helikopter na daljinsko vodenje - navodila za - Delko

Transcription

helikopter na daljinsko vodenje - navodila za - Delko
www.ebax.si
NAVODILA ZA UPORABO
Kontaktni podatki :
DELKO d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60
Fax: 01 585 14 33
Naslov elektronske pošte : [email protected]
Spletna stran : www.delko.si ali www.ebax.si
PE LJUBLJANA BTC
DELKO d.o.o.
Šmartinska cesta 152 - BTC Hala 11
1000 Ljubljana
Tel: 01 541 51 60 // 051 629 653
Fax: 01 585 14 33
DELOVNI ČAS :
Ponedeljek - Petek : 09:00 - 20.00
Sobota : 09.00 - 17.00
Nedelja in prazniki : Zaprto
PRIKAZ LOKACIJE
POSLOVNA ENOTA KOPER
DELKO d.o.o.
Ankaranska 7
6000 Koper
Tel: 05 630 1 630
Fax: 05 630 1 631
DELOVNI ČAS :
Ponedeljek - Petek : 08:30 - 12.00
: 13:00 - 17.00
Nedelja in prazniki : Zaprto
PRIKAZ LOKACIJE
Navodila za uporabo
AX-00500-01M1
AX-00500-01M2
AX-00500-02
Uporaba radijskega sistema
Radijski sistem je namenjen izključno krmiljenju modela, ki je
sestavni del kompleta. Vsaka predelava/dodelava/sprememba
radijskega sistema je prepovedana zaradi vaše varnosti in
zaradi zakonskih razlogov.
Posebna Opomba
Ta radijski sistem deluje na tako imenovani ISM frekvenci.
Prisotnost drugih radijskih sistemov v bližini lahko privede do
motenj v radijski povezavi.
Odstranjevanje
Odpadno elektronsko opremo, dele in baterije odstranite
skladno z veljavno zakonodajo. Več informacij o odstranjevanju
dobite pri vašem prodajalcu.
KORAK 1 : POLNJENJE LI-PO BATERIJE
Priključite Li-Po baterijo na priložen polnilnik, nato pa polnilnik priključite na aktivni
(napajan) USB priključek.
Pričetek polnjenja vam signalizira osvetljen LED svetlobni indikator.
Ko LED svetlobni indikator ugasne, je baterija popolnoma napolnjena.
KORAK 2: NAMEŠČANJE BATERIJ
Baterije vstavite v oddajnik (8 kosov LR-6 - velikost AA), kot je prikazano na sliki.
Pozorno preverite pravilno polariteto.
Uporabljajte izključno nove alkalne ali pa popolnoma sveže napolnjene polnilne baterije.
KORAK 3: ODDAJNIK
Dual Rate 50% naprej/nazaj
in levo/desno
Kanal 5
Zaznava nizke napetosti
Indikator delovanja
Fina nastavitev občutljivosti plina
Fina nastavitev občutljivosti naprej/nazaj
Ročica za nadzor plina in repa
Krmilna ročica naprej/nazaj
in levo/desno
Fina nastavitev občutljivosti levo/desno
Fina nastavitev občutljivosti repa
Stikalo za vklop in izklop
Priklop za napajanje
SW 4 nadzor repa - obratno
SW 3 moč motorja - obratno
SW 5 V-rep mixer stikalo
SW 2 naprej/nazaj - obratno
SW 1 levo/desno - obratno
FUNKCIJE HELIKOPTERJA
MOTOR
PLIN
NAPREJ /
NAZAJ
REP
LEVO / DESNO
Kanal 5
Fina nastavitev občutljivosti plina
Ročica za nadzor plina
Fina nastavitev občutljivosti repa
Zaznava nizke napetosti
SW 1 levo/desno - stikalo za obratno delovanje
SW 2 naprej/nazaj - stikalo za obratno delovanje
SW 3 moč motorja - stikalo za obratno delovanje
SW 4 nadzor repa - stikalo za obratno delovanje
SW 5 V-rep mixer stikalo
Stikalo za vklop in izklop
Priklop za napajanje
Indikator delovanja
Fina nastavitev občutljivosti levo/desno
Krmilna ročica naprej/nazaj in levo/desno
Fina nastavitev občutljivosti naprej/nazaj
Dual Rate 50% naprej/nazaj in levo/desno
KORAK 4 : NADZOR ODDAJNIKA
KORAK 4.1
Vsa stikala za obratno delovanje servo motorjev nastavi v položaj, kot je
prikazano:
CH 1 levo - desno = GOR
CH 2 naprej/nazaj = DOL
CH 3 Moč motorja = DOL
CH 4 Rep =
DOL
MIX =
DOL
KORAK 4.2
Zvočni signal trimerja
Nastavi vse trimerje v srednji položaj.
KORAK 4.3
Premakni levo ročico za plin v najnižji položaj, kot je prikazano.
KORAK 4.4
Vključi oddajnik
KORAK 5: PRIKLJUČI LI-PO BATERIJO
KORAK 5.1
Vstavite Li-Po baterijski paket 3.7 V v zanj predviden prostor.
Priključite Li-Po baterijski paket in postavite helikopter na ravno površino.
Počakajte nekaj trenutkov in med tem ne poizkušajte premikati helikopterja.
Žiroskop se bo samodejno nastavil.
Ko LED svetlobni indikator sveti neprekinjeno, ste pripravljeni na vzlet z vašim
helikopterjem.
KORAK 5.2
KORAK 6 : PREVERITE FUNKCIJE
LEVO
DESNO
NAPREJ
NAZAJ
DOL
GOR
LEVO
DESNO
KORAK 7 : MENJAVA POSAMEZNEGA KRAKA GLAVNEGA ROTORJA
Odvijte dva vijaka, ki držita poškodovan krak rotorja in ju odstranite.
Nikoli ne poizkušajte poleteti z poškodovanim krakom rotorja, ker to lahko povzroči poškodbe
ali okvare helikopterja.
POSTOPEK POVEZOVANJA
POSTOPEK POVEZOVANJA AX-4CT
1. korak: Povežite baterijo
7. korak: Vklopite oddajnik / zvočni signal
4. korak: Vklopite oddajnik. Zaslišali boste kratek pisk.
2. korak: LED svetlobni indikaror na sprejemniku utripa
5. korak: Odklopite baterijo
8. korak: Povežite baterijo
Korak 3: Pritisnite gumb in ga držite pritisnjenega
Korak 9: izklopite radio
Korak 9: Testirajte delovanje kontrol
Priključite baterijo na krmilno enoto helikopterja. LED svetlobni indikator na krmilniku utripa. Pritisnite gumb na zadnji strani oddajnika. Gumb še naprej držite pritisnjen in nato vklopite
oddajnik. Odklopite baterijo in izklopite oddajnik. Vključite oddajnik, nato ponovno priključite baterijo in preverite, če je bil postopek povezovanje uspešen.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta model je primeren za uporabo oseb , ki so starejše od 14 let. Model lahko uporabljajo izključno pod nadzorom staršev.
• Pazite da vaše roke,obraz, lasje ali deli oblačil ne pridejo v kontakt s propelerjem.
• Izključite daljinski upravljalnik in model helikopterja, ko nista v uporabi
•Odstrani baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ni v uporabi
• Vedno imejte model pod nadzorom, med letom ga neprekinjeno opazujte.
• Uporabljajte visoko kvalitetne alkalne baterije ali pa visoko kvalitetne polnilne baterije za oddajnik.
• Takoj ko opazite zmanjšano odzivnost zamenjajte baterije
• Navodila shranite za kasnejšo uporabo.
• Izdelek upravljate dosledno v skladu s priloženimi navodili
• Z izdelkom ne letite v bližini oseb, živali, odprte vode ali energetskih napetostnih napeljav.
• Izdelek ni primeren da bi ga uporabljale osebe z omejeno in/ali zmanjšano zmožnostjo nadzora .
• Pred prvo uporabo (poletom) predlagamo da poiščete pomoč in nasvete pri izkušenem R/C modelarju-pilotu.
VARNOSTNI NASVET PRI UPORABI BATERIJ
• Nikoli ne polnite ne-polnilnih baterij!
• Odstrani polnilne baterije iz oddajnika pred polnjenjem.
• Nikoli ne uporabljajte različnih tipov baterij, in nikoli ne uporabljajte stare in nove baterije istočasno!
• Uporabite samo s strani proizvajalca priporočene baterije
• Pri vstavljanju baterij pazite na polariteto (+ in -).
• Ne kratkostičite priložene priključke.
• Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ni v uporabi dlje časa
• Ta izdelek uporablja polnilni Li-Po baterijski paket.
Vedno se držite naslednjih varnostni navodil:
• Uporabljajte izključno priloženi polnilnik za polnjenje priložene baterije.
• Baterijo polnite vedno na ognjevarni podlagi in v ognje-odpornem okolju.
• Polnjenje mora potekati pod nadzorom odrasle odgovorne osebe !
• Vedno se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
• Kontakti ne smejo biti izključeni ali v kratkem stiku.
• Nikoli ne razstavljajte ali spreminjajte baterijskih kontaktov
• Ne poškoduj in ne luknjaj baterijskih celic - nevarnost eksplozije !
• Baterije hrani izven dosega otrok.
• Nikoli ne izvajaj kakršnih koli sprememb, predelav in/ali dodelav . Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči nastanek škode in/ali poškodb.
• Po koncu uporabe vedno izključite helikopter in daljinski upravljalnik da se izognete neželenemu delovanju in nepotrebnemu izpraznjevanju baterij.
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Kot proizvajalec, AXION RC ni v položaju in nima možnosti vplivanja na vaš način sestave modela, niti kako boste namestili, upravljali in vzdrževali posamezne
komponente kompleta. Zato smo dolžni zavrniti vse odgovornosti za izgubo, škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi nekompetentne ali nepravilne uporabe in
delovanja naših izdelkov, ali ki so povezani s takšnim delovanjem na kakršen koli način.
Če ni drugače predpisano z zavezujočo zakonodajo, je obveznost AXION podjetje RC za plačilo odškodnine, ne glede na uporabljen pravni argument, omejena
na nakupno vrednost izdelka, ki je bil vpleten v škodni primer. To ne velja, če je AXION RC ugotovi, da predmet ni bil uporabljen v predviden namen, ali da je
škoda nastala zaradi neupoštevanja navodil in/ali malomarnosti pri uporabi izdelka.
OEEO: Ob koncu življenjske dobe vas prosimo, da odstranite vse baterije iz izdelka in jih odložite ločeno od izdelka skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
Odpadno električno in elektronsko opremo odložite na z zakonom predpisan načina. Vaš prodajalec vam bo priskrbel spisek predvidenih prevzemnih lokacij v
vašem okolju. Dosledno upoštevajte zakonska določila. Hvala za vaše sodelovanje!
REZERVNI DELI
AX-00500-100
EXCEL 200 4 v 1 kontroler
AX-00500-101
EXCEL 200 desni linearni servo
AX-00500-102
EXCEL 200 desni linearni servo
AX-00500-103
EXCEL 200 repni motor
AX-00500-104
EXCEL 200 glavni motor
AX-00500-105
EXCEL 200 glavni zobnik in os
AX-00500-106
EXCEL 200 pritrdilna objemka
AX-00500-107
EXCEL 200 kroglični ležaj
AX-00500-108
EXCEL 200 Swash Plate
AX-00500-109
EXCEL 200 Povezovalni drog
AX-00500-110
EXCEL 200 potisni drog
AX-00500-111
EXCEL 200 stabilizator
AX-00500-112
EXCEL 200 kraki glavnega rotorja
AX-00500-113
EXCEL 200 podvozje
AX-00500-114
EXCEL 200 glavno ohišje
AX-00500-115
EXCEL 200 set tesnil
AX-00350-120
EXCEL 200 Li-Po baterija 3.7V 150 mAh
AX-00500-117
EXCEL 200 Vertical Tail Fin
AX-00500-118
EXCEL 200 Carbon Tail Boom
AX-00500-119
EXCEL 200 ohišje(pobarvano)
AX-00500-120
EXCEL 200 USB Li-Po polnilec
AX-00500-121
EXCEL 200 repni propeler
AX-00500-122
EXCEL 200 glava glavnega rotorja
AX-00500-123
EXCEL 200 povezovalni drog
AX-00500-124
EXCEL 200 opora repnega motorja
Izjava o skladnosti
v skladu z direktivo 1999/5/EC (R&TTE)
Izjavljam, da je izdelek: AXION RC EXCEL 200 RTF # AX-00500 Tip (ime proizvoda, Tip): EXCEL 200 + AX-4CT oddajnik
Predvideni namen: radijsko vodeno modelarstvo
Razred opreme : Class II
v skladu z bistvenimi zahtevami člena 3 in drugimi relevantnimi določili Direktive 1999/5/EC, če je uporabljena v predpisan namen.
Zahteve glede varnosti in zdravja v skladu s členom 3.1.a
upoštevani standardi: EN 60950-1
EN 50371
Zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo na podlagi člena 3.1.b
Upoštevani standardi: EN 301 489-1
EN 301 489-3
Ukrepi za učinkovito rabo radio frekvenčnega spektra v skladu s členom 3.2
Upoštevani standardi: EN 300 440-1
EN 300 440-2
Proizvajalec / Odgovorna oseba
Axion RC Europe, Geelseweg 80, 2250 Olen, Belgium
Olen, 19. oktober 2011
G A R A N C I J S K I
DOBAVITELJ – DISTRIBUTER:
DELKO d.o.o.,
L I S T
PRODAJALEC:
Šm a rti ns k a c e st a 1 5 2, 1 0 0 0 Lj u bl j a n a
tel: (01) 541 – 51 – 60
-
fax: (01) 585 – 14 – 33
PROIZVAJALEC
Označen na embalaži ali na izdelku
( ŽIG IN PODPIS )
NAZIV BLAGA:
DATUM IZROČITVE:
št. RAČUNA:
_______________________
_______________________
_______________________
GA R A NC I JS K I R O K : 1 L ET O ( 1 2 m es e c ev )
GARANCIJA VELJA SAMO OB PREDLOŽITVI ORIGINALNEGA RAČUNA IN GARANCIJSKEGA LISTA! GARANCIJO
UVELJAVLJATE NA PRODAJNEM MESTU, KJER STE BLAGO KUPILI ALI NA SEDEŽU DOBAVITELJA -DISTRIBUTERJA!
D obavitelj-D istri buter prevzema v garan ci jskem roku za izdelek naslednje obveznosti:
G ar a n cij s ki P o g oj i
1. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.
2. Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto (12 mesecev).
3. Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili ali v Delko d.o.o.
4. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
5. Dobavitelj-Distributer jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške
odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljen je servis in
nadomestni deli še 3 leta po preteku garancije.
6. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je
trajalo popravilo.
7. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo
plačanega zneska.
8. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi: popravila v nepooblaščeni delavnici, vgrajevanja neprimernih
delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi, mehanskih poškodb, višje sile (udar strele, prenapetosti v omrežju,
poplava, požar, ipd).
9. Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznos ti.
10. Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
11. Seznam pooblaščenih servisov: Delko d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
tel: (01) 541–51–60 - fax: (01) 585–14–33 e-pošta: [email protected] - spletna stran: http://www.delko.si
POMEMBNA OBVESTILA - Pred uporabo izdelka podrobno preberite navodila.
Za vsa dodatna vprašanja glede varne uporabe izdelka povprašajte distributerja pred prvo uporabo izdelka ! Zaradi varnostnih, zakonskih
in garancijskih razlogov predelava in/ali sprememba izdelka nista dovoljeni. Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov lahko
izdelek uporabljate izključno za namen in v obsegu, ki je predviden s strani proizvajalca.
OBVESTILO O RAVNANJU Z IZDELKOM PO KONCU NJEGOVE UPORABE
Kupce obveščamo, da je podjetje Delko d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi baterijami in
akumulatorji (OBA) družbe Interseroh d.o.o. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno in elektronsko opremo
ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate
tudi najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.
ODSTRANITEV odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki – odstranitev tega izdelka med gospodinjske odpadke je prepovedana. Izdelek mora biti odstranjen skladno z
direktivo 2002/96/ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru
vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Vašo odpadno
električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate tudi distributerju neposredno ob nabavi nove električne oziroma elektronske opreme. S tem
izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja.
Ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za
zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji
izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste opremo kupili.
ODSTRANITEV ODPADNIH Baterij IN AKUMULATORJEV (OBA) V SKLADU Z DIREKTIVO 2006/66/ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da morate baterije in akumulatorje, ki so v uporabi v tem
izdelku, ločiti od običajnih gospodinjskih odpadkov v skladu z EU direktivo 2006/66/ES in lokalnimi predpisi,ki predpisujejo postopek
odstranjevanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA).
Vaša dolžnost je, da izrabljene baterije in akumulatorje predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne
skupnosti oz. zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadnih baterij in akumulatorjev (OBA). Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko
brezplačno oddate tudi v vseh trgovinah, kjer prodajajo baterije in akumulatorje. S tem izpolnjujete zakonsko dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu
okolja.
Če je pod desno prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z Direktivo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina
(Hg=živo srebro, Cd=kadmij, Pb=svinec) v koncentraciji, ki presega dovoljeno koncentracijo, predpisano v Direktivi. Če izdelek vsebuje baterije, ki jih ni
mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, se direktiva OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) nanaša na ta izdelek,
zato morate izdelek predati pooblaščenemu zbirnemu centru za OEEO. Zbirni center zatem z ustreznimi ukrepi poskrbi za recikliranje in predelavo
izdelka, vključno z baterijami.

Similar documents