Cenik oglaševanja, produkcije in plačljivih vsebin za Lokalne

Transcription

Cenik oglaševanja, produkcije in plačljivih vsebin za Lokalne
»Izrazna moč žive slike odloča.
Rezervirajte si termin pravočasno!«
VOLITVE 2011
PRAVILA SODELOVANJA
OSNOVNA CENA SEKUNDE OGLASA PO TARIFNIH RAZREDIH
Tarifni razred
Oddajni čas
A
B
C
0-15 ure
15-18 ure
18-24 ure
4,00 €
6,00 €
10,00 €
Cena sekunde
CENA v € / kos
A. IZDELAVA
OPIS
VIDEO STRAN (do 25 besed, fotografija, grafika)
45 €
TV TELOP (grafična in glasbena obdelava)
95 €
REKLAMNI SPOT (odvisno od zahtevnosti)
SAMOPREDSTAVITEV (priprava, scena, snemanje v studiu,
grafična in zvokovna obdelava, montaža)
B. PREDVAJANJE
TELEVIZIJSKI OGLASNIK (v terminih predvajanja videostrani)
KRONIKA (18.45, 19.45 in 21.45)
vsaka nadaljnja sekunda
PREDSTAVITVENA ODDAJA
Voden pogovor v studiu
(premiera + tri ponovitve)
C. SOOČENJE
D. WEB OGLAS
E. NAROČILA
5 € / sek
79 € / na objavo
0,50 € / sek
1.800 €
CENA v €
OPIS
pred oddajo
(Med soočenjem kandidatov iz
studia televizije RTS, ki bodo v času
volilne kampanje. Premierno
zvečer v živo in tri ponovitve v
prihodnjih dneh.)
21 € / na dan
TRAJANJE
30 minut
OGLASNI BLOK
od 450 €
8 € / sek
pred ODDAJAMI (med 17. in 23. uro)
do 1 minuta
SAMOPREDSTAVITEV
v različnih terminih
od 350 €
CENA v €
OPIS
5 € / sek
1. med oddajo
10 € / sek
2. med oddajo
10 € / sek
po oddaji
4 € / sek
CENA v €
OPIS
SPLETNO OGLAŠEVANJE
rotacijski banner
20 € / dan
(V času predvolilne kampanje
omogočamo različne oblike
spletnega oglaševanja na
www.rts.si.)
fiksni banner
28 € / dan
floating banner
35 € / dan
video predstavitev
52 € / dan
KONTAKTNA OSEBA
E-POŠTA
CENIK
V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji
objavlja družba Tele 59, izdajateljica regionalnega telvizijskega
programa RTS in spletnega portala rts.si, pravila za izrabo
programskega prostora televizije RTS. Družba Tele 59 bo med
volilno kampanjo za državnozborske volitve kandidatom in
kandidatkam, političnim strankam in listam omogočila
sodelovanje na televiziji RTS in spletnem portalu rts.si. Pravila
opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje izrabe programskega
prostora in spletnega portala v času trajanja volilne kampanje. Za
redne informativne oddaje velja v času volilne kampanje načelo
prepovedi politične propagande. Merilo poročanja je
informativna pomembnost, odločitev o poročanju pa je izključno
v pristojnosti in odgovornosti informativnega uredništva
televizije RTS in spletnega portala, ki si bo v skladu z zakonodajo
in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje prizadevalo
enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in
posameznikov, njihovih argumentov in njihove dejavnosti v
volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični
kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo
samostojno. Družba Tele 59 ponuja vsem kandidatom in
kandidatkam, političnim strankam in listam enakopravno
možnost objave oglasnih sporočil in predstavitev na televiziji RTS
in spletnem portalu rts.si. V plačanih objavah se vsebinske
omejitve nanašajo izključno na sporočila s katerimi naročnik krši
zakon oziroma diskreditira druge kandidate in kandidatke,
politične stranke in liste. Za vsebino oglasnega sporočila v celoti
odgovarja naročnik oglasa. Skladno s 7. členom Zakona o volilni
in referendumski kampanji je v objavljenem oglasu obvezna
navedba naročnika oglasnega sporočila. Skladno s 50. členom
Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov
v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in
programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena
oglasna sporočila in predstavitve bomo na televiziji RTS in
spletnem portalu rts.si objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po
ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za državnozborske
volitve v letu 2011. DDV ni vključen v ceno. Način plačila je100 %
predplačilo, s katerim si naročnik zagotovi vpis v plan objav.
Naročila za oglaševanje in predstavitve sprejemamo do
zapolnitve razpoložljivega oglasnega in programskega prostora.
Popuste priznavamo izključno za paketna naročila. Predvajanje
komercialnega oglasa je potrebno pisno naročiti vsaj dva dni
pred objavo. Naročila za samopredstavitve in predstavitvene
oddaje sprejemamo do zasedenosti programskega prostora.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Pravila za
izrabo programskega in oglasnega prostora so objavljena na
spletnem portalu rts.si in bodo pred začetkom volilne kampanje
posredovana tudi volilnim štabom.
TELEFON
KONTAKTI
Stipe Jerič – izvršni direktor
[email protected]
02/234 55 10
Telefon – centrala
02/234 55 00
Alenka Golubič – vodja trženja
[email protected]
02/234 55 45
Telefon – tajništvo
02/234 55 66
Branka Breznik – producentka
[email protected]
02/234 55 82
Faks
02/252 18 11
Jana Ujčič – odgovorna urednica
[email protected]
02/234 55 75
E-pošta
[email protected]
© Tele 59 d.o.o.
Prešernova ulica 3
2000 Maribor
RTS je televizija. Za vse.
www.rts.si