Vabilo 30 let.indd - Slovensko nefrološko društvo

Comments

Transcription

Vabilo 30 let.indd - Slovensko nefrološko društvo
PROGRAM
20. november, 2014
Moderatorja: B. Knap in B. Savicki-Ponikvar
življenja bolnikov s KOL
18.00 – 18.40 Kvaliteta
in metode za njihovo ocenjevanje A.F. Bren, B. Logar.
povečati program PD
18.40 – 19.05 Kako
D. Kovač
v Sloveniji?
19.30
Večerja
21. november, 2014
Moderator: M. Malovrh
08.45 – 09.00 Trideset let PD v Sloveniji
bolnikov z
09.00 – 09.30 Edukacija
napredovalo KLB
09.30 – 10.00 Dializa v Sloveniji
B. Vujkovac
B. Knap
10.00 – 10.30 PD in presaditev ledvice
M. Arnol, G. Mlinšek
10.30 – 11.00 Celonočna dializa
R. Ponikvar
J. Buturović-Ponikvar
11.00 – 11.30 Odmor za kavo
Moderator: A. F. Bren
11.30 – 12.00 Predpisovanje PD raztopin
za PD in njihov vpliv
12.00 – 12.30 Raztopine
na P membrano
kirurg in vstavitev
12.30 – 12.45 Abdominalni
katetrov za PD
The optimal PD catheter placement
12.45 – 13.00 technicque for the interventional
nephrologist
13.00 – 13.30 Izstopišče katetra (UZ)
P. Rutherford
J. Pajek
30 let
peritonealne
dialize
v Sloveniji
T. Pintar
K. Altabas
A. Guček
13.30 – 14.30 Kosilo
Moderatorja: A. Guček in B. Savicki-Ponikvar
14.30 – 15.00 Posterska sekcija
Moderator: J. Pajek
15.00 – 15.15 Peritonitis
A. Škoberne
15.15 – 15.30 EPS
J. Lindič
15.30 – 15.45 PD in kostna bolezen
M. Benedik
15.45 – 16.00 PD in srce
R. Ekart
16.00 – 16.15 Malnutricija pri KLB
B. Knap
Obvestilo in vabilo
za oddajo prispevkov
16.15 – 16.30 Odmor za kavo
Moderator: V. Premru
16.30 – 16.45 PD pri otrocih
G. Novljan, R. Rus
16.45 – 17.00 Izkušnje s PD v Novi Gorici
S. Saksida
17.00 – 17.15 Izkušnje s PD na Jesenicah
življenja na
17.15 – 17.30 Kvaliteta
celonočni dializi
17.30 – 17.45 Asistirana PD v Sloveniji
I. Rus
17.45 – 18.00 Diskusija in zaključki
D. Klančič, A. Trošt
P. Pirnat, D. Mlinšek
Generalni sponzor:
Baxter d.o.o.
20.-21. november 2014
Hotel Mons, Ljubljana, Slovenia
Datum in kraj prireditve
Srečanje bo potekalo
od četrtka, 20. novembra,
do petka, 21. novembra 2014
Hotel Mons d.o.o.
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, Slovenia
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
tel.: +386 1 47 02 700
spletna stran:
www.fourpointsljubljanamons.com
Pomembni datumi
Rok za prijavo namestitve:
do vključno 15. september 2014
Informacije o
nastanitvi
Rok za oddajo prispevkov:
30. september 2014
[email protected]
Rok za prijavo udeležbe:
30. oktober 2014
Organizatorja
SZD-Slovensko nefrološko društvo
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Ob rezervaciji sob navedite šifro:
Peritonealna dializa
Dogovorjene cene 69 € + TT za namestitev v enoposteljni sobi veljajo
za vse rezervacije, prejete do vključno 15. 09. 2014. Po tem datumu je
doplačilo 20 € na sobo.
Obvestilo za oddajo prispevkov
Kreditne točke
Poleg vabljenih predavanj navedenih v programu so možne tudi
dodatne predstavitve raziskav ali zanimivih kliničnih primerov v obliki
postra.
Za srečanje bodo dodeljene kreditne točke
Zdravniške zbornice Slovenije.
Pisni prispevek vabljenih predavanj ali postrskih predstavitev pošljite v
naslednji obliki:
Za srečanje bodo dodeljene kreditne točke Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
nefrologiji, dializi in transplantaciji.
• naslov, ki naj bo napisan z velikim tiskanimi črkami in poravnan v
sredini vrstice,
Organizacijski odbor
• imena avtorjev, ki naj se pričnejo v novi vrstici. Priimku naj sledi le
začetna črka imena ter brez akademskih in strokovnih nazivov. Ime
avtorja, ki bo predstavil prispevek, naj bo podčrtano,
Doc. dr. Bojan Knap, dr. med.
• ustanovo, mesto in državo, ki naj bodo navedeni v novi vrstici,
Doc. dr. Jernej Pajek, dr. med.
• besedilo izvlečka, ki naj vsebuje: namen dela, potek in metode dela,
rezultate in zaključke. Izvleček naj bo napisan tudi v angleščini (200
besed). Reference (največ dvajset) naj bodo na koncu prispevka v
vrstnem redu kot se pojavljajo v tekstu, kjer naj bodo označene z
arabskimi številkami,
Plačilo kotizacije
Kotizacije ni.
Informacije o udeležbi
• prispevek naj ne presega štirih tipkanih strani formata A4 z dvojnim
razmikom vrstic.
Prijavite se po elektronski pošti na naslov:
Pod prispevkom morata biti napisana ime in priimek avtorja, ki bo delo
predstavil, ter njegov polni naslov, številka faksa in elektronski naslov.
[email protected]
Kako poslati prispevek
pošljite kot priponko na elektronski naslov:
[email protected],
[email protected]
Obvestilo avtorjem
Vse predavatelje prosimo, da oddajo svoje predavanje na USB
ključu vsaj eno uro pred začetkom programske teme. Na voljo bo
računalniška projekcija (MS Power Point).
Posterji
Posterska predstavitev bo na ogled v petek, 21. novembra 2014,
med 14.30 in 15.00.
Velikost plakata naj ne presega 95 cm v širino in 130 cm v višino.
Zbornik prispevkov
Vsi pravočasno poslani prispevki bodo natisnjeni v zborniku.
Dodatne informacije
Doc. dr. Bojan Knap, dr. med. (tel: +386 31 228 999)

Similar documents