navodila za EasyControls_SLO

Transcription

navodila za EasyControls_SLO
®
Helios KWL®-krmiljenje
Nadzorni sistem easyControls
KWL®
Vsebina
1. SPLOŠNI NASVETI ....................................................................................................... 3
1.0 Pomembne informacije ............................................................................................ 3
1.1 Opozorilo in varnostni nasvet ................................................................................... 3
1.2 Garancija – jamstvo ................................................................................................. 3
1.3 Uvod ........................................................................................................................ 3
1.4 O Heliosovem sistemu easyControls ....................................................................... 3
1.5 Osnovne funkcije lokalnega spletnega serverja ....................................................... 3
1.6 Konfiguracija KWL naprave preko spletnega portala ............................................... 4
1.7 Pregled funkcij ......................................................................................................... 5
2. DODATKI.......................................................................................................................... 6
2.0 Dodatne komponente............................................................................................... 6
2.1 Nadzorni element drsno stikalo tip »KWL-BE« ........................................................ 6
2.2 Nadzorni element napredni tip »KWL-BEC« ............................................................ 6
2.3 KWL- senzorji .......................................................................................................... 6
2.6 Razširitveni modul za zunanje predgretje ali dogrevanje tip »KWL-EM« ................. 7
2.7 KNX/EIB-Modul, Tip „KWL-KNX” ............................................................................. 7
3. ZAGON PREZRAČEVALNE NAPRAVE .......................................................................... 7
3.0 Prvi zagon preko lokalnega spletnega strežnika (del serijske opreme) ................... 7
3.1 Konfiguracija sistema ............................................................................................... 8
3.2 Konfiguracija naprave .............................................................................................. 9
3.3 Konfiguracija senzorjev .......................................................................................... 10
3.4 Prvi zagon preko nadzornega elementa KWL-BE z drsnim stikalom ..................... 11
3.5 Nastavitveno območje stikalnih stopenj ................................................................. 12
4. OPIS HELIOSOVEGA WEBserver PORTALA ........................................................... 13
4.1 Prezračevalne stopnje ............................................................................................... 13
4.2 Hitri programi ............................................................................................................. 14
4.3 Stanje sistem - STANJE ............................................................................................ 16
4.4 Stanje sistem - Napake.............................................................................................. 17
4.5 Tedenski program ...................................................................................................... 18
4.6 Pregled prednastavljenih programov »Standardni 1-3« ......................................... 19
4.7 Dogretje ..................................................................................................................... 20
4.8 Tehnične informacije.................................................................................................. 21
4.9 Internetni dostop ........................................................................................................ 21
KWL®
1. SPLOŠNI NASVETI
1.0
Pomembne informacije
Za varno in zanesljivo obratovanje ter za lastno varnost natančno preberite nadaljnja navodila in se jih
dosledno držite. Obratovalna navodila so namenjena serviserju in uporabniku.
1.1
Opozorilo in varnostni nasvet
Vsa varnostna opozorila je potrebno nujno dosledno upoštevati, da se prepreči nevarne situacije.
1.2
Garancija – jamstvo
Za uveljavljane jamstva in garancije je pri izvedbi nujno potrebno upoštevati naslednja navodila:
Namestitev naprave v skladu z montažnimi in obratovalnimi navodili.
Posluževanje naprave v skladu z obratovalnimi navodili.
Uporaba dodatkov, ki niso dobavljivi v Heliosovi ponudi oz. jih Helios izrecno ne priporoča, ni
dovoljena. Morebitne okvare naprave zaradi uporabe takšnih dodatkov niso predmet garancije.
Če se zgoraj navedenih navodil dosledno ne upošteva, se garancije ne more uveljavljati. Enako velja za
jamstvo proizvajalca.
1.3
Uvod
Priporočamo, da najprej preberete obratovalna in montažna navodila, ki vsebujejo pomembne
informacije, npr. splošna varnost, podroben opis, namestitve in zagon prezračevalne enote itd., s katerimi
se je potrebno seznaniti pred začetkom uporabe aplikacije easyControls.
1.4
O Heliosovem sistemu easyControls
Heliosov sistem easyControls preko lokalnega strežnika omogoča enostaven nadzor Heliosovih KWL ®
prezračevalnih naprav.
Naprave s serijsko vgrajenim nadzornim sistemom easyControls se lahko enostavno in hitro vključijo v
računalniško omrežje in se jih preko sodobnega vmesnika s poljubnim spletnim brskalnikom nadzoruje in
konfigurira preko PC, prenosnega računalnika, tablice ali pametnega telefona.
1.5
Osnovne funkcije lokalnega spletnega serverja
Preko vgrajene LAN postaje se lahko številne prezračevalne funkcije konfigurirajo preko spleta.
Pregled najpomembnejših funkcij:
Asistenca pri zagonu;
Izbira/ nastavitev prezračevalnih stopenj (avtomatsko/ročno, stopnje 1 do 4);
Nastavitev tedenskega programa prezračevanja/ gretja;
Izbira nivoja dostopa;
Aktiviranja režimov zabava/ mirovanje/ počitnice;
Blokada krmilnega elementa;
Nastavitev CO2-, VOC- in senzorja vlage;
Nadgradnja programske opreme (mogoča je samo preko spleta);;
Prikaz opozorila za menjavo filtrov, obratovalnih ur, napak, itd.
KWL®
1.6
Konfiguracija KWL naprave preko spletnega portala
http://www.easycontrols.net
Nadzorni sistem easyControls omogoča nadzor nad napravo ne glede na lokacijo uporabnika. Preko
spletnega portala lahko lastniki, serviser in upravljalec stavbe kadarkoli spreminjajo nastavitve naprave in
odčitavajo informacije o napravi (Glejte točko 1.7 »Pregled funkcionalnosti«
Povezava preko računalniške mreže/ interneta).
Posluževanje naprave se izvaja preko spletne aplikacije na na računalniku, prenosniku, tablici ali
pametnem telefonu. Preko LAN/WLAN povezave (TCP/IP, RJ45)
Lokalna povezava preko lokalnega mrežnega strežnika
. Preko LAN kabla (TCP/IP, RJ45) povežite napravo z računalnikom in vzpostavite povezavo s sistemom
easyControls preko IP naslova http://192.168.1.0 na spletnem brskalniku.
Ročni režim
Če ni na voljo računalniške mreže, lahko napravo ročno nadzorujete z nadzornim elementom KWL-BEC z
grafičnim zaslonom ali stopenjskim stikalom KWL-BE.
Nadzorni sistem zgradbe
Preko Modbus vmesnika (TCP/IP, RS485) ali opcijskega KNX modula (vgrajenega v stikalni omari) se
napravo enostavno poveže na nadzorni sistem zgradbe. Obseg funkcionalnosti je omejen. Na primer ni
mogoče programirati tedenskega programa preko modbus vmesnika.
KWL®
Pregled funkcij
1.7
KWL®-Heliosov nadzorni koncept easyControls
KWL kompaktna naprava
Z lokalnim mrežnim serverjem
TCP/IP povezava
LAN povezava
(PC/ prenosnik)
TCP/IP povezava
Maks. 8 kosov
Maks. 8 kosov
Maks. 8 kosov
Maks. 8 kosov
RJ12 analogna krmilna povezava
ModBus-RTU
RS-485
RJ10 digitalna krmilna povezava
Heliosov spletni server
Nadzor v spletnem protalu
ModBus povezava na
nadzorni sistem zgradbe
RS-485 povezava
ali
ali
ali
Priklop dodatnih komponent
RJ12 analogna krmilna povezava
LAN/WLAN povezava
imajo:
Stanovalci
Serviser
Upravnik zgradbe
Uporabniško ime: xxxx
Geslo: xxxx
MOBILNA INTERNETNA POVEZAVA
Dostop
-
RS-485 povezava
KWL®
2. DODATKI
2.0
Dodatne komponente
Heliosove prezračevalne naprave je mogoče nadzorovati brez nadzornih elementov in
dodatkov. Naslednji dodatki razširjajo možnost nadzora.
2.1 Nadzorni element drsno stikalo tip »KWL-BE« (nar.št. 4265)
Nadzorni element s tristopenjskim drsnim stikalom in prikazom obratovalnega stanja za
podometno ali nadometno montažo (glejte dodatke) in SL 6/3 (3 metre dolgim) krmilnim kablom
(druge dolžine krmilnega kabla na voljo med dodatki). Lahko priklopimo le enega
Pregled funkcij:
- tristopenjsko obratovanje z drsnim stikalom,
- tri prosto nastavljive obratovalne stopnje znotraj celotne karakteristike,
- z zamikom lahko deluje odvodni ventilator z spremenjeno zmogljivostjo +/-20%,
- krmilno napetost je mogoče meriti na sponkah,
- možna razširitev za realizacijo dodatne obratovalne stopnje, npr. nočni režim, opcijsko tedenska
stikalna ura (WSUP, WSUŠ-S, nar.št. 9990/9577).
- svetleča dioda za optični prikaz obratovalnega stanja, npr. menjave filtrov, temperature dovodnega
zraka <+5°C, motenj v obratovanju.
Podroben funkcijski opis je v montažnih in obratovalnih navodilih KWL-BE!
2.2 Nadzorni element napredni tip »KWL-BEC« (nar.št. 4263)
-
Nadzorni element z grafičnim prikazom za enostavno rokovanje. Mogoče je priklopiti do 8
elementov na digitalni bus. Pregled funkcij:
Asistenca pri zagonu;
Izbira/ nastavitev prezračevalnih stopenj (avtomatsko/ročno, stopnje 1 do 4);
Nastavitev tedenskega programa prezračevanja/ gretja;
Izbira nivoja dostopa;
Aktiviranja režimov zabava/ mirovanje/ počitnice;
Blokada krmilnega elementa;
Nastavitev CO2-, VOC- in senzorja vlage;
Prikaz opozorila za menjavo filtrov, obratovalnih ur, napak, itd.
Podroben funkcijski opis je v montažnih in obratovalnih navodilih KWL-BEC!
2.3
KWL- senzorji
CO2 senzor tip “KWL-CO2”(nar.št. 4272)
Za regulacijo CO2 koncentracije v prostoru. Mogoče je priključiti do 8 senzorjev. Glede na
zaznano povečano koncentracijo CO2 kateregakoli senzorja se ustrezno zviša intenzivnost
prezračevanja.
VOC senzor tip “KWL-VOC”(nar.št. 4274)
Za regulacijo VOC koncentracije v prostoru. Mogoče je priključiti do 8. Glede na koncentracijo
VOC kateregakoli senzorja se ustrezno prilagaja intenzivnost prezračevanja.
Senzor vlage tip “KWL-FTF”(nar.št. 4273)
Za regulacijo vlage v prostoru. Mogoče je priključiti do 8 senzorjev. Glede na zaznano vlago kateregakoli
senzorja se ustrezno prilagaja intenzivnost prezračevanja.
Podroben opis delovanja senzorjev je v montažnih in obratovalnih navodilih.
KWL®
2.6 Razširitveni modul za zunanje predgretje ali dogrevanje tip »KWL-EM« nar.št. 4269)
Za regulacijo zunanjega predgretja (EHR-R, SEWT ali LEWT) ali dogrevanja (EH ali
WW) dodatno se lahko priključijo zaporne lopute (izpušnega/zajemnega) zraka ali
nadzorni sistem (izhodi motenj/izhodi statusnih prikazov.
Podroben opis delovanja je v montažnih in obratovalnih navodilih KWL-EM.
2.7 KNX/EIB-Modul, Tip „KWL-KNX” (nar.št. 4275)
Za integracijo KWL prezračevalne naprave na KNX/EIB nadzorni sistem zgradbe. Za vgradnjo v
stikalno omaro.
Podroben opis delovanja je v montažnih in obratovalnih navodilih KWL-KNX.
3. ZAGON PREZRAČEVALNE NAPRAVE
3.0
Prvi zagon preko lokalnega spletnega strežnika (del serijske opreme)
Preko lokalnega spletnega serverja se nastavijo osnovni parametri peko računalnika ali prenosnika. Za
prvi zagon so potrebni naslednji pripomočki:
1. Prenosnik z LAN priključkom in administratorskimi pravicami.
2. LAN mrežni kabel.
Korak 1: Nastavitve mrežnega prometa
>> KWL-prezračevalna naprava je prek routerja
ovezana z DHCP-strežnikom.
Napravi se avtomatsko dodeli IP naslov preko
DHCP. Preko MAC naslova KWL naprave (glejte
tipsko poročilo) se lahko v programu routerja odčita
dodeljen IP naslov. Primer:KWL-naprava=> IP
192.168.1.199
KWL-prezračevalna naprava je povezana na
prenosnik:
KWL naprava ima IP naslov 192.168.1.199.
Za dostop do naprave preko spletnega brskalnika je
potrebno ustrezno prilagoditi območje IP naslovov
na prenosniku.
Vnos IP naslova 192.168.1.1. za prenosnik:
Sistemske nastavitve > Omrežje > Vmesnik –
sprememba nastavitev > LAN povezava >
Lastnosti od …(mreže) > Internetni protokol verzija
4 > Lastnosti (splošno) …
KWL®
Korak 2: Izvedba konfiguracije naprave
Vnos dodeljenega IP naslova v koraku 1 vnesite v naslovno vrstico brskalnika (http://192.168.1.199).
Za prvi zagon vnesite servisno
Po potrebi lahko geslo naknadno spremenite.
3.1
Konfiguracija sistema
V programskem oknu prvega zagona je pregled najpomembnejših konfiguracijskih nastavitev:
KWL®
Jezik:
Format:
Aktualni čas brskalnika:
Datum:
Čas:
Razlika do GMT v urah:
Poletni/zimski režim
Izbira: »nemščina«, »angleščina«, »francoščina«, nadaljnje…
Izbira: »dd.mm.yyyy«, »mm.dd.yyyy«, »yyyy.mm.dd«
Privzet bo trenutni datum, čas in časovni pas kadar je aktiven »prevzem časa
brskalnika«
Vnos/ sprememba vrednosti se vnese v polje.
Vnos/ sprememba vrednosti se vnese v polje.
Vnos/ sprememba vrednosti se vnese v polje (tovarniška nastavitev za Slovenijo
GMT+1, poleti GMT+2).
Pri izbrani opciji se ob prehodu na poletni/zimski čas ura avtomatsko preklopi.
Ta odsek je pomemben samo ob priklopu na mrežo in vzpostavljeno spletno povezavo:
Z izbrano opcijo išče sistem dnevno posodobitve na spletu. V primeru najdene novejše
Avtomatska nadgradnja
verzije na spletu, se aplikacija posodobi med 23:00 in 5:00 uro.
programske opreme:
Priporočilo: »aktivirajte to funkcijo!«
Pri izbrani opciji se prenesejo vsi z obratovanjem povezani parametri in meritve na
Primerjava podatkov na
portal strežnika www.easycontrols.net. Preko portala se lahko kadarkoli povežete z
portalu easyControls
napravo in spremenite nastavitve.
Tipka »Posodobi
Preko te tipke se posodobi programska oprema. Posodobitev zajema matično ploščo in
programsko opremo
vse dodatne komponente (KWL-EM, KWL-BEC, KWL-CO2, KWL-VOC in KWL-FTF) in
zdaj«:
celotno vsebino strani.
Konfiguracijske nastavitve shranite s tipko »shrani« sicer izgubite podatke!
3.2
Konfiguracija naprave
Odvod: krmilna napetost odvodnega / izpušnega ventilatorja
Dovod: krmilna napetost dovodnega / zajemnega ventilatorja
Minimalna prezračevalna
0
– naprava se lahko izključi.
stopnja:
1
- Naprava se ne more izključiti
Tip toplotnega izmenjevalca:
Plastika, aluminij, entalpijski
Preko te funkcije se lahko blokira tristopenjsko drsno stikalo.
Kontrolni element KWL-BE:
Nastavitve: »vklop«= KWL-BE ni blokiran; »izklop« «= KWL-BE blokiran
Preko te funkcije se lahko blokira tristopenjsko drsno stikalo.
Kontrolni element KWL-BEC:
Nastavitve: »vklop«= KWL-BEC ni blokiran; »izklop« «= KWL-BEC blokiran
Predgretje:
Uporaba predgretja vklop/izklop
Nastavitve funkcij razširitvenih modulov (maks. 2 KWL-EM modula). Podrobnosti
Funkcija KWL-EM
v obratovalnih navodilih KWL-EM.
Preko konfiguracije naprave se prilagodijo regulacijska razmerja KWL
prezračevalne naprave. Na izbiro sta 2 konfiguracijska tipa:
1 = DIBT: Zaščita pred zamrznitvijo toplotnega izmenjevalca je do <-0°C zunanje
temperature aktivna in se uravnava preko (opcijsko vgrajenega) pregretja ali
preko omejitve pretoka zraka. Pri temperaturi dovodnega zraka nižji od >+5°C se
Konfiguracija KWL naprave:
ventilatorji izklopijo.
2=PHI: Zaščita pred zamrznitvijo toplotnega izmenjevalca je do <-3°C zunanje
temperature aktivna (omejitev PHI) in je zagotovljena preko PHI predpisanega
predgretja. Pri temperaturi dovodnega zraka nižji od >+5°C se ventilatorji
izklopijo.
Pri konfiguraciji naprave 2 (PHI) je nastavljena temperatura udobja 16.5°C. To
vrednost predpisuje PHI. Kadar temperatura pade pod to vrednost se aktivira
Temperatura udobja:
predgrelec ali dodatni grelec (če je vgrajen) za dogrevanje dovodnega zraka.
Vrednost se lahko spremeni z vnosom nove vrednosti.
Konfiguracijske nastavitve shranite s tipko »shrani« sicer izgubite podatke!
Prezračevalne stopnje 1-4:
KWL®
3.3
Konfiguracija senzorjev
Namen
>Regulacija vlage
Naloga regulacije vlage je izključno zmanjševanje vlage v prostoru s povečano
intenzivnostjo prezračevanja.
Konfiguracija regulacije se izbira med režimi »izklop«, »stopenjska« in »brezstopenjska«.
»Izklop« Regulacija vlage ni aktivna
»stopenjska« Regulacija vlage je aktivna s stopenjsko logiko
»brezstopenjska« Regulacija vlage je aktivna z brezstopenjsko logiko
Glede na vlažnost ventilatorji brezstopenjsko (prezračevalne stopnje 0-1-2-3-4) prilagajajo
napetost stopnje 0 in napetostjo stopnje 4. Na spletnem portalu in na nadzornem elementu
KWL-BEC so prikazane procentualne vrednosti regulacije.
»Potrebne nastavitve«
Samo vlaga:
Samo temperatura:
Kombinirana
nastavitev:
Preklopna stopnja:
Čas mirovanja:
>Regulacija CO2
Želena vrednost:
Preklopna stopnja:
>VOC Regulacija
Želena vrednost:
Preklopna stopnja:
Regulacija upošteva samo odčitek vlažnosti zraka. Odčitek temperature zraka se ne
uporablja za regulacijo dogrevanja.
Regulacija upošteva samo odčitek temperature zraka za regulacijo dogrevanja. Odčitek
vlažnosti zraka se ne uporablja za regulacijo vlage.
Regulacija upošteva odčitek temperature zraka za regulacijo dogrevanja in odčitek
vlažnosti zraka za regulacijo vlage. V območju 20% do 80% v korakih po 5%.
Nastavitev koraka preklopa mejne vrednosti vlage nastavljiva v območju 5% do 20%. Če je
referenčna vrednost presežena za nastavljeno preklopno stopnjo, se naprava preklopi na
višjo prezračevalno stopnjo, dokler se dejanska vlaga ne zniža pod nastavljeno vrednost
preklopne stopnje.
Kadar nastavljena vrednost ni dosežena v dveh urah, se regulacija vlage izklopi za
nastavljen čas mirovanja. Čas je nastavljiv v območju 0 do 24 ur v korakih po 1 uro.
Konfiguracija regulacije CO2 se izbira med režimi »izklop«, »stopenjska« in
»brezstopenjska«.
»Izklop« Regulacija CO2 ni aktivna
»stopenjska« Regulacija CO2 je aktivna s stopenjsko logiko
»brezstopenjska« Regulacija CO2 je aktivna z brezstopenjsko logiko
Glede na koncentracijo CO2 ventilatorji brezstopenjsko (prezračevalne stopnje 0-1-2-3-4)
prilagajajo napetost stopnje 0 in napetostjo stopnje 4. Na spletnem portalu in na
nadzornem elementu KWL-BEC so prikazane procentualne vrednosti regulacije CO2.
Nastavitev želene mejne vrednosti koncentracije CO2. Nastavitveno območje med 300 in
2000 ppm v korakih po 50 ppm.
Nastavitev koraka preklopa mejne vrednosti koncentracije CO 2. nastavljiva v območju 50
do 400 ppm v korakih po 50 ppm. Če je referenčna želena vrednost koncentracije CO2
nastavljena na 1000 ppm in preklopna stopnja na 150 ppm, bo naprava delovala kadar bo
koncentracija med 850 in 1000 ppm na prvi stopnji. Če koncentracija naraste med 1000 in
1150 ppm, deluje naprava na drugi stopnji.
Konfiguracija regulacije VOC se izbira med režimi »izklop«, »stopenjska« in
»brezstopenjska«.
»Izklop« Regulacija VOC ni aktivna
»stopenjska« Regulacija VOC je aktivna s stopenjsko logiko
»brezstopenjska« Regulacija VOC je aktivna z brezstopenjsko logiko
Glede na koncentracijo VOC ventilatorji brezstopenjsko (prezračevalne stopnje 0-1-2-3-4)
prilagajajo napetost stopnje 0 in napetostjo stopnje 4. Na spletnem portalu in na
nadzornem elementu KWL-BEC so prikazane procentualne vrednosti regulacije VOC.
Nastavitev želene mejne vrednosti koncentracije VOC. Nastavitveno območje med 300 in
2000 ppm v korakih po 50 ppm.
Nastavitev koraka preklopa mejne vrednosti koncentracije VOC. nastavljiva v območju 50
do 400 ppm v korakih po 50 ppm. Če je referenčna želena vrednost koncentracije VOC
nastavljena na 1000 ppm in preklopna stopnja na 150 ppm, bo naprava delovala kadar bo
koncentracija VOC med 850 in 1000 ppm na prvi stopnji. Če koncentracija naraste med
1000 in 1150 ppm, deluje naprava na drugi stopnji.
KWL®
3.4
Prvi zagon preko nadzornega elementa KWL-BE z drsnim stikalom
Pri prvem zagonu je potrebno upoštevati naslednje:
Kadar je na prezračevalno napravo priklopljena katerakoli dodatna komponenta (KWL-EM, KWL-BEC,
KWL-CO2, KWL-VOC, KWL-FTF ali KWL-KNX) se mora prvi zagon izvesti preko KWL-BEC ali lokalnega
spletnega strežnika. Kadar je priklopljena na prezračevalno napravo samo KWL-BE in se ne uporablja
lokalni spletni strežnik, je prvi zagon zaključen z nastavitvijo obratovalnih sopenj.
Nadzorni element je dobavljen brez nastavitev!
Obvezna je nastavitev posameznih stopenj!
Vse Heliosove KWL kompaktne naprave z nadzornim sistemom easyControls se lahko
nadzoruje s podometnim drsnim stikalom KWL-BE (nar. št. 4265; ohišje za nadometno montažo
KWL-APG nar. št. 4270). Omogoča ročno nastavitev treh obratovalnih stopenj, ki se lahko
nastavi na čelni plošči preko potenciometra (s križnim izvijačem, Ø 3 mm; Slika 1).
S pomočjo potenciometra "OS" se nastavi drugačen pretok zraka odvodnega ventilatorja v
območju +/-20% v primerjavi z ventilatorjem dovodnega zraka.
Slika 1
1. drsno stikalo
2. stopnje S1-S3
3. Prikaz obratovalnega stanja,
prikaz napake z utripajočo
LED diodo »glejte točko 2.2«
Potenciometernastavitev1 do 5
Potenciometri:
1 stopnja S1
2 stopnja S2
3 stopnja S3
4 zamik (offset »OS«
5 A1
RJ12
krmilni kabel
6 GND »masa«
7 »o« merilna točka
8 »S« merilna točka
9 »A« merilna točka
10 LED prikaz obratovanja
NAMIG: meritev napetosti
Preko GND in S točke se lahko
izmeri izhodna napetost
ventilatorja dovodnega zraka v
nastavljeni obratovalni točki.
GND/1 2 3
Premostitev sponk 2/3
(tovarniška nastavitev,
glejte SS-1071)
NAMIG: Meritev napetosti:
Preko izhodne napetosti med »GND« in »S« se meri izhodna napetost obrativalnih stopenj dovodnega
ventilatorja.
KWL®
3.5
Nastavitveno območje stikalnih stopenj
Nadzorni element KWL-BE ima 5 potenciometrov:
Oznaka potenciometra
S1
S2
legenda
S3
pomen
Stopnja 1 ventilatorja dovodnega zraka
Stopnja 2 ventilatorja dovodnega zraka
Nastavitveno onmočje
0 do 10V
1,7 do 10V
Stopnja 3 ventilatorja dovodnega zraka
1,7 do 10V
Zamik (offset) ventilatorja odvodnega
3,7 do 5,5V
zraka
A1
Napetost zunanje komande
1,7 do 10V
GND
Masa
O
Napetost zamika (offset)
Merilna točka
S
Napetost drsnega stikala
Merilna točka
A
Napetost zunanje komande
Merilna točka
*Offset – odstopanje ventilatorja odvodnega zraka v primerjavi z ventilatorjem dovodnega zraka +/-20%
OS
Tip/ osnovna
nastavitev
KWL EC 200 W
KWL EC 300 W
KWL EC 500 W
KWL EC 220 D
KWL EC 340 D
KWL EC 270 W
KWL EC 370 W
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3
3V
3V
3V
2.5V
2.5V
3V
2.7V
6V
6V
6V
5V
5V
5V
4.8V
9V
9V
9V
8.5V
8.5V
7.6V
7.8V
Vrednosti v tabeli se lahko uporabi kot privzete
nastavitve glede na tip naprave.
Vseeno je potrebno napetosti prilagoditi
glede na izračunan volumskega pretoka po
DIN 1946.
KWL®
4. OPIS HELIOSOVEGA WEBserver PORTALA
ZA DOSTOP DO WEB PORTALA MORAMO V INTERNETNI ISKALNIK VPISATI http://192.168.1.199
4.1 Prezračevalne stopnje
Prikaz aktivirane prezračevalne stopnje (npr. nazivno prezračevanje stopnje 2)
Aktualne prezračevalne stopnje v odstotkih
Kadar je aktiven brezstopenjski način regulacije vsaj ene izmed regulacij vlage, CO2 ali VOC se v
programskem oknu dodatno prikaže odstotek aktivne stopnje. Pri tem morate biti pozorni na
naslednje! Stopnja 0 ustreza 0% in stopnja 4 ustreza 100%.
Primer:
Prezračevalna stopnja 1= 2V, 2=3.5V, 3=5V in 4=6.2V. Na ta način dobimo naslednje vrednosti odstotkov
1=32%, 2=56%, 3=80% in 4=100%. Pri brezstopenjski regulaciji je lahko prikazana katerakoli vrednost
med 0% in 100%. Če začne prezračevanje delovat šele pri vrednosti 1.7V, se definira 1.7V kot =% (v tem
primeru se vrednost stopnje 1 spremeni na 27%).
2.Izbira obratovalnega režima
Na tipki je prikazan režim z besedilom v zeleni barvi.
-tipka »avtomatski režim«
Prezračevalne stopnje se preklapljajo po vnesenem tedenskem programu in glede na izmerjene
vrednosti morebitno vgrajenih senzorjev za regulacijo vlage, CO 2 ali VOC.
-tipka »ročni režim«
Prezračevalne stopnje se preklapljajo s pritiskom na tipke +/-. Najnižja stopnja je standardno
nastavljena na 1, tako da stopnja 0 ni aktivna.Ročni režim se dnevno ob 00:00 preklopi nazaj na
avtomatski režim.Preko portala www.easycontrols.net, se lahko ta logika deaktivira.
3.Tipka kratek program
S pritiskom se prikaže »režim zabave«. Gumb omogoča s podprogramskim oknom hitro izbiro
prednastavljenih programov »zabava«, »mirovanje« in »počitnice«. Za opis funkcij glejte sekcijo
»«kratek program« v glavnem programskem oknu.
KWL®
4.Tipka status
S tipko se prikaže programsko okno, ki z izbiro med »statusom« in »napakami« omogoča hitri
pregled sistemskih nastavitev. Za opis funkcij glejte sekcijo »status sistema« v glavnem
programskem oknu.
PROGRAM →
Glavno okno »kratek program«
→ pod okno »režim zabave«
4.2 Hitri programi
1.Prezračevalne stopnje
S tipkama +/- se nastavi prezračevalno stopnjo in čas obratovanja na tej stopnji (med 5 in 180
minutami).
2.Trajanje (5-180 min)
S tipkami -10/+5/+15 se nastavi trajanje režima, ki je nastavljivo med 5 in 180 minutami s
korakom 5 minut.
3.Tipka akitviraj zdaj
S to tipko takoj aktiviramo režim mirovanja. S ponovnim pritiskom ga deaktiviramo.
4.Preostali čas v minutah
Med aktiviranim režimom počitnice je prikazan čas do izteka intervala.
→ pod okno »režim mirovanje«
KWL®
1.Prezračevalne stopnje
S tipkama +/- se nastavi prezračevalno stopnjo in čas obratovanja na tej stopnji (med 5 in 180
minutami).
2.Trajanje
S tipkami -10/+5/+15 se nastavi dolžina časa mirovanja, ki je nastavljiva med 5 in 180 minutami s
korakom 5 minut.
3.Tipka akitviraj zdaj
S to tipko takoj aktiviramo režim mirovanja. S ponovnim pritiskom ga deaktiviramo.
4.Preostali čas v minutah
Med aktiviranim režimom mirovanja je prikazan čas do izteka intervala mirovanja.
→ pod okno »režim počitnice«
PROGRAM →
1.Počitniški program
Status prezračevanja med počitnicami se lahko izbere med režimi »intervalno«, »konstantno« ali
»izklopljeno«.
-»Intervalno«
KWL prezračevalna naprava se v času počitnic v nastavljenih intervalih avtomatsko vklopi na
nastavljeno stopnjo (1-4). Ob intervalnem vklopu (npr. na vsaki 2 uri) se naprava avtomatsko
preklopi na nastavljeno stopnjo za nastavljen časovni interval (npr. 1 uro). Po doseženem datumu
konca počitnic, se naprava preklopi v avtomatski režim.
-»konstantno«
Naprava deluje s konstantno močjo do konca počitnic, ko se preklopi v avtomatski režim.
-»izklop«
Naprava je med počitnicami izklopljena.
2.Prezračevalne stopnje
S tipkama +/- se nastavi prezračevalno stopnjo med počitnicami.
3.Datum začetka
Vnese se datum začetka počitnic
4.Datum konca
Vnese se datum konca počitnic
5.Interval
Vnese se interval v katerem je naprava aktivna za nastavljeno periodo.
6.Dolžina periode
Nastavi se čas obratovanja naprave, ko se ob intervalu vklopi..
-Nastavitve potrdite s tipko »shrani«.
Glavno okno »status sistema«
→ pod okno »status«
KWL®
4.3 Stanje sistem - STANJE
1.Režim obratovanja
Prikaz aktivnega režima obratovanja
2.Prezračevalne stopnje Prikaz prezračevalne stopnje.
3.Napake
Kadar je zaznana napaka, se KWL naprava izklopi oziroma se deaktivirajo določene funkcije (glejte
opis opozoril v odseku pomen opozoril). Preko števila je prikazano število aktivnih sporočil. S tipko
za podrobnosti se prikaže opis napake.
4.Opozorila
Kadar je zaznano netipično stanje, se deaktivirajo določene funkcije (glejte opis opozoril v odseku
pomen opozoril). Preko števila je prikazano število aktivnih sporočil. S tipko za podrobnosti se
prikaže opis opozorila.
5.Informacije
Prikažejo se informacije o obratovanju (npr. menjava filtrov, zaščita pred zamrzovanjem…). Preko
števila je prikazano število aktivnih informacij. S tipko za podrobnosti se prikaže podroben opis.
6.Trenutne vrednosti temperatur
KWL naprava ima standardno vgrajena 4 temperaturna tipala. Preko dodatkov so lahko na napravo
priključeni tudi dodatni temperaturni senzorji.
(1)senzor zunanjega zraka
Nameščen v nastavku za zunanji zrak KWL naprave
(2)senzor dovodnega zraka
Nameščen v nastavku za dovodni zrak KWL naprave
(3)senzor odvodnega zraka
Nameščen v nastavku za odvodni zrak KWL naprave
(4)senzor izpušnega zraka
Nameščen na strani izpušnega zraka za
izmenjevalcem
(5)kanalski senzor zunanjega zraka
Nameščen pred predgrelnem KWL EM (VHZ) v
kanalu zunanjega zraka
(6) kanalski senzor dovodnega zraka
Nameščen za dogrelnem KWL EM (NHZ) v kanalu
dovodnega zraka
(7)senzor povratka WW registra
Nameščen v dogrelnem registru KWL EM (NHZ) v
kanalu dovodnega zraka
7.Pred-/dogrevanje
(8)Predgretje=vklop/izklop
(9)Dogretje=vklop/izklop
KWL®
GESLO 1111
8.Trenutne vrednosti KWL-FTF (meritev vlage)
Prikaz trenutnega stanja (izklop, vklop, brezstopenjsko)
Prikaz trenutne vrednosti vseh priklopljenih senzorjev vlage.
9. Trenutne vrednosti KWL-VOC
Prikaz trenutnega stanja (izklop, vklop, brezstopenjsko)
Prikaz trenutne vrednosti vseh priklopljenih VOC senzorjev.
10.Trenutne vrednosti KWL-CO2
Prikaz trenutnega stanja (izklop, vklop, brezstopenjsko)
Prikaz trenutne vrednosti vseh priklopljenih senzorjev CO2.
→ pod okno »senzor«
4.4 Stanje sistem - Napake
NASVET
1.Senzor/opozorila/informacije
Prikaz vseh opozoril in informacij za vse senzorje vključene v sistem.
Pomen barv:
rdeča: napaka
oranžna: opozorilo
zelena: informacija
Glejte sekcijo senzorji za podrobnejši opis.
Javljanje napak ponastavite s tipko »izbriši napako«.
PROGRAM →Glavno okno »tedenski program«
KWL®
4.5
Tedenski
program
1.Profil:
Nastavljivi so naslednji programski profili:
»standard 1«, »standard 2«, »standard 3«, »nastavljeni1«, »nastavljeni 2«, »izklop«
Nastavitev potrdite ali prekličite!
Nastavitev dneva in časa:
S tipko TAB tipkovnice se pomikajte med programskimi okni!
Izbira dneva v tednu: »ponedeljek«…do «nedelje«
Na voljo za naslednja polja za vnose:
-izbira želene stopnje prezračevanja (1-4)
-čas: med »00:00« in »23:59« mora naprava obratovati v nastavljenem režimu
Nastavitev potrdite ali prekličite!
1.Nastavitev dneva in časa:
Izbira dneva v tednu: »ponedeljek«…do «nedelje«
Na voljo za naslednja polja za vnose:
-izbira želene stopnje prezračevanja (1-4)
-čas: med »00:00« in »23:59« mora naprava obratovati v nastavljenem režimu
2.Kopiranje nastavitev
Preko izbire »kopiraj vse« se lahko prekopira vse ali izbrane dneve z obkljukanjem kontrolne kljukice.
Nastavitev potrdite ali prekličite!
1.Nastavitev dneva in časa:
Izbira dneva v tednu: »ponedeljek«…do «nedelje«
Na voljo za naslednja polja za vnose:
-izbira želene stopnje prezračevanja (1-4)
-čas: med »00:00« in »23:59« mora naprava obratovati v nastavljenem režimu
S tipko TAB tipkovnice se pomikajte med programskimi okni!
KWL®
4.6 Pregled prednastavljenih programov »Standardni 1-3«
KWL®
4.7 Dogretje
1.Dogrevanje:
Nastavljivi so naslednji programski profili:
»standard 1«, »standard 2«, »konstanten«, »nastavljeni1«, »nastavljeni 2«, »izklop«
Nastavitev potrdite ali prekličite!
-primer »standard 1«
1.Nastavitev dneva in časa:
Izbira dneva v tednu: »ponedeljek«…do «nedelje«
Na voljo za naslednja polja za vnose:
-izbira temperature v °C
-čas: med »00:00« in »23:59« mora naprava obratovati v nastavljenem režimu
Pregled prednastavljenih programov »Standard 1-2«
Nastavitev potrdite ali prekličite!
1.Nastavitev dneva in časa:
Izbira dneva v tednu: »ponedeljek«…do «nedelje«
Na voljo za naslednja polja za vnose:
-izbira temperature v °C
-čas: med »00:00« in »23:59« mora naprava obratovat v nastavljenem režimu
2.Kopiranje nastavitev
Preko izbire »kopiraj vse« se lahko prekopira vse ali izbrane dneve z obkljukanjem kontrolne kljukice.
Nastavitev potrdite ali prekličite!
KWL®
4.8 Tehnične informacije
1.Podatki naprave
Podatki o vgrajeni prezračevalni napravi
2.Tehnične informacije na spletu
Informacije o napravi:> povezava na Heliosovo spletno stran za dodatne tehnične informacije
3.Direktna linija za pomoč uporabniku
4.9 Internetni dostop
Nastavitev omrežnih dostopov. V tej rubriki lahko nastavimo IP naslov, na katerem dostopamo
do WEBserver portala.
KWL®
KWL®
KWL®
Beležke:
Shranite navodila kot referenco v bližini naprave!
Servis in dodatne informacije
AGREGAT d.o.o. Stanežiče 7m, 1210 Lj Šentvid, faks: 01 516 10 55, tel.: 01 512 10 56
GSM: 040 702 751, e-mail: [email protected], www.agregat.si

Similar documents