Seznam telefonskih funkcij

Transcription

Seznam telefonskih funkcij
Uporaba telefonskih funkcij v omrežju Teleing
OPOMBA! Uporabnikom storitev s kabelskim modemom FRITZ!BOX 6320 je potrebno najprej vnesti
interno kodo *# šele takrat kodo telefonske funkcije.
Primer (Izklop vseh preusmeritev): *#*25*#
FUNKCIJA
KODA
Brezpogojna preusmeritev klicev
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto
Izključitev preusmeritve
Pregled statusa
*21ŠTEVILKA*#
*21*#
*211*#
*212*#
Primer: Preusmeritev vseh klicev na številko 041xxxxxx se vpiše takole: *21041xxxxxx*#
Preusmeritev ob zasedenosti (on busy)
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto
Izključitev preusmeritve
Pregled statusa
*22ŠTEVILKA*#
*22*#
*221*#
*222*#
Preusmeritev, ko ni odgovora (on no answer)
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto
Izključitev preusmeritve
Pregled statusa
*23ŠTEVILKA*#
*23*#
*231*#
*232*#
Preusmeritev ob zasedenosti in ko ni odgovora
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto
Izključitev preusmeritve
Pregled statusa
*24ŠTEVILKA*#
*24*#
*241*#
*242*#
Izklop vseh preusmeritev
Izklop
*25*#
Splošen CLIR - prekritje identitete klica
Vklop CLIR
Izklop CLIR
Pregled statusa
*260*#
*261*#
*262*#
CLIR za en klic
Vklop CLIR, če je izključen splošen CLIR
Izklop CLIR, če je vključen splošen CLIR
997ŠTEVILKA#
998ŠTEVILKA#
FUNKCIJA
KODA
Glasovna pošta
Poslušanje
Poslušanje iz drugih omrežij
*900*#
386(0)59009900#
Zadnja klicana/prejeta številka
Zadnja sprejeta številka - glasovna informacija
Klic zadnjega sprejetega ali zgrešenega klica
Zadnja klicana številka - glasovna informacija
Klic zadnje klicane številke
Število zgrešenih klicev – glasovna informacija
Lastna telefonska številka – glasovna informacija
*11#
*4#
*12#
*3#
*13#
*14#