Mini DV kamera – Navodilo za uporabo

Transcription

Mini DV kamera – Navodilo za uporabo
DELKO d.o.o. LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60, Fax: 01 585 14 33
[email protected]
DELKO d.o.o. PE KOPER
Ankaranska 7,6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
[email protected]
NAVODILO ZA UPORABO : RLMD80 Mini kamera in snemalnik
Mini DV kamera – Navodilo za uporabo
1. Struktura
1.1 Struktura - podrobnosti
1 : Luknja za vrvico
2: Vklop/Izklop (Power)
3: Način (Mode)
4:Zaponka
5:Micro SD kartica
6:Obroč
7: Mini USB priklop
8: Kamera
9:Delovanje (Operation)
10: Indikator delovanja
11: Mikrofon
1.2 Dodatki
12: Podnožje
13: Zaponka
14: Kombinacija
EBAX d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
[email protected]
DELKO d.o.o. LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60, Fax: 01 585 14 33
[email protected]
DELKO d.o.o. PE KOPER
Ankaranska 7,6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
EBAX d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
[email protected]
[email protected]
NAVODILO ZA UPORABO : RLMD80 Mini kamera in snemalnik
2. Predstavitev
Ta Mini DV kamera je visoko kakovosten snemalnik s preprostim delovanjem in nadzorom zvoka, elegantnim videzom ter majhno velikostjo za
lahko prenašanje. Je osnova sestavina v podjetništvu, izobraževanju, varovanju, medijih, sodnem sistemu, turizmu, zdravstvu, vsakdanjem
življenju in na drugih področjih.
3. Navodilo za upravljanje
1. Polnjenje
Vgrajena polnilna baterija je litijeva, zato napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Metode polnjenja so naslednje:
1.) Preko USB kabla: priklopite napravo na računalnik s pomočjo priloženega USB kabla.
2.) Preko polnilnega adapterja: povežite USB kabel z napravo, drugi konec pa povežite s priloženim polnilnim adapterjem.
Med polnjenjem moder in rdeč indikator utripata in ko je baterija polna, začneta oba indikatorja neprekinjeno svetiti.
Opozorilo: Ko je energije v bateriji premalo, bo naprava vstopila v varovalno stanje. V tem stanju se naprave do ponovnega polnjenja ne da
vklopiti.
2. Vklop in ročni zajem videa
Pritisnite gumb Vklop/Izklop (Power) za vklop naprave. Rdeči indikator se hitro prižge in ugasne, moder indikator pa neprekinjeno sveti.
Pritisnite gumb Snemaj/Ustavi (Record/Stop) za začetek snemanja. Moder indikator še vedno neprekinjeno sveti, rdeč indikator pa začne
utripati. Še enkrat pritisnite Snemaj/Ustavi (Record/Stop) za ustavitev snemanja. Rdeč indikator ugasne, moder pa še vedno neprekinjeno sveti.
Ločljivost video zajema je 720*480 pri 29-30 sličicah/sekundo. Če želite nadaljevati s snemanjem, pritisnite še enkrat na gumb Snemaj/Ustavi
(Record/Stop).
Obvestilo:





Prepričajte se, da je T-flash (Micro SD) kartica v napravi. Če ni, ob vklopu utripa moder indikator in naprava se bo čez 30 sekund
samodejno izklopila.
Največja kapaciteta T-flash kartice je 8GB.
Shranjevanje datotek zahteva veliko časa, zato ne pritiskajte gumba Delovanje (Operation) večkrat, saj lahko v takem primeru pride do
prekinitve ali generiranja nepopolne datoteke.
Ko zajemate video, imejte želeni objekt na razdalji 50 cm in pod zadostno osvetlitvijo. Le v takih pogojih bo kvaliteta zajetega video
posnetka kar najboljša, barve naravne, slika pa čista in stabilna.
Opozorilo: Vedno pritisnite Snemaj/Ustavi (Record/Stop) za ustavitev snemanja. Če napravo izklopite v stanju snemanja, se lahko
zgodi, da video zajem ne bo pravilno shranjen. Izklopite napravo preden vzamete SD kartico iz nje.
3. Video zajem z glasovnim aktiviranjem
Pritisnite gumb Vklop/Izklop (Power). Zasveti moder indikator. Pritisnite gumb Način (Mode) enkrat za vstop v način video zajema z glasovnim
aktiviranjem »sound trigger recording«. V tem trenutku začne hitro utripati rdeč indikator, moder pa neprestano sveti. Če je zvok glasnejši od 65
dB, potem naprava začne avtomatsko snemati. Ko naprava zajema video, rdeč indikator počasi utripa, moder pa neprestano sveti. Posnetek traja
do 2 minuti na segment in se zaključi, če je zvok ne presega 65 dB.
Ko se snemanje začne, je najkrajši zajem videa dolg 2 minuti. Če je zvok po 2 minutah še vedno nižji od 65 dB, potem s snemanjem prekine.
MINI DVR bo nato shranil datoteko samodejno in preklopil v stanje pripravljenosti. Če pa bo zvok višji od 65 dB, potem bo nadaljeval s
snemanjem.
DELKO d.o.o. LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60, Fax: 01 585 14 33
[email protected]
DELKO d.o.o. PE KOPER
Ankaranska 7,6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
EBAX d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
[email protected]
[email protected]
NAVODILO ZA UPORABO : RLMD80 Mini kamera in snemalnik
4. Nastavitev časa za video
Na priloženem CD mediju se nahaja TXT datoteka z imenom TAG.txt. Je vzorčna datoteka za nastavitev časa.
Nastavite si jo lahko takole:
1 Potem, ko napravo napolnite in vanjo vstavite TF kartico, jo z USB kablom priklopite na računalnik.
2 Odprite mapo, kjer se nahaja Mini DVR (Najverjetneje »Moj računalnik« in nato »Izmenljivi disk«.
3 Lahko odprete in uporabite TAG.TXT s CD medija, lahko pa sami ustvarite datoteko z istim imenom z Beležnico ali programom
Microsoft Word in jo potem shranite v korenski mapi TF kartice (Mini DVR). (Opozorilo: ne shranite datoteke na CD ali
računalnik).
4 Odprite TAG.TXT s TF / SD kartice, napišite ustrezen datum glede na priloženo obliko in shranite.
Oblika (v treh vrsticah):
[date]
2011/07/22
12:00:00
OPOZORILO:
1) Presledek se nahaja po [date] in po 2011/07/22
2)[date] je fiksna besedna zveza, ki jo vtipkate. Namesto 2011/07/22 in 12:00:00 pa lahko vtipkate svoj datum in čas.
5. Izključite Mini DVR iz vašega računalnika. Nastavitev časa je sedaj pripravljena.
Opomba: Ob vsakem vklopu naprave bo njen sistem poiskal in pregledal TAG.TXT. Nato bo sistem nastavil čas glede na to datoteko.
Potem jo bo sistem avtomatsko izbrisal.
5. Izklop
Ko ste v video načinu ali načinu pripravljenosti, pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop (Power) za približno 3 sekunde in ga spustite, ko
indikator ugasne. Naprava je izklopljena.
6. Avtomatski izklop
Mini DVR bo shranil datoteko in se avtomatično izklopil v naslednjih okoliščinah:
a.
b.
c.
Ko zajemate video in zmanjka energije, se zajeti video shrani in naprava se avtomatsko izklopi.
Če na napravi ni dovolj prostora, indikator ugasne, zajeti video se shrani in naprava se avtomatsko izklopi.
V stanju pripravljenosti, če ni dejavnosti 45 sekund, se naprava avtomatsko izklopi.
7. Priklop na računalnik
Napravo lahko na računalnik priklopite v izklopljenem, video ali načinu pripravljenosti. Lahko jo priklopite kot U disk za kopiranje / lepljenje /
brisanje datotek. Ko jo priklopite preko vmesnika USB, se bo simbol izmenljivega diska prikazal na zaslonu računalnika. Svetil bo rdeč
indikator, rumen pa bo najprej hitro utripal, nato bo neprekinjeno svetil.
Obvestilo:
a. Ko priklopite napravo na računalnik, se zna zgoditi, da računalnik naprave ne prepozna. V tem primeru iztaknite in nazaj vtaknite USB
vmesnik na računalniku.
b. Video z Mini DVR naprave lahko predvajate na računalniku neposredno. Je pa priporočljivo, da najprej prekopirate video datoteko na svoj
računalnik, saj tako ne bo problemov pri prenosu podatkov med napravo in računalnikom.
DELKO d.o.o. LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60, Fax: 01 585 14 33
[email protected]
DELKO d.o.o. PE KOPER
Ankaranska 7,6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
EBAX d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
[email protected]
[email protected]
NAVODILO ZA UPORABO : RLMD80 Mini kamera in snemalnik
8. Uporaba naprave kot PC kamera / Spletna kamera
Preden prvič uporabite napravo kot PC kamero, morate namestiti gonilnik. Ime gonilnika je PCA1528_V2220_M...Setup.exe, ki je na
priloženem
CD mediju. Za namestitev kliknite na zgoraj omenjeno datoteko in sledite navodilom na zaslonu. Po končani namestitvi se
na namizju pojavi program AMCAP.
Izklopljeno ali vklopljeno napravo z Usb kablom priklopite na računalnik, nato enkrat pritisnite gumb Način (MODE). Z dvoklikom na program
AMCAP je naprava pripravljena za način PC kamera / Spletna kamera.
9. Ponastavitev
Ko naprava ne deluje, kot bi morala oz. je njeno delovanje moteno, mora biti ponastavljena. Za ponastavitev s svinčnikom enkrat pritisnite gumb
Ponastavitev (Reset).
10. Obvestila







Primernost za uporabo: Napravo uporabljajte v skladu z zakonom države. Ne uporabljajte je v ilegalne namene.
Nadgradnja programske opreme: Da napravi zagotovi najboljšo učinkovitost delovanja, proizvajalec nenehno izpopolnjuje programsko
napravo. Naprava je izdelana tako, da njeno programsko opremo nadgradi uporabnik sam. Zahtevajte najnovejšo programsko opremo
in metodo posodobitve pri vašem lokalnem trgovcu.
Delovna temperatura: Ne uporabite naprave pri ekstremno nizkih ali visokih temperaturah.
Delovna vlaga: Ne uporabljajte naprave v bližini vodnih virov. Naprava ni vodoodporna.
Svetlost posnetkov: Snemajte le, kjer je primerna svetlost. V primeru, da je svetlost prevelika (npr. snemanje v sonce ali drug močen
izvir svetlobe), lahko poškoduje optične dele naprave.
Čistoča: Ne uporabljajte naprave v prašnem ali prekomerno umazanem prostoru. V nasprotnem primeru se leče ali drugi optični deli
naprave umažejo in znatno vplivajo na kakovost zajetega video posnetka.
Ravnanje z odpadki: Varujte okolje in primerno ravnajte v primeru, da hočete izdelek zavreči. Prepovedano je izdelek izpostaviti
ognju, saj lahko pride do eksplozije.
4. Parametri
Lastnost
Video format
Video kodiranje
Video ločljivost
Video hitrost sličic
Programska
oprema za
predvajanje
Razmerje slike
Podprti sistemi
Polnjenje
USB vmesnik
Shranjevanje
datotek
Tip baterije
Parameter
AVI
M-JPEG
720*480 VGA
30fps + 1 fps
Privzeta programska
oprema operacijskega
sistema ali poljubna
programska oprema za
audio in video predvajanje.
Priporočen je KM Player.
4:3
Wndows
me/2000/xp/2003/vista
MacOS 10.4
DC-5V
Mini 5 pin USB
Micro SD(TF)
visoko zmogljiva litijpolimer baterija
DELKO d.o.o. LJUBLJANA
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60, Fax: 01 585 14 33
[email protected]
DELKO d.o.o. PE KOPER
Ankaranska 7,6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
EBAX d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
[email protected]
[email protected]
NAVODILO ZA UPORABO : RLMD80 Mini kamera in snemalnik
5. Opozorila:








Pogoji uporabe: Ravnajte se v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in pravilniki. Prepovedano je uporabiti napravo za nelegalne
namene, v nasprotnem primeru ste odgovorni za posledice.
Baterija: Če snemalne funkcije ne uporabljate dalj časa, napravo polnite dalj časa pred ponovno uporabo.
Varnost datotek: Ta izdelek ni profesionalna naprava za hrambo podatkov. Ne garantira celovitosti in varnosti shranjenih datotek.
Redno si varnostno kopirajte pomembne dokumente na računalnik ali drugo napravo za shranjevanje datotek.
Kvaliteta video zajema: Ta izdelek ni profesionalna naprava za zajem videa. Ne garantira, da bo video zajem imel učinek
profesionalne kvalitete.
Delovna temperatura: 40 °C. Za zagotavljanje kar najdaljše življenjske dobe je najbolje, če napravo uporabljate pri sobni temperaturi.
Delovna vlaga: 20% -80% . Ta izdelek ni vodoodporen. Prav tako ne more delovati v pretirano vlažnem okolju.
Svetlost posnetkov: Snemajte le, kjer je primerna svetlost. V primeru, da je svetlost prevelika (npr. snemanje v sonce ali drug močen
izvir svetlobe), lahko poškoduje optične dele naprave.
Čistoča: Ne uporabljajte naprave v prašnem ali prekomerno umazanem prostoru. V nasprotnem primeru se leče ali drugi optični deli
naprave umažejo in znatno vplivajo na kakovost zajetega video posnetka.
DOBAVITELJ -DISTRIBUTER :
PROIZVAJALEC:
DELKO d.o.o.,Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, tel: (01) 541 51 60 , fax: (01) 585 14 33
Označen na embalaţi ali na izdelku
PRODAJALEC:
ŢIG IN PODPIS:
NAZIV BLAGA:
DATUM IZROČITVE:
ŠT. RAČUNA:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
GARANCIJA VELJA SAMO OB PREDLOŢITVI ORIGINALNEGA RAČUNA IN GARANCIJSKEGA LISTA !
GARANCIJO UVELJAVLJATE NA PRODAJNEM MESTU, KJER STE BLAGO KUPILI ALI NA SEDEŢU DOBAVITELJA-DISTRIBUTERJA !
Dobavitelj - Distributer prevzema v garancijskem roku za izdelek naslednje obveznosti:
Garancijski Pogoji :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili ali v Delko d.o.o.
Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto (12 mesecev).
Dobavitelj-Distributer jamči za kakovost in brezhibno delovanje v garancijskem roku,v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške
napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljen je servis in nadomestni deli še 3 leta po preteku garancije.
Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo.
Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska.
Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi popravila v nepooblaščeni delavnici,vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi,
mehanskih poškodb ali višje sile (udar strele, prenapetosti v omreţju, poplava, poţar, ipd).
Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti.
Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
Seznam pooblaščenih servisov: DELKO d.o.o.,Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, tel: (01) 541-51-60 , fax: (01) 585-14-33
POMEMBNO OBVESTILO
Pred uporabo izdelka podrobno preberite navodila. Za vsa dodatna vprašanja glede varne uporabe izdelka povprašajte distributerja pred prvo uporabo izdelka !
Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov predelava in/ali sprememba izdelka nista dovoljeni .
Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov lahko izdelek uporabljate izključno za namen in v obsegu, ki je predviden s strani proizvajalca.
OBVESTILO O RAVNANJU Z IZDELKOM PO KONCU NJEGOVE UPORABE
Kupce obveščamo, da je podjetje Delko d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA) druţbe Interseroh
d.o.o. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. Stare, pokvarjene
in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate tudi najbliţjemu izvajalcu javne sluţbe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.
ODSTRANITEV ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
(OEEO) V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaţi ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki – odstranitev
tega izdelka med gospodinjske odpadke je prepovedana. Izdelek mora biti odstranjen skladno z direktivo 2002/96/ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek
odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
Vaša dolţnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne
skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Vašo odpadno električno in elektronsko
opremo lahko brezplačno oddate tudi distributerju neposredno ob nabavi nove električne oziroma elektronske opreme. S tem izpolnjujete zakonske dolţnosti in
opravite vaš prispevek k varstvu okolja.
Ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaţevanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride
zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.
Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste
opremo kupili.
ODSTRANITEV ODPADNIH BATERIJ IN AKUMULATORJEV
(OBA) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/66/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaţi ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da morate baterije in akumulatorje, ki so v uporabi v tem izdelku, ločiti od običajnih
gospodinjskih odpadkov v skladu z EU direktivo 2006/66/ES in lokalnimi predpisi,ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA).
Vaša dolţnost je, da izrabljene baterije in akumulatorje predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti
oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA). Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko brezplačno oddate
tudi v vseh trgovinah , kjer prodajajo baterije in akumulatorje. S tem izpolnjujete zakonske dolţnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.
Če je pod desno prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z Direktivo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja teţka kovina
(Hg = ţivo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec) v koncentraciji, ki presega dovoljeno koncentracijo, predpisano v Direktivi.
Če izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogroţanja varnosti uporabnika , se direktiva OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) nanaša na ta
izdelek, zato morate izdelek predati pooblaščenemu zbirnemu centru za OEEO. Zbirni center zatem z ustreznimi ukrepi poskrbi za recikliranje in predelavo izdelka, vključno z
baterijami.