מסמך בחתימת הדס בן נפלא - ארגון מגדלי עופות בישראל

Comments

Transcription

מסמך בחתימת הדס בן נפלא - ארגון מגדלי עופות בישראל
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫נציבות כבאות והצלה‬
‫אגף בטיחות אש וחקירות‬
‫‪National Firefighting and‬‬
‫‪Rescue Authority‬‬
‫‪Fire Safety and Investigations‬‬
‫‪-‬בלמ"ס‪-‬‬
‫טז' בטבת תשע"ה‬
‫‪ 7‬בינואר ‪5102‬‬
‫‪2721-0015-5102-101110‬‬
‫לכבוד‬
‫משתתפי הדיון‬
‫אדון נכבד‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬המועצה לענף הלול ‪ -‬הוראת נציב ואגרה ‪ -‬סיכום דיון‬
‫‪ .1‬בתאריך ‪ 5‬דצמבר ‪ 5102‬התקיים דיון עם המועצה לענף הלול בנושא עדכון הוראת נציב ‪ 205‬ותשלום‬
‫אגרה שנתית לביקורות רשויות הכבאות בהשתתפות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫טפסר שמעוני יצחק – רמ"ח חקיקה ומו"פ‪ ,‬נציבות כבאות והצלה‬
‫מר מולי לויט – מנכ"ל המועצה לענף הלול‬
‫מר מוטי אלקבץ – מזכיר ארגון מגדלי העופות‬
‫מר עוז אברג' – נציג מגדלי העופות בישראל‬
‫מר יוסי כהן – יו"ר הזמ"ט – יועץ הבטיחות של ענף הלול‬
‫מר קובי ביטון – מהנדס יועץ בטיחות אש חברת הזמ"ט‬
‫הח"מ‪.‬‬
‫‪ .5‬בדיון נדונו שני נושאים‪:‬‬
‫א‪ .‬עדכון הוראת נציב ‪ – 205‬סידורי בטיחות אש בלולים‪.‬‬
‫ב‪ .‬תשלום מרוכז של אגרות שנתיות לביקורת ציוד במקרקעין בלולים‪.‬‬
‫‪ .5‬הוראת הנציב מס' ‪ 205‬עודכנה – הייתה בסבב התייחסויות של המחוזות ותופץ בימים הקרובים‪.‬‬
‫‪ .2‬המועצה לענף הלול הציגה הצעה לתשלום מרוכז של אגרה שנתית ארצית ללולים לכל מגדלי העופות‬
‫בארץ‪.‬‬
‫‪ .2‬להלן ההצעה שגובשה בדיון להסדר תשלום אגרה שנתית מרוכזת לביקורות ציוד כיבוי בלולים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מועצת הלול בכל שנה בחודש ינואר תעביר בטבלת אקסל את רשימת הלולים והאתרים של מגדלי‬
‫העופות בארץ לרבות פרוט שטחים במטרים רבועים‪.‬‬
‫האגרה השנתית המרוכזת לכל הלולים לא תפחת מ‪ 0-‬מיליון ‪ ₪‬לשנה או לא תפחת מסכום השטחים‬
‫של כל הלולים במטרים ריבועים מוכפל ב‪ 51-‬אגורות (הגבוהה מבין שני החישובים) (כאשר החישוב‬
‫של ‪ 51‬אגורות נובע מכך שלפי רמת הסיכון תערך ביקורת אחת לחמש שנים)‬
‫האגרה תשולם על ידי המועצה לענף הלול במהלך חודש ינואר מדי שנה על פי פירוט השטחים‬
‫ברשימה שתועבר בינואר מדי שנה‪.‬‬
‫האגרה השנתית הארצית המרוכזת המשולמת על ידי המועצה לענף הלול תחליף את האגרות‬
‫השנתיות הנדרשות לתשלום מהלולים של מגדלי העופות‪.‬‬
‫שד' רחבעם זאבי פינת מרילנד‪ ,‬ראשל"צ ת‪.‬ד‪ 4541 .‬מיקוד ‪ 15744‬טלפון‪ 03-9430773 :‬פקס‪03-9532233 :‬‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬דוא"ל ‪Rehavam Ze'evi BLVD, Rishon LeZion POB 4541 TEL:03-9430113 FAX:03-9532233‬‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫נציבות כבאות והצלה‬
‫אגף בטיחות אש וחקירות‬
‫‪National Firefighting and‬‬
‫‪Rescue Authority‬‬
‫‪Fire Safety and Investigations‬‬
‫ה‪ .‬לולים ללא היתר הקיימים לפני ‪ 0.0.5102‬יכללו במסגרת ההסדר הנ"ל ולא ידרשו לתשלומים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ו‪ .‬ביקורות בטיחות אש בלולים המפורטים בהסדר זה וקיימים ברשימה הנ"ל יערכו לאחר פניה של‬
‫ועדה מקומית לתכנון ובניה כחלק מתנאי הועדה למיסוד והסדרת בטיחות האש בלולים‪.‬‬
‫ז‪ .‬בביקורת חוו"ד למקרקעין (בלבד) בבקשה להיתר לתכנון ובניה (בניית לול חדש לאחר ‪ 0‬ינואר ‪)5102‬‬
‫תשולם בגינו אגרה על פי החוק וההסכם הנ"ל לא יחול עליו משנה ראשונה אולם יכנס להסדר‬
‫הכולל מהשנה השנייה ואילך‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫טפסר בכיר חיים תמם‬
‫ראש אגף בטיחות אש וחקירות‬
‫העתקים‪:‬‬
‫רב טפסר שחר איילון – נציב כבאות והצלה‬
‫טפסר בכיר שיקו בר דב – רא"ג מנהל ומש"א‬
‫ת‪/‬נהלים הוראות‬
‫שד' רחבעם זאבי פינת מרילנד‪ ,‬ראשל"צ ת‪.‬ד‪ 4541 .‬מיקוד ‪ 15744‬טלפון‪ 03-9430773 :‬פקס‪03-9532233 :‬‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬דוא"ל ‪Rehavam Ze'evi BLVD, Rishon LeZion POB 4541 TEL:03-9430113 FAX:03-9532233‬‬

Similar documents