תוכנית הסבת פורשי צה"ל להוראה – המכללה האקדמית "

Transcription

תוכנית הסבת פורשי צה"ל להוראה – המכללה האקדמית "
‫"צוות" ‪ -‬ארגון גמלאי צה"ל‬
‫תעסוקה מרכז‬
‫מחלקת מופ"ת‬
‫מנהל הפרישה‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫בית הספר לחינוך‬
‫י"ב אדר תשע"ה‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫‪3‬‬
‫"צוות הטובים בחינוך" – המכללה האקדמית "בית ברל"‬
‫"קול קורא" להגשת מועמדות ללימודי הוראה בשנה"ל תשע"ו‬
‫רקע‬
‫‪ .1‬תכנית "צוות הטובים בחינוך"– במכללה האקדמית "בית ברל" מיועדת להכשרת פורשי צה"ל‬
‫)חברי "צוות"( ופורשי כוחות הביטחון‪ ,‬לחינוך ולהוראה בחטיבות עליונות‪ ,‬מתקיימת מאז ‪.1987‬‬
‫‪ .2‬לפורשי צה"ל חברי "צוות" וכוחות הביטחון‪ ,‬ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר בשל המוטיבציה‬
‫הערכית שלהם‪ ,‬יכולתם האינטלקטואלית‪ ,‬בשלותם והניסיון הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי‪-‬‬
‫ביטחוני‪.‬‬
‫מטרה‬
‫‪ .3‬מטרת התוכנית להכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים לחינוך והוראה ולסייע בידם לעשות את‬
‫המעבר מהמסגרת הצבאית‪-‬ביטחונית בה פעלו שנים רבות‪ ,‬למסגרות חינוכיות שהן שונות במהותן‪.‬‬
‫בתוך כך להביא למערכת החינוך כוחות איכותיים הרואים בחינוך ובהוראה קריירה שנייה ושליחות‪.‬‬
‫לפורשי צה"ל וכוחות הביטחון האפשרות והיכולת לתרום תרומה מכרעת להשבחת החינוך במדינת‬
‫ישראל‪.‬‬
‫שותפים לתוכנית‬
‫‪ .4‬לתכנית "צוות ‪ -‬הטובים בחינוך" שותפים‪" :‬צוות" – ארגון גמלאי צה"ל – יחידת התעסוקה; משרד‬
‫החינוך – מנהל עובדי הוראה; המכללה האקדמית "בית ברל" ‪ -‬הפקולטה לחינוך; אגף כח אדם במטה‬
‫הכללי – מח' מופ"ת ‪ -‬מנהל הפרישה‪.‬‬
‫מסגרת ומבנה התוכנית‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫הלימודים יתקיימו ב"מכללה האקדמית בית ברל" במסלול העל יסודי‪ .‬מכסת הלומדים בתכנית –‬
‫‪ 35‬תלמידים‪.‬‬
‫מועד פתיחת שנת הלימודים הרשמי הוא ‪ 25 -‬באוקטובר ‪ .2014‬התכנית תפתח כשבוע לפני כן‪,‬‬
‫בקורס "הוראת השואה" ויתקיים בין התאריכים‪ 18-22 :‬באוקטובר ‪ 2015‬בין השעות ‪08:30-‬‬
‫‪.16:00‬‬
‫משך הלימודים – שנה אקדמית אחת בלבד )שני סמסטרים בלימודי יום(‪ .‬שיעורי החינוך יתקיימו‬
‫בימי שני; ההתנסות המעשית תתקיים ביום ראשון או שלישי‪ ,‬לפי תחום הדעת; ההשלמות‬
‫הדיסציפלינאריות יתקיימו בהתאם למערכת השעות במכללה‪ .‬לכל סטודנט תוכן תכנית השלמות‬
‫דיסציפלינריות פרטנית‪ ,‬המתחשבת בלימודים קודמים‪.‬‬
‫מבנה התוכנית – במתווה הבסיס להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייבים‪ :‬לימודי החינוך‬
‫וההוראה העיוניים; התנסות מעשית במערכת החינוך ‪ +‬סמינריון דידקטי; השלמות‬
‫דיסציפלינאריות‪ ,‬על פי אקרדיטציה אישית )תכנית לימודים פרטנית(‬
‫רשימת מקצועות ההוראה ‪/‬חוגי הלימוד לבחירה במסגרת התכנית‪ :‬מתמטיקה‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬כימיה‪,‬‬
‫פיסיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬היסטוריה‪ ,‬ספרות‪ ,‬מקרא‪ ,‬תרבות ישראל כולל תושב"ע‪ ,‬לשון‪ ,‬גיאוגרפיה‪,‬‬
‫לימודי ארץ ישראל‪ ,‬לימודי הסביבה‪ ,‬ערבית‪ ,‬מדעי החברה ואזרחות‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫צוות" ארגון גמלאי צה"ל – מנהלת תעסוקה מרכז רחוב ברוך הירש ‪ 14‬ת"ד ‪ 2222‬בני‪-‬ברק ‪51202‬‬
‫טלפון‪ 03-6173536:‬פקס'‪E- MAIL:[email protected] 03-6169568:‬‬
‫‪ .10‬לימודים קודמים לתארים אקדמיים בתחומים החופפים למרכיבי הלימודים בהכשרה להוראה ו‪/‬או‬
‫בדיסציפלינה יקנו הכרה )בכפוף להחלטת המכללה‪ ,‬בהתאם למדיניות המועצה להשכלה גבוהה –‬
‫המל"ג(‪ .‬יש לציין כי תארים מתחומים שאינם חופפים את החוגים שצוינו בסעיף ‪ 9‬כגון‪ :‬מנהל‬
‫עסקים‪ ,‬וכלכלה יחייבו שנה מקדימה של השלמות דיסציפלינאריות שלא במסגרת כיתת "צוות"‬
‫ורק שנה לאחר מכן תתאפשר הגשת מועמדות לתכנית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .11‬הלימודים מיועדים לפורשי צה"ל ‪ -‬חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון‪ ,‬לבעלי השכלה אקדמאית‬
‫ממוסד לימודים המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬בחוג הלימוד שהוזכרו בסעיף ‪9‬‬
‫ונלמדים בבית הספר העל יסודי‪.‬‬
‫‪ .12‬על הפונים לעבור בהצלחה ראיונות קבלה שיתקיימו בחודשים יוני‪-‬יולי ‪ ,2015‬במסגרתם יבחנו‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬המרכיבים הבאים‪ :‬השכלה אקדמית קודמת‪ ,‬נכונות להגשמה עצמית בחינוך‪ ,‬מוטיבציה‬
‫חינוכית ומעוף‪ ,‬זמינות ללימודים ונכונות להשתלב במשרות הוראה בחטיבות עליונות עם סיום‬
‫ההכשרה‪.‬‬
‫שכר לימוד‬
‫‪ .13‬עלות כוללת לשנה"ל אחת כ‪).₪ 14.000-‬שכר הלימוד משולם במלואו למכללה ע"י המשתתף‬
‫בתכנית(‪ .‬עבור כל ‪ 1‬ש"ש )שעה שנתית( נוספת מעבר ל‪ 24 -‬ש"ש יחויב הסטודנט בשכר לימוד‬
‫בסך ‪ .₪ 585‬שכר הלימוד ולימודי ההשלמה צמודים למדד יולי ‪ .2015‬בנוסף‪ ,‬נגבה בעבור שרותי‬
‫מחשוב‪ ,‬דמי שמירה‪ ,‬סיור וביטוח תאונות אישיות סכום בסך ‪ + ₪ 920‬כ‪ ₪ 300-‬עבור קורס עזרה‬
‫ראשונה )פטור יינתן באם יוצג אישור על הכשרה זו(‪ .‬קיים הסדר לקבלת "מלגה מותנית" על סך‬
‫‪ ₪ 5.800‬בכפוף לאישור משרד החינוך‪ ,‬תמורת התחייבותו של המשתתף בתוכנית להשתלב במשרת‬
‫הוראה עם סיום הכשרתו )בהיקף של לפחות ‪ 1/3‬משרה במהלך שנת לימודים‪ .‬היה ועמד בהתניה‪,‬‬
‫המלגה תהפוך למענק(‪ .‬מלגה זו תינתן למשתתף‪ ,‬באמצעות "בנק מסד"‪ ,‬במהלך תקופת הלימודים‪.‬‬
‫‪ .14‬המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה"ל‪/‬כוחות הביטחון‪ ,‬שטרם מימשו את "סל הפרישה"‪ ,‬או חלק‬
‫ממנו‪ ,‬יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל"‪ ,‬על פי נהלי‬
‫מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות‪.‬‬
‫‪ .15‬חברי "צוות" שאינם זכאים כלל לסבסוד לימודי חוץ מ"סל הפרישה" של מנהל הפרישה‪ ,‬יקבלו סיוע‬
‫מארגון "צוות" לסבסוד שכר הלימוד בסך ‪) ₪ 2.000 -‬סכום שיועבר ישירות למוסד האקדמי(‪.‬‬
‫הנחיות לפעולה‬
‫‪ .16‬חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתוכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף‬
‫בה‪ ,‬יפנו למנהלת תעסוקה מרכז ‪ -‬אילנה שורר‪ ,‬עד לתאריך ‪ 30/4/2015‬תוך ציון הפרטים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫שם מלא‪ ,‬תעודת זהות‪ ,‬גיל‪ ,‬מספרי טלפון‪ ,‬כתובת מגורים‪ ,‬אימייל‪ ,‬השכלה )תואר ‪ I‬ו‪,( II -‬‬
‫דרגה צבאית‪ ,‬מועד פרישה מהשרות הצבאי‪ ,‬וחוג לימודי ההוראה המבוקש )כמפורט בסעיף ‪9‬‬
‫לעיל(‪ .‬הפנייה תהיה במייל חוזר או למייל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .17‬רשימת המועמדים תועבר ל"מכללה האקדמית בית ברל"‪ ,‬שם ימשיכו לנהל את הרשמת המועמדים‬
‫והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי ההוראה במסגרת התכנית ולצורך‬
‫זימונם לראיון הקבלה‪.‬‬
‫‪ .18‬המבקשים להגיש מועמדות יכינו מראש את המסמכים הבאים‪ :‬אישור תואר‪/‬י מלווה בצילום‬
‫של גיליונות הציונים המקוריים מהמוסד‪/‬ות האקדמי‪/‬יים בו למדו‪ .‬מסמכים אלה יועברו‬
‫למכללה לכשתתבקשו לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .19‬באם השתתפת בלימודים אלו בעבר או באם הנך לומד כיום בהכשרה להוראה‪ ,‬מכתב זה איננו‬
‫רלוונטי לגביך‪.‬‬
‫אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית‪ ,‬לברור והנחייה‪.‬‬
‫בהצלחה!!!‬
‫אילנה שורר‬
‫מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון‬
‫"צוות" ‪ -‬ארגון גמלאי צה"ל‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫צוות" ארגון גמלאי צה"ל – מנהלת תעסוקה מרכז רחוב ברוך הירש ‪ 14‬ת"ד ‪ 2222‬בני‪-‬ברק ‪51202‬‬
‫טלפון‪ 03-6173536:‬פקס'‪E- MAIL:[email protected] 03-6169568:‬‬