KP100 NAVODILA ZA UPORABO

Transcription

KP100 NAVODILA ZA UPORABO
Nameščanje SIM kartice in polnjenje baterije
Nameščanje SIM kartice
KP100
NAVODILA ZA
UPORABO
1
3
4
5
2
Odprite pokrov baterije.
Vstavite vašo SIM kartico.
Zaprite pokrov baterije.
Napolnite baterijo.
Tekst in grafika na zaslonu
Mesto zvočnika
Pomembno!
› SIM karica in njeni kontakti, se lahko hitro
› USIM ta telefon ne podpira.
1
Meni
Priljubljene
Spodnja tabela opisuje različne indikatorje ali ikone, ki se izpišejo na zaslonu vašega
telefona.
Prikazuje stanje omrežnega signala.
Klic je vzpostavljen
: Tipka Pošlji
Z njo lahko kličete ali
sprejmete telefonski klic.
3
Prikazuje, da uporabljate storitev gostovanje
Alarm je nastavljen in vključen
: Tipka Končaj/Vklop-Izklop
S tipko vklopite/izklopite telefon,
končate klic ali se povrnete v
način stanja pripravljenosti.
Alfanumerične tipke
Te tipke uporabljate,
kadar želite klicati v načinu
pripravljenosti ali za vstavljanje
številk ter znakov v načinu
urejanja.
5
Tekst in grafika na zaslonu
Ikone na zaslonu
SIM
2
4
Mehki tipki
Tipki, ki omogočata dostop
do funkcij, ki sta izpisani na
zaslonu spodaj - neposredno
nad tipkama.
Zaslon
poškodujejo, zato kartice ne zvijajte ter
pazite, da se ta ne popraska, pri vstavljanju
in odstranjevanju. Vse SIM kartice hranite na
varnem mestu, izven dosega majhnih otrok.
Reciklaža vaše stare naprave
P/N: MMBB
Vrstica z ikonami
Ilustracije
Ob sklenitvi naročniškega ali katerega koli
drugega razmerja z operaterjem mobilne
telefonije, pridobite SIM kartico v kateri so
shranjeni podatki kot so: PIN koda, možnosti
dodatatnih storitev in mnogo drugega.
Določene vsebine v navodilih tega telefona se lahko razlikujejo od vašega telefona,
kar je odvisno od programske opreme telefona ali vašega dobavitelja.
1. Če je na izdelku znak prekrižanega koša za smeti, potem
je ta izdelek vključen v Evropsko Direktivo 2002/96/EC
(European Directive 2002/96/EC).
2. Električnih in elektronskih pripomočkov ne smemo odlagati
v običajne smeti, pač pa jih reciklitati, v za to namenjenih
reciklažnih centrih, ki jih določi vlada ali lokalna skupnost.
3. Pravilna reciklaža vaše stare naprave, bo preprečila
potencialno negativne posledice na naravo ali zdravje ljudi.
4. Za več informacij o reciklaži starih naprav, se obrnite na
lokalne zbirne centre ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Informacije na zaslonu
Deli telefona
Prikazuje stanje baterije
Prejeli ste tekstovno sporočilo
Prejeli ste glasovno sporočilo
: Navigacijska tipka
Uporabite jo, da bi hitro prišli do
funkcij, ki jih telefon ponuja.
Nastavljen je profil Samo vibriraj
Nastavljen je profil Splošno
Nastavljen je profil Zunaj
Nastavljen je profil Tiho
(1.0)
Nastavljen je profil Slušalke
Pred prvo uporabo baterijo popolnoma
napolnite.
Pogledate lahko vaše razporede
Vklop in Izklop telefona
Meni in Možnosti
Vstavljanje besedila
Kako nastaviti zvok
1. Pritisnite in zadržite tipko
[KONČAJ], dokler se telefon ne vklopi.
2. Da bi telefon izklopili, pritisnite in zadržite tipko
[KONČAJ], dokler se ne prikaže na
Telefon vam ponuja vrsto funkcij, ki jih lahko prilagodite. Te funkcije se nahajajo v menijih
in pod menijih. Do njih lahko dostopate preko leve in desne mehke tipke. Napis na
spodnjem robu telefona neposredno nad tipkama, vam kaže kje se nahajate in s katero
funkcijo je trenutno mogoče upravljati.
Za pisanje črk ali številk uporabite alfanumerične tipke na tipkovnici. Da bi spremenili način
.
vnosa pritisnite tipko
Melodije zvonenja
zaslonu slika, ki nakazuje izklop telefona.
Način T9
Ta način vam omogoča, da besede pišete tako, da pritisnete posamezno tipko manj krat.
Vsaka tipka na tipkovnici nudi več črk. T9 način samodejno primerja vaš vnos oziroma
zaporedje črk z notranjim slovarjem in ponudi besedo. Na ta način je vnašanje besedila
manj zamudno, saj ni potrebno vnesti vse črke posamezne besede.
Klicanje
1. Vnesite telefonsko številko vključno s področno kodo.
[POŠLJI], da bi poklicali željeno številko.
2. Pritisnite tipko
3. Ko s klicem končate, pritisnite tipko
[KONČAJ].
Meni
1. Ko telefon zvoni in se na zaslonu pojavi ikona telefona, pritisnite tipko
[KONČAJ].
2. Klic končate s pritiskom tipke
Priljubljene
[POŠLJI].
Melodije zvonenja/Tipkovnica/Sporočilo/Opozorilni zvoki klica in
Glasnost
123 način
Izberete lahko Melodijo zvonenja/Tipkovnice/Sporočila/Opozorilni zvok klica in Glasnost.
Spremenite lahko zvok, ki se bo pojavil, ko pritisnete tipko ali nivo glasnosti.
[Meni - Nastavitve - Profili - Prilagodi]
Znakovni način
› Ko s klicem prenehate se bo telefon povrnil v stanje pripravljenosti.
Ta način vam omogoča vnos znakov s pritiskanjem tipke
Klicanje v tujino
1. Da bi vnesli klicno številko za tujino, pritisnite in zadržite tipko
+ , s katerim kličete željeno klicno številko v tujino.
Da bi prišli v Meni,
pritisnite levo tipko.
. Pojavil se bo znak
› Če bi želeli spremeniti zvonenje v vibriranje, izberite način Vibriraj in pritisnite ter zadržite tipko
Ta način vam omogoča, da besede vnašate po zaporedju črk tako, da pritisnete tipko s
ustrezno črko enkrat ali večkrat, dokler željene besede ne izpišete.
Omogoča vnos števil, tako da ustrezno tipko pritisnete le enkrat.
OPOMBA
Nasvet
v načinu mirovanja.
ABC način
Sprejemanje klica
1. Pritisnite levo tipko [Meni] in izberite [Nastavitve - Profili], z uporabo navigacijskih tipk
gor/dol.
2. Izberite [Prilagodi] in nato Meni melodij zvonenja.
3. Pritisnite levo tipko [OK]. Sedaj lahko izberete željen zvok, tako da pritisnete Izberi.
.
Da bi prišli v mapo
Priljubljene,
pritisnite desno tipko.
2. Vnesite klicno številko za tujino, področno kodo in telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko
[POŠLJI], da bi vzpostavili klic.
Menijsko drevo
1. Imenik
1.1 Iskanje
1.2 Nov kontakt
1.3 Hitro klicanje
1.4 Kopiraj vse
1.5 Izbriši vse
1.6 Status pomnilnika
1.7 Inforamcije
2. Sporočila
2.1 Novo sporočilo
2.2 Prejeto
2.3 Osnutki
2.4 Odpošlji
2.5 Poslano
2.6 Poslušaj odzivnik
2.7 Informacijska
sporočila
2.8 Predloge
2.9 Nastavitve
3. Zgodovina klicev
3.1 Vsi klici
3.2 Zgrešeni klici
3.3 Odhodni klici
3.4 Prejeti klici
3.5 Trajanje klica
4. Orodja
4.1 Alarm*
4.2 Igre
4.3 Koledar*
4.4 Beležka*
4.5 Kalkulator
4.6 Štoparica
4.7 Pretvornik enot
4.8 Svetovna ura
* Odvisno od SIM kartice,
te stvari so morda v
seznamu glavnega
menija kot “Organizator”.
5. Nastavitve
5.1 Profili
5.2 Ura & Datum
5.3 Jezik
5.4 Zaslon
5.5 Klic
5.6 Avtomatski zaklep
tipkovnice
5.7 Varnost
5.8 Varčevanje
energije
5.9 Izbira omrežja
5.0 Ponastavi
nastavitve
5.* Status pomnilnika
6. SIM Storitve
(Organizator)
Hitri pregled možnosti
Sporočila Meni 2
Zgodovina klicev Meni 3 (Nadaljevanje)
Ta kratek pregled opisuje možnosti, ki jih ponuja telefon.
Ta meni opisuje funkcije povezane s SMS-i. (Storitev Kratka Sporočila).
Vsi klici
Prikaže seznam treh vrst (Prejeti/Odhodni/Zgrešeni klici) po uri.
Kontakti Meni 1
Novo sporočilo
Tu ustvarite novo sporočilo.
Zgrešeni klici
Prikaže zadnjih 20 neodgovorjenih klicev.
Iskanje
Prejeto
Opozorjeni boste na novo sporočilo.
Odhodni klici
Osnutki
Ta meni vsebuje predhodno napisana sporočila.
Prikaže zadnjih 20 odhodnih klicev (Klicane številke in številke, ki ste
jih poskusili klicati).
Odpošlji
Ta meni prikazuje sporočilo/a, ki se pošilja oziroma sporočilo,
katerega ni bilo mogoče poslati.
Prejeti klici
Prikaže zadnjih 20 prejetih klicev.
Ta meni prikazuje poslana sporočila vključno z uro in vsebino.
Čas klica
Prikaže skupni čas odhodnih in prejetih klicev.
Poslano
Poslušaj
odzivnik
Ta meni vam omogoča hitro dostopanje do prejete glasovne pošte
(odvisno od operaterja).
Info sporočila
Info storitvena sporočila so tekstovna sporočila, ki jih pošilja vaš
operater.
Predloge
To je seznam že ustvarjenih kratkih sporočil. Te lahko pregledujete,
urejate ali ustvarite novo sporočilo.
Nastavitve
Ta meni omogoča, da nastavite zadeve, ki jih ponuja vaš mobilni
operater.
Lahko iščete po kontaktih v imeniku.
Opomba: hitro iskanje je mogoče tako, da vnesete začetnico imena, ki
bi ga želeli poiskati.
Nov kontakt
S uporabo tega menija v imenik vnašate nova imena.
Hitro klicanje
Dodelite kontakte na katero koli številko med
Kopiraj vse
Vse števike v imeniku lahko kopirate iz SIM kartice v pomnilnik
telefona. Prav tako lahko kopirate iz pomnilnika telefona na SIM
kartico.
in
.
Izbriši vse
Izbrišete lahko vse številke iz SIM kartice ali pomnilnika telefona.
Status pomnilnika
Preverite lahko koliko prostora je še na voljo in uporabo pomnilnika.
Inforamcije
› Številka storitev: dostopajte do seznama številk storitev, ki so bile
dodeljene s strani vašega operaterja.
› Lastna številka: shranite in preverite lahko vašo številko na SIM
kartici.
› Vizitka: s to možnostjo lahko ustvarite vizitko, ki vsebuje: vaše ime,
telefonsko števiko,...
Zgodovina klicev Meni 3
Preverite lahko seznam zgrešenih, prejetih ali klicanih številk le, če operater nudi možnost
idnetifikacije klicnih linij (CLI) znotraj področja storitve. Številka in ime (če sta mogoči), sta
prikazani skupaj z datumom in časom klica. Prav tako lahko preverite čas klica.
Orodja Meni 4
Alarm
Nastavite lahko tri alarme. Na vrhu zaslona se prikaže ikona, ki
ponazarja, vklopljen alarm. Ko se alarm sproži se na LCD zaslonu
prikaže ikona in pa zvok.
Igre
Vsebuje seznam privzetih iger.
Koledar
V tem meniju urejate koledar.
Beležka
Vstavite lahko seznam opravil.
Kalkulator
Vsebuje standardne operacijske funkcije kot so: +, -, x, ÷;
seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje.
Orodja Meni 4 (nadaljevanje)
Štoparica
Štoparica je samo običajna, takšna kot jo uporabljamo v
vsakodnevnem življenju.
Pretvornik enot
Pretvori katero koli mersko enoto v izbrano enoto.
Svetovna ura
Z njo lahko preverite trenutni čas v drugem časovnem pasu ali državi.
Nastavitve Meni 5 (nadaljevanje)
❏ Navodila za varno in učinkovito uporabo
❏ Navodila za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
Varnost
(nadaljevanje)
Zapora klicev: Zapora klicev preprečuje vašemu telefonu, da kliče
določene skupine klicev. Vklop funkcije zahteva vnos gesla.
› Fiksna klicna številka (odvisno od SIM): s to funkcijo omejite
odhodne klice na izbrane številke. Številke so zaščitene s PIN2
kodo. Številke, ki jih želite uporabljati, morajo biti v seznamu
dovoljenih številk preden to funkcijo vklopite.
› Zamenjaj kodo: PIN (osebna identifikacijska številka), je koda
s katero preprečite uporabo telefona neavtoriziranim osebam.
Spremenite lahko: varnostno kodo, PIN kodo ali PIN2 kodo.
Prosim preberite te preproste smernice. Njihovo neupoštevanje je lahko nevarno ali
nezakonito. Podrobne informacije so navedene v teh navodilih.
Elektronske naprave
Varčevanje
energije
Če to funkcijo vklopite, varčujete s porabo energije vašega telefona.
Izbira omrežja
Omrežje lahko izberete samodejno ali ročno. Običajno je izbira
omrežja nastavljena na samodejno.
Ponastavi
nastavitve
S to funkcijo se vse nastavitve povrnejo na privzete. Da bi aktivirali to
funkcijo, potrebujete Varnostno kodo.
Status
pomnilnika
Preverite lahko vse oblike porabe pomnilnika v vašem telefonu.
POZOR! Uporabljajte le baterije, polnilce in dodatke ki so dovoljeni za ta model. Morebitna
okvara zaradi uporabe neoriginalnih dodatkov lahko izniči veljavnost garancije in je lahko
tudi nevarna.
› Ne razstavljajte te enote. Če je na vašem izdelku potrebno popravilo, ga nesite
pooblaščenemu serviserju.
› Hranite ga stran od električnih naprav, kot so: TV, radio, osebni računalnik,...
› Telefon naj ne bo hranjen v bližini toplotnih teles, kot so radiator ali štedilnik.
› Pri čiščenju telefona uporabljajte suho krpo. (Ne uporabljajte čistilnih sredstev).
› Telefona ne puščajte ob kreditnih karticah ali vozovnicah, vpliva lahko na informacije, ki
so hranjene na magnetnem traku.
Nastavitve Meni 5
Glede na vaše želje in potrebe, lahko nastavite sledeče.
Profili
Prilagodite lahko zvok telefona za različne priložnosti oziroma glede
na okolje ali skupine klicev.
Datum & Čas
Nastavite lahko funkcije, povezane z datumom in časom.
Jezik
Spremenite lahko jezik besedila na zaslonu. Ta sprememba bo
vplivala tudi na jezik vnosa.
Zaslon
Spremenite lahko nastavitve zaslona.
Klic
Spremenite lahko nastavitve povezane s klici.
Avtom. zaklep
tipkovnice
S vklopom te nastavitve se tipkovnica avtomatsko zaklene.
Varnost
V tem meniju lahko spremenite nastavitve varnosti.
›
OPOZORILO!
› Za vašo varnost uporabljajte le predpisano ORIGINALNO baterijo in polnilec.
› Izklopite telefon, ko se nahajate na mestih, kjer je zahtevan izklop mobilnikov, npr.
bolnišnice, kjer lahko naprava vpliva na delovanje medicinskih naprav.
› Odlagajte uporabljene baterije v skladu s predpisi.
Nega in vzdrževanje izdelka
Vsi mobilni telefoni so dovzetni za motnje, ki lahko vplivajo na delovanje naprave.
› Ne uporabljajte, brez dovoljenja osebja, mobilnikov v bližini medicinskih naprav. Izogibajte
se, da bi telefon odložili v bližini srčnega spodbujevalnika, prsni žep.
Varnost na cesti
Preverite zakone in regulative o uporabi mobilnikov na področjih kjer vozite.
› Ne držite telefon v roki med vožnjo.
› Med vožnjo uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če so ti mogoči za vaš
model.
› Ustavite in parkirajte avtomobil preden odgovorite na klic, če to zahtevajo vozni pogoji.
SIM Storitve Meni 6
› Zahteva PIN kode: nastavite lahko, da telefon zahteva vnos PIN
kode ob vklopu telefona.
› Zaklep telefona: uporabite lahko varnostno kodo, s katero
preprečite neavtorizirano uporabo vašega telefona.
❏ Navodila za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
❏ Navodila za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
❏ Navodila za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
❏ Omrežne storitve
Eksplozivna področja
Informacije o bateriji in vzdrževaje
Izpostavljenost energiji radijskih frekvenc
Ne uporabljate telefona v eksplozivnih okoljih. Sledite navodilom in omejitvam ter pravilom.
› Baterije ni potrebno popolnoma izprazniti, da bi jo napolnili. Za razliko od drugih baterij se
Izpostavljenost radijskim valovom in Specifična stopnja absorbcije (Specific
Absorbtion Rate – SAR).
Brezžični telefon opisan v tem navodilu je dovoljen za uporabo na GSM 900 in DCS 1800.
› Dvojna frekvenca je odvisna od operaterja. To možnost preverite pri vašem operaterju.
› Številne funkcije opisane v tem navodilu so poimenovane Omrežne storitve. To so
posebne funkcije, ki jih vzpostavite preko vašega operaterja. Preden se odločite za izbiro
katerekoli izmed Omrežnih storitev se morate prijaviti pri vašemu operaterju in pridobiti
navodila za uporabo Omrežnih storitev.
Potencialno eksplozivne atmosfere
Ne uporabljajte telefona na bencinskih črpalkah. Ne uporabljajte telefona blizu goriv in
kemikalij.
V letalu
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalih.
› Pred vkrcanjem v letalo ugasnite vaš mobilnik.
tej ne bo zmanjšala kapaciteta.
› Uporabljajte le LG baterije in polnilce. LG polnilci so oblikovani tako, da zagotavljajo
dolgoročno in maksimalno delovanje baterije.
› Ne razstavite ali namerno povzročite kratkega stika baterije.
› Zamenjajte baterijo, ko ta ne zagotavlja več popolnega delovanja. Baterija bo polnjena
več 100 krat preden jo bo potrebno zamenjati.
› Možna je eksplozija če baterijo nadomestite z nepravilnim tipom.
› Reciklirajte baterije po navodilih proizvajalca.
Otroci
Hranite telefon na varnem mestu, ki ni na dosegu majhnih otrok. Telefoni so sestavljeni iz
majhnih delov, s katerimi se lahko otroci zadušijo.
Klici v sili
V vseh mobilnih omrežjih klic v sili morda ne bo mogoč, zato se nikoli ne zanašajte le na
svoj telefon za nujne klice. Preverite pri vašem operaterju.
Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
Phone Components
Illustrations
When you subscribe to a cellular network, you
are provided with a plug-in SIM card loaded
with your subscription details, such as your PIN,
any optional services available and many others.
Important!
1
3
4
5
2
Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery
› The plug-in SIM card and its contacts can be easily
damaged by scratches or bending, so be careful
when handling, inserting or removing the card. Keep
all SIM cards out of the reach of small children.
Earpiece
Display screen
› USIM is not supported in a phone.
SIM
1
4
2
3
: Send key
You can dial a phone number and
answer incoming calls.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.
5
Fully charge the
battery before using it for the first time.
Soft keys
Each of these keys performs the
functions indicated by the text
on the display immediately above
them.
: End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.
Mobilni telefon KP100 je oblikovan tako, da zadovoljuje varnostne zahteve glede
izpostavljanja radijskim valovom. Te zahteve so utemeljene s smernicami, ki predpisujejo
mejna območja varnosti. Ta zagotavljajo varnost vsem osebam ne glede na starost ali
zdravstveno stanje.
› Enota merjenja izpostavljenosti radijskim valovom je SAR (Specific Absorption Rate).
SAR testiranja so opravljena po standardiziranih metodah na telefonu z maksimalno
močjo oddajanja in na vseh uporabljenih frekvencah.
› Različni LG telefoni imajo različne SAR vrednosti, vsi pa so oblikovani tako, da
izpolnjujejo kriterije izpostavljenosti radijskim valovom.
› Priporočena SAR vrednost, ki je določena s strani ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) je 2W/kg. na 10 gramov tkiva.
› Najvišja SAR vrednost za ta telefon testiran pri DASY4 (za uporabo pri ušesu) je 0,600
W/kg (10g).
› SAR vrednosti za določene regije oziroma države, ki so prevzele priporočene SAR
omejitve pri IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je povprečno 1,6W/kg
na 1 gram tkiva.
Network service
❏ Tehnični podatki
The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800
network.
› Dualband is a network dependent feature. Check with your local service provider if you can
subscribe to and use this feature.
› A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services
that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any
of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain
instructions for their use from your service provider.
Splošno
› Ime izdelka : KP100
› Sistem : GSM 900 / DCS 1800
Temperature
› Max. : +55°C
› Min. : -10°C

Similar documents

LG T385 (T3)

LG T385 (T3) • Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi. • Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem. • Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, ...

More information