מינהלתית‬
‫מט"י ‪571-005896‬‬
‫מט"ח ‪571-005888/6‬‬
‫‪@571-007015‬‬
‫‪@571-016626‬‬
‫‪571-003796‬‬
‫הערות‬
‫דף ‪11‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/09/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.3‬‬
‫& ‪3.3.1.1‬‬
‫‪3.3.1.2‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫עריכת מסמכים בגין אשראי ובטחונות ‪/‬‬
‫)לרבות אשראי במט"ח( וערבות בנקאית‬
‫כדלקמן‪(1) :‬‬
‫בעסקאות אשראי וערבויות‬
‫עד ‪ 5,000‬ש"ח‬
‫מ‪ 5,001-‬עד ‪₪ 15,000‬‬
‫מ‪ 15,001-‬עד ‪₪ 30,000‬‬
‫מ‪ 30,001‬עד ‪₪ 60,000‬‬
‫מ‪ 60,001-‬עד ‪₪ 120,000‬‬
‫מ‪ 120,001-‬עד ‪₪ 1,000,000‬‬
‫מ‪ 1,000,001-‬עד ‪₪ 8,000,000‬‬
‫מ‪ ₪ 8,000,001-‬ומעלה‬
‫‪65.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫‪1.20%‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪65.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪322.00‬‬
‫‪570.00‬‬
‫‪1096.00‬‬
‫‪2720.00‬‬
‫‪8277.00‬‬
‫במסגרות אשראי בעו"ש‬
‫עד ‪₪ 5,000‬‬
‫מ‪ 5,001-‬עד ‪₪ 15,000‬‬
‫מ‪ 15,001-‬עד ‪₪ 30,000‬‬
‫מ‪ 30,001-‬עד ‪₪ 60,000‬‬
‫מ‪ 60,001-‬עד ‪₪ 120,000‬‬
‫מ‪ 120,001-‬עד ‪₪ 1,000,000‬‬
‫מ‪ 1,000,001-‬עד ‪₪ 8,000,000‬‬
‫מ‪ ₪ 8,000,001-‬ומעלה‬
‫‪65.00‬‬
‫‪156.00‬‬
‫‪322.00‬‬
‫‪570.00‬‬
‫‪1,096.00‬‬
‫‪2,720.00‬‬
‫‪8,277.00‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪65.00‬‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪@571-002471‬‬
‫לא צמוד‪@571-004237 :‬‬
‫‪@571-004237‬‬
‫מידי‬
‫הלוואות מט"ח‪:‬‬
‫‪571-012256‬‬
‫‪571-012254‬‬
‫יש לגבות עמלה גם בגין הצעות אשראי שלא מומשה מ‪ 10 -‬מליון‬
‫‪ ₪‬ומעלה‬
‫מידי‬
‫ערבויות‪:‬‬
‫‪@571-005845‬‬
‫‪@571-002471‬‬
‫לא צמוד‪@571-004237 :‬‬
‫‪@571-004237‬‬
‫הלוואות מט"ח‪:‬‬
‫‪571-012256‬‬
‫‪571-012254‬‬
‫יש לגבות עמלה גם בגין הצעות אשראי שלא מומשה מ‪ 10 -‬מליון‬
‫‪ ₪‬ומעלה‬
‫הערות‬
‫‪ - (1‬במקרים של החלפת בטחונות‪ ,‬יש לגבות עמלת עריכת מסמכים על‪-‬פי ערך המימוש של הנכס המוצע לביטחון‪ ,‬אך לא יותר‬
‫מיתרת האשראי‪ -‬בהתאם למדרגות‪.‬‬
‫ במקרה של הגדלת סכם מסגרת אשראי עם חידוש אוטומטי‪ ,‬תיגבה העמלה כדלקמן‪:‬‬‫^‪ -‬סכום הגדלת קו אשראי עד ‪ , ₪ 15,000‬ללא התייחסות למדרג העמלה תיגבה עמלה מינימלית בסך ‪₪ 65.00‬‬
‫ סכום הגדלת קו אשראי מעל ‪ ₪ 15,000‬במסגרת אותו מידרג של העמלה ‪ -‬תיגבה עמלה בסך ‪₪ 200.00‬‬‫ תיגבה עמלה בגין הפרש בין העמלה‬‫ סכום הגדלת קו אשראי מעל ‪ ₪ 15,000‬העולה על המידרג הקיים‬‫במידרג הישן‪.‬‬
‫שאינם כרוכים בעריכת‬
‫אשראי‪,‬‬
‫ פטורים‪ :‬הארכה‪ /‬הקדמת תוקף‪ /‬הקטנת סכום‪ /‬שינוי נוסח ערבות‪ /‬חידוש של עסקה הקשורה‬‫שינוי עמלה‬
‫& עם ‪-‬‬
‫דף ‪12‬‬
‫נוספים‪/‬חדשים‪(.‬‬
‫בטחונות‬
‫שינוי מלל‪/‬הערה‬
‫‬‫^‬
‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫‪#‬‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫@‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫כללי‪ :‬בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪10/11/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.3.1.3‬‬
‫‪3.3.1.4‬‬
‫& ‪3.3.1.5‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫בהקצאה‪/‬שינוי קו אשראי )הקטנה או ביטול‬
‫פטור(‬
‫ לקוח עסקי‬‫בערבות חוק מכר‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫העמלה תיגבה בכל שינוי של סכום‪ ,‬תקופה וכו'‪.‬‬
‫כפי סעיף‬
‫‪270.00‬‬
‫בניכיון שיקים‬
‫עד‪5000 -‬‬
‫ש"ח ‪-‬‬
‫שיעור‬
‫העמלה ‪29‬‬
‫ש"ח‬
‫‪3.3.1.7‬‬
‫הלוואות מתושב ישראלי לתושב חוץ‬
‫כמפורט‬
‫‪3.3.1.8‬‬
‫‪3.3.2‬‬
‫מכתבי הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר )פ(‬
‫מכתבי הסכמה‪/‬טיפול משפטי נלווה לבטוחות‬
‫מטריאליות‪:‬‬
‫מכתבי הסכמה ‪ ,‬הסכמה לאיחוד הערת‬
‫אזהרה‪ ,‬הסכמה לרישום צו בתים משותפים‪,‬‬
‫הסכמה לאיחוד וחלוקה‪ ,‬מכתבי הסכמה‬
‫אחרים באמצעות המחלקה המשפטית‬
‫הסכם בין בנקים )פרי‪ -‬פסו( )פ(‬
‫שיעבודים בטפסים סטנדרטיים בבנק‬
‫ערבות צד ג' ‪/‬ערבות בעלים‪/‬ערבות חברה‬
‫קשורה בסכום של מעל ‪) ₪ 10,000‬חיוב מקבל‬
‫הערבות( טיפול בגין המחאות זכות בכרטיסי‬
‫אשראי ‪,‬משכנתאות וכן שיעבודים אחרים‬
‫קבועים או שוטפים על רכוש שוטף‪/‬קבוע‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫שיעבוד רכב‪ ,‬מכונות‪ ,‬ציוד‪ ,‬פקדונות וכו'‬
‫שיעבוד זכויות מקרקעין‬
‫שיעבודים‪/‬בטוחות הדורשים טיפול משפטי‬
‫מורכב עפ"י קביעת המחלקה המשפטית‬
‫ערבות שנתקבלה מבנק אחר‪/‬מבנק‬
‫בחו"ל‪/‬מחברה לביטוח סחר חוץ‪/‬ערבות מדינה‬
‫וחידושם‬
‫‪150.00‬‬
‫‪375.00‬‬
‫‪3.3.3‬‬
‫‪3.3.4‬‬
‫‪3.3.4.1‬‬
‫‪3.3.4.2‬‬
‫‪3.3.5‬‬
‫‪3.3.5.1‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪ @571-14895‬פרטי‬
‫‪ 571-14887‬עסקי‬
‫^ בקו זמני עמלה מופחתת‬
‫‪3.3.1‬‬
‫מ‪ 5,001 -‬מ‪-‬‬
‫ש"ח עד ‪50,001 -‬‬
‫ש"ח ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫שיעור‬
‫ש"ח ‪-‬‬
‫העמלה‬
‫שיעור‬
‫‪₪ 222‬‬
‫העמלה‬
‫‪₪ 144‬‬
‫סעיף‬
‫בפרק ‪5‬‬
‫‪5.7.3‬‬
‫פרטי‪571-14895-‬‬
‫‪-571-14887‬עסקי‬
‫‪571-004733‬‬
‫‪571-011594‬‬
‫בנוסף לעמלת שיקים דחויים‪ /‬לניכיון‬
‫‪571-004733‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪375.00‬‬
‫למעט שיעבוד חשבונות השקעה של הלקוח לטובת חוב שלו‪.‬‬
‫& הוצאות‪ :‬רשם משכונות‪ /‬לשכת מקרקעין‪ /‬שליחויות‬
‫‪750.00‬‬
‫למעט שיעבוד חשבונות השקעה של הלקוח לטובת חוב שלו‬
‫‪571-004733‬‬
‫‪571-004733‬‬
‫‪571-004792‬‬
‫‪571-004792‬‬
‫‪600.00‬‬
‫דף ‪13‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪10/11/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.3.5.2‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫בטוחות מורכבות אחרות‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪571-004792‬‬
‫‪600.00‬‬
‫הערות‬
‫)*( סכום העמלה לא יעלה על סכום עמלת עריכת מסמכים )סעיף ‪ ,(3.3.1‬לו הייתה מוענקת לו הלואה בפועל‬
‫המשך דף ‪13‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.3.6‬‬
‫‪3.3.6.1‬‬
‫‪3.3.6.2‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫שינוי‪/‬ביטול שעבודים‪:‬‬
‫בפרעון כל החיובים שלהבטחתם נוצר השעבוד‬
‫החלפת בטחון )בטול הבטוחה במלואה והקמת‬
‫בטוחה חדשה(‬
‫שינוי‪/‬תיקון בטחון‬
‫הכנת מכתב כוונות לשחרור בטוחה )לפני‬
‫המועד(‬
‫בטול בטחון חלקי או מלא )לפני המועד(‬
‫בטול תיק בקשת הלוואה לדיור )*(‬
‫חידוש פוליסת ביטוח‬
‫‪325.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪571-004733‬‬
‫‪571-002153‬‬
‫‪175.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪68.00‬‬
‫‪571-002153‬‬
‫‪571-002153‬‬
‫העמלה תיגבה לאחר שנשלחה ללקוח תזכורת‪ ,‬ורק במקרים בהם ‪571-005926‬‬
‫הלקוח לא המציא פוליסה מחודשת תוך ‪ 21‬יום ממועד תום‬
‫תקופת הפוליסה‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.4.1‬‬
‫ערבויות‬
‫ערבות כספית או אחרת )*(‬
‫‪ 7.00%‬שנתי ‪500.00‬‬
‫מראש‬
‫‪3.4.2‬‬
‫‪3.4.3‬‬
‫ערבויות לאבטחת אשראי )*(‬
‫ערבות ביצוע )*(‬
‫ערבויות חוק מכר רוכשי דירות )*(‬
‫ערבויות לאבטחת אשראי ‪ -‬לחו"ל )*(‬
‫ערבות פורמלית ביצוע )*(‬
‫ערבות ביצוע ‪ -‬לחו"ל )*(‬
‫ערבות לטובת עיסקת ליסינג )*(‬
‫כתב תקון – )שינוי נוסח הערבות( )‪(1‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מיידי‬
‫‪3.3.6.3‬‬
‫‪3.3.6.4‬‬
‫‪3.3.6.5‬‬
‫‪3.3.7‬‬
‫& ‪3.3.13‬‬
‫פטור‬
‫על פי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪ 7.00%‬שנתי‬
‫‪350.00‬‬
‫סעיפים‬
‫רק בגין הבטוחה החדשה‬
‫‪ 3.3.4‬או‬
‫‪ 3.3.5‬לעיל‬
‫אחת לשנה‬
‫בעת בטול ‪/‬הקטנת ערבות לפני המועד‪ -‬יבוצע אוטומטית החזר‬
‫יחסי‪ ,‬בימים‪.‬‬
‫‪571-001629‬‬
‫‪571-002110‬‬
‫‪571-001637‬‬
‫‪571-012523‬‬
‫‪571-001807‬‬
‫‪571-012612‬‬
‫‪571-001777‬‬
‫‪571-004326‬‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬העמלה לא תיגבה כאשר כתב התיקון כולל גם הגדלת הסכום ו‪/‬או הארכת התוקף שבגינם נגבית עמלת הערבות‪03.4.3.‬‬
‫)*( לכל התקופה או חלק ממנה‬
‫דף ‪14‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪25/08/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪3‬‬
‫אשראים‪ ,‬ערבויות ובטחונות‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪3.4.4‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫גביית ערבות שהוצאה על ידי בנק אחר‬
‫)מימוש(‬
‫הסבת ערבות לפי חוק המכר לבנק אחר‬
‫מכתב שחרור חלקה מערבות מכר )עמלת‬
‫החרגה(‬
‫הודעות והתראות‪/‬טיפול בחוב‬
‫הודעה על פיגור בתשלום ויתרות חריגות‬
‫)ללווה ולערב(*‪.‬‬
‫)החל מדרגת חומרה שניה(‬
‫מכתב התראה של עורך דין )ללווה ולערב(‪(*) .‬‬
‫&& ‪3.4.5‬‬
‫‪3.4.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5.1‬‬
‫‪3.5.2‬‬
‫משלוח הודעת התראה‪/‬הגבלה במסגרת "חוק‬
‫שיקים ללא כיסוי"‬
‫ליווי פיננסי‬
‫‪3.5.3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫הנפקת שוברי גביה בליווי פיננסי‬
‫‪3.6.1‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪250.00‬‬
‫‪571-001823‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪125.00‬‬
‫‪571-001793‬‬
‫‪571-031595‬‬
‫לרבות הודעה על חריגה ממסגרת האשראי‬
‫עמלת המכסימום מתייחסת להודעות הנשלחות לחייב ולכל‬
‫הערבים ביחד‪.‬‬
‫‪68.00‬‬
‫להודעה‬
‫‪@571-003125‬‬
‫‪571-002196‬‬
‫‪180.00‬‬
‫להתראה‬
‫‪68.00‬‬
‫להודעה‬
‫‪1%‬‬
‫^ לכל אחד מבעלי החשבון מיופה כח‪/‬מורשה חתימה‪.‬‬
‫‪@571-029019‬‬
‫התעריף הינו משווי הפרויקט למכירה על פי התחזית העיסקית‬
‫)כולל מרכיב הקרקע( ללא מע"מ‬
‫‪571-005756‬‬
‫‪50 ₪‬‬
‫הערות‬
‫* הוצאות נוספות דואר רשום‬
‫)‬
‫דף ‪15‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪17/01/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪4‬‬
‫ניירות ערך‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫שירותים נפוצים‬
‫קניה‪ ,‬מכירה‪ ,‬ופדיון של ניירות ערך הנסחרים‬
‫בבורסה בתל אביב )למעט קרנות נאמנות)*(‪,‬‬
‫אופציות)**( מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף(‬
‫כולל קנייה או מכירה שלא בוצעה )לרבות‬
‫בני"ע שאינם סחירים( ‪ -‬מניות ואגרות חוב‬
‫קניה‪ ,‬מכירה ופדיון מילווה קצר מועד )לרבות‬
‫קניה‪/‬מכירה ‪ /‬פיקדון אג"ח ממשלתית קצרה(‬
‫כולל קניה או מכירה שלא בוצעה‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף כולל‬
‫קניה או מכירה שלא בוצעה‬
‫‪4.3.1‬‬
‫קניה‪ ,‬מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים‬
‫במעו"ף‬
‫‪4.1.2‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫‪4.4.1‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪0.84%‬‬
‫משווי‬
‫העסקה‬
‫‪44.00‬‬
‫מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצע‬
‫הפעולה‬
‫‪0.12%‬‬
‫משווי‬
‫העסקה‬
‫‪3.00%‬‬
‫משווי‬
‫העסקה‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫לחוזה‬
‫‪25.00‬‬
‫מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי ‪ -‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫‪ -‬קניה או מכירה שלא בוצעה‬
‫‪13.00 ₪‬‬
‫קניה מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ‬
‫ מניות‪ ,‬אגרות חוב וקרנות נאמנות כולל קניה‬‫או מכירה שלא בוצעה )לרבות ני"ע שאינם‬
‫סחירים(‪ -‬הוצאות נוספות עמלת סוכן ‪sec fee‬‬
‫)‪(1,2,3‬‬
‫‪1.09%‬‬
‫משווי‬
‫העסקה‬
‫‪13.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪45.00$‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫עד להודעה חדשה תיגבה עמלה מופחתת בשיעור ‪0.69%‬‬
‫‪@571-002634‬‬
‫‪@571-002631‬‬
‫הערות )‪ (6) (5) (4) (3) (2) (1‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫הערות )‪ (6) (5) (4) (3) (2) (1‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫‪@571-002630‬‬
‫הערה )‪ (2‬תחול גם על סעיף זה‬
‫‪@571-002635‬‬
‫הערות )‪ (3) (2) (1‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫‪:‬החזרים‬
‫‪571-501265‬‬
‫הערות )‪ (3) (2) (1‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫)‪ (1‬הערות ‪ 4,6,7‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫)‪ (2‬מינימום לעסקה במניות בבורסה ארה"ב ‪35$‬‬
‫)‪ (3‬בקניה או מכירה שלא בוצעה תיגבה עמלת מינימום גם בביטול‬
‫יזום ‪ ,‬בנק של הוראה עם תוקף אירוע חברה בני"ע‪.‬‬
‫)‪ (4‬בגין עסקאות ב‪ TBILL/CD/CP -‬בארה"ב תיגבה עמלה‬
‫מופחתת בשיעור ‪0.15%‬‬
‫)‪ (4‬חוזים עתידיים בחו"ל ראה פרק ‪ 8‬בתעריפון‬
‫)‪ (5‬העמלה תיגבה גם בגין מכירה המבוצעת בהצעת רכש‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬בפיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה‪.‬‬
‫)‪ (2‬בקניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח ‪ -‬תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד‪.‬‬
‫)‪ (3‬בקניה או מכירה שלא בוצעה‪ ,‬תיגבה עמלת מינימום גם בביטול יזום בנק של הוראה עם תוקף אירוע חברה בני"ע‪.‬‬
‫)‪ (4‬העמלה תגבה גם בגין עסקאות מחוץ לבורסה עם‪/‬ללא סליקה כספית‪.‬‬
‫)‪ (5‬העמלה תגבה על החלק המוקצה ברכישה בהנפקה‪ .‬בהקצאת ני"ע שהונפקו בחבילה‪,‬ייתכן ותיגבה עמלת מינימום נפרדת על כל אחד מני"ע בחבילה‪.‬‬
‫)‪ (6‬העמלה תיגבה גם בגין מכירה המבוצעת בהצעת רכש‪.‬‬
‫)‪ (7‬בביצוע פעולות באינטרנט תינתן הטבה‪.‬‬
‫^)*( אך לרבות "קרן מחקה" ‪ ,‬כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )סיווג קרנות לצורך פרסום(‪ ,‬התשס"ח‪ ,2007-‬וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬שיחידותיה רשומות בבורסה‬
‫לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫המעו"ף‪.‬‬
‫בשוק‬
‫הנסחרת‬
‫‪,‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪1‬‬
‫מימוש‬
‫במחיר‬
‫)**( אך לרבות אופציה‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫^‬
‫דף ‪16‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/02/2011‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪4‬‬
‫ניירות ערך‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫תיאור העמלה‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪4.4.2‬‬
‫אופציות‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫מיידי בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫‪ 3.5%‬משווי ‪25.00$‬‬
‫העסקה‬
‫‪4.5.1‬‬
‫דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בארץ‬
‫לנייר אחד‬
‫‪0.2%‬‬
‫לרבעון‬
‫‪₪ 8.00‬‬
‫לרבעון‬
‫‪₪ 7500‬‬
‫לרבעון‬
‫‪4.5.2‬‬
‫דמי ניהול פידון ניירות ערך הנסחרים בחוץ‬
‫לארץ‪/‬אינם נסחרים בבורסה ‪) -‬לרבות‬
‫מתכות( לנייר ערך‬
‫דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים‬
‫בבורסה ‪ -‬לנייר ערך‬
‫‪0.25%‬‬
‫לרבעון‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫‪₪ 7500‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫לרבעון‬
‫‪16.00 ₪‬‬
‫‪7500 ₪‬‬
‫‪4.5.4‬‬
‫פקדון לרבעון )עבור ני"ע הנסחרים בארץ‬
‫בחו"ל ני"ע לא סחירים(‬
‫העברת ניירות ערך ‪ -‬לחשבון אותו לקוח בבנק‬
‫אחר‬
‫‪32.00 ₪‬‬
‫‪25,000 ₪‬‬
‫‪) ₪ 5.00‬פ(‬
‫להעברה‬
‫העברת ניירות ערך ‪ -‬חשבון לקוח אחר )*(‬
‫‪0.84%‬‬
‫‪₪ 44.00‬‬
‫לתיק‬
‫המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות‪ ,‬מימוש‬
‫אופציות ומימוש זכויות ‪-‬בארץ‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪₪ 44.00‬‬
‫לני"ע‬
‫המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות‪ ,‬מימוש‬
‫אוציות מימוש זכויות והמרת ניירות ערך‬
‫דואליים ‪-‬בחו"ל‬
‫‪ 1.09%‬לני"ע ‪35.00$‬‬
‫לני"ע‬
‫‪4.5.3‬‬
‫‪4.6.1‬‬
‫‪4.6.2‬‬
‫& ‪4.7.1‬‬
‫‪220.00‬‬
‫‪ ₪‬לתיק‬
‫סוף רבעון‪/‬‬
‫ביצוע‬
‫פעולה‬
‫סוף רבעון‪/‬‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫סוף רבעון‪/‬‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫)‪ (1‬הערות ‪ 1,2,3‬שבסעיף ‪ 4.4.1‬יחולו גם על סעיף זה‬
‫)‪ (2‬מינימום לעסקה במניות בבורסה ארה"ב ‪35$‬‬
‫)‪ (3‬בגין עסקאות ב‪ TBILL/CD/CP -‬בארה"ב תיגבה עמלה‬
‫מופחתת בשיעור ‪0.15%‬‬
‫)‪ (4‬חוזים עתידיים בחו"ל ראה פרק ‪ 8‬בתעריפון‬
‫)‪ (5‬העמלה תיגבה גם בגין מכירה המבוצעת בהצעת רכש‬
‫הערות ‪ 5 , 4 ,3 ,2 ,1 ,‬יחולו על סעיף זה‬
‫‪@571-012299‬‬
‫‪@571-002633‬‬
‫הערות ‪ 5 , 4 ,3 ,2 ,1 ,‬יחולו על סעיף זה‬
‫הערות ‪ 5, 4 ,3 ,2 ,1 ,‬יחולו על סעיף זה‬
‫הערות ‪ 5 , 4 ,3 ,2 ,1 ,‬יחולו על סעיף זה‬
‫מיידי‪ -‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫מיידי בעת‬
‫ביצוע‬
‫הפעולה‬
‫)‪" (1‬חשבון אותו לקוח"‪ ,‬לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן‬
‫או בת זוגו‪.‬‬
‫הוצאות נוספות בהעברה לחו"ל ‪ -‬עמלת סוכן ‪ -‬בהעברה בארץ‬
‫הוצאות בורסה‪ .‬ני"ע דואליים עמלת סוכן‬
‫בעסקה מחוץ לבורסה ללא סליקה כספית תגבה עמלה לפי סעיף‬
‫‪ 4.4.1/4.1.2/4.1.1‬בהתאם לסוג הנייר‬
‫באג"ח להמרה העמלה תגבה לפי שווי הנכס המתקבל במימוש‬
‫כתבי אופציה בארץ‪/‬בחו"ל וכן בהמרת אופציות לנכס בסיס ‪ -‬לפי‬
‫תוספת המימוש‬
‫באג"ח להמרה העמלה תגבה לפי שווי הנכס המתקבל במימוש‬
‫כתבי אופציה בארץ‪/‬בחו"ל וכן בהמרת אופציות לנכס בסיס ‪ -‬לפי‬
‫תוספת המימוש‬
‫סך העמלות בשל פעילות‬
‫לסגירת חשבון לא יעלה על ‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬עמלת המינימום הנגבית בתום הרבעון או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות שנגבו במהלך הרבעון‪ ,‬לרבות על ניירות ערך שנמכרו‪.‬‬
‫)‪ (2‬לא יגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בגין ני"ע שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר‪ ,‬למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר‬
‫בעקבות הצעת רכש מלאה כמשמעותה בסעיף ‪ 336‬לחוק החברות‪1999.‬‬
‫)‪ (3‬במהלך הרבעון יגבו דמי ניהול פקדון בעת מכירה ‪ /‬פדיון ‪ /‬העברה משיכה שלח ני"ע באופן יחסי לתקופת האחזקה‪ ,‬ועל פי שווי ני"ע ביום האחרון‪ ,‬בכפוף למינמ'‪/‬מקס' לנייר‪/‬לפעולה‪.‬‬
‫)‪ (4‬בסוף הרבעון ייגבו דמי ניהול פקדון ביחס לני"ע שהוחזקו בפקדון ביום האחרון לרבעון‪ ,‬באופן יחסי לתקופת האחזקה‪ ,‬ועל פי שווי ני"ע ביום האחרון ברבעון‪.‬‬
‫)‪ (5‬בגין ני"ע זרים מסוג ‪ TBILL/CD/CP‬יגבו דמי ניהול מופחתים בשיעור ‪ 0.2%‬לני"ע לרבעון‪.‬‬
‫דף ‪17‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪4‬‬
‫ניירות ערך‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫& ‪4.8.1‬‬
‫טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה‬
‫‪ 0.1%‬משווי ‪₪ 44.00‬‬
‫להזמנה‬
‫ההזמנה‬
‫& ‪4.9.1‬‬
‫& ‪4.10.1‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן‬
‫נאמנות‪-‬קרן מסוג ‪(1,2) 1‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן‬
‫נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪(1,2) 2‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן‬
‫נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪(1,2) 3‬‬
‫עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן‬
‫נאמנות ‪ -‬קרן מסוג ‪(1,2) 4‬‬
‫השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר‬
‫‪ 0.25%‬לשנה‬
‫& ‪4.11.1‬‬
‫עמלת קסטודיאן‬
‫& ‪4.12.1‬‬
‫& ‪4.13.1‬‬
‫עמלת תשלום ריבית ‪/‬דיבידנד‬
‫שינוי מבנה הון‬
‫& ‪4.14.1‬‬
‫קניה‪ /‬מכירה‪ /‬העברה ‪ /‬משיכה של זהב‪ ,‬כסף‬
‫ומתכות שונות‬
‫מנוי שנתי לייעוץ בהשקעות‬
‫קנייה‪ /‬מכירה של ני"ע בחו"ל שמחירם נמוך‬
‫מ‪) 0.5$ -‬במטבע הנייר(‬
‫& ‪4.9.2‬‬
‫& ‪4.9.3‬‬
‫& ‪4.9.4‬‬
‫& ‪4.15.1‬‬
‫& ‪4.16.1‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫‪ ₪ 200.00‬מיידי‪-‬בעת‬
‫ביצוע‬
‫להזמנה‬
‫הפעולה‬
‫סוף חודש‬
‫‪ 0.8%‬לשנה‬
‫סוף חודש‬
‫‪ 0.4%‬לשנה‬
‫סוף חודש‬
‫‪0.125%‬‬
‫סוף חודש‬
‫‪ 5%‬לני"ע‬
‫‪ (1‬העמלה חלה על החלק שהוזמן בהנפקה אך לא נענה‪.‬‬
‫‪ (2‬בגין החלק שנענה תיגבה עמלה בהתאם לסעיף ‪4.1.1‬‬
‫בנוסף יגבו דמי שאילה שיועברו למשאיל נייר ערך במידה ואינו‬
‫הבנק‬
‫‪ 500.00 ₪‬לני"ע‬
‫‪ 0.1%‬משווי ‪₪ 50.00‬‬
‫לני"ע‬
‫העסקה‬
‫‪9.00 ₪‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪29.00 ₪‬‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪₪ 10,000‬‬
‫לני"ע‬
‫העמלה תיגבה על אירועי איחוד הון‪ ,‬החלפת ניירות ערך‪ ,‬הטבה‪/‬‬
‫הקטנת הון דיבידנד בעין‬
‫‪1.09%‬‬
‫‪45.00$‬‬
‫מיידי‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.03$‬‬
‫‪2500 ₪ 400.00 ₪‬‬
‫‪35.00$‬‬
‫מראש‬
‫מיידי‬
‫עמלת סוכן ‪SEC FEE‬‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות )עמלת הפצה( התשס"ו ‪2006‬‬
‫)‪ (2‬העמלה תגבה מהלקוח ברכישת ‪ /‬העברת קרן נאמנות לבנק ובמידה ואין לבנק הסכם הפצה עם מנהל הקרן‬
‫דף ‪18‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫הערה כללית לפרק‬
‫עמלה הנקובה במט"ח נגבית בשקלים לפי השער היציג )למעט במערכת ‪.(IMEX‬‬‫^בעסקות שונות עד ‪ 100$‬תוענק הטבה בשיעור ‪ 50%‬לרבות על המינימום‪.‬‬
‫בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר‪/‬סוויפט‪/‬פקסמליה‪/‬קורספודנט‪ ,‬מע"מ ‪-‬ייגבו מהלקוח גם אם לא צוין ליד העמלה‪ .‬דמי הסוויפט ‪/ $12‬‬‫‪) 24$‬לרבות בגין בירור(‪.‬‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪5.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫עמלת חליפין‬
‫)ניגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין‬
‫מטבעות‪ ,‬וזאת בנוסף לעמלה הספיציפית(‬
‫מט"י ‪ -‬מט"ח‬
‫ כשהעסקה כנגד חשבון מט"י )כולל עסקה‬‫במועד עתידי(‬
‫ כשהעסקה כנגד מזומן במט"י‬‫המרה בין שני מטבעות זרים‪.‬‬
‫‪5.1.1‬‬
‫‪5.1.2‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫לגביה @‪571-020003‬‬
‫להחזר ‪571-020203‬‬
‫‪0.190%‬‬
‫‪$6.80‬‬
‫‪$1075.00‬‬
‫‪$6.80‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫נגבית עמלת חליפין‬
‫‪$1075.00‬‬
‫בגין‬
‫העיסקה‬
‫‪$2150.00‬‬
‫‪0.38%‬‬
‫‪5.1.3‬‬
‫‪5.1.4‬‬
‫‪5.1.4.1‬‬
‫‪5.1.4.2‬‬
‫המרת מט"ח לשקלים בשרות עצמי )‪(ATM‬‬
‫ מתמורה עד ‪ 149.99‬ש"ח‬‫ מתמורה מ‪ 150 -‬ש"ח ומעלה‬‫קניה‪/‬מכירה של מט"ח עם הגבלת שער‬
‫ביצוע קניה‪/‬מכירה‬
‫אי ביצוע קניה‪/‬מכירה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪$ 13.60‬‬
‫לעסקה‬
‫‪929-020001‬‬
‫‪6.70 ₪‬‬
‫‪15.00 ₪‬‬
‫‪3/8%‬‬
‫‪$25.00‬‬
‫‪$6.80‬‬
‫‪$1075.00‬‬
‫הערות‬
‫דף ‪19‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫הערה כללית לפרק‬
‫עמלה הנקובה במט"ח נגבית בשקלים לפי השער היציג )למעט במערכת ‪.(IMEX‬‬‫^בעסקות שונות עד ‪ 100$‬תוענק הטבה בשיעור ‪ 50%‬לרבות על המינימום‪.‬‬
‫בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר‪/‬סוויפט‪/‬פקסמליה‪/‬קורספודנט‪ ,‬מע"מ ‪-‬ייגבו מהלקוח גם אם לא צוין ליד העמלה‪ .‬דמי הסוויפט ‪/ $12‬‬‫‪) 24$‬לרבות בגין בירור(‪.‬‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫פעולות במזומנים‬
‫הפקדת מזומנים לחשבון מט"ח )פ(‬
‫‪5.2.2‬‬
‫& ‪5.2.3‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הפרשי שער‬
‫הפרשי שער‬
‫‪1%‬‬
‫משיכת מזומנים מחשבון מט"ח )פ(‬
‫גביית בנקנוטים חריגים )מכל סיבה‪ ,‬כגון‪:‬אי‬
‫פרסום שער‪ ,‬או בנקנוטים ישנים‪/‬בלויים( )*(‬
‫החלפת אמצעי תשלום‪:‬‬
‫ קבלת‪/‬מסירת מזומנים במט"ח כנגד מזומנים חליפין‬‫במט"י‬
‫הפרשי שער ‪+‬העמלה‬
‫ קבלת מזומנים מלקוח תמורת "מימסרים"‬‫)**( )***(‬
‫‪5.2.4‬‬
‫ קבלת "מימסרים" מלקוח תמורת מסירת‬‫מזומנים )**(‬
‫ "מימסרים" תמורת "מימסרים" מסוג אחר‬‫&‬
‫‪ -‬החלפת‪/‬פריטת מזומנים )בנקנוטים(‬
‫‪35.00$‬‬
‫‪$145.00‬‬
‫המקובלת‬
‫בכל‬
‫מימסר‬
‫הפרשי שער ‪+‬העמלה המקובלת‬
‫בכל‬
‫מימסר‬
‫כפי העמלה המקובלת בכל סוג‬
‫מימסר‬
‫‪$10.00‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫מראש‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫בין שערי קניה‬
‫בנקנוטים‪/‬העברות‪.‬‬
‫בין שערי מכירה בנקנוטים ‪/‬העברות‬
‫כל מטבע נחשב כעסקה נפרדת‪ ,‬מכתב משיכה מחו"ל ‪.35$‬‬
‫‪929-012203‬‬
‫‪571-012205‬‬
‫‪571-012205‬‬
‫בין שערי קניה בנקנוטים‪/‬מכירה העברות‪.‬‬
‫‪571-012205‬‬
‫בין שערי קניה העברות‪ /‬מכירת בנקנוטים‪.‬‬
‫‪571-012203‬‬
‫הערות‬
‫* הוצאות נוספות ‪ -‬עמלת קורספונדנט והוצאות דואר‪/‬סוויפט‬
‫** לפי העסקה ‪ +‬סוויפט‬
‫*** "ממסרים ‪ -‬שיקים‪ ,‬המחאות נוסעים‪ ,‬פקודות תשלום‪ ,‬בנקנוטים וכדומה‬
‫דף ‪20‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/09/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫מטבע חוץ‬
‫פרק ‪5‬‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫הערה כללית לפרק‬
‫עמלה הנקובה במט"ח נגבית בשקלים לפי השער היציג )למעט במערכת ‪.(IMEX‬‬‫^בעסקות שונות עד ‪ 100$‬תוענק הטבה בשיעור ‪ 50%‬לרבות על המינימום‪.‬‬
‫בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר‪/‬סוויפט‪/‬פקסמליה‪/‬קורספודנט‪ ,‬מע"מ ‪-‬ייגבו מהלקוח גם אם לא צוין ליד העמלה‪ .‬דמי הסוויפט ‪/ $12‬‬‫‪) 24$‬לרבות בגין בירור(‪.‬‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.3.1‬‬
‫פעולות בשיקים‬
‫ המרת‪/‬הפקדת‪ :‬שיק‪ ,‬המחאת נוסעים‪,‬‬‫ו"יורושיק" נקוב במט"ח )‪(1‬‬
‫חליפין‪$ +‬‬
‫‪ 4.50‬לשיק‬
‫‪5.3.1.1‬‬
‫הפקדת שיק דחוי במט"ח‬
‫‪15.00 ₪‬‬
‫‪5.3.1.2‬‬
‫הוצאת שיק דחוי מהמלאי לפני הפרעון‪,‬‬
‫ומסירתו למפקיד‬
‫קבלת שיקים חריגים )כגון‪ :‬שיקים לגוביינא‪,‬‬
‫מכתבי משיכה מחו"ל )‪(drawing letter‬‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג‬
‫לגבייה ע"י בנק בחו"ל‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג‬
‫לגייה ע"י בנק אחר בארץ‬
‫טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג‬
‫לגייה ע"י סניף הבנק בארץ‬
‫מכירת המחאות נוסעים )*(‬
‫מכירת שיק בנקאי ללקוח )‪(2‬‬
‫החזרה‪/‬ביטול שיק במט"ח‬
‫‪15.00 ₪‬‬
‫‪5.3.1.3‬‬
‫& ‪5.3.2‬‬
‫& ‪5.3.2.1‬‬
‫‪5.3.2.2‬‬
‫‪5.3.3‬‬
‫‪5.3.4‬‬
‫‪5.3.5‬‬
‫פנקס שיקים אישי )תעריף לשיק( ושיקים‬
‫מסחריים‬
‫‪5.3.6‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫ערך ‪ 9‬ימי‬
‫עסקים‬
‫בהפקדה‬
‫‪$8.5‬‬
‫לעיסקה‬
‫ראה סעיף‬
‫‪5.2.3‬‬
‫‪0.30%‬‬
‫‪20$‬‬
‫‪300.00$‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪10$‬‬
‫‪250.00$‬‬
‫הפקדת שיק המחאות נוסעים יורושיק‪ .‬עמלת חליפין ועמלת‬
‫קורספונדנט בהמרה‪ 0.50%+‬ימי ערך‬
‫‪929-012211‬‬
‫‪571-012213‬‬
‫הפקדת שיק המחאות נוסעים יורושיק‪ .‬עמלת חליפין ועמלת‬
‫קורספונדנט בהמרה‪ 0.70%+‬ימי ערך‬
‫‪571-004377/5‬‬
‫‪571-004369/7‬‬
‫שיק המשוך על חשבון פת"ח ‪-‬ללא עמלה‬
‫‪$7.50‬‬
‫‪1.50%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪₪ 25.00‬‬
‫לשיק‬
‫ראה פרק ‪10‬‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪4.50$‬‬
‫‪25.00$‬‬
‫‪1,500$‬‬
‫‪125.00$‬‬
‫שיק המשוך על חשבון‬
‫העמלה חלה על המושך ועל המפקיד‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬שיקים המשוכים ע"י האוצר האמריקני‪ ,‬או ממשלת קנדה‪ ,‬בגין ביטוח סוציאלי ‪ -‬מקבלים ערך ‪ 5‬ימים מיום ההפקדה‪.‬‬
‫)‪ (2‬העברה או תשלום המתבצעים בבנקנוטים יש לגבות הפרשי שער לפי סעיפים ‪ 5.2.1‬ו‪5.2.2 -‬‬
‫)*( הוצאות קורספונדנט‬
‫דף ‪21‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪10/11/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫הערה כללית לפרק‬
‫עמלה הנקובה במט"ח נגבית בשקלים לפי השער היציג )למעט במערכת ‪.(IMEX‬‬‫^בעסקות שונות עד ‪ 100$‬תוענק הטבה בשיעור ‪ 50%‬לרבות על המינימום‪.‬‬
‫בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר‪/‬סוויפט‪/‬פקסמליה‪/‬קורספודנט‪ ,‬מע"מ ‪-‬ייגבו מהלקוח גם אם לא צוין ליד העמלה‪ .‬דמי הסוויפט ‪/ $12‬‬‫‪) 24$‬לרבות בגין בירור(‪.‬‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪5.4‬‬
‫^‬
‫‪5.4.1‬‬
‫‪5.4.1.1‬‬
‫‪5.4.1.2 #‬‬
‫‪5.4.1.3 #‬‬
‫‪5.4.2‬‬
‫‪5.4.2.1‬‬
‫‪5.4.3‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5.1‬‬
‫‪5.5.1.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫העברות‬
‫הוצאות נוספות‪ :‬חליפין‪/‬טלקס‪ /‬סוויפט‪/‬‬
‫הפרשי שער‪ /‬הוצאות בנק מוטב וקרספודנט‬
‫העברת מט"ח ‪ -‬מט"ח וש"ח‪ ,‬מחו"ל ולחו"ל )‪(6‬‬
‫)‪(3) (4) (5‬‬
‫העברת מט"ח לחו"ל ליבוא טובין‬
‫העברת מט"ח באמצעות שירות ‪Moneygram‬‬
‫ביצוע בש"ח של תשלום שנתקבל מ‪-‬‬
‫‪MONEYERAM‬‬
‫העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר בארץ‬
‫לחשבון או מחשבון אותו לקוח ))פ((‬
‫הוצאות נוספות‪ :‬חליפין‪ /‬סוויפט‬
‫העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר באר ץ‬
‫העברה אחרת )פ(‬
‫העברה בהוראת קבע בבנק‪/‬בבנק אחר‬
‫דמי ניהול חשבון במט"ח )*( )**(‬
‫רישום פעולה בפמ"ח עו"ש עסקיים כולל‬
‫תושבי חוץ‬
‫דמי ניהול ‪,‬חשבון קוד" " ‪CODE‬‬
‫‪"ACCOUNT‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪571-004423‬‬
‫‪0.35%‬‬
‫‪$26.50‬‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫‪$250.00‬‬
‫לפי פרק ‪7‬‬
‫חליפין ‪ /‬סוויפט קורספונדנט הפרשי שער‬
‫בשלב זה השירות אינו מופעל‬
‫בשלב זה השרות אינו מופעל‬
‫‪9.5$‬‬
‫לרבות חשבון שהלקוח מנהל יחד עם בן או בת זוגו‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫‪125.00 $‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪9.5$‬‬
‫‪ $2.20‬לכל‬
‫העברה‬
‫‪$12.90‬‬
‫להוראה‬
‫‪$0.35‬‬
‫לפעולה‬
‫‪$250.00‬‬
‫לשנה‬
‫‪$2.35‬‬
‫לחודש‬
‫למעט חשבונות השקעה של הלקוח עצמו‬
‫תוקף‬
‫‪1/8/08‬‬
‫‪@571-42xxx C‬‬
‫‪@929-42xxx C‬‬
‫‪571-004822/4820‬‬
‫סוף חודש‬
‫מראש‬
‫הערות‬
‫)‪ (3‬העברה או בתשלום המתבצעים בבנקנוטים יש לגבות הפרשי שער לפי סעיפים ‪ 5.2.1‬ו‪.5.2.2 -‬‬
‫)‪ (4‬בגין זיכויים המתקבלים מבנקים מקומיים בפקודת חברות כרטיסי האשראי‪ ,‬יש לגבות ‪ 5.5$‬לזיכוי‪.‬‬
‫)‪ (5‬בגין שיגור בפקס של תדפיס העברה כתחליף להודעה מקורית‪ ,‬תיגבה עמלה לפי סעיף ‪ 2.2.2.2‬בסך ‪.₪ 3.5‬‬
‫)‪ (6‬ביטול העברה לחו"ל לאחר שליחתה לבנק המוטב ‪.25$ -‬‬
‫)*( בחשבון עסקי עם קו אשראי‪ ,‬תיגבה גם עמלת הקצאת אשאי בשיעור ‪ 2.5%‬לשנה )כולל תושבי חוץ(‬
‫)**( פעולות הפטורות מעמלה ‪ -‬זקיפת ריבית ועמלות בחשבון‪ ,‬תיקון‪/‬ביטול פעולה‪ ,‬הענקת הטבה‪.‬‬
‫דף ‪22‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪20/12/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫הערה כללית לפרק‬
‫עמלה הנקובה במט"ח נגבית בשקלים לפי השער היציג )למעט במערכת ‪.(IMEX‬‬‫^בעסקות שונות עד ‪ 100$‬תוענק הטבה בשיעור ‪ 50%‬לרבות על המינימום‪.‬‬
‫בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר‪/‬סוויפט‪/‬פקסמליה‪/‬קורספודנט‪ ,‬מע"מ ‪-‬ייגבו מהלקוח גם אם לא צוין ליד העמלה‪ .‬דמי הסוויפט ‪/ $12‬‬‫‪) 24$‬לרבות בגין בירור(‪.‬‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6.1‬‬
‫שרותים מיוחדים לתושבי ישראל ‪/‬תושבי חוץ‬
‫פניה לבנק ישראל לקבלת היתר אישי‬
‫‪5.6.2‬‬
‫טיפול במימוש נכסים על ידי תושב חוץ )המרה‬
‫חוזרת(‬
‫טיפול ומעקב ב‪:‬‬
‫‪5.6.3‬‬
‫השקעה ריאלית בחו"ל ע"י חברה ישראלית‪:‬‬
‫פתיחת תיק‬
‫העברה ו‪/‬או הוצאת ערבות‬
‫ניכוי מע"מ או היטל )לרבות עבור יהלומים‬
‫מלוטשים(‬
‫דמי טיפול בבקשה ספציפית של לקוח‬
‫ניהול שוטף של שכר דירה על נכסי תושבי חוץ‬
‫בישראל )לשנה(‬
‫הוראות קבועות לתשלום הוצאות שונות על‬
‫נכסים בארץ‬
‫ניכוי מס הכנסה מתקבולים הנובעים ממתן‬
‫שירותים לתושבי ישראל‬
‫דיווח לבנק ישראל‪/‬מס הכנסה‬
‫‪5.6.4‬‬
‫‪5.6.5‬‬
‫‪5.6.6‬‬
‫‪5.6.7‬‬
‫‪5.6.8‬‬
‫‪5.6.9‬‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫בטיפול סטנדרטי בלתי מורכב או בבירור טלפוני‪50% -‬‬
‫מהתעריף‪.‬‬
‫‪ 180.00‬ש"ח‬
‫חליפין‪+‬‬
‫‪1/4%‬‬
‫‪100.00$‬‬
‫‪$25.00‬‬
‫‪ 8.00‬ש"ח‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$15.00‬‬
‫לרבעון‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫‪$550.00‬‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫להעברה‬
‫‪ 35.00‬ש"ח‬
‫‪1/4%‬‬
‫‪571-012213/211‬‬
‫‪571-012213/11‬‬
‫‪$500.00‬‬
‫‪571-012213/11‬‬
‫‪571-012213/11‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫‪$10.00‬‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫לדיווח‬
‫הערות‬
‫* הוצאות נוספות‪ :‬חליפין סוויפט‬
‫דף ‪23‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף עמלות לשרותים בנקאיים ללקוחות עסקיים‬
‫מהות הפעולה‪:‬‬
‫הפקדות במטבע חוץ ) לרבות בהמרת‬
‫המחאות נוסעים‪/‬שיקים להפקדה‬
‫בחשבון במטבע ישראלי(‬
‫תאריך עדכון ‪20/12/2009‬‬
‫נספח המפרט את ימי הערך לפעולות במטבע חוץ )פרק ‪ 5‬מטבע חוץ(‬
‫מספר ימי עסקים)*(‬
‫אמצעי תשלום‪:‬‬
‫שטרי כסף זרים‬
‫יום ההפקדה‪/‬המרה)***(‬
‫המרת המחאות נוסעים לתיירים‬
‫יום ההמרה‬
‫שיקים והמחאות נוסעים משוכים על בנקים מחוץ לישראל‬
‫בהפקדה במט"ח‬
‫בהמרה למט"י‬
‫‪ 9‬ימי עסקים קדימה )**(‬
‫יום הביצוע )***(‬
‫בהפקדה במט"ח‬
‫בהמרה למט"י‬
‫‪ 5‬ימי עסקים קדימה‬
‫יום הביצוע )***(‬
‫הפקדת שיק של מקבל קצבה של ארה"ב וקנדה )‪(Social security‬‬
‫שיקים משוכים על בנקים בישראל ‪ -‬בנק מרכנתיל‬
‫המוצג בסניף עליו הוא משוך יום ההפקדה‬
‫המוצג שלא בסניף עליו הוא ‪ 1‬יום עסקים‬
‫משוך‬
‫שיקים משוכים על בנקים בישראל ‪ -‬בנקים אחרים‬
‫בהפקדה במט"ח‬
‫בהמרה למט"י‬
‫)*( כפוף לימי עסקים בארץ ובחו"ל‬
‫)**( בעת משיכת‪/‬המרת תמורה השיק‪/‬ים טרם שחלפו ‪ 9‬ימי עסקים מיום ההפקדה‪ ,‬תיגבה ריבית על הסכום הנמשך לפי שעור‬
‫ריבית לווים‪ ,‬שיהיה קיים בבנק באותה עת‪.‬‬
‫)***( בפעילות המרה‪ ,‬כשהתמורה נזקפת בחשבון במט"י‪/‬מזומן מט"י תיגבה עמלה של ‪ 0.7%‬מהסכום כתחליף לימי ערך‪.‬‬
‫)****( לא לפני יום הערך שנקבע בהעברה או הקבלה בבנק‪ ,‬ובכפוף לקבלת זיכוי מהבנק בחו"ל‪ ,‬אך לא לפני קבלת הוראה מהלקוח‪.‬‬
‫דף ‪24‬‬
‫‪ 7‬ימי עסקים קדימה‬
‫יום הביצוע )***(‬
‫תעריף עמלות לשרותים בנקאיים ללקוחות עסקיים‬
‫מהות הפעולה‪:‬‬
‫העברה במטבע חוץ‬
‫נספח המפרט את ימי הערך לפעולות במטבע חוץ )פרק ‪ 5‬מטבע חוץ(‬
‫תאריך עדכון ‪20/12/2009‬‬
‫מספר ימי עסקים)*(‬
‫אמצעי תשלום‪:‬‬
‫פיצויים ורנטות‬
‫ביום העסקים הראשון בתחילת החודש או ביום‬
‫קבלת פקודת התשלום בסניף או הזיכוי מחו"ל‪,‬‬
‫המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫העברות מבנקים בישראל ומחוץ לישראל לרבות תמורות יצוא‬
‫במטבע ‪ $‬ארה"ב‪ ,‬אירו‬‫ודולר קנדי ‪-‬במטבעות‬
‫אחרים‬
‫‪ 1‬יום עסקים‬‫‪ 2‬ימי עסקים‬‫זאת לאחר יום קבלת העברה בבנק‪ ,‬אך לא לפני‬
‫יום הערך שנקבע בהעברה ולא לפני קבלת‬
‫הוראות מהלקוח‬
‫העברות מחשבון אחר בבנק‬
‫יום ביצוע ההעברה‬
‫העברות בפקודת בנקים בישראל‪ ,‬לרבות תמורות יצוא )‪(4‬‬
‫בימים ב' ‪ ,‬ה' ‪--‬במטבעות ‪$‬‬‫ארה"ב ודולר קנדי‬
‫במטבע לירה שטרלינג‬‫במטבע אירו‬‫‪-‬במטבעות אחרים‬
‫עד השעה ‪17:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪12:30‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪15:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪ 115:00‬יום עסקים קדימה‬
‫‬‫בימים ג'‪ ,‬ד'‬‫במטבעות ‪ $‬ארה"ב ודולר‬
‫קנדי‬
‫במטבע לירה שטרלינג‬‫במטבע אירו‬‫‪-‬במטבעות אחרים‬
‫עד השעה ‪16:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪12:30‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪15:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪ 115:00‬יום עסקים קדימה‬
‫במטבעות עד השעה ‪13:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬‫בימי ו'‬‫עד השעה ‪12:30‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫‪ $‬ארה"ב‪ ,‬דולר קנדי ואירו‬
‫עד השעה ‪ 113:00‬יום עסקים קדימה‬
‫במטבע לירה שטרלינג‬‫במטבעות אחרים‬‫בערבי חג וחוה"מ ‪-‬‬‫במטבעות ‪ $‬ארה"ב‪ ,‬דולר‬
‫קנדי‪ ,‬אירו ולירה שטרלינג‬
‫‪-‬במטבעות אחרים‬
‫עד השעה ‪12:00‬ערך יום הקבלה בבנק‬
‫עד השעה ‪ 112:00‬יום עסקים קדימה‬
‫עד השעה ‪ 15:00‬ערך יום ההעברה‬
‫עד השעה ‪ 13:00‬ערך יום ההעברה‬
‫דף ‪25‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪6‬‬
‫כרטיסים מגנטיים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.1.1‬‬
‫‪6.1.2‬‬
‫& ‪6.1.3‬‬
‫‪6.1.3.1‬‬
‫‪6.1.3.2‬‬
‫‪6.1.3.3‬‬
‫& ‪6.1.4‬‬
‫‪6.1.4.1‬‬
‫‪6.1.4.2‬‬
‫‪6.1.4.3‬‬
‫‪6.1.4.4‬‬
‫‪6.1.4.10‬‬
‫‪6.1.4.11‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫דמי כרטיס‬
‫כרטיס מידע‪ ,‬כרטיס משוב )פ( )‪(1‬‬
‫כרטיס כספומט‪-‬למשיכת מזומן )‪(1‬‬
‫כרטיס אשראי מקומי‬
‫כרטיס בייסק מקומי‬
‫כרטיס "ויזה מקומי"‬
‫כרטיס "דיינרס מקומי‬
‫כרטיס אשראי בינלאומי‬
‫כרטיס בייסיק בינלאומי‬
‫כרטיס "ויזה בינלאומי"‬
‫כרטיס "ויזה עיסקי"‬
‫כרטיס "ויזה זהב"‬
‫כרטיס "מסטרקארד"‬
‫מרכנתיל לכל‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫הערות בסוף הפרק‬
‫‪8.00‬‬
‫‪48.00‬‬
‫מראש לשנה‬
‫מראש לשנה‬
‫‪@571-001890‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫מראש‬
‫חודשי‬
‫‪@571-001882‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-0022243‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬עמלת המינימום הנגבית בתום הרבעון או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות שנגבו במהלך הרבעון‪ ,‬לרבות‬
‫על ניירות ערך שנמכרו‪.‬‬
‫דף ‪26‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪6‬‬
‫כרטיסים מגנטיים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪6.1.4.5‬‬
‫‪6.1.4.6‬‬
‫‪6.1.4.7‬‬
‫‪6.1.4.8‬‬
‫‪6.1.4.9‬‬
‫‪6.1.5‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫כרטיס "ויזה זהב עיסקי"‬
‫כרטיס "דיינרס עסקי"‬
‫כרטיס "דיינרס בינלאומי"‬
‫כרטיס "ויזה פלטיניום"‬
‫כרטיס "דיינרס פלטיניום"‬
‫כרטיס אשראי בינלאומי ל‪ 3 -‬חודשים‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪30.00‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪19.80‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪@571-000908‬‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫חודשי‬
‫‪@571-022243‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-000908‬‬
‫‪@571-022243‬‬
‫הערות‬
‫)‪ (1‬בעת ביטול כרטיס כספומט‪/‬משוב‪/‬מידע‪ ,‬יזוכה הלקוח בהחזר יחסי לתקופה הנותרת‪ ,‬בימים‪ ,‬בסכום שלא יעלה על ‪ 75%‬מעלות הכרטיס‪ .‬אין להחזיר דמי החברות ב"מועדון"‪.‬‬
‫דף ‪27‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪12/02/2009‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫פרק ‪6‬‬
‫כרטיסים מגנטיים‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.2.1‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫שרותים אחרים‬
‫חסימת כרטיס‪ /‬שיחזור קוד סודי‬
‫ עקב הודעה על אובדן ‪ /‬גניבת הכרטיס‬‫ עקב שימוש לרעה ע"י הלקוח‬‫ שיחזור קוד סודי‬‫הנפקת כרטיס חליפי ‪-‬הנפקה רגיל‬
‫פטור‬
‫‪₪ 65.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪30.00 ₪‬‬
‫הנפקת כרטיס חלופי הנפקה מידית )‪(3‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫‪6.2.4‬‬
‫‪6.2.5‬‬
‫הפעלה חמה כרטיסי אשראי‬
‫משלוח כרטיס לבית הלקוח על‪-‬פי בקשתו‬
‫דמי טעינה )לגבי כרטיסים נטענים בלבד(‬
‫‪6.2.6‬‬
‫‪6.2.7‬‬
‫‪6.2.8‬‬
‫‪6.2.9‬‬
‫עמלת תשלום נדחה‬
‫שינוי מועד חיוב‬
‫טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה )‪(2‬‬
‫פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות‬
‫‪52.00 ₪‬‬
‫‪52.00 ₪‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫לכרטיס‬
‫‪0.55 ₪‬‬
‫‪10.00 ₪‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪6.2.2‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪@571-002978‬‬
‫חל גם על הנפקה ו‪/‬או חידוש של כרטיס מעוצב‪ ,‬הנפקת חידוש‬
‫כרטיס הנושא תמונה‪.‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫עבור כרטיס ‪ Prepaid‬עבור כל תשלום‬
‫עבור כל תשלום‬
‫פירעון מוקדם של כלהעסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב‬
‫לבקשה אחת‪ .‬סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת‬
‫חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק‪ ,‬יהיה כפוף לתקרה‬
‫של ‪.₪ 40‬‬
‫הערות‬
‫דף ‪28‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/07/2008‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫כרטיסים מגנטיים‬
‫פרק ‪6‬‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫‪6.2.10‬‬
‫המרת מטבע בשל עסקות בחוץ לארץ ובשל‬
‫משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי‬
‫‪6.2.11‬‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬ממכשיר אוטומטי )‪(5‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫מסכום‬
‫העסקה‬
‫‪4.00$‬‬
‫‪6.2.12‬‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬בדלפק ללא כרטיס )‪(5‬‬
‫‪4.00$‬‬
‫‪6.2.13‬‬
‫משיכה בחוץ לארץ ‪ -‬בדלפק עם הכרטיס )‪(5‬‬
‫‪4.00$‬‬
‫‪6.2.14‬‬
‫רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס‬
‫אשראי‬
‫הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי‬
‫חליפי לחוץ לארץ‬
‫הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ‬
‫לארץ‬
‫איתור מסמכים )‪(2‬‬
‫‪6.00$‬‬
‫‪6.2.18‬‬
‫‪6.2.19‬‬
‫‪6.2.20‬‬
‫פירעון מוקדם של הלוואה )‪(6‬‬
‫העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ )‪(7‬‬
‫‪5.00$‬‬
‫כספומט"ח‬
‫‪6.2.15‬‬
‫‪6.2.16‬‬
‫‪6.2.17‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫דיינרס‬
‫‪6.00$‬‬
‫דיינרס‬
‫‪6.00$‬‬
‫דיינרס‬
‫‪6.00$‬‬
‫מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון חברת השילוח ליעד אליו‬
‫נשלח הכרטיס‬
‫‪25.00 ₪‬‬
‫הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר לבקשת הלקוח‪,‬‬
‫דו"חות לבקשת הלקוח‬
‫‪15.00‬‬
‫‪60.00 ₪‬‬
‫‪19$‬‬
‫עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום העברה‬
‫עד ‪270$‬‬
‫מיידי‬
‫הערות‬
‫)‪ (2‬בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ‪ ,‬במקרים בהם הטיפול יצריך הזמנהת המסמך כאמור‪.‬‬
‫)‪ (3‬בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ‪ ,‬במקרים בהם יתבקש שירות זה‪.‬‬
‫דף ‪29‬‬
‫ שינוי עמלה‬‫&‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫^‬
‫‪#‬‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ שינוי מלל‪/‬הערה‬‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫תעריף מעודכן ל ‪1/07/2008‬‬
‫פרק ‪ :7‬סחר חוץ‬
‫תיאור העמלה‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום‪/‬שיעור מינימום‬
‫מכסימום‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫גביה‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפים אחרים‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפי ‪IMEX‬‬
‫יבוא‬
‫‪7.1‬‬
‫אשראים דוקומנטריים‬
‫‪7.1.1‬‬
‫‪7.1.2‬‬
‫‪7.1.3‬‬
‫‪7.1.3.1‬‬
‫‪7.1.3.2‬‬
‫פתיחת אשראי לתקופה של עד ‪ 3‬חודשים )*(‬
‫לכל חודש נוסף )*(‬
‫שינוי או תיקון בתנאי האשראי‪:‬‬
‫שינוי או תיקון )*(‬
‫הגדלת סכום האשראי )*(‬
‫‪7.1.3.3‬‬
‫‪7.1.4‬‬
‫הארכת תוקף מעבר ל‪ 3-‬חודשים מהפתיחה )*(‬
‫טיפול בסגירת יתרות בבנק "מכסה"‬
‫באשראי דוקומנטרי ללא ניצול או בניצול חלקי )*(‬
‫עמלת קיבול )אשראי ספקים בערבות הבנק( )*(‬
‫‪$25‬‬
‫‪ 5%‬לשנה‬
‫‪7.1.6‬‬
‫‪7.1.7‬‬
‫‪7.1.8‬‬
‫‪7.1.9‬‬
‫‪7.1.10‬‬
‫‪7.1.11‬‬
‫עמלת תשלום לכל ניצול מעבר לניצול הראשון )*(‬
‫טיפול במסמכים עם הסתייגויות )*(‬
‫טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי )*(‬
‫פתיחת אשראי דוק' מסוג ‪(*) STANDBY‬‬
‫הכנת טיוטא‪/‬תכנון עסקה שלא יצאה לפועל‬
‫דרישה לפתיחת אשראי דוקומנטרי הכולל יותר מ‪7-‬‬
‫מסמכים )*(‬
‫‪$50‬‬
‫‪$25‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪ 5%‬לשנה‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪ $30‬לכל‬
‫מסמך נוסף‬
‫‪7.1.5‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.2.1‬‬
‫‪7.2.2‬‬
‫‪7.2.3‬‬
‫‪7.2.4‬‬
‫‪7.2.5‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.3.1‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫דוקומנטים לגוביינא‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪$140.00‬‬
‫‪$80.00‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪ $50‬לכל תיקון‬
‫‪ 1.5%‬על‬
‫הסכום הנוסף‬
‫‪ 0.3%‬לחודש‬
‫‪$55.00‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪$70.00‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪$120‬‬
‫לניצול‬
‫מיידי‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$ 120.00‬‬
‫‪$120.00‬‬
‫פתיחת תיק גוביינא )*(‬
‫אשראי ספקים ללא ערבות הבנק )*(‬
‫אשראי ספקים בערבות הבנק )*(‬
‫תיקון דוק' לגוביינא )*(‬
‫תשלום שיק המוצג לגבייה‬
‫‪1%‬‬
‫‪0.125%‬‬
‫‪ 5%‬לשנה‬
‫‪$30‬‬
‫לפי פרק ‪5‬‬
‫‪$45.00‬‬
‫‪$ 45.00‬‬
‫‪$120.00‬‬
‫גביית דוקומנטים שהתקבלו ישירות מהלקוח )*(‬
‫תיקון תשלום שבוצע על פי בקשת הלקוח )*(‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪$10‬‬
‫‪$35.00‬‬
‫חשבון פתוח‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪$500.00‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫*‪ :‬הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר ו‪/‬או סוויפט‪ ,‬הוצאות קורספנדנט‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫בנוסף לסעיף ‪7.1.3.1‬‬
‫בנוסף לסעיף ‪7.1.3.1‬‬
‫אין החזר עמלה בגין יתרה בלתי מנוצלת באשראי‬
‫דוקומנטרי‪.‬‬
‫על בסיס חישוב יומי בנוסף למצויין בסעיף ‪7.1.1‬‬
‫על בסיס חישוב יומי‬
‫עמלה זו תגבה רק אם העסקה לא תצא לפועל‪..‬‬
‫ במעמד מסירת המסמכים‪.‬‬‫בנוסף לעמלה בסעיף ‪7.2.1.‬‬
‫על‪-‬בסיס חישוב יומי‪ ,‬בנוסף לעמלה בסעיף ‪7.2.1‬‬
‫בנוסף לעמלה בסעיף ‪ 7.3.1‬כאשר מהות התשלום‬
‫הינה בגין יבוא טובין‪.‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-015018‬‬
‫‪571-015018‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-015077‬‬
‫‪571-015018‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-015018‬‬
‫‪571-015085‬‬
‫‪571-003214‬‬
‫‪571-003214‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-015069‬‬
‫‪571-015107‬‬
‫‪571-015093‬‬
‫‪571-015026‬‬
‫‪571-015050‬‬
‫‪571-015050‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-003214‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015638‬‬
‫‪571-015123‬‬
‫‪571-003214‬‬
‫‪571-015638‬‬
‫‪571-015638‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015166‬‬
‫‪571-015174‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫תעריף מעודכן ל ‪1/07/2008‬‬
‫חלק ‪ :7‬סחר חוץ‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.4.1‬‬
‫‪7.4.2‬‬
‫‪7.4.3‬‬
‫‪7.4.4‬‬
‫‪7.4.5‬‬
‫‪7.4.6‬‬
‫‪7.4.7‬‬
‫‪7.4.8‬‬
‫‪7.4.9‬‬
‫‪7.4.10‬‬
‫‪7.4.11‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫עמלות כלליות לכל סוגי היבוא‬
‫הוצאת מכתב לחברת האוניות )בהעדר שטר מטען‬
‫מקורי( )*( )**(‬
‫הסבת שטר מטען לפני הגעת הדוקומנטים ‪ /‬ניצול )*(‬
‫)**(‬
‫טיפול בסחורות הנשלחות למחסני הערובה ‪/‬‬
‫למחסני הלקוחות לפקודת הבנק )*(‬
‫הוצאת מכתב לשחרור סחורה ממחסני ערובה )*(‬
‫טיפול מיוחד בתיק יבוא )*(‬
‫פניה לבנק ישראל‬
‫בירורים בקשר לעסקות יבוא‪ ,‬לרבות המצאת‬
‫מסמכים שנמסרו בעבר )*(‬
‫עמלת חליפין‬
‫החזרת תשלום ‪ /‬ביטול שיק )*(‬
‫ניכוי מס ערך מוסף או מס הכנסה )*(‬
‫העברת עמלת סוכן )*(‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום‪/‬שיעור מינימום‬
‫מכסימום‬
‫מועד‬
‫גביה‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫מיידי‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫מיידי‬
‫‪ 0.25%‬לרבעון‬
‫‪$ 25.00‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪ 180‬ש"ח‬
‫‪$50.00‬‬
‫הערות‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפים אחרים‬
‫בנוסף לעמלות חשבון פתוח‪ ,‬דוק' לגוביינא או‬
‫אשראי דוק' לפי המקרה‪.‬‬
‫בנוסף לעמלות חשבון פתוח‪ ,‬דוק' לגוביינא או‬
‫אשראי דוק' לפי המקרה‪.‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪$50.00‬‬
‫בנוסף לעמלה בסעיפים ‪7.3.1 ,7.2.1 ,7.1.1‬‬
‫מיידי‬
‫‪$20‬‬
‫לפי פרק‬
‫לפי פרק‬
‫לפי פרק‬
‫לפי פרק‬
‫מיידי‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫*‪ :‬הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר ו‪/‬או סוויפט‪ ,‬הוצאות קורספנדנט‪.‬‬
‫**‪ :‬בתנאי תשלום משומן שלא במסגרת עסקת אשראי דוק'‪ :‬תגבה עמלות לפי סעיפים ‪ 7.2.1‬כאשר יגיע מכתב הוראות או לפי סעיף ‪7.3.1‬‬
‫בתנאי תשלום נדחה שלא במסגרת עסקת אשראי דוק' ‪ :‬בנוסף תגבה עמלה לפי סעיף ‪ .7.2.3‬אם יגיע מכתה הוראות ללא דרישה לערבות הבנק תוחזר עמלה‬
‫זו בגין התקופה הבלתי מנוצלת ותגבה עמלה לפי סעיף ‪ 7.2.2‬במקום‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפי ‪IMEX‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015204‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015190‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015212‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-015212‬‬
‫‪571-015220‬‬
‫‪571-015514‬‬
‫‪571-015239‬‬
‫‪571-020003‬‬
‫‪571-002439‬‬
‫‪571-012213‬‬
‫‪571-012213‬‬
‫‪571-020003‬‬
‫‪571-015174‬‬
‫‪571-015514‬‬
‫‪571-015417‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫תעריף מעודכן ל ‪1/07/2008‬‬
‫חלק ‪ :7‬סחר חוץ‬
‫תיאור העמלה‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום‪/‬שיעור מינימום מכסימום‬
‫הערות‬
‫מועד‬
‫גביה‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפים אחרים‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפי ‪IMEX‬‬
‫יצוא‬
‫‪7.5‬‬
‫אשראים דוקומנטריים‬
‫‪7.5.1‬‬
‫‪7.5.2‬‬
‫הודעה על פתיחת אשראי דוקומנטרי )*(‬
‫דמי הודעה מוקדמת )*(‬
‫‪7.5.3‬‬
‫קיום אשראי דוקומנטרי )*( )**( ‪:‬‬
‫ ל‪ 3-‬חודשים הראשונים או חלק מהתקופה‬‫ עבור כל רבעון נוסף‬‫דמי תיקון‪/‬הארכת אשראי דוקומנטרי )*(‬
‫ניצול אשראי דוקומנטרי )*(‬
‫טיפול בתנאי תשלום נדחה )*(‬
‫‪7.5.7‬‬
‫תשלום דחוי באחריות הבנק )קיבול( )*()**(‬
‫‪7.5.8‬‬
‫‪7.5.9‬‬
‫טיפול במסמכים לא תקינים )הסתייגויות( )*(‬
‫העברת אשראי דוקומנטרי מהמוטב המקורי‬
‫)‪(*) (TRANSFER‬‬
‫אישור להמחאת זכויות היצואן לצד ג' )*(‬
‫בדיקת טיוטת מסמכי יצוא‬
‫אי ניצול אשראי דוקומנטרי )*(‬
‫‪7.5.4‬‬
‫‪7.5.5‬‬
‫‪7.5.6‬‬
‫‪7.5.10‬‬
‫‪7.5.11‬‬
‫‪7.5.12‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪7.6.1‬‬
‫‪7.6.2‬‬
‫‪7.6.3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪7.7.1‬‬
‫‪7.7.2‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪$15‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪ 0.15%‬לרבעון‬
‫‪ 0.2%‬לרבעון‬
‫‪$50‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪ 0.15%‬לרבעון‬
‫או חלק ממנו‬
‫‪0.375%‬‬
‫לרבעון‬
‫‪$40‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015034‬‬
‫‪571-015034‬‬
‫‪571-015328‬‬
‫‪571-015336‬‬
‫‪571-015352‬‬
‫‪571-015042‬‬
‫‪$110.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫בנוסף לסעיף ‪7.5.5‬‬
‫‪$40.00‬‬
‫בניצול‬
‫בנוסף לסעיף ‪7.5.5‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫בניצול‬
‫מיידי‬
‫בנוסף לסעיפים ‪7.5.1‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-015387‬‬
‫‪571-015298‬‬
‫‪571-002102‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015298‬‬
‫‪571-015387‬‬
‫‪571-015379‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015395‬‬
‫‪571-015395‬‬
‫‪571-015409‬‬
‫מיידי‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015646‬‬
‫מיידי‬
‫‪571-012213‬‬
‫‪571-015417‬‬
‫‪0.75%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪$40‬‬
‫‪$40‬‬
‫גביית דוקומנטים יצוא )*(‬
‫תיקון דוק' לגוביינא )*(‬
‫טיפול בתנאי תשלום נדחה )*(‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪$30‬‬
‫‪ 0.1%‬לרבעון‬
‫או חלק ממנו‬
‫‪$60.00‬‬
‫תמורת יצוא ישיר )המתקבלת כהעברת או ע"י קניית‬
‫שיק במט"ח( )*(‬
‫תקבול בגין יצוא שירותים‬
‫‪0.25%‬‬
‫חשבון פתוח‬
‫‪$220.00‬‬
‫בניצול‬
‫בניצול‬
‫בניצול‬
‫‪$100.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫דוקומנטים לגוביינא‬
‫בפתיחה‬
‫מיידי‬
‫בפתיחה‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015298‬‬
‫‪571-015298‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫בסגירה‬
‫מועד הגביה בעת קבלת התמורה או בשלב הסגירה‪.‬‬
‫מועד הגביה בעת קבלת התמורה או בשלב הסגירה‪.‬‬
‫בנוסף לסעיף ‪7.6.1‬‬
‫מועד הגביה בעת קבלת התמורה או בשלב הסגירה‪.‬‬
‫‪$40.00‬‬
‫‪$20.00‬‬
‫לפי פרק ‪5‬‬
‫*‪ :‬הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר ו‪/‬או סוויפט‪ ,‬הוצאות קורספנדנט‪.‬‬
‫**‪ :‬שיעור העמלה בפועל ייקבע ע"פי רמת הסיכון של המדינה‪/‬הבנק המוציא‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫תעריף מעודכן ל ‪1/07/2008‬‬
‫חלק ‪ :7‬סחר חוץ‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫‪7.8‬‬
‫תיאור העמלה‬
‫עמלות כלליות לכל סוגי היצוא‬
‫‪7.8.1‬‬
‫‪7.8.2‬‬
‫העברת עמלת סוכן )*(‬
‫טיפול בעיסקות יצוא לזמן בינוני וארוך‪ ,‬כולל טיפול‬
‫במימונים )*(‬
‫טיפול מיוחד בתיק יצוא‬
‫עמלת חליפין‬
‫משלוח דוקומנטים לחו"ל‬
‫‪7.8.6‬‬
‫‪7.8.7‬‬
‫עמלת בלדרות‬
‫בירורים בקשר לעסקת יצוא‪ ,‬לרבות המצאת‬
‫מסמכים שנמסרו בעבר‬
‫‪7.8.3‬‬
‫‪7.8.4‬‬
‫‪7.8.5‬‬
‫‪7.9‬‬
‫דמי דואר ותקשורת ליבוא ויצוא‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום‪/‬שיעור מינימום מכסימום‬
‫לפי פרק ‪5‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫לפי פרק ‪5‬‬
‫‪$6.00‬‬
‫מועד‬
‫גביה‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪$250.00‬‬
‫‪$50.00‬‬
‫‪$1,500‬‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫במשלוח‬
‫מיידי‬
‫‪$10.00‬‬
‫הערות‬
‫בהתאם לסוג הלקוח‬
‫במקום סעיף ‪ 7.5.6‬או ‪7.6.3‬‬
‫בנוסף לעמלות הקשורות לעסקה‪.‬‬
‫כולל משלוח של עד ‪ 2‬סטים של מסמכים בדואר רגיל‬
‫ו‪/‬או רשום‬
‫בנוסף לעלות ה‪COURRIER-‬‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפים אחרים‬
‫חשבונות אחרים‬
‫לסניפי ‪IMEX‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015425‬‬
‫‪571-015425‬‬
‫‪571-002412‬‬
‫‪571-015425‬‬
‫‪571-004342‬‬
‫‪571-015476‬‬
‫‪571-004342‬‬
‫‪571-015433‬‬
‫‪$20.00‬‬
‫‪ $2.00‬להודעה‬
‫מיידי‬
‫‪571-004342‬‬
‫‪7.9.1‬‬
‫הוצאות תקשורת ודואר‬
‫מיידי‬
‫מיידי‬
‫‪571-004342‬‬
‫‪7.9.2‬‬
‫הוצאות סוויפט‬
‫‪ $12.00‬לסוויפט‬
‫מיידי‬
‫‪571-004342‬‬
‫‪571-015468‬‬
‫‪7.9.3‬‬
‫‪7.9.4‬‬
‫פקס ממוחשב לספק בחו"ל‬
‫שיחת טלפון לחו"ל לבקשת הלקוח או עבור הלקוח‬
‫‪ $5.00‬לדף‬
‫‪ $3.00‬לדקה‬
‫*‪ :‬הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר ו‪/‬או סוויפט‪ ,‬הוצאות קורספנדנט‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪571-015247‬‬
‫יבוא‬
‫‪571-015476‬‬
‫יצוא‬
‫‪571-004342‬‬
‫יבוא‬
‫‪571-015468‬‬
‫יצוא‬
‫‪571-015263‬‬
‫‪571-015263‬‬
‫תעריף מעודכן ל ‪01/09/2010‬‬
‫תעריף עסק גדול‬
‫עסקאות עתידיות‪,‬אופציות וכו'‬
‫פרק ‪8‬‬
‫)העמלות נקובות בשקלים חדשים‪ ,‬אלא אם צויין אחרת(‬
‫מספר‬
‫סעיף‬
‫תיאור העמלה‬
‫‪8.1‬‬
‫עמלת פורוורד מט"ח‪ -‬מט"ח‬
‫‪8.1.1‬‬
‫‪8.1.2‬‬
‫‪8.1.3‬‬
‫‪8.1.4‬‬
‫‪8.1.4‬‬
‫‪8.2‬‬
‫עמלת פורוורד צמוד מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עמלת פורוורד מט"ח‪-‬שקל‬
‫עמלת פורוורד צמוד מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫פורוורד צמוד מט"ח ‪-‬מט"ח‬
‫פורוורד צמוד מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫עסקאות אופציה‬
‫גובה העמלה‬
‫סכום ‪-‬שיעור מינימום מכסימום מועד גביה‬
‫עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחות בעלי הסדר מיוחד‬
‫להתקשרות עד חדר עסקות‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪50.00$‬‬
‫‪50.00$‬‬
‫‪50.00$‬‬
‫‪$1000‬‬
‫‪1000$‬‬
‫‪1000$‬‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪50.00$‬‬
‫‪1000$‬‬
‫מראש‬
‫‪8.2.1‬‬
‫‪8.2.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫אופציה מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫עמלת אופציה צמוד מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עסקאות ספוט‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪100$‬‬
‫‪100$‬‬
‫‪1000$‬‬
‫‪1000$‬‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫‪8.3.1‬‬
‫‪8.3.2‬‬
‫‪8.4‬‬
‫עמלת עסקת ספוט מט"ח ‪ -‬שקל‬
‫עמלת עסקת ספוט מט"ח‪-‬מט"ח‬
‫עסקאות סוואפ‬
‫‪0.19%‬‬
‫‪0.38%‬‬
‫‪6.8$‬‬
‫‪13.6$‬‬
‫‪1075$‬‬
‫‪2150$‬‬
‫מראש‬
‫מראש‬
‫‪8.4.1‬‬
‫‪8.4.2‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.5.1‬‬
‫‪8.5.2‬‬
‫‪8.5.3‬‬
‫‪8.5.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫עסקת סוואפ מט"ח‪-‬שקל‬
‫עסקת סוואפ מט"ח מט"ח‬
‫עסקאות מדד‬
‫התקשרות חוזה מדד ‪-‬שקל‬
‫התקשרות חוזה מדד‪-‬מט"ח‬
‫התקשרות אופציה מדד ‪-‬שקל‬
‫התקשרות אופציה מדד‪-‬מט"ח‬
‫קניה‪/‬מכירה‪/‬העברה‪/‬משיכה של זהב‪ ,‬כסף‬
‫ומתכות שונות‬
‫חוזים עתידיים בחו"ל‬
‫‪0.38%‬‬
‫‪0.38%‬‬
‫‪13.60$‬‬
‫‪13.60$‬‬
‫‪2150$‬‬
‫‪2150$‬‬
‫מראש‬
‫‪1.09%‬‬
‫‪45$‬‬
‫‪30$‬‬
‫‪100$‬‬
‫‪8.7‬‬
‫הערות‪/‬מידע נוסף‬
‫חש' אחרים‬
‫)לשימוש פנימי(‬
‫‪571-027415‬‬
‫‪571-017320‬‬
‫עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחות בעלי הסדר מיוחד‬
‫להתקשרות עד חדר עסקות‬
‫עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחות בעלי הסדר מיוחד‬
‫להתקשרות עד חדר עסקות‬
‫‪571-448267/5‬‬
‫‪571-028772/0‬‬
‫עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחות בעלי הסדר מיוחד ‪@571-020003/1‬‬
‫להתקשרות עד חדר עסקות‬
‫‪571-448186‬‬
‫‪571-448184‬‬
‫מיידי‬
‫בגין כל פעילות בנפרד ‪ -‬קניה‪/‬מנייה‪/‬מימוש ‪ +‬הוצאות סוכן‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫הערות‬
‫* הוצאות נוספות‪ :‬דמי דואר ‪/‬או סוויפט‪ ,‬הוצאות קורספנדנט‬
‫** בתנאי תשלום מזומן שלא במסגרת עסקת אשראי דוק'‪ :‬תגבה עמלות לפי סעיפים ‪ 7.2.1‬כאשר יגיע מכתב הוראות או לפי סעיף ‪7.3.1‬‬
‫הבלתי מנוצלת ותגבה‬
‫התקופה‬
‫מכתב‬
‫מלל‪/‬הערה‬
‫בגיןשינוי‬
‫עמלה זו ‪-‬‬
‫הוראות ללא דרישה לערבות הבנק תוחזר ^‬
‫שינוי עמלה‬
‫בתנאי תשלום נדחה שלא במסגרת עסקת אשראי דוק'‪ :‬בנוסף תגבה עמלה לפי סעיף ‪ 7.2.3‬אם&יגיע ‪-‬‬
‫עמלה לפי סעיף ‪ 7.2.2‬במקום‪.‬‬
‫ השירות מוקפא‪/‬במסגרת מבצע לא נגבית העמלה‬‫‪#‬‬
‫ העמלה הוזלה‬‫&&‬
‫דף ‪34‬‬
‫ עמלה בפיקוח בנק ישראל‬‫פ‬
‫פלת"ש ‪-‬פקדון לא תושב בשקלים )תושב חוץ(‬
‫@‬
‫כללי‪:‬‬
‫ העמלה ניגבת ביוזמת המחשב‬‫בכל עסקה הכרוכה בהוצאות נוספות כגון‪:‬‬
‫טלפון‪/‬פקס‪ /‬קורספודנט‪ /‬דואר תיגבה עמלה‬
‫בהתאם להוצאה הממשית‪.‬‬

Similar documents