navodila - video domofoni

Transcription

navodila - video domofoni
UPORABNIŠKA NAVODILA
Prosimo, natančno preberite navodila in sledite navodilom, preden namestite izdelek.
Splošne značilnosti:
- Pregled in daljinsko odklepanje
- Različne vrste zvonjenja (po želji) in jasen zvok
- Nastavitev glasnosti / kontrasta / svetlosti
- Funkcija ne moti
-
ČB spomin (IIS-4LT-W32)
Možnost dodatne enote
Interkom, prevezava klica
Možnost 2 zunanjih enot
OPOZORILO:
Prosimo, da ne odstranjujete pokrova ali zadnje strani.
Vse posege v napravo, če je potrebno za vzdrževanje, naj opravi strokovna oseba.
Vsa pomembna uporabniška in vzdrževalna navodila so obrazložena v uporabniškem
priročniku, ki je priložen.
VIDEO DOMOFON
Opomba: IIS si pridržuje pravico do spremembe zasnove, značilnosti, funkcij in specifikacij brez
predhodnega obvestila za izboljšanje in spodbujanje kakovostni izdelkov.
ZNAČILNOSTI IN DELI
Uporabniška navodila
IIS-4LT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
LED lučka ozadja
Pregled »Vrata1«, »Vrata2«, »Izhod«
»Ne moti« / Izbira melodije
Interkom
Odpiranje vrat
Nastavitev ure in datuma
Predvajaj
Slikaj
»Odsotni«
Nastavitev glasnosti
Nastavitev svetlosti
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nastavitve kontrasta
Zvočnik
CRT ali TFT ekran
Zelena LED lučka »Vrata 1«
Zelena LED lučka »Vrata 2«
Rdeča LED lučka »Odsotni«
Modra LED lučka »Ne moti«
Vklop / Izklop
Slušalka
Konektorji za napajanje
Vezni konektorji
UPORABNNIŠKA NAVODILA
REŠEVANJE PROBLEMOV
1. VKLOP / IZKLOP – »ON / OFF«
a. Ko je enota priklopljena v električno omrežje, stikalo za vklop pritisnite na »ON«. Enota bo
samodejno vključila status »V pripravljenosti« in zasvetila bo LED lučka ozadja.
b. Na stikalu pritisnite »OFF« in enota se bo ugasnila, tako kot tudi LED lučka ozadja.
2. KLIC OBISKOVALCA
PROBLEM
a. Klic iz zunanje enote 1: Ko zunanja enota 1 pozvoni, bo notranja enota samodejno prikazala sliko
obiskovalca in zelena LED lučka »Vrata 1« se bo prižgala. Notranja enota bo hkrati predvajala melodijo
(če je enota v statusu »Ne moti« se melodija ne bo predvajala).
b. Klic iz zunanje enote 2: Ko zunanja enota 2 pozvoni, bo notranja enota samodejno prikazala sliko
obiskovalca in zelena LED lučka »Vrata 2« se bo prižgala. Notranja enota bo hkrati predvajala melodijo
(če je enota v statusu »Ne moti« se melodija ne bo predvajala).
c. Klic in notranje enote: Ko glavna enota pokliče dodatno enoto, bo ta v oddajala zvok »Du Du«.
3. PREGLED / IZHOD Ko je enota v pripravljenosti pritisnite tipko » « za pregled Vrat 1, ponovni pritisk tipke za pregled Vrat 2,
če ponovno pritisnete tipko zapustite »Pregled«. Enota se bo samodejno vrnila »V pripravljenosti« po 90s.
Ne deluje, LED lučka ozadja ne sveti
Zunanja enota ne more poklicati
MOŽEN RAZLOG
- enota nima povezave z napajanjem
- enota je izklopljena
REŠITEV
- preveri napajanje
- preveri, da je enota prižgana
- preveri delovanje med notranjo in
- povezava med enotama je prekinjena
zunanjo enoto
- glavna enota je izklopljena
- preveri, da je enota prižgana
Notranja enota ne more pregledovati
- povezava med enotama ima napako
zunanje
- kabel med notranjo in zunanjo enoto
Odpiranje vrat ne deluj
je pretanek
Ni zvoka
- slaba povezava med slušalko in enoto
- kontrast in svetlost ni dobro
Zvok je OK, slika pa je slaba
nastavljeno
- preveri povezavo med enotama
- zamenjaj kabel z debelejšim
- poveži slušalko z enoto
- nastavi kontrast in svetlost na
optimalno raven
DODATKI
4. POGOVOR / IZHOD
a. Klic in pogovor: Ko zunanja enota pozvoni, notranja enota prikaže sliko in predvajala melodijo,
dvignite slušalko, da se javite na klic.
b. Pregled in pogovor: V statusu »Pregled« dvignite slušalko za pogovor z zunanjo enoto.
c. Izhod: Za izhod položite slušalko nazaj na enoto in status »V pripravljenosti« se bo aktiviral.
Enota se bo samodejno vrnila v status »V pripravljenosti« po 90s.
5. ODPIRANJE VRAT Ko notranja enota dobi klic obiskovalca ali ko je v statusu »Pogovor« ali »Pregled« pritisnite tipko »
da boste odprli vrata.
«,
6. IZBIRA MELODIJE ZVONENJA Ko je enota »V pripravljenosti« pritisnite tipko » « za 2s in enota bo predvajala trenutno melodijo. Vsakič
ko ponovno pritisnete tipko, se bo predvajala druga melodija. Izberite tisto, ki vam je všeč in jo s pritiskom
tipke » « shranite oz. jo bo enota samodejno shranila po 10s. Izbrana melodija je za Vrata1, naslednja
izbrana melodija pa je za Vrata 2.
OPOMBA: Ko enoto izklopite, se melodija ponastavi na »Ding Dong«, Interkom melodije ni možno
spremeniti – neprekinjeno zvoni »Du Long Dong«.
7. FUNKCIJA »NE MOTI« Ko je enota v pripravljenosti pritisnite in držite tipko » «, da zasveti modra LED lučka »Ne moti«.
Funkcija »Ne moti« je aktivirana. Ko obiskovalec pozvoni se melodija ne bo predvajala. Na ekranu se
prikaže njegova slika, za pogovor z njim dvignite slušalko.
8. IZHOD IZ FUNKCIJE »NE MOTI« Ko je enota v statusu »Ne moti«, pritisnite in držite » « dokler se modra LED lučka ne ugasne.«
9. INTERCOM (več kot 1 notranja enota) a. Glavna enota pokliče dodatno enoto: Dvignite slušalko in pritisnite tipko » «. Sedaj bosta obe enoti
oddali zvok »Du Long Dong«. Na dodatni enoti se javite na klic.
b. Dodatna enota poliče glavno enoto: Dvignite slušalko in pritisnite tipko » « (tipka za interkom).
Glavna enota bo oddala zvok »Du Long Dong«. Na glavni enoti se javite na klic.
10. INTERCOM (več kot 1 notranja enota) Ko notranja enota zazvoni, dvignite slušalko in se javite na klic.
11. PREVEZAVA KLICA (več kot 1 notranja enota) Med pogovorom z zunanjo enoto, pritisnite in držite tipko » «, sedaj bo na glavni enoti oz. dodatni enoti,
ter na zunanji enoti slišati zvok »Du Long Dong« in klic bo prevezan na drugo enoto. Ko klic prevežete
položite slušalko nazaj na enoto.
12. NASTAVITEV GLASNOSTI ZVONJENJA V kateremkoli statusu pritisnite tipko » «, da nastavite glasnost zvonjenja.
Med predvajanjem izbrane melodije pritisnite tipko » «, da nastavite glasnost zvonjenja. Nastavljena
glasnost se bo predvajala ob prejetem klicu.
13. NASTAVITEV SVETLOSTI Pritisnite tipko »
« za nastavitev svetlosti.
14. NASTAVITEV KONTRASTA Pritisnite tipko » « za nastavitev kontrasta.
SPECIFIKACIJA
Model
Ekran
Napajanje
Razširitev
Komunikacija
Zvonjenje
Delovna tem.
Zunanje enote
IIS-4LT
4˝ ČB CRT/TFT ekran
AC100V-240V 50/60Hz 0,2A ali DC13,5V/1,5A
V seriji
Slušalka
Glasbeno zvonjenje in Dingdong
-20° - + 60°C
Vsaka 4 žilna IIS zunanja enota
RAZDALJA MED NOTRANJO IN ZUNANJO ENOTO
MAX razdalja
50m
100m
200m
AF
0,35
0,5
0,75
GND
0,5
1,5
2,5
Področje mm2
VCC
0,5
1,0
2,0
VD
0,35 75Ω koaksialni kabel 75Ω koaksialni kabel
RAZDALJA MED NOTRANJO – GLAVNO IN NOTRANJO – DODATNO ENOTO
MAX razdalja
50m
100m
AF
0,35
0,5
GND 0,5
1,5
Področje mm2
VCC 0,5
1,0
VD
0,35
0,5
OPOMBA: Kadar uporabljate en kabel za VCC, GND, AF, VD – uporabite najdebelejšega.