ORION 3208D

Comments

Transcription

ORION 3208D
Priročnik za namestitev in uporabo
ORION 3208D
2 Žični avdio domofon
Audio-Türsprechanlage - 2-Draht-Technologie / Montage und Bedienungsanleitung
Integrated 2-wire audio door entry kit / Installation and user manual
Equipo de portero sonoro de 2 cables integral / Manual de instalación y uso
Kit videocitofono audio 2 fili integrale / Manuale di installazione e d’uso
Zintegrowany zestaw domofonowy 2 przewody / Instrukcja montażu i użytkowania
2-žični avdio domofon/ Priročnik za namestitev in uporabo
V.11-2012
Pozor:
Ta priročnik je del vašega izdelka. Prosimo preberite varnostna opozorila pred namestitvijo in uporabo
izdelka
Shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo.
Pred namestitvijo preberite vse specifikacije proizvoda (model, teža, dimenzije,
temperaturo
delovanja,…). Preverite ali je izdelek primeren za vašo lokacijo. Izdelek uporabljajte
samo za kar je bil namenjen. Kakršnakoli druga uporaba je lahko nevarna.
Izdelka ne izpostavljajte vremenu ali neposredni sončni svetlobi.
Ne dovolite otrokom da se igrajo z izdelkom.
Informacije iz tega priročnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Če izdelka ne boste uporabljali več mesecev, odstranite baterije.
Upoštevajte vrsto priporočenih baterij
Upoštevajte polarnost baterij. Napačna postavitev baterij lahko privede do eksplozije.
-3-
SLOVENSKO
UVOD
1 Vsebina kompleta
Notranja enota
Zunanja enota
2 Lastnosti
2 žični avdio domofon je izjemno lahko namestiti in uporabljati ter vam
omogoča komunikacijo z vašimi obiskovalci.
ZUNANJA ENOTA
. Zunanja enota za podometno montažo
.Aluminijasta sprednja plošča.
.Napetost na zapahi ali električni ključavnici je največ 12V 15W.
(zapaha, ključavnica po izbiri)
.Dimenzije : 116 x 198 x 55 mm
NOTRANJA ENOTA
.Opremljena z gumbom za odpiranje zapahe ali električne ključavnice
.Ožičenje med enotami od 0 do 30 m : 0.75 mm2 kabel
(ni priložen).
. Ožičenje med enotami od 30 do 50 m :1 mm2 kabel (ni priložen).
.Najdaljša razdalja ožičenja med enotami : 50 m.
Notranja enota namenjena izključno za zaprte prostore.
.Izdelano na Kitajskem
.Dimenzije: 98 x 214 x 40 mm
-4-
SLOVENSKO
OPIS ELEMENTOV
NOTRANJA ENOTA
Slušalka
Ključavnica in
zapah
Zunanja enota
Notranja
kabelska vtičnica
Zvočniki
Gumb za klicanje
Mikrofon
Odprtina za odpiranje ohišja
-5-
SLOVENSKO
PRITRJEVANJE
• Prepričajte se da nič ne omejuje vstavljanja
klinov in vijakov v steno
• Ne priključite napajanja, dokler vaša naprava ni
dokončno nameščena.
• Zagon, električne povezave in prilagoditve
morajo biti izvedene po navodilih, izvesti jih mora
za to usposobljena oseba.
• Izberite primerno mesto.
• ne blokirajte prezračevalnih odprtin s predmeti
kot so časopisi, prti, zavese,…
• Napajanje enote mora biti nameščeno v suhem prostoru/na suhem mestu.
• Ne povežite notranjo in zunanjo enoto s kabli, ki se uporabljajo za visok tok
(230V).
• Ne postavljajte naprave poleg virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
• Zunanjo enoto pritrdite na ravno steno, 1,5 m od tal. Ne postavite je na mesto,
kjer lahko pride v neposreden stik z dežjem ali soncem..
• Odstranite vijak na dnu zunanje enote
• Rahlo vzdignite ohišje na spodnji odprtini namenjeni za odpiranje ohišja
• Povežite žice na/s ploščo
• Notranjo enoto pritrdite na ravno steno, 1,5 m od tal. Najprej pritrdite plastični
nosilec nato povežite žice in na koncu položite slušalko na nosilec.
• Slušalko povežite na notranjo vtičnico
• Po namestitvi in testiranju, postavite transparenten silikonski pečat na vrh in ob
straneh (ne spodaj) zunanje enote, za preprečitev infiltracije.
• Izdelek testno zaženite pred dokončno pritrditvijo elementov
-6-
SLOVENSKO
SHEMA PRIKLOPA
Zunanja enotazapaha/ključavnica
Zunanja enota- notranja enota
2
Od 0 do 30 m : uporaba 0.75 mm kabla
Od 30 do 50 m : uporaba 1mm2 kabla
2
uporaba 1 mm kabla
SLUŠALKA
ZUNANJA ENOTA
Kabel ni priložen
1
ZAPAHA ALI ELEKTRIČNA
KLJUČAVNICA (po izbiri)
UPORABA
1)- S pritiskom na gumb na zunanji enoti,
zazvoni zvonec
2)- Za komunikacijo dvignite notranjo slušalko.
3)- Za prekinitev komunikacije odložite
slušalko ali pa aktivirajte zapah/električno
ključavnico.
-7-
SLOVENSKO
OPOZORILA
• Izdelek je namenjen le za zasebno rabo
• Izdelek mora biti povezan s priloženo 230V/2.5A vtičnico.
• Slušalko in vtičnico se lahko uporablja le v notranjih prostorih.
• Slušalka in vtičnica ne smeta biti izpostavljeni kapljanju ali škropljenju.
Predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze, ne postavljajte blizu naprave.
• Napajalni sistem mora biti lahko dostopen, uporablja se kot pripomoček za
izklop.
• Pred vključitvijo preverite vse povezave med elementi
• Med slušalko in kakršnim koli drugim sistemom pustite vsaj 25 cm razdaljo.
• Nikoli ne prekrivajte slušalke ali vtičnice.
• Zunanje plošče nikoli ne izpostavljajte vročini ali močni svetlobi.
• Slušalke nikoli ne izpostavljajte pari ali virom visoke vlažnosti.
• z dolgim pritiskom na gumb za odpiranje električne ključavnice, jo lahko
poškodujete.
• Elemente dobro pritrdite na vertikalne nosilce, upoštevajte navodila, še
posebno navodila natisnjena na zunanji enoti, ker lahko izgubite garancijo.
• Notranji zaslon ne sme biti nameščena v bližini televizorja, kjer je visoka
stopnja vlažnosti ali visoka temperatura.
• Ne tresite/udarjajte elementov, saj je elektronika izdelka občutljiva.
• Ne prekrivajte mikrofona zunanje enote in slušalke.
Pri nameščanju izdelka ne pustite, da pride embalaža v dosego otrok ali
živali. Predstavljajo potencialni vir nevarnosti.
Ta izdelek ni igrača in ni namenjen za uporabo s strani otrok.
Garancija :
Izdelek ima dvoletno garancijo, za dele naprave in za delo na napravi,
od datuma nakupa. Med trajanjem garancijskega roka, je potrebno
imeti potrdilo o nakupu.
Garancija ne krije škode nastale zaradi malomarnosti, udarcev, padca ali
napačne uporabe(napačne napeljave, zamenjana polaritete, uporabe v
nasprotju s priloženimi navodili za uporabo)
-8-
SLOVENSKO
Garancija ne krije škode nastale zaradi vremenskih razmer: toča, udar strele,
veter…
Ne odpirajte izdelka. Vsi posegi na napravi razveljavijo garancijo.
Nega in čiščenje :
Pred začetkom izvajanja rednega vzdrževanja napravo izklopite.
Izdelka ne čistite s topili, abrazivnimi in korozivnimi snovmi.
Na izdelek ne pršite, za čiščenje uporabljajte preprosto mehko krpo.
Poskrbite za pravilno vzdrževanje vašega izdelka in pogosto preverjajte za
znake obrabe.
Če je izdelke potreben popravila ali prilagoditve, ga ne uporabljajte,
ampak pokličite za to usposobljeno osebo.
Odstranjevanje odpadnih snovi :
Ta simbol pomeni, da je potrebno odpadne elemente izdelka ločiti. Starih
baterij in embalažo izdelka ne vrzite h gospodinjskim odpadkom, ampak
uporabite smetnjake za ločevanje izdelkov v vaši okolici ali pri vašem
distributerju. Vsebuje nevarne snovi, ki lahko škodijo širšemu okolju.
-9-