טראומה

Transcription

טראומה
‫תאריך עדכון‪ :‬יולי ‪4102‬‬
‫שם ומספר הקורס‪ :‬טראומה ‪18-888118-178‬‬
‫ראש חוג‪ :‬ד"ר ערן טל‪-‬אור‬
‫ראש תחום‪ :‬ד"ר מילאד קרואני‪.‬‬
‫יחידות‪1‬מחלקות מלמדות ומנהלין‪ :‬ביה"ח נהריה ד"ר מיכאל וייס‪ ,‬ביה"ח זיו‪ :‬ד"ר שימה‬
‫ביסווס‪ ,‬ביה"ח פוריה ד"ר מילארד קרואני‪,‬‬
‫סוג הקורס‪ :‬קלרקשיפ‬
‫היקף שעות‪ 0 :‬ש"ש‬
‫שנת לימודים‪ :‬תשע"ה סמסטר‪ :‬א'‪+‬ב'‬
‫מודל‬
‫אתר הקורס באינטרנט‪:‬‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ 1‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫להרחיב את הידע של סטודנטים בטראומה בשילוב של היצע מקרי הטראומה המשתנה‬
‫במלר"דים עם סמינרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬הגישה לפצוע הרב מערכתי‬
‫‪ .a‬סקירה ראשונית‬
‫‪ .b‬החייאה‬
‫‪ .c‬סקירה שניונית‬
‫‪ .d‬טיפול דפניטיבי‬
‫‪ .e‬רישום והעברה‬
‫‪ .4‬נתיב אויר בטראומה‬
‫‪ .3‬מצבי הלם בטראומה‬
‫‪ .2‬חבלות בית החזה‬
‫‪ .5‬חבלות בטן ואגן‬
‫‪ .6‬חבלות ראש‬
‫‪ .7‬כוויות‬
‫‪ .8‬טראומה בילדים‬
‫‪ .9‬טראומה אצל האשה ההרה‬
‫‪ .01‬טראומה אצל הקשיש‬
‫‪ .00‬טריאג' – מיון פצועים‬
‫‪ .04‬דימות בטראומה‬
‫טראומה של מערכת השלד כולל עמוד שדרה יינתנו במסגרת הקלרקשיפ באורטופדיה‬
‫חשיפה לפרוצדורות‬
‫‪ .0‬זיהוי בעיה בנתיב אויר‬
‫‪ .a‬החדרת נתיב אויר אורופארינגיאלי‬
‫‪ .b‬החדרת נתיב אויר נאזופארנגיאלי‬
‫‪ .c‬הנשמה במסכה עם אמבו‬
‫‪ .d‬אינטובציה בטראומה‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי מצב של הלם‬
‫‪ .a‬הכנסת עירוי פריפרי‬
‫‪ .b‬הכרת הגישה התוך גרמית למתן נוזלים‬
‫בית החזה‬
‫‪NEEDLE APPLICATION a.‬‬
‫‪ .b‬הכנסת נקז בינצלעי‬
‫‪ .c‬פריקרדיוצנטזיס‬
‫‪ .2‬בטן‬
‫‪FAST a.‬‬
‫‪PERITONEAL LAVAGE b.‬‬
‫‪ .5‬קיבוע ע"ש צווארי וקרש גב‬
‫מהלך השיעורים‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫סמינריונים‬
‫הצגת מקרים לדיון ‪CASE STUDIES‬‬
‫תרגול על בובות‬
‫קבלת פצועים ולימוד ליד מיטת החולה‬
‫ביקורים מודרכים על פצועים המאושפזים במחלקות בית החולים‬
‫תוכנית הוראה מפורטת‪:‬‬
‫שעה‬
‫יום א‬
‫יום ב‬
‫יום ג‬
‫יום ד‬
‫יום ה‬
‫‪08.30‬‬‫‪10.00‬‬
‫סמינריון‬
‫סמינריון‬
‫סמינריון‬
‫סמינריון‬
‫סמינריון‬
‫‪ATLS‬‬
‫‪TRAUMA‬‬
‫חבלות חזה‬
‫וצואר‬
‫שברים‬
‫ופריקות‬
‫שברים‬
‫בילדים‬
‫‪Damage‬‬
‫‪Control in‬‬
‫‪Trauma‬‬
‫‪SCORING‬‬
‫‪01.11-04.11‬‬
‫‪04.11-03.11‬‬
‫ביקור מודרך‬
‫ביקור מודרך‬
‫ביקור מודרך‬
‫ביקור מודרך‬
‫ביקור מודרך‬
‫חדר טראומה‬
‫וחדר הלם‬
‫מחלקות‬
‫אשפוז‬
‫חדר טראומה‬
‫וחדר הלם‬
‫מחלקות‬
‫אשפוז‬
‫חדר טראומה‬
‫וחדר הלם‬
‫מחלקות‬
‫אשפוז‬
‫חדר טראומה‬
‫וחדר הלם‬
‫מחלקות‬
‫אשפוז‬
‫חדר טראומה‬
‫וחדר הלם‬
‫מחלקות‬
‫אשפוז‬
‫קבלת חולים‬
‫וטיפול בנפגעי‬
‫טראומה‬
‫קבלת חולים‬
‫וטיפול לנפגעי‬
‫טראומה‬
‫קבלת חולים‬
‫וטיפול בנפגעי‬
‫טראומה‬
‫קבלת חולים‬
‫וטיפול בנפגעי‬
‫טראומה‬
‫קבלת חולים‬
‫וטיפול בנפגעי‬
‫טראומה‬
‫תרגול ‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫מצבי הלם‬
‫תרגול ‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫מצבי הלם‬
‫תרגילי‬
‫החייאה ‪1‬‬
‫תרגילי‬
‫החייאה ‪2‬‬
‫תרגול טיפול‬
‫נפגעים‬
‫תרגול ‪1‬‬
‫תרגול טיפול‬
‫מצבי הלם‬
‫בנפגעים‬
‫‪2‬‬
‫‪03.11-02.11‬‬
‫הפסקת‬
‫צהריים‬
‫הפסקת‬
‫צהריים‬
‫‪02.11-05.31‬‬
‫סמינריון‬
‫סמינריון‬
‫חבלות ראש‬
‫מצבי‬
‫טראומה‬
‫בכירורגית‬
‫ילדים‬
‫נפגעים‬
‫מדומים‬
‫מדומים‬
‫מדומים‬
‫הפסקת‬
‫צהריים‬
‫הפסקת‬
‫צהריים‬
‫הפסקת‬
‫צהריים‬
‫סמינריון‬
‫חבלות בטן‬
‫ואגן‬
‫סמינריון‬
‫פגיעות עמוד‬
‫שדרה צוארי‬
‫עמ"ש גבי מו‬
‫מבחן‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫נוכחות חובה‪.‬‬
‫על מנת לעבור את הקורס נדרש ציון ‪ 61‬לפחות‪ ,‬בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי‪.‬‬
‫בחינה סופית ‪51%‬‬
‫‪‬‬
‫קבלות רפואיות במחלקה כולל הצגת החולה ודיון קליני‪+‬הערכה כללית ‪51%‬‬
‫‪‬‬
‫ד‪ .‬ביבליוגרפיה‪:‬‬
‫‪Sabiston Textbook of Surgery :the Biological Basis of Modern Surgical‬‬
‫‪Practice.19th ed. [editors] Courtney M. Townsend Jr. ... [et al.]. Philadelphia‬‬
‫‪:Saunders/Elsevier,2012 .‬‬
‫‪3‬‬