הודעת תכ"מ ה.3.1.2.1 מהדורה 28

Transcription

הודעת תכ"מ ה.3.1.2.1 מהדורה 28
‫שם ההודעה‪ :‬פסיקת ריבית והצמדה‬
‫פרק ראשי‪ :‬ריבית‪ ,‬הצמדה וחובות‬
‫מספר הוראה‪0.0.5 :‬‬
‫פרק משני‪ :‬מנגנוני ריבית והצמדה‬
‫מספר הודעה‪ :‬ה‪0.0.5.0 .‬‬
‫מהדורה‪52 :‬‬
‫אסמכתא‪ :‬תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה)‪ ,‬התשס"ג‪5110-‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 6‬לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה)‪ ,‬התשס"ג‪,5110-‬‬
‫שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה‪ ,‬התשכ"א‪ ,0660-‬לתקופה החל מה‪ 0-‬באפריל ‪ 5102‬ועד‬
‫ה‪ 01 -‬ביוני ‪ 5102‬יהיו כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ריבית צמודה‬
‫שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על ‪ 0%‬לשנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ריבית שקלית‬
‫שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על ‪ 5.0%‬לשנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ריבית במטבע חוץ (דולר)‬
‫שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על ‪ 0.55002%‬לשנה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ריבית הפיגורים הצמודה‬
‫שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על ‪ 5.2%‬לשנה‪.‬‬
‫בתוקף מיום‪10.10.5102 :‬‬
‫שם המאשר‪ :‬יהלי רוטנברג‬
‫בתוקף עד ליום‪01.16.5102 :‬‬
‫תפקיד המאשר‪ :‬סגן בכיר לחשבת הכללית‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪0‬‬

Similar documents