Navodila za uporabo funkcijske časovne preklopne ure Somfy

Transcription

Navodila za uporabo funkcijske časovne preklopne ure Somfy
Funkcijska časovna preklopna ura
Chronis Comfort RTS L / RTS L DCF
NAVODILA
ZA UPORABO
Pozorno preberite ta navodila za uporabo, da boste lahko optimalno
izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja funkcijska časovna preklopna
ura. Za vprašanja, pobude in želje smo za vas dosegljivi na
telefonski številki 01 4321 190.
Chronis RTS L comfort – funkcijska časovna preklopna ura iz
programa krmilne opreme inteo za krmiljenje pogona vaših
električnih rolet ali električnih žaluzij. Krmilni signali se prenašajo
preko radijskih valov, kar občutno zmanjša obseg potrebnih
inštalacijskih del in opreme.
Razdalja prenosa znaša do 300 m na prostem in do 20 m v
zgradbah.
Preklopna časovna ura Chronis RTS L comfort je kompatibilna z
vsemi radijskimi sprejemniki Somfy RTS.
1. Značilnosti
1.1
Tehnični podatki
Št. artikla
Chronis RTS L comfort 1 805 138
Chronis RTS L DCF comfort: 1 805 139
Napajanje 2 x 1,5 V DC
(baterije tip Micro/AAA)
Pogoji okolja suhi stanovanjski prostori
Razred zaščite ohišja IP 30
Obratovalna temperatura +5°C do + 40 °C
Mere (V׊×G) 80 × 80 × 27 mm
1.2
Značilnosti Chronis Comfort RTS L:
Chronis RTS L comfort ponuja naslednje značilnosti:
1. Tovarniška nastavitev
Potrebno je vnesti le aktualni čas in datum – gotovo.
Predhodno nastavljeni fiksni časi odpiranja: od ponedeljka do petka ob 7:30 uri, čez vikend pa
ob 8:00 uri. Zapiranje: ustrezno času sončnega zahoda s pomočjo funkcije Cosmic.
2. Individualni vklopni časi odpiranja in zapiranja
Vklopni čas odpiranja in zapiranja je mogoče ob vsakem času spremeniti preko logičnega
menija.
3. Avtomatski preklop poletni / zimski čas.
4. Ročni ukazi za odpiranje in zapiranje so možni ob vsakem času.
5. Avtomatiko je možno tudi izključiti.
6. Sončna avtomatika
Preko opcijskega senzorja za svetilnost je mogoče vključiti individualno vklopno avtomatiko v
odvisnosti od intenzivnosti sončne svetlobe.
www.somfy.si
1
• Na voljo so naslednje funkcije:
Dnevni / tedenski program (F): za vsak dan ali tudi za celi teden je mogoče
določiti različne vklopne čase za avtomatsko odpiranje in zapiranje. Dodatno je
mogoče določiti tudi še dodatni vklopni čas za odpiranje in en dodatni vklopni čas
za zapiranje. Ta vklopna časa lahko po izbiri v celoti odpreta / zapreta rolete ali
pa jih prestavita v nek predhodno nastavljeni vmesni položaj.
Funkcija Cosmic (C): Ura preko celega leta izbira vklopne čase ustrezno
nastavljenim časom sončnega vzhoda oz. zahoda. Čas sončnega vzhoda in
zahoda je možno pomakniti za +/- 1:59 ure (časovna razlika) in se tako izogniti
prezgodnjemu odpiranju oz. prepoznemu zapiranju (zaporni čas).
Avtomatika za čas dopusta (SEC): le-ta s pomočjo generatorja naključne
vrednosti vsak dan spremeni nastavljene vklopne čase oz. vklopne čase pri
funkciji Cosmic za +/- 15 min. S tem vaša hiša tudi v času vaše odsotnosti deluje
nastanjena (glejte stran 2).
2. Ročno upravljanje
2.1
Tipke za upravljanje, displej
q r
n
o
p
q
r
s
t
n
o
p
s t
Tipka za ODPIRANJE
Tipka STOP/IP
Tipka za ZAPIRANJE
Tipka za dostop do nastavitev
Prikaz datuma
Vtičnica senzorja za svetilnost
Tipka za vklop / izklop časovne avtomatike in avtomatike za
čas dopusta
Displej – običajni prikaz:
Prikaz „sonce“ (opcijski senzor za
svetilnost)
S: Poletni čas
W: Zimski čas
Naslednja
smer pomika
2.2
Displej – prikaz datuma:
Aktualni dan
Aktualni čas
Naslednji
čas pomika
Mesec
Leto
Avtomatika za
svetilnost izključena
Način delovanja:
F:Fiksno nastavljen čas
C: Cosmic
Ročno upravljanje
www.somfy.si
Dan
Sinhronizacija
signala DCF ni
2
Zatem, ko so v napravo vstavljene baterije in je zagotovljena komunikacija s sprejemnikom, je
ročno upravljanje mogoče ob vsakem času.
Pritisk na tipko n naprava sprejemniku pošlje ukaz za ODPIRANJE.
Pritisk na tipko p naprava sprejemniku pošlje ukaz za ZAPIRANJE.
Pritisk na tipko med tekom motorja o naprava prekine ukaz za pomik.
Pritisk na tipko pri mirujočem pogonu o rolete se pomaknejo na predhodno nastavljeni položaj
na sprejemniku (glejte tudi poglavje 4).
2.3
Avtomatsko delovanje / ročno upravljanje
Izklop / vklop časovne avtomatike:
Časovno avtomatiko izklopite s priskom na tipko t za čas pribl. 2 s na strani s simbolom
Na displeju se prikaže napis AUS.
.
Časovno avtomatiko vklopite s priskom na tipko t za čas pribl. 2 s na strani s simbolom
Na displeju se prikaže aktualni časovni program.
.
2.4
Avtomatika za čas dopusta
Vklop / izklop funkcije "Security" :
Funkcijo "Security" vklopite s pritiskom na tipko t za čas pribl. 2 s na strani s simbolom
Na displeju se prikaže napis SEC.
.
Funkcijo "Security" izklopite s pritiskom na tipko t za čas pribl. 2 s na strani s simbolom
Na displeju se prikaže aktualni časovni program.
.
www.somfy.si
3
3. Nastavitve
3.1
Razlaga
Chronis RTS L comfort je funkcijska časovna preklopna ura z menijem preko katerega je
mogoče preprosto spremeniti vse možnosti nastavitev.
Vstop v glavni
meni in naprej
, (vsaj 2 s) dokler se na
• Pritiskajte tipko
displeju ne prikaže napis Uhr.
za priklic
• Na kratko pritisnite tipko
posameznih načinov glavnega menija.
Naprej v
podmeniju
Nast. vrednosti:
plus
minus
,da bo možno spreminjati vrednosti nastavitev.
• Na kratko pritisnite tipko
•
•
•
•
•
Utripajoče vrednosti je možno spreminjati (v prikazu na displeju so le-te označene s črno barvo!).
S tipko
zmanjšate vrednost, s tipko
pa jih povečate.
Spremembe se shranijo avtomatsko.
(vsaj 2 s) je meni z nastavitvami možno zapustiti iz vsakega položaja.
S pritiskom na tipko
V primeru neuporabe tipk za čas pribl. 20 s, je izhod iz menija z nastavitvami avtomatski.
3.2
Meni z nastavitvami
Dostop do menija
z nastavitvami
min. 2s
Za dostop pritiskajte na tipko
(vsaj 2s), dokler se na displeju
ne pojavi napis Uhr.
Nastavitev
časa (Uhr)
Nastavitev
datuma (dAt)
Odpiranje (AUF 1) nastavitev časa 1
www.somfy.si
Utripa čas, s tipko
nastavite točen čas.
kratko
kratko
utripa
dan
utripa
mesec
s pritiskom na tipko
4
utripa
letnica
nastavite datum.
V načinu obratovanja odpiranje (AUF 1) sta na voljo dva različna načina
:
obratovanja, med katerima je mogoče izbirati s pomočjo tipke
[1] COS - Odpiranje preko funkcije Cosmic: roleta se preko
celega leta odpira ustrezno nastavljenim časom
sončnega vzhoda.
[2] FESt - Odpiranje ob nastavljenih vklopnih časih: roleta se
odpre ob nastavljenih vklopnih časih za odpiranje
(tovarniška nastavitev je ob 7:30 uri za delavnik oz. ob
8:00 uri za vikend).
Vklopni časi so tovarniško nastavljeni.
[1] COSMIC - nastavitev
dIFF - časovna razlika
S kratkim pritiskom na tipko
so omogočene te nastavitve. S pritiskom na
je mogoče pomakniti nastavljene vrednosti za čas sončnega
tipko
vzhoda za ± 1 uro in 59 minut.
SPEr - zaporni čas je tovarniško izključen
S kratkim pritiskom na tipko
so omogočene te nastavitve. S pritiskom na
tipko
je nastavljene vrednosti za čas sončnega vzhoda mogoče omejiti
tako, da se vaš zastor ne bo odprl pred nastavljenim časom. Območje
nastavljanja: od 5:00 do 9:00 ure.
Z daljšim pritiskom na tipko
za odpiranje AUF 1.
se vrnete na prejšnji prikaz na displeju v meniju
[2] FESt - odpiranje ob nastavljenih vklopnih časih - nastavitev
Ob pritisku na tipko
utripajo delavniki (ponedeljek do nedelje) in vklopni čas
odpiranja za cel teden. S tipko
je mogoče nastaviti čas odpiranja za cel
teden.
Za vsak dan v tednu je vklopni čas za odpiranje mogoče nastaviti posebej.
in ustrezno nastavite vklopni čas: ob
Izberite želeni dan s pomočjo tipke
utripata ponedeljek in vklopni čas odpiranja za ponedeljek. S
pritisku na tipko
je mogoče nastaviti čas odpiranja za ponedeljek.
tipko
Opomba: pri nastavitvi vklopnega časa za odpiranje med „23:59“ in „0:00“ se
avtomatski ukaz za odpiranje rolet izključi in na displeju se prikaže AUS
(izklop).
se vrnete na prejšnji prikaz na displeju v meniju
Z daljšim pritiskom na tipko
za odpiranje AUF 1.
www.somfy.si
5
kratko
Odpiranje (AUF 2) nastavitev časa 2
Tovarniško izključeno (AUS)
kratko
Ob pritisku na tipko
utripajo delavniki (ponedeljek do nedelje) in AUS. S tipko
je mogoče nastaviti čas odpiranja za cel teden.
Za vsak dan v tednu je vklopni čas za odpiranje mogoče nastaviti posebej.
in ustrezno nastavite vklopni čas: ob
Izberite želeni dan s pomočjo tipke
utripata ponedeljek in AUS. S tipko
je mogoče
pritisku na tipko
nastaviti čas odpiranja za ponedeljek itn.
Opomba: pri nastavitvi vklopnega časa za odpiranje med „23:59“ in „0:00“ se
avtomatski ukaz za odpiranje rolet izključi in na displeju se prikaže AUS
(izklop).
Zapiranje (Ab 1) nastavitev časa 1
V načinu obratovanja zapiranje (Ab 1) sta na voljo dva različna načina
obratovanja, med katerima je mogoče izbirati s pomočjo tipke
:
[1] COS - Zapiranje preko funkcije Cosmic: roleta se preko
celega leta zapira ustrezno nastavljenim časom
sončnega zahoda (ura je tovarniško nastavljena na
funkcijo Cosmic s časovno razliko +0:30 ure).
[2] FESt - Zapiranje ob nastavljenih vklopnih časih: roleta se
zapre ob nastavljenih vklopnih časih za zapiranje.
[1] COSMIC - nastavitev
dIFF - časovna razlika
S kratkim pritiskom na tipko
so omogočene te nastavitve. S pritiskom na
tipko
je mogoče pomakniti nastavljene vrednosti za čas sončnega
zahoda za ± 1 uro in 59 minut.
SPEr - zaporni čas je tovarniško izključen
S kratkim pritiskom na tipko
so omogočene te nastavitve. S pritiskom na
tipko
je nastavljene vrednosti za čas sončnega zahoda mogoče omejiti
tako, da se vaš zastor ne bo zaprl pred nastavljenim časom. Območje
nastavljanja: od 18:00 do 22:00 ure.
www.somfy.si
6
Z daljšim pritiskom na tipko
za odpiranje Ab 1.
se vrnete na prejšnji prikaz na displeju v meniju
[2] FESt - zapiranje ob nastavljenih vklopnih časih - nastavitev
Ob pritisku na tipko
utripajo delavniki (ponedeljek do nedelje) in vklopni čas
zapiranja za cel teden. S tipko
je mogoče nastaviti čas zapiranja za cel
teden.
Za vsak dan v tednu je vklopni čas za zapiranje mogoče nastaviti posebej.
in ustrezno nastavite vklopni čas: ob
Izberite želeni dan s pomočjo tipke
utripata ponedeljek in vklopni čas zapiranja za ponedeljek. S
pritisku na tipko
je mogoče nastaviti čas odpiranja za ponedeljek itn.
tipko
Opomba: pri nastavitvi vklopnega časa za zapiranje med „23:59“ in „0:00“ se
avtomatski ukaz za zapiranje rolet izključi in na displeju se prikaže AUS (izklop).
kratko
se vrnete na prejšnji prikaz na displeju v meniju
Z daljšim pritiskom na tipko
za zapiranje Ab 1.
Zapiranje (Ab 2)
Nastavitev čas 2
Tovarniško izključen (AUS)
Ob pritisku na tipko
utripajo delavniki (ponedeljek do nedelje) in AUS. S tipko
je mogoče nastaviti čas zapiranja za cel teden.
Za vsak dan v tednu je vklopni čas za zapiranje mogoče nastaviti posebej.
in ustrezno nastavite vklopni čas: ob
Izberite želeni dan s pomočjo tipke
utripata ponedeljek in AUS. S tipko
je mogoče
pritisku na tipko
nastaviti čas odpiranja za ponedeljek itn.
Opomba: pri nastavitvi vklopnega časa za zapiranje med „23:59“ in „0:00“ se
avtomatski ukaz za odpiranje rolet izključi in na displeju se prikaže AUS
(izklop).
kratko
Nastavitev pragovnih
vrednosti za sončno svetlobo (SEnS)
V meniju SEnS je pragovne vrednosti sončne avtomatike mogoče
prilagoditi vašim individualnim potrebam (le z opcijskim senzorjem za
svetilnost).
Upoštevajte tudi navodila za uporabo, ki so priložena senzorju za
svetilnost.
Kadar v vtičnici za senzor za svetilnost le-ta ni nameščen oz. je okvarjen,
se na displeju v tem meniju prikaže AUS (izklop).
www.somfy.si
7
Nastavitev pragovnih vrednosti sončne avtomatike 5 L
omogočite nastavitve v tem podmeniju kar signalizira
S pritiskom na tipko
utripajoča pragovna vrednost za sončno svetlobo.
Pri doseženju aktualne vrednosti svetilnosti utripa simbol sonca 5. S tipko
je mogoče ustrezno prilagoditi vrednost, pri kateri se vaš zastor
pomakne v senčni položaj. Pri tem velja:
Vrednost 00
sončna avtomatika izključena (AUS)
Vrednost 01
roleta se pomika pri zmernem soncu
Vrednost 12
roleta se pomika pri močnem soncu
kratko
Nastavitev krmiljenja
(ModE)
V meniju „Mode” je Chronis RTS L comfort mogoče prestaviti v način krmiljenja
žaluzij.
Opomba: Oddajnik in sprejemnik morata biti nastavljena na isti način
krmiljenja (ModE)!
Evropska ergonomija upravljanja (vbEU)
ali na tipko
Pri kratkem pritisku na tipko
pomik).
Pri dolgem pritisku na tipko
ali na tipko
se izvede obrat (kratek ukaz za
se izvede celoten ukaz za pomik.
Ameriška ergonomija upravljanja (vbUS)
Pri kratkem pritisku na tipko
ali na tipko
se izvede celoten ukaz za pomik.
Pri dolgem pritisku na tipko
pomik).
ali na tipko
se izvede obrat (kratek ukaz za
Preklopna ura je tovarniško nastavljena na način krmiljenja rolet (rS).
omogočite nastavitve načina krmiljenja. S tipko
je
S pritiskom na tipko
mogoče spremeniti način krmiljenja iz rolet na žaluzije z evropsko ergonomijo
upravljanja in naprej z ameriško ergonomijo upravljanja.
S pritiskom na tipko
www.somfy.si
se vrnete v prejšnji prikaz na displeju (ModE).
8
kratko
Nastavitev avtomatskega
vmesnega položaja (IP)
V meniju „vmesni položaj/IP” je mogoče prestaviti avtomatske vklopne čase iz
funkcije „odpiranje v celoti” oz. „zapiranje v celoti” na funkcijo “odpiranje na
vmesni položaj/IP” oz. “zapiranje na vmesni položaj (IP)”.
Prav tako je tudi funkcijo „sončne avtomatike”, ki je tovarniško nastavljena tako,
da pri doseženju pragovne vrednosti na senzorju, pomakne zastor na končni
položaj, možno prestaviti na vmesni položaj/IP. Te funkcije je mogoče uporabiti
le v kolikor je tudi sprejemnik sinhroniziran na vmesni položaj/IP (glejte točko 4).
Tovarniško so te funkcije izključene (AUS).
Funkcija Vmesni položaj (IP) ni vključena in zastor se
odpira oz. zapira v celoti.
Funkcija Vmesni položaj (IP) je vključena in zastor se
odpira oz. zapira na nastavljen vmesni položaj.
S pritiskanjem na tipko
omogočite izbiro funkcij pomika. Izberete lahko med
odpiranjem (AUF 1 in AUF 2) ali zapiranjem (Ab 1 in Ab 2) ter sončno
avtomatiko (SEnS). Za vsako od teh funkcij (funkcija utripa) lahko prestavite
pomik na končne vrednosti ali na nek vmesni položaj. Prestavljanje izvedete s
pomočjo tipke
.
AUF1, AUF2Ab 1, Ab 2 SEnS
-
nastavljen AUF: zastor se odpre v celoti
nastavljen IP:
zastor se odpre na vmesni položaj
nastavljen Ab:
zastor se zapre v celoti
nastavljen IP:
zastor se zapre na vmesni položaj
nastavljen SEnS: zastor se ob preseženi pragovni vrednosti
pomakne v enega od končnih položajev
- nastavljen IP:
zastor se ob preseženi pragovni vrednosti
pomakne v enega od končnih položajev
kratek pritisk – povratek na začetek menija Nastavitve (nastavitev časa)
dolgi pritisk min. 2s – zapustitev menija Nastavitve, kar je mogoče iz vsakega
položaja, vse nastavitve so shranjene
3.3
Vračanje nastavitev na tovarniške nastavitve
Postavite rolete / žaluzije v nek vmesni položaj ali pa jim izključite napajanje pogona!
Sočasno pritisnite tipki
in
za vsaj 10 sekund, dokler se na displeju ne pojavi napis rES.
POZOR! Vse individualne nastavitve bodo izbrisane!
www.somfy.si
9
4. Prosto izbirni vmesni položaj
Funkcijska časovna preklopna ura Chronis RTS L comfort ponuja možnost, da s pritiskom na
tipko o prikličete nek vmesni položaj, ki je sinhroniziran na sprejemnik. Za ta namen
potrebujete za to funkcijo ustrezno opremljen sprejemnik, na katerem je shranjen nek vmesni
položaj/IP.
Upoštevajte navodila za uporabo ustreznega sprejemnika.
5. Namestitev
Naprava je dobavljena z vstavljenimi ustreznimi baterijami. Med enim
polom baterije in kontaktom naprave je nameščen izolacijski trak, ki ga je
potrebno odstraniti pred namestitvijo!
Zatem je na displeju utripajoče prikazan nek čas ali „0:00”.
Pri zamenjavi baterij je potrebno poskrbeti za okolju prijazno
odstranitev! Odstranjevanje s hišnimi odpadki ni dopustno!
Opomba: Pred namestitvijo je potrebno preveriti, ali je na predvidenem mestu namestitve,
podana zadostna radijska povezava!
Pritrditev na steno:
Pritrdite stensko držalo na primernem mestu z dvema vijakoma. Zatem Chronis RTS L comfort z
zgornje strani potisnite v stensko držalo in nataknite še pokrov.
6. Radijska povezava
Postopek za sinhronizacijo preklopne ure Chronis RTS L comfort na radijski sprejemnik je
odvisen od vrste uporabljenega sprejemnika. Zaradi tega je potrebno podrobno upoštevati vsak
korak izčrpnega opisa poteka sinhronizacije v navodilih za uporabo, ki so priložena
posameznim radijsko krmiljenim pogonom Somfy RTS oz. radijskim sprejemnikom RTS.
Sinhronizacija:
•
•
•
www.somfy.si
Radijsko krmiljen pogon oz. radijski sprejemnik postavite v način za
programiranje.
Pritiskajte programsko tipko na Chronis RTS L comfort oddajniku
dokler se na displeju ne pojavi ProG.
Radijsko krmiljen pogon oz. radijski sprejemnik potrdi vnos in
avtomatsko zapusti način za programiranje.
10
7. Izvedba DCF
Izvedba DCF obsega tudi radijski sprejemnik, ki ovrednoti signal DCF. DCF je pozivni znak
dolgovalovnega oddajnika nemške Telekom AG ustrezno mednarodnemu seznamu frekvenc, ki
oddaja kodirani signal za zakoniti čas. Radijske ure lahko ta signal sprejmejo na področju
oddaljenosti pribl. 2000 km okoli lokacije oddajnika v Mainflingnu pri Franfurtu.
Po vstavitvi baterij oz. odstranitvi izolacijskega traku potisnite časovno preklopno uro v stensko
držalo. Chronis RTS L DCF comfort avtomatsko prične s sinhronizacijo časa, datuma in letnega
oz. zimskega časa preko DCF radijskega oddajnika.
Med postopkom DCF-sinhronizacije na displeju utripa „DCF” in tekoče vrstice
prikazujejo sinhronizacijo signala. Pri uspešni sinhronizaciji se prikaz na displeju
preklopi na aktualni čas.
Pri manjkajočem signalu se na displeju v datumu prikaže „–”. V tem primeru je
potrebno odstraniti baterije, spremeniti položaj namestitve in ponovno namestiti
baterije za vnovično sinhronizacijo.
Nastavitve se enkrat na dan sinhronizirajo z DCF-radijskim oddajnikom.
.........................................................................................................................................................
Podjetje SOMFY izjavlja, da proizvod Chronis Comfort RTS L / RTS L DCF ustreza
bistvenim zahtevam in drugim relevantnim predpisom Direktive 1999/5/EC. Izjavo o
konformnosti je mogoče pridobiti na spletnem naslovu www.somfy.com, klavzula CE.
Dopustno za ES, CH
www.somfy.si
11

Similar documents