רשימות ספרים מעודכנות

Transcription

רשימות ספרים מעודכנות
‫רשימת ספרי לימוד ‪ -‬כיתה ז' תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫בקיאות‬
‫מסכת סוכה – שטיינזלץ וילנא‬
‫חוברת עבודה למסכת סוכה – הוצאה פנימית *‬
‫חוברת בקיאות המכילה שלושה נושאים – הוצאה פנימית *‬
‫‪ ‬סיירת תנ"ך‪ :‬יהושע‪-‬מלכים א'‬
‫‪ ‬רמב"ם‬
‫‪ ‬פרשת שבוע‬
‫רמב"ם יומי – ספר כיס‬
‫ספר יהושע ‪ -‬רש"י ומצודות‬
‫מגילת אסתר‬
‫תנ"ך שלם‬
‫תורה‬
‫חומש בראשית ‪ -‬מקראות גדולות‬
‫הלכה‬
‫ספר בנושא תפילין של הרב יוסף צבי רימון ‪ +‬חוברת תפילין הוצאה פנימית*‬
‫פניני הלכה כיס – ליקוטים א' (הרב מלמד)‬
‫חוברת פניני הלכה ליקוטים א' – הוצאה פנימית *‬
‫לשון והבעה‬
‫"מילה טובה מאוד" לכיתה ז' (ספר חדש מ‪)2012-‬‬
‫היסטוריה‬
‫מדור לדור חלק ב' (ניתן לרכוש משנה שעברה)‬
‫מדעים‬
‫מדעי החומר לכיתה ז' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫מדעי החיים לכיתה ז' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫מתמטיקה‬
‫מתמטיקה לכיתות ז' מסדרת צמרת ‪ -‬חלק א' ב' ג'‬
‫גמרא‬
‫נביא‬
‫אנגלית‪ -‬ד"א‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫אנגלית‪ -‬ב'‬
‫הערות‬
‫‪Holt – McDougal – Literature Interactive Reader for Grade 7 (new‬‬
‫)‪addition, last year's books cannot be used‬‬
‫‪Evan Moor – Spelling Book – Building Spelling Skills 6+‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Way To Go - ECB‬‬
‫‪Grammar Helper 3- UPP‬‬
‫‪ECB Unseens 2 - ECB‬‬
‫‪ ECB‬ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Move Ahead -‬‬
‫‪Grammar Worksheets 3 – ECB‬‬
‫‪20 Unseens 2 – ECB‬‬
‫אנגלית‪ -‬ג'‬
‫הספרים יירכשו לאחר הערכת המורה את התלמידים‬
‫מחשבים‪-‬‬
‫עתודה טכנולוגית‬
‫לשמירת עבודות – ‪Disk on key‬‬
‫יירכש במרוכז ‪ 78‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 35‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 25‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 10‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20+25‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫הוצאת מט"ח‬
‫הוצאת ת"ל‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫יצחק שלו ואתי עוזרי‬
‫‪Books will be purchased by‬‬
‫‪the school at the beginning‬‬
‫‪of the year‬‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫* כל החוברות בהוצאת הישיבה יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬
‫רשימת ספרי לימוד‪ -‬כיתה ח' תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫הערות‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫גמרא‬
‫מסכת סוכה – שטיינזלץ וילנא‬
‫חוברת עבודה למסכת סוכה – הוצאה פנימית *‬
‫יירכש במרוכז ‪ 78‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 35‬ש"ח‬
‫חוברת בקיאות המכילה שלושה נושאים – הוצאה פנימית *‬
‫‪ ‬סיירת תנ"ך‪ :‬יהושע‪-‬מלכים א'‬
‫‪ ‬רמב"ם‬
‫‪ ‬פרשת שבוע‬
‫רמב"ם יומי – ספר כיס‬
‫ספר שופטים ‪ -‬רש"י ומצודות‬
‫מגילת רות‬
‫יירכש במרוכז ‪ 25‬ש"ח‬
‫בקיאות‬
‫נביא‬
‫יירכש במרוכז ‪ 10‬ש"ח‬
‫תורה‬
‫חומש ויקרא – מקראות גדולות‬
‫הלכה‬
‫פניני הלכה כיס – ליקוטים ב' (הרב מלמד)‬
‫חוברת פניני הלכה ליקוטים ב' ‪ -‬הוצאה פנימית*‬
‫קיצור שולחן ערוך מקור חיים‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫לשון והבעה‬
‫"מילה טובה מאוד" לכיתה ח' (הוצאה מ‪)2012-‬‬
‫הוצאת מט"ח‬
‫היסטוריה‬
‫מדור לדור חלק ג' (ניתן לרכוש משנה שעברה)‬
‫מדעים‬
‫מתמטיקה‪-‬‬
‫עתודה טכנולוגית‪+‬‬
‫א'‪ 1‬א'‪ 2‬ב'‪ 1‬ב'‪2‬‬
‫מתמטיקה‪ -‬ב'‪3‬‬
‫אנגלית‪ -‬ד"א‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫אנגלית‪ -‬ב'‬
‫הקבצות של המורה‬
‫אודרי ודבי‬
‫הוצאת ת"ל‬
‫מדעי החומר לכיתה ח' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫מדעי החיים לכיתה ח' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫מתמטיקה לכיתה ח' חלק א'‪+‬ב'‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫אתי עוזרי ויצחק שלו‬
‫כל הקבוצות לרכוש‬
‫מחשבון מדעי‬
‫‪ .1‬סטטיסטיקה והסתברות הוצאת יה"ב‬
‫‪ .2‬הנדסה אנליטית הוצאת יה"ב‬
‫‪ .3‬קפ"ל ח' חלק א'‬
‫‪Holt – McDougal – Literature Interactive Reader for Grade 8‬‬
‫)‪(new addition, last year's books cannot be used‬‬
‫‪Write Source Skills Book for grade 8‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Keep Thinking - ECB‬‬
‫‪Grammar Helper 4 - UPP‬‬
‫‪ECB Unseens 3 - ECB‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Just Thinking – ECB‬‬
‫‪Grammar Worksheets 4 -ECB‬‬
‫‪20 Unseens 3 – ECB‬‬
‫אנגלית‪ -‬ב' –‬
‫המורה מיכל עזר‬
‫‪The books will be purchased by‬‬
‫‪the school at the beginning of the‬‬
‫‪year‬‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪ Join Us -‬מילון עברי אנגלי –‬
‫‪ 20 Unseens 3 – ECB‬אנגלי עברי אוקספורד‬
‫אנגלית‪ -‬ג'‬
‫הספרים יירכשו בתחילת השנה בביה"ס ע"י המורה‬
‫מחשבים‪-‬‬
‫עתודה טכנולוגית‬
‫רכישה מרוכזת בתחילת השנה‬
‫לשמירת עבודות – ‪Disk on key‬‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫*כל החוברות בהוצאת הישיבה יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬
‫רשימת ספרי לימוד‪ -‬כיתה ט' תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫הערות‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫גמרא‬
‫מסכת ברכות גמרות רגילות (מומלץ לרכוש מתלמידי ט' תשע"ד)‬
‫חוברת עבודה ברכות בקיאות הוצאה פנימית *‬
‫נביא‬
‫ספר שמואל א'–ב' מקראות גדולות‬
‫תנ"ך שלם‬
‫תורה‬
‫חומש שמות מקראות גדולות‬
‫מחשבת ישראל‬
‫משנתה של הציונות – הוצאה פנימית*‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫הלכה‬
‫פניני הלכה כיס ‪ -‬תפילה (הרב מלמד)‬
‫חוברת פניני הלכה תפילה ‪ -‬בהוצאה פנימית *‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫לשון והבעה‬
‫חוטבים לשון לכיתה ט' (ניתן לרכוש מתלמידי שנה קודמת)‬
‫הוצאת רכס‬
‫היסטוריה‬
‫‪ .1‬היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי‬
‫‪ .2‬ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד‪ :‬הנהגה‪ ,‬חברה ודת‪.‬‬
‫הוצאת מט"ח‬
‫אזרחות‬
‫אזרחות במדינת ישראל – חינוך לאזרחות פעילה ופיתוח חשיבה חט"ב‬
‫מדעים‬
‫כימיה במדעי החיים לכתה ט' (מהדורה חדשה)‬
‫יירכש במרוכז ‪ 34‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 25‬ש"ח‬
‫מסדרת ואלה תולדות‪( -‬ניתן לרכוש משנה שעברה)‬
‫מתמטיקה‬
‫אנגלית‪ -‬ד"א‬
‫הודעה תצא בהמשך‬
‫אנגלית‪ -‬ב'‬
‫אנגלית‪ -‬ג'‬
‫הוצאת מט"ח‬
‫כל הקבוצות לרכוש מחשבון מדעי‬
‫‪Holt – McDougal – Literature Interactive Reader for Grade 9 (new‬‬
‫)‪addition, last year's books cannot be used‬‬
‫‪Continuing with Write Source Skills for grade 8 from last year‬‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫הוצאת כינרת זמורה ביתן‬
‫‪The literature book will‬‬
‫‪be purchased through‬‬
‫‪the school at the‬‬
‫‪beginning of the year‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪ Imagine- ECB‬מילון עברי אנגלי –‬
‫‪ Grammar Helper 5- UPP‬אנגלי עברי אוקספורד‬
‫‪ECB Unseens 4 – ECB‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪ Just Imagine-ECB‬מילון עברי אנגלי –‬
‫‪ Grammar Helper 4 - UPP‬אנגלי עברי אוקספורד‬
‫‪20 Unseens 4 - ECB‬‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫‪ Join Us– Book + Workbook – ECB‬אנגלי עברי אוקספורד‬
‫*כל החוברות בהוצאת הישיבה‪ ,‬יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬
‫רשימת ספרי לימוד‪ -‬כיתה י' תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫הערות‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫גמרא‬
‫י'‪ ,1‬י'‪ ,3‬י'‪ :5‬מסכת בבא מציעא חלק א' – שטיינזלץ וילנא‬
‫במעגלי הלכה ‪ -‬דינים ומבוא למסלול תושב"ע‬
‫חוברת לימוד‪ -‬התפילה כמפגש – הוצאת מרכז הלכה‬
‫י'‪:1‬‬
‫י'‪ ,2‬י'‪ ,4‬י'‪ :6‬מסכת בבא מציעא – גמרא רגילה‬
‫חוברת עזר ללימוד גמרא "חברותא"‬
‫אסופת סוגיות למסכת בבא מציעא – הוצאת מרכז הלכה‬
‫יירכש במרוכז ‪ 78‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 35‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 35‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 38‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 15‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫מחשבת ישראל‬
‫משנתה של הציונות – הוצאה פנימית *‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫תורה‬
‫חומש במדבר עם מקראות גדולות‬
‫תנ"ך שלם ללא פירושים‬
‫נביא‬
‫ספר שמואל מקראות גדולות‬
‫ספר מלכים מקראות גדולות‬
‫הלכה‬
‫פניני הלכה כיס – ליקוטים ב' (הרב מלמד)‬
‫חוברת פניני הלכה ליקוטים ב' ‪ -‬הוצאה פנימית *‬
‫לשון והבעה‬
‫הבעה ותחביר – אפשרות א' (ניתן לרכוש מתלמידי שנה קודמת)‬
‫‪ .1‬המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה‬
‫‪ .2‬שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו‬
‫ספרות‬
‫היסטוריה‬
‫משברים ותקומה – כרך ראשון – מסורת ומהפכות‬
‫מחשבים מגמה על‬
‫רשימת הספרים תתפרסם בתחילת שנה‬
‫מתמטיקה‪ 3 -‬יח"ל‬
‫ספר לשאלונים ‪( 801+802‬ספר כתום)‬
‫מתמטיקה‪ 4 -‬ו‪5-‬‬
‫יח"ל‬
‫מתמטיקה לשאלונים ‪ 806 ,804‬כרך א' (ספר כתום‪/‬אדום)‬
‫מתמטיקה י'‪1‬‬
‫הספר לשאלון ‪ 801‬של פנינה גלבוע‬
‫אנגלית‪ -‬ד"א‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫אנגלית‪ -‬ב'‬
‫אנגלית‪ -‬ג'‬
‫‪Literature program 5 Points – Option 2 – UPP‬‬
‫‪The Wave by Morton Rhue‬‬
‫‪More Module G Practice Papers – ECB‬‬
‫ ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Master Class - ECB‬‬‫ממשיכים משנה שעברה ‪Grammar Helper 5 - UPP‬‬
‫‪Tests for Module E - ECB‬‬
‫‪Literature program 5 Points – Option 2 – UPP‬‬
‫‪ Making Sense – ECB‬ספר ‪ +‬חוברת עבודה‬
‫‪Grammar Worksheets 5 - ECB‬‬
‫‪Literature program 4 Points – Option 2 – UPP‬‬
‫הספרים יירכשו לאחר הערכת המורה את התלמידים‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 20‬ש"ח‬
‫קורן נשר שרעבי‬
‫ונגה גנאל‬
‫מרק האדון‬
‫ש"י עגנון‬
‫הוצאת מכון הר ברכה‬
‫אתי עוזרי ויצחק שלו‬
‫בני גורן‬
‫הוצאת דוד‬
‫מילון ‪OXFORD‬‬
‫עברי– אנגלי‪,‬‬
‫אנגלי– עברי‬
‫(המילון הלבן)‬
‫ספרי הלימוד באנגלית‬
‫ישמשו את התלמידים‬
‫בכיתות י'‪ -‬י"א‬
‫מילון ‪OXFORD‬‬
‫עברי– אנגלי‪ ,‬אנגלי–‬
‫עברי (המילון הלבן)‬
‫*כל החוברות בהוצאת הישיבה יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬
‫רשימת ספרי לימוד‪ -‬כיתה י"א תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫הערות‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫גמרא‬
‫י"א‪ ,1‬י"א‪:2‬‬
‫מסכת בבא מציעא חלק א' – שטיינזלץ וילנא‬
‫ספרות השו"ת משפט חברה ורפואה‬
‫י"א‪ ,3‬י"א‪:4‬‬
‫מסכת בבא מציעא – גמרא רגילה‬
‫חוברת עזר ללימוד גמרא "חברותא"‬
‫אסופת סוגיות למסכת בבא מציעא‬
‫יירכש במרוכז ‪ 38‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 15‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 22‬ש"ח‬
‫מחשבת ישראל‬
‫אמונה וגאולה– מהדורה ניסיונית של משרד החינוך‬
‫יירכש במרוכז ‪ 25‬ש"ח‬
‫תנ"ך‬
‫תנ"ך שלם ללא פירושים‬
‫חומש בראשית מקראות גדולות‬
‫ספרי תנ"ך נוספים ימסרו בתחילת השנה על פי תוכנית הלימודים המעודכנת‬
‫לשון והבעה‬
‫עדכון בהמשך‬
‫ספרות‬
‫בית הבובות‬
‫היסטוריה‬
‫יירכש במרוכז בתחילת שנה‬
‫מתמטיקה‪ -‬מ‪ .‬אוחיון‬
‫מתמטיקה ויזואלית ספר לשאלון ‪ 802‬א'‪+‬ב'‬
‫הוצאת דוד‬
‫‪ .1‬הספר משנה שעברה לשמור לכיתה י"ב‬
‫‪ .2‬ספר ‪( 803‬תכלת עם פס אפור)‬
‫‪ .1‬ספר לשאלון ‪ 035804‬חלקים ב'‪+1‬ב'‪2‬‬
‫‪ .2‬מתמטיקה לבגרות ‪( 804‬צבע כחול)‬
‫‪ .1‬ספר לשאלון ‪ 035806‬חלקים ב'‪+1‬ב'‪2‬‬
‫‪ .2‬מתמטיקה לבגרות ‪( 806‬צבע צהוב)‬
‫אתי עוזרי ויצחק שלו‬
‫אתי עוזרי ויצחק שלו‬
‫בני גורן‬
‫אדית ומריאן‬
‫בני גורן‬
‫אדית ומריאן‬
‫מתמטיקה‪ 3 -‬יח"ל‬
‫מתמטיקה‪ 4 -‬יח"ל‬
‫מתמטיקה‪ 5 -‬יח"ל‬
‫אנגלית ד"א‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫יירכש במרוכז ‪ 78‬ש"ח‬
‫יירכש במרוכז ‪ 35‬ש"ח‬
‫הנריק איבסאן‬
‫‪Mastering Module G - ECB‬‬
‫‪More Module G Practice Papers – ECB‬‬
‫‪Further information about the curriculum and Bagrut will be given by‬‬
‫‪the teacher at the beginning of the year‬‬
‫ממשיכים עם ‪MASTER CLASS‬‬
‫‪Literature program 5 points – Option 2 - UPP‬‬
‫‪More Module E practice papers - ECB‬‬
‫‪The Wave – Morton Rhue‬‬
‫ממשיכים עם רוב‬
‫הספרים משנה שעברה‪.‬‬
‫שימו לב לשינויים‬
‫‪Practice Papers for Module G‬‬
‫אנגלית‪ -‬ב'‬
‫אנגלית‪ -‬ג'‬
‫‪Exam Practice for Module C - ECB‬‬
‫‪Mastering Modules C, E - ECB‬‬
‫‪Literature Program 4 Points – Option 2 – UPP‬‬
‫חוברת ספרות אנגלית תירכש בישיבה בתחילת השנה‬
‫ממשיכים עם חוברת ‪TESTS FOR MODULE A‬‬
‫ממשיכים עם רוב‬
‫הספרים משנה שעברה‪.‬‬
‫שימו לב לשינויים‬
‫*כל החוברות בהוצאת הישיבה יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬
‫רשימת ספרי לימוד‪ -‬כיתה י"ב תשע"ו‬
‫מקצוע‬
‫תלבושת אחידה‬
‫גמרא‬
‫תנ"ך‬
‫מחשבת ישראל‬
‫אזרחות‬
‫שם הספר‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫י"ב‪ :1‬מסכת סוכה– שטיינזלץ וילנא‬
‫בית חינוך ומשפחה ‪ -‬הוצאת מעלות‬
‫י"ב‪ :5‬מסכת בבא מציעא חלק א' – שטיינזלץ וילנא‬
‫בית חינוך ומשפחה ‪ -‬הוצאת מעלות‬
‫י"ב‪ :3‬מסכת סנהדרין – המשך משנה שעברה‬
‫בית חינוך ומשפחה ‪ -‬הוצאת מעלות‬
‫לקט מצוות‬
‫י"ב‪ ,2‬י"ב‪ :4‬מסכת בבא מציעא – גמרא רגילה‬
‫חוברת עזר ללימוד גמרא "חברותא"‬
‫אסופת סוגיות למסכת בבא מציעא‬
‫במעגלי הלכה ‪ -‬דינים ומבוא ל"מסלול תלמוד"‬
‫קיצור הלכות שמיטה של הרב רימון – הוצאת מרכז הלכה‬
‫ספרות השו"ת ‪ -‬משפט חברה ורפואה‬
‫תנ"ך שלם ללא פירושים‬
‫חומש דברים ‪ -‬מקראות גדולות‪.‬‬
‫ספרים‪ :‬מלכים‪ ,‬ירמיהו עזרא ונחמיה – מקראות גדולות‬
‫בנוסף‪ ,‬לתלמידי ‪ 5‬יח"ל‪ :‬ספרים חגי ואיוב ‪ -‬מקראות גדולות‬
‫סוגיה ‪ - 6‬בחירה‪ ,‬השגחה‪ ,‬שכר ועונש ‪ -‬הוצאת אליצור עמנואל‬
‫סוגיה ‪ - 4‬תפילה ‪ -‬הוצאת אליצור עמנואל‬
‫להיות אזרחים בישראל‬
‫חוברת השלמה ‪ -‬להיות אזרחים בישראל‬
‫מתמטיקה מ‪ .‬אוחיון‬
‫ספר לשאלון ‪ 803‬של פנינה גלבוע‬
‫מתמטיקה ‪ 3 -‬יח"ל‬
‫ספר לשאלון ‪ 801-802‬התוכנית החדשה (כתום) הספר מכיתה י'‬
‫‪+‬מאגר חדש של שאלון ‪802‬‬
‫‪ .1‬ספר לשאלון ‪805‬‬
‫‪ .2‬מתמטיקה לבגרות ‪( 805‬צבע סגול)‬
‫‪ .1‬ספר לשאלון ‪ 807‬כרך ג'‪ 1‬וכרך ג'‪2‬‬
‫‪ .2‬הכנה לבחינות במתמטיקה שאלון ‪( 807‬צבע אדום)‬
‫‪Tests for Module G - ECB‬‬
‫‪More Module G Practice Papers - ECB‬‬
‫מתמטיקה ‪ 4 -‬יח"ל‬
‫מתמטיקה ‪ 5 -‬יח"ל‬
‫אנגלית ‪ 5 -‬יח"ל‪:‬‬
‫אנגלית ‪ 4 -‬יח"ל‪:‬‬
‫הערות‬
‫מילון ‪ OXFORD‬עברי – אנגלי‪ ,‬אנגלי – עברי או מילונית לפי ההתאמה‬
‫ממשיכים עם ‪Mastering Module E – ECB‬‬
‫‪More Module E Practice Papers -ECB‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 78‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 15‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 78‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 15‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 15‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 25‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 38‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 15‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 22‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 35‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 10‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 35‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 35‬‬
‫יירכש במרוכז ‪₪ 35‬‬
‫הוצאת תל‬
‫הוצאת תל‬
‫הוצאת דוד‬
‫אתי עוזרי ויצחק שלו‬
‫משה"ח‬
‫בני גורן‬
‫אדית ומריאן‬
‫בני גורן‬
‫אדית ומריאן‬
‫מילון אוקספורד עברי‪-‬‬
‫אנגלי‪-‬אנגלי‪-‬עברי‬
‫מגמות‬
‫כיתה‬
‫מקצוע‬
‫י'‬
‫כימיה‬
‫הערות‬
‫שם הספר‬
‫בסביבת הכימיה‬
‫ד"ר דבורה יעקבי‬
‫‪ .1‬יחסים וקשרים בעולם החומרים – תמי לוי נחום‬
‫‪" .2‬כימיה זה בתוכנו" – דבורה קצביץ‬
‫‪ .3‬טעם של כימיה – ד"ר אורית הרשקוביץ‬
‫‪" .4‬הכימיה שבינינו" – ספר בחינות בגרות‬
‫‪ .1‬אנרגיה בקצב הכימיה‬
‫‪ .2‬ביוכימיה – הכימיה של חלבונים וחומצות גרעין‬
‫התא יחידת החיים –‬
‫האוניברסיטה העברית – המרכז להוראת המדעים‬
‫‪ .1‬ממשיכים את הספרים מכיתה י'‬
‫‪ .2‬התא יחידת החיים –‬
‫האוניברסיטה העברית – המרכז להוראת המדעים‬
‫‪ .3‬פרקים באקולוגיה – מהדורה חדשה מורחבת‪,‬‬
‫האוניברסיטה העברית – המרכז להוראת המדעים‬
‫‪ .1‬יש לשמור את הספרים מכיתה י"א‬
‫‪ .2‬פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה ‪-‬האוניברסיטה‬
‫העברית – המרכז להוראת המדעים‬
‫‪ .3‬הזנה בצמחים ובבעלי חיים ‪ -‬האוניברסיטה העברית –‬
‫המרכז להוראת המדעים‬
‫מכון ויצמן‬
‫מכון ויצמן‬
‫טכניון‬
‫משה זמיר‬
‫חנה ברנהולץ‪ ,‬לאורה פלד ורות‬
‫וינקלר‪.‬‬
‫בתיה גלעד‪ ,‬רחל נוסינוביץ‪,‬‬
‫רונית נעמן ונורית בשן‪.‬‬
‫י'‪-‬י"א‬
‫מכניקה‬
‫ד"ר דוד זינגר‬
‫י"ב‬
‫חשמל ומגנטיות‬
‫ד"ר דוד זינגר‬
‫י'‬
‫אטלס אוניברסיטאי חדש או אטלס ישראל החדש‬
‫י"א‬
‫אטלס אוניברסיטאי חדש או אטלס ישראל החדש‬
‫י"ב‬
‫אטלס אוניברסיטאי חדש או אטלס ישראל החדש‬
‫י"א‬
‫י"ב‬
‫י'‬
‫י"א‬
‫ביולוגיה‬
‫י"ב‬
‫ד"ר מרים כרמי ואידית וייסלברג‬
‫ד"ר מירי ברק‬
‫חיה גרוס ויהודית עתידיה‬
‫חיה גרוס ויהודית עתידיה‬
‫רות אמיר‬
‫פיסיקה‬
‫גיאוגרפיה‬
‫תקשורת‬
‫י'‪-‬י"א‪-‬י"ב אין צורך בספרי לימוד‬
‫משפטים‬
‫ט'‪-‬י'‪-‬י"א‬
‫מחשבים‪-‬‬
‫מגמת על‬
‫תשלום ‪ ₪ 200‬ברישום למגמה עבור העמותה‬
‫"נוער שוחר משפט"‬
‫הספרים יירכשו במשך השנה לפי דרישה של העמותה‪.‬‬
‫י' י"א‬
‫עצוב תוכנה מבוסס עצמים שפת ‪JAVA‬‬
‫הוצאת האונ' העברית‬
‫י"א‬
‫חוברת מקורות שתירכש במרוכז בתחילת שנה‬
‫עלות עלות ‪ 30‬ש"ח‬
‫י"ב‬
‫‪ .1‬קראי פליציה‪ ,‬פנים רבות לגבורה – קהילת קרקוב‬
‫בתקופת הכיבוש הנאצי‪ ,‬הוצאת בית הספר המרכזי‬
‫להוראת השואה‪ ,‬יד ושם‪ ,‬ירושלים‪.2002 ,‬‬
‫‪ .2‬פלורסהיים יונינה‪ ,‬תולדות ארצות הברית‪ :‬חזון‪,‬‬
‫משברים וצמיחה‪ ,‬הוצאת מרכז זלמן שז"ר‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫רשימת ספרי לימוד ‪ -‬כיתה ח'‪ 1‬תשע"ו‬
‫שם הספר‬
‫מקצוע‬
‫הערות‬
‫תלבושת אחידה‬
‫מכנס ארוך‪ ,‬ציצית‪ ,‬חולצה "פולו" או ‪ T shirt‬עם סמל הישיבה‬
‫משנה‬
‫ספר משנה‪ -‬מסכת "סוכה" משניות מאירות‪ -‬הוצאת ר' אברהם חשין‬
‫יירכש במרוכז בתחילת‬
‫השנה ע"י המורה ‪ 40‬ש"ח‬
‫נביא‬
‫ספר "שופטים" – רש"י ומצודות‬
‫חוברת עבודה לספר שופטים‬
‫יירכש במרוכז בתחילת‬
‫השנה ע"י המורה ‪ 25‬ש"ח‬
‫תורה‬
‫חומש ויקרא ‪ -‬מקראות גדולות‬
‫הלכה‬
‫קיצור שולחן ערוך מקור חיים‬
‫תנאים‬
‫חוברת עבודה – הוצאה פנימית‬
‫לשון והבעה‬
‫"מילה טובה מאוד" לכיתה ז' (ספר חדש מ‪ )2012-‬ממשיכים משנה קודמת‬
‫היסטוריה‬
‫חוברת בהוצאה פנימית תירכש בתחילת שנה‬
‫מדעים‬
‫מדעי החומר לכיתה ח' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫מדעי החיים לכיתה ח' (קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי")‬
‫‪ .4‬סטטיסטיקה והסתברות הוצאת יה"ב‬
‫‪ .5‬הנדסה אנליטית הוצאת יה"ב‬
‫‪ .6‬קפ"ל ח' חלק א'‬
‫מתמטיקה – ח'‪1‬‬
‫אנגלית‪ -‬מימי‬
‫אנגלית‪ -‬ד"א‬
‫אנגלית‪ -‬א'‬
‫הספרים יירכשו בתחילת השנה בביה"ס ע"י המורה‬
‫הוצאת מט"ח‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫מהדורה חדשה –הוצאת מט"ח‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫אנגלי עברי אוקספורד‬
‫‪Holt – McDougal – Literature Interactive Reader for Grade 8 (new‬‬
‫)‪addition, last year's books cannot be used‬‬
‫‪Write Source Skills Book for grade 8‬‬
‫ספר ‪ +‬חוברת עבודה ‪Keep Thinking - ECB‬‬
‫מילון עברי אנגלי –‬
‫‪ Grammar Helper 4 - UPP‬אנגלי עברי אוקספורד‬
‫‪ECB Unseens 3 - ECB‬‬
‫‪The books will be purchased‬‬
‫‪by the school at the beginning‬‬
‫‪of the year‬‬
‫* כל החוברות בהוצאת הישיבה יעלו בגרסה אלקטרונית לאתר הישיבה‬