Program 23. letne konference SZKO

Transcription

Program 23. letne konference SZKO
Informacije in prijava na konferenco
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 589 84 90
fax: 01 589 84 91
e-mail: [email protected]
http://www.szko.si
TRR: 02083-0018252371
ID za DDV: SI46449990
Organizacijski odbor
mag. Mirjan Trampuž, vodja, Janez Benčina, Miroslav Germ,
Marko Kiauta, mag. Aleš Košir, Zoran Lekič
Kotizacija
ČLANI SZKO
250 EUR + DDV
NEČLANI
290 EUR + DDV
Kotizacija za 1 dan konference je 70 % zgoraj navedenih cen
ČLANI SZKO
175 EUR + DDV
NEČLANI
203 EUR + DDV
Kotizacija za prvopodpisane avtorje referatov
ČLANI SZKO
125 EUR + DDV
NEČLANI
145 EUR + DDV
Kotizacija za 1 dan ne vključuje slavnostne večerje.
Vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije ima 10-odstotni popust
na osnovno ceno.
Prenočišče
Informacije in rezervacije
Hoteli Bernardin d.d., GH Bernardin, Hotel Histrion
Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05 690 7000, Faks: 05 690 7010
E-pošta: [email protected]
Grand Hotel Bernardin priznava 10-odstotni popust udeležencem
pri nastanitvi v hotelih GH Bernardin in Histrion.
Programski moduli
PETEK, 14. november 2014
STANDARDI
ČLOVEŠKI POTENCIAL 1
Vodji programskega modula: Miloš Seražin, Zoran Lekič
Vodji programskega modula: Karmen Gorišek, Peter Mlakar
1. mag. Vinko Bogataj, Gašper Škulj, dr. Alojz Sluga: Raziskava
značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah
2. Miloš Seražin, Igor Bizjak: Zakaj nekaterim uspeva?
3. mag. Zoran Lekič: ISO 9001:2015 – Bolj prijazen ali bolj
zahteven do uporabnikov?
4. Blanka Kaker: Ali koncepti krožnega gospodarstva in novi
ISO 14001 odgovarjajo na vprašanje, kako uspešno prenoviti
procese?
1. Vera Županc – Beškovnik: Spremembe v voditeljstvu za dvig zaupanja med
vodstvom in zaposlenimi
2. m
ag. Jernej Završnik, Vesna Rečnik Šiško: Biti dober je ključ do kakovosti in
odličnosti
3. d r. Tomaž Aljaž: Proces vpeljave strateških izboljšav v okolje organizacije po
metodologiji teorije omejitev
4. Anton Vorina: Poznavanje psihosocialnega položaja učencev v skupini =
kakovostno učenje
VODENJE, USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V
09:00 – 10:30 ZDRAVSTVU
Vodji programskega modula: Sandra Jerebic, Breda Hajnrih
1. mag. Aleksandra Bola Natek, dr. Mirko Markič: Kompetence
zdravnikov – vodij in uvajanje sodobnih oblik organiziranosti
2. Uroš Zafošnik: Izboljšanje kakovosti dela, varnosti bolnikov
in kliničnih rezultatov z usposabljanjem in raziskovanjem v
simulacijskem centru
3. Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović: Tutorstvo – dejavnik zagotavljanja kakovostnega izobraževanja študentov
zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
4. Sedina Kalender Smajlović, Maruša Arnež, Sanela Pivač:
Vloga študentov zdravstvene nege pri učenju otrok prve
pomoči – prikaz primera
SISTEMI STALNIH IZBOLJŠAV
Vodja programskega modula: dr. Marjan Rihar
1. Tomaž Dostal, Miha Ušeničnik: Inovativna platforma za razvoj novih izdelkov
2. R
ado Lenkič: Celovito produktivno vzdrževanje kot proces stalnih izboljšav
3. K
rištof Debeljak: Izboljšave v izobraževanju za lažje vključevanje v delovni
proces
4. d r. Marjan Rihar, Indira Flis, Krištof Debeljak, Tomaž Dostal, Rado Lenkič:
Razprava: S kulturo nenehnih izboljšav do večje konkurenčnosti
10:30 – 11:00 Odmor
INFORMATIKA
ČLOVEŠKI POTENCIAL 2
Vodji programskega modula: Tomo Rusimovič, mag. Aleš
Košir
Vodji programskega modula: Karmen Gorišek, Peter Mlakar
1. Miha Ozimek: Enoten pristop ocenjevanja tveganj po različnih
področjih v organizaciji
2. Tadej Vodopivec: Nove tehnologije spreminjajo poslovne
modele v hotelirstvu
3. mag. Aljaž Prusnik: Uporaba vitkih metodologij in poslovnoanalitičnega pristopa pri kreiranju in izvajanju IT-projektov v
javni upravi
11:00 – 12:30 4. dr. Marjeta Pučko: Konsolidacija sistema vodenja v šolstvu –
kaj lahko prispevata model EFQM in informacijska tehnologija
CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE ZA KAKOVOST
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA – OD ZGORAJ NAVZDOL
Vodji programskega modula: Marko Kiauta, Sandra Tušar
Alenka Jeraj, Tomaž Gantar, Milojka Kolar, Nina Pirnat, Aleš
Mikeln, Samo Fakin: Razprava o vlogi Državnega zbora,
Ministrstva za zdravje in zdravstvenih zavarovalnic pri celovitem
prestrukturiranju zdravstvenega sistema
12:30 – 13:00 Odmor
23. LET NA KONFERENCA SZKO
CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE?
ODGOVOR
JE
KAKOVOST
1. Sonja Špoljarič: Razvoj ključnih kadrov za zagotavljanje dolgoročne
uspešnosti
2. Anica Radovac, Andreja Kralj: Vpliv modela kompetenc na konkurenčnost
bolnišnice
3. R
obertina Benkovič: Osebni plani izobraževanj kot podpora procesu
spre­minjanja
4. M
ilena Pervanje: Kadrovska funkcija in poslovna odličnost v pogojih pre­
strukturiranja podjetja
13. in 14. november 2014
Portorož – GH Bernardin
UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV
Generalni pokrovitelj:
Vodji programskega modula: dr. Mojca Indihar Štemberger, mag. Mirjan
Trampuž
1. d r. Mojca Indihar Štemberger: Management poslovnih procesov: predstavitev
koncepta in ugotovitev raziskave stanja v slovenskih organizacijah
2. J anez Hrastnik, Brina Buh: MPP v hitro razvijajoči se organizaciji: primer
podjetja Amis
3. M
ilan Terpin: Uspešnost celovitega prestrukturiranja je odvisna predvsem od
spremembe kakovosti zaposlenih
4. R
ajko Novak, mag. Mirjan Trampuž: Odličnost managementa poslovnih
procesov v ELES d.o.o.
Organizator konference:
Skupni del
ČETRTEK, 13. november 2014
07:30 – 9:00 Registracija udeležencev
PROGRAMSKI MODULI
09:00 – 10:30 Referati
10:30 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:30 Referati
12:30 – 14:00 Kosilo
OTVORITEV KONFERENCE IN PLENARNO ZASEDANJE
Janez Benčina, predsednik SZKO: uvodni nagovor
Predstavnik Vlade RS: slavnostni govornik
Gianluca Mulè, EFQM: pozdravni nagovor
dr. Eric Janssens, EOQ: pozdravni nagovor
14:00 – 15:30 Aleksander Mervar, ELES, generalni pokrovitelj: Je slovenska elektroenergetika pred prestrukturiranjem?
Aleksander Zalaznik, Združenje Manager: Učinkovitost
vodenja
Nima Motazed, NLB: Transformation of the Bank
15:30 – 16:00 Odmor
Branko Žibret, AT Kearney: Poslovno prestrukturiranje
podjetja
Dr. Axel Werner, BMW Plant Regensburg: BMW Journey to
16:00 – 17:30 Excellence
Torbjörn Månsson, DUTB: BAMC Approach to Restructuring
Jean-Paul Teyssen, Carglass, EOQ Quality Leader:
Business Excellence via Customer Oriented Leadership
17:30 – 18:00 Podelitev znakov SQ
VEČERNI DEL
19:00 – 20:00 Druženje v preddverju
20:00
Slavnostni nagovor. Podelitev priznanj SZKO
20:15
Svečana večerja s programom
22:00
Glasba in ples. Šampanjec.
PETEK, 14. november 2014
07:30
Ugriz morskega psa
PROGRAMSKI MODULI
09:00 – 10:30 Referati
10:30 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:30 Referati
12:30 – 13:00 Odmor
ZAKLJUČNA OKROGLA MIZA
Slovenija – kako naprej?
Uvodničar: Sunil Thawani, Dubai Quality Award: UAE Quality
13:00 – 14:30 Journey – What to Share?
Udeleženci: dr. Matej Avbelj, dr. Simona Kustec Lipicer, dr.
Igor Masten, dr. Urban Vehovar, moderatorka: Vida Petrovčič
ZAKLJUČEK KONFERENCE
14:30 – 15:00 Žrebanje in zaključek konference
Programski moduli
ČETRTEK, 13. november 2014
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
Vodji programskega modula: Tomaž Kordiš, Drago Metljak
1. Dušan Bušen: Stanje in novi izzivi v avtomobilski industriji
2. Marcus Müller: Just make it right: The way to zero-defect
production
3. mag. Vojko Križman: Samoocenjevanje po modelu odličnosti
EFQM v Letriki d.d.
4. mag. Frane Koren: Hidria Leadership System
5. mag. Miran Šiško: Delovišče vitke proizvodnje v podjetju
Revoz
PROCESI IN INFORMACIJSKA PODPORA V ZDRAVSTVU
09:00 – 10:30 Vodji programskega modula: Breda Hajnrih, mag. Aleš Košir
1. mag. Mojca Vnučec Špacapan, Jerca Zupan: S prenovo
procesov ustvarjamo trajnostni razvoj Psihiatrične bolnišnice
Begunje
2. Kinga Varga: Informacijski program – Evidenca posegov na
merilni opremi
3. Brigita Putar, mag. Jernej Tomšič: Sistem elektronskega
poročanja neljubih dogodkov
4. Apolonija Uran: Sistem vodenja kakovosti na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino – 10. letne izkušnje
5. Markus Pedevilla, Inna Mlada: The development of the
KAGes from dislocated hospitals to a fully interlinked hospital
network
10:30 – 11:00 Odmor
BANČNIŠTVO
Vodji programskega modula: Alen Mitrovič, Nima Motazed
1. m
ag. Janez Fabijan: Sprememba vloge centralne banke in
izzivi prestrukturiranja gospodarstva
2. G
regor Knafelc: BitCoin, internetni denar. Poguba denarja,
kot ga poznamo, ali priložnost?
3. V
esna Vodopivec: Kadrovska funkcija kot ključni element
preobrazbe banke
4. B
laž Kmetec: Strategije bank pri prestrukturiranju podjetij
CELOVITO PRESTRUKTURIRANJE ZA KAKOVOST
11:00 – 12:30 ZDRAVSTVENEGA SISTEMA – OD SPODAJ NAVZGOR
Vodji programskega modula: Sandra Tušar, Biserka Simčič
1. Andreja Štefan Bukovič, Dalja Pečovnik: Povezovanje virov
in institucij za večjo kakovost oskrbe uporabnika (center
starejših – bolnišnica)
2. S
abina Mulalić, Dubravka Karadžić Šmitran: Vloga koordinatorja zdravstvene obravnave v Splošni bolnišnici Jesenice pri
integrirani obravnavi pacienta
3. m
ag. Mateja Lopuh: Mobilni paliativni tim – ekstramuralna
podpora paliativni mreži
4. J anez Lencl: Povezovanje deležnikov pri izvajanju zdravstvenih storitev
12:30 – 14:00 Kosilo
RAZVOJ JAVNE UPRAVE IN PARTNERSTEV Z UPORABNIKI
Vodji programskega modula: dr. Polonca Kovač, dr. Jelko Urbančič
1. Alenka Avberšek, dr. Cvetka Tinauer: Učinkovitost javne uprave, upravnih
postopkov in konkurenčnost Slovenije
2. mag. Sabina Jereb, Luka Ivanič: Izzivi prenove prostorske in gradbene zakonodaje
3. d r. Tina Sever, mag. Veronika Petkovšek: Optimizacija postopkov izdaje gradbenih dovoljenj za izboljšanje investicijske sposobnosti gospodarstva
4. m
ag. Darija Šinkovec: Aktivnosti Finančne uprave RS za izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti gospodarskih družb
5. Ivana Gajić: Vpliv uporabe skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v
javnem sektorju (model CAF) na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji
VODITELJSTVO 1
Vodji programskega modula: Mila Božič, Bojan Brank
1. d r. Miroslav Drljača: The Role of Management in the Restructuring of the
Management System
2. Marko Kiauta: Integriteta oseb, skupin, organizacij kot temelj in rezultat kakovosti
3. Tatjana Fink: Avtentično vodenje
4. m
ag. Marjeta Tič Vesel: Komuniciranje za učinkovitejše izvajanje sprememb
OPERATIVNA ODLIČNOST
Vodji programskega modula: Indira Flis, mag. Matej Hohnjec
1. m
ag. Frane Koren: VSM zemljevid procesa
2. M
iro Šmid: Pet let 6 sigma v Domelu
3. L enka Puh: Podjetje srečnih ljudi
4. Indira Flis, Peter Pečečnik: Uvedba 5S v treh mesecih
RAZVOJ JAVNE UPRAVE IN NJENIH PREDPISOV
Vodji programskega modula: dr. Polonca Kovač, dr. Jelko Urbančič
1. d r. Gorazd Trpin, Ernest Žejn: Informacijska podpora procesu nastajanja predpisov. Problem netransparentne zakonodaje moramo reševati pri nastanku, pri
pisanju in pripravi
2. S
lavko Patekar, mag. Mojca Gregorič, Janja Jenc: Priprava kakovostnih
predpisov s presojo učinkov
3. M
atija Kodra: Primer dobre prakse: Spremljanje realizacije ukrepov za boljše
zakonodajno in poslovno okolje
4. d r. Polonca Kovač: Vloga modernizacije upravnih postopkov v strateškem
razvoju javne uprave
5. mag. Nevenka Bandelj: Kako obvladujemo interne predpise? Predstavitev prakse ZRSZ
VODITELJSTVO 2
Vodji programskega modula: Bojan Brank, Mila Božič
1. J anez Benčina: Upravljanje sprememb
2. m
ag. Olga Lipič, mag. Jasna Kos: Kažipot razvoja voditeljstva v naši praksi
3. dr. Zora Ilc Rutar, dr. Mila Božič: Kolegialni kovčing in samokovčing za vodstvo
4. B
ojan Brank: Kovčing kot orodje vodenja za zavzetost
MODELI ODLIČNOSTI – NAJŠIRŠI OKVIR IZBOLJŠAV
Vodji programskega modula: Rajko Novak, dr. Karmen Kern Pipan
1. G
ianluca Mulè: Stanje in prihodnji razvoj modela odličnosti
2. Anton Petrič: Izvajanje vodstvenega pregleda v luči agilnega managementa
po modelu EFQM
3. d r. Karmen Kern Pipan, Mateja Arko Košec: Izzivi in priložnosti managementa
sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave
4. M
arjeta Čufar, Klemen Čufar: Izkušnje dobitnika priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost – študija primera podjetja LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Prijavnica
23. konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost bo
13. in 14. novembra 2014 v GH Bernardin v Portorožu. Prijavite se
lahko na spletnem naslovu http://szko.si/prijava-na-konferenco/ ali s
to prijavnico.
Ime in priimek: ___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Organizacija: _____________________________________________
Naslov: _________________________________________________
(popolni podatki za izstavitev računa)
Poštna št. in kraj: _________________________________________
Telefon: _________________________________________________
E-pošta: ________________________________________________
Davčni zavezanec:
da
ne
ID številka za DDV: ________________________________________
Datum: _________________________________________________
Podpis: _________________________________________________
Prosimo, da kotizacijo po ceniku, ki je objavljen na drugi strani ter
na http://www.szko.si/cenik-udelezbe-na-23.-letni-konferenci-szko/,
pred konferenco nakažete na poslovni račun SZKO: SI56 020830018252371.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Po prejetju plačila vam bomo izstavili račun.
Za pisne odjave 3 delovne dni pred pričetkom konference
zaračunamo administrativne stroške v znesku 100 EUR. Pri odjavah
po tem roku kotizacije ne vrnemo.
Rok za prijave: do 9. novembra 2014

Similar documents