רשימת ספרי הלימוד

Transcription

רשימת ספרי הלימוד
‫בס"ד‬
‫תלמידי כיתה ז'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫הנושא‬
‫שם הספר‬
‫תנ"ך‬
‫מחשבת‬
‫ישראל‬
‫לשון‬
‫מתמטיקה‬
‫תנ"ך שלם ללא פרושים‬
‫קסם הסידור מבחר פרקי תפילה מרכזיים בתרבות ישראל‪ ,‬בהוצאת מכון הרטמן‬
‫ציוני דרך ‪ .‬מסע זהות יהודי ישראלי בשבילי תרבות ישראל ‪ ,‬בהוצאת מכון הרטמן‬
‫בדרך הקל"ה חלק א' – רבקה מוצפי ומיכל שחר )רכס(‬
‫מתמטיקה משולבת לכיתה ז' חלק א' – מכון וייצמן‪.‬‬
‫ספרים נוספים יירכשו בהמשך‪.‬‬
‫‪Native Speakers‬‬
‫‪th‬‬
‫‪Grammar for Writing for 7 Grade (Books will be purchased in bulk by the school‬‬
‫‪and then sold and distributed to the students in the beginning of the school year)/‬‬
‫)‪The Giver by Lois Lowry (on hold at Tzomet Sfarim, Kanyon Azrieli‬‬
‫אנגלית‬
‫הקבצות א‪ - 1‬ב‪1‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P.‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Live and Learn -‬‬
‫ספרי ספרות ודקדוק יפורסמו בתחילת השנה אחרי חלוקה להקבצות‬
‫ספרוני קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫‪Non- readers‬‬
‫התלמידים יוערכו בתחילת השנה באופן אינדוידואלי וייודעו איזה ספרים לרכוש‪.‬‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – אנגלי‪ -‬עברי ‪ /‬עברי ‪ -‬אנגלי ‪ PASSPORT‬או ‪OXFORD‬‬
‫מדע‬
‫וטכנולוגיה‬
‫היסטוריה‬
‫ספרות‬
‫תל"מ‪ /‬מהות‬
‫שם הספר יימסר בתחילת השנה‬
‫"מסע אל העבר" – עולמות נפגשים – נוצרים‪ ,‬מוסלמים ויהודים מאות ‪ ,5-16‬בהוצאת‬
‫מט"ח‪.‬‬
‫"שורשים וכנפיים" לכיתות ז' ‪ /‬מ' מיינר‪ ,‬ש' פרידור‪ ,‬ב' גלר‪-‬טליתמן‪ ,‬בהוצאת כנרת‪.‬‬
‫חוברת תירכש במרוכז בתחילת השנה‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‬
‫הצוות החינוכי‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫תלמידי כיתה ח'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫הנושא‬
‫שם הספר‬
‫תנ"ך‬
‫מחשבת‬
‫ישראל‬
‫תנ"ך שלם‪ ,‬ללא פרושים‬
‫ערכים במועדם ‪ ,‬בעקבות לוח השנה העברי ‪ ,‬בהוצאת מכון הרטמן –מהדורה‬
‫חדשה לשנת תשע"ג‪.‬‬
‫בשבילי אבות‪ :‬מבחר משניות מתוך פרקי אבות ‪ -‬הוצאת מכון שלום הרטמן‬
‫‪2011‬‬
‫בדרך הקלה חלק ב' – רבקה מוצפי ומיכל שחר)רכס(‪ ,‬חוברת בצבע סגול‬
‫באופן יסודי ומורכב‪-‬אל תוך האטום‪ /‬מט"מון מל"מ רחובות‪.‬‬
‫רבייה והתפתחות ביצורים חיים ‪ /‬ת"ל הוצאת מעלות‪.‬‬
‫הקבצה א'‪ + 1‬א'‪) 2‬קבוצה ‪ –(1‬מתמטיקה משולבת לכיתה ח' מסלול כחול‪,‬‬
‫מכון וייצמן חלק א' )ספר נוסף יירכש בהמשך(‬
‫הקבצה ב'‪ + 1‬מיצוי – מתמטיקה משולבת לכיתה ח' מסלול ירוק חלק א'‪ ,‬מכון‬
‫וייצמן )ספר נוסף יירכש בהמשך(‬
‫לשון‬
‫מדע‬
‫וטכנולוגיה‬
‫מתמטיקה‬
‫אנגלית‬
‫דוברי אנגלית ‪Native Speakers‬‬
‫‪th‬‬
‫‪Grammar for Writing for 7 Grade( Sadlier) - continue from last year‬‬
‫)‪The Outsiders, by S.E. Hinton (on hold at Tzomet Sfarim, Kanyon Azrieli‬‬
‫הקבצות א‪ -1‬א‪2‬‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B .‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Navigator -‬‬
‫ספר ספרות ‪ Looking into Literature (Book 2) -‬מוציא לאור ‪U.P.P.‬‬
‫ספרוני קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה ב‪) 1‬הקבוצה של גלית(‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B .‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Get Together‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P‬‬
‫‪Grammar Helper 3‬‬
‫ספר דקדוק‬
‫הקבצה ב ‪) 2‬הקבוצה של נאווה(‬
‫‪ Get Together‬מוציא לאור ‪E.C.B‬‬
‫ספר וחוברת עבודה‬
‫‪U.P.P‬‬
‫מוציא לאור‬
‫ספר דקדוק ‪Grammar Helper 3‬‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – אנגלי‪ -‬עברי ‪ /‬עברי ‪ -‬אנגלי ‪ PASSPORT‬או ‪OXFORD‬‬
‫היסטוריה‬
‫מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות ‪ 16-19‬בהוצאת מט"ח‬
‫ערבית‬
‫שפה מספרת תרבות חלק א' ספר וחוברת עבודה‪ /‬אלה ולסטרה‪ .‬המהדורה‬
‫החדשה בלבד‬
‫תל"מ‪ /‬מהות‬
‫תירכש חוברת במרוכז בתחילת השנה‪.‬‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‬
‫הצוות החינוכי‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫תלמידי כיתה ט'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫הנושא‬
‫שם הספר‬
‫ספרות‬
‫אזרחות‬
‫ערבית‬
‫שורשים וכנפיים לכיתה ט'‪ /‬מיינר‪ ,‬גלר ופרידור הוצאת כנרת‪.‬‬
‫אזרחות במדינת ישראל ‪ ,‬ד"ר דוד שחר בהוצאת כנרת‪.‬‬
‫"שפה מספרת תרבות" חלק ב' ‪ /‬אלה ולסטרה‪.‬‬
‫תנ"ך‬
‫מחשבת‬
‫ישראל‬
‫לשון‬
‫מתמטיקה‬
‫תנ"ך שלם ללא פרושים‬
‫חוברת "יחיד וחברה" הוצאת מכון הרטמן )חוברת כתומה( מהדורה רביעית‬
‫‪.2008‬‬
‫"בין המילה לטקסט" שאלון א' )יפעת שרעבי ונגה גנאל(‪.‬‬
‫הקבצה א'‪ + 1‬א'‪) 2‬הדס(– מתמטיקה משולבת לכיתה ט' מסלול כחול‪ ,‬מכון‬
‫וייצמן חלק א' )ספר נוסף יירכש בהמשך(‬
‫הקבצה א'‪ 2‬קבוצה ‪) 2‬יונית( ‪ +‬ב'‪ - 1‬מתמטיקה משולבת לכיתה ט' מסלול‬
‫ירוק חלק א'‪ ,‬מכון וייצמן )ספר נוסף יירכש בהמשך(‬
‫אנגלית‬
‫דוברי אנגלית ‪Native Speakers‬‬
‫‪Grammar for Writing for 9th grade, publisher: Sadlier (Books will be‬‬
‫‪purchased in bulk by the school and then sold and distributed to the‬‬
‫‪students in the beginning of the school year. Students will use this‬‬
‫)‪book for grades 9-11.‬‬
‫‪The Wednesday Wars by Gary D. Schmidt; publisher: Sandpiper (on‬‬
‫)‪hold at Tzomet Sfarim, Kanyon Azrieli‬‬
‫‪Students may be required to purchase an additional literature book in‬‬
‫‪the second semester.‬‬
‫הקבצות א‪1‬‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Mind Matters‬‬
‫ספר ספרות )‪ Celebrating Literature (Book 3‬מוציא לאור‬
‫ספרוני קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה א‪) 2‬הקבוצה של גלית(‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪On Track‬‬
‫מוציא לאור‬
‫ספר דקדוק ‪Grammar Helper 4‬‬
‫‪U.P.P‬‬
‫‪U.P.P‬‬
‫הקבצה ב ‪) 1‬הקבוצה של נאווה(‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪ English for Today‬מוציא לאור ‪E.C.B‬‬
‫‪U.P.P‬‬
‫מוציא לאור‬
‫ספר דקדוק ‪Grammar Helper 3‬‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – אנגלי‪ -‬עברי ‪ /‬עברי ‪ -‬אנגלי ‪ PASSPORT‬או‬
‫‪OXFORD‬‬
‫ביולוגיה‬
‫פיזיקה‬
‫היסטוריה‬
‫תל"מ‪ /‬מהות‬
‫עולם התזונה בצמחים בבע"ח ובאדם‪ /‬מט"ח‪.‬‬
‫חידת התורשה ‪ /‬מט"ח )מהדורה חדשה ספר כחול(‬
‫עולם של אנרגיה ‪ /‬ת"ל הוצאת מעלות‬
‫מסע אל העבר – "העולם המודרני במשבר ‪ – "1870-1939‬הוצאת‬
‫מט"ח‪.‬‬
‫מעגלי שייכות‬
‫חוברת ירוקה ניתנת לתלמידים מביה"ס‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‬
‫הצוות החינוכי‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫תלמידי כיתה י'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫הנושא‬
‫תנ"ך‬
‫מחשבת ישראל‬
‫לשון‬
‫מתמטיקה‬
‫היסטוריה‬
‫אנגלית‬
‫שם הספר‬
‫תנ"ך שלם ללא פרושים‪,‬‬
‫תנ"ך לבגרות ‪ /‬פלורה וינצקי על פי תוכנית הלימודים החדשה‪.‬‬
‫ובחרת בחיים ‪ /‬הוצאת ת"ל משרד החינוך‬
‫בין המילה לטקסט שאלון א' – יפעת שרעבי ונגה גנאל )משנה שעברה(‬
‫מעבר למילים שלב א ‪ /‬ד"ר דולי לוי ומאיה דלל )הוצאת רכס( )יש לרכוש גם את חוברת התשובות(‬
‫במהלך השנה תתכן רכישה של חוברות עבודה נוספות‬
‫יצחק שלו ואתי עוזרי‪,‬‬
‫–‬
‫‪ 3‬יח'‬
‫מתמטיקה ‪ 3‬יח"ל לשאלון ‪ 801‬המעודכן לפי המאגר החדש‬
‫)ספר צהוב עם פס אפור – ספר עם מקום לכתיבה(‬
‫מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‪ ,‬לשאלון ‪ ,801‬הוצאת משרד החינוך‪.‬‬
‫–‬
‫בני גורן‪ ,‬מתמטיקה ‪ 4‬ו‪ 5-‬יחידות לימוד חלק א' שאלונים ‪ 035804‬ו‪035806-‬‬
‫‪ 4-5‬יח' –‬
‫אדית כהן ומריאן רוזנפלד )הוצאת א‪.‬מ‪,(.‬‬
‫–‬
‫הכנה לבחינות במתמטיקה )דפי סיכום‪ ,‬דוגמאות פתורות‪ ,‬שאלות חזרה ומבחנים(‬
‫לתלמידי כיתה י' ‪ 4‬ו‪ 5 -‬יח"ל על פי תכנית ההיבחנות החדשה )חוברת ורודה(‬
‫ממדינת מקדש לעם הספר‪ /‬הוצאת מט"ח‪.‬‬
‫"הלאומיות המודרנית וראשית הציונות" מאת‪ :‬יגאל משעול ‪2011‬‬
‫דוברי אנגלית ‪Native Speakers‬‬
‫‪Pygmalion by George Bernard Shaw, publisher: Penguin Classics Edition (on hold at Tzomet‬‬
‫)‪Sfarim Kanyon Azrieli‬‬
‫‪STUDENTS WILL PURCHASE FROM THE SCHOOL THE MATERIALS FOR BAGRUT‬‬
‫‪MODULE F LITERATURE PROGRAM‬‬
‫הקבצות – ‪ 5‬יח"ל‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B .‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Master Class -‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P‬‬
‫ספר ספרות ‪5 Point Literature Program - Option 1‬‬
‫ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה – ‪ 4‬יח"ל‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B .‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪Ten‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P.‬‬
‫ספר ספרות ‪4 Point Literature Program - Option 1‬‬
‫ספרי ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה ‪ 3 -‬יח"ל‬
‫תבוא הודעה בתחילת השנה‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – עברי אנגלי‪ -‬אנגלי או עברי‪ -‬אנגלי‪ /‬אנגלי ‪ -‬עברי ‪OXFORD‬‬
‫ערבית‬
‫פיזיקה‬
‫ביולוגיה‬
‫מדעי המחשב‬
‫גיאוגרפיה‬
‫משפט עברי‬
‫פילוסופיה כללית‬
‫מגמת ספרות‬
‫ספר הלימוד ומילון יירכשו במרוכז בתחילת השנה‪.‬‬
‫תלמידים שברשותם הספר "שפה מספרת תרבות ג'" ישאירו ברשותם‪.‬‬
‫מכניקה ניוטונית כרך א'‪ ,‬עדי רוזן‪ /‬מכון ויצמן‪ .‬מהדורה עדכנית בלבד‪.‬‬
‫קרינה וחומר כרך א' – אופטיקה גיאומטרית ‪ ,‬עדי רוזן ‪/‬מכון ויצמן מהדורה עדכנית‬
‫ביולוגיה של האדם‪ /‬תל'‪,‬עדי מרקוזה הס‪,‬דיצה פרנקל‪ ,‬נורית בשן‪.‬‬
‫ספר נוסף יירכש במהלך השנה‬
‫יסודות ‪ 1‬ב‪ java-‬הוצאת מבט לחלונות‪.‬‬
‫חובה‪ :‬אטלס אוניברסיטאי כללי של משה ברוור‬
‫מבוא לתושב"ע ‪ /‬האגף לתוכניות לימודים‬
‫חוברת נוספת תירכש במרוכז בתחילת השנה‪.‬‬
‫ספר הלימוד יקבע בתחילת השנה‪.‬‬
‫ביבר הזכוכית ‪ /‬טנסי ויליאמס‪.‬‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‪ ,‬הצוות החינוכי‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫תלמידי כיתה יא'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫שם הספר‬
‫" מתרגלים ב שאלון ב" ספר בצבעים ורוד ואדום‪ /‬יפעת שרעבי ונגה גנאל‬
‫תלמידים מותאמים " טקסט בשבילי הלשון שאלון ב מותאם" ספר בצבע ירוק ‪ /‬טובה זבידה ) הוצאת רכס(‬
‫עולים‪ ,‬תושבים חוזרים‪" :‬עולה‪-‬עולה" חלק א' אורנה ענתבי‪.‬‬
‫אדיפוס המלך‪ ,‬סופוקלס בתרגום החדש של אהרון שבתאי – לשמור ספר משנה שעברה‬
‫כל החיים לפניו‪ ,‬אמיל אזאר‪ – .‬לשמור ספר משנה שעברה‬
‫מקראה‪ ,‬תירכש מביה"ס‪.‬‬
‫רשימת הספרים תתפרסם במהלך חודש אוגוסט באי‪-‬מייל או באמצעות המשוו"ב‪.‬‬
‫תנ"ך שלם ללא פרושים‪,‬‬
‫תנ"ך לקראת בגרות‪ ,‬פלורה וינצקי על פי תוכנית הלימודים החדשה ספר משנה שעברה‬
‫דוברי אנגלית ‪Native Speakers‬‬
‫‪Continue in Grammar for Writing from last year.‬‬
‫‪Bagrut Plus for Modules EFG; publisher: AEL‬‬
‫הנושא‬
‫לשון‬
‫ספרות‬
‫אזרחות‬
‫תנ"ך‬
‫אנגלית‬
‫הקבצות – ‪ 5‬יח"ל‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P‬‬
‫מוציא לאור ספר וחוברת עבודה ‪Quest 5 -‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P‬‬
‫ספר ספרות ‪5Point Literature Program - Option 1‬‬
‫משנה שעברה‪ :‬ספר דקדוק ‪Help Yourself to English Grammar‬‬
‫ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫וגם ‪Bagrut for Module E‬‬
‫מתמטיקה‬
‫ביולוגיה‬
‫פיסיקה‬
‫היסטוריה‬
‫מדעי המחשב‬
‫מחשבת ישראל‬
‫ערבית‬
‫משפט עברי‪/‬‬
‫מהות‬
‫גיאוגרפיה‬
‫מגמת ספרות‬
‫מגמת קולנוע‬
‫הקבצה – ‪ 4‬יח"ל‬
‫מוציא לאור ‪E.C.B .‬‬
‫ספר וחוברת עבודה ‪It Makes Sense‬‬
‫מוציא לאור ‪U.P.P.‬‬
‫ספר ספרות ‪4 Point Literature Program - Option 1‬‬
‫משנה שעברה‪ :‬ספר דקדוק ‪Grammar Issues‬‬
‫ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה ‪ 3 -‬יח"ל‬
‫תבוא הודעה בתחילת השנה‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – עברי אנגלי‪ -‬אנגלי או עברי‪ -‬אנגלי‪ /‬אנגלי ‪ -‬עברי ‪OXFORD‬‬
‫במהלך השנה תתכן רכישה של חוברות עבודה נוספות‬
‫פנינה הוד גלבוע‪ ,‬הוצאת דוד‪,‬‬
‫–‬
‫‪ 3‬יח'‬
‫מתמטיקה ויזואלית לשאלון ‪) 802‬הספר(‬
‫יש לשמור את ספרי הלימוד משנת הלימודים הקודמת‪.‬‬
‫‪ 4‬יח'‪– :‬‬
‫יואל גבע‪ ,‬אריק דז'לדטי‪ ,‬שאלון ‪) 804‬כיתה י"א( ‪ 4‬יחידות לימוד‪ ,‬חלקים ג' ‪ +‬ד'‬
‫–‬
‫יש לשמור את ספרי הלימוד משנת הלימודים הקודמת‪.‬‬
‫‪ 5‬יח'‪– :‬‬
‫בני גורן‪ ,‬מתמטיקה ‪ 5‬יחידות לימוד לשאלון ‪ ,035806‬חלקים‪ :‬ב'‪ ,1-‬ב'‪2-‬‬
‫–‬
‫התא – יחידת החיים חיה גרוס‪ ,‬יהודית עתידיה‬
‫פרקים באקולוגיה – מהדורה שניה מורחבת ‪ ,‬רות עמיר‬
‫ביולוגיה של האדם ‪ -‬ספר משנה שעברה‪.‬‬
‫מבחני בגרות בפיסיקה ‪ 5‬יחידות הוצאת מכון ויצמן מהדורה עדכנית‬
‫מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫מכניקה ניוטונית כרך ב' עדי רוזן ‪ /‬הוצאת מכון ויצמן‬
‫מכניקה ניוטונית תרגילים – עדי רוזן‪ /‬הוצאת מכון ויצמן מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫אופטיקה וגלים כרך ב'‪ ,‬עדי רוזן‪ /‬מכון ויצמן‬
‫הלאומיות בישראל ובעמים‪ -‬בונים מדינה במזרח התיכון הוצאת מט"ח‪.‬‬
‫טוטאליטריות ושואה אירופה‪ ,‬אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה‪ 20-‬הוצאת מט"ח‪.‬‬
‫יסודות ‪ 1+2‬ב‪ java-‬מבט לתלונות‪.‬‬
‫טוב ורע בהגות היהודית – חוברת תירכש במרוכז בתחילת השנה‬
‫מילון ‪ /‬שרוני‪ .‬משנה שעברה‬
‫מבוא לעיתונות ולשידורים– לנדאו‬
‫חוברת תחביר ופועל‪ ,‬תירכש במרוכז בתחילת השנה‪ .‬יש לשמור את הספר משנה שעברה‬
‫חוברת ‪ /‬ספר קוראן‪ ,‬ירכשו במרוכז בתחילת השנה‬
‫חוברת תירכש במרוכז בתחילת שנה‬
‫חובה‪ :‬אטלס אוניברסיטאי ‪ /‬משה ברוור‪,‬‬
‫כדור הארץ והסביבה‪ -‬לתלמידי החטיבה העליונה ‪ /‬מט"ח‪.‬‬
‫רשימת הספרים תתפרסם בתחילת השנה‪.‬‬
‫מסך הקסם של ענר פרמינגר‪.‬‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‪ ,‬הצוות החינוכי‬
‫תלמידי כיתה יב'‬
‫רשימת ספרים וציוד לימודי לשנת הלימודים תשע"ג‬
‫הנושא‬
‫ספרות‬
‫אזרחות‬
‫תנ"ך‬
‫לשון‬
‫מתמטיקה‬
‫שם הספר‬
‫מחזה – בית בובות‪ ,‬הנריק איבסן‬
‫ארבעה בתים וגעגוע‪ /‬אשכול נבו‬
‫כל החיים לפניו ‪ /‬אמיל אז'אר לשמור מהשנה שעברה‬
‫אדיפוס המלך ‪ /‬לשמור מהשנה שעברה‬
‫מקראה תירכש מביה"ס‪ ,‬כמו כן יש לשמור את המקראות מכיתות י' י"א‬
‫להיות אזרחים בישראל‪-‬מדינה יהודית ודמוקרטית – לשמור ספר משנה שעברה‬
‫תנ"ך ללא פרושים‪.‬‬
‫תנ"ך לקראת בגרות של פלורה וינצקי )לשמור משנה שעברה(‪.‬‬
‫עולים‪ ,‬תושבים חוזרים‪" :‬עולה עולה" חלק ב'‪ ,‬ענתבי אורנה‪.‬‬
‫במהלך השנה תתכן רכישה של חוברות עבודה נוספות‬
‫יצחק שלו ואתי עוזרי‪ ,‬מתמטיקה ‪ 3‬יח"ל לשאלון ‪803‬‬
‫–‬
‫‪ 3‬יח'‬
‫)ספר כחול כהה עם פס אפור ‪ -‬עם מקום לכתיבה(‬
‫‪ 4‬יח'‪:‬‬
‫‪ 5‬יח'‪:‬‬
‫אנגלית‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫אלי מיטב‪ ,‬הוצאת שורש‪ ,‬מבחני בגרות במתמטיקה – שאלון ‪803‬‬
‫יואל גבע‪ ,‬שאלון ‪) 805‬כיתה י"ב( ‪ 4‬יחידות לימוד‬
‫אנקורי‪ ,‬הוצ' לאור "בונוס"‪ ,‬נוסחת הצלחה במתמטיקה ‪805‬‬
‫בני גורן‪ ,‬מתמטיקה )‪ 5‬יחידות לימוד( לשאלון ‪ ,035807‬חלקים‪ :‬ג'‪ ,1-‬ג'‪2-‬‬
‫אירית מילוא ונאוה אלמוג‪ ,‬מתמטיקה לבגרות‪ ,‬שאלון ‪807‬‬
‫מריאן רוזנפלד‪ ,‬אדית כהן )הוצאת א‪.‬מ‪ ,(.‬הכנה לבחינות במתמטיקה )דפי‬
‫סיכום‪ ,‬דוגמאות פתורות‪ ,‬שאלות חזרה ומבחנים( לתלמידי ‪ 5‬יח"ל שאלון ‪807‬‬
‫על פי תכנית ההיבחנות החדשה‬
‫הקבצות – ‪ 5‬יח"ל‬
‫משנה שעברה‪Results for 5 Points book and workbook (ECB) :‬‬
‫)‪Bagrut Plus for Modules E, F and G (A.E.L‬‬
‫)‪Literature for 5 Points, Option 1 (ECB‬‬
‫ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה – ‪ 4‬יח"ל‬
‫משנה שעברה‪Results for 4 Points book and workbook (ECB) :‬‬
‫)‪Bagrut Plus for Modules C, D and E (A.E.L‬‬
‫)‪Literature for 4 Points, Option 1 (ECB‬‬
‫ספרי קריאה יירכשו במהלך השנה‬
‫הקבצה ‪ 3 -‬יח"ל ‪ -‬תבוא הודעה בתחילת השנה‬
‫חובה לכולם‪ :‬מילון – עברי אנגלי‪ -‬אנגלי או עברי‪ -‬אנגלי‪ /‬אנגלי ‪ -‬עברי ‪OXFORD‬‬
‫ביולוגיה‬
‫פיזיקה‬
‫מחשבת ישראל‬
‫מגמת יהדות‬
‫ערבית‬
‫מדעי המחשב‬
‫גיאוגרפיה‬
‫מגמת מחשבת‬
‫ישראל‬
‫פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה‪ ,‬חנה ברנהולץ‪ ,‬ליאורה פלד‪ ,‬רות וינקלר‪ /‬הוצאת המרכז‬
‫להוראת המדעים האונ' העברית ירושלים‪.‬‬
‫מערכות ותהליכים באדם‪ ,‬בבע"ח ובצמחים ‪/‬ת"ל האוניברסיטה העברית ומטה מל"מ‬
‫תיתכן רכישת חוברת לקראת הביוחקר‪.‬‬
‫מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫אופטיקה וגלים כרך ב'‪ ,‬עדי רוזן‪ /‬מכון ויצמן‬
‫מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫קרינה וחומר‪ ,‬פיזיקה מודרנית כרך ג'‪ ,‬עדי רוזן ‪/‬מכון ויצמן‬
‫חשמל ומגנטיות‪ ,‬כרך א‪+‬ב‪ ,‬דוד פרידמן‪.‬‬
‫את שאהבה נפשי‪ /‬הוצאת ת"ל משרד החינוך‬
‫חוברת תירכש במרוכז בתחילת שנה‬
‫מילון ‪ /‬שרוני )יש בידי התלמידים(‬
‫מבוא לעיתונות ולשידורים ‪ /‬לנדאו )יש בידי התלמידים(‬
‫חוברת תחביר ופועל תירכש במרוכז בתחילת השנה‪ .‬יש לשמור את החוברת של י"א )דן שובל(‬
‫לקט קטעים מן הספרות הערבית הקלאסית ‪ /‬זהבה קיסטר ושלמה אלון‪.‬‬
‫עיצוב תוכנה ב‪ java -‬הוצאת האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫מודלים חישוביים‪ /‬הוצאת מבט לחלונות‪.‬‬
‫חובה‪ :‬אטלס אוניברסיטאי ‪/‬משה ברוור‪,‬‬
‫כדור הארץ והסביבה‪ -‬לתלמידי החטיבה העליונה ‪ /‬מט"ח‪.‬‬
‫חוברת תירכש במרוכז בתחילת השנה‪.‬‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬
‫בס"ד‬
‫חופשה נעימה ובטוחה‪ ,‬הצוות החינוכי‬
‫ביה"ס תיכון "יחד" דבורה הנביאה ‪ 2‬ת‪.‬ד‪ 1026 .‬מודיעין טל' ‪ ,08-9719322 ,9262302‬פקס ‪ 08-9716377‬מיל‪[email protected]‬‬

Similar documents