לקריאת האיגרת במלואה לחץ כאן

Comments

Transcription

לקריאת האיגרת במלואה לחץ כאן
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה‪ ,‬בית‪-‬דגן‬
‫ח' שבט‪ ,‬תשע"ד‬
‫‪ 2‬ינואר‪1016 ,‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫ציבור מגדלי תרנגולות מטילות לביצי מאכל‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית‬
‫בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל‬
‫בהמשך למכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר‪ ,‬מר רמי כהן‪ ,‬מיום ‪ ,81.2.8.72‬בעניין‬
‫"התאמות נדרשות בענף ההטלה ובחינה מחדש של דרכים להסדרת הענף" ובשים לב להמלצות‬
‫ביניים שהוגשו מאת צוות ההיגוי לעדכון התכנית לקידום ענף ההטלה (להלן ‪ -‬הצוות)‪ ,‬הוחלט‬
‫לאפשר למגדלים לפעול לתיקון הליקויים הקיימים במשקם‪ ,‬ככל שישנם‪ ,‬ולעמוד בדרישות‬
‫המקצועיות של השירותים הווטרינריים‪.‬‬
‫דרישות אלו נקבעות במסגרת אחריות השירותים הווטרינריים על‪-‬פי דין לפעול למניעת הפצה של‬
‫מחלות בעלי חיים ולשם הגנה על בריאות הציבור ובריאות העופות ורווחתם‪.‬‬
‫לוח הזמנים המדורג ליישום הדרישות מתחלק לשני שלבים כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .7‬שלב א' ‪ -‬עד ליום ‪ 1‬יוני ‪ 4112‬הנכם נדרשים לפעול בהתאם למפורט בסע' א‪-‬יב להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬איסוף והחזקת הביצים בלול‬
‫‪ .7‬יש לאסוף את הביצים שהוטלו בלול בתדירות של אחת ליום לפחות‪.‬‬
‫‪ .8‬יש להחזיק את הביצים לאחר איסופן במבנה העומד בדרישות שלהלן‪:‬‬
‫‪ 8.7‬המבנה סגור ומוגן מפני חדירת בע"ח‪ :‬יונקים וציפורים‪.‬‬
‫‪ 8.8‬למבנה קירות ורצפה הניתנים לניקוי וחיטוי‪.‬‬
‫‪ 8.2‬המבנה יהיה נקי והחום בו לא יעלה על ‪ 8.‬מעלות צלזיוס בכל שעות היממה‪.‬‬
‫הטמפרטורה תבוקר באמצעות מדחום מינימום‪-‬מקסימום שיאופס מידי יום‪,‬‬
‫או רישום דיגיטלי מתאים‪.‬‬
‫‪ 8.2‬במבנה המיועד להחזקת ביצים תוחזקנה רק ביצים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 11 .‬בית‪-‬דגן‪ ,‬מיקוד‪ 5015001 :‬טל‪ 00-2861811 :‬פקס‪00-2861861 :‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העברת ביצים מהמשק אל תחנת המיון‬
‫‪ .7‬עגלות הביצים תסומנה במדבקה שתכלול את הפרטים הבאים‪ :‬שם הישוב‪ ,‬שם‬
‫המשק‪ ,‬מספר המשק‪ ,‬מספר לול ותאריך משלוח הביצים‪.‬‬
‫‪ .8‬הביצים תועברנה לתחנת המיון תוך ‪ 22‬שעות מהטלתן למעט בשבת ובחג תוך ‪18‬‬
‫שעות‪ .‬קרי‪ ,‬לפחות ‪ 2‬פעמים בשבוע‪.‬‬
‫‪ .2‬על המגדל לשמור ברשותו את רישום משלוחי הביצים לתחנת המיון או למחסן‬
‫האיסוף‪ .‬הרישום יכלול תאריכי הטלה‪ ,‬כמות הביצים ותאריכי שיווק‪ .‬המסמכים‬
‫המתעדים יהיו זמינים לביקורת בכל עת‪.‬‬
‫‪ .2‬אריזות ותבניות הביצים למשלוח תאוכסנה במקום נקי ויבש‪.‬‬
‫‪ .5‬אין לרחוץ ביצים לפני הוצאתן מהמשק‪.‬‬
‫ג‪ .‬יומן תפעול משק‬
‫על כל מגדל להחזיק יומן תפעול משק הכולל את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪ .7‬רישום יומי של מספר ביצים שהוטלו‬
‫‪ .8‬רישום יומי של תמותת עופות‪.‬‬
‫‪ .2‬תאריכי קבלת תערובת וכמותה‪ .‬על המגדל לשמור את תעודות המשלוח של אספקת‬
‫התערובת למשך שנתיים ולהציגה לשירותים הווטרינריים על פי דרישה‪.‬‬
‫‪ .2‬טיפולים תרופתיים בהתאם להתוויה לרבות; תאריך הטיפול‪ ,‬השם המסחרי של‬
‫התרופה‪ ,‬מספר אצווה‪ ,‬מינון‪ ,‬משך הטיפול‪ ,‬אופן מתן התרופה‪ ,‬התאריך בו ניתן‬
‫לשווק את הביצים (סיום מועד זמן המתנה)‪ .‬לצד רישום הטיפול‪ ,‬ירשם שם מבצע‬
‫הטיפול ותיווסף חתימתו‪ .‬בנוסף‪ ,‬על המגדל לשמור מרשמים שניתנו לו לצורך‬
‫הטיפול בעופות וקבלות על רכישתם בפועל למשך שנתיים ולהציגם לשירותים‬
‫הווטרינריים על פי דרישה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיעוד חיסונים‪ :‬תאריך החיסון‪ ,‬שם התרכיב‪ ,‬מס' אצווה ותוקף‪ ,‬דרך מתן החיסון‪,‬‬
‫שם המחסן‪.‬‬
‫‪ .6‬תיעוד הדברת מכרסמים וחרקים‪ :‬תאריכי ביצוע הדברה (נדרש ביצוע לפחות אחת‬
‫בשלושה חודשים)‪ ,‬התכשיר‪ ,‬שם המדביר ומס' רישיונו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רשתות הלול תקינות‪ ,‬שלמות ונקיות באופן שיאפשר מעבר אוויר חופשי‪ .‬הקירות‬
‫הבנויים של מבנה הלול‪ ,‬לרבות דלתות ושערים‪ ,‬תקינים ושלמים‪ .‬הלול אטום בפני חדירת‬
‫ציפורים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל פגרי העופות מפונים מהלול לפחות אחת ליום אל מתקן מתאים שאושר על ידי‬
‫השירותים הווטרינריים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המזון לעופות מוחזק במכלים סגורים ואטומים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מי השתייה הניתנים לעופות ראויים לשתיית בני אדם‪ ,‬מוחזקים במיכל סגור היטב שאין‬
‫נזילה ממנו‪ .‬כל עודפי המים במשק העופות מנוקזים באופן המונע התהוות שלוליות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 11 .‬בית‪-‬דגן‪ ,‬מיקוד‪ 5015001 :‬טל‪ 00-2861811 :‬פקס‪00-2861861 :‬‬
‫ח‪.‬‬
‫באחריות המגדל להציב על כל לול שלט ובו מצוין בבירור‪ ,‬באותיות וספרות בגובה ‪25‬‬
‫ס"מ לפחות‪ ,‬מספר המשק ומספר הלול כפי שרשום במערכת לבריאות העוף בשירותים‬
‫הווטרינריים‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫תרופות תוחזקנה בארון נקי ונעול‪ .‬תכשירי חיטוי והדברה יוחזקו בארון נעול נפרד‪ .‬על‬
‫האריזה של כל תרופה ותכשיר תצוין תכולתה‪ .‬כל תרופה תוחזק באריזתה המקורית‬
‫כאשר תווית התכשיר שלמה ונקיה‪ .‬ארונות האחסון יהיו מיועדים למטרה זו בלבד‬
‫ומוצבים בתוך מבנה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫תרכיבים יוחזקו בקירור בהתאם להוראות היצרן‪ .‬במשק בו מוחזק ציוד לחיסון‬
‫(מערפל‪ ,‬מרסס ומזרקים) יהיה הציוד במצב נקי‪ ,‬שלם ותקין‪.‬‬
‫יא‪ .‬אין להחזיק בתכשירים (תרופות‪ ,‬חומרי הדברה או תרכיבים) פגי תוקף‪ .‬באחריות‬
‫המגדל לפנותם מהמשק על פי המותר בחוק‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫המבנה‪ ,‬סביבת המבנה עד למרחק של ‪ 6‬מטרים ממנו‪ ,‬המתקנים והציוד בו‪ ,‬לרבות‬
‫עגלות לאיסוף ביצים‪ ,‬מאווררים‪ ,‬פתחי ניקוז‪ ,‬מערכות האבסה‪ ,‬מכלי השתייה ושקתות‬
‫יתוחזקו בקביעות ויהיו נקיים‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬יוני ‪ 4112‬תותר העברת פרגיות למשק מטילות רק בהיתר מרופא וטרינר‬
‫ממשלתי על פי תקנות מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) התשמ"ב ‪-‬‬
‫‪ .1894‬החל ממועד זה‪ ,‬השירותים הווטרינריים יתירו העברת אפרוחות או תרנגולות‬
‫המיועדות להטלת ביצי מאכל רק אל משקים שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בסעיפים‬
‫א' עד יב' לעיל‪.‬‬
‫‪ .8‬שלב ב' ‪ -‬החל במועד שיקבע לאחר בחינת הדו"ח הסופי שיוגש על‪-‬ידי הצוות‪ ,‬יתוגברו הפיקוח‬
‫והאכיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם לעניין הדרישות המפורטות בסע' יג‪-‬כא להלן‪.‬‬
‫יג‪ .‬המרחק ממשק העופות למשק עופות אחר שבו סוג עופות ושלוחה שונים‪ ,‬הוא לפחות ‪300‬‬
‫מטר‪.‬‬
‫יד‪ .‬בתום עונת ההטלה‪ ,‬כל המשקים בטווח של ‪ 2..‬מטר יהיו ריקים‪ ,‬ינוקו ויחוטאו טרם‬
‫אכלוס נוסף‪ .‬לא יותר אכלוס מטילות במשקים עד לסיום חיטוי וניקוי כל הלולים בטווח‬
‫זה ולאחר קבלת היתר בכתב מרופא וטרינר ממשלתי‪.‬‬
‫טו‪ .‬מבנה משק העופות מרוחק לפחות ‪ 30‬מטר מדרך ציבורית ו‪/‬או דרך המקשרת בין משקי‬
‫עופות‪.‬‬
‫טז‪ .‬לול יהיה בנוי בצורה שתמנע חדירת בעלי חיים לתוכו‪ ,‬ובפרט ; גודל חורי הרשת לא יעלה‬
‫על ‪ 2‬ס"מ כדי למנוע כניסת ציפורים וחולדות‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 11 .‬בית‪-‬דגן‪ ,‬מיקוד‪ 5015001 :‬טל‪ 00-2861811 :‬פקס‪00-2861861 :‬‬
‫יז‪ .‬רצפת הלול כולו יצוקה בטון‪ ,‬אספלט או חומר אחר בלתי חדיר למים הניתן לניקוי וחיטוי‬
‫בקלות‪ .‬רצפות הלול מוגבהות ב ‪ 30-‬ס"מ לפחות מעל פני הסביבה‪ .‬הרצפה בעלת שיפועים‬
‫ופתחים המאפשרים ניקוז הנוזלים והתשטיפים למערכת מתאימה‪.‬‬
‫יח‪ .‬שולי הלול החיצוניים‪ ,‬עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול עשויים‬
‫מבטון או מאספלט הניתנים לניקוי ולחיטוי בקלות‪.‬‬
‫יט‪ .‬משק העופות מגודר בגדר המונעת כניסת בני אדם ובעלי חיים ‪ ,‬שיש בה שער ומנעול והיא‬
‫מוצבת במרחק של לפחות ‪ 6‬מ' ממבנה הלול‪ .‬הגדר תהיה מעוגנת בתוך הקרקע וגובהה‬
‫יהיה לפחות ‪ 7.5.‬מטר מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫מכלי המזון מותקנים על גבי משטח מוצק‪ ,‬הניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ומוצב לפחות ‪2.‬‬
‫ס"מ מעל מפלס הקרקע‪.‬‬
‫כא‪ .‬במשקים שאין בהם אמצעי למילוי מכלי המזון מחוץ לגדר המשק – יש להקים מתקן‬
‫לחיטוי משאיות המאפשר חיטוי של המשאית מכל צדדיה ואושר ע"י השירותים‬
‫הווטרינריים‪.‬‬
‫לאחר המועד שיקבע בשלב ב' כאמור לעיל‪ ,‬לא יינתנו היתרי העברה למשקים וממשקים שלא‬
‫מתקיימים בהם כלל התנאים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪ .3‬ביקורות במשקי מטילות‪:‬‬
‫לצורך בדיקת העמידה בדרישות שפורטו לעיל‪ ,‬יבוצעו ביקורות בלולי תרנגולות המטילות‬
‫ביצי מאכל‪.‬‬
‫השירותים הווטרינריים יפעלו בנחישות ליישום הדרישות המקצועיות המפורטות באיגרת זו‪.‬‬
‫הצלחת התהליך תקדם את כלל הענף‪.‬‬
‫המגדלים נקראים לשתף פעולה למען בריאות הציבור‪ ,‬בריאות העופות ורווחתם ולמען פרנסה‬
‫טובה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ד"ר נדב גלאון‬
‫מנהל השירותים הווטרינריים‬
‫‪\d:\alice‬תגבור הפקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל ‪doc.4772‬‬
‫‪6‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 11 .‬בית‪-‬דגן‪ ,‬מיקוד‪ 5015001 :‬טל‪ 00-2861811 :‬פקס‪00-2861861 :‬‬

Similar documents