Moje-lece.si Vallis MG d.o.o. Ljubljanska cesta 45 1241 Kamnik info

Comments

Transcription

Moje-lece.si Vallis MG d.o.o. Ljubljanska cesta 45 1241 Kamnik info
Moje-lece.si
Vallis MG d.o.o.
Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik
[email protected]
telefon: 040709650
OBVESTILO O ODSTOPU OD POGODBE
PODATKI O KUPCU:
Ime in priimek:...........................................................................................
Naslov:........................................................................................................
Telefon:......................................................................................................
E-naslov:.....................................................................................................
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Izdelki so bili naročeni dne..............., številka naročila:.....................
Izdelki so bili prejeti dne..................., številka računa:.......................
Kupnino mi vrnite na bančni račun št. SI56........................................., odprt pri ........................
Datum: ......................
Podpis kupca: (samo, če se obrazec pošlje v papirni
obliki)
...........................................................................................