Vabilo 30 let.indd - Slovensko nefrološko društvo

Comments

Transcription

Vabilo 30 let.indd - Slovensko nefrološko društvo
PROGRAM
20. november, 2014
Moderatorja: B. Knap in B. Savicki-Ponikvar
Kvaliteta življenja bolnikov s KOL
18.00 – 18.40
A.F. Bren, B. Logar.
in metode za njihovo ocenjevanje
Kako povečati program PD
18.40 – 19.05
D. Kovač
v Sloveniji?
19.30
Večerja
21. november, 2014
Moderator: M. Malovrh
08.45 – 09.00 Trideset let PD v Sloveniji
Edukacija bolnikov z
09.00 – 09.30
napredovalo KLB
09.30 – 10.00 Dializa v Sloveniji
B. Knap
B. Vujkovac
J. Buturović-Ponikvar
10.00 – 10.30 PD in presaditev ledvice
M. Arnol, G. Mlinšek
10.30 – 11.00 Celonočna dializa
R. Ponikvar
11.00 – 11.30 Odmor za kavo
Moderator: A. F. Bren
11.30 – 12.00 Predpisovanje PD raztopin
Raztopine za PD in njihov vpliv
12.00 – 12.30
na P membrano
Abdominalni kirurg in vstavitev
12.30 – 12.45
katetrov za PD
12.45 – 13.00 Nefrolog in vstavitev katetrov za PD
13.00 – 13.30 Izstopišče katetra (UZ)
P. Rutherford
J. Pajek
30 let
peritonealne
dialize
v Sloveniji
T. Pintar
K. Altabas
A. Guček
13.30 – 14.30 Kosilo
Moderatorja: A. Guček in B. Savicki-Ponikvar
14.30 – 15.00 Posterska sekcija
Moderator: J. Pajek
15.00 – 15.15 Peritonitis
A. Škoberne
15.15 – 15.30 EPS
J. Lindič
15.30 – 15.45 PD in kostna bolezen
M. Benedik
15.45 – 16.00 PD in srce
R. Ekart
16.00 – 16.15 Malnutricija pri KLB
B. Knap
Obvestilo in vabilo
za oddajo prispevkov
16.15 – 16.30 Odmor za kavo
Moderator: V. Premru
16.30 – 16.45 PD pri otrocih
G. Novljan, R. Rus
16.45 – 17.00 Izkušnje s PD v Novi Gorici
S. Saksida
17.00 – 17.15 Izkušnje s PD na Jesenicah
Kvaliteta življenja na
17.15 – 17.30
celonočni dializi
17.30 – 17.45 Asistirana PD v Sloveniji
I. Rus
17.45 – 18.00 Diskusija in zaključki
D. Klančič, A. Trošt
P. Pirnat, D. Mlinšek
Generalni sponzor:
Baxter d.o.o.
20.-21. november 2014
Hotel Mons, Ljubljana, Slovenia
Datum in kraj prireditve
Srečanje bo potekalo
od četrtka, 20. novembra,
do petka, 21. novembra 2014
Hotel Mons d.o.o.
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, Slovenia
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
tel.: +386 1 47 02 700
spletna stran:
www.fourpointsljubljanamons.com
Pomembni datumi
Rok za prijavo namestitve:
do vključno 15. september 2014
Rok za oddajo prispevkov:
30. september 2014
Rok za prijavo udeležbe:
30. oktober 2014
Organizatorja
SZD-Slovensko nefrološko društvo
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Organizacijski odbor
Doc. dr. Bojan Knap, dr. med.
Doc. dr. Jernej Pajek, dr. med.
Obvestilo
za oddajo
prispevkov
Poleg vabljenih predavanj navedenih v programu
so možne tudi dodatne predstavitve raziskav ali
zanimivih kliničnih primerov v obliki postra.
Pisni prispevek vabljenih predavanj ali postrskih predstavitev
pošljite v naslednji obliki:
na USB ključu vsaj eno uro pred začetkom programske
• imena avtorjev, ki naj se pričnejo v novi vrstici. Priimku naj sledi
le začetna črka imena ter brez akademskih in strokovnih nazivov.
Ime avtorja, ki bo predstavil prispevek, naj bo podčrtano,
Point).
Informacije o udeležbi
• besedilo izvlečka, ki naj vsebuje: namen dela, potek in metode
dela, rezultate in zaključke. Izvleček naj bo napisan tudi v
angleščini (200 besed). Reference (največ dvajset) naj bodo na
koncu prispevka v vrstnem redu kot se pojavljajo v tekstu, kjer
naj bodo označene z arabskimi številkami,
Prijavite se po elektronski pošti na naslov:
[email protected]
• prispevek naj ne presega štirih tipkanih strani formata A4 z
dvojnim razmikom vrstic.
Informacije o nastanitvi
Pod prispevkom morata biti napisana ime in priimek avtorja, ki bo
delo predstavil, ter njegov polni naslov, številka faksa in elektronski
naslov.
Kotizacije ni.
[email protected]
Ob rezervaciji sob navedite šifro:
Peritonealna dializa
Dogovorjene cene 69 € + TT za namestitev
v enoposteljni sobi veljajo za vse rezervacije,
prejete do vključno 15. 09. 2014. Po tem
datumu je doplačilo 20 € na sobo.
Vse predavatelje prosimo, da oddajo svoje predavanje
• naslov, ki naj bo napisan z velikim tiskanimi črkami in poravnan
v sredini vrstice,
• ustanovo, mesto in državo, ki naj bodo navedeni v novi vrstici,
Plačilo kotizacije
Obvestilo avtorjem
Kako poslati prispevek
teme. Na voljo bo računalniška projekcija (MS Power
Posterji
Posterska predstavitev bo na ogled v petek,
21. novembra 2014, med 14.30 in 15.00.
Velikost plakata naj ne presega 95 cm v širino in
130 cm v višino.
Zbornik prispevkov
Vsi pravočasno poslani prispevki bodo natisnjeni v
zborniku.
pošljite kot priponko na elektronski naslov:
Dodatne informacije
[email protected]
Doc. dr. Bojan Knap, dr. med. (tel: +386 31 228 999)
[email protected]
Polona Pirnat, DMS, Baxter (tel: +386 41 738 814)