www.delko.si

Transcription

www.delko.si
www.delko.si
DELKO elektronske komponente d.o.o
NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA
Naslov elektronske pošte za dodatna vprašanja o izdelku : [email protected]
Spletna stran : www.delko.si ali www.ebax.si
PE LJUBLJANA BTC
DELKO d.o.o.
Šmartinska cesta 152 - BTC - hala Emporium, spodnja etaža
1000 Ljubljana
Tel:
Tel:
Fax:
01 541 51 60
051 629 653
01 585 14 33
DELOVNI ČAS :
Ponedeljek – Petek
Sobota
Nedelja in prazniki
:
:
:
09:00 - 20.00
09.00 - 17.00
Zaprto
PRIKAZ LOKACIJE
POSLOVNA ENOTA KOPER
DELKO d.o.o.
Ankaranska 7
6000 Koper
Tel:
Fax:
05 630 1 630
05 630 1 631
DELOVNI ČAS :
Ponedeljek – Petek
Ponedeljek – Petek
Sobota
Nedelja in prazniki
PRIKAZ LOKACIJE
:
:
:
:
08:30 - 12.00
13:00 - 17.00
Zaprto
Zaprto
V929 - Monstertronic Star Runner ( Mode 2 ) (4001004780024)
Predstavitev
Hvala, ker ste izbrali model V929. Ta nov RC model so strokovnjaki razvili za unikatno letalsko avanturo. Model je dovolj majhen, da
se ga lahko uporablja v notranjih prostorih, hkrati pa je dovolj okreten in zmogljiv, da se ga lahko uporablja zunaj, celo ob šibkem
vetru.
Opozorilne oznake
Neprimerna uporaba oz. uporaba v nasprotju s temi navodili lahko privede do materialne škode ali
telesnih poškodb.
Neprimerna uporaba oz. uporaba v nasprotju s temi navodili lahko ogrozi osebe.
Pod nobenim pogojem ne poskušajte.
Opozorila
Preberite celotna navodila, da se spoznate s funkcijami produkta pred njegovo uporabo. Če se produkt ne uporablja primerno, lahko
povzroči materialno škodo ali hude telesne poškodbe.
Ta produkt je namenjen poznavalcem RC hobija. Uporablja naj se s previdnostjo in razumom, način uporabe pa zahteva tudi
osnovne mehanične sposobnosti. Če se produkt ne uporablja varno in odgovorno, lahko povzroči poškodbe produkta ali drugo
materialno škodo.
Produkt ni primeren za otroke brez nadzora s strani odgovorne odrasle osebe.
Ne poskušajte razstavljati produkta brez odobritve s strani MonsterTronic, prav tako ne dodajajte nekompatibilnih komponent oz. ga
ne prilagajajte na tak ali drugačen način. Ta navodila za uporabo vsebujejo nasvete za varnost pri uporabi, delovanje in vzdrževanje.
Navodila nujno preberite pred sestavljanjem, povezovanjem in uporabo, saj le tako lahko zagotovite pravilno uporabo produkta brez
materialne škode ali resnih telesnih poškodb.
Sledeči pogoji so v uporabi preko celotne literature tega produkta, da se izpostavijo vsa možna tveganja pri njegovi uporabi.
Opomba: Če ti postopki niso upoštevani, lahko pride do materialne škode in telesnih poškodb.
Pozor: Če ti postopki niso upoštevani, lahko pride do materialne škode in resnih telesnih poškodb.
Opozorilo: Če ti postopki niso upoštevani, lahko pride do gmotne škode in resnih telesnih poškodb, kot tudi do površinskih poškodb.
Opomba: Vsa navodila, garancija in drugi ustrezni dokumenti se lahko spremenijo brez prehodnega obvestila s strani MonsterTronic.
Neprimerno za otroke do 14 let.
Navodila za varnost
POZOR!
Upravljajte model na varnem, stran od drugih ljudi. Ne upravljajte modela v bližini skupine ljudi.
Poskrbite za varnostno razdaljo v vse smeri okoli vašega modela, da se izognete trčenju in
poškodbam. Ta model se upravlja preko radijskega signala, ki je podvržen raznim motnjam, na
katere ni moč vplivati. Te motnje lahko začasno onemogočijo upravljanje modela.
PREPOVEDANO!
Posebna opomba za upravljanje v notranjih in zunanjih prostorih: Poskrbite za
varnostno razdaljo proč od vseh ovir.
Ta izdelek se lahko uporablja v notranjih in zunanjih prostorih (uporablja se
lahko ob šibkem do zmernem vetru). Izberite prostor brez ovir, dovolj stran od
morebitnih gledalcev, domačih živali, daljnovodov in drugih ovir.
PREPOVEDANO!
Izogibajte se vlagi.RC model je sestavljen iz elektronskih komponent.
Odločilnega pomena je, da se model zaščiti pred vlago. Če pride model v stik s
tekočino ali vlago v katerikoli obliki, lahko pride do nepravilnega delovanja ali
celo do strmoglavljenja. Ne uporabljajte mokrega ali vlažnega modela.
PREPOVEDANO!
Nevarnost požara.
V izogib požaru ne kratkostičite, zamenjajte polov ali odpirajte baterij. Mesto
polnjenja baterij mora biti skrbno nadzorovano ter izven dosega otrok.
PREPOVEDANO!
Opomba za Ni-MH baterije.
Prepričajte se, da so baterije v oddajniku vstavljene pravilno. V kolikor naprave ne
nameravate uporabljati dalj časa, baterije vzemite ven, da ne pride do razlitja, ki
lahko poškoduje oddajnik. Prazne baterije odvrzite skladno z lokalnim zakonom in
pravili.
PREPOVEDANO!
Opombe za litij polimerne baterije (Li-Po).








Z uporabo in polnjenjem Li-Po baterij prevzemate vso odgovornost, povezano s temi baterijami.
V primeru, da se baterija napihne, takoj končajte z uporabo. Če se to zgodi ob polnjenju ali
praznjenju, to takoj prekinite in baterijo izključite. V kolikor se takšno baterijo še vedno uporablja,
lahko pride do požara.
Baterijo shranjujte na suhem pri sobni temperaturi.
Med transportom oz. krajšim shranjevanjem mora biti temperatura med 4,4°C in 48,9°C. Baterija ne
sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi, saj se lahko poškoduje in vname.
Pri polnjenju Li-Po baterij ne uporabljajte polnilca za Ni-Cd ali Ni-MH baterije. Če baterija ni
polnjena s kompatibilnim polnilcem, se lahko med polnjenjem vname in povzroči gmotno škodo in
telesne poškodbe.
Priporočeni polnilni tok ne sme biti nikoli presežen.
Li-Po baterije se med delovanjem ne smejo izprazniti pod 3 V.
Varujte pred vročino.
Deli RC modela so sestavljeni iz različnih vrst plastike. Ta je podvržena
poškodbam in deformaciji, če je izpostavljena pretirani vročini ali mrazu.
Poskrbite, da RC model ne bo v bližini izvorov toplote, kot sta npr. grelec ali
kuhalnik.
Pomoč izkušene osebe.
Izdelek ni primeren za otroke do 14 leta starosti. Pred prvo uporabo naj se
upoštevajo nasveti izkušene osebe.
Izjava o skladnosti
Podjetje Monstertronic izjavlja, da sta izdelka V929 Star Runner in V939 Star Walker skladna z ustreznimi direktivami EU.
V zvezi s skladnostjo lahko pišete na [email protected]
Monstertronic
Fan Xu-Yang
Monstertronic
MARIENDORFER DAMM 124
12109 Berlin
Ustrezne direktive EU:
(R&TTE) Radio and telecommunications terminal equipment Directive 1999/5/EC
(EMC) Elektromagnetic Compatibility 2004/108/EC
(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC
Oprema
V929 : Litij polimerna baterija 3.7V 500mAh,V929 Li-Po polnilec, lopatice rotorja x4
5.
Opis naprave







pokrov
lopatice rotorja
motor
podaljšek
sprejemnik
glavni okvir
pristajalni okvir
Opis daljinskega upravljalnika














antena
LED indikator
nastavitev hitrosti
ročica za plin
fina nastavitev plina
fina nastavitev levo/desno
Vklop/izklop
ročica za krmiljenje
fina nastavitev naprej/nazaj
fina nastavitev nagibanja v levo/desno
LCD prikazovalnik
Status baterij
Način1
Način2
Za začetnike je priporočeno, da se hitrost nastavi na 20% - 60%.
Nastavitev lahko spremljate na LCD prikazovalniku.
Vstavljanje baterij v oddajnik
Odprite pokrov baterij tako, da z roko rahlo pritisnete ob pokrov v smeri
puščice.
Uporabite 6 baterij velikosti AA, pozorni bodite tudi na pravilno polariteto.
Ne uporabljajte hkrati baterij različnega tipa/razreda.
Menjava baterije na napravi
Za polnjenje polnilnih baterij uporabite priloženi polnilec.
- Kabel polnilca, LED indikator, Li-PO baterija 3.7 V 800mAh
Povežite baterijo s polnilcem kot je prikazano na shemi.
Nikoli ne pustite, da se baterija polni brez vašega nadzora.
Oznake LED indikatorja
zelen LED
oranžen LED
baterija napolnjena
polnjenje v teku
Tehnični podatki polnilca
vhod
polnilna kapaciteta
napetostno nihanje
220V
500 mA
4.2 +/- 0.03V
Specifikacije baterije in naprave za polnjenje
Tip baterije
Specifikacije baterije
čas delovanja
čas polnjenja
Li-Po baterija
3.7V 500mAh
letenje modela cca. 10 min
cca. 30 min
(polnilni tok cca. 0.5 A)
cink-ogljikova baterija
(nepolnilna)
1.5V (GP 15 G R6P)
čas delovanja cca. 18 ur
oddajnika
nepolnilna
Povezovanje oddajnika in sprejemnika
Korak 1
Položite model v vodoravno lego ter povežite nanj baterijo, kot je
prikazano na sliki.
Na plošči začne svetiti LED indikator. Giroskop shrani nevtralni
položaj.
Korak 2
Po uporabi baterijo odklopite. Dobro je, da vam odklapljanje
preide v navado, saj se tako izognete nepričakovanim težavam.
Opozorilo: če baterija ostane priklopljena tudi, ko model ni v
uporabi, se lahko poškoduje, obstaja pa tudi nevarnost požara.
Korak 3
Izklopite oddajnik.
Če oddajnik dalj časa ni v uporabi, iz njega odstranite baterije.
Opozorilo: če AA baterije ostanejo v oddajniku, lahko pride do
njihovega razlitja ter posledično do poškodb oddajnika. Obstaja
tudi nevarnost požara.
Prilagoditve in nastavitve letenja
Spoznajte se z vodenjem modela skozi simulacijo.
Če se z vodenjem modela še niste spoznali, si vzemite nekaj minut za simulacijo letenja pred prvo uporabo modela.
1.
2.
3.
Postavite model pred sebe ter ga obrnite tako, da boste imeli rep modela obrnjen proti sebi.
Poskušajte usmerjati model (slika spodaj) ter vadite. „Nastavitev plina“, „Krilca levo/desno“, „Krmilo levo/desno“ in
„Dviganje naprej/nazaj“.
Simulacija letenja je izredno pomembna pri pridobitvi občutka za vodenje modela.
Prilagoditev letenja in nasveti za začetnike


preverite, da so vijaki čvrsto pritrjeni.
preverite, da sta oddajnik in sprejemnik popolnoma napolnjena.
prepričajte se, da v bližini ni ljudi ali ovir.
najprej preizkusite lebdenje, ki je osnovna funkcija letenja.
(lebdenje pomeni ohranitev položaja modela v zraku)
 stojte cca. 2 m za modelom.


Ob prihodu na prostor letenja
Korak 1
Pospešite, da model prenese svojo težo v drsenje in še enkrat pristane.
Korak 2: Vrtenje in plin/pospešek
1.
2.
3.
4.
5.
Počasi pospešujte z ročico za plin, dokler model ni cca. pol metra nad tlemi.
Premaknite ročico za dvig naprej: model bi moral leteti naprej.
Premaknite isto ročico nazaj: model bi moral upočasniti in leteti nazaj.
Premaknite ročico za krmiljenje v desno: model se bo na mestu premikal v desno.
Premaknite ročico za krmiljenje v levo: model se bo na mestu premikal v levo.
Korak 3: Preizkusite krmiljenje
1.
2.
Počasi pospešujte z ročico za plin, dokler model ni cca. pol metra nad tlemi.
Preizkusite premik modela najprej v eno smer ter nato v nasprotno, dokler model ne pride spet v začetno pozicijo.
Korak 4:
Če ste se spoznali s koraki 1-3, narišite na tleh krog premera 1,5-2 metra. Nato poizkusite vašo sposobnost krmiljenja s tem, da
model pripravite do lebdenja na tem območju. Premer lahko zmanjšate z naraščanjem višine.
Korak 5:
Če ste nabrali dovolj izkušenj z uporabo vašega modela, lahko preizkusite tudi krožno letenje.
Fine nastavitve
Počasi dvignite ročico za plin in ravno ko se model dviguje s tal, lahko fino nastavite pozicijo helikopterja, v kolikor se ta nagiba v
nasprotno smer.
1. Fina nastavitev plina
V kolikor se model vrti sam od sebe, ga fino nastavite z gumbom za fino
nastavitev plina pod ročico za nastavitev plina.
2. Fina nastavitev pri nihanju
Če model sam od sebe leti naprej ali nazaj, uporabite fino nastavitev poleg
ročice za krmiljenje.
3. Fina nastavitev pri vrtenju
Če model sam od sebe lebdi na levo ali desno, aktivirajte fino nastavitev ob
ročici za vrtenje.
Če hitrost nastavite na 100%, LCD prikazovalnik zasveti v oranžni barvi. S temi nastavitvami lahko preizkusite lupinge.
Odpravljanje napak med letom
Situacija
Vzrok
Rešitev
1
LED indikator na sprejemniku več Ni povezave do oddajnika.
kot 4 sekunde utripa v oranžni barvi
potem, ko se na model priklopi
baterija. Model se ne odziva na
krmiljenje.
Ponavljajte vstavitev baterije,
dokler se ne izvrši začetni
postopek – glejte Povezovanje
oddajnika in sprejemnika.
2
Brez odziva potem, ko se priklopi 1. oddajnik in sprejemnik brez dovoda toka
baterijo na model.
2. premajhna napetost na oddajniku in sprejemniku.
3. slab stik na baterijski sponki.
1. vklopite oddajnik ter se
prepričajte, da so baterije
pravilno vstavljene.
2.
Uporabite
popolnoma
napolnjene baterije.
3. Preizkusite baterijo in stike
med baterijskimi spoji.
3
Motor se ne odziva na dodajanje Baterija na modelu je izpraznjena
plina, LED indikator na sprejemniku
utripa.
Napolnite baterijo ali pa jo
zamenjajte z novo popolnoma
napolnjeno baterijo.
4
Po pristanku se glavni rotor še Med poletom je bila vklopljena fina nastavitev plina.
vedno vrti.
5
Rotorji se vrtijo, a model ne poleti.
Poškodovane lopatice rotorja ali izpraznjena baterija 1.
Zamenjajte
lopatice
na modelu
glavnega rotorja.
2. Napolnite baterijo ali pa jo
zamenjajte z novo popolnoma
napolnjeno baterijo.
6
Model se prekomerno trese
Poškodovane lopatice rotorja
7
Med izvajanjem piruet se rep 1. Rotor repa v okvari
modela obeša
2. Motor zadnjega dela v okvari
Zamenjajte glavno krilo in/ali
glavni motor.
8
Model se počasi premika naprej ali 1. Napačna fina nastavitev
nazaj
2. Razmajana nevtralna pozicija po vklopu.
Fino nastavite nihanje.
Model izklopite in ga na ravni
podlagi zopet vklopite.
9
Model strmoglavlja
1. Zamenjajte motorje
2. Popravite rotorje
1. Okvara motorjev
2. Razrahljani rotorji
13. Seznam delov
Koda
Ime
V929-01
pokrov
V929-02
rotor
V929-03
pristajalni okvir
V929-04
ležaj
V929-05
motorna gred
V929-06
sprejemnik/nadzorna enota
V929-07
rotorska gred
V929-08
motor
V929-09
Li-Po baterija
V929-10
glavni okvir
V929-11
podaljšek
Popravite fino nastavitev plina.
Zamenjajte lopatice rotorja
No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, China 518057
Telephone:
Fax:
Email:
+86 (0) 755 2601 2053
+86 (0) 755 2671 0594
[email protected]
VERIFICATION OF COMPLIANCE
Verification No.
Product Description:
Model No:
Applicant:
Address of Applicant:
Test Report Number(s):
Standards Required:
SZEM1203000816RFV
Date of Issue: 2012-04-20
R/C HELICOPTER
V911 V911-1 V911-2 V911-3 V911-4 V911-5 V911-6 V911-7
V911-8 V911-9 V912 V913 V914 V915 V916 V917 V918 V919
V920 V929 V939 V949 V959 V969 V979 V989 V999 V922 V933
V944 V955 V966 V977 V988 V930 V931 V932 V933 V934 V935
SHANTOU CHENGHAI WEILI TOYS CO.,LTD.
NO.2 FENGXIN ROAD INDUSTRIAL AREA CHENGHAI
SHANTOU GUANGDONG,P.R.CHINA
SZEM120300081601, SZEM120300081602,
SZEM120300081603.
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
EN 62479: 2010
Conclusion
Based on a review of the test report detailed above, this apparatus has met the requirements of the above standards and hence has been
properly demonstrated that the requirement of the directive have been fulfilled. The product is in conformity with the essential requirements of
Article 3.1 (b), 3.2 of Directive 1999/5/EC.
The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity
and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and V of
the Directive are fulfilled.
Jack Zhang
EMC Laboratory Manager
Copyright of this verification is owned by SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd and may not be reproduced other than in full and
with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed
overleaf.
Member of the SGS Group (SGS SA)
No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, China 518057
Telephone:
Fax:
Email:
+86 (0) 755 2601 2053
+86 (0) 755 2671 0594
[email protected]
VERIFICATION OF COMPLIANCE
Verification No.
Product Description:
Model No:
Applicant:
Address of Applicant:
Test Report Number(s):
Standards Required:
SZEM1203000816RFV
Date of Issue: 2012-04-20
R/C HELICOPTER
V911 V911-1 V911-2 V911-3 V911-4 V911-5 V911-6 V911-7
V911-8 V911-9 V912 V913 V914 V915 V916 V917 V918 V919
V920 V929 V939 V949 V959 V969 V979 V989 V999 V922 V933
V944 V955 V966 V977 V988 V930 V931 V932 V933 V934 V935
SHANTOU CHENGHAI WEILI TOYS CO.,LTD.
NO.2 FENGXIN ROAD INDUSTRIAL AREA CHENGHAI
SHANTOU GUANGDONG,P.R.CHINA
SZEM120300081601, SZEM120300081602,
SZEM120300081603.
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
EN 62479: 2010
Conclusion
Based on a review of the test report detailed above, this apparatus has met the requirements of the above standards and hence has been
properly demonstrated that the requirement of the directive have been fulfilled. The product is in conformity with the essential requirements of
Article 3.1 (b), 3.2 of Directive 1999/5/EC.
The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity
and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and V of
the Directive are fulfilled.
Jack Zhang
EMC Laboratory Manager
Copyright of this verification is owned by SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd and may not be reproduced other than in full and
with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed
overleaf.
Member of the SGS Group (SGS SA)

Similar documents