תעריפי דמי שרות ואגרות

Comments

Transcription

תעריפי דמי שרות ואגרות
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫מרכז וולקני ‪ -‬בית דגן‬
‫היחידה לתקציבים‬
‫תעריפי דמי שרות ואגרות‬
‫מעודכן ל‪1024 -‬‬
‫לבירורים ועדכונים נא לפנות‪:‬‬
‫לעידית פינצי ‪ -‬מרכזת דמי שרות ואגרות‬
‫טלפון ‪ 00-6920169‬פקס ‪00-6960662‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫תוכן ענינים‬
‫היחידה והשרות‬
‫המכון להנדסה חקלאית ‪ :‬בדיקות כלליות‪ ,‬אוורור ואקלים מבוקר‪ ,‬מרססים‪-‬משאבות‬
‫עמוד‬
‫‪1, 2‬‬
‫המכון להנדסה חקלאית ‪ :‬קומביינים לתבואות‪ ,‬חומרי כסות‪ ,‬משק חצר ובעלי חיים‬
‫‪2‬‬
‫המכון להנדסה חקלאית ‪ :‬כלים חקלאיים‬
‫‪3‬‬
‫המכון למדעי הצמח ‪ -‬המעבדה לזרעים‬
‫‪4‬‬
‫המכון למדעי הצמח – יח' בוחן זנים‪ ,‬בנק הגנים‪ ,‬המחלקה לפרחים‬
‫‪5‬‬
‫המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ‪ :‬בדיקות חומצות אמינו‪ ,‬אחסון‪ ,‬בדיקות מזון‬
‫‪6‬‬
‫המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ‪ :-‬אסום תבואה‬
‫‪7‬‬
‫מכונים וחוות נוה יער ‪ :‬המחלקה למספוא‪ ,‬המחלקה לוירולוגיה‪ ,‬המחלקה לפתולוגיה‬
‫‪8‬‬
‫מכונים וחוות נוה יער ‪ :‬המחלקה לפרחים‪ ,‬בדיקות מעבדה של מזון לבעלי חיים‬
‫‪8‬‬
‫חוות גילת ‪ :‬מעבדה אזורית למחלות צמחים‬
‫‪9-01‬‬
‫דוברות‪ ,‬המחלקה לבנא"ם‪ ,‬היחידה ליחסי ציבור‬
‫‪10‬‬
‫ספריית מינהל המחקר החקלאי‬
‫‪12‬‬
‫המכון למדעי הצמח (מטעים) וחוות ‪ :‬הדרים‪ ,‬אבוקדו‪ ,‬מנגו‪ ,‬מקדמיה‪ ,‬הדרים ‪ -‬פרי‬
‫לזרעים‬
‫‪13‬‬
‫המכון למדעי הצמח (מטעים) וחוות ‪ :‬שתילים של עצים סובטרופיים לא מורכבים‬
‫‪14‬‬
‫המכון למדעי הצמח (מטעים) וחוות ‪ :‬שתילים של עצים סובטרופיים מורכבים‬
‫‪15‬‬
‫המכון למדעי הצמח (מטעים) וחוות ‪ :‬גודגדן‪ ,‬שונים‪ ,‬זרעים שונים‪ ,‬תבלינים‪,‬‬
‫ביואינפורמטיקה‬
‫‪16-17‬‬
‫מיקרוסקופ חודר‬
‫‪17‬‬
‫מעבדה לניטור מים ‪ -‬המכון לקרקע ומים‬
‫‪17‬‬
‫מכוורת צריפין‪ ,‬המכון לבעלי חיים‪ ,‬רפת בחוות מרכז חוות נוה יער‬
‫הגנת הצומח‬
‫‪01-09‬‬
‫‪09‬‬
‫טופס תמחור שינוי שרות או הוספת שרות חדש ‪ -‬דף תליש‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪1‬‬
‫המכון להנדסה חקלאית‬
‫‪01010‬‬
‫תאור השרות‬
‫‪ .1‬בדיקות כלליות‬
‫בדיקת כח משיכה *‬
‫מספר‬
‫‪01030‬‬
‫בדיקת הספק חשמלי *‬
‫‪01050‬‬
‫בדיקת הספק במעביר הספק *‬
‫‪01070‬‬
‫בדיקת ויברציות *‬
‫‪01101‬‬
‫‪01110‬‬
‫בדיקת עוגני קרקע )‪ 10‬עוגנים(‬
‫* תעריפים אלה הם עבור ציוד בדיקה ומפעיל )ים( ויקבעו‬
‫בהתאם לסוג הבדיקה ומישכה ע"פ הבסיס כדלקמן‪.‬‬
‫יום עבודה ציוד ובדיקה‬
‫‪01120‬‬
‫‪01130‬‬
‫‪01140‬‬
‫יום עבודה מהנדס‬
‫יום עבודה טכנאי‬
‫רכב‬
‫‪01155‬‬
‫טרקטור חקלאי )מעקב(‬
‫‪01157‬‬
‫‪01158‬‬
‫‪01159‬‬
‫טרקטורון ‪ -‬בדיקה ראשונית של התאמה לתקן‬
‫טרקטורון ‪ -‬בדיקה נוספת לאחר שינויים‬
‫מתחחות‬
‫‪01170‬‬
‫‪01182‬‬
‫מזרעות מדייקות ‪ -‬עד לשני סוגי זרעים‬
‫‪ .2‬אוורור ואקלים מבוקר‬
‫תנור לחימום חלל עם מבער לחץ גז או סולר‪ ,‬בדיקה תרמית‬
‫ברמה נומינלית במעבדה ‪ -‬כולל אטימות תא שריפה‬
‫והתאמת מבער‬
‫כנ"ל כאשר התנור מותקן בחממה או בלול‬
‫‪01183‬‬
‫‪01184‬‬
‫‪01185‬‬
‫‪01190‬‬
‫‪01200‬‬
‫בדיקה נוספת של תנורי גז ברמה שונה מהנומינלית‬
‫כנ"ל כאשר תנור מותקן החממה או בלול‬
‫תנור לחימום חלל עם מזוט ‪ -‬בדיקת בלאי )לא כולל מחיר דלק(‬
‫בדיקה נוספת ברמה שונה במעבדה‬
‫בדיקה כמו ‪ 01181‬אך בתנור המותקן בחממה‬
‫‪01210‬‬
‫תנור לחימום חלל ‪ -‬בדיקת אפיון ספיקת לחץ בשרוולים‬
‫‪01220‬‬
‫‪01230‬‬
‫בדיקה נוספת באותה הצבה‬
‫בדיקת אפיון ספיקה‪-‬לחץ של תנור לפיזור חפשי‬
‫‪01250‬‬
‫‪01260‬‬
‫‪01270‬‬
‫בדיקת הספקי חום של תנור עם ווסת‬
‫בדיקת כיפה אומנת לאפרוחים המוסקת בגז )הספק תרמי‬
‫ופרופיל קרינה(‬
‫בדיקת אפיון ספיקה‪-‬לחץ של מפוח ושרוולים‬
‫‪01280‬‬
‫בדיקת אפיון ספיקת ‪ -‬לחץ של מאוורר קיר‬
‫‪01290‬‬
‫בדיקה נוספת באותה הצבה‬
‫‪01181‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪6,973.31‬‬
‫‪11,532.46‬‬
‫‪1,712.27‬‬
‫‪3,610.88‬‬
‫‪6,968.13‬‬
‫‪11,532.46‬‬
‫‪2,660.54‬‬
‫‪11,532.46‬‬
‫‪8,258.03‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫ק"מ‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪2,469.02‬‬
‫‪11,028.31‬‬
‫‪455.50‬‬
‫‪362.33‬‬
‫‪4.14‬‬
‫‪6,463.98‬‬
‫‪10,391.64‬‬
‫‪5,196.85‬‬
‫‪3,297.21‬‬
‫‪10,391.64‬‬
‫‪14,957.00‬‬
‫‪9,124.52‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪10,391.64‬‬
‫‪14,957.00‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪12,800.62‬‬
‫‪19,389.86‬‬
‫‪6,463.98‬‬
‫‪8,619.32‬‬
‫‪4,565.36‬‬
‫‪6,973.31‬‬
‫‪11,532.46‬‬
‫‪23,192.26‬‬
‫‪7,225.91‬‬
‫‪14,320.34‬‬
‫‪5,196.85‬‬
‫‪11,028.31‬‬
‫‪21,672.54‬‬
‫‪5,196.85‬‬
‫‪3,610.88‬‬
‫‪7,225.91‬‬
‫‪5,196.85‬‬
‫‪11,028.31‬‬
‫‪7,225.91‬‬
‫‪12,546.99‬‬
‫‪3,609.85‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪2‬‬
‫המכון להנדסה חקלאית‬
‫מספר‬
‫‪01295‬‬
‫‪01296‬‬
‫‪01297‬‬
‫תאור השרות‬
‫פרופיל זרימה של מאוורר לפיזור חפשי‬
‫בדיקה נוספת ברצף‬
‫בדיקת מזרון לח‬
‫‪01298‬‬
‫מערכת מים לחימום חממה‬
‫יחידה‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫ש"ח‬
‫‪14,320.34‬‬
‫‪6,584.06‬‬
‫‪7,604.80‬‬
‫‪11,407.20‬‬
‫‪22,495.55‬‬
‫‪ .3‬מרססים ‪ -‬משאבות ‪ -‬מדשנות‬
‫‪01301‬‬
‫‪01302‬‬
‫‪01303‬‬
‫‪01305‬‬
‫‪01310‬‬
‫‪01311‬‬
‫‪01312‬‬
‫בדיקת אפיון תרסיסים בפומיות שונות‬
‫פומיות ברוחב פיזור עד ‪ 2‬מטר‬
‫פומיות ברוחב פיזור עד ‪ 4‬מטר‬
‫הפעלה נוספת )גובה‪ ,‬ספיקה‪,‬לחץ‪ ,‬מהירות סיבוב(‬
‫בדיקת מרסס גב מוטורי הדף אויר‬
‫בדיקת מרסס גב מוטורי לחץ הידראולי‬
‫בדיקת מרסס נגרר או צמוד טרקטור‬
‫בדיקה נתונים טכניים במכון‬
‫ספיקה לאורך המוט או מוצאי התרסיס‪ ,‬ספיקות אויר‪ ,‬מהירות‬
‫אויר וספיקת תרסיס‬
‫‪01315‬‬
‫בדיקת יעילות ריסוס בשדה )מתייחס להפעלה אחת(‬
‫פיזור וצפיפות על דוגמים מלאכותיים‬
‫‪01316‬‬
‫פיזור וצפיפות התרסיס על נוף צמחי‬
‫‪01317‬‬
‫חלוקה נפחית של תרסיס על דוגמים מלאכותיים‬
‫‪01318‬‬
‫חלוקה נפחית של תרסיס על נוף צמחי‬
‫‪01319‬‬
‫‪01360‬‬
‫‪01370‬‬
‫כיול תא ריסוס לחיטוי חומר ריבוי‬
‫משאבה לריסוס ‪ -‬בדיקת בלאי‬
‫מדשנות צנריפוגליות ‪ -‬דיוק הפיזור בשני סוגי דשן‬
‫‪01380‬‬
‫‪01381‬‬
‫מדשנות פס )מפזרת גרנולות( דיוק המינון והפיזור‬
‫בדיקת תאים לחיטוי פקעות תפא"ד‬
‫‪ .4‬קומביינים לתבואות‬
‫בדיקת שבר גרעינים‬
‫בדיקה של טיפוס חדש ‪ -‬הספק‪ ,‬פחת‪ ,‬שבר גרעינים‬
‫)יום שדה אחד‪ ,‬לא כולל פועלים(‬
‫‪ .5‬חומרי כסות‬
‫‪01441‬‬
‫רשתות צפופות למניעת כנימות )מעבירות אויר(‬
‫‪01442‬‬
‫‪01443‬‬
‫בדיקת מעבירות אור של רשת‪/‬יריעה‪/‬לוח‬
‫בדיקות מתמשכות )עד שנה( ‪-‬מעבר אור ובלאי תוספי אנטי פוג‬
‫)לא כולל עלויות בנייה(‬
‫כל יריעה ‪ /‬לוח נוספים‬
‫בדיקות מתמשכות )עד ‪ 6‬חודשים( ‪ -‬עמידות חומרי כסות לגפרית‬
‫)לא כולל עלויות בנייה(‬
‫כל יריעה ‪ /‬לוח נוספים‬
‫‪ .6‬משק חצר ובעלי חיים‬
‫עגלה מערבלת למזון‪-‬בדיקה הספקים במינונים שונים )יום בשדה(‬
‫מכבש חבילות גדולות‬
‫מפרק חבילות גדולות‬
‫‪01400‬‬
‫‪01410‬‬
‫‪01444‬‬
‫‪01445‬‬
‫‪01446‬‬
‫‪01460‬‬
‫‪01480‬‬
‫‪01485‬‬
‫פומית‬
‫פומית‬
‫‪1,316.81‬‬
‫‪2,194.69‬‬
‫‪1,097.34‬‬
‫‪6,584.06‬‬
‫‪5,706.19‬‬
‫‪4,938.05‬‬
‫‪1,646.02‬‬
‫הפעלה ‪1‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫תא ריסוס‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫תא‬
‫‪2,414.16‬‬
‫‪5,486.72‬‬
‫‪1,097.34‬‬
‫‪3,511.50‬‬
‫‪2,414.16‬‬
‫‪5,486.72‬‬
‫‪4,389.38‬‬
‫‪7,681.41‬‬
‫‪1,097.34‬‬
‫‪9,887.48‬‬
‫‪7,225.91‬‬
‫‪14,320.34‬‬
‫‪5,196.85‬‬
‫‪4,140.92‬‬
‫‪7,357.38‬‬
‫‪11,538.67‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪2,853.09‬‬
‫‪3,950.44‬‬
‫‪889.26‬‬
‫‪10,727.05‬‬
‫‪2,156.38‬‬
‫‪8,494.06‬‬
‫‪2,786.84‬‬
‫‪7,225.91‬‬
‫‪8,175.21‬‬
‫‪14,320.34‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪3‬‬
‫המכון להנדסה חקלאית‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫‪ .7‬כלים חקלאים‬
‫‪01490‬‬
‫מקצרות ממעכות סורקות‪ ,‬מכסחות לשחת‬
‫‪01492‬‬
‫מגובים‬
‫‪01500‬‬
‫‪01505‬‬
‫כיול מכשירי בדיקת לחות גרעינים )גרעינים מסוג אחד(‬
‫בדיקת מדושה לאגו"א ‪ -‬הספק‪ ,‬פחת ונזק לתרמילים‬
‫)יום אחד בשדה‪ ,‬לא כולל פועלים(‬
‫בדיקת התארכות בשבר )חומר אחד שני כיוונים‬
‫בדיקת בליה )‪ 300(OUV‬שעות‬
‫בדיקת מקדם מעבר חום כולל ‪ U‬מהירות אחת‬
‫תוספת למהירות נוספת‬
‫תוספת לשילוב מסך תרמי‬
‫בדיקת קומביין תפ"א )‪ 2‬זנים‪ 2 ,‬עונות(‬
‫בדיקת מכונות מיון פרות‪/‬ירקות‬
‫בדיקת טרקטור משא‬
‫תיק שרטוטים‬
‫‪01506‬‬
‫‪01507‬‬
‫‪01508‬‬
‫‪01509‬‬
‫‪01510‬‬
‫‪01511‬‬
‫‪01512‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫‪6,462.94‬‬
‫‪10,391.64‬‬
‫‪4,306.56‬‬
‫‪6,463.98‬‬
‫‪1,876.87‬‬
‫‪12,559.41‬‬
‫‪538.32‬‬
‫‪1,863.41‬‬
‫‪3,105.69‬‬
‫‪1,552.85‬‬
‫‪2,070.46‬‬
‫‪17,598.91‬‬
‫‪10,352.30‬‬
‫‪8,126.56‬‬
‫‪2,070.46‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪4‬‬
‫המכון למדעי הצמח ‪ -‬המחלקה לזרעים ‪ -‬המעבדה לבדיקת זרעים‬
‫מספר‬
‫‪03010‬‬
‫‪03020‬‬
‫‪03030‬‬
‫‪03031‬‬
‫‪03032‬‬
‫‪03040‬‬
‫‪03050‬‬
‫‪03075‬‬
‫‪03076‬‬
‫‪03080‬‬
‫‪03090‬‬
‫‪03100‬‬
‫‪03101‬‬
‫‪03102‬‬
‫‪03105‬‬
‫‪03250‬‬
‫‪03120‬‬
‫‪03130‬‬
‫‪03135‬‬
‫‪03140‬‬
‫‪03145‬‬
‫‪03150‬‬
‫‪03151‬‬
‫‪03152‬‬
‫‪03153‬‬
‫‪03154‬‬
‫‪03155‬‬
‫‪03159‬‬
‫‪03160‬‬
‫‪03161‬‬
‫‪03162‬‬
‫‪03163‬‬
‫‪03164‬‬
‫‪03165‬‬
‫‪03167‬‬
‫‪03168‬‬
‫‪03171‬‬
‫‪03172‬‬
‫‪03173‬‬
‫‪03170‬‬
‫‪03180‬‬
‫‪03190‬‬
‫‪03200‬‬
‫‪03201‬‬
‫‪03205‬‬
‫‪03206‬‬
‫‪03210‬‬
‫‪03220‬‬
‫‪03240‬‬
‫‪03255‬‬
‫‪03256‬‬
‫‪03257‬‬
‫‪03260‬‬
‫תאור השרות‬
‫בדיקת נקיון‬
‫רגיל‬
‫זרעי יבוא‬
‫זיהוי זרעים מחבלים בלבד‬
‫זיהוי זרעים רעים ומחבלים‬
‫זיהוי דטורה וזרעים מחבלים‬
‫זרעים פגומים בכותנה‬
‫זרעי אגוזי אדמה )בדיקת בקועים(‬
‫זיהוי זרעי עלקת‬
‫טיפול בזרעים מצופים‬
‫בדיקת נביטה‬
‫זרעים קטנים )בצלחות פטרי(‬
‫זרעים גדולים )בגלילי נייר(‬
‫זרעי אגוזי אדמה ‪,‬שעועית‪ ,‬פול וסלק‬
‫קצב נביטה ‪ /‬תוצאות ביניים )בנוסף(‬
‫בדיקת מצע קוקוס ‪ /‬כבול‬
‫בדיקת נביטה בקור‪/‬נביטה בצינון‬
‫טפול בזרעים לפני ההנבטה )חומצה וכו'(‬
‫בדיקת הצצה‬
‫זרעים‬
‫זרעי סלק וסילקה ‪ ,‬אגוזי אדמה‪ ,‬פול חמנית גד"ש‪.‬‬
‫בדיקת הצצה בקור‬
‫בדיקות בריאות )פטריות(‬
‫רגיל‬
‫בדיקת תירס‬
‫זרעי כותנה‬
‫אבחון מיני פוזריום‬
‫בדיקת גלאוטינה בזון‬
‫אבחון סקלרוציות )בנוסף(‬
‫מבחן פתוגניות‬
‫בדיקת פיטופטורה בפלפל‬
‫בדיקות בריאות )חיידקים ווירוסים(‬
‫בדיקת וירוס ‪ LMV‬בחסה‬
‫בדיקת חיידקים שונים‬
‫בדיקת חיידקים ווירוסים משולבת בעגבניות‬
‫בדיקת חיידקים ווירוסים משולבת בפלפל‬
‫בדיקת החיידק ‪ X.C.C‬במצליבים‬
‫בדיקת החיידק ‪ ps.s.pv.pisi‬באפונה‬
‫בדיקת וירוסים שונים )מבחן ביולוגי(‬
‫בדיקת מושבות חשודות של חיידקים‬
‫בדיקת וירוסים ב‪ELISA -‬‬
‫בדיקת חיידקים משולבת בדלועיים‪ :‬הדמיעה )‪ (P.Lacrymans‬ו‪X.c.-‬‬
‫בדיקת וירוס ראשון בתירס‬
‫)תוספת עבור כל וירוס בתירס‪ ,‬מעבר לוירוס הראשון של הדוגמא(‬
‫בדיקת וירוסים ‪ CGMMV‬ו‪ SQMV-‬בדלועיים‬
‫בדיקת טיב חיטוי‬
‫זרעי מלפפון וכותנה‬
‫זרעי אגוזי אדמה‬
‫בדיקות נוספות‬
‫בדיקות לחות‬
‫משקל ‪ 1000‬זרעים‬
‫ספירת זרעים לצרכי הבדיקות‬
‫בדיקת טטרהזוליום‬
‫מוליכות חשמלית )כולל לחות(‬
‫תעודת איסתא ללא בדיקות‬
‫עותק תעודה‬
‫רישום זן ברשימת זנים מורשים למכירה‬
‫בדיקה דחופה )תוספת(‬
‫שליפת מידע ושליחת פקס‬
‫החזרת זרעים )עפ"י בקשת הלקוח(‬
‫בדיקות מיוחדות‬
‫יחידה‬
‫לעיתים כאשר נבדקות מס' בדיקות דומות במקביל ועקב כך עלות הבדיקה מוזלת‪ ,‬ניתן להפחית את מחיר הבדיקה עד‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫ליח' המשרד‬
‫‪135.00‬‬
‫‪252.00‬‬
‫‪196.00‬‬
‫‪252.00‬‬
‫‪252.00‬‬
‫‪181.00‬‬
‫‪181.00‬‬
‫‪374.00‬‬
‫‪54.00‬‬
‫‪181.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪238.00‬‬
‫‪59.00‬‬
‫‪540.00‬‬
‫‪252.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪252.00‬‬
‫‪328.00‬‬
‫‪297.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪407.00‬‬
‫‪395.00‬‬
‫‪582.00‬‬
‫‪436.00‬‬
‫‪74.00‬‬
‫‪649.00‬‬
‫‪474.00‬‬
‫‪1,231.00‬‬
‫‪437.00‬‬
‫‪2,049.00‬‬
‫‪633.00‬‬
‫‪898.00‬‬
‫‪1,060.00‬‬
‫‪373.00‬‬
‫‪297.00‬‬
‫‪825.00‬‬
‫‪698.00‬‬
‫‪357.00‬‬
‫‪224.00‬‬
‫‪1,328.00‬‬
‫חי' ‪ 7+ 5‬וירוס‬
‫חי' ‪ 3+ 4‬ויר‬
‫‪321.00‬‬
‫‪393.00‬‬
‫‪339.00‬‬
‫‪147.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪223.00‬‬
‫‪203.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫מוקפא‬
‫‪47.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪47.00‬‬
‫לפי הסכם מיוח‬
‫‪) . 50%‬בעיקר בתחום בדיקות בריאות(‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪5‬‬
‫יחידת בוחן זנים ‪ ,‬בנק הגנים ‪ -‬המכון למדעי הצמח‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫‪04120‬‬
‫יעוץ ובדיקה )יח' בוחן זנים(‬
‫שעת עבודה‬
‫‪04121‬‬
‫‪04122‬‬
‫תאור זן‬
‫בחינת זן‬
‫‪04130‬‬
‫הזמנת זרעים מבנק הגנים דוגמא עבור מוסד מחקר‬
‫הזמנת זרעים מבנק הגנים דוגמא אחת עבור מוסד פרטי או גוף‬
‫מסחרי‬
‫מינימום מחיר למשלוח‬
‫‪04135‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪3,167.80‬‬
‫‪5,279.67‬‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫דמי טפול והכנת משלוח‬
‫‪04134‬‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪51.76‬‬
‫‪72.47‬‬
‫‪103.52‬‬
‫משלוח יכול לה‬
‫עד ‪ 20‬דוגמאות‬
‫משלוח יכול לה‬
‫עד ‪ 20‬דוגמאות‬
‫‪517.62‬‬
‫ארגז ‪1‬‬
‫ארגז ‪1‬‬
‫דמי אחסון לשנה עבור ארגז בבנק הגנים לגופים ומוסדות מחקר‬
‫דמי אחסון לשנה עבור ארגז בבנק הגנים עבור מוסד פרטי או גוף‬
‫מסחרי‬
‫*המחיר ללקוחות חו"ל כולל תוספת עלות של שיגור אקספרס‬
‫הפקדה של דוגמאות זרעים בבנק הגנים כולל‪:‬יבוש ‪,‬רישום ‪,‬מיכלי אחסון‪..‬‬
‫צנצנת ‪ 25/50/100‬מ"ל‬
‫צנצנת ‪ 500/1000‬מ"ל‬
‫צנצנת ‪ 3000‬מ"ל‬
‫ארגז )בנוסף לצנצנות(‬
‫רישום קידוד ואריזה ‪ /‬לצנצנת‬
‫רישום קידוד ואריזה )מס' שקיות בצנצנת‬
‫‪517.62‬‬
‫‪776.42‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪31.06‬‬
‫‪103.52‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪31.06‬‬
‫‪51.76‬‬
‫המחלקה לפרחים‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫א‪ .‬המחלקה לפרחים וצמחי נוי‬
‫‪04150‬‬
‫שימוש בסימולטור‬
‫עגלה ליום‬
‫‪12.42‬‬
‫ב‪ .‬פרוטאות‬
‫‪04160‬‬
‫‪04161‬‬
‫‪04162‬‬
‫שתיל בדלי של ‪ 10‬ליטר‬
‫שתיל לא מורכב בעציץ ‪ / 15-10‬פוליכד‬
‫שתיל מורכב בעציץ ‪ / 15-10‬פוליכד‬
‫‪04163‬‬
‫מכירת שתילים מצמחי אם שאוקלמו בארץ‪-‬סימה קגן‬
‫‪20.70‬‬
‫‪6.73‬‬
‫‪10.87‬‬
‫שתיל‬
‫‪103.52‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪6‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪ .1‬בדיקת חומצות אמינו‬
‫‪04300‬‬
‫‪04301‬‬
‫‪04302‬‬
‫‪04310‬‬
‫‪04311‬‬
‫‪04312‬‬
‫‪04320‬‬
‫‪04321‬‬
‫‪04322‬‬
‫‪04330‬‬
‫‪04331‬‬
‫‪04332‬‬
‫‪04340‬‬
‫‪04341‬‬
‫‪04342‬‬
‫‪04350‬‬
‫‪04351‬‬
‫‪04352‬‬
‫‪04360‬‬
‫‪ .1‬הרצה מלאה של הידרוליזאט חלבון ‪ -‬ליח' המינהל‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .2‬הרצה מקצרת של ליזין‪ ,‬היסטידין‪ ,‬וארגן ‪ -‬ליח' המינהל‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .3‬הרצה מקוצרת של אגינין בלבד ‪ -‬ליח' המינהל‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .4‬הרצה פיזיולוגית ‪ -‬ליח' המינהל‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .5‬להכנת דוגם )הידרוליזאט או פיזיולת( ‪ -‬ליח' המינהל‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .6‬התאמת שיטה למכשיר בתחום חומצת אמינו או ‪HPCC‬‬
‫ליחידות משרד החקלאות‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .7‬קביעת חומצות אורגניות בתמיסה‬
‫הרצה‬
‫הרצה‬
‫הרצה‬
‫הרצה‬
‫הרצה‬
‫יחידה‬
‫‪92.14‬‬
‫‪114.91‬‬
‫‪138.72‬‬
‫‪51.76‬‬
‫‪60.04‬‬
‫‪72.47‬‬
‫‪46.59‬‬
‫‪60.04‬‬
‫‪60.04‬‬
‫‪172.88‬‬
‫‪215.33‬‬
‫‪265.02‬‬
‫‪92.14‬‬
‫‪127.33‬‬
‫‪138.72‬‬
‫‪345.77‬‬
‫‪380.96‬‬
‫‪455.50‬‬
‫‪74.54‬‬
‫‪ .2‬אחסון‬
‫‪04400‬‬
‫‪04410‬‬
‫‪04420‬‬
‫‪04430‬‬
‫‪04440‬‬
‫‪04450‬‬
‫בדיקת תירס ‪ -‬סוכרים‬
‫בדיקת תירס ‪ -‬כושר השמרות‬
‫‪ .1‬שימוש ב‪) GC-‬גז כרומטוגרף(‬
‫לגורמי חוץ‬
‫‪ .2‬שימוש בחדר קירור‬
‫לגורמי חוץ‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫הזרקות ‪10‬‬
‫הזרקות ‪10‬‬
‫חדר ‪ /‬חודש‬
‫חדר ‪ /‬חודש‬
‫‪253.63‬‬
‫‪1,584.94‬‬
‫‪109.73‬‬
‫‪219.47‬‬
‫‪548.67‬‬
‫‪1,097.34‬‬
‫סדרה של ‪00‬‬
‫קלחים‬
‫‪ .3‬בדיקות מזון‬
‫‪04530‬‬
‫‪04540‬‬
‫‪04550‬‬
‫‪04560‬‬
‫‪04570‬‬
‫‪04580‬‬
‫‪04590‬‬
‫‪04600‬‬
‫‪04610‬‬
‫‪04620‬‬
‫‪04630‬‬
‫‪04640‬‬
‫‪04650‬‬
‫‪04660‬‬
‫‪04670‬‬
‫‪04671‬‬
‫בדיקה‬
‫קביעת ערך ‪PH‬‬
‫בדיקה‬
‫קביעת תכולת שומן‬
‫בדיקה‬
‫קביעת תכולת חומר יבש‬
‫בדיקה‬
‫קביעת תכולת אפר‬
‫בדיקה‬
‫קביעת תכולת חלבון‬
‫בדיקה‬
‫קביעת תכולת קזאין‬
‫בדיקה‬
‫קביעת ‪WPN‬‬
‫בדיקה‬
‫קביעת מספר פראוקסיד‬
‫בדיקה‬
‫קביעת אחוז מלח בגבינה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקת פוספטזה‬
‫בדיקה‬
‫ספירת חיידקים כללית‬
‫בדיקה‬
‫ספירת קוליפורמים‬
‫בדיקה‬
‫ספירת פטריות ועובשים‬
‫בדיקה‬
‫בדיקת חומר ניקוי‬
‫בדיקה‬
‫בדיקת התאמת דבש לתקן ישראלי‬
‫שימוש במכשיר אופטיגרף ‪ )-‬בדיקת איכות החלב בתהליך הכנת גבינהבדיקה‬
‫‪46.59‬‬
‫‪145.97‬‬
‫‪113.88‬‬
‫‪113.88‬‬
‫‪145.97‬‬
‫‪316.78‬‬
‫‪222.57‬‬
‫‪196.69‬‬
‫‪133.54‬‬
‫‪215.33‬‬
‫‪74.54‬‬
‫‪139.76‬‬
‫‪210.15‬‬
‫‪1,393.42‬‬
‫‪468.96‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫משה שמש ‪14‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪7‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪ .3‬אסום תבואה‬
‫‪05520‬‬
‫‪05530‬‬
‫‪05540‬‬
‫‪05550‬‬
‫‪05560‬‬
‫‪05570‬‬
‫‪05580‬‬
‫‪05590‬‬
‫‪05600‬‬
‫‪05610‬‬
‫‪05615‬‬
‫‪05620‬‬
‫‪05625‬‬
‫‪05630‬‬
‫‪05635‬‬
‫בדיקת אפלטרקסין‬
‫בדיקת אנטומולוג לגילוי והגדרת חרקים‬
‫בדיקת שאריות ברום אנ‪-‬אורגני‬
‫בדיקת שאריות פוספים‬
‫בדיקת אחוז לחות‬
‫בדיקת גופים זרים‬
‫בדיקת עובש‬
‫בדיקת שאריות חרקים בדברי מאפה‬
‫בדיקת שאריות חרקים בפפריקה‬
‫העתק תעודה‬
‫‪NDF ,ADF‬‬
‫חלבון‬
‫אפר‬
‫אפר ממים‬
‫‪ BGY‬בתאנים‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪05636‬‬
‫קביעת אחוז פגיעת גרעיני חיטה בפישפש הקמה‬
‫בדיקה‬
‫‪405.81‬‬
‫‪213.00‬‬
‫‪367.51‬‬
‫‪367.51‬‬
‫‪131.00‬‬
‫‪91.00‬‬
‫‪91.10‬‬
‫‪324.03‬‬
‫‪361.30‬‬
‫‪80.75‬‬
‫‪118.02‬‬
‫‪47.62‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪118.02‬‬
‫‪175.00‬‬
‫משה‬
‫קוסטיקובסקי‬
‫‪2014‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪8‬‬
‫מכונים וחוות נוה יער ‪ -‬המחלקה לבקר לבשר‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫המחלקה למספוא‬
‫‪05660‬‬
‫‪125.26‬‬
‫העכלות בכרס מלאכותית‬
‫המחלקה לוירולוגיה‬
‫‪05710‬‬
‫בדיקת וירוס בשום‬
‫בדיקה‬
‫‪215.33‬‬
‫המחלקה לפתולוגיה‬
‫‪05800‬‬
‫‪05810‬‬
‫‪05811‬‬
‫‪05820‬‬
‫‪05821‬‬
‫‪05822‬‬
‫‪05830‬‬
‫‪05840‬‬
‫‪05890‬‬
‫‪ .1‬בדיקת טיב חיטוי קרקע‪/‬מצע‬
‫‪ .2‬א‪ .‬בדיקה מיקרוביאלית כללית של מים‬
‫ב‪ .‬תוספת עבור כל פתוגן‬
‫ג‪ .‬בדיקת פתוגן יחיד במים‬
‫‪ .3‬בדיקת פעילות תכשיר הדברה‪/‬חיטוי‬
‫א‪ .‬בקטריוציד‪/‬בקטריוסטט או פטריה אחת‬
‫ב‪ .‬פיטוטוכסיות‬
‫ג‪ .‬יעילות הדברה‬
‫‪ .4‬בדיקת תכשיר לטיפול קרקע בקולונה‬
‫‪ .5‬הכנת אינוקולום לאילוח מצע לנפח ‪ 50‬ליטר‬
‫א‪ .‬בדיקת זרעים לפתוגן בודד‬
‫ב‪ .‬תוספת לכל פתוגן‬
‫המחלקה לפרחים ‪ -‬חדר איבחון‬
‫ייחורי ציפורן‬
‫דגימה ‪1‬‬
‫דגימה ‪1‬‬
‫דגימה ‪1‬‬
‫דגימה ‪1‬‬
‫דגימה ‪1‬‬
‫‪351.98‬‬
‫‪203.94‬‬
‫‪138.72‬‬
‫‪246.90‬‬
‫‪5,047.78‬‬
‫‪2,907.96‬‬
‫‪8,778.75‬‬
‫‪5,486.72‬‬
‫‪2,414.16‬‬
‫‪351.98‬‬
‫‪203.94‬‬
‫‪118.02‬‬
‫בדיקות מעבדה של מזון לבעלי חיים‬
‫‪05900‬‬
‫‪05905‬‬
‫‪05910‬‬
‫‪05915‬‬
‫‪05920‬‬
‫‪05925‬‬
‫‪05930‬‬
‫‪05935‬‬
‫‪05940‬‬
‫‪05945‬‬
‫‪05950‬‬
‫‪05955‬‬
‫‪05960‬‬
‫‪05965‬‬
‫‪05970‬‬
‫‪05980‬‬
‫חומר יבש‬
‫חלבון כללי‬
‫תאית גסה‬
‫שומן‬
‫‪NDF‬‬
‫‪ADF‬‬
‫ליגנין‬
‫אפר‬
‫טחינה‬
‫נתרן‬
‫זרחן‬
‫סידן‬
‫כרום‬
‫קובלט‬
‫העכלות בכרס מלאכותית )טריפליקט(‬
‫הרכב חומצות שומן )כולל איזומרים(‬
‫‪32.09‬‬
‫‪65.22‬‬
‫‪103.52‬‬
‫‪65.22‬‬
‫‪118.02‬‬
‫‪118.02‬‬
‫‪51.76‬‬
‫‪33.13‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪86.96‬‬
‫‪65.22‬‬
‫‪86.96‬‬
‫‪86.96‬‬
‫‪42.44‬‬
‫‪171.85‬‬
‫‪329.20‬‬
‫ניסוי לקביעת‬
‫הצריכה במרע‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫חוות גילת ‪ -‬מעבדה אזורית למחלות צמחים‬
‫מספר‬
‫‪06005‬‬
‫‪06010‬‬
‫‪06050‬‬
‫‪06055‬‬
‫‪06060‬‬
‫תאור השרות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫דיגום בשדה החקלאי‬
‫בדיקת שוטפת‬
‫בדיקה מהירה‬
‫בדיקה שוטפת ‪ +‬ארוויניה‬
‫בדיקה שוטפת ‪ +‬חיידקים‬
‫‪9‬‬
‫יחידה‬
‫דיגום‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪43.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪145.00‬‬
‫‪370.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ .2‬בדיקת זרעי תפוא"ד )ללוט(‬
‫‪06100‬‬
‫‪06110‬‬
‫‪06120‬‬
‫‪06130‬‬
‫‪06140‬‬
‫‪06150‬‬
‫‪06210‬‬
‫‪06215‬‬
‫‪06220‬‬
‫‪06230‬‬
‫‪06231‬‬
‫דוררת‬
‫ויזואלי )גרב‪,‬ריז'ו וכו(‬
‫רגל שחורה‬
‫כמשון‬
‫בדיקת זרעי תפוא"ד לארויניה כריסנטמי באלייזה‬
‫בדיקת זרעי תפוא"ד לארויניה כריסנטמי ב‪PCR-‬‬
‫רגל שחורה ‪+‬פטריות כללי‬
‫פוטנציאל ריקבון‬
‫הערכת ייבול ואיכות‬
‫בדיקה לריקבון חום‬
‫בדיקת תכשירים ‪ INSITU‬בפקעות תפ"א בבדיקות שונות‬
‫‪ .3‬מפוי חלקות לדוררת‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪315.00‬‬
‫‪140.00‬‬
‫‪385.00‬‬
‫‪240.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪900.00‬‬
‫‪520.00‬‬
‫‪185.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪284.00‬‬
‫‪1,575.00‬‬
‫‪06250‬‬
‫‪06260‬‬
‫‪06270‬‬
‫‪06280‬‬
‫‪06290‬‬
‫דגימות קרקע ‪ /‬חצילים‬
‫גבעולי כותנה‬
‫אבטיח ‪ /‬עגבניה ‪ /‬אגוא"ד‬
‫דגימות קש מתפוחי אדמה‬
‫דגימות קש מתפוחי אדמה ‪ -‬כולל דיגום‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫ל‪ 50-‬דונם‬
‫ל‪ 50-‬דונם‬
‫‪59.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪275.00‬‬
‫‪330.00‬‬
‫הנחת כמות‬
‫הנחת כמות‬
‫הנחת כמות‬
‫‪ .4‬בדיקות שונות‬
‫‪06300‬‬
‫‪06310‬‬
‫‪06320‬‬
‫‪06335‬‬
‫‪06340‬‬
‫‪06341‬‬
‫‪06360‬‬
‫‪06365‬‬
‫‪06370‬‬
‫‪06390‬‬
‫‪06420‬‬
‫‪06430‬‬
‫‪06440‬‬
‫‪06500‬‬
‫‪06501‬‬
‫‪06502‬‬
‫‪06503‬‬
‫‪06504‬‬
‫‪6505‬‬
‫בדיקת שום לנמטודות‬
‫בדיקות זבל‬
‫בדיקות כושר נביטה‬
‫בדיקת גזר לכתמי בית שאן‬
‫בדיקת השפעת חומר הדברה )‪(IN VITRD‬‬
‫בדיקת השפעת חומרי הדברה )‪(LD50‬‬
‫בדיקת תמיסת מזון למיקרואורגניזמים‬
‫בדיקת מצעים מנותקים למקרואורגניזם‬
‫בדיקת נמטודות חופשיות בקרקע‬
‫בדיקת מיקוריזה‬
‫בדיקת זרעי אסקלפיאס לפאתוגנים‬
‫בדיקת וירוס טריסטזה‬
‫ספירת חיידקים כללית‬
‫אבחון ב‪PCR -‬‬
‫בדיקת דוררת גזע ‪ 2‬מעגבניות‬
‫בדיקת כלורופילים בדוגמאות קרקע ‪A,B A+B‬‬
‫בדיקת חנקן זרחן ואשלגן במים‬
‫בדיקת חנקן זרחן ואשלגן בקרקע‬
‫בדיקת חנקן זרחן ואשלגן בחומר צמחי‬
‫‪ .5‬בדיקות יחורים‬
‫צפורן‪/‬חוחובה‪/‬זית‬
‫חיזוי נזק צפוי מנמטודות הציסטה בחיטה‬
‫א‪ .‬עד ‪ 18‬בדיקות בשדה‬
‫ב‪ .‬בין ‪ 19‬ל‪ 30 -‬בדיקות בשדה‬
‫בדיקת רשת למניעת מעבר חרקים‬
‫יצור ביצי נמטודות מהמינים ‪ meloidegvne incognita‬ו‪-‬‬
‫‪ meloidogyne javanica‬הזמנה מינימלית ‪50,000,000‬‬
‫‪06903‬‬
‫‪06904‬‬
‫‪06905‬‬
‫‪06906‬‬
‫בדיקת שתילי תות שדה לפיטופטורה וקולטוטריכום‬
‫בדיקת עמידות לנמטודות עפצים )לזני ירקות ופרחים(‬
‫אספקת ביצי נמטודות עפצים )‪ 100‬מליון ביצים(‬
‫בדיקת חיטה עבור משקל נפחי‪ ,‬משקל אלף תכולת חלבון‬
‫‪06907‬‬
‫‪06908‬‬
‫‪06909‬‬
‫בדיקת חיטה עבור משקל נפחי ותכולת חלבון בלבד‬
‫כיול מכשיר ‪ ZELTEX‬ל‪ % -‬חלבון לפי דוג' גרגירי חיטה‬
‫כיול מכשיר ‪ ZELTEX‬ל‪ % -‬חלבון ומים בגרגירי חיטה‬
‫‪06510‬‬
‫‪06900‬‬
‫‪6901‬‬
‫‪06902‬‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪383.00‬‬
‫‪330.00‬‬
‫‪140.00‬‬
‫‪240.00‬‬
‫‪520.00‬‬
‫‪980.00‬‬
‫‪195.00‬‬
‫‪370.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪315.00‬‬
‫‪210.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪189.96‬‬
‫‪108.70‬‬
‫‪159.43‬‬
‫‪134.58‬‬
‫בדיקה‬
‫‪8.00‬‬
‫בדיקה‬
‫‪356.64‬‬
‫‪438.94‬‬
‫‪7,263.17‬‬
‫שינוי בשיטה‬
‫הנחת כמות עפ"י‬
‫‪10,352.30‬‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪460.00‬‬
‫‪2,898.64‬‬
‫‪45,550.12‬‬
‫‪41.41‬‬
‫‪15.53‬‬
‫‪828.18‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫מחירון )חוות גילת(‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫חוות גילת ‪ -‬מעבדה אזורית למחלות צמחים‬
‫מספר‬
‫‪06915‬‬
‫‪06916‬‬
‫‪06917‬‬
‫‪06918‬‬
‫‪06919‬‬
‫‪06920‬‬
‫‪06921‬‬
‫‪06922‬‬
‫‪06923‬‬
‫תאור השרות‬
‫הפקת שמן מזיתים במערכת בית בד מעבדתי‬
‫בדיקת אינדקס הבשלה בזיתים‬
‫בדי' תכולת שמן בעיסת זיתים ע"י מערכת סוקסלט למיצוי כימי‬
‫בדי' תכולת שמן בעיסת זיתים באמצעות מכשיר ‪NIR‬‬
‫בדיקת תכולת חומצות שומן חופשיות בשמן זית ‪FFA‬‬
‫בדיקת רמת פראוקסיד בשמן זית‬
‫בדיקת רמת פוליפנולים ובליעה ב‪ UV-‬בשמן זית‬
‫בדיקה אורגנולפטית )חושית( של שמן זית פאנל טועמים‬
‫בדיקה אורגנולפטית )חושית( של שמן זית טועם יחיד‬
‫‪10‬‬
‫יחידה‬
‫בדיקה‬
‫ש"ח‬
‫‪124.23‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪87.99‬‬
‫‪67.29‬‬
‫‪41.41‬‬
‫‪41.41‬‬
‫‪82.82‬‬
‫‪310.57‬‬
‫‪82.82‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫פרסומים‪ ,‬דוברות‪ ,‬המחלקה לבנא"ם‪ ,‬היחידה ליח"צ‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪11‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫דוברות‬
‫‪07076‬‬
‫‪20.70‬‬
‫דיסק סרט המינהל‬
‫המחלקה לבנא"ם ‪ -‬השכרת אולמות‬
‫‪ .1‬לגורמי חוץ‬
‫‪07200‬‬
‫‪07210‬‬
‫‪07230‬‬
‫‪07240‬‬
‫אודיטוריום כהן‬
‫האריס‬
‫כתת לימוד‬
‫חדר ישיבות‬
‫‪ .2‬לשה"מ )עבור ובשתוף גורמי חוץ(‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫‪1,656.37‬‬
‫‪983.47‬‬
‫‪434.80‬‬
‫‪434.80‬‬
‫‪7270‬‬
‫אודיטוריום כהן‬
‫אודיטוריום האריס‬
‫היחידה ליחסי ציבור‬
‫יום‬
‫יום‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪621.14‬‬
‫‪07350‬‬
‫‪07360‬‬
‫‪07370‬‬
‫‪07380‬‬
‫‪07381‬‬
‫ארוח קבוצות אורחים‬
‫ארות כתות‪ ,‬בתי ספר וגימלאים‬
‫ארוח קבוצת אורחים כולל מרצה חוץ‬
‫ארוח ליום שלם‬
‫השתלמות בודדים במעבדות של חוקרי המנהל‬
‫ביקור‬
‫ביקור‬
‫ביקור‬
‫יום‬
‫יום‬
‫‪828.18‬‬
‫‪414.09‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪2,277.51‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫ספריית מינהל המחקר החקלאי‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪12‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪ .1‬צילומים בספרייה‪.‬‬
‫‪07500‬‬
‫‪07501‬‬
‫‪07502‬‬
‫‪07503‬‬
‫‪07504‬‬
‫‪07505‬‬
‫‪07506‬‬
‫‪07507‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫לעובדי מנהל המחקר החקלאי‬
‫לאנשי הפקולטה לחקלאות שמצלמים בעצמם‬
‫לאנשי הפקולטה לחקלאות דמי טיפול‬
‫עבור קורסים בינלאומיים‬
‫צילום במטבעות‬
‫לאנשי השרותים להגנת הצומח‬
‫לעובדי המכון הוטרינרי‬
‫לאנשי שה"מ ומשרד החקלאות‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪12.42‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪ .2‬שימוש במאגרי מידע‬
‫‪07600‬‬
‫א‪ .‬עבור קורסים בינלאומיים‬
‫שעה‬
‫‪51.76‬‬
‫‪ .3‬ביקור והדרכה בספריה‬
‫‪07610‬‬
‫ביקור והדרכה בספריה ) כדוגמת קורס סינדקו(‬
‫יום או חלק ממנו‬
‫‪200.00‬‬
‫מול עמדת עבוד‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪13‬‬
‫המכון למדעי הצמח )מטעים( וחוות‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫א‪ .‬הדרים‬
‫‪08011‬‬
‫‪08012‬‬
‫‪08013‬‬
‫‪08014‬‬
‫‪08015‬‬
‫‪08016‬‬
‫‪08017‬‬
‫‪08018‬‬
‫‪08019‬‬
‫‪08020‬‬
‫‪08021‬‬
‫‪08022‬‬
‫‪08023‬‬
‫‪08024‬‬
‫‪08025‬‬
‫‪08030‬‬
‫רכב הדרים‬
‫כנה )וולקה מריאנה ‪ -‬פרי לזרעים(‬
‫ציטרומלו )‪ 3500‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫טרויאיר קרוזו )‪ 2600‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫ריוגפור )‪ 7000‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫וולקה מריאנה )‪ 7000‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫חושחש )‪ 2700‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫ת‪.‬ע מקומי וכדומה )‪ 3500‬זרעים ב‪ 1-‬ליטר( ‪ 3-1‬ליטר‬
‫כנ"ל מעל ‪ 3‬ליטר‬
‫ציטרומלו פרי לזרעים‬
‫רכב הדרים מבית גרעין‬
‫ב‪ .‬אבוקדו ‪ -‬מעצי אם מאושרים‬
‫עין‬
‫ק"ג‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫זרעים‬
‫לק"ג‬
‫עין‬
‫‪0.52‬‬
‫‪8.80‬‬
‫‪501.05‬‬
‫‪476.21‬‬
‫‪463.78‬‬
‫‪405.81‬‬
‫‪405.81‬‬
‫‪367.51‬‬
‫‪494.84‬‬
‫‪476.21‬‬
‫‪379.93‬‬
‫‪367.51‬‬
‫‪379.93‬‬
‫‪367.51‬‬
‫‪11.39‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪08070‬‬
‫‪08080‬‬
‫רכב‬
‫פרי לזרעים )כל הסוגים(‬
‫אמיר‬
‫יחידה‬
‫‪1.04‬‬
‫‪2.59‬‬
‫ג‪ .‬מנגו‬
‫‪08110‬‬
‫‪08120‬‬
‫‪08130‬‬
‫רכב ‪ -‬כל הסוגים‬
‫פרי לזרעים ‪ -‬סייבר ורופין‬
‫פרי לזרעים ‪13/1 ,12/1‬‬
‫אמיר‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.55‬‬
‫ד‪ .‬מקדמיה‬
‫‪08170‬‬
‫‪08180‬‬
‫רכב‬
‫זרעים‬
‫אמיר‬
‫ק"ג‬
‫‪1.55‬‬
‫‪71.43‬‬
‫ה‪ .‬הדרים ‪ -‬פרי לזרעים‬
‫‪08185‬‬
‫‪08186‬‬
‫‪08187‬‬
‫‪08188‬‬
‫‪08189‬‬
‫‪08190‬‬
‫‪08191‬‬
‫‪08192‬‬
‫‪08193‬‬
‫ציטרומלו‬
‫חושחש‬
‫לימון גס‬
‫טרוייר‬
‫קליאופטרה‬
‫תלת עלה‬
‫מיקרופילה‬
‫רנגפור‬
‫זנים ‪ 812‬ו‪C-35 -‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪5.69‬‬
‫‪6.73‬‬
‫‪7.76‬‬
‫‪7.76‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪8.28‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫המכון למדעי הצמח )מטעים( וחוות‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪14‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫שתילים של עצים סובטרופיים‬
‫שתילים לא מורכבים‬
‫א‪ .‬זריע‬
‫‪08200‬‬
‫‪08210‬‬
‫‪08220‬‬
‫‪08230‬‬
‫‪08240‬‬
‫‪08250‬‬
‫‪08260‬‬
‫‪08270‬‬
‫‪08280‬‬
‫‪08290‬‬
‫‪08300‬‬
‫‪08310‬‬
‫‪08320‬‬
‫‪08330‬‬
‫‪08360‬‬
‫‪08370‬‬
‫‪08380‬‬
‫‪08390‬‬
‫‪08400‬‬
‫‪08410‬‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל גדול‬
‫ליטשי ‪ -‬מיכל קטן‬
‫ליטשי ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫פסיפלורה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫פסיפלורה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫פפיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫פפיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫קרמבולה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫קרמבולה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫תמרילו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫תמרילו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל גדול‬
‫ב‪ .‬ייחור‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫‪18.63‬‬
‫‪24.85‬‬
‫‪18.63‬‬
‫‪24.85‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪18.63‬‬
‫‪24.85‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪18.63‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪18.63‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪08500‬‬
‫‪08510‬‬
‫‪08520‬‬
‫‪08530‬‬
‫‪08540‬‬
‫‪08550‬‬
‫‪08560‬‬
‫‪08570‬‬
‫‪08580‬‬
‫‪08590‬‬
‫‪08600‬‬
‫‪08610‬‬
‫‪08620‬‬
‫‪08630‬‬
‫‪08640‬‬
‫‪08650‬‬
‫‪08680‬‬
‫‪08690‬‬
‫‪08700‬‬
‫‪08710‬‬
‫‪08715‬‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל גדול‬
‫ליטשי ‪ -‬מיכל קטן‬
‫ליטשי ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫פסיפלורה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫פסיפלורה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫פפיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫פפיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫צברים ‪ -‬מיכל קטן‬
‫צברים ‪ -‬מיכל גדול‬
‫בבקו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫בבקו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל גדול‬
‫ריבוי קלונלי של מיכלואי גויאבה מיחורים‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שקית ‪ 4‬ליטר‬
‫‪21.74‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪25.88‬‬
‫‪43.48‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪46.59‬‬
‫‪25.88‬‬
‫‪38.30‬‬
‫‪14.49‬‬
‫‪25.88‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪14.49‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪14.49‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪22.78‬‬
‫‪40.37‬‬
‫‪25.97‬‬
‫ג‪ .‬מתרבית רקמה‬
‫‪08720‬‬
‫‪08740‬‬
‫‪08750‬‬
‫פפיה ‪ /‬צברים ‪ -‬מיכל קטן מוכן לנטיעה‬
‫צברים בעציץ ‪ -‬לאחר הקשייה‬
‫פפיה במבחנה ‪ -‬לפי הקשייה‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫‪16.56‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪4.66‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫המכון למדעי הצמח )מטעים( וחוות‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪15‬‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫שתילים מורכבים‬
‫כנה זריעה‬
‫‪08800‬‬
‫‪08810‬‬
‫‪08820‬‬
‫‪08830‬‬
‫‪08860‬‬
‫‪08870‬‬
‫‪08880‬‬
‫‪08890‬‬
‫‪08920‬‬
‫‪08930‬‬
‫‪08940‬‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל גדול‬
‫ליטשי ‪ -‬מיכל גדול‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫‪30.02‬‬
‫‪38.30‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪38.30‬‬
‫‪30.02‬‬
‫‪38.30‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪44.51‬‬
‫‪32.09‬‬
‫‪44.51‬‬
‫‪48.66‬‬
‫‪08931‬‬
‫‪08932‬‬
‫‪08933‬‬
‫‪08934‬‬
‫‪08935‬‬
‫‪08936‬‬
‫‪08937‬‬
‫‪08938‬‬
‫‪08941‬‬
‫‪08942‬‬
‫כנה מושרשת‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אבוקדו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אפרסמון ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מנגו ‪ -‬מיכל גדול‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל קטן‬
‫מקדמיה ‪ -‬מיכל גדול‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל קטן‬
‫אחרים ‪ -‬מיכל גדול‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫‪45.55‬‬
‫‪67.29‬‬
‫‪45.55‬‬
‫‪67.29‬‬
‫‪77.64‬‬
‫‪111.80‬‬
‫‪54.87‬‬
‫‪85.92‬‬
‫‪54.87‬‬
‫‪85.92‬‬
‫‪09010‬‬
‫‪09030‬‬
‫‪09040‬‬
‫‪09050‬‬
‫‪09060‬‬
‫גפן‬
‫שתיל‬
‫כנה מושרשת‬
‫כנה סטנדרטית‬
‫כנה דקה‬
‫רכב‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫מטר ‪1‬‬
‫מטר ‪1‬‬
‫עין‬
‫‪7.76‬‬
‫‪3.62‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.04‬‬
‫נשירים‬
‫שתיל‬
‫שתיל בשנת שמיטה‬
‫ייחור‬
‫כנה מושרשת‬
‫רכב‬
‫עין נשירים מזני פטנט‬
‫זית‬
‫ייחורי זית מזנים מושרשים‬
‫ייחורי זית מזן רגיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫עין‬
‫עין‬
‫‪16.56‬‬
‫‪21.74‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪4.14‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.36‬‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫‪9.83‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪09130‬‬
‫‪09140‬‬
‫אקטינידיה‬
‫אקטינידיה ‪ -‬זן מוגבר‬
‫שתיל‬
‫ייחור‬
‫‪70.40‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪09145‬‬
‫היסטולוגיה‪ -‬דוגמא צמחית לקיבוע בפרפין במכשיר המיקרוגל‬
‫דוגמא‬
‫‪216.36‬‬
‫‪09147‬‬
‫‪09148‬‬
‫‪- LCMS‬דגימה‬
‫בדיקת תרביות רקמה לצמחים‬
‫הזרקה‬
‫בדיקה‬
‫‪258.81‬‬
‫‪ 15,528.45‬משה ראובני‬
‫‪09070‬‬
‫‪09071‬‬
‫‪09080‬‬
‫‪09090‬‬
‫‪09100‬‬
‫‪09101‬‬
‫‪09110‬‬
‫‪09120‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫המכון למדעי הצמח )מטעים( וחוות‬
‫‪16‬‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫‪09150‬‬
‫‪09151‬‬
‫‪09152‬‬
‫‪09153‬‬
‫גודגדן‬
‫מכירת תבדידים של חיידקי ריזוביום‬
‫מכירת אינוקולום פטריות המיקוריזה‬
‫בדיקת איכות אינוקולום ‪ -‬מיקוריזה‬
‫שונים‬
‫שתילי ליטשי ‪ -‬ייחורים והברכות אויר‬
‫שתיל תאנים ‪ -‬ייחורים‬
‫שתילי אוכמניות‬
‫הכנה ומכירת שתילי תות שדה מזנים חדשים‬
‫אפרסמון )פרי לזרעים( וירגי'ניה‬
‫זרעי אפרסמון ‪ -‬וירגי'ניה‬
‫שקד ‪ -‬זרעים )אלנם(‬
‫קרמבולה )פרי לזרעים(‬
‫תרבית פפייה בריבוי‬
‫זרעי פפייה‬
‫כנות אגס מתרבית ריקמה‬
‫שתיל כנת אגס ‪OHXF‬‬
‫זיהוי חומרי צמיחה במכשיר ‪GCMS‬‬
‫זרעי גרעיניים‬
‫יחור תאנה ברזילאית‬
‫זרעים שונים‬
‫מילון נוי עמיד‬
‫מילון הורה למכלוא גליה‬
‫זרעי מטפח למכלוא מלון ערבה‬
‫זרעי משמש‬
‫תירס חלמיש )הורים(‬
‫זרעי מטפח ‪ -‬אגוזי אדמה‬
‫זרעי מכלוא לקישוא ודלעת‬
‫קישוא זרעי יסוד‬
‫א‪ .‬קשוא זרעי יסוד‪-‬מחיר לחב' הקשורות בחוזה פיתוח‬
‫קישוא זרעי מטפח‬
‫א‪ .‬קישוא זרעי מטפח ‪ -‬מחיר לחב' הקשורות בחוזה פיתוח‬
‫זרעי אבטיח ‪ -‬מטפח‬
‫זרעי אבטיח ‪ -‬יסוד‬
‫תבלינים‬
‫שתיל‬
‫חצי ליטר נוזל חיידקי ריזוביום‬
‫ליטר אינוקולום פט' מיקוריזה‬
‫בדיקה‬
‫‪44.51‬‬
‫‪315.75‬‬
‫‪417.20‬‬
‫‪1,170.00‬‬
‫שתיל‬
‫ייחור‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫ק"ג‬
‫ק"ג‬
‫ק"ג‬
‫ק"ג‬
‫יחידה‬
‫גרם ‪10‬‬
‫תרבית‬
‫שתיל‬
‫בדיקה‬
‫גרם ‪100‬‬
‫יחור‬
‫‪45.55‬‬
‫‪3.62‬‬
‫‪36.23‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪55.90‬‬
‫‪76.61‬‬
‫‪111.80‬‬
‫‪11.91‬‬
‫‪6.21‬‬
‫‪57.97‬‬
‫‪4.14‬‬
‫‪24.33‬‬
‫‪2,716.44‬‬
‫‪380.96‬‬
‫‪2.07‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫זרע‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫גרם ‪50‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫‪476.21‬‬
‫‪4,066.38‬‬
‫‪4,066.38‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪80.75‬‬
‫‪103.52‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪1,228.82‬‬
‫‪944.13‬‬
‫‪4,140.92‬‬
‫‪2,743.36‬‬
‫‪3,633.66‬‬
‫‪1,242.28‬‬
‫יח ‪'1000‬‬
‫יח ‪'1000‬‬
‫ייחור‬
‫ייחור‬
‫ייחור‬
‫חודש‬
‫חודש‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫ק"ג ‪1‬‬
‫‪517.62‬‬
‫‪310.57‬‬
‫‪11.39‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪691.53‬‬
‫‪625.28‬‬
‫‪2,244.38‬‬
‫‪691.53‬‬
‫‪3.11‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪569.38‬‬
‫‪09160‬‬
‫‪09170‬‬
‫‪09180‬‬
‫‪09181‬‬
‫‪09190‬‬
‫‪09200‬‬
‫‪09210‬‬
‫‪09220‬‬
‫‪09230‬‬
‫‪09240‬‬
‫‪09245‬‬
‫‪09246‬‬
‫‪09250‬‬
‫‪09260‬‬
‫‪09261‬‬
‫‪10170‬‬
‫‪10180‬‬
‫‪10181‬‬
‫‪10182‬‬
‫‪10190‬‬
‫‪10192‬‬
‫‪10195‬‬
‫‪10196‬‬
‫‪10197‬‬
‫‪10198‬‬
‫‪10199‬‬
‫ייחורים מושרשים‬
‫‪10200‬‬
‫ייחורים לא מושרשים‬
‫‪10210‬‬
‫ייחורים מושרשים )חומר ריבוי(‬
‫‪10220‬‬
‫ייחורים לא מושרשים )חומר ריבוי(‬
‫‪10230‬‬
‫ייחורים אמיריים לא מושרשים )עד ‪ 10‬ס"מ(‬
‫‪10231‬‬
‫שרותי קרנטינה לגורמי חוץ‬
‫‪10232‬‬
‫שרותי קרנטינה לגורמים במשרד החקלאות‬
‫‪10233‬‬
‫‪ 10234‬זרעי טפוח בזיל מזנים מיוחדים‬
‫‪10234‬א זרעי טפוח בזיל‬
‫‪ 10235‬חומר צמחי טרי לזקוק שמנים אתריים‬
‫‪ 10236‬חומר צמחי יבש לזקוק שמנים אתריים‬
‫‪ 10237‬מכירת ענפי ער אציל טריים )ענפים באורך ‪ 30‬ס"מ(‬
‫‪ 10238‬מכירת זרעי רוקולהמזן ירוק עד‬
‫רכב חורפי‬
‫‪10239‬‬
‫‪10240‬‬
‫מחיר עין‬
‫ייחור באורך ‪ 25‬ס"מ‬
‫ש"ח‬
‫‪0.31‬‬
‫‪1.04‬‬
‫אנטמולוגיה ‪ -‬גילת‬
‫‪10260‬‬
‫‪10270‬‬
‫בדיקת מעבדה‪-‬חומרי הדברה ו‪/‬או חומרים דוחים נגד‬
‫חרקים בחקלאות‬
‫בדיקת מעבדה של ‪ 10‬ענפי גידול )מדגם( לנוכחות‬
‫כנימות מגן‬
‫בדיקה‬
‫‪4,943.22‬‬
‫מדגם‬
‫‪171.85‬‬
‫הערות‬
‫יורם‬
‫יורם‬
‫חיננית ‪2014‬‬
‫ניר דאי ‪2014‬‬
‫תוס' דמי משלוח‬
‫הנחה ‪10%‬‬
‫רכב עבה‬
‫הנחה ‪20%‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪17‬‬
‫המכון למדעי הצמח היחידה לביואינפורמטיקה‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫‪10280‬‬
‫‪10281‬‬
‫‪10282‬‬
‫‪10283‬‬
‫‪10284‬‬
‫‪10285‬‬
‫‪10286‬‬
‫‪10287‬‬
‫‪10288‬‬
‫ניתוח נתונים ‪RNASEQ‬‬
‫הרכבת טרנסקריפטים‬
‫אנוטציה‬
‫הרכבת גנום ויראלי‬
‫הרכבת גנום בקטריאלי‬
‫מבחני העשרה לפונקצינליות‬
‫ביולוגיים מסלולים אנליזת‬
‫אנליזת פילוגנזה‬
‫‪MICROARRAY ANALYSIS‬‬
‫דוגמא‬
‫דוגמא‬
‫דוגמא‬
‫שעת עבודה‬
‫שעת עבודה‬
‫שעת עבודה‬
‫שעת עבודה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪414.09‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪1,242.28‬‬
‫‪517.62‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫‪207.05‬‬
‫‪207.05‬‬
‫‪207.05‬‬
‫‪207.05‬‬
‫הערה‪:‬המחיר לחוקרי המינהל הינו בשעור ‪ 75%‬מהערך הנקוב בטבלה לשרותי הביואינפורמטיקה‪.‬ביצוע כל בדיקה יעשה בכפוף להסכם‬
‫הערה לשרות ‪ : 10280‬מהדוגמא הרביעית עד השמינית המחיר לכל דוגמא הינו ‪ .₪ 300‬מהדוגמא השמינית המחיר לכל דוגמא הינו ‪₪ 200‬‬
‫מיקרוסקופ חודר‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫מיקרוסקופ חודר‬
‫‪10300‬‬
‫‪10310‬‬
‫‪10320‬‬
‫‪10330‬‬
‫‪10340‬‬
‫‪10350‬‬
‫‪10360‬‬
‫‪10370‬‬
‫‪10380‬‬
‫‪10390‬‬
‫‪10400‬‬
‫‪10410‬‬
‫‪10420‬‬
‫‪10430‬‬
‫‪10440‬‬
‫‪10450‬‬
‫‪10460‬‬
‫‪10470‬‬
‫‪10480‬‬
‫‪10490‬‬
‫‪10491‬‬
‫‪10492‬‬
‫שמוש במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ‪ -‬למינהל‬
‫לגורמי חוץ‬
‫עזרת מפעיל‪/‬ה ‪ -‬הכנת חומר ‪ -‬למינהל‬
‫לגורמי חוץ‬
‫שמוש במערכת ‪) SEM/EDS‬כולל עזרת מפעיל( ‪ -‬למינהל‬
‫לגורמי חוץ‬
‫בדיקת חומר ביולוגי במערכת ‪ SEM/EDS.‬הכנת ‪10-8‬‬
‫תמונות לכל דוגמא והכנת דו"ח ‪ -‬למינהל‬
‫לגורמי חוץ‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫בדיקה במערכת ‪ SEM/EDS .‬ללא הכנה )‪+‬הדבקה‪+‬ציפוי(‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל לגורמי חוץ‬
‫מחיר לסריקה במכשיר ‪ NIRS‬לגורמי פנים‬
‫מחיר לסריקה במכשיר ‪ NIRS‬לגורמי חוץ‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫כולל ‪ 1‬דוג'‬
‫‪139.76‬‬
‫‪248.46‬‬
‫‪36.23‬‬
‫‪46.59‬‬
‫‪362.33‬‬
‫‪494.84‬‬
‫‪1,393.42‬‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫דוגמא ‪5-2‬‬
‫דוגמא ‪5-2‬‬
‫דוגמא ‪10-6‬‬
‫דוגמא ‪10-6‬‬
‫מעל ‪11‬‬
‫מעל ‪11‬‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫דוגמא ‪12-2‬‬
‫דוגמא ‪12-2‬‬
‫מעל ‪13‬‬
‫מעל ‪13‬‬
‫סריקה‬
‫סריקה‬
‫‪2,156.38‬‬
‫‪1,393.42‬‬
‫‪1,519.72‬‬
‫‪1,393.42‬‬
‫‪722.59‬‬
‫‪722.59‬‬
‫‪1,102.52‬‬
‫‪521.76‬‬
‫‪913.07‬‬
‫‪379.93‬‬
‫‪501.05‬‬
‫‪31.06‬‬
‫‪43.48‬‬
‫מעבדה לניטור מים ‪ -‬המכון לקרקע ומים‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫יחידה‬
‫‪10700‬‬
‫בדיקות ‪ICP‬‬
‫שעת עבודה‬
‫ש"ח‬
‫‪77.64‬‬
‫הערות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪18‬‬
‫מכוורת צריפין‪ ,‬המכון לבעלי חיים‪ ,‬רפת בחוות מרכז‪ ,‬חוות נוה יער‬
‫מספר‬
‫‪11000‬‬
‫‪11010‬‬
‫‪11020‬‬
‫‪11025‬‬
‫‪11030‬‬
‫‪11040‬‬
‫‪11050‬‬
‫‪11052‬‬
‫‪11054‬‬
‫‪11055‬‬
‫‪11062‬‬
‫‪11064‬‬
‫‪11066‬‬
‫‪11068‬‬
‫‪11072‬‬
‫‪11080‬‬
‫‪11085‬‬
‫‪11086‬‬
‫‪11087‬‬
‫‪11088‬‬
‫תאור השרות‬
‫מכוורת צריפין‬
‫מלכה רגילה‬
‫מלכה מבוקרת‬
‫מלכה מוזרעת‬
‫"מלכה נבחנת" )מלכת דבורים(‬
‫מלכון‬
‫נחיל‬
‫האבקה ‪ :‬בכל אזורי הארץ‬
‫השאלת מלכת אם לחודש‬
‫נחיל ‪ 3‬חלות ‪ +‬מלכה מוזרמת‬
‫בדיקת חומר לא ידוע על דבורים‬
‫המכון לחקר בעלי חיים‬
‫מבחן ביצועים וטבחה )טיפול ב ‪ 4 -‬חזרות( ‪ -‬לגורמי חוץ‬
‫מבחן ביצועים ועצם )טיפול ב ‪ 4 -‬חזרות( ‪ -‬לגורמי חוץ‬
‫מבחן ביצועים וסידן ‪+‬זרחן בדם )טיפול ב‪ 4 -‬חזרות( ‪ -‬לגורמי חוץ‬
‫מבחן ביצועים ועצם )טיפול בחזרה אחת( ‪ -‬לגורמי חוץ‬
‫מבחן ביצועים וסידן‪+‬זרחן בדם )טיפול בחזרה אחת( ‪ -‬לגורמי חוץ‬
‫שרות רופא וטרינרי ‪ -‬ליחידות המשרד‬
‫שרות רופא וטרינרי ‪ -‬לגורמי חוץ )לא כולל תוספת ביטול זמן(‬
‫מבחן זמינות זרחן באפרוחים‬
‫בדיקת גנוטיפ בגן ‪ FECB‬בצאן בשיטת ‪PCR-RFLP‬‬
‫שמוש בשם המסחרי "אפק" במסחר בצאן‬
‫‪11089‬‬
‫‪11090‬‬
‫‪11091‬‬
‫טפול בתיק ניסוי לגורמי פנים )עד שעתיים(‬
‫טפול בתיק ניסוי לגורמי חוץ )עד שעתיים(‬
‫זיהוי מינים ברמת ד‪.‬נ‪.‬א של דגים ויונקים לדוגמא )עד ‪ 10‬דוג(‬
‫לכל דוגמא מעל ‪ 10‬דוג"‬
‫*לכל בדיקה יחתם הסכם דרך קידום ויגבה מע"מ‬
‫רפת בתחנת נסיונות מרכז ‪ -‬בית דגן‬
‫‪11200‬‬
‫‪11205‬‬
‫‪11206‬‬
‫‪11210‬‬
‫‪11211‬‬
‫‪11212‬‬
‫‪11213‬‬
‫‪11214‬‬
‫‪11215‬‬
‫בקר ‪ -‬בניסויים רגילים לחוקרי מש' החקלאות‬
‫כנ"ל לחוקרי מוסדות ציבוריים‬
‫כנ"ל לחוקרי גופים פרטיים‬
‫בקר ‪ -‬בניסויים ברפת פרטנית לחוקרי מש' החקלאות‬
‫כנ"ל לחוקרי מוסדות ציבוריים‬
‫כנ"ל לחוקרי גופים פרטיים‬
‫בקר ברפת האבסה אוטומטית לחוקרי מש' החקלאות‬
‫כנ"ל לחוקרי מוסדות ציבוריים‬
‫כנ"ל לחוקרי גופים פרטיים‬
‫תחנת נסיונות ‪ -‬נוה יער‬
‫בדיקת חומר צמחי‬
‫בדיקת קרקע רגילה ‪ -‬מדגם אחד‬
‫בדיקת קרקע לסקר מחלות‬
‫בדיקת וירוסים‬
‫בדיקת נמטודות‬
‫נמטודה כלייתית‬
‫בדיקה שארתיות חומר הדברה בתבלינים טריים‬
‫בדיקה פיזיקלית‪-‬עקום תאחיזה של מצע‬
‫בדיקה פיזיקלית‪-‬התפלגות גודל חלקיקים במצע‬
‫התפלגות משקלית של גודל חלקיקים‬
‫אחיזת מים במתחים ‪ 0-100‬ס"מ‬
‫רעילות קרקע וקומפוסט במיצוי מימי‬
‫רעילות קרקע וקומפוסט ישירה‬
‫ערכה להכנת תרופות צמחיות‬
‫בדיקת שמן אתרי ב‪gc - ms -‬‬
‫א‪ .‬בדיקת נוכחות שאריות קוטלי עשבים במדגמי קרקע‬
‫‪11500‬‬
‫‪11510‬‬
‫‪11520‬‬
‫‪11530‬‬
‫‪11540‬‬
‫‪11550‬‬
‫‪11600‬‬
‫‪11700‬‬
‫‪11710‬‬
‫‪11711‬‬
‫‪11712‬‬
‫‪11713‬‬
‫‪11714‬‬
‫‪11800‬‬
‫‪11810‬‬
‫‪11900‬‬
‫‪11910‬‬
‫‪11920‬‬
‫‪11930‬‬
‫ב‪ .‬בדיקת נוכחות זרעי עלקת במדגמי קרקע‬
‫ל ‪ 25 -‬בדיקות ראשונות‬
‫מ ‪ 25 -‬בדיקות ויותר‬
‫ג‪ .‬בדיקות פעילות קוטלי עשבים )מחיר לתכשיר(‬
‫‪ .1‬עד ‪ 10‬מינים בוטאנים למבחן בבית הצמיחה‬
‫‪ .2‬מבחן הכולל ‪ 20‬מינים בבית הצמיחה‬
‫‪ .3‬מבחן שדה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫יחידה‬
‫משפחה‬
‫בדיקה‬
‫טיפול‬
‫טיפול‬
‫טיפול‬
‫טיפול‬
‫טיפול‬
‫שעה‬
‫שעה‬
‫טפול‬
‫בדיקה‬
‫זכר‬
‫נקבה‬
‫דוגמא‬
‫ש"ח‬
‫הערות‬
‫‪67.29‬‬
‫‪155.28‬‬
‫‪414.09‬‬
‫‪3,312.74‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪414.09‬‬
‫לפי מחיר‬
‫מ‪ .‬הדבש‬
‫‪207.05‬‬
‫‪517.62‬‬
‫‪6,689.66‬‬
‫‪ 11,846.14‬עד גיל שיווק‬
‫‪ 10,115.23‬עד גיל שיווק‬
‫‪ 11,183.59‬עד גיל שיווק‬
‫‪ 6,198.96‬עד גיל ‪ 21‬יום‬
‫‪ 9,260.13‬עד גיל ‪ 21‬יום‬
‫הנחה של ‪%20‬‬
‫‪152.18‬‬
‫‪190.48‬‬
‫‪62.11‬‬
‫‪103.52‬‬
‫‪51.76‬‬
‫‪530.04‬‬
‫‪629.42‬‬
‫‪517.62‬‬
‫‪414.09‬‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫יום‬
‫‪3.11‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪6.21‬‬
‫‪10.35‬‬
‫‪15.53‬‬
‫‪20.70‬‬
‫‪7.25‬‬
‫‪10.87‬‬
‫‪14.49‬‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫מדגם‬
‫ערכת בדי'‬
‫בדיקה‬
‫מדגם‬
‫בדיקה‬
‫מדגם‬
‫מדגם‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫ערכה‬
‫בדיקה‬
‫דגימה‬
‫בדיקה‬
‫‪134.58‬‬
‫‪159.43‬‬
‫‪106.63‬‬
‫‪52.80‬‬
‫‪133.54‬‬
‫‪133.54‬‬
‫‪202.91‬‬
‫‪412.02‬‬
‫‪57.97‬‬
‫‪310.00‬‬
‫‪935.00‬‬
‫‪390.00‬‬
‫‪395.00‬‬
‫‪1,267.12‬‬
‫‪455.50‬‬
‫‪12.94‬‬
‫‪155.28‬‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪103.52‬‬
‫‪50.73‬‬
‫מבחן‬
‫מבחן‬
‫מבחן‬
‫‪879.95‬‬
‫‪1,728.83‬‬
‫‪2,881.05‬‬
‫זכר‬
‫נקבה‬
‫שה"מ ומכון ווטרינר‬
‫מיכה רביב ‪014‬‬
‫מיכה רביב ‪014‬‬
‫מיכה רביב ‪014‬‬
‫מיכה רביב ‪014‬‬
‫בקב' של ‪5‬‬
‫דגימות‬
‫‪1.1‬‬
‫דמי שרות‬
‫דמי שירות ‪2014‬‬
‫‪SERUT2014‬‬
‫‪19‬‬
‫מכוורת צריפין‪ ,‬המכון לבעלי חיים‪ ,‬רפת בחוות מרכז‪ ,‬חוות נוה יער‬
‫מספר‬
‫‪11935‬‬
‫‪11936‬‬
‫תאור השרות‬
‫זיקוק צמחי תבלין בקיטור‬
‫בדיקה מטבולומית‬
‫יחידה‬
‫בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪11938‬‬
‫בדיקת קוטלי עשבים או פורמולציות‬
‫עציץ ‪ 4‬ליטר‬
‫עציץ ‪ 2‬ליטר‬
‫עציץ ‪ 300‬סמ"ק‬
‫עציץ ‪ 500‬סמ"ק‬
‫עציץ ‪ 10‬ליטר‬
‫‪11939‬‬
‫בדיקת ריח במעבדה אולפקטומטרית )הבדיקה כוללת אנליזה‬
‫של שקית דיגום אחת ואינה כוללת את עלות פעולת הדיגום‬
‫ואת עלות צוותי המריחים‬
‫בדיקה של דוגמת ד‪.‬נ‪.‬א במכשיר ‪GENETIC ANALYZER‬‬
‫בדיקת מבחן צוות מריחים‬
‫מבחן פרים‬
‫אחזקת עגל‬
‫‪41.41‬‬
‫‪25.88‬‬
‫‪15.53‬‬
‫‪17.60‬‬
‫‪93.17‬‬
‫‪1,035.23‬‬
‫דוגמא‬
‫בדיקה‬
‫‪16.56‬‬
‫‪258.81‬‬
‫יום‬
‫‪3.50‬‬
‫‪11940‬‬
‫‪11941‬‬
‫‪11942‬‬
‫ש"ח‬
‫‪548.67‬‬
‫‪5,176.15‬‬
‫הערות‬
‫המכון להגנת הצומח‬
‫מספר‬
‫תאור השרות‬
‫‪12000‬‬
‫‪12001‬‬
‫גידול עשים לבצוע מבחנים ביולוגיים בחרק‬
‫הפקת ‪ RNA‬ו‪ CDNA -‬מדבורים יחידה אחת‬
‫הפקת ‪ RNA‬ו‪ CDNA -‬מדבורים ‪ 2‬יחידות‬
‫בדיקת קצב שחרור פרומונים מדיספנסרים מסחריים )חוטים או כיסים‬
‫מפוליאתילן( לבלבול המזיקים עש התפוח‪ ,‬עש האשכול‪ ,‬זחל ורוד וסס‬
‫הנמר באמצעות אנליזה כמותית בגז כרומוטוגרף ‪- FID‬‬
‫אנליזה לדיספנסר‬
‫הזמנה מינימלית ‪ 25‬אנליזות עלות אנליזה לכל דיספנסר‬
‫עלות אנליזה לכל דיספנסר בכמות מעל ‪ 60‬אנליזות‬
‫‪362.33‬‬
‫‪310.57‬‬
‫הכנת תמיסות פרומונים להטמעה בנדיפיות לניטור עש ‪-‬‬
‫התפוח‪,‬האשכול‪,‬הציפורן‪ ,‬קליפת ההדר‪ ,‬אנרסיה‪ ,‬זחל וורוד‪ ,‬עש‬
‫התמר הקטן‪ ,‬עש פרחי ההדר‪ .‬כמות הזמנה מינימאלית ‪ 12‬תמיסות‪.‬‬
‫תמיסה אחת‬
‫ההזמנה כפופה לחתימה על התחייבות‬
‫‪2,329.27‬‬
‫‪12002‬‬
‫‪12003‬‬
‫‪29‬‬
‫יחידה‬
‫כוורות ‪10‬‬
‫כוורות ‪20‬‬
‫ש"ח‬
‫‪4,829.35‬‬
‫‪1,547.67‬‬
‫‪3,095.34‬‬
‫הערות‬
‫‪2014‬‬
‫|‬
‫היחידה לתקציבים‬
‫טופס תמחור שינוי שרות או הוספת שרות חדש‬
‫|‬
‫|‬
‫עבודה‬
‫|‬
‫א‪ .‬שכר ‪:‬‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫דרוג‬
‫עובד תקן‬
‫מהמשרה ‪ %‬עלות‬
‫דרגה‬
‫ב‪ .‬אחזקת רכב ‪ -‬ניידות ‪:‬‬
‫שרות‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‪ .‬שעות נוספות ‪:‬‬
‫כמות‬
‫עלות‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫תאור‬
‫|‬
‫שימושים‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫תאור‬
‫רכב ממשלתי‬
‫חשמל‬
‫אחר‬
‫עלות‬
‫|‬
‫עקיפות‬
‫עלות‬
‫|‬
‫אישי‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫עלות‬
‫חומרים וציוד מתכלה‬
‫|‬
‫דרוג‬
‫עובד ארעי‬
‫מהמשרה ‪ %‬עלות‬
‫דרגה‬
‫נימוקים והסברים ‪:‬‬
‫עלות‬
‫_____________________________‬
‫_____________________________‬
‫‪30%‬‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫סה"כ‬
‫|‬
‫מחיר שוק‬
‫|‬
‫או של מוצר דומה *‬
‫_____________________________‬
‫_____________________________‬
‫_____________________________‬
‫עלות‬