Alcatel-Lucent OpenTouch™ Conversation for 8002

Transcription

Alcatel-Lucent OpenTouch™ Conversation for 8002
Alcatel-Lucent OpenTouch™ Conversation
for 8002/8012 Deskphone
Uporabniški priročnik
8AL90879SLCBed01 R110-1412

Uvod
Hvala, ker ste izbrali telefon iz programa 80x2, ki ga izdeluje Alcatel-Lucent.
Kako uporabljati ta priročnik
V tem priročniku so podrobno opisani vse funkcije in postopki konfiguracije. Ponekod je tako
navedeno, da je treba izbrati nek meni ali podmeni, prikazan na zaslonu telefona. Da bi jih lažje
prepoznali, so ti meniji zapisani ležeče in z vijoličasto.
Za dostop do usmerjevalnih funkcij je v dokumentaciji denimo zapisano:
o
Usmerjanje
To pomeni, da morate:
o
z navigacijsko tipko za pomik navzgor oziroma navzdol poiskati želeno oznako na zaslonu,
o
pritisniti tipko OK (v redu), da potrdite svojo izbiro,
2
1 SPOZNAVANJE TELEFONA
5
2 UPORABA TELEFONA
7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
7
7
7
8
8
9
9
KLICANJE
KLICANJE S POMOČJO OSEBNEGA IMENIKA (IMENIK)
KLICANJE PO IMENU
PONOVNO KLIČITE ZADNJO ŠTEVILKO
SPREJEMANJE KLICA
INTERFONIJA
DNEVNIK KLICEV
3 MED POGOVOROM
10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
UTIŠANJE, TAKO DA VAS SOGOVORNIK NE MORE SLIŠATI
VZPOSTAVLJANJE DRUGEGA KLICA MED POGOVOROM
SPREJEMANJE DRUGEGA KLICA MED POGOVOROM
POSTAVITEV KLICA NA ČAKANJE (ČAKANJE)
PREKLAPLJANJE MED KLICI
PREUSMERITEV KLICA
TRISMERNA KONFERENCA
POŠILJANJE SIGNALOV DTMF
PRILAGODITE GLASNOST
4 OHRANJANJE STIKOV
13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
13
13
13
13
13
14
INFORMACIJE O TELEFONU ( KDO SEM?)
PREUSMERJANJE KLICEV NA DRUGO ŠTEVILKO (TAKOJŠNJA PREUSMERITEV) (USMERJANJE)
SPREMINJANJE PREUSMERITEV (USMERJANJE)
PREKLIC PREUSMERITEV (USMERJANJE)
PREUSMERITEV VSEH KLICEV V GOVORNI PREDAL (USMERJANJE)
PREVERJANJE VSEBINE VAŠEGA PREDALA GLASOVNE POŠTE
5 NASTAVITE SVOJ TELEFON
15
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
15
16
17
17
17
17
17
17
PROGRAMIRANJE VAŠEGA OSEBNEGA IMENIKA (IMENIK)
KONFIGURIRANJE ZVONJENJA TELEFONA (NASTAVITVE)
PRILAGAJANJE KONTRASTA ZASLONA (NASTAVITVE)
IZBIRA JEZIKA (NASTAVITVE)
VKLJUČITE/IZKLJUČITE SKRIVANJE IDENTITETE (NASTAVITVE)
IZBERITE NAGLAVNI KOMPLET -(SAMO PRI 8012) (NASTAVITVE)
SKRIVNI KLIC
ZAKLENITE/ODKLENITE TELEFON
3
6 GARANCIJA IN ČLENI
18
6.1 VARNOSTNA NAVODILA
6.2 UPRAVNA OBVESTILA
18
19
4
1 Spoznavanje telefona
Alfanumerična tipkovnica.
Tipka za vzpostavitev klica /Tipka za ponovno klicanje.
Tipka za konec klica / Prekinitvena tipka.
Navigacijski tipki za pomik navzgor in navzdol za brskanje po menijih, tipka OK
(v redu) za izbiro menija in potrditev izbire.
Tipka »C« za izbris znaka pri vnašanju številke ali niza znakov. Ta tipka se uporablja tudi za
pomik za eno raven menija nazaj.
Vračanje na zaslon v stanju pripravljenosti in hiter dostop do funkcije klicanja
po imenu (en pritisk v stanju pripravljenosti).
Hitri dostop do glavnih funkcij telefona.
Tipka »Mute« (Utišaj): Če želite, da vas med pogovorom vaši stiki ne slišijo,
pritisnite tipko Utišaj. S pritiskom na to tipko v stanju pripravljenosti boste
vklopili način za interfon.
Nastavitev glasnosti.
Tipke Prostoročno/Zvočnik: Klicanje ali odgovor brez dviga slušalke. To tipko
uporabite tudi za preklapljanje med naglavnim kompletom, slušalko ali
prostoročnim kompletom.
Pojdite na funkcijo glasovne pošte ali na seznam neodgovorjenih klicev. Ta
tipka utripa ob novem sporočilu ali neodgovorjenem klicu.
Širokopasovni zvočnik za optimiziran zvok.
5
LED: Obvestilo o novem klicu (Utripa).
Stabilna noga pod kotom 60° Ko telefon vzamete iz škatle, je noga v položaju pod kotom 0°.
Da nogo postavite v položaj pod kotom 60°, jo vlecite, dokler ne zaslišite »klika«.
En 3,5-mm avdio priključek (samo pri 8012).
Različni priključki, ki omogočajo razširitev telefona.

Ena povezava Ethernet 10/100 za povezavo LAN-omrežja podjetja (model 8002).

Dve povezavi Ethernet 10/100/1000 za povezavo omrežij podjetja in osebnega
računalnika (model 8012).

1 priključek mini USB za specifično izmenično/enosmerno napajanje. Uporabite le, če
telefon potrebuje zunanje napajanje. Posvetujte se z monterjem.

1 priključek RJ9 za priklop žične slušalke.
6
2 Uporaba telefona
2.1 Klicanje
Uporabite nekaj od naslednjega:





Neposredno vtipkajte številko za klic.
Odgovorite na klic Vnesite ciljno številko.
Prostoročno telefoniranje Vtipkajte številko za klic.
Klicanje s pomočjo osebnega imenika.
Poimensko iskanje (do funkcije za iskanje po imenu lahko dostopate tudi z abecedno
tipkovnico).
Če želite opraviti zunanji klic, pred številko stika dodajte klicno številko za zunanjo linijo. 0 je
prednastavljena številka za zunanji klic.
0 je prednastavljena številka za zunanji klic (Privzeto).
2.2 Klicanje s pomočjo osebnega imenika (Imenik)



Imenik (V stanju nedejavnosti) / Iz imenika (Če ste zasedli linijo).
Izberite sogovornike s seznama (*)
Če ste zasedli linijo (s slušalko ali prostoročnim
naglavnim kompletom), s tem samodejno pokličete izbranega sogovornika.
Klic
(*)Do vnosa v osebnem imeniku lahko neposredno dostopate s preprostim vnosom prve črke stika.
2.3 Klicanje po imenu





Pritisnite tipko »Domov« za dostop do funkcije »Poimensko izbiranje«.
Vnesite prve črke imena stika.
Izberite stik na seznamu ujemajočih se imen.
Sprožite klic.
7
2.4 Ponovno kličite zadnjo številko
►


►


Ponovno vzpostavite zadnji odhodni klic
Tipka za vzpostavitev klica.
Ponovno kličite zadnjo klicano številko.
Ponovno kličite številko s seznama ponovnih klicev
Dolg pritisk na tipko za vzpostavitev klica.
Izberite številko za ponovno klicanje med zadnjimi klicanimi številkami.
2.5 Sprejemanje klica
►
Ustavite zvonjenje
Uporabite nekaj od naslednjega:
o
o
►
Enkrat.
Neslišno
Sprejmite klic
Uporabite nekaj od naslednjega:
o
o
o
o
►
Dvignite slušalko.
Tipka za vzpostavitev klica.
Prostoročno telefoniranje.
Sprejmi klic
Zavrnite dohodni klic
Uporabite nekaj od naslednjega:
o
o
Dvakrat.
Zavrni klic
►
Preusmerite klic
o
Vnesite številko, na katero naj se klic preusmeri.
8
2.6 Interfonija
Kadar vključite način za interfon, telefon samodejno sprejme vse dohodne klice.

V stanju nedejavnosti.


Pritisnite tipko za interfon (utišaj).
Kadar sveti lučka (modro), ki je povezana s tipko, je funkcija vključena.
Ko vaš klicatelj odloži, način za interfon ostane vklopljen.
2.7 Dnevnik klicev
Če niste pri svoji mizi, lahko preverite vsebino dnevnika klicev, ko se vrnete. Preverite lahko dohodne
klice, neodgovorjene klice in odhodne klice.
 Dnevnik klicev
 Dohodni klici / Odhodni klici / Neodgovorjeni klici
Ko ste na vnosu, pritisnite tipko »OK«, nato pa uporabite tipki za navzgor in navzdol za naslednje:





dostop do podrobnosti stika (ime, številka, datum in ura klica),.
Klic: povratni klic stika,.
Save: shranjevanje stika v lokalnem imeniku,.
Izbriši: izbris vnosa,.
Izbriši vse: izbris vseh vnosov. (Pri brisanju vseh vnosov se izbrišejo le vnosi v trenutnem
dnevniku klicev. Primer: brisanje vseh vnosov med preverjanjem dnevnika dohodnih klicev bo
izbrisalo le vnose dohodnih klicev. Vnosi neodgovorjenih in odhodnih klicev ne bodo izbrisani.).
Mogočih je do 50 vnosov pri posamezni vrsti klica (dohodni, odhodni ali neodgovorjeni klici).
Do dnevnika neodgovorjenih klicev je mogoče dostopati tudi s tipko za sporočila:
9
.
3 Med pogovorom
3.1 Utišanje, tako da vas sogovornik ne more slišati
Lahko slišite sogovornika, ta pa ne more slišati vas:
Med pogovorom.

Onemogočite mikrofon

Nadaljujte pogovor
Tipke se osvetlijo.
Tipka ne sveti več.
3.2 Vzpostavljanje drugega klica med pogovorom
Uporabite nekaj od naslednjega:
Nov klic
o
o
o
Vnesite številko drugega sogovornika
Prvi sogovornik je na čakanju.
Nov klic
o
o
o
o
(Pritisnite dvakrat)
Namestitev CTL – KO
Vnesite prve črke imena stika.
Izberite sogovornike s seznama.
Iz imenika
Izberite sogovornike s seznama.
► Za preklic drugega klica in nadaljevanje prvega:
 Pogovarjate se z drugim sogovornikom, prvi je na čakanju. Pogovarjate se z drugim
sogovornikom, prvi je na čakanju. Na zaslonu telefona sta prvi in drugi sogovornik označena z
L1- in L2- pred svojima imenoma ali telefonskima številkama.


Prikažite drugega sogovornika.
Uporabite nekaj od naslednjega:
o Poizvedba izkl.
Prekinitev.
Samodejno boste povezani s prvim stikom.
Ste na liniji s prvim stikom.
o

3.3 Sprejemanje drugega klica med pogovorom
Med pogovorom vas kliče nekdo drug
Klic lahko prevzamete, če je prikazan na zaslonu.
Uporabite nekaj od naslednjega:

Sprejmi klic

Prvi sogovornik je na čakanju.
10
► Za preklic drugega klica in nadaljevanje prvega:
 Pogovarjate se z drugim sogovornikom, prvi je na čakanju. Pogovarjate se z drugim
sogovornikom, prvi je na čakanju. Na zaslonu telefona sta prvi in drugi sogovornik označena z
L1- in L2- pred svojima imenoma ali telefonskima številkama.


Prikažite drugega sogovornika.
Uporabite nekaj od naslednjega:
o Poizvedba izkl.
Prekinitev.
Samodejno boste povezani s prvim stikom.
Ste na liniji s prvim stikom.
o

3.4 Postavitev klica na čakanje (čakanje)
Med pogovorom želite dati klic na čakanje in se vrniti k njemu pozneje na istem telefonu.


Med pogovorom.
Zadrži
Vaš klic je postavljen na čakanje.
Vrnite se h klicu na čakanju:

Pridobi
3.5 Preklapljanje med klici
Komunicirate s prvim sogovornikom, drugi je na čakanju. Na zaslonu telefona sta prvi in drugi
sogovornik označena z L1- in L2- pred svojima imenoma ali telefonskima številkama.

Prikažite drugega sogovornika. Samodejno ste povezani z drugim stikom.

Prikažite prvega sogovornika. Samodejno boste povezani s prvim stikom.
3.6 Preusmeritev klica
►
Komunicirate s prvim sogovornikom Klic želite prenesti na drug stik.




Nov klic
Klicanje prejemnika prenosa.
Prejemnik se oglasi.


Prenos

Oba sogovornika sta povezana.
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
►
Klic lahko takoj preusmerite, ne da bi čakali, da se sogovornik oglasi.



Prenos na
Klicanje prejemnika prenosa.



Spuščena slušalka.
Oba sogovornika sta povezana.
11
3.7 Trismerna konferenca
Komunicirate s prvim sogovornikom. Drugi sogovornik je na čakanju.


Konferenca
►
Končevanje konference


Ste v konferenčnem načinu.
Uporabite nekaj od naslednjega:
o Konec konference: vsi udeleženi klica so odklopljeni,.
o
o
Prekinitev: dva druga stika še komunicirata,.
Odložite slušalko: dva druga stika še komunicirata,.
Kadar eden od sogovornikov zapusti konferenco, se lahko še naprej pogovarjate z drugim
sogovornikom, če ste konferenco vzpostavili vi.
3.8 Pošiljanje signalov DTMF
Med pogovorom je včasih treba pritisniti klicne tipke, da se pošljejo signali DTMF, npr. pri glasovnem
strežniku, avtomatiziranem odzivniku ali daljinskem preverjanju telefonskega odzivnika.
Med komuniciranjem je vaš telefon privzeto nastavljen tako, da pošilja kode na glasovni frekvenci:
vnesite te kode neposredno s tipkami na telefonu.
Za več informacij o tej konfiguraciji vzpostavite stik z osebo, ki je odgovorna za vašo namestitev.
3.9 Prilagodite glasnost
Med klicem prilagodite glasnost zvočnika, sprejemnika ali naglavnega kompleta:


Med pogovorom.
Prilagodite glasnost.
Izbrana glasnost bo shranjena v spomin za naslednji klic. Zvočnik, slušalka in naglavni komplet imajo
vsak svojo posebej shranjeno glasnost.
12
4 Ohranjanje stikov
4.1 Informacije o telefonu ( Kdo sem?)


Kdo sem?
Prikazani so podatki, kot je ime ali telefonska številka.
4.2 Preusmerjanje klicev na drugo številko (takojšnja preusmeritev)
(Usmerjanje)




Usmerjanje
Takoj. posredovanje
Vnesite ciljno številko za preusmeritev.
Po potrebi s tipko »C« izbrišite znake.
Na zaslonu se bo prikazalo programirano posredovanje, poleg tega pa se bo prižgala tipka za domačo
stran Pri programiranju posredovanja se bo na zaslonu prikazalo: Tak. pos.-\> s številko za klic na
koncu
Še vedno lahko kličete, vendar pa lahko klice sprejemate le na telefon, na katerega ste posredovali
klice.
4.3 Spreminjanje preusmeritev (Usmerjanje)





Usmerjanje
Takoj. posredovanje
Vnesite novo številko.
Po potrebi s tipko »C« izbrišite znake.
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
4.4 Preklic preusmeritev (Usmerjanje)



Usmerjanje
Izklopi
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
4.5 Preusmeritev vseh klicev v govorni predal (Usmerjanje)



Usmerjanje
Takoj posr. na TP
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Na zaslonu se bo prikazalo programirano posredovanje, poleg tega pa se bo prižgala tipka za domačo
stran Pri programiranju posredovanja se bo na zaslonu prikazalo: Takoj posr. -\> TP
13
4.6 Preverjanje vsebine vašega predala glasovne pošte




Telefonski predal
Z vnosom gesla potrdite dostop do glasovne pošte.
Upoštevajte navodila glasovnega vodnika.
Prekinite preverjanje vsebine

Uporabite nekaj od naslednjega:
o
o
Prekinite klic.
Odložite slušalko.
14
5 Nastavite svoj telefon
5.1 Programiranje vašega osebnega imenika (Imenik)
V svoj osebni imenik lahko shranite do 100 številk.
► Pojdite na svoj osebni imenik
 Imenik
►






Ustvarite zapis v osebni imenik
Novo
Ime: Vnesite ime.
Ime: Vnesite ime.
Št.: Vnesite številko.
Shranite zapis.
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Vnesite besedilo: tipke na številčnici imajo črke, ki jih lahko prikažete z zaporednim pritiskanjem.
Nekatere posebne znake je mogoče prikazati z zaporednim pritiskanjem na tipko »*« (‘+‘ ‘%‘ ‘$‘ ‘/‘
‘&‘ ‘(‘ ‘)‘ ‘[‘ ‘]‘ ‘=), tipko »#« (@) ali tipko »1« (‘-‘ ‘_‘). Pritisnite dvakrat tipko 1 za vnos presledka.
►
Sprememba vizitke v osebnem imeniku
•
•
•
•
•
Izberite kartico, ki bo spremenjena.
Prilagodi
Ime: Vnesite ime.
Ime: Vnesite ime.
Št.: Vnesite številko.
•
•
Shranite zapis.
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Vnesite besedilo: tipke na številčnici imajo črke, ki jih lahko prikažete z zaporednim pritiskanjem.
Nekatere posebne znake je mogoče prikazati z zaporednim pritiskanjem na tipko »*« (‘+‘ ‘%‘ ‘$‘ ‘/‘
‘&‘ ‘(‘ ‘)‘ ‘[‘ ‘]‘ ‘=), tipko »#« (@) ali tipko »1« (‘-‘ ‘_‘). Pritisnite dvakrat tipko 1 za vnos presledka.
►
Izbrišite zapis
•
•
Izberite kartico, ki jo želite izbrisati.
Zbriši
•
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
►
•
Izbris vseh zapisov
Izbriši vse
•
Potrdite izbiro.
•
Potrdite izbris vseh zapisov v imeniku.
•
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
15
5.2 Konfiguriranje zvonjenja telefona (Nastavitve)
•
Nastavitve
►
•
•
Izberite melodijo
Melodija
Izberite melodijo (8 melodij).
•
►
•
•
•
•
►
•
•
•
•
•
•
Telefon
Zvonjenje
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Nastavljanje glasnosti zvonjenja
Raven
Izberite želeno glasnost (9 ravni).
Potrdite izbiro.
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Vključite/izključite način za sestanke (stopnjujoče se zvonjenje)
Način zvonjenja
Izbirate lahko med tremi vrstami zvonjenja.
Normalno zvonjenje
Neslišni način (Ob vklopu tega načina se bo na zaslonu prikazalo sporočilo, da je zvonjenje
izklopljeno)
Napreduj. zvonjenje
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Lahko združite način z zvonjenjem med sestankom in način z diskretnim zvonjenjem. Če denimo želite
zelo tiho zvonjenje, izberite tihi način z enim do tremi piski pred zvonjenjem. Ob zvonjenju telefona
boste slišali le piske.
►
•
•
•
Vključite/izključite način za diskretno zvonjenje
Pisk
1 pisk pred zvon. / 3 piski pred zvon. / Zvonjenje brez piska
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
Lahko združite način z zvonjenjem med sestankom in način z diskretnim zvonjenjem. Če denimo želite
zelo tiho zvonjenje, izberite tihi način z enim do tremi piski pred zvonjenjem. Ob zvonjenju telefona
boste slišali le piske.
►
•
Nastavljanje glasnosti zvonjenja med zvonjenjem
Telefon zazvoni.
•
Nastavljanje glasnosti zvonjenja.
►
•
Prilagodi glasnost zvonjenja v načinu za mirovanje.
Izberite želeno glasnost (9 ravni).
•
/
Vrnite se na zaslon v stanju pripravljenosti.
16
5.3 Prilagajanje kontrasta zaslona (Nastavitve)
•
•
Nastavitve Telefon Kontrast
Uporabite nekaj od naslednjega:
o
o
•
Potrdite izbiro.
5.4 Izbira jezika (Nastavitve)
•
Nastavitve
Telefon
Jezik
•
Izberite želeni jezik.
•
Potrdite izbiro.
5.5 Vključite/izključite skrivanje identitete (Nastavitve)
Svojo identiteto lahko skrijete. Namesto da bi se vaša telefonska številka normalno izpisala na
telefonu vašega zunanjega sogovornika, se prikaže sporočilo »anonymous« (»skrita številka«).
•
Nastavitve
•
Vklopi.
Telefon
Skrivni klic
5.6 Izberite naglavni komplet -(samo pri 8012) (Nastavitve)
•
•
Nastavitve Telefon Vtič RJ9
Ročna naprava / Ročna naprava
5.7 Skrivni klic
•
Nastavitve Telefon Skrivni klic
•
Vklopi:
če želite vklopiti zaupen klic, bo vaš stik vaše klice videl kot zaupne klice.
•
Izklopi:
Če želite deaktivirati funkcijo.
5.8 Zaklenite/odklenite telefon
Ko je telefon zaklenjen, lahko kličete samo nekatere številke, na primer številke za klic v sili.
►
•
Zaklenite telefon
Dolg pritisk tipke »OK« na telefonu za vklop funkcije za zaklepanje.
•
•
•
Pritisnite tipko »OK« za potrditev
Telefon je zaklenjen.
Sporočilo na zaslonu telefona vas obvesti, da je telefon zaklenjen.
►
Odklenite telefon
•
•
•
Dolg pritisk tipke »OK« na telefonu za izklop funkcije za zaklepanje.
Vnesite geslo, da odklenete telefon
Telefon je zaklenjen.
17
6 Garancija in členi
6.1 Varnostna navodila

Spremembe opreme, ki jih ni izrecno odobril tisti, ki je odgovoren za skladnost, lahko razveljavijo
pooblastila uporabnika za upravljanje opreme.

Magneti lahko vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov in vsajenih srčnih defibrilatorjev.
Ohranjajte varno razdaljo med svojim srčnim spodbujevalnikom oz. vsajenim defibrilatorjem ter
slušalko, ki vsebuje magnetne elemente: vsaj 4 centimetre.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki naj brezžičnega telefona ne uporabljajo v bližini spodbujevalnika
(najmanjša razdalja naj bo vsaj 15 cm), da se napravi med sabo ne motita pri delovanju.

Priporočamo, da pred začetkom uporabe te opreme na območjih, kritičnih za človeško varnost
(bolnišnice.), izvedete standardne postopke za potrjevanje sprejemljivosti.

Slušalka vsebuje magnetne dele, ki lahko privlačijo ostre kovinske predmete.

Med neurjem s strelami se izogibajte uporabi telefonov (razen brezžičnih). Obstaja manjša
nevarnost električnega udara zaradi strele.

Naprave ne uporabljajte v okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Tega telefona ne smete priključiti na povezavo ISDN (Integrated Services Digital Network –
digitalno omrežje z integriranimi storitvami) ali na običajno povezavo PSTN (Public Switched
Telephone Network – javno komutirano telefonsko omrežje). To lahko povzroči: hude poškodbe
telefona.

Nikoli ne pustite, da bi telefon prišel v stik z vodo.

Za čiščenje telefona uporabite mehko vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte topil (trikloretilen,
aceton itd.), ki lahko poškodujejo plastične dele vašega telefona. Ne uporabljajte aerosolnih
čistil.

Razred 2 za OmniTouch™ 8012 DeskPhone skladno z IEEE802.3af) oz. za napajalno enoto, ki je na
enosmerni vhod priključena prek certificiranega priključka za neposredno povezavo ali priključne
vrvice in je odobrena kot »LPS« (Limited Power Source – omejeni vir napajanja) skladno s
CSA/UL/IEC 60950-1, z nazivno izmenično napetostjo 5 V in najmanjšim tokom 1 A.

Če ste priključeni na povezavo POE, ne smete uporabiti izmeničnega napajanja.

Naprave PoE (Power over Ethernet), ki dovajajo ali prejemajo napajanje, in njihovi priklopljeni
kabli morajo biti v celoti v notranjosti.

Vtič RJ-45 se ne uporablja za priklop telefonske linije.
18
6.2 Upravna obvestila
Oznake
Ta oprema je skladna z vsemi bistvenimi zahtevami Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter Direktive 2011/65/EU o omejitvi uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS).
Izjavo o skladnosti lahko dobite pri:
Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
[email protected]
ZDA in Kanada
Ta naprava je skladna s 15. poglavjem pravilnika FCC in RSS-210 organizacije Industry Canada.
Delovanje je podvrženo dvema pogojema: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta
naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nezaželeno
delovanje.
Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave
razreda B, kar je v skladu 15. delom pravil FCC in ICES-003 v Kanadi. Te omejitve so zasnovane tako,
da nudijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v gospodinjstvu. Naprava ustvarja,
uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in uporabljena po navodilih,
lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Ne obstaja pa jamstvo, da pri določeni
namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali
televizije, ki jih je mogoče ugotoviti z izklapljanjem in vklapljanjem opreme, je priporočeno, da
uporabnik poskuša odpraviti motnjo tako, da se obrne na prodajalca.
Izpostavljenost radiofrekvenčnim signalom.
Ta oprema je skladna z mednarodno uveljavljeno mejno vrednostjo izpostavljenosti sevanju (SAR) 1,6
W/kg.
Navodila za uporabnike
Slušalko uporabljajte samo pri temperaturah med –5 in +45 °C. Ta izdelek je namenjen izključno za
uporabo v zaprtih prostorih. Ta naprava je združljiva s slušnimi pripomočki (HAC).
Zaščita pred zvočnim udarom
Najvišja raven zvočnega tlaka pri slušalki je skladna z evropskimi, ameriškimi in avstralskimi
standardi.
Direktiva 2003/10/ES, ki podaja tveganja zaradi hrupa na delovnem mestu
Odmetavanje
Opremo morate vrniti na zbirno točko za odmetavanje odpadne elektronske opreme.
Okvarjene baterije morate vrniti na zbirno točko za odmetavanje kemičnih odpadkov.
Povezana dokumentacija
Varnostna in regulativna navodila ter Uporabniška dokumentacija v drugih jezikih so na voljo na
naslednjem spletnem mestu http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory.
19

Similar documents