מאגר מתכננים - תעריפי תכנון לפרויקטים באמצעות החברות

Comments

Transcription

מאגר מתכננים - תעריפי תכנון לפרויקטים באמצעות החברות
‫ח‪.‬פ‪.‬ת‪- .‬‬
‫חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ‬
‫ניהול תכנון וביצוע של פרויקטים תחבורתיים במגזר המיעוטים ואחרים מטעם מת"ח‬
‫משרד ראשי‪ :‬יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב ‪ ,19876‬טל‪ ,30-1011666 :‬פקס‪30-1011663 :‬‬
‫תל אביב‪ 6 ,‬דצמבר ‪6366‬‬
‫הנדון‪ :‬משרד התחבורה ‪ -‬תעריפי תכנון לפרויקטים באמצעות החברות המנהלות‪ -‬עדכון מס' ‪2‬‬
‫‪ .6‬כללי‪:‬‬
‫תעריף הבסיס לשכ"ט בכל הדיסציפלינות הינו תעריף משהב"ש הישן‪.‬‬
‫‪ .6‬תכנון כבישים ‪ -‬אבני דרך לתשלום‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫שלב התכנון‬
‫פירוט‬
‫חברות‬
‫מנהלות‬
‫במרכז וצפון‬
‫חברה‬
‫מנהלת‬
‫בדרום‬
‫אחוז תשלום משכ"ט‬
‫מדידות לתכנון מוקדם‬
‫‪15%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנון ראשוני תכנון ראשוני והצגת חלופות‪ ,‬בחירת חלופה נבחרת (יש‬
‫לצרף תוכנית מדידה מעודכנת) אומדן ראשוני‪.‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪2‬‬
‫פיתוח החלופה שאושרה וקידומה התכנוני‪ -‬כולל אישור‬
‫תנועה (מפע"ת) ואישורי רשויות וגורמי תשתית‪ :‬חברת‬
‫תכנון מוקדם‬
‫חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬עתיקות‪ ,‬מקורות וכו'‪ .‬פירוט העתקות נדרשות‬
‫ודו"ח סקר סיכונים‪ ,‬חתך לאורך‪ ,‬חתך לרוחב אופייני‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪0%‬‬
‫מדידות לתכנון מפורט‬
‫‪3‬‬
‫תכנון סופי מלא ומפורט להוצאת הפרויקט לביצוע כולל‬
‫תכניות עבודה לאחר התייחסות יועץ קרקע‪ ,‬תאורה‪,‬‬
‫קונסטרוקציה‪ ,‬פיתוח נופי ויתר המתכננים לפרויקט‪ .‬כתב‬
‫תכנון מפורט כמויות סופי על בסיס מחירון החברה המנהלת‪ ,‬תיאום סופי‬
‫‪35%‬‬
‫‪35%‬‬
‫מול המתכננים וגורמי התשתית כולל קבלת אישורים‪.‬‬
‫חישובי כמויות פרטניים למרכיבי התכנית (קירות‪ ,‬מבנה‬
‫כביש‪ ,‬ניקוז‪ ,‬ריפרפ‪ ,‬יריעות‪ ,‬מעקות‪ ,‬פסי האטה וכו')‬
‫‪4‬‬
‫פיקוח עליון‬
‫דו"חות פיקוח עליון של המתכנן והערות לביצוע העבודות‬
‫לאחר סיומן‪ ,‬לפחות שלוש דו"חות במהלך הביצוע‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫הערה‪ :‬אין להתקדם באבני דרך אלא לאחר קבלת הנחיה בכתב מהמזמין או נציגו מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ח‪.‬פ‪.‬ת‪- .‬‬
‫חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ‬
‫ניהול תכנון וביצוע של פרויקטים תחבורתיים במגזר המיעוטים ואחרים מטעם מת"ח‬
‫משרד ראשי‪ :‬יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב ‪ ,19876‬טל‪ ,30-1011666 :‬פקס‪30-1011663 :‬‬
‫‪ .0‬תכנון כבישים בפרויקטים של תחבורה ציבורית (בלבד)‬
‫‪-‬‬
‫תכנון ראשוני – ללא שינוי‬
‫‪-‬‬
‫תכנון מוקדם שלב א' – ‪( 9.5%‬מתוך ‪ )65%‬עבור השלמת כל השלב למעט קבלת אישור מפע"ת‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תכנון מוקדם שלב ב' – השלמת ‪ 9.5%‬נוספים לאחר קבלת אישור מפע"ת‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תכנון מפורט – ללא שינוי‬
‫‪ .6‬תכנון תנועה‪:‬‬
‫סך של ‪ ₪ 63,533‬לכל פרויקט עם צומת אחת‪.‬‬
‫סך של ‪ 66,533‬ישולם לכל פרויקט עם שני צמתים‪.‬‬
‫סך של ‪ 16,533‬ישולם לכל פרויקט עם ‪ 0‬צמתים ויותר‪.‬‬
‫צומת = כל מפגש בין ‪ 6‬דרכים או יותר‪ ,‬צלב או מעגל‪.‬‬
‫‪ .5‬תכנון הסדרי בטיחות והסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע‪:‬‬
‫ סך של ‪ ₪ 65,533‬לכל ק"מ אורך (תשלום מינימום – ‪ 3.5‬ק"מ)‪.‬‬‫ סך של ‪ ₪ 5,333‬עבור כל צומת ועד סך כולל של שני צמתים לכל היותר בפרויקט‪.‬‬‫‪ .1‬תכנון חשמל‪ ,‬תאורה‪ ,‬ותקשורת‪:‬‬
‫‪ .5.6‬תשלום למתכנן חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‪:‬‬
‫ישולם למתכנן עפ"י תעריף משהב"ש הישן‪ ,‬לפי מטר אורך ועפ"י רוחב הכביש עד ‪ 63.5‬מ' ומעל ‪63.5‬מ'‪.‬‬
‫אבני דרך עפ"י ההצעה המפורטת ‪ -‬להלן‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תכנון‬
‫פרויקט‬
‫תכנון ראשוני‬
‫ומוקדם‬
‫תכנון ראשוני והצגת חלופות (יש לצרף‬
‫תכנית מערכות על בסיס מדידה מעודכנת)‪.‬‬
‫תכנון חלופה נבחרת והתייחסות גורמי‬
‫תשתית כולל העתקות נדרשות ומשמעויות‪.‬‬
‫תכנון מפורט‬
‫פיקוח עליון‬
‫אחוז משכ"ט‬
‫תכנון מלא ומפורט לביצוע כולל תוכניות‬
‫עבודה‪ ,‬חשובי כמויות ‪ ,‬כתב כמויות‪, ,‬‬
‫פרטים‪ ,‬כולל טיפול בהיתר להתקנת‬
‫מרכזיה על פי הצורך‪.‬‬
‫כולל אישור פנסים ועמודי חשמל בהתאמה‬
‫לתכנון‪ ,‬חיבור מרכזיה ואישור הפעלת‬
‫תאורה ומסירת תאורה פועלת לרשות‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ .5.6‬תאומים מול רשויות‪:‬‬
‫א‪ .‬תאומים מול חח"י‪:‬‬
‫מתח נמוך וגבוה ‪ -‬תשלום לפי ‪ 6‬ק"מ ‪( ₪ 8,333 -‬תשלום מינימום ‪ 3.5 -‬ק"מ)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪011%‬‬
‫ח‪.‬פ‪.‬ת‪- .‬‬
‫חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ‬
‫ניהול תכנון וביצוע של פרויקטים תחבורתיים במגזר המיעוטים ואחרים מטעם מת"ח‬
‫משרד ראשי‪ :‬יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב ‪ ,19876‬טל‪ ,30-1011666 :‬פקס‪30-1011663 :‬‬
‫מתח עליון ‪ -‬תשלום לפי ‪ 6.5‬ק"מ ‪( ₪ 63,333 -‬תשלום מינימום ‪ 3.5 -‬ק"מ)‪.‬‬
‫ב‪ .‬טיפול בתשתיות בזק‪ ,‬הוט וחברות תקשורת אחרות‪:‬‬
‫מקובלת הצעתו של רשרש המפורטת בסעיף ‪1‬ב' במכתבו‪.‬‬
‫טיפול העתקת קו ‪ / ₪ 65‬מ"א‪.‬‬
‫טיפול בהגנה על קו ‪ / ₪ 9.5‬מ"א‪.‬‬
‫תשלום מינימום לפרויקט ‪ ₪ 1,333‬מול כל סוג תשתית‪.‬‬
‫ככל לא ישולם עבור תאומים לפי שעות עבודה אלא כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .9‬תאום תשתיות רטובות‪:‬‬
‫תשתיות רטובות כמו רשות ניקוז ותאגידי מים‪/‬ביוב ‪ -‬התאום כלול בשירותי מתכנן הכביש‪.‬‬
‫‪ .8‬יועץ קרקע ותכן מבנה כביש‪:‬‬
‫‪ ₪ 65,333‬לק"מ אורך תכנון עד רמת תכנון מפורט (תשלום מינימום ‪ 6 -‬ק"מ)‪.‬‬
‫אבני דרך לתשלום ‪ -‬תכנון מוקדם ‪ ,13%‬תכנון מפורט ‪.63%‬‬
‫‪ ₪ 0,333‬לפיקוח עליון לק"מ אורך (לפחות שני ביקורים בשטח כולל דוחות)‪.‬‬
‫‪ .7‬יועץ ביסוס (לקירות תמך מעל ‪0‬מ' גובה)‪:‬‬
‫לפי מ"ר קירות‪ / ₪ 60 ,‬מ"ר ומינימום ‪.₪ 6.333‬‬
‫‪ .63‬יועץ נוף‪:‬‬
‫ישולם לפי ערך מבנה עפ"י תעריף משב"ש ישן‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬ישולם מינימום ‪ ₪ 8,333‬לפרויקט‪.‬‬
‫אבני דרך ישולמו עפ"י סעיף ‪ 6‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .66‬מדידות לביצוע (מודד אתר)‬
‫התשלום עפ"י המפורט להלן ובהתאם לתעריף משהב"ש‪:‬‬
‫יום עבודה בשטח ‪.₪ 6,176 -‬‬
‫יום עבודה במשרד ‪.₪ 6,668 -‬‬
‫‪ .66‬תכנון קונסטרוקציה ותכנון מערכות מים וביוב‪:‬‬
‫ישולם לפי תעריף משב"ש ישן‪ ,‬עם אחוז שכ"ט בהתאם לערך המבנה המתוכנן על ידי היועץ המדובר ולא‬
‫עפ"י ערך המבנה הכללי של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .60‬תכנון תחבורה ציבורית‪:‬‬
‫‪ 63‬ש"ע עפ"י תעריף חשכ"ל ‪ -‬עבור כל תחנה‪.‬‬
‫מינימום תשלום בכל ישוב ‪ 5‬תחנות‪.‬‬
‫מקסימום תשלום בישוב ‪ 65 -‬תחנות‪.‬‬
‫תכנון פיזי (לפי ערך מבנה) ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ח‪.‬פ‪.‬ת‪- .‬‬
‫חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ‬
‫ניהול תכנון וביצוע של פרויקטים תחבורתיים במגזר המיעוטים ואחרים מטעם מת"ח‬
‫משרד ראשי‪ :‬יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב ‪ ,19876‬טל‪ ,30-1011666 :‬פקס‪30-1011663 :‬‬
‫‪ .66‬יועץ בטיחות (סייר)‪:‬‬
‫ביקור באתר פעם בשבוע‪ 6 ,‬שעות עפ"י תעריף חשכ"ל לכל ביקור‪.‬‬
‫התשלום ישולם עפ"י תעריף חשכ"ל "יועץ בכיר ‪."93% X‬‬
‫אתר = ישוב‪ ,‬גם אם מתבצעים פרויקטים במקביל‪.‬‬
‫‪ .65‬תכנון תיאום מערכות‪:‬‬
‫ישולם למתכנן הכביש עפ"י תעריף משב"ש הישן‪.‬‬
‫‪ .61‬תאום תכנון מול חברת נתיבי ישראל‬
‫בפרויקט המתחבר לכביש ארצי באחריות חב' נת"י‪ ,‬ישולם למתכנן הכביש תוספת ‪.₪ 63,333‬‬
‫‪ .69‬שאר הדיסציפלינות שלא הוזכרו בפירוט שלעיל‪ ,‬שכ"ט ישולם עפ"י תעריף משהב"ש הישן‪ .‬בהיעדר תעריף‬
‫מתאים במשהב"ש‪ ,‬ישולם עפ"י תשומות מדווחות ולפי תעריף שעות חשכ"ל לתכנון התקף במועד מתן‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪ .68‬הצמדה ‪ -‬אין‬
‫‪ .67‬בסמכות בלעדית של משרד התחבורה לבצע שינויים ועדכונים בתעריפים שלעיל‪ ,‬בכל זמן נתון‪.‬‬
‫‪ .63‬במידה ומשרד התחבורה יחליט על שינויים או עדכונים כלשהם בתעריפים‪ ,‬זה יובא לידיעת כלל ציבור‬
‫המתכננים ויועצים הרשומים במאגר‪.‬‬
‫‪4‬‬

Similar documents