3ZDRAVJE – ENERGIJA KRISTALOV

Comments

Transcription

3ZDRAVJE – ENERGIJA KRISTALOV
ZDRAVJE – ENERGIJA KRISTALOV
Ime in priimek, ki ju dobimo ob rojstvu, vplivata na naš značaj. Torej, opisujeta karakterne
poteze, dobre in slabe strani. Povesta, kako se bomo obnašali na različnih ţivljenjskih
področjih, kot so ljubezen, prijateljstvo,… Opozarja tudi na zdravstvene teţave, do katerih
lahko pride.
A
J
S
Š
B
K
T
1
2
C
Č
Ć
L
U
3
D
Đ
M
V
E
N
W
F
O
X
G
P
Y
H
Q
Z
Ţ
I
R
4
5
6
7
8
9
Pri izračunu svojega značaja moramo upoštevati ime in priimek, ki smo ju dobili ob rojstvu. K
vsaki črki pripišemo številko, katera pripada k njej. Nato vse številke seštejemo. Vsoto, ki je
večmestno število, seštevamo tolikokrat, kot je potrebno, da dobimo končno številko (98 = 9
+ 8 = 17; 17 = 1 + 7 = 8; V tem primeru je naš značaj v številki 8.). Izjema sta števili 11 in 22,
ki sta mojstrski števili.
Značaj številka 1:
Za to osebo je značilno, da ima izredno močno voljo. Je avtoritetna in samozavestna. Zgodi se
lahko, da je nagnjena k egoizmu in dominaciji. Njen zunanji videz lahko daje videz hladnosti,
zaprtosti, pa tudi ponosa, vendar je v notranjosti velikodušna. Za njo je značilno, da rada
ukazuje. Pri zdravju mora paziti na srce, krvni obtok in oči.
Značaj številka 2:
Za to osebo je značilno, da je uravnoteţena, občutljiva in diplomatska. Nagnjena je k
pasivnosti, lenobi in podrejenosti. Čuti veliko potrebo po ljubezni. Rada kontaktira in se
pogaja. Pri zdravju mora paziti na ţleze in ţelodec.
Značaj številka 3:
Je zelo kreativna, druţabna, velikodušna in iskrena. Nagnjena je k jezi, oholosti in razsipnosti.
Sposobna je velike ljubezni. Zelo je komunikativna. Potrebuje gibanje in aktivnost. Ima
občutek za organizacijo. Pri zdravju mora paziti na jetra in krvni obtok.
Značaj številka 4:
Za njo je značilno, da je potrpeţljiva, vztrajna, natančna in ima smisel za organizacijo.
Nagnjena je k rutini, včasih tudi k pohlepu. Lahko zelo globoko in trajno občuti, vendar
čustva teţko pokaţe. Za njo je značilna diskretnost in tudi rezerviranost. Vredna je zaupanja,
ker je urejena in natančna. Svoj uspeh dolguje stalnemu trudu. Pri zdravju mora paziti na
kosti, zobovje in sklepe.
Značaj številka 5:
V sebi ima sposobnost prilagajanja. Je ţivahna in gibljiva. Nagnjena je k hitrosti in
nestabilnosti. Privlači in osvaja s svojim šarmom, duhom, lepimi besedami in tankočutnostjo.
Zanima se za različna področja. Rada potuje. Čuti potrebo po gibanju, njena sposobnost
prilagajanja in lahkotnost pri ustvarjanju kontaktov jo pogosto vodijo k uspehu. Pri zdravju
mora paziti na ţivčni sistem, pljuča in grlo.
Značaj številka 6:
V sebi ima šarm, pomirljivost, smisel za lepoto in sentimentalnost. Nagnjena je k lahkotnosti,
neodločnosti in ima poudarjeno senzualnost. Ţeli ugajati in išče srečo. Veliko ji pomeni
čustveno ravnoteţje. Zanima jo umetnost. Pri zdravju mora paziti na grlo, glas in ţenske na
rodila.
Značaj številka 7:
V sebi ima smisel za analizo in učenje ter intuicijo. Nagnjena je k najslabšemu, tesnobi in
trmi. Ne obremenjuje se s podrobnostmi. Za njo je zelo pomembno, da obdrţi neodvisnost.
Od drugih veliko zahteva. Izogiba se monotonosti in rutini. Avtoriteto slabo prenaša. Pogosto
uspeva izven utečenih poti. Pri zdravju mora paziti na ţivce in duševno ţivljenje.
Značaj številka 8:
Za to osebo je značilno, da ima v sebi dosti energije in poguma. Nagnjena je k trdoti,
agresivnosti in zlobi. Potrebuje hitre zmage. Njena čustva so iskrena. Ima veliko delavno
sposobnost. Zna sprejemati hitre odločitve. Uspehe doţivlja hitro in pogosto. Pri zdravju mora
paziti na glavo, moški na spolne organe. Nevarnost poškodb. Operacije.
Značaj številka 9:
Za to osebo je značilno, da je nesebična, predana, čustvena in polna idealov. Nagnjena je k
neredu, zaupljivosti in nasprotjem. Neprestano išče dokaze, da jo imajo radi. Ima določene
lastnosti lojalnosti in zaupljivosti. Teţko najde notranje ravnovesje. V sebi ima občutek
predanosti in veliko sposobnost prevzemanja. Hitro pade pod vpliv. Pri zdravju mora paziti na
duševno ţivljenje in krvni obtok.
Značaj številka 11:
V sebi ima moralno in fizično moč, navdušenost, ţeljo po uspehu ter dvigovanje nad drugimi.
Nagnjena je k nervozi, nestrpnosti, pa celo h krutosti. Okolica jo mora sprejeti. Je zelo
privlačna in poseduje celo nek poseben magnetizem. Dominira in slabo prenaša
nasprotovanje. Večinoma se potrjuje na področju, ki jo zanima. Išče odgovornost in ima
smisel za poveljevanje. Pri zdravju mora paziti na moţgane. Nagnjena je k prenaprezanju in
depresiji.
Značaj številka 22:
Zelo je spretna in v sebi ima delovno in ustvarjalno moč. Spremlja jo tudi konstruktivni duh in
navdih. Nagnjena je lahko k ekstravaganci in zaslepljenosti. Njeno čustveno ţivljenje je na
drugem mestu, prvo zasedajo njeni projekti in ambicije. Je močna osebnost in treba jo je
razumeti ter sprejeti. Ima veliko ustvarjalnega duha, ki jo spreminja v stvarna dejanja. Njena
izjemna delovna moč in sposobnost ji omogočata uspeh. Pri zdravju mora paziti na okostje.
Obstaja tudi nevarnost ţivčnih in duševnih teţav.
UPORABA KRISTALOV
Ljudje so kristale od nekdaj cenili zaradi njihovih čarovnih in duhovnih moči. Pri sebi so jih
imeli v obliki korald, amuletov, rezbarij, nakita, kristalnih grozdov, geod,…
Njihove koristne lastnosti izvirajo iz njihove sestave. Atomi kristala so v celotnem kristalu
razvrščeni po enakem pravilnem vzorcu. Mreţi podobna sestava jim daje enkratne
sposobnosti vsrkavanja, shranjevanja, proizvajanja in sproščanja energije. Zaradi teh
sposobnosti jih lahko uporabljamo za okrepitev, usmerjanje ali uravnavanje dotoka ţivljenjske
energije v svoje telo in okolico. Na ta način izboljšamo naše telesno, čustveno in duhovno
počutje.
Z njihovo uporabo si lahko izboljšamo svoje zdravje, uravnovesimo čustva in doseţemo
duhovni mir ter harmonijo.
Pomen barv
Rdeči kristali, kot so rdeči jaspis, rubin in rdeči karneol, povečujejo moč, strast, pogum in
telesno energijo.
Roţnati kristali, kot so roţevec, danburit in roţnati turmalin, spodbujajo prijaznost, ljubezen
in sočutje do vas in drugih.
Oranţni kristali, kot so ognjeni opal, karneol in oranţni kalcit, povečujejo samospoštovanje,
zaupanje in ustvarjalnost.
Rumeni kristali, kot so citrin, jantar in brazilianit, pomagajo pri izraţanju in spodbujajo
optimizem ter pozitivno razpoloţenje.
Zeleni kristali, kot sta zeleni fluorit in zeleni avanturin, umirjajo čustva in podpirajo
harmonijo in ravnovesje.
Modri kristali, kot so modri ahat, turkiz in lapis lazuli, mirijo duha in blaţijo telesne teţave.
Vijoličasti kristali, kot so ametist, sugilit, lepidolit in anhidrit, pomagajo razvijati notranja
spoznanja in duhovno znanje.
Črni kristali, kot so nekateri dimni kremeni, oniksi in nekatere vrste obsidiana, so močni
zaščitniki in pomagajo razpršiti negativno energijo in stres.
Beli in prozorni kristali, kot so gorski kristal, apofilit in mesečev kamen, spodbujajo nove
začetke ter pomagajo pri doseganju miru in spokojnosti.
V prozornem kristalu je skrit ves barvni spekter.
Na katerega nadangela se obrnemo ob določenem kristalu
Če čutimo, lahko pokličemo na pomoč tudi druge angele in vnebovzete mojstre.
Nadangel Ariel:
mahovni ahat, pisano – pasasti ahat, akvamarin, azurit in malahit, citrin, jantar, jaspis, morski
jaspis, pokrajinski jaspis, kalcit, medeni kalcit, roţnati kalcit, korala, gorski kristal – kremen,
roţnati kremen – roţevec, krizantemin kamen, larimar, moldavit
Nadangel Azrael:
hrizokola, kalcit, kremni kalcit, puščavska roţa, turmalin, zeleni turmalin - verdilit
Nadangel Gabrijel:
citrin, granat, karneol, kianit, gorski kristal – kremen, mandarinasti kremen, modri kremen,
zeleni kremen, sodalit, rdeče tigrovo oko, topaz, modri topaz, turmalin, črni turmalin - šorlit
Nadangel Haniel:
angelit, apofilit, azurit, čaroit, granat, kalcit, kremni kalcit, gorski kristal – kremen, labradorit,
lemurijski kremen, mesečev kamen, oniks, opal, selenit, smaragd, srebro
Nadangel Jofiel:
aventurin, hematit, modri kalcit, roţnati kalcit, kunzit, obsidian, rubin, smaragd, topaz, roţnati
topaz, roţnati turmalin - rubelit
Nadangel Jeremiel:
jantar, puščavska roţa, rodohrozit, sodalit
Nadangel Kamuel:
bocvanski ahat, fluorit, topaz, roţnati topaz, turmalin, roţnati turmalin - rubelit
Nadangel Metatron:
jaspis, morski jaspis, kianit, opal, platina, rodohrozit, rodonit, turmalin, dinjasti turmalin
Nadangel Mihael:
ahat, ognjeni ahat, ametist, čaroit, hematit, kalcit, sivi kalcit, gorski kristal - kremen, dimni
kremen – čadavec, labradorit, lapis lazuli, obsidian, rodohrozit, rubin, safir, selenit, sugilit,
tigrovo oko, topaz, zlati topaz, turmalin, črni turmalin – šorlit, zlato
Nadangel Rafael:
mahovni ahat, azurit in malahit, baker, dioptaz, fluorit, granat, hrizopraz, kalcit, medeni kalcit,
modri kalcit, zeleni kalcit, gorski kristal – kremen, lepidolit, malahit, moldavit, smaragd,
sodalit, turmalin, zeleni turmalin – verdilit, zlato, ţad
Nadangel Raguel:
bocvanski ahat, modri – pasasti ahat, akvamarin, angelit, aventurin, azurit in malahit,
hrizokola, hrizokola in malahit, kalcit, modri kalcit, rjavi kalcit, kianit, kunzit, larimar,
lepidolit, sneţinkasti obsidian, oniks, peridot, puščavska roţa
Nadangel Raziel:
ahat, ognjeni ahat, apofilit, azurit, čaroit, danburit, diamant, fluorit, kalcit, kremni kalcit,
gorski kristal – kremen, labradorit, lapis lazuli, lemurijski kremen, moldavit, obsidian,
mavrični obsidian, oniks, platina, safir, smaragd, topaz, beli topaz, ţad
Nadangel Sandalfon:
kalcit, oranţni kalcit, gorski kristal – kremen, modri kremen, rodonit, turkiz
Nadangel Uriel:
mahovni ahat, citrin, fluorit, kalcit, rjavi kalcit, sneţinkasti obsidian, opal, pirit, tigrovo oko,
zlato
Nadangel Zadkiel:
azurit, azurit in malahit, lapis lazuli, sodalit
Delovanje kristalov
Kristali imajo neţno vendar izmerljivo »vibracijo« ali elektromagnetno polje, kot ga ima
vsaka stvar, tudi naše telo. Sestava kristalom pomaga prenašati dobrodejno energijo in
vsrkavati negativno energijo.
Človek se čustveno odziva na barvo kristala in njegove čudovite stvaritve narave. Lahko, da
»dobre vibracije« izhajajo tako iz energijskega polja kristala kot iz naše pozitivne čustvene
reakcije na njegovo ţarečo barvo, osupljivo obliko in naravno lepoto.
Zdravljenje s kristali lahko deluje na podoben način. Kristal lahko postavimo na določeno
mesto na svojem telesu. Pozornost, usmerjena na naše telo in čustva, je vedno prvi korak do
zdravja. Morda nam bodo vibracije kristala preprosto pomagale, da bomo svojo močno
zdravilno energijo osredotočili na mesto, kjer nas boli oziroma kjer se pojavljajo teţave.
Čakre
Vzhodnjaška izročila imajo poleg fizičnega tudi energijsko telo. Uravnovešanje pritekanja
ţivljenjske energije skozi kanale in središče našega energetskega telesa naj bi izboljšalo naše
fizično in čustveno zdravje, pa tudi našo duhovno harmonijo.
Čakre so vrtinčasta kolesa ţivljenjske energije, razvrščena ob glavnem telesnem energijskem
kanalu, ki teče vzporedno s hrbtenico. Vsaka čakra vibrira s posamezno barvno frekvenco in
vpliva na posamezen sklop fizičnih, čustvenih in duhovnih lastnosti.
Korenska čakra vibrira z rdečo barvo. Primerni kristali so: rdeči karneol, dimni kremen,
granat, rubin, rdeči beril, rdeči kalcit, rdeči jaspis, črni turmalin in rdeči ahat.
Vranična oziroma sakralna čakra vibrira z oranţno barvo. Primerni kristali so: oranţni
karneol, oranţni kalcit, citrin, ognjeni opal, oranţni aragonit, jantar, topaz in mesečev kamen.
Trebušna oziroma popkova čakra vibrira z rumeno barvo. Primerni kristali so: jantar, rumeni
jaspis, rumeni turmalin, zlati topaz, tigrovo oko, citrin, rdeči kremen, rumeni kalcit in sončni
kamen.
Srčna čakra vibrira z zeleno ali roţnato barvo. Primerni kristali so: roţevec, roţnati turmalin,
hrizopraz, roţnati danburit, peridot, zeleni fluorit, zeleni avanturin, kunzit, smaragd in ţad.
Grlena oziroma vratna čakra vibrira z modro barvo. Primerni kristali so: turkiz, lapis lazuli,
akvamarin, modri ahat, celestin, modri safir, sodalit hrizokola in vodna avra.
Čelna čakra vibrira z indigo barvo. Primerni kristali so: ametist, iolit, azurit, vijoličasti fluorit,
lila kunzit, kalcit, lapis lazuli in modri kalcedon.
Kronska oziroma temenska čakra vibrira z vijoličasto ali belo barvo. Primerni kristali so:
škrlatni jaspis, lila danburit, labradorit, gorski kristal, apofilit, ametist, čaroit, selenit, sugilit in
diamant.
Če ţelimo energijo kristala uporabiti za zaščito ali lajšanje telesne, čustvene ali duševne
teţave, povezane z določeno čakro, enega od kristalov s seznama poloţimo na čakro in ga
pustimo delovati 20 minut, medtem pa se sproščamo.
Kako izbiramo kristale in kako skrbimo za njih
Kristale izbiramo osebno in po intuiciji. Pravi kristali za nas bodo pritegnili našo pozornost in
zahtevali, da postanejo del našega ţivljenja.
Izbrani kristal lahko damo v svileni mošnjiček ali pa ga postavimo na primerno mesto doma
ali v pisarni. Poloţimo ga lahko na mizo, pod vzglavnik ali pa k sobni rastlini, ki se nahaja v
bliţini našega najljubšega naslonjača.
Čiščenje in energijsko aktiviranje
Kristale moramo redno čistiti. Očistimo jih takoj, ko jih prinesemo domov, saj bodo tako
postali samo naši. Očistimo jih tudi po vsaki uporabi, tako bomo z njih odstranili negativno
energijo in kristali bodo pripravljeni na vnovično uporabo.
Kristale lahko čistimo z vodo in to tako, da jih podrţimo pod tekočo vodo ali pa ga poloţimo
v potok. Ko voda teče čez naš kristal, usmerjamo misli na to, da odpravlja vso negativno
energijo in da se kristal na novo polni z energijo.
Lahko jih očistimo tudi tako, da jih obdamo z dimom, ki se vije iz dišeče palčice iz kadulje ali
kakšnega drugega zelišča (ţajbelj, limonska trava). Ta način je še posebno primeren za večje
kristale ali za čiščenje več kristalov hkrati.
Čistimo jih lahko tudi tako, da jih za nekaj ur pustimo na mesečini. Kristal poloţimo na
okensko polico ali na vrt ter dovolimo mesečini, da odstrani vse nečistoče in znova napolni
kristal z energijo.
Potem, ko smo svoj kristal očistili, ga lahko energijsko aktiviramo za določene naloge.
Drţimo ga v dlani in se osredotočimo na tisto, za kar ga ţelimo uporabljati. Pri sebi ali na glas
na primer rečemo: »Ta kristal prinaša v moje ţivljenje več ljubezni.« ali »Ta kristal posvečam
zdravljenju.« ali »Ta kristal mi prinaša najvišje dobro.«. Z novim kristalom je pametno ta
postopek večkrat ponoviti.
Kako jih uporabljati
Kristali vdelani v nakit, nam bodo ves dan vlivali energijo. S sabo jih lahko nosimo tudi v
svilenem mošnjičku, ki ga imamo v ţepu ali torbi. Večji kristali prinašajo naravno ravnovesje
in lepoto v naš dom ali pisarno. V vsak prostor, v katerem preţivljamo čas, postavimo
kristale, še posebej v spalnico, pisarno in v dnevno sobo.
Kristale lahko polagamo na čakre ali okoli telesa. To najbolje učinkuje, kadar smo sproščeni
in nas nihče ne moti, zato se zapremo v sobo, izklopimo mobilni telefon in sami sebi
dopustimo, da se osredotočimo samo nase. Pripravimo si prostor, kjer bomo udobno leţali na
blazini.
Kristali in naše telo
AHAT
Ahat je zelo stabilen, zemeljski kristal. Vzpostavlja čustveno, fizično in intelektualno
ravnoteţje. Pomaga pri centriranju in stabiliziranju telesne energije.
Usklajuje jin in jang ter pozitivne in negativne energije. Zelo pomirja, deluje počasi, vendar
prinaša veliko moč. Skozi več plasti lahko prinese skrite informacije na svetlobo.
Omogoča nam sprejeti sebe. Gradi samozavest. Pomaga pri analiziranju samega sebe in
zaznavanju skritih okoliščin. Izboljšuje koncentracijo, zaznavanje in analitične sposobnosti, ki
vodijo do praktičnih rešitev. Spodbuja nas, da govorimo resnico. Obuja spomine.
Zdravi notranjo jezo, spodbuja ljubezen in daje pogum za začetek nečesa novega. Koristen je
za vse vrste čustvenih travm. Ustvarja občutek varnosti in zaščite. Raztopi notranje napetosti.
Ahat spodbuja tiho premišljevanje in nas prilagaja ţivljenjskim izkušnjam, ki vodijo k
duhovni rasti in notranji stabilnosti.
AHAT – MODRA ČIPKA ali AHAT – MODRI PASASTI
Ahat - modra čipka je zelo lep zdravilen kamen. Njegova mehka energija nas pomirja in nam
prinaša duševni mir. Zelo je učinkovit za aktiviranje in zdravljenje grlene čakre. Omogoča
svobodno izraţanje misli in čustev. Odpira pot do višjih energij. Nevtralizira jezo, infekcije,
vnetja in vročino.
Preprečuje zatiranje in potlačitev čustev, ki izhajajo iz strahu, da bi bili zavrnjeni. Sodba je
pogosto prisotna v odnosu med staršem in otrokom, tako v otroštvu in odrasli dobi. Posledice
so na grleni čakri – blokade pri samo-izraţanju. Včasih se pojavljajo tudi na prsih – občutek
zadušitve. Ta kamen neţno raztopi stari vzorec zatiranja in spodbuja nov način izraţanja.
Ahat – modra čipka pomaga pri verbalnem izraţanju misli in čustev ter preprečuje duševne
strese. Njegova mirna energija nevtralizira občutek jeze. Počisti grleno čakro in to nam
omogoča, da lahko izrazimo najvišje duhovne resnice. Povezuje naše misli do duhovne
vibracije in prinaša globok mir.
MAHOVNI AHAT
Mahov ahat je močno povezan z naravo. Omogoča, da osveţimo dušo in da vidimo lepoto v
vsem, kar vidimo. To je koristno pri zmanjševanju občutljivosti na vreme in onesnaţevanje
okolja. Ta kamen je zelo koristen za vsakogar, zaposlenega v kmetijstvu ali v zvezi z
botaniko.
Imenujejo ga tudi »kristal rojstev«, ker pomaga babicam pri njihovem delu Zmanjšuje
porodne bolečine in zagotavlja dober porod. To je kamen novih začetkov in sprošča blokade
ali duhovne okove. Privlači obilje in je kamen bogastva.
Deluje lahko z dvojnim namenom. Pomaga intelektualnim ljudem do svojih intuitivnih
občutkov in obratno, pomaga intuitivnim ljudem pri usmerjanju svoje energije v praktično
smer.
Mahov ahat izboljša samozavest in krepi pozitivne osebnostne lastnosti. Zmanjšuje strah
oziroma tremo pred javnostjo in globoko zakoreninjen stres. Pomaga razvijati moč in
sposobnost, da skupaj z drugimi širimo svoj osebni prostor in rast. Krepi sposobnost, da
poskusimo še enkrat. Navdihuje nas z novimi ideali po obdobju stagnacije.
Ta kamen spodbuja samo-izraţanje in komunikacijo. Zmanjšuje stres in strah. Spodbuja
zaupanje in upanje. Je zelo optimističen kamen. Koristen je za vsakogar, ki trpi za depresijo
ali moţganskimi neravnovesji. Mahov ahat daje vpogled v razlog za temi teţavami.
OGNJENI AHAT
Ognjeni ahat nas globoko poveţe z zemljo in njeno energijo. Deluje pomirjujoče, prinaša
varnost in zaščito. V teţkih časih nas močno ozemlji.
Ta kristal ima močno zaščitno funkcijo, še posebej pred ljudmi, ki nam ţelijo slabo. Gradi
zaščitni ščit okrog telesa. To počne tako, da se vrne nazaj na škodo izvira, da vir razume
škodo.
Ta kristal je povezan z elementom ognja in pomaga pri spolnih prizadevanjih, spodbuja
korensko čakro in vitalnost na vseh ravneh.
Odpravlja strah in postopoma vpliva na globoko varnost. Spodbuja k reševanju notranjih
problemov. Pomaga odpraviti destruktivne ţelje in koristi pri zdravljenju odvisnosti.
Ta zaščitni kamen pomaga pri sprostitvi telesa ter daje moč meditaciji. Zastopa absolutno
popolnost, daje duhovno trdnost in je pripomoček pri evoluciji zavesti.
AKVAMARIN
Akvamarin je kamen poguma. Njegove energije zmanjšujejo stres in umirjajo um. Dela
harmonijo v svoji okolici in ščiti pred onesnaţevanjem.
Ljudem povečuje občutljivost. Daje jim moč sklicevanja na toleranco drugih. Premaga sodbo
in daje podporo vsem, ki so preobremenjeni z odgovornostjo. Spodbuja odgovornost do sebe.
Ustvarja osebnost, ki je pokončna, vztrajna in dinamična. Spremeni lahko stari način
delovanja in nam omogoča priti do lastnega uspeha.
Akvamarin pomirja duh in odstranjuje tuje misli. Čisto blokade, ki se pojavljajo pri
komunikaciji, in spodbuja samo-izraţanje. Pomirja strahove in poveča občutljivost.
Ta kamen izostri intuicijo in odpira jasnovidnost. Je čudovit kamen za meditacijo, sklicuje se
na visoko stanje zavesti, duhovno zavest in spodbuja sluţenje človeštvu.
Akvamarin ščiti avro in usklajuje čakre. Preko grlene čakre prenaša sporočila na višjo raven.
Prav tako usklajuje fizično in duhovno telo.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
AMAZONIT
Amazonit ima močno filtrirno moč. Blokira zemeljske strese, vpija mikrovalove in ščiti pred
elektromagnetnim delovanjem. Filtrira tudi informacije, ki potekajo skozi moţgane in jih
zdruţuje z intuicijo.
Je zelo pomirjujoč kamen. Pomirja moţgane in ţivčni sistem ter usklajuje fizično telo z
eteričnim. Ohranja optimalno zdravje. Pomaga videti stanja moških in ţenskih energij ter
številne vidike osebnosti. Pomirja čustvene travme, lajša skrbi in strah. Odpravlja negativne
energije in poslabšanje.
Amazonit pomaga pri manifestiranju univerzalne ljubezni.
AMETIST
Ametist je zelo močen in zaščitni kamen z visoko duhovno vibracijo. Varuje nas pred
psihičnim napadom. Energije spreminja v ljubezen. Blokira zemeljske strese in pomirja
negativne energije okolja. Povečuje višja stanja zavesti in meditacije. Ta kamen ima močne
zdravilne moči in čisti ter krepi duhovno zavest. Preprečuje pijanost in ima vpliv na streznitev
glede prehranjevanja in fizičnih strasti. Podpira treznost. Premaga odvisnosti in blokade vseh
vrst. Uporablja se na višji ravni, ker odpira drugo realnost.
Ametist pomirja ali spodbuja um. Pri meditiranju nam omogoča, da damo misli na stran in se
prepustimo tišini in globljemu razumevanju. Z njegovo pomočjo se počutimo bolj
osredotočeni in imamo nadzor nad svojo sposobnostjo. Povečuje prilagajanje novim idejam
ter povezuje vzrok z učinkom.
Ametist olajša proces odločanja. Pri duševnem razvoju pomirja in sintetizira, pomaga pri
prenosu ţivčnih signalov skozi moţgane. To je koristno, kadar imamo probleme z
nespečnostjo, ki jo povzroča pretirano dejaven um. Ščiti nas pred ponavljajočimi se nočnimi
morami. Ta kristal izboljšuje spomin in motivacijo. Pomaga nam lahko, da se spomnimo in
razumemo sanje ter omogoča vizualizacijo postopka.
Ametist išče ravnoteţje med vzponi in padci, spodbuja čustveno centriranje. Odpravlja jezo,
bes, strah in tesnobo. Blaţi ţalost.
Ametist je eden izmed najbolj duhovnih kamnov. Spodbuja ljubezen do boţanskega, spodbuja
nesebičnost in duhovno modrost. Odpira intuicijo in izboljšuje jasnovidne darove. Je odličen
kamen za meditacijo. Poloţen na tretje oko, jo še bolj spodbudi. Omogoča zunajtelesne
izkušnje in prinaša intuitivno stanje. Preobraţa »niţje« energije v višje frekvence duhovnih in
eteričnih kraljestev.
AMETRIN
Ametrin močno zdruţuje ametist in citrin. Učinkuje zelo hitro in učinkovito. Zelo je koristen
pri dolgotrajnih boleznih. Z lahkoto prinaša vpogled v vzroke. Povezuje fizično sfero z višjo
zavestjo. Olajša in ščiti med astralnim potovanjem in razbremeni psihične napade. Čisti stres
in napetost iz glave, umirja duh in omogoča boljšo osredotočenost pri meditaciji. Odpira tretje
oko, spodbuja zdravljenje in prerokovanje. Zdruţuje moške in ţenske energije.
Krepi zdruţljivost in sprejemanje drugih. Ametrin je zelo energičen kamen. Spodbuja
ustvarjalnost in podpira prevzem nadzora nad lastnim ţivljenjem. Premaga lahko očitna
protislovja.
Ta kamen prinaša jasnost, usklajuje zaznavanja in delovanja. Krepi koncentracijo in pomaga
pri razmišljanju, spodbuja raziskovanje vseh moţnosti, prinaša ustvarjalne rešitve. Razum
ponese preko vsakdanje realnosti, da se poveţemo z višjo zavestjo.
Sprošča blokade, vključno z negativnim čustvenim programiranjem in pričakovanjem.
Omogoča preobrazbo in prinaša vpogled v vzroke čustvenih teţav. Spodbuja optimizem in
dobro počutje. Stresni zunanji vplivi ga ne motijo.
ANGELIT
Angelit je kamen zavesti za novo dobo. Predstavlja mir in bratstvo. Omogoča zavesten stik z
angelsko sfero. Krepi telepatske komunikacije, omogoča potovanja zunaj telesa, vendar še
vedno ohranja stik z realnostjo vsakdanjega.
Je zelo močen kamen za zdravilce, saj poglablja uglasitev in povečuje zaznavanja. Zagotavlja
varstvo okolja ali telesa.
Angelit nam pomaga, da govorimo svojo resnico, kakršna koli ţe je. Pomaga nam tudi, da
smo bolj sočutni in sprejemljivi, zlasti tisti, ki jih ni mogoče spreminjati. Blaţi psihične
bolečine in preprečuje krutosti. Uporaben je pri izboljšanju astrološkega razumevanja in
globljega razumevanja matematike. Prav tako omogoča telepatski stik.
Preobraţa bolečine in motnje v celovitost in zdravljenje ter s tem odpre pot za duhovni
navdih. Ustvarja globok občutek miru in spokojnosti. Pomaga pri povezovanju univerzalnega
znanja z ozaveščanjem. Pospešuje celjenje in pomaga pri kanaliziranju.
APATIT
Apatit nam daje navdih. Je vmesna točka med zavestjo in materijo. Je kamen manifestacije.
Promovira humanitarne odnose, spodbuja k sluţenju. Uglašen je na prihodnost, vendar nas
povezuje s preteklimi ţivljenji. Razvija uglasitev psihičnih in duhovnih darov, poglablja
meditacijo, dviga kundalini, pomaga pri komunikaciji in samo-izraţanju na vseh ravneh.
Apatit poveča motivacijo in gradi energijske zaloge. Omogoča večjo odprtost in lahkotnost v
odnosih, raztaplja rezerviranost in odtujenost. Temelji na odstranjevanju negotovosti okrog
sebe in drugih. Koristen je za hiperaktivne in avtistične otroke.
Spodbuja ustvarjalnost in intelekt. Počisti zmedo in omogoča dostop do informacij, ki jih
uporabljamo osebno in za skupno dobro. Širi znanje in resnico ter lajša ţalost, apatijo in jezo.
Zmanjšuje razdraţljivost in premaguje čustveno izčrpanost. S sprostitvijo energije počisti
frustracije in podpira strast brez krivde.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
APOFILIT
Apofilit je zelo učinkovit prevodnik energije in je nosilec vseh ezoteričnih evidenc. Njegova
prisotnost v prostoru povečuje energije, saj je močen vibracijski oddajnik. Ustvarja zavestno
povezavo med fizičnim in duhovnim svetom. V času potovanja izven telesa, ohranja močno
povezavo s fizičnim telesom, ter omogoča informacije, ki se prenašajo iz duhovne sfere v
fizično. Je duhovni kamen, ki izboljšuje jasen pogled, spodbuja intuicijo in omogoča boljši
dostop v prihodnost.
Apofilit spodbuja pogled v lastno vedenje in popravlja neravnovesja ali pomanjkljivosti.
Prekinja s pretvezami in razgrajuje rezerve. To je kamen resnice, ki nam omogoča, da
priznamo svoj pravi jaz, ter se pokaţemo svetu.
Apofilit zmanjšuje strese, sprošča duševne blokade ter odstranjuje negativne miselne vzorce.
Posledica le-tega je zmanjševanje ţelj. Napoji nas z univerzalno ljubeznijo, ki nam omogoča
boljše analiziranje in odločanje. Na ta način postane naš um uglašen z duhom. Potlačena
čustva pridejo na površje. Premagamo strah, skrbi in strahove. Pomirja zle slutnje in omogoča
negotovost.
Ta kamen pomirja in utemelji duha. Ima močne povezave z duhovno sfero. Omogoča nam, da
se v svojem telesu dobro počutimo. Dana nam je moţnost potovanja iz telesa v duhovno
vizijo. Olajša nam potovanja v pretekla ţivljenja.
ARAGONIT
Aragonit je zanesljiv zdravilni kamen, ki omogoča dobro ozemljitev. Uglašen je z zemljo,
spodbuja ohranjanje in recikliranje. Spreminja zemeljski stres in očisti blokirane zemeljske
silnice, tudi na daljavo. Koristen je v času potresov. Stabilizira korensko čakro in zemljo,
poglablja vezi z zemljo. Neţno nas pripelje nazaj v otroštvo ali zunanje raziskovanje
preteklosti.
Uči nas potrpeţljivosti in sprejemanja. Pomaga pri preobčutljivosti. Dober je za ljudi, ki se
sami zelo teţko potisnejo naprej. Spodbuja disciplino in zanesljivost ter razvija pragmatičen
pristop do ţivljenja.
Aragonit pomaga pri koncentraciji, prinaša fleksibilnost in umsko odpornost. Daje vpogled v
vzroke problemov in razmer. Pomaga proti jezi in čustvenim stresom. Zagotavlja moč in
podporo.
Omogoča nam, da se počutimo udobno v svojem telesu. Posebej učinkovit je proti ţivčnemu
trzanju in krčem, ki prihajajo iz notranjega nemira. Stabilizira se s centri v telesu.
Aragonit stabilizira tudi duhovni razvoj, ki je izven kontrole. Pomirja in centrira, obnavlja
ravnoteţje in nas pripravlja za meditacijo. Dviguje vibracije na visoko duhovno raven in
prinaša energije v fizično telo.
ATACAMIT
Atacamit je na novo odkrit kristal. Njegove lastnosti še niso v celoti raziskane. Če s tem
kristalom meditiramo, nam bo povedal, na kakšen način ţeli delati za nas. V sebi ima moč, da
odpira tretje oko. Ustvarja močne vizualne podobe in močne duhovne povezave. Kljub svoji
prepričljivosti, je ta kristal zelo varno uporabiti za spodbujanje duhovnih vizij. Pomaga nam
pri vizualizaciji. Uporablja se pri meditaciji, ko je potrebno dušo varno pripeljati do najvišje
moţne stopnje.
Atacamit obnavlja izgubljeno duhovno zaupanje in spodbuja povezavo z višjim vodstvom.
Koristen je, ko potujemo iz telesa, predvsem v višje duhovne sfere.
Dobrohotno odpira srčno čakro, prinaša več brezpogojne ljubezni v naše ţivljenje ter
spodbuja delovanje imunskega sistema.
AVENTURIN
Aventurin je zelo pozitiven kamen blaginje. Ima močno povezavo z devskim kraljestvom.
Uporablja se pri izdelavi kristalnih mreţ za vrtove in hiše, za zaščito pred zemeljskimi
sevanji. Če ga nosimo pri sebi, vpija elektromagnetni smog in nas ščiti pred onesnaţenjem iz
okolja. Kot zaščita deluje tudi pri mobilnih telefonih. Popolnoma varuje pred negativnimi
situacijami in jih obrne.
Ta kamen krepi vodstvene sposobnosti in odločnost. Spodbuja sočutje, empatijo in vztrajnost.
Popelje nas nazaj v preteklost, da najdemo vire zadovoljstva. Razbremeni nas jecljanja in
hude nervoze, prinaša razumevanje tega, kaj je vzrok teh posledic. Stabilizira naše stanje
duha, spodbuja dojemanje ter povečuje kreativnost. Z njegovo pomočjo vidimo alternative in
moţnosti, ki jih drugi ljudje ne. Zdruţuje intelektualna in čustvena telesa. Pomirja jezo in
razdraţenost. Spodbuja čustveno okrevanje in omogoča, da ţivimo znotraj svojega srca.
Aventurin spodbuja občutek dobrega počutja. Ureja rast od rojstva do sedmega leta starosti.
Drţi v ravnoteţju moško in ţensko energijo ter spodbuja obnavljanje srca. Aventurin varuje
srčno čakro pred psihičnim vampirizmom energije srca.
AZURIT
Azurit je močen zdravilni kamen. Omogoča nam laţje razumevanje učinka uma in čustev na
telo. Vodi nas skozi fizični in intuitivni razvoj. Dušo poziva k razsvetljenju. Čisti in stimulira
tretje oko in nas prilagodi na duhovno vodstvo. Omogoča potovanje izven telesa, brez teţav in
varno. Odpira zavest na višjo raven in daje večji nadzor nad duhovnim razvojem. Omogoča
prehod v meditativno stanje in usmerja.
Ta kamen prinaša jasno razumevanje in nove perspektive ter širi duha. Osvobaja dolgoletne
blokade v komunikaciji in spodbuja spomin. Izziva naš pogled na realnost in opušča
programiran sistem prepričanja. Premakne nas v neznano brez strahu. S tem doseţemo boljši
vpogled in nove realnosti. Stara prepričanja neţno rastejo v zavestni um in to moramo
preveriti z resnico.
Azurit počisti stres, skrbi, ţalost ter omogoča, da v naša čustva vstopi več svetlobe. Preobraţa
strah in fobije ter prinaša razumevanje, zakaj so se sploh pojavile. Pomirja tiste, ki zaradi
nervoze preveč govorijo, in spodbuja tiste, ki se pri samo-izraţanju drţijo nazaj.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
Azurit z malahitom zdruţuje lastnosti obeh kristalov in je močen prevodnik energije. Odklene
duhovni vid, krepi sposobnost za vizualizacijo in odpira tretje oko. Prinaša globoko
zdravljenje, čisti stare blokade ali miselne vzorce. Premaga mišične krče.
BERIL
Beril nas uči, kako naredimo tisto, kar moramo storiti. Pomaga nam pri usklajevanju smernic.
Če imamo stresno ţivljenje, nam omogoča, da se znebimo nepotrebne prtljage. V pomoč nam
je pri udejanjanju potencialov. Uporablja se za kristalne krogle. Odpira in aktivira kronsko in
trebušno čakro.
Ta kristal krepi pogum, odpravlja stres in umirja um. Pomaga pri duševnem razvoju, izloča
raztresenost in zmanjša stimulacije, spodbuja pozitivno stališče. Odvrača pretirano
analiziranje in zaskrbljenost. Beril ponovno zbudi ljubezen pri tistih, ki so poročeni, vendar
izčrpani.
CITRIN
Citrin je kamen, ki nosi moč sonca. Torej, segreva, spodbuja in omogoča veliko ustvarjalnost.
Je kristal, ki nikoli ne potrebuje čiščenja. V sebi ima veliko moč čiščenja in regeneriranja.
Zelo je varovalen za okolje. Absorbira, pretvarja, razţene in prizemlji negativno energijo.
Dela nas odločne, na vseh ravneh ţivljenja. Kot zaščitnik avre, deluje kot sistem zgodnega
opozarjanja. Na ta način lahko zaščitimo sami sebe. Dana mu je sposobnost, da očisti čakre,
še posebej trebušno čakro. Aktivira kronsko čakro in odpira intuicijo. Citrin čisti in drţi
ravnoteţje subtilnih teles ter jih fizično uskladi.
Je eden od kamnov obilja. Uči nas dinamičnosti ter nam pove kako udejaniti in privabiti
bogastvo, blaginjo, uspeh in vse dobre stvari. Ta kamen je srečen in radodaren ter spodbuja
izmenjavo tistega, kar imamo, in še vedno nam pomaga obdrţati naše premoţenje. V sebi ima
moč, da da veselje vsem, ki ga vidijo. Izravnava skupinska ali druţinska nesoglasja.
Dviguje samospoštovanje in samozavest ter odstranjuje škodljive teţnje. Povečuje
individualnost, izboljša motivacijo, aktivira kreativnost in spodbuja samo-izraţanje. Naredi
nas manj občutljive, še posebej do kritike, ter spodbuja delovanje na konstruktivni kritiki.
Pomaga nam razviti pozitiven odnos in da gledamo naprej bolj optimistično, gremo s tokom,
namesto da strmimo v preteklost. Spodbuja uţivanje v novih izkušnjah ter raziskovanje na
vseh moţnih avenijah, dokler ne najdemo najboljše rešitve.
Citrin izboljšuje koncentracijo in ponovno oţivi um. Odlično premaguje depresije, strahove in
fobije. Spodbuja notranji mir, tako da lahko nastane modrost. Pomaga prebavljati informacije,
analizirati situacije in jih usmerjati v pozitivno smer. Prebuja višji um. Premaguje teţave pri
besednem izraţanju misli in občutkov.
Citrin spodbuja veselje v ţivljenju. Sprošča negativne lastnosti, strahove in občutke na
najgloblji ravni. Premaga strah pred odgovornostjo in ustavi jezo. Pomaga nam, da se
premaknemo v tok čustev in postanemo čustveno uravnoteţeni.
Citrin podeli energijo in krepi fizično telo. Koristen je za ljudi, ki so še posebej občutljivi na
okoljske in druge zunanje vplive.
Poloţaj:
Nosimo ga okoli prsta ali vratu. V stiku s koţo. Nošenje- citrin s konico navzdol prinaša zlati
ţarek duha v fizična kraljestva. Poloţimo ga lahko na ustrezen poloţaj za zdravljenje. Krogla
se uporablja pri meditaciji. Doma ali v poslovnem prostoru ga postavimo v kot bogastva, ki je
najbolj oddaljena leva točka od naših vhodnih vrat ali vrat v posamezni prostor. Citrin zbledi
na sončni svetlobi.
ČAROIT
Čaroit je kamen preobrazbe. Premaguje strah. Spodbuja notranjo vizijo in duhovni vpogled.
Pomaga pri spopadanju z velikimi spremembami na duhovni ravni. Omogoča zdruţitev srčne
in kronske čakre, čisti avro in stimulira brezpogojno ljubezen. Spodbuja vibracijske
spremembe in nas povezuje do višjih realnosti. Zagotavlja globoko fizično in čustveno
zdravljenje. Pomaga nam sprejeti sedanji trenutek kot popoln.
Osvobaja globoke strahove in je še posebej koristen pri premagovanju upora ali
razjasnjevanju stvari. Da pogon, vitalnost, spontanost in je sposoben zmanjšati stres in skrbi.
Lahko se uporablja za premagovanje nasilja in nadlegovanja. V ravnoteţju drţi kronsko čakro
ter pomaga pri premagovanju občutka odtujenosti ali razočaranja.
Spodbuja dojemljivost opazovanja in analize, da se lahko hitreje odločamo. Pomaga
vsakomur, ki ga preko misli in programov upravljajo drugi ljudje. Prinaša vpogled v vizije
preteklih ţivljenj in predlaga načine, kako popraviti karmo na osebni in kolektivni ravni.
DANBURIT
Danburit je visoko duhoven kamen. V sebi ima zelo čiste vibracije in dela na srčnih energijah.
Aktivira razum in višjo zavest. Povezuje nas z angelskimi kraljestvi. Njegov sijaj prihaja od
kozmične svetlobe. Omogoča mirno pot naprej.
Zagotavlja povezavo z vedrino in večno modrostjo. Uporablja se pri meditaciji. Popelje nas v
visoko stanje zavesti in omogoča dostop do notranjega vodstva.
Omogoča nam, da gremo laţje skozi velike spremembe in omogoča, da pustimo preteklost za
seboj. Deluje lahko kot čistilec karme, sprošča psihične prisile, ki so bile prenesene naprej.
Dušo pripravlja na začetek nove smeri. Ta kristal se lahko poloţi na posteljo k vzglavju. Na ta
način nas lahko umirjeno spremlja na pot po smrti. Omogoča potek zavestnega duhovnega
prehoda.
Danburit spodbuja tretje oko in kronsko čakro in nas odpira vse do štirinajste ravni. Usklajuje
srčno čakro do kronske čakre. Očisti avro. Spodbuja lahko lucidne sanje.
Spodbuja enostavnost in spremembe pri zadrţani trmoglavosti. To pripelje do duševnega
miru.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
DIMNI KREMEN
Dimni kremen je zelo učinkovit kamen za prizemljitev in sidranje. Dviguje vibracije med
meditacijo. Ima močno vez z zemljo in korensko čakro. Spodbuja skrb za okolje in ekološke
rešitve. Je odličen protistrup za stres. Pomaga, da z ravnodušnostjo premagujemo teţke čase,
utrjuje rešitve.
Ozemljuje duhovno energijo in neţno nevtralizira negativne vibracije. Blokira zemeljska
sevanja, absorbira elektromagnetni smog ter pomaga pri čiščenju in razstrupljanju na vseh
nivojih. Prinaša pozitivne vibracije in z njimi zapolni prostor. Uči, kako pustiti vse, kar več ne
sluţi, za seboj. Lahko se uporablja za zaščito zemeljske čakre (pod našimi nogami) in utemelji
vez, ko nekaj moti področje zemeljske energije.
Dimni kremen osvobaja strah, dviga depresijo in prinaša čustveno mirnost. Blaţi samomorilne
teţnje. Pomaga sprejeti fizično telo ter spolno naravo, povečuje potenco in čisti korensko
čakro, tako da je tok strasti naraven. Blaţi nočne more in udejanja naše sanje. Ko pride v stik
z negativnimi čustvi, jih neţno raztopi.
Spodbuja pozitivne misli in daje neţen jasen vpogled pri nevtralizaciji strahu pred
neuspehom. Raztaplja protislovja, spodbuja koncentracijo in blaţi teţave pri komunikaciji.
Omogoča gibanje med alfa in beta stanji uma in je pripomoček pri jasnosti uma za meditacijo.
Dimni kremen je pogosto naravno obsevan in je odličen za zdravljenje bolezni povezanih s
sevanji ali kemoterapijo. Pozorni moramo biti na to, da izberemo naravno oblikovane kamne z
zelo majhnim sevanjem, raje kot kamne, ki so bili umetno obsevani. Umetno obsevani kamni
so zelo črni in neprozorni. S pomočjo sproščujočega dimnega kremena lahko zboljšamo
toleranco na stres. Pomaga tudi pri lajšanju bolečin. Pri zdravljenju lahko mreţa dimnih
kremenov, obrnjenih s konico stran od telesa, preprečuje, da bi se pojavila zdravilna kriza.
FENACIT
Fenacit ima eno najvišjih kristalnih vibracij, ki so jih do sedaj odkrili. Povezuje osebne
zavesti na visoko frekvenco, ki omogoča informacije iz vesolja, ki jih je treba prenesti na
Zemljo. Navezuje stike z angelskimi ravnmi in vnebovzetimi mojstri.
Čisti in povezuje v celoto, prinaša duhovne vibracije dol na zemljo. Je v sozvočju z eteričnim
telesom, aktivira svetlobno telo in pomaga pri procesu vnebovzetja. Ta kristal zdravi dušo ter
čisti subtilno in fizično telo. Njegove energije so na voljo le tistim, ki so pripravljeni
preusmeriti svoje osebne vibracije na višjo raven.
Fenacit ima močno povezavo z vsemi čakrami in daje znanje o tem, kako jih zdraviti in
aktivirati. Spodbuja tretje oko in aktivira kronsko čakro, krepi notranje vedenje.
Ta kristal ima različne lastnosti, odvisno od tega, kje je bil miniran. Če je bil miniran na
Madagaskarju, je meddimenzijski in ima intergalaktične izkušnje. Fenacit iz Brazilije ima
pogosto svojega »kristalnega skrbnika«.
FLUORIT
Fluorit je močen zaščitni kamen in to predvsem na psihični ravni. Pomaga nam spoznati, kdaj
zunanji vplivi delujejo znotraj nas, izklopi psihične manipulacije in neupravičene duševne
vplive. Fluorit čisti in stabilizira avro. Zelo je učinkovit proti računalniškemu in
elektromagnetnem sevanju. Ustrezno postavljen blokira zemeljska sevanja. Uporablja se pri
zdravljenju, ker črpa negativne energije in strese vseh vrst. Čisti, odpravlja in preuredi karkoli
v telesu, kar ni v popolnem redu. Uporablja se pri premagovanja vseh oblik neorganiziranosti.
Fluorit prizemlji in integrira duhovne energije. Spodbuja nepristranskost brez predsodkov in
povečuje intuitivno moč, omogoča večje zavedanje višjih duhovnih realnosti in lahko pospeši
duhovno prebujenje. Osredotoča spomin in ga povezuje z univerzalnim umom. Prinaša
stabilnost v skupine, in jih povezuje v skupen namen.
Povezan je z napredkom na več ravneh in strukturira vsakdanje ţivljenje. Premaga lahko
zmedo in preuredi fizično, čustveno in duševno telo.
Fluorit raztopi določene vzorce obnašanja in neţno odpira vrata podzavesti. Omogoči, da
pridejo potlačena čustva na površje, da jih razrešimo. To povečuje samozavest in spretnosti.
Izboljšuje telesno in duševno usklajevanje in preprečuje duševne motnje. Razreši fiksne ideje,
premaga da se premaknemo od ozko gledanosti k celotni sliki. Ta kamen raztopi iluzije in
razkriva resnico. Je zelo koristen, ko je potrebno nepristransko in objektivno delovati.
Fluorit je odlična učna pomoč, ker organizira in obdeluje podatke, ki povezujejo tisto, kar je
ţe znano z tistim, česar se učimo. Povečuje koncentracijo in nam pomaga, da absorbiramo
nove informacije ter nas spodbuja k hitremu razmišljanju.
Ta kamen ima stabilizacijski učinek. Pomaga nam razumeti učinek uma in čustev na telo. V
odnosih nas uči, kako pomembno je ravnovesje. Pomaga nam pri ravnoteţju in koordinaciji.
FUKSIT
Fuksit dostopa do znanja z veliko praktično vrednostjo. Kanalizira lahko informacije o
zdravilnih rastlinah in celostnih zdravilih. Predlaga kako je treba najbolj celostno ukrepati in
prejema navodila o zdravstvenih zadevah ter dobrem počutju. Pomaga nam razumeti naše
odnose z drugimi ljudmi in se nanaša na temeljne ţivljenjske zadeve.
Obravnava vprašanja suţenjstva iz preteklega ali sedanjega ţivljenja. Odpravi tendenco k
mučeništvu. Odličen je za tiste, ki takoj padejo v vlogo rešitelja ali reševalca, pa naj bo to, da
reši eno osebo ali skupino. Hitro postane ţrtev. Kaţe nam, kako naj pomagamo, brez da bi se
zapletali v merjenje moči ali laţno poniţnost. Veliko ljudi, ki sluţijo, to delajo iz občutka, da
niso dovolj dobri. Ta kamen uči prepoznati pravo lastno vrednost.
Fuksit nam pokaţe, kako delati samo tisto, kar je namenjeno in potrebno za rast duše nekoga
drugega in pomaga nam mirno stati ob strani, medtem ko se učijo svoje lekcije. Zdruţuje
brezpogojno ljubezen s trdo ljubeznijo, ki reče »nič več«. To je uporabno pri boju proti
situaciji, v kateri se zdi, da je potrebno, da smo pripravljeni pomagati. Uporaben je v boju s
situacijami, kjer se zdi da pomagamo, vendar pa prejemamo večjo psihološko zadovoljstvo,
ko ohranjamo drugo osebo odvisno od nas. Fuksit spušča obe duši na njuni lastnih edinstveni
poti.
To je še posebej uporabno za »identificiranega pacienta« v druţini ali skupini, na katerega je
projicirana bolezen ali napetost. Prepoznani pacient zboli ali postane odvisen v imenu
druţine. Ko ţeli ozdraveti, druţina pogosto pritiska nanj, da ostane »bolan« ali odvisen.
Fuksit daje identificiranemu pacientu moč, da najde zdravje in se umakne iz druţinskega
konflikta. Premaguje soodvisnost in čustveno izsiljevanje. Posreduje proţnost po travmi ali
čustveni napetosti.
GALENA
Galena je kamen harmonije. Prinaša ravnoteţje na vseh ravneh ter usklajuje fizične, eterične
in duhovne nivoje. Je ozemljitveni kamen in je dober za sidranje ter centriranje. Pomaga pri
celostnem zdravljenju. Odličen je za zdravnike, homeopate in zeliščarje. Spodbuja nadaljnje
preiskave in poskuse. Odpira duha, širi ideje in raztaplja samoomejujoče predpostavke iz
preteklosti.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
GRANAT
Granat je zelo močno spodbuden in obnovitveni kamen. Čisti in energitizira čakre. Oţivlja,
čisti in drţi v ravnoteţju energije in prinaša primerno jasnost ali strast. Imel bi naj sposobnost,
da nas opozori na bliţajočo se nesrečo.
Navdihuje ljubezen in predanost. Uravnoveša spolni nagon in blaţi čustveno ne-harmonijo.
Rdeči granat še zlasti stimulira nadzorovan vzpon kundalini energije in pomaga pri spolni
moči. To je kamen predanosti.
Granat je uporaben kristal, ko smo v krizi. Še posebej je koristen v primerih, ko se zdi, da ni
izhoda ali, ko je ţivljenje razdrobljeno ali travmatično. Krepi in aktivira nagon za preţivetje
ter daje pogum in upanje v navidezno brezupni situaciji. Pod vplivom tega kamna se kriza
spremeni v izziv. Prav tako spodbuja medsebojno pomoč v času teţav.
Ima močno povezavo s hipofizo in lahko spodbudi razširitev zavesti in odpokliče prejšnja
ţivljenja. Aktivira druge kristale ter okrepi njihov učinek. Počisti negativno energijo čakre.
Granat v obliki kvadrata naj bi prinašal uspeh v poslovnih zadevah. Ostri naše dojemanje sebe
in drugih ljudi. Raztopi zakoreninjene vzorce obnašanja, ki nam več ne sluţijo in zaobide
upor in samo-povzročeno nezavedno sabotaţo. Pomaga nam, da spustimo neuporabne, stare
ali zastarele ideje. Odstranjuje zavore in tabuje. Odpira srce in daje samozavest.
HEMATIT
Hematit je posebej učinkovit pri ozemljitvi in zaščiti. Harmonizira um, telo in duh. Uporablja
se med potovanjem izven telesa, ščiti dušo in daje razlog za vrnitev v telo. Ta kamen ima
močen jang element, išče ravnoteţje meridianov ter odpravlja jin neravnovesja. Raztaplja
negativnosti in preprečuje negativnim energijam vstop v avro. Ponovno vzpostavlja mir in
harmonijo v telesu.
Pravijo, da je hematit koristen za pravne situacije.
Hematit podpira plašne ţenske, krepi samozavest in spodbuja preţivetje, povečuje moč volje
in zanesljivost ter daje zaupanje. Odstrani samo-omejitve in pomaga pri širitvi. Pomaga pri
premagovanju nasilja in odvisnosti. Zdravi teţave s prenajedanjem, kajenjem in kakršno koli
obliko pretiranega uţivanja. Pomaga nam, da se sprijaznimo z napakami in jih sprejmemo kot
učno izkušnjo, ne pa kot katastrofo.
Ta kamen spodbuja koncentracijo in pozornost. Krepi spomin in spodbuja kreativno mišljenje.
Opozarja nas na osnovne potrebe preţivetja in pomaga rešiti probleme vseh vrst. Uporaben je
pri študiju matematike in tehničnih predmetov.
Hematit ima zelo močno zvezo s krvjo. Obnavlja, krepi in uravnava prekrvavitev. Iz telesa
povleče vročino.
HOVLIT
Hovlit je zelo pomirjujoč kamen. Poleţen pod vzglavnik, odlično zdravi proti nespečnosti, še
posebej, če je to posledica prekomernega delovanja uma.
Povezuje nas z duhovnimi dimenzijami, odpira uglasitev in pripravlja um za prejemanje
modrosti in spoznanj. Pomaga pri potovanju iz telesa in omogoča dostop do preteklih ţivljenj.
Osredotočanje na kos hovlita, nas lahko popelje v drug čas ali dimenzijo. Če ga poloţimo na
tretje oko, nam odpre spomine na druga ţivljenja, vključno s tistimi v stanju »med ţivljenji«
in v duhovnih dimenzijah.
Ta kamen oblikuje ambicije, tako duhovne kot materialne ter pomaga pri doseganju teh ciljev.
Uči nas potrpeţljivosti in nam pomaga odpraviti bes in tudi nenadzorovano jezo. Če ga
nosimo v ţepu oblačila, prevzame na sebe našo jezo in vseh ostalih, ki so usmerjeni proti
nam. Prav tako pomaga premagati nagnjenost k kritičnosti in sebičnosti ter krepi pozitivne
značajske lastnosti.
Hovlit umirja um in je odličen za spanje ali meditacijo. Omogoča potek mirne in utemeljene
komunikacije. Krepi spomin in spodbuja ţeljo po znanju.
Hovlit lahko miri burna čustva, še posebej tista, ki imajo vzroke v prejšnjih ţivljenjih.
Osvobaja vezi, ki povezujejo stara čustva s sproţilci sedanjega ţivljenja.
IDOKRAZ
Idokraz omogoča povezavo z višjim jazom in informacijami, ki jih prinaša duša iz inkarnacij
oziroma prejšnjih utelešenj. Sprošča občutke ujetosti in obvladanosti. Pomaga pri zdravljenju
izkušenj iz preteklih ţivljenj, ko smo bili zapornik ali v izredni nevarnosti ali mentalno ali
čustveno nadzorovani. Neţno raztaplja jezo in blaţi strah ter ustvarja notranjo varnost. Ta
kristal ima močne mentalne povezave. Odpira um in počisti negativne miselne vzorce, tako da
lahko um deluje bolj jasno. Spodbuja domiselnost in ţeljo po odkrivanju in povezavi
odkritega z ustvarjalnostjo.
IOLIT
Iolit je kamen vizije. Aktivira tretje oko in omogoča vizualizacijo in intuitiven vpogled, ko so
vse čakre v poravnavi. Spodbuja povezavo z notranjim vedenjem. Uporablja se pri šamanskih
obredih in pomaga pri potovanjih iz telesa. V stiku z avričnim poljem oddaja električni naboj,
ki ponovno energirtizira biopolje in poravna subtilna telesa.
Pomaga pri razumevanju in sproščanju vzrokov odvisnosti ter nam pomaga, da izrazimo svoj
pravi jaz, osvobojeni od pričakovanj ljudi okoli nas. Iolit počisti miselne oblike.
Ta kamen razreši razdor v odnosih. Spodbuja prevzemanje odgovornosti za sebe, premaga
lahko soodvisnost v okviru partnerstva.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
JANTAR
Jantar je drevesna smola, ki se je strdila in je postala fosilizirana. Ima močno povezavo z
zemljo in je ozemljitveni kamen pri višjih energijah. Je močen zdravilec ter čistilno sredstvo,
ki vleče bolezen iz telesa in spodbuja revitalizacijo tkiv. Prav tako čisti okolje in čakre. Vsrka
negativne energije in jih spreminja v pozitivne sile, ki spodbujajo telo, da se zaceli. Jantar je
močen zaščitnik, ki nas vsak dan povezuje z višjo duhovno realnostjo.
Prinaša stabilnost v ţivljenje in motivira, tako da povezuje ţelje s gonilno silo, ki nam jih
omogoča doseči. Njegove tople energije se pretvorijo v sončno, spontano razpoloţenje, ki
vseeno spoštuje tradicijo. Pomaga lahko obvladovati samomorilne ali depresivne teţnje.
Jantar spodbuja razum, čisti depresijo, spodbuja pozitivno duševno stanje in ustvarjalno samoizraţanje. Prinaša ravnoteţje in potrpeţljivost ter spodbuja sprejemanje odločitev. Pomaga
nam izboljšati spomin. Njegova fleksibilnost raztopi nasprotja. Spodbuja mir, altruizem,
razvija zaupanje in prinaša modrost.
JASPIS
Jaspis je znan kot »vrhovni vzgojitelj«. Ohranja in podpira nas v času stresa, prinaša mir in
celovitost. Uporablja se pri zdravljenju, zdruţuje vse vidike našega ţivljenja. Opominja ljudi,
da pomagajo drug drugemu.
Jaspis usklajuje čakre. Uporablja se lahko za polaganje na čakre. Vsaka barva je primerna za
določeno čakro. Ta kamen omogoča šamanska potovanja in spominjanje sanj. Zagotavlja
zaščito, utrjuje energije in telo. Vsrkana negativno energijo in čisti ter usklajuje čakre in avro.
V ravnoteţju drţi jin in jang ter poravnava fizično, čustveno in duševno telo z eteričnim
področjem. Počisti elektromagnetno in onesnaţeno okolje, vključno s sevanjem in pomaga pri
opeklinah.
Jaspis nas dela odločne pri vsem prizadevanju. Prinaša pogum, da se odločno spopademo s
teţavami. Spodbuja poštenost do samega sebe. Podpira nas pri med potrebnih konfliktih.
Pomaga pri hitrem razmišljanju, spodbuja organizacijske sposobnosti in pomaga pretvarjati
ideje v dejanja.
Jaspis podaljšuje spolni uţitek. Pomaga pri dolgotrajni bolezni ali bolnišničnem zdravljenju in
krepitvi telesa.
KALCEDON
Kalcedon spodbuja bratstvo in dobro voljo ter krepi stabilnost skupin. Pomaga lahko pri
prenosu misli in telepatiji. Vsrkava negativne energije, nato jih oddaja, da se prepreči
nadaljnje posredovanje.
Kalcedon pripelje um, telo, čustva in duh v harmonijo.
Vliva občutek dobrodušnosti in velikodušnosti, odstranjuje sovraţnost in melanholijo
preoblikuje v veselje. Ublaţi dvom vase in omogoča konstruktivno notranjo refleksijo.
Ustvarja odprto in navdušeno osebnost. Vsrkava in oddaja negativne misli, čustva in slabe
sanje.
KALCIT
Kalcit je močen ojačevalnik in čistilec energije. Če ga postavimo v sobo, čisti negativne
energije iz okolja in povečuje našo energijo. Znotraj telesa odstrani zastajajoče energije.
Spekter barv očisti fizično in subtilna telesa. Kalcit pospešuje razvoj in rast. Ko se poveţe z
višjo zavestjo, omogoča odpiranje višji zavesti in psihične sposobnosti, kanaliziranje in izventelesne izkušnje. Pospešuje duhovni razvoj in omogoča duši da se spomni izkušenj, ko se vrne
v telo.
Kalcit povezuje čustva z razumom, ustvarja čustveno inteligenco. Ima pozitiven učinek na
ljudi, ki so izgubili upanje ali motivacijo. Premaguje lenobo in pomaga, da postanemo bolj
energični na vseh področjih. Pomirja um, uči dobre presoje in analize, spodbuja uvid in
spomin. Omogoča vedenje, katere informacije so pomembne in njihovo ohranjanje. Daje
sposobnost, da zamisli spremenimo v dejanja. Je uporaben pripomoček pri študiju.
Kalcit blaţi čustveni stres in ga zamenja z vedrino. Ta kamen stabilizira, povečuje zaupanje
vase in krepi sposobnost za premagovanje preprek. Polaganje kalcita ustrezne barve, čisti,
uravnoveša in energitizira vse čakre na subtilnih nivojih.
KAMENA STRELA ali GORSKI KRISTAL ali KREMEN
Kamena strela je zaradi svoje edinstvene spiralne kristalinske oblike najmočnejši ojačevalec
zdravljenja in energije na planetu. Najden je po vsem svetu. Vsrkava, zalaga, osvobaja in
uravnava energije in jih deblokira. Ko so akupunkturne igle prevlečene s tem kristalom, se
učinek poveča za deset odstotkov. Kirlianove kamere so pokazale, da se je tistim, ki so imeli v
roki gorski kristal, biomagnetno polje podvojilo. Izboljšuje testiranje mišic in ščiti pred
sevanjem. Proizvaja elektromagnetno polje in odpravlja statično elektriko.
Ta kristal deluje na vibracijski ravni in je uglašen na specifične energetske zahteve osebe, ki
potrebuje zdravljenje ali se loteva duhovnega dela. Dvigne energijo na najpopolnejšo moţno
raven in jo vrne na raven pred boleznijo. Čisti in krepi organe in subtilna telesa ter deluje kot
globok čistilec duše, tako da poveţe fizično dimenzijo z umom.
Energijo postavlja na najvišjo moţno raven. Vsebuje vse moţne barve in deluje na vseh
ravneh bivanja. Ker shranjujejo podatke, kot naravni računalniki, so ti kristali duhovna
knjiţica, ki čaka, da dostopimo do nje. V sebi ima sposobnost raztapljanja karmičnih semen.
Krepi psihične sposobnosti in nas uglasi za naš duhovni namen. Med meditacijo odpravlja
motnje in raztresenost. Kamena strela je najbolj učinkovit sprejemnik za programiranje.
Pomaga pri koncentraciji in odklene spomin. Je velik energijski rešitelj. Če konico kamene
strele pritrdimo na cev za gorivo v avtomobilu, zmanjšuje porabo goriva.
Konice imajo različne fasetne oblike, glede na to, kako hitro so nastajale. Te oblike imajo
globok pomen.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
KARNEOL
Karneol nas prizemljuje in sidra v sedanjost. Je stabilizacijski kamen z visoko energijo in je
odličen za ponovno vzpostavitev vitalnosti in motivacije. Spodbuja ustvarjalnost. Pomaga pri
dramskem izraţanju. Ima sposobnost, da očisti druge kamne.
Karneol omogoča sprejemanje ţivljenjskih ciklusov in odpravlja strah pred smrtjo. Daje
pogum, spodbuja pozitivne ţivljenjske izbire, razprši brezvoljnost ter nas motivira za uspeh v
poslih in drugih zadevah. Uporaben je za premagovanje zlorab vseh vrst. Pomaga nam, da
zaupamo v sebe in svoje zaznave. Potopi se v tisto, kar nas ţene. Premaga negativno
pogojevanje in spodbuja odločnost.
Ta kamen izboljšuje analitične sposobnosti in čisti zaznave. Odstranjuje zunanje misli v
meditaciji in uglašuje dnevne sanjače v vsakdanjo realnost. Izostri koncentracijo in odpravlja
miselno zaspanost. Je močen zaščitnik pred zavistjo, jezo in zamero, našo ali od drugih ljudi.
Pomirja jezo in preţene čustveno negativnost ter jo nadomesti z ljubeznijo do ţivljenja.
KIANIT ali DISTEN
Kianit je odličen za uglasitev in meditacijo. Je pomirjajoč in močen prevodnik ter ojačevalnik
visokofrekvenčnih energij, spodbuja psihične sposobnosti in intuicijo. S svojo sposobnostjo
oglaševanja kavzalnega nivoja, lahko ta kamen pomaga duhovni energiji, da se manifestira v
misli. Poveţe nas z duhovnimi vodniki in nas pripravlja za sočutje. S prizemljevanjem
duhovnih vibracij prinaša duhovno integriteto in zrelost. Omogoča pomnjenje sanj in
spodbuja zdravilne sanje. Koristen je za tiste, ki se pripravljajo na prehod skozi smrt.
Kianit takoj poravna čakre in subtilna telesa, čisti poti in meridiane. Obnavlja ţivljenjsko moč
(qi) fizičnega telesa in organov. Pri zdravljenju stabilizira biomagnetno polje po čiščenju in
preobrazbi.
Kianit nikoli ne potrebuje čiščenja.
Ta kristal nas spodbuja, da govorimo resnico, reţemo strahove in blokade. Odpira grleno
čakro, spodbuja samo-izraţanje in komunikacijo. Prebija pot skozi neznanje in nas odpira k
duhovni in psihološki resnici.
Kianit reţe skozi zmedo, odpravlja blokade, iluzije, jezo, razočaranje in strese. Povečuje
zmogljivost za logično in premočrtno misel, spodbuja višji um in povezuje s kauzalnim
nivojem.
Pomaga pri ločitvi od ideje slepe usode ali neizprosne karme. Kaţe vlogo, ki jo imamo sami
pri ustvarjanju vzrokov in ukrepe potrebne za uravnoteţenje preteklosti. Kianit omogoča
proces vstajenja, tako da pritegne svetlobno telo navzdol v fizično kraljestvo in poveţe višji
um z najvišjimi frekvencami.
KORDIERIT ali VODNI SAFIR ali VODNA AVRA
Vodni safir je umetno ustvarjen in ima intenzivno energijo. Odraţa alkemijski proces spajanja
zlata s čisto kameno strelo. Osvobaja nas omejitev in ustvarja prostor za novo. Ta kristal
zdravi, čisti in pomirja avro, sprošča vse strese in zdravi »luknje«. Nato aktivira čakre, še
posebej grleno, kjer spodbuja komunikacijo iz srca. Odstranjuje negativnosti iz subtilnih
energetskih teles in iz povezav duhovnega telesa z univerzalnimi energijami. Nato še aktivira
izraţanje dušne energije, ki izpolni naš najvišji potencial.
Vodni safir stimulira kanaliziranje, izraţanje lastnega jaza in poglobi duhovno uglasitev ter
komunikacijo. Je zaščitni kamen, ki varuje pred psihičnimi ali psihološkimi napadi. Podarja
globok mir med meditacijo. Če ga uporabljamo v povezavi z drugimi kristali, povečuje
njihove zdravilne lastnosti.
KRIZANTEMIN KAMEN
Krizantemin kamen nas neţno odnaša skozi čas, torej laţje potujemo skozi čas. Izţareva mir
in krepi zaupanje v vseh okoljih. Izţareva harmonijo, strnjuje spremembe pri ravnoteţju in
kaţe, kako sta lahko oba dela skupaj. Ta kamen pomaga, da uţivamo v sedanjem trenutku in
spodbuja, da zacvetimo. Navdihuje in veča odločnost ter prinaša uresničitve naših
prizadevanj. Uči nas, kako naj ostanemo preprosti, zabavni in nedolţni, ker to nam na
duhovni poti zagotavlja nagel samorazvoj. Krepi naš karakter, da premagamo fanatizem,
nevednost, omejenost, samo-pravičnost, ljubosumje in spodbuja k večji ljubezni do sveta, kar
posledično prinaša več ljubezni v naše ţivljenje.
Krizantemin kamen preprečuje površnost. V globino misli dodaja varovala proti raztresenosti.
Z tem kamnom nam je omogočeno videti večjo sliko, ki nam daje moţnost, da lahko opazimo
več podrobnosti. Ta kamen prinaša stabilnost in zaupanje, odpravlja zamere in sovraštvo.
KRIZOBERIL
Krizoberil je ena od oblik berila in je kamen novih začetkov. Prinaša sočutje in odpuščanje,
velikodušnost ter zaupanje. Aktiven je na področju trebušne in kronske čakre, saj vključuje
um v duhovno prizadevanje in odpira kronsko čakro. Na ta način povečuje duhovno in osebno
moč, odličen je za ustvarjalnost.
Ta kamen krepi lastno vrednost in osvobaja zastarele energijske vzorce. Pomaga nam videti
obe strani problema ali situacije. Uporablja se pri strateškem načrtovanju. Spodbuja
odpuščanja tistim, kateri so nam storili krivice.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
KRIZOKOLA ali HRIZOKOLA
Krizokola ohranja mir. Pomaga pri meditaciji in komunikaciji. Če ga postavimo, tam kjer smo
doma, bo črpal vse vrste negativnih energij. Pomaga nam lahko sprejemati vse situacije, ki se
nenehno spreminjajo, z vedrino, tako da prikliče veliko notranjo moč. Koristi pri odnosih, ki
so postali majavi, stabilizira in zdravi tako dom kot osebne vplive drug na drugega.
Ta kamen pomirja, čisti in ponovno da moč vsem čakram in jih usklajuje z boţanskim. Iz
trebušne čakre črpa negativna čustva, kot so krivda, in obrne uničujočo čustveno
programiranje. Srčno čakro zdravi bolečine in povečuje sposobnost za ljubezen. Grleni čakri
izboljšuje komunikacijo ter pomaga zaznati, kdaj molčati. Poloţen na tretje oko odpre
psihično vizijo.
Krizokola spodbuja samozavedanje in notranje ravnovesje, daje samozavest in občutljivost.
Povečuje osebno moč in navdih ustvarjalnosti. Premaguje fobije, črpa negativnost in daje
motivacijo tistim, ki je nimajo.
Zmanjša duševne napetosti in nam pomaga ohraniti trezno glavo. Spodbuja resnične zgodbe
in nepristranskosti. Blaţi krivdo in prinaša veselje.
KRIZOPRAS ali HRIZOPRAS
Krizopras daje občutek, da smo del boţanske celote. Povzroča globoko meditativno stanje. V
sebi ima moč, da spodbuja upanje in daje osebni vpogled. Izhaja iz nadarjenosti in spodbuja
ustvarjalnost. Spodbuja tudi zvestobo pri poslovnih in osebnih odnosih. Daje energijo srčni in
sakralni čakri ter prinaša univerzalno energijo v fizično telo.
Krizopras deluje pomirjujoče. Ustvarja odprtost za nove situacije. Pomaga pri iskanju po
sebičnih motivih iz preteklosti, ki so vplivali na razvoj. Poravnava naše ideje z našim
vedenjem. Omogoča nam premagovati nasilne ali impulzivne misli in dejanja. Našo pozornost
obrne na pozitivne dogodke. Nasprotuje mnenju, spodbuja sprejemanje sebe in drugih.
Uporaben je za odpuščanje in sočutje.
Stimulira tekoči govor in duševno spretnost. Preprečuje, da bi v jezi nepremišljeno govorili.
Dviguje zatirane in ponavljajoče se podobe, preprečuje nočne more, še posebej pri otrocih.
Prinaša občutek varnosti in zaupanja. Koristen je pri zdravljenju neodločnosti, podpira
neodvisnost in spodbuja obveze.
Krizopras ima veliko moč razstrupljanja. Mobilizira teţke kovine iz telesa ter spodbuja
delovanje jeter.
KRVAVI KAMEN ali HELIOTROP
Krvavi kamen odličen čistilec krvi in močen zdravilec. Domneva se, da ima mistične in
magične lastnosti, ter da nadzoruje vreme. Dana mu je moţnost, da premaga zlo, negativnosti
in neposredne duhovne energije. Povečuje intuicijo in kreativnost. Omogoča odlično
ozemljitev in zaščito, varuje pred nezaţelenimi vplivi. Spodbuja sanje in ima veliko moč
ponovnega oţivljanja.
Daje pogum in uči, kako se izogniti nevarnim situacijam. Omogoča strateški umik in
prilagodljivost. Spodbuja nesebičnost in idealizem. Pomaga pri priznanju zmede pred
preobrazbo. Kaţe nam, kako naj ravnamo v sedanjem trenutku.
Krvavi kamen pomirja duha, odpravlja zmedo in izboljšuje proces odločanja. Pri duševni
izčrpanosti lahko oţivi misli. Pomaga pri prilagajanju k novim okoliščinam.
Ta kamen pomaga pri prizemljevanju srčne energije. Zmanjšuje razdraţljivost, agresivnost in
nestrpnost. Pomaga nam, da vnesemo duhovnost v vsakdanje ţivljenje.
KUNZIT
Kunzit je izredno duhoven kamen z visoko vibracijo. Prebudi srčni center in brezpogojno
ljubezen, tako da proizvaja ljubeče misli in komunikacijo. Izţareva mir in nas poveţe z
univerzalno ljubeznijo. Omogoča globoko in osredotočeno meditativno stanje. Koristen je za
tiste, ki teţko vstopajo v meditacijo. Prav tako povečuje ustvarjalnost. Spodbuja poniţnost in
pripravljenost sluţiti.
Kunzit je zaščitni kamen, ki deluje na posameznika in na okolje. Ima moč, da razprši
negativnosti. Ščiti avro pred nezaţelenimi energijami, zagotavlja zaščitni ovoj okoli nje in
preţene iz nje privezane subjekte in miselne vplive. Daje sposobnosti, da smo samozadostni
celo v mnoţici. Krepi energijsko polje okoli telesa.
Spodbuja samo-izraţanje in omogoča svobodno izraţanje čustev. Odstranjuje ovire iz naše
poti in nam pomaga, da se prilagodimo pritisku ţivljenja. Pomaga lahko pri ozdravljenju
blokiranih spominov. Je koristen zdravilec za ljudi, ki so morali prehitro odrasti. Prinaša jim
izgubljeno zaupanje in nedolţnost. Spodbuja kvaliteto strpnosti do sebe in drugih. Pomaga pri
zmanjševanju stresa, povezanega s strahom.
Kunzit omogoča pogled v lastno notranjost. Dana nam je sposobnost odzivanja na
konstruktivno kritiko. V sebi ima moč zdruţevanja razuma, intuicije in navdiha.
Uporablja se lahko za čiščenje čustvenih ran, osvobajanje čustev in zdravljenje strtega srca, še
posebej tistih, ki so prenesene iz drugih ţivljenj. Čisti odpor in pomaga pri doseganju
kompromisov med osebnimi potrebami in potrebami drugih. Njegova sposobnost dvigovanja
razpoloţenja je uporabna pri depresijah, ki izhajajo iz čustvenih vzrokov. Je odličen za
lajšanje napadov panike.
Kunzit aktivira srčno čakro in jo usklajuje z grleno čakro in tretjim očesom.
Uporablja se lahko za blokiranje zemeljskih sevanj. Najbolj je učinkovit, če ga nosimo kot
obesek ali pa ga pritrdimo na mobilni telefon ali drugo elektromagnetno napravo.
LABRADORIT
Mavrični labradorit je zelo mističen in zaščitni kamen, ki prinaša luč. Vzbuja zavest in
povezuje z univerzalno energijo. Odbija neţelene energije iz avre in preprečuje uhajanje
energije. Predstavlja oviro prelivanju negativnih energij med zdravljenjem. Lahko nas popelje
v drugi svet ali v druga ţivljenja. Ima ezoterični značaj, saj omogoča uvajanje v skrivnosti.
Usklajuje fizično in eterično telo ter omogoča dostop k duhovnim namenom. Odpira zavest in
utemeljuje duhovne energije v fizično telo. Spodbuja intuicijo in psihična darila, vključno
umetnost »pravega trenutka«, prinaša na površje sporočila iz podzavesti in olajša njihovo
razumevanje.
Labradorit preţene strahove, negotovosti in psihične ostanke iz preteklih razočaranj, vključno
s tistimi izkušnjami iz preteklih ţivljenj. Krepi vero v sebe in zaupanje v vesolje. Odstrani
načrte drugih ljudi, vključno miselne oblike, ki so priključene v avro.
Pomirja preveč aktivno energijo uma in domišljije, ki prinaša navzgor nove ideje. Analiza in
razumevanje sta uravnovešena z notranjim pogledom. Labradorit prinaša opazovanje in
pogled v lastno notranjost. Strnjuje razumske misli z intuitivno modrostjo. Je odličen
preganjalec iluzij. Gre do korenin zadeve in prikazuje resnični namen za misli in dejanja. Ta
kamen prinaša navzgor potlačene spomine iz preteklosti.
Labradorit je uporaben prijatelj skozi spremembe, posreduje moč in vztrajnost. To je kamen
preobrazbe, ker pripravi telo in dušo na proces vnebovzetja.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
LAPIS LAZULI
Lapis lazuli odpira tretje oko in uravnoveša grleno čakro. Spodbuja razsvetljenje in povečuje
delo s sanjami in psihične sposobnosti. Omogoča duhovno potovanje in spodbuja osebne ter
duhovne moči. Hitro sprošča stres in prinaša globoki mir. Daje veliko vedrino in ima ključen
pomen za doseganje duhovnosti.
Lapis lazuli je zaščitni kamen, ki omogoča stike z duhovnimi skrbniki. Prepozna psihični
napad, ga zaustavi, in vrne energijo nazaj k izvoru napada. Uči o moči govorjene besede in
lahko prepreči prekletstva ali bolezni, ki so nastale, ker v preteklost nismo spregovorili.
Ta kamen harmonizira fizično, čustveno, duševno in duhovno raven. Neravnovesje med temi
ravnmi lahko povzroči depresijo, bolezni in pomanjkanje smisla. Ko so ravni uravnovešene,
prinaša harmonija globoko notranje samo-spoznanje.
Lapis lazuli spodbuja, da prevzamemo nadzor nad svojim ţivljenjem. Razkriva notranjo
resnico, spodbuja samozavedanje, omogoča samo-izraţanje brez zadrţevanja ali ogroţanja.
Če zatrta jeza povzroča teţave v grlu ali v komunikaciji, jih lapis lazuli sprosti. Ta kamen
osebnosti prinaša kvalitete poštenosti, sočutja in pravičnosti.
Lapis lazuli je močen miselni ojačevalnik. Spodbuja višje sposobnosti uma, prinaša stvarnost
in jasnost. Spodbuja ustvarjalnost skozi uglasitev na vir. Pomaga nam, da se soočimo z
resnico, kjer koli smo jo ţe našli, in sprejmemo tisto, kar smo se naučili. Pomaga pri izraţanju
našega mnenja in harmonizira konflikte. Uči vrednosti aktivnega poslušanja.
Povezuje odnose v ljubezni in prijateljstvu. Pomaga pri izraţanju občutkov in čustev. Raztopi
mučeništvo, krutost in trpljenje.
LARIMAR ali DELFINOV KAMEN ali MODRI PEKTOLIT
Larimar je duhovni kamen, ki je odprt za nove dimenzije ter spodbuja razvoj zemlje. Izţareva
ljubezen in mir ter spodbuja notranji mir. Pomaga pri doseganju globokega meditativnega
stanja. Naravno dviguje zavest ter harmonizira telo in dušo do novih vibracij. Omogoča
razrešitev laţnih mej, ki omejujejo duhovni jaz ter vodi dušo na njeno pravo pot v ţivljenju.
Pospešuje angelski stik in komunikacijo z drugimi svetovi. Je odličen kamen za tiste, ki iščejo
dušnega prijatelja, in pospešuje celjenje razmerij iz prejšnjih ţivljenj ali srčne travme.
Larimar odstrani blokade, ki smo si jih sami naloţili in omejitve. Raztaplja samo-sabotaţno
obnašanje, še posebej nagnjenost k mučeništvu, ter pomaga pri nadzoru ţivljenja. Koristen je
pri lajšanju krivde in odstranjevanju strahov. Ko se gibljemo skozi stresno obdobje in
neizogibne spremembe, omogoča izziv, ki ga moramo izpolnjevati z ravnodušnostjo.
Ta kamen prinaša vedrino in jasnost ter konstruktivne misli. Spodbuja ustvarjalnost in
spodbuja, da »hodimo s tokom«.
Prinaša umirjenost in ravnovesje. Je zdravilo za čustvene skrajnosti in izboljša dvo-značajne
motnje. Zdravi poškodbe srca in nas ponovno poveţe z naravno igrivostjo in veselo otroško
energijo.
Larimar je zemeljski zdravilni kamen, ki nas poveţe z energijo boginje zemlje, pomaga
ţenskam, da jih ponovno uskladi z njihovo prirojeno ţenskostjo in obnovi njihovo povezavo z
naravo. Poloţen na zemljo, preprečuje neravnovesje zemeljskih energij in zemeljskega
sevanja.
LEPIDOLIT
Lepidolit počisti elektromagnetno onesnaţenje. Lahko ga poloţimo na računalnik, da vsrka
njegovo sevanje. Ta kamen vztraja, da se uporablja za najvišje dobro. Počisti negativnosti,
aktivira in odpre grleno, srčno in kronsko čakro ter tretje oko. Čisti blokade in prinaša
kozmično zavest. Pomaga pri šamanskih ali duhovnih potovanjih ter daje dostop do akaških
zapisov. Uglašuje nas na misli in občutke iz drugih ţivljenj, ki ustvarjajo blokade v našem
sedanjem ţivljenju. Lahko nas odpelje naprej v prihodnost.
Zelo je uporaben pri zmanjševanju stresa in depresije. Ustavlja preganjalne misli, lajša
malodušje in premaguje nespečnost. Kadar vsebuje litij, pomaga pri utrditvi nihanja
razpoloţenja in dvo-značajskih motenj. Odličen je za premagovanje vseh vrst čustvenih ali
duševnih odvisnosti. Podpira nas pri osvobajanju iz zasvojenosti in teţav vseh vrst, vključno z
anoreksijo. Je »kamen prehoda«, osvobaja in preureja stare psihološke in vedenjske vzorce, ki
povzročajo spremembe. Spodbuja neodvisnost in doseganje ciljev, brez zunanje pomoči.
Spodbuja razum in analitične sposobnosti. S svojo močjo stvarnosti in koncentracijo, pomaga
pri hitrejšem sprejemanju odločitev. Osredotoča nas na tisto, kar je pomembno. Izloča tuje
motnje.
Lepidolit omogoča, da stojimo v svojem prostoru, brez vpliva drugih. Ta kamen blaţi motnje
spanja in čustveni stres. Prinaša globoko čustveno zdravljenje.
MAČJE OKO
Kamen mačje oko ima čarobne lastnosti. Pomaga pri ozemljitvi, vendar spodbuja intuicijo.
Odpravlja negativne energije iz avre in nudi zaščito. Prinaša zaupanje, veselje, vedrino in
veliko sreče. Zdravi očesne bolezni in izboljšuje nočni vid. Lajša glavobole in bolečine na
obrazu. Nosi se na desni strani telesa.
MAGNEZIT
Magnezit prinaša globok mir za meditacijo in sprostitev. Poloţen na tretje oko, povečuje
vizualizacijo in predstavo podob. Odpira srčno čakro in spodbuja iskreno ljubezen, tudi
ljubezen do sebe, kar je potrebno, preden lahko sprejmemo ljubezen drugih ljudi.
Lahko nam omogoča udejanjati brezpogojno ljubezen v situacijah, kjer so odnosi z drugimi
teţavni, zaradi njihovega vedenja ali zasvojenosti. Pomaga nam, da se počutimo osrediščeni,
da mirno stojimo ob strani in dovolimo drugi osebi to, kar je, brez da bi zahtevali, da se
spremeni in brez da bi njihove teţave vplivale na nas. Moţganom podobna oblika magnezita
ima močan vpliv na um. Harmonizira obe polobli, spodbuja ideje in njihovo uporabo.
Magnezit prinaša pomirjujoč učinek na čustva, spodbuja strpnost pri čustvenem stresu.
Podpira ljudi, ki so ţivčni in prestrašeni ter jim pomaga premagati razdraţljivost in nestrpnost.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
MAGNETIT
Magnetit je magneten in ima močne pozitivne-negativne polarnosti. Lahko se uporablja pri
magnetni terapiji, ko delamo na biomagnetnem področju lastnega telesa, in meridianih.
Omogoča zdravljenje planeta zemlje. Deluje kot ozemljitveni kamen. Izkušeni zdravilci ga
uporabljajo pri preusmerjanju, z njegovo pomočjo obračajo v preteklost energetske tokove v
telesu ali zemlji.
Ta kamen privlači in odbija, energitizira in pomirja. Včasih se telo teţko samo pozdravi, v
tem primeru ima meridian preveč energije. Če je organ ali meridian pretirano dejaven, potem
bo magnetit miril s svojim negativnim nabojem. Če je počasen, ga bo magnetit aktiviral s
svojim pozitivnim nabojem. Zelo je koristen pri športnih poškodbah, saj lajša bolečine v
mišicah.
Magnetit začasno usklajuje čakre ter meridiane subtilnih in eteričnih teles. Povezuje korensko
čakro in zemeljske čakre z negujočimi energijami zemlje, ki ohranjajo ţivljenjsko moč in
vitalnost fizičnega telesa. Uporablja se ga kot pripomoček pri telepatiji, meditaciji in
vizualizaciji. Zagotavlja uravnoteţen pogled in zaupanje v svojo intuicijo.
Njegova magnetičnost privablja ljubezen, predanost in lojalnost.
Uporablja se lahko za ublaţitev negativnih čustev, kot so strah, jeza, ţalost in prevelika
navezanost. Prinaša pozitivne lastnosti, kot so vztrajnost in vzdrţljivost. Pokaţe, kako se
odstraniti iz škodljivih poloţajev in spodbuja stvarnost. Ta kamen uravnoveša razum in
čustva, da prinese notranjo trdnost.
MALAHIT
Malahit je močen kamen in zaradi tega se mora z njim ravnati previdno. Najbolje ga je
uporabiti pod nadzorom usposobljenega terapevta s kristali. Je strupen in ga je treba
uporabljati le v polirani obliki. Preprečiti moramo vdihovanje prahu. Eliksir se uporablja
samo zunanje. Lahko pa ga naredimo neposredno, tako da poloţimo kamen v stekleno
posodo, ki jo postavimo v izvirsko vodo. Na-ta način se kamen ne dotika vode.
Malahit poveča tako pozitivne kot negativne energije. Utemeljuje duhovne energije na
planetu. Nekateri ljudje menijo, da se še vedno razvija in da je eden izmed najbolj pomembnih
zdravilnih kamnov novega tisočletja.
Je pomemben zaščitni kamen. Vsrkava negativne energije. Onesnaţenost z lahkoto pobira iz
atmosfere in iz telesa. Očistiti ga moramo pred in po uporabi s postavitvijo na grozd gorskega
kristala in na sonce (ne uporabljamo soli, ker lahko škodi površini).
Malahit vpija plutonijevo onesnaţevanje, varuje pred sevanjem vseh vrst. Namestili naj bi ga
v dom vsakogar, ki ţivi v bliţini jedrskih ali naravnih virov sevanja. Prav tako počisti
elektromagnetno onesnaţenje in zdravi energijo zemlje. Ima močno povezavo z naravo in z
devinskimi energijami.
Ta kamen čisti in aktivira čakre in nas uglašuje za duhovno vodstvo. Poloţen na tretje oko,
aktivira vizualizacijo in psihične vizije. Na srčnem področju prinaša ravnoteţje in harmonijo.
Odpira srce k brezpogojni ljubezni.
Lahko se uporablja pri prerokovanju in za dostopanje do drugih svetov, notranjih ali zunanjih.
Potovanje skozi njegove zavite vzorce, sprošča um in stimulira slike. Pomaga lahko pri
sprejemanju spoznanj iz podzavesti ali sporočil iz prihodnosti.
Malahit je kamen preobrazbe. Z njegovo pomočjo ţivimo ţivljenje bolj intenzivno. Ta kamen
spodbuja tveganje in spremembe, je kamen pustolovščin. Neusmiljeno nam kaţe, kaj blokira
našo duhovno rast. Malahit vleče ven globoka čustva in psihosomatske vzroke, prekine
nezaţelene odnose in zastarele vzorce. Uči nas, kako prevzeti odgovornost za svoja dejanja,
misli in občutke. Osvobaja zavore in spodbuja izraţanje občutkov. Razvija sočutje do drugih
ljudi. Pokaţe nam, kako bi se počutili na njihovem mestu. Blaţi plašnost in podpira
prijateljstva. Koristen je pri psiho-spolnih teţavah, še posebej, ko so bile te povzročene pri
travmatičnih spolnih izkušnjah iz preteklih ţivljenj.
Malahit gre do jedra problema, krepi intuicijo in vpogled. Pomaga ublaţiti duševne motnje,
vključno s psihičnimi boleznimi. Krepi sposobnost za vsrkanje in obdelavo informacij. Naredi
nas bolj pazljive, pomaga nam pri razumevanju teţkih pojmov.
Poloţen na trebušno čakro, omogoča globoko čustveno zdravljenje. Sprošča negativne
izkušnje in stare travme, prinaša zatrta čustva na površje in obnavlja sposobnosti za globoko
dihanje. Na tej točki uravnoveša srčno in trebušno čakro in odkriva vpoglede. Na čustveni
ravni intenzivira razpoloţenja, vendar se le-ta hitro spremenijo. Uporablja se pri notranjih
raziskovanjih. Spodbuja sanje in oţivi spomine. Včasih je potrebno, da pri zdravljenju in
transformaciji malahit podpremo z drugimi kamni.
MERLINIT
Merlinit je čaroben kamen, ki vsebuje zapise o sestavi znanja šamanov, alkimistov,
čarovniških svečenikov in drugih magijev. Njegova dvojna barva spaja duhovne in zemeljske
vibracije in omogoča dostop do duhovnih in šamanskih kraljestev. Ta kamen podpira
šamanske prakse in magične rituale. Olajša branje zapisov akaše, omogoča potovanje v
pretekla ali prihodnja ţivljenja, da bi dobili vpogled, kako naj ţivimo v prihodnosti. Merlinit
lahko prinese čarobnost v naše ţivljenje.
MESEČEV KAMEN
Mesečev kamen je »kamen novih začetkov«. Močno je povezan z luno in intuicijo. Kot luna,
ta kamen odbija in nas spominja, da, kot se luna zbuja in pojema, tako je vse del iz ciklusa
sprememb. Njegov najmočnejši učinek je, da umirja čustva.
Zavestno in nezavedno spodbuja intuicijo in empatijo. Spodbuja lahko razumljiva sanjanja, še
posebej v času polne lune.
Tradicionalno se uporablja za izboljšanje psihičnih sposobnosti in za razvoj jasnovidnosti.
Lahko ga nosimo kot obesek. Na-ta način nas spodbuja, da sprejemamo naše psihične darove.
Mesečev kamen pomirja preveliko delovanje do poloţajev in čustvenih sproţilcev. Napolnjen
je s sprejemljivimi, pasivnimi ţenskimi energijami. Dela ravnoteţje med moškimi in ţenskimi
energijami ter pomaga moškim, ki ţelijo priti v stik s svojo ţensko stranjo. Je popolni
protistrup za pretirane mačo moške ali preveč agresivne ţenske.
Ta kamen odpira um pri nenadnih in nespametnih nagibih in časovni uskladitvi. Ima skrb do
odhajajočih, da ne povzročamo iluzij kot odgovor na ţeleno stanje.
Mesečev kamen pomirja čustveno nestabilnost in stres ter stabilizira čustva. Izboljšuje
čustveno inteligenco. Poloţen na trebušno čakro, pritegne ven stara čustvena blebetanja, tako
da jih je mogoče razumeti in nato raztopiti. Zagotavlja globoko čustveno zdravljenje in zdravi
bolezni zgornjega prebavnega trakta, ki se nanašajo na čustveni stres.
Ta kamen močno vpliva na ţenski plodni ciklus in blaţi menstrualno povezane bolezni ter
napetosti. Povezan je z epifizo in dela ravnoteţje na hormonskem sistemu. Stabilizira tekočine
neravnovesja in prilagodi biološko uro. Koristen je v primeru šoka in se lahko uporablja za
umiritev preveč aktivnih otrok.
MOLDAVIT
Moldavit je kamen nove dobe. Govorijo, da je nezemeljskega izvora in da je nastal, ko je
velik meteorit udaril v Zemljo. Toploten vpliv preobrazbe okoliških skal ustvarja »posuto
polje«, ko doseţe uspešnost kristalov preko ogromnih površin. Moldavit je zlitje
zunajzemeljskih energij z materjo Zemljo. Je redek kamen. Najde se ga lahko vzdolţ bregov
reke Moldau in je malo verjetno, da bi ga odkrili še kje drugje na svetu. Kristal bo izumrl.
Uporablja se od časov kamene dobe. Takrat se je uporabljal za srečo in plodnost. Mnogi ljudje
verjamejo, da je prišel na pomoč v tranziciji Zemlje in zdravljenja ter, da je prišel čas za
pametno uporabo njegove energije. Močno lahko poveča učinek drugih kristalov, ki jih daje
na njihovo višjo vibracijo.
Prinaša nam komunikacijo z višjim jazom in z nezemljani. Moldavit ima svojo kozmično naddušo, ki nas lahko spravi v stik z vnebovzetimi mojstri in kozmičnimi kurirji. Če dvignemo ta
kamen k svetlobi in strmimo v spremembe njegove zavesti, nas popelje v najvišje duhovne
dimenzije ter pospešuje proces vnebovzetja. Potrebno je, da je ozemljen. Pustimo ga lahko
razporejenega zunaj na zemlji. Energije čiste kamene strele stabilizirajo njegove učinke.
Moldavit ima izredno visoke vibracije, ki odpirajo, počistijo blokade in uvrstijo čakre.
Vključuje boţanski načrt in pospešuje duhovno rast. Ozvoči kronsko čakro, da bi jo odprl za
prejemanje najvišjih duhovnih vodstev. Poloţen na grlo, komunicira interplanetarna sporočila,
zlasti glede stanja ekologije zemlje in njene potrebe po zdravljenju.
Ta kamen presega čas. Poloţen na tretje oko, nam lahko omogoča, da gremo naprej v
prihodnost ali nazaj v preteklost. Omogoča potovanja do drugih ţivljenj, če je to primerno.
Namesto, da gremo nazaj v preteklost, da podoţivljamo ţivljenje, razen, da ponovno
pridobimo duhovne modrosti, ali na potovanja v stanje pred utelešenjem k dostopu, Moldavit
nam pokaţe moţnosti v prihodnosti. Pod njegovim vplivom lahko gremo naprej v prihodnje
ţivljenje. Na ta način nam je omogočeno videti rezultate naših ukrepov, sprejetih v tem
ţivljenju, in če ţelimo izvedeti, kaj je za nas potrebno v tem ţivljenju, da bi preprečili
uničenje v prihodnosti.
Ta kamen je koristen za občutljive ljudi, ki teţko najdejo eksistenco v utelešanju na Zemlji in,
ki se ne morejo prilagoditi k trpljenju in globokim čustvom. Mnogi ljudje, kot so zvezdni
otroci, so prišli na pomoč Zemlji v času prehoda na novo vibracijo. Oni niso navajeni na teţke
energije Zemlje in zaradi tega teţko vključijo duhovno telo v fizično. Potrebujejo ozemljitev.
Moldavit se uporablja v povezavi z zemeljskimi kamni, kot sta hematit in dimni kremen.
Pomaga pri postopku. Poloţen na srce, lajša »domotoţje« tistim, katerih poreklo ni Zemlja.
Moldavit nima kristalne strukture in zato nas pelje na ono stran naših meja in mejnih linij.
Pomaga pri razvijanju odcepitve od posvetenosti, zemeljskih varnostnih vprašanj, kot so denar
in skrbi za prihodnost. Ponuja pregled razlogov za utelešenje in omogoča stik z našim
duhovnim namenom. Vključuje nas v to zemeljsko ţivljenje. Podpira lastnosti, kot so
empatija in sočutje.
Moldavit je nekonvencionalen in navdihujoč. Prinaša nepričakovano rešitev za naprej. Lahko
prebudi skrite spomine in omogoči dostop do duhovnih informacij preko razuma. Osvobodi
fiksne ideje in starinske sisteme prepričanj ter lahko nevtralizira hipnotične ukaze.
Sproţi lahko ogromen naval energije skozi telo. To ima močne metafizične učinke. »Prenaša«
informacije iz ezoteričnih evidenc ter da svetlobo organom, ki jih je nato potrebno obdelati in
napraviti zavestne. Ta postopek lahko traja nekaj časa, vendar pa proces pospešuje duhovno
rast in dviguje osebne vibracije.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
MUSKOVIT ali MICA
Muskovit je najpogostejša oblika mice. To je mističen kamen z močnim angelskim stikom, ki
spodbuja zavedanje višjega jaza. Uporablja se pri projiciranju. Ta kamen prividov nas
povezuje do najvišjih duhovnih sfer. Spodbuja srčno čakro, omogoča astralno potovanje,
odpira intuicijo in psihične vizije.
V sebi ima sposobnost, da omogoči priznavanje napak pri človeštvu in hkrati spodbuja
brezpogojno ljubezen ter sprejemanje. To je odsevni kamen, zrcali nazaj in nam omogoča, da
prepoznamo naš izstreljeni-del sebe, ki ga ne prepoznamo in zato si ga ogledamo »tam
zunaj«. Pomaga nam videti stvari, ki nam niso všeč, v drugih resničnih značilnostih, ki jih ne
moremo sprejeti v sebi. Muskovit potem pomaga pri povezovanju v celoto in preoblikovanju
teh kvalitet.
Lahko se uporablja na potresnih področjih, kjer neţno in varno lajša napetosti v zemlji. Prav
tako sprosti napetost v fizičnem telesu in usklajuje subtilna telesa in meridiane s fizičnim
telesom, kar povzroča ravnoteţje.
Muskovit razprši negotovosti, dvome v sebe in nerodnost. Koristen je za tiste, ki trpijo zaradi
zamenjave levo-desno. Odpravlja jezo in ţivčno napetost, da smo voljni na vseh ravneh
bivanja. Pomaga pri radostnem gledanju naprej v prihodnost in nazaj v preteklost, da cenimo
vse lekcije, ki smo se jih naučili. Omogoča nam, da se vidimo kot nas vidijo drugi. Pomaga
pri spreminjanju podobe predstavljene zunanjemu svetu. Podpira nas med raziskavo bolečih
čustev.
V veliko pomoč nam je pri reševanju problemov in spodbuja hitro izpoved. Omogoča jasno
izraţanje misli in čustev. Izboljša naš videz. Da lesk na lase in iskrico v oči. Pomaga telesu pri
doseganju svoje najbolj primerne teţe.
OBSIDIAN
Obsidian je ţareča lava, ki se je ohladila tako hitro, da ni imela časa, da kristalizira. To je
kamen brez meja ali omejitev. Deluje izredno hitro in z veliko močjo. Povečuje resnico,
zrcalne lastnosti so neusmiljene pri razkrivanju pomanjkljivosti, slabosti in blokad. Nič ni
mogoče skriti pred njim. Pokaţe, kako naj izboljšamo vse uničevalne in brezmočne pogoje,
primora nas, da rastemo in dajemo trdno podporo, medtem ko to delamo. Potrebuje skrbno
ravnanje in ga je najbolje uporabljati pod vodstvom usposobljenega terapevta, saj lahko
prinese negativna čustva in neprijetne nagle resnice na površje. Pod vodstvom usposobljenih,
imajo njegove katarzične lastnosti neprecenljive vrednosti. Zagotavlja globoko celjenje duše.
Pospeši lahko vračanje v pretekla ţivljenja, da se pozdravijo zagrenjena čustva ali travme, ki
smo jih prinesli v sedanjost.
Obsidian je močen zaščitni kamen, ki ščiti pred negativnostmi. Zagotavlja ozemljitveni kabel
iz korenske čakre v središče zemlje. Vsrka negativne energije iz okolja in nas krepi v času, ko
to potrebujemo. Koristen je za zelo občutljive ljudi. Blokira psihične napade in odstrani
negativne duhovne vplive.
Velik kos obsidiana je zelo učinkovit pri blokiranju zemeljskih stresov. Iz okolja srka
onesnaţenost. Njegova nagnjenost za eksplozijo resnice je v tem, da se odpremo govoriti
svoje mnenje. Mnogi ljudje najdejo svoje močne prepričljive učinke in zaradi tega naj raje
izberejo neţen kamen za to nalogo. Ta kamen je zelo koristen za terapevte in svetovalce, saj
ne le, da olajša pridobivanje jedra problema, temveč tudi briše stran in rezultat tega je, da se
sprostijo energije. Črni ali mahagoni obsidian sta bolj primerni vrsti za ta namen. Mahagoni je
neţnejši.
Na nek način lahko obsidian, ki ga poloţimo na posteljo ali pod vzglavnik, potegne duševni
stres in napetost. Na površje lahko prinese razloge za ta stres. Ti vzroki so torej primerjalni,
preden se lahko vrne mir. Problem rešuje trajno, ne pa z učinkom bledenja. Ene od neţnejših
oblik obsidiana sta apačeva solza ali sneţinka, ki bi bili najboljši za to. Obsidian je učinkovit
pri srkanju negativnih energije. Pomembno je, da ga po uporabi vedno čistimo pod tekočo
vodo.
Obsidian poţivlja namen duše. Odpravlja energijske blokade in sprošča napetost, ki vključuje
psihološko zaščito v celoto, da prinese duhovno popolnost. Sidra duha v telo. Ta kamen
spodbuja rast na vseh ravneh. Poziva k raziskovanju neznanega in odpira nova obzorja.
Prinaša jasnost uma in počisti zmedo ter skrči prepričanja. Dobro lahko stori tako, da povsem
razčisti, kaj se skriva za duševno stisko ali boleznijo. Ko je to očiščeno, širi zavest, da
vstopamo v svetove neznanega z zaupanjem in enostavnostjo.
Pomaga nam, da vemo, kako to uresničiti. Prinese nas iz oči v oči s svojo zaščitno stranjo in
nas uči, kako se naj vključimo. Ta kamen nam tudi pomaga, da prepoznamo vedenjske
vzorce, ki so sedaj zastareli. Raztopi čustvene blokade in starodavne travme, prinaša globino
in jasnost čustvom. Spodbuja lastnosti sočutja in moči.
ČRNI OBSIDIAN
Črni obsidian je zelo močen in ustvarjalen kamen. Utemeljuje dušo in duhovne sile v fizični
ravni, prinaša jih pod vodstvo zavestne volje in zaradi česar je moţno, da dokaţe duhovne
energije na zemlji. Z njegovo uporabo se poveča samonadzor.
Sile črnega obsidiana nas soočajo z našim edinim pravim jazom, pri čemer smo globoko v
podzavesti v postopku. Prinaša neravnovesje in zaščitne lastnosti k izgladitvi za osvoboditev.
Omogoči visoko razsvetlitev skritih dejavnikov. Poveča vse negativne energije, da bomo
lahko v celoti izkušeni in nato osvobojeni. Ta zdravilni učinek sega nazaj v pretekla ţivljenja
in lahko dela na prednikih in druţinski liniji. Črni obsidian kompostira preteklost in pripravi
plodno energijo za razvoj duše. Obrne prejšnja pooblastila zlorabe in obravnava vprašanja.
Daje nam moč poučevanja na vseh ravneh, ki smo jih pooblastili, in ne vladajo osebne moči,
temveč usmerjajo moč za dobro vseh.
Črni obsidian je varovalen. Odbija negativnosti in razprši neljubeče misli. Omogoča
sproščanje starih ljubezni in zagotavlja podporo med spremembo.
Uporablja se pri šamanskih obredih. Odstranjuje telesne motnje. Ima dar prerokovanja.
Kroglice črnega obsidiana dajejo moč meditaciji in so pripomoček pri razločitvi podob, ki
odkrivajo prihodnost ali skrivnosti iz preteklosti ali sedanjosti. Uporabljajo jih le tiste, ki se
lahko zavedajo postopka, kaj vidijo, in uporabljajo za najvišje dobro vseh. Čista kamena strela
pomaga utemeljiti in pojasniti, kaj je razodeto.
Pri zdravljenju, se da črni obsidian na popek in na ta način utemelji duhovno energijo v telo.
Poloţen na kratko na tretje oko naredi presek z duševnimi energijami in raztopi duševne
pogoje. Uporabljati ga je potrebno previdno, ker lahko pripravi skupaj razpršene energije in
spodbuja čustveno osvoboditev.
OBSIDIAN: SNEŢINKA
Poloţen na sakralno čakro, obsidian - sneţinka pomirja in blaţi. Postavlja nas v pravi okvir
misli, da smo dovzetni pred poudarkom naše pozornosti na zakoreninjene vzorce vedenja. To
nas uči, da vrednotimo napake, kot tudi uspehe.
To je kamen čistosti, ki zagotavlja ravnoteţje telesa, uma in duha. Pomaga nam prepoznati in
sprostiti »napačno razmišljanje« in zelo poudarjene duševne vzorce. Spodbuja hladnokrvnost
in notranjo centriranje. Z njegovo pomočjo, izolacija in osamljenost postaneta pooblaščena.
Obsidian – sneţinka pomaga pri predaji v meditacijo.
OKENIT
Okenit vsebuje mehko in kosmato energijo. Je kamen nove dobe. Ljudje imajo ţelijo, da bi ga
boţali, vendar drţi vlakna skupaj ali jih prelomi. Povezuje nas na višji jaz in podpira zavestno
manifestacijo naših energij na zemeljski ravni. Počisti ovire iz naše poti in spodbuja
vzdrţljivost, da končamo svoje ţivljenjske naloge.
Ta kristal nam pomaga, da se sprijaznimo s tem, da v utelešanju prinašamo naše pozornosti na
razloge za naše trenutne izkušnje. Okenit precizno bombardira karmične dolgove in
priloţnosti, ter nam pomaga, da rastemo. Ponuja nam pomoč pri razumevanju, kako karmična
preteklost proizvaja sedanjost in kako sedanjost ţeli ustvariti prihodnost. Pospeši globoko
karmično zdravljenje na vseh ravneh.
Uporablja se lahko za pripravljanje na usmerjanje. Čisti čakre in fizična ter subtilna telesa.
Zdruţuje njihove energije.
Ta kristal ima dvojni ukrep. Je kamen resnice. Postopoma vliva resnicoljubnost v nas in
druge, ter ščiti pred grobostmi, ki se lahko se pojavijo, ko drugi govorijo svojo resnico.
Pomaga nam, da sprejmemo z ljubeznijo ustno zasmehovanje drugih ljudi. Pokaţe, če obstaja
tukaj kakšna resnica, da jo sprejmemo.
Okenit prinaša globoko samo-odpuščanje. Spodbuja k zaključku karmičnih ciklov, gre nazaj v
pretekla ţivljenja, da si odpustimo za svoje napake in lajšamo karmične krivde. Uči nas, da
vse, kar je del ciklusa učenja duše in lekcije, zraslo iz tega znanja, da nič ne mora biti vedno
preneseno. Ko smo storili vse, kar lahko, lahko stopimo iz poloţaja, ne da bi se še nadaljnje
izpostavili karmičnemu dolgu.
Okenit omogoča spremembe v naši duševni postavitvi. Osvobaja nas starih vzorcev in prinaša
nova, bolj primerna prepričanja. Koristen je za vsakogar, ki trpi zaradi obzirnosti, zlasti če je
to povezano z zaobljubami k nedolţnosti v prejšnjem ţivljenju.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
ONIKS
Oniks daje moč. Zagotavlja podporo v teţkih ali nejasnih okoliščinah in v času velikega
duševnega ali telesnega stresa. Z večjo močjo centrira našo energijo in usklajenost, omogoča
dostop do višje smernice ter nas povezuje s celoto. Popelje nas lahko naprej, da z njegovo
sposobnostjo vidimo prihodnost. Dana nam je osebna moč. Omogoča nam, da postanemo
mojstri svoje usode. Ta kamen spodbuja moč, odločnost in vzdrţljivost. Pomaga pri
pridobivanju izkušenj, vsiljuje samozavest in nam pomaga, da smo umirjeni v naši okolici.
Oniks je skrivnosten kamen, ki pomaga pri ohranjanju svojih nasvetov. Govorijo, da prinaša
spomine na stvari, ki so se zgodile uporabniku. Lahko se uporablja za psihometrijo. Pove
zgodbo za tiste, ki so občutljivi na svoje vibracije.
Oniks je uporaben pri celjenju starih poškodb in fizičnih travm iz prejšnjih ţivljenj, ki
vplivajo na sedanje ţivljenje. Poloţimo kos oniksa na mesto prejšnje poškodbe, ki jemlje našo
pozornost, da se lahko nato sprosti preko dela telesa, vrne se nazaj v preteklost in pogleda v
drugi luči situacijo ter povzroči celjenje v sedanjem ţivljenju. Naredi se lahko tudi kristalna
terapija. Uporablja se lahko tudi za zdravljenje starih ţalosti in gorja.
Oniks priznava in vključuje dvojnost znotraj sebe. Sidra umikanje v bolj stabilen način
ţivljenja in na splošno deli samokontrolo. Je duševni tonik, ki blaţi veliko strahov in skrbi.
Prinaša neprecenljiv dar modrih odločitev.
Pomaga pri črpanju energij iz vesolja, ki so potrebne za zdravljenje ali druge namene. Dela
ravnoteţje med jin in jang energijami v telesu.
OPAL
Opal je neţen kamen z lepo vibracijo. Povečuje kozmično zavest in povzroča psihične ter
mistične vizije. Spodbuja izvirnost in dinamično ustvarjalnost. Pomaga pri dostopu in
izraţanju svojega pravega jaza. Vsrkava in odseva. Pobere misli in občutke, ki jih širi, in jih
vrne v vir. To je karmični kamen, ki nas uči, da tisto, kar smo dali ven pride tudi nazaj. Opal
je zaščitni kamen v tem, če se ga pravilno programira, da nas naredi neopazne oziroma
nevidne. Lahko se uporablja, ko se podajamo v nevarne kraje, in pri šamanskem delu, pri
katerem je potrebno kaj prikriti.
Ta kamen poveča lastnosti in značilnosti. Na površino prinaša vse, kar je za preoblikovat.
Krepi lastne vrednosti, pomaga nam, da razumemo svojo polno moţnost. Prinaša lahkotnost
in spontanost. Spodbuja zanimanje za umetnost.
Opal je bil vedno povezan z ljubeznijo, strastno ţeljo in erotiko. Je kamen zapeljivosti, ki
stopnjuje čustveno stanje in sprosti zavore. Deluje lahko kot čustveni stabilizator. Razprši
lahko energijo. Uporabnik ga mora dobro centrirati pred uporabo, da opal razišče ali povzroči
občutke, ali pa ima druge kamne v pripravljenost za pomoč pri povezovanju v celoto. Pokaţe
nam, kaj je naše čustveno stanje bilo v preteklosti, še posebej v drugih ţivljenjih, in nas uči,
kako prevzeti odgovornost za to, kako se počutimo. Spodbuja gašenje pozitivnih čustev.
Govorijo, da z nošnjo opala, nam le-ta prinaša vdanost, zvestobo in spontanost, lahko pa
povečuje nagnjenost k nestanovitnosti, kjer je ţe prisotna. Opal se lahko uporablja za
pošiljanje zdravljenja k zemeljski energiji področja, popravi izčrpanost, obnovi energetsko
moč in stabilizira omreţje.
PERIDOT ali KRIZOLIT ali OLIVIN
Peridot je zaščitni kamen za avro. Je močen čistilec. Sprošča in nevtralizira toksine na vseh
ravneh, čisti subtilna in fizična telesa, ter um. Odpira, čisti ter aktivira srčno in trebušno čakro
in osvobaja »staro prtljago«. Bremena, krivda ali obsesije se zbrišejo. Peridot nas uči, da smo
za to, da bi bili ljudje, ali preteklost, kontraproduktivni. Pokaţe nam, kako sami ločimo od
zunanjih vplivov in da vidimo svojo višjo energijo za vodenje.
Ta kamen sprošča negativne vzorce in stare vibracije, tako da je na voljo nova frekvenca. Če
smo storili psihološko delo, nam pomaga hitro napredovati. Ta vizionarski kristal nam
pomaga razumeti našo usodo in naš duhovni namen. Še posebej je koristen pri zdravilcih.
Blaţi ljubosumje, zamero, jezo in ogorčenje, in zmanjša stres. Krepi zaupanje in trditev brez
agresije. Motivira rast, pomaga, da bi dosegli potrebne spremembe. Pomaga pri iskanju nazaj
v preteklost, da bi našli darilo v svojih izkušnjah, ter pokaţe, kako si odpustiti. Spodbuja
psihološko jasnost in dobro počutje. Uglašen je za doseganje duhovne resnice in ureja cikle
ţivljenja.
Peridot izostri um in se odpre na novo raven zavesti. Preţene otrplost, poudari našo pozornost
na vse stvari, ki jih imamo zanemarjene zavedno ali nezavedno. Z njegovo pomočjo lahko
priznamo napake in naredimo korak naprej. Pomaga nam, da prevzamemo odgovornost za
svoje ţivljenje, še posebej, če mislimo, da je vse »nekdo drug kriv«. Vpliv peridota lahko
močno izboljša teţavne odnose.
PETALIT
Petalit je kamen nove dobe. Poznan je kot angelski kamen, saj krepi angelsko povezavo. Z
visoko, čisto vibracijo odpre kozmično zavest. Pomaga pri duhovnem čiščenju. Je zaščitni
kamen, ki poveča meditacijo in uglasitev. Popelje nas k zelo mirni in čisti duhovni dimenziji,
iz katere je mogoče ugotoviti vzroke in preobrazbo. To je še posebej koristno za predniško in
druţinsko zdravljenje, saj sega v čas pred nastankom disfunkcije.
Petalit je šamanski kamen. Zagotavlja varno okolje za duhovni stik ali za iskanje vizije.
Aktivira in daje energijo postopku, in včasih utemelji med duhovno dejavnostjo.
Ta kamen pomirja avro in odpre grleno in kronsko čakro, povezuje z visokimi duhovnimi
vibracijami. To nas premakne izven naše sedanje metafizične sposobnosti. Povezani smo na
višjo raven duhovne vednosti. Omogočeno nam je govoriti o tem, kaj vidimo v duhovni viziji.
Petalit se lahko uporablja za sproščanje negativne karme in čisti subjekte iz avre ali
mentalnega telesa. Vsakega posameznika v postopku poveţe z višjim jazom in nevtralizira
manipulacije na kateri koli ravni.
Petalit nenehno daje energijo in aktivira vse energijske centre v telesu, na vseh ravneh. Krepi
in daje energijo okolju, v katerem se znajde.
PREHNIT
Jasen prehnit je kamen brezpogojne ljubezni in je kristal, ki zdravi zdravilce. Povečuje
vizualizacijo postopka in povzroči globoko meditacijo, ki omogoči, da stopimo v stik z višjim
jazom. Ko meditiramo s tem kristalom, se poveţemo z energijo vesolja. Povedano je, da se
poveţemo z nadangelom Rafaelom in z drugimi duhovnimi in zunajzemeljskimi bitji. Prehnit
povečuje notranjo vedo. To je kamen, ki nam omogoča, da smo vedno pripravljeni, ni vaţno
za kaj. Prilagodi nas k boţanski energiji, povečuje prerokbe in nam pokaţe pot naprej za našo
duhovno rast.
Ta kristal tesni avrično polje v zaščitni ščit boţanske energije. Je koristen kamen za mreţenje
saj pomirja okolje, prinaša mir in zaščito. Odličen je, da ga postavimo v vrt, kjer nam bo
pomagal, da bo naš dom zdravilno svetišče za nas. Uči nas, kako biti v soţitju z naravo in
elementarnimi silami, oţivlja in obnavlja našo okolico.
Prehnit je dober feng shui kamen in je koristen za »izklapljanje«, pomaga nam, da spustimo
imetje, ki ga več ne potrebujemo, in organizira, kaj bomo obdrţali na primeren način. Pomaga
tistim, ki kopičijo posesti ali ljubezen, zaradi notranjega pomanjkanja. Iz prejšnjih ţivljenj
lahko prihajajo izkušnje pomanjkanja in revščine ali pomanjkanja ljubezni. S pomočjo
prehnita je zaupanje v vesolje obnovljeno in duša spet verjame v boţanske manifestacije.
Ta kamen blaţi nočne more, fobije in globoki strah ter odkriva in zdravi bolezni, ki jih
ustvarjamo. Koristen je za hiperaktivne otroke in karmične vzroke, ki so podrejeni
okoliščinam.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
PIROLUZIT
Piroluzit ima sposobnost za preoblikovanje in prestrukturiranje energije. Najbolj je koristen,
če ga zavestno usmerjamo. Na ta način lahko prestrukturiramo ţivljenje. Ta kamen zdravi
energične motnje in preobraţa bolezni v fizična, čustvena in duševna telesa.
Zelo je koristen, če je poloţen v naše neposredno okolje ali prostor za meditacijo. Odbija
negativne energije in odpravlja psihične motnje, iz katerega koli vira, krepi avro v postopku.
Lahko prepreči nepotrebni duševni vpliv od nekoga z močnimi mislimi. Raztopi čustvene
manipulacije in zagotavlja oviro za pozornost tistih, ki ţivijo v niţjih astralnih svetovih.
Če imamo občutek, da se v prisotnosti nekoga počutimo v oblasti, s posebnim delom, na
katero ne pristanemo, imejmo kos piroluzita vedno poleg sebe. To bo omogočilo, da ostanemo
zvesti svojim lastnim prepričanjem. Zaradi svoje občutljive sestave, nekaterim piroluzit ni
primeren za nošenje ali hranjenje, vendar pa je mogoče ugotoviti, kadar se zahtevajo njegove
zaščitne energije.
Ta kamen spodbuja zaupanje, optimizem in odločnost. Vztraja, da pride do dna teţavam, in
ponuja način preobrazbe. Daje lahko podporo med globokim čustvenim zdravljenjem,
vključno z delom prejšnjih ţivljenj. Sprošča čustvene bolezni in blokade v čustvenem telesu.
Piroluzit ima moč, da dela spremembe in stabilizira odnose. Pomaga lahko pri pretvarjanju
negativnih pričakovanj v pozitivne.
ŢELEZOV PIRIT
Ţelezov pirit je odličen energetski ščit. Blokira negativno energijo in onesnaţevanje na vseh
ravneh, vključno z nalezljivimi boleznimi. Nošen okoli vratu, varuje vsa subtilna in fizična
telesa. Odvrača škode in nevarnosti.
Ţelezov pirit je zelo pozitiven kamen. Premaga lenost in občutek manjvrednosti. Omogoča
zaupanje v sposobnosti in potencial ter spodbuja pretok idej. Kos ţelezovega pirita, poloţen
na mizo, daje energijo območju okoli njega. Pomaga pri načrtovanju velikih poslovnih
konceptov. Uči, kako videti zadaj fasade, kaj je, in spodbuja diplomacijo.
Ta kamen lajša tesnobo in frustracije ter povečuje lastno vrednost in zaupanje. Koristen je za
moške, ki se počutijo manjvredne, saj krepi zaupanje v sebe in svojo moškost, vendar je lahko
preveč močen za »mačo« moške, začetek agresije. Pomaga ţenskam pri premagovanju
sluţabništva in kompleksa manjvrednosti.
Pospeši duševno dejavnost. Povečuje pretok krvi v moţgane. Izboljšuje spomin. Kubični pirit
posebno širi in sestavi duševne sposobnosti, uravnoteţi nagon z intuicijo ter ustvarjalnost z
analizo.
Ţelezov pirit je koristen je pri melanholiji in globokem obupu.
Poveča energijo in premaga utrujenost. Blokira uhajanje energije iz fizičnega telesa in avre.
Poveča dotok kisika v kri in krepi ţilni sistem. Prinaša vzor za odlično zdravje in dobro
počutje. Na področju zdravljenja zelo hitro deluje. Išče vzrok za bolezen, ki ga je treba
preučiti. Še posebej je koristen za pridobivanje vzrokov karmičnih in psihosomatskih bolezni.
RIOLIT
Riolit vname potencial in ustvarjalnost duše. Omogoča spremembo brez njene izvršitve.
Pomaga pri izpolnjevanju iskanj in omogoča znanje iz dušne ravni. Lahko omogoča dostop do
karmičnih modrosti. Krepi dušo, telo in duha. Izjemno je koristen pri raziskovanju celotnega
obsega sebe.
Ta kamen omogoča globoko stanje meditacije, v notranjih in zunanjih potovanjih, ki jih je
mogoče napraviti.
Koristen je za zdravljenje prejšnjih ţivljenj. Obdeluje preteklost in jo zdruţuje s sedanjostjo.
Prinaša stvari za odločitev, ne glede kje je vir teţav. Spodbuja premik naprej. Je odličen
kamen, ki nam je določen v sedanjem trenutku in ne ozirajmo se nazaj v preteklost.
Krepi samozavest in lastne vrednosti. Daje seanse samospoštovanja in sprejemanja našega
pravega jaza.
Daje moč za mirno reševanje zahtevnih okoliščin ţivljenja in prinaša zavedanje lastne moči.
Riolit ima učinek uravnoteţenja. Neţno olajšanje čustvene osvoboditve, kjer je to primerno.
RODONIT
Rodonit dela ravnoteţje na čustvenem področju. Neguje ljubezen in spodbuja bratstvo
človeštva. Ima sposobnost, da pokaţe obe strani vprašanja. Ta kamen spodbuja, čisti ter
aktivira srčno čakro. Dela ravnovesje med jin in jang ter pomaga pri doseganju enega
največjega potenciala. Povedano je, da poveča učinek mantre, ki temelji meditacijo ter
usklajuje dušo bolj na vibracije.
Zdravi čustveni šok in paniko, daje podporno energijo za dušo med postopkom. Zelo je
koristen v primerih čustvenega samouničenja, neodločnosti in zlorab. Odpravlja čustvene rane
in brazgotine iz preteklosti ter prinaša na površje za pretvorbo boleča čustva, kot so
zagrenjene zamere ali jeza. Ta kamen ima močne resonance z odpuščanjem in pomaga pri
spravi po dolgotrajni bolečini in zlorabi. Uporablja se lahko pri zdravljenju reševanja
izdajstva in opustitve v prejšnjem ţivljenju. S svojo sposobnostjo za spodbujanje nesebične
ljubezni do sebe in odpuščanje, nam pomaga v primerih, ko krivimo partnerja zato, kar je
resnično znotraj nas.
Ţalitve obrne nazaj in s tem prepreči povračilen ukrep. Priznava, da je maščevanje samodestruktivno in spodbuja, da ostanemo mirni v nevarnosti ali vznemirjenih situacijah.
Rodonit dela ravnoteţje in vključuje fizične in psihične energije. Gradi zaupanje in blaţi
zmedo.
RODOKROZIT ali RODOHROZIT
Rodokrozit predstavlja nesebično ljubezen in sočutje. Širi zavest in povezuje materialno z
duhovno energijo. Ta kamen da dinamičen in pozitiven odnos.
Rodokrozit je odličen kamen za srce in odnose, predvsem za ljudi, ki se čutijo neljubljene. To
je kamen enake odličnosti za zdravljenje spolne zlorabe. Privablja dušne prijatelje, vendar ti
ne smejo biti blaţene izkušnje si upajo. Dušni prijatelji so ljudje, ki nam pomagajo, da se
naučimo naših izkušenj v ţivljenju, in čeprav to ni vedno prijetno, je za naše višje dobro. Ta
kamen uči srce, da se prilagodi bolečim čustvom brez izključitve, in odstrani zanikanje.
Počisti trebušno in korensko čakro. Neţno prinaša boleča in potlačena čustva na površje, to
nam omogoča, da si priznamo in nato odvajamo skozi čustveno sprostitev. Rodokrozit nato
pomaga, da ugotovimo tekoče vzorce in prikaţe namen za izkušnje. To je kamen, ki vztraja,
da si priznamo resnico o sebi in drugih ljudi, brez izgovorov ali utaj, vendar z ljubeznijo
zavesti.
Rodokrozit je uporaben za diagnozo na psihološki ravni. Ljudje, ki imajo odpore do kamna,
zatirajo nekaj v sebi, kar ne ţelijo videti. Poziva nas, da se soočimo z nespametnimi strahovi
in paranojo. Razodeva čustva, ki so nas učila verjeti in so nesprejemljiva in naravna. Nato
vidimo stvari manj negativne. Ta kamen izboljšuje lastne vrednosti in pomirja čustveni stres.
Rodokrozit nas duševno poţivi. Spodbuja pozitiven odnos in povečuje sanje in ustvarjalnost.
Ta kamen nas povezuje z višjim umom in nam pomaga, da vključujemo nove informacije.
Spodbuja spontano izraţanje čustev, vključno s strastnimi in erotičnimi pozivi. To dviguje
depresivno razpoloţenje in prinaša lahkotnost v ţivljenje.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
ROŢNATI KREMEN ali ROŢEVEC
Roţnati kremen je kamen brezpogojne ljubezni in neskončnega miru. Najbolj pomemben je za
srce in srčno čakro, poučuje bistvo ljubezni. Očisti in odpre srce na vseh ravneh. Prinaša
globoko notranje zdravljenje in ljubezen do sebe. Umirja, pomirja in je odličen za uporabo pri
travmah ali krizah.
Če ţelimo, da bi pritegnili ljubezen, je dobro, da večkrat pogledamo v romantični roţnati
kremen. Poloţen na našo posteljo ali v kot odnosov v našem domu, je učinkovit pri
oblikovanju ljubezni in odnosov do nas. V obstoječih razmerjih, se bo vrnilo zaupanje in
harmonija. Ta kamen spodbuja brezpogojno ljubezen.
Roţnati kremen neţno črpa stran negativne energije in jih zamenja z ljubezenskimi
vibracijami. Krepi empatije in občutljivosti ter pomaga pri sprejemanju potrebnih sprememb.
Je odličen kamen pri krizah srednjih let. Povečuje pozitivne afirmacije. Spomni nas na naš
namen. Pospešuje dovzetnost za lepoto vseh vrst.
Ta kamen je najboljši zdravilec. Sprošča neizraţena čustva in srčno bolečino. Blaţi notranje
bolečine in zdravi odvzem. Če še nikoli nismo prejeli ljubezni, roţnati kremen odpre naše
srce, tako da postanemo dovzetni. Če smo ljubili in izgubili, je udobje naše ţalosti. Uči nas,
kako ljubiti sebe, to ima ključni pomen, če si mislimo, da smo nedopadljivi. Ker ne moremo
sprejeti ljubezen od drugih, niti jih imamo, razen samega sebe. Ta kamen spodbuja samoodpuščanje in sprejemanje ter se sklicuje na samo-zaupanje in lastne vrednosti.
RUBIN
Rubin je odličen kamen za energijo. Daje moč do ţivljenja, napolni nas z energijo ter dela
ravnoteţje. Včasih lahko preveč draţi občutljive in razdraţljive ljudi. Spodbuja strast do
ţivljenja, vendar nikoli v samouničevalno smer. Izboljšuje motivacijo in določa realne cilje.
Spodbuja srčno čakro in drţi srce v ravnoteţju. Močno nas ščiti pred psihičnimi napadi in
odjemalci srčne energije. Spodbuja pozitivne sanje in čisti vizualizacijo ter spodbuja epifizo.
Rubin je eden od kamnov obilja in pomaga ohraniti bogastvo ter strast.
Ta kamen prinaša na površje jezo ali negativne energije, da jih pretvori, ter spodbuja
odstranjevanje vsega negativnega iz naše poti. Spodbuja dinamično vodstvo.
Prinaša pozitivno in pogumno stanje duha. Ostri um s povečano ozaveščenostjo in odlično
koncentracijo. Glede na to, da ima ta kamen zaščitni učinek, nas vseeno dela močne pri sporih
ali polemikah.
Rubin je dinamičen. Spodbuja strast in podţiga navdušenje. Je druţaben kamen, ki privlači
spolno aktivnost.
Premaga utrujenost in brezvoljnost ter daje moč in energijo. Po drugi strani pa pomirja
hiperaktivnost.
RUTIL KREMEN
Rutil kremen je učinkovit povezovalec energije na kateri koli ravni. Povečuje energetski
impulz gorskega kristala in je zelo učinkovit vibracijski zdravilec.
Govorijo, da ima popolno ravnovesje kozmične svetlobe in da razsvetli dušo. Spodbuja
duhovno rast. Čisti in daje energijo avri. Ta kamen pomaga pri astralnem potovanju, »razloči
podobe, ki odkrivajo prihodnost ali skrivnosti iz preteklosti ali sedanjosti« in usmerja.
Omogoča stik z najvišjim duhovnim vodstvom. Vleče stran negativne energije in razgrajuje
ovire za duhovni napredek. Dovoli iti iz preteklosti.
Rutil kremen je koristen za terapevte in svetovalce, saj filtrira negativne energije iz strank, in
hkrati podpira njihovo energetsko področje med čustveno sprostitvijo in jih sooča s
temnejšimi vidiki psihe. Daje zaščito pred psihičnimi napadi.
Uporablja se lahko pri zdravljenju iz prejšnjih ţivljenj, torej za pripravo ozdravitve bolezni iz
preteklosti in za spodbujanje vpogleda v dogajanje v preteklih ţivljenjih, ki vplivajo na
sedanje. Pomaga pri prehodu k jedru ţivljenja, k dostopu povoda in k razumevanju rezultatov
prejšnjih ukrepov. Povezuje dušne izkušnje in načrt za sedanje ţivljenje.
Rutil kremen doseţe vzrok za teţave in omogoča prehode in spremembo smeri. Pomirja
temno razpoloţenje in deluje kot antidepresiv. Odpravlja strahove, fobije in tesnobo, sprošča
zoţenosti in odvrača samo-sovraštvo. Spodbuja odpuščanja na vseh ravneh.
Odpira avro in s tem omogoči celjenje. Vsrkava ţivo srebro iz zastrupljenih ţivcev, mišic,
krvi in prebavnega trakta.
SAFIR
Safir je poznan kot kamen modrosti. Vsaka barva ima svojo posebno modrost. Osredotoča in
umirja um, osvobaja nezaţelene misli ter duševne napetosti. Prinaša duševni mir in vedrino.
Usklajuje telesne, duševne in duhovne načrte ter vzpostavlja ravnovesje v telesu.
Ta kamen osvobaja depresijo, duhovno zmedo in spodbuja koncentracijo. Prinaša blaginjo in
privablja darila vseh vrst. Poloţen na grlo, osvobaja razočaranje in omogoča samo-izraţanje.
SARDONIKS
Sardoniks je kamen moči in zaščite. Obuja iskanje za pomemben obstoj, spodbuja celovitost
in krepostno ravnanje.
Prinaša trajno srečo in stabilnost v zakonu in partnerstvu. Privlači prijatelje in srečo. Lahko se
naredi mreţa, s kamni, okoli hiše in na vrtu, za preprečevanje kriminala. (Kamen lahko
postavimo na vsak vogal, na vrata in okna ali sobo. Če je mogoče, namestimo velik kos zunaj
pred vrata.)
Sardoniks dopolnjuje moč volje in krepi značaj. Povečuje vzdrţljivost, moč in samo-nadzor.
Blaţi depresijo in premaga neodločnost. Izboljša zaznavanje, pomaga pri postopku osmoze in
obdeluje informacije.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
SELENIT
Prosojni selenit ima zelo fine vibracije in prinaša jasnost uma, odpira kronsko čakro, omogoča
dostop do angelske zavesti in višjega vodstva. Čist selenit je povezava k svetlobnemu telesu,
pomaga, da ga zasidra v zemeljske vibracije.
Selenit pomirja, postopoma vliva globoki mir in je odličen za meditacijo ali duhovno delo. S
kosom čistih vibracij selenita je telepatija okrepljena pri vseh osebah. Najčistejši prosojno beli
selenit ima eterične kakovosti in govorijo, da ima svoje mesto med svetlobo in materijo. Je
starodaven kamen, vendar en od najmočnejših kristalov za novo vibracijo na Zemlji.
Uporablja se lahko za oblikovanje zaščitne mreţe okoli hiše. Ustvarja varen in miren prostor,
ki ne dopušča vstopa zunanjim vplivom – pri notranji uporabi se postavlja v kote v hiši. Velik
kos selenita postavljen v hiši, zagotavlja mirno ozračje. Palice selenita se lahko postavijo na
določeno bistvo, da se odstrani iz avre, ali za preprečevanje bilo česa, od zunanjega vplivanja
uma.
Knjigovodski odtis vsega, kar se je zgodilo v svetu, selenit doseţe druga ţivljenja in je zelo
uporaben za preverjanje o doseţenem napredku in za dostop k načrtu za sedanje ţivljenje iz
med-ţivljenjskih stanj. Precizna spoznanja in vprašanja, na katerih se še vedno dela, in kaţe,
kako jih lahko na najboljši način rešimo. Lahko se uporablja pri razločitvi podob, ki odkrivajo
prihodnost ali skrivnosti iz preteklosti ali sedanjosti, da bi videli prihodnost ali ugotovili, kaj
se je zgodilo v preteklosti.
Selenit pomaga pri sodbi in vpogledu. Čisti zmedo in pomaga v videnju globlje slike. Prinaša
zavestno razumevanje tega, kar je bilo, in ki se pojavlja na podzavestni ravni. Je močen
razporejevalec in stabilizator za prenapeta čustva.
SERAFINIT
Poloţi se ga na tretje oko ali pa se uporablja pri meditaciji. Serafinit je kamen duhovnega
razsvetljenja in je odličen pri dostopu do samozdravljenja. Uporablja se pri postavitvi
angelske povezave in za odpiranje kronske čakre. Spodbuja ţiveti iz srca in neţno čistilno
vpliva na srčno čakro, odpira ljubezen.
Poveţe nas z visokimi duhovnimi vibracijami in je odličen pri pripravi na potovanje iz telesa.
Zaščiti fizično telo, medtem ko smo odšli. Pomaga lahko pri pregledu napredka ţivljenja in z
identifikacijo sprememb, ki so potrebne, nas usmerja na pot k miru in izpolnitvi.
SERPENTIN
Serpentin je ozemljitveni kamen, ki pomaga pri meditaciji in duhovnem raziskovanju. Čisti
čakre in spodbuja kronsko čakro, odpira psihične sposobnosti in nam pomaga razumeti
duhovno osnovo ţivljenja. Pomaga nam, da se počutimo bolj v nadzoru nad svojim
ţivljenjem. Popravlja psihično in čustveno neravnovesje in pomaga zavestno usmerjati
zdravilne energije do problematičnih področij.
Serpentin zelo čisti in razstruplja telo in kri. Povedano je, da zagotovi dolgo ţivljenjsko dobo.
SVETLO ZELENI SERPENTIN
Svetlo zeleni serpentin je neţen kamen, ki nas pripelje v stik z angeli. Omogoča nam dostop
in vključuje preteklost, sedanjost in prihodnost ter je odličen za raziskovanje prejšnjih
ţivljenj, saj spodbuja sočutje in odpuščanje za sebe in skozi kaj smo šli. Ta kamen nas popelje
v zdravilne svetove, ki obstajajo v med-ţivljenjskih stanjih, in tam zdravi tisto, kar še ni bilo
izvedeno po končanem nekdanjem ţivljenju. Zdravi neravnovesja iz preteklih ţivljenj in
počisti čustveno prtljago iz preteklih razmerij. Poloţen na grlo, pomaga govoriti o preteklosti
in rešuje vprašanja, ki so bila prenesena v sedanjost. Uporabljamo ga, če ţelimo, da se
soočimo s komerkoli iz naše preteklosti, saj prinaša neţen dotik na sestanek.
Odličen je za lajšanje bolečin, še posebej, menstrualne in mišične bolečine.
SMARAGD
Smaragd je kamen navdiha in neskončne potrpeţljivosti. Je kamen, ki pritrjuje ţivljenju z
veliko integriteto. Znan je kot »kamen uspešne ljubezni«. Prinaša domačo blaţenost in
zvestobo. Povečuje enotnost, brezpogojno ljubezen, partnerstvo ter spodbuja prijateljstvo.
Ohranja partnerstvo v ravnovesju. Če spremeni barvo, daje signal nezvestobe. Odpira srčno
čakro in ima pomirjevalen vpliv na čustva.
Ta kamen zagotavlja fizično, čustveno in duševno ravnoteţje. Odpravlja negativnosti in
prinaša pozitivne ukrepe. Osredotoča namen in dvig zavesti. Prinaša pozitivne ukrepe.
Izboljšuje psihične sposobnosti, odpira jasnovidnost in spodbuja zbiranje modrosti iz
mentalnih nivojev.
Smaragd daje značajsko moč za premagovanje ţivljenjskih teţav. To je kamen za obnovitev,
okrevanje in zdravljenje negativnih čustev. Povečuje sposobnost, da uţivamo ţivljenje s polno
paro. To je koristno v primerih klavstrofobije.
Smaragd daje duševno jasnost, krepi spomin, navdihuje globoko notranje vedenje in širi
vizijo. To je kamen modrosti, ki spodbuja razsodnost in resnico ter pomaga pri govorniškem
izraţanju. Pomaga prinesti na površje tisto, kar je nezavedno zaznano. Smaragd je zelo
koristen pri medsebojnem razumevanju znotraj skupin ljudi, saj spodbuja sodelovanje.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
SODALIT
Sodalit zdruţuje logiko z intuicijo in odpira duhovno dojemanje. Dojemanje informacij, ki so
bile sporočene iz višjega uma navzdol na fizično raven. Ta kamen stimulira epifizo, tretje oko
in poglablja meditacijo. Ko s sodalitom izboljšamo meditacijo, se lahko um uporablja za
razumevanje okoliščin, v katerih se znajdemo. Ta kamen postopoma vliva energijo za resnico
in poziva k idealizmu, ki omogoča, da ostanemo zvesti samemu sebi in se dvigujemo za svoja
prepričanja.
Sodalit počisti elektromagnetna onesnaţenja in se lahko da na računalnik, da blokira njegove
izlive. Koristen je za ljudi, ki so občutljivi na »nezdrave zgradbe ali sindrom« ali
elektromagnetni smog.
Ta kamen je še posebej koristen za skupinsko delo, saj prinaša harmonijo in namen
solidarnosti. Spodbuja zaupanje in prijateljstvo med člani skupine ter medsebojno odvisnost.
Je odličen kamen za um, odpravlja zmedenost in intelektualno suţenjstvo. Spodbuja
racionalno misel, objektivnost, resnico in intuitivno dojemanje, skupaj z povedanimi občutki.
Ker pomirja um, omogoča nove informacije, ki bodo prejete. Sodalit spodbuja izločanje starih
duševnih pogojev in togih umskih sprejemov, ustvarja prostor za nova spoznanja v praksi.
Ta kamen prinaša čustveno ravnovesje in umirja napade panike. Lahko preoblikuje obrambno
ali preobčutljivo osebnost, sprošča jedro strahov, fobije, krivde in nadzorne mehanizme, ki
nas drţijo nazaj, od tega, kdo smo v resnici. Krepi samozavest, sprejemanje samega sebe in
samo-zaupanje. Sodalit je eden od kamnov, ki prinašajo zaščito kvalitete na površje, da jo je
treba sprejeti, ne da oceniti.
SOKOLJE OKO
Sokolje oko odličen kamen za zdravljenje zemeljske energije in za ozemljitvene energije.
Stimulira in poţivi telo. Pomaga pri vizualizaciji in vpogledu, ter poveča psihične sposobnosti
kot je jasnovidnost. Bistri in energitizira korensko čakro.
Poloţen v sobi v kotu blaginje, sokolje oko privlači obilje.
Ta kamen je še posebej dober za raztapljanje omejevalnih in negativnih vzorcev mišljenja ter
zakoreninjenega vedenja. Prinaša vprašanja v perspektivi, izboljša pesimizem in ţeljo, da
krivimo druge za svoje probleme glede odločitev. Ta kamen prav tako prinaša na površje
vezanost na čustva in bolezni s sedanjih ali preteklih ţivljenj. Poloţen na tretje oko, pomaga
pri potovanju nazaj na vir čustvene blokade, kadarkoli, če je le mogoče.
SONČNI KAMEN
Sončni kamen je poln veselja, kamen svetlega navdiha. Postopoma vliva ţivahno veselje,
dobro naravo in povečuje intuicijo. Če je ţivljenje izgubilo svojo sladkost, jo bo sončni
kamen obnovil in nam pomagal, da jo sami negujemo. Čisti vse čakre in prinaša v njih luč in
energijo, ta kamen omogoča, da skozi zasije sreča. Sončni kamen prinaša globoko povezavo s
svetlobo in prenavlja moč sonca med meditacijo in v vsakdanjem ţivljenju.
Zelo je koristen za odstranjevanje »trnkov« od drugih ljudi, če je lokaliziran v čakre ali avro.
Ti trnki so lahko na duševni ali čustveni ravni in so lahko zaradi posesivnih staršev, otrok ali
ljubimke oziroma ljubimca. Imajo učinek odvajanja naše energije. Sončni kamen ljubeče
vrača kontakt na druge osebe in je zelo koristen za rezanje vezi. Naj bo sončni kamen vedno z
nami, če imamo teţave reči »Ne« in se nenehno ţrtvujemo za druge. Odstranjuje obešene
zakonike, saj omogoča samouresničevanje, neodvisnost in vitalnost. Če nam je odlašanje,
zlaganje nazaj, bo sončni kamen to premagal.
Ta kamen deluje kot antidepresiv in dviga temno razpoloţenje. Še posebej je učinkovit za
sezonsko čustvene motnje, razsvetljuje temačnost zime. Loči nas od čustev, da smo
diskriminirani, prikrajšani in zapuščeni. Odstranjuje zavore in bedi nad njimi. Obrne občutek
neuspeha, povečuje lastne vrednosti in zaupanje. Spodbuja optimizem in navdušenje, preklopi
prevzete dogodke na pozitivno. Tudi najbolj nepopravljiv pesimist se odziva na sončni
kamen. Poloţen na trebušno čakro, nas dviga iz teţkih ali potlačenih čustev in jih preobrazi.
SPINEL
Spinel je čudovit kristal povezan z obnovljeno energijo. Spodbuja v teţkih razmerah in
pomlajuje. Odpira čakre in pospešuje pretok kundalini energije navzgor po hrbtenici. Različne
barve spinela se nanašajo na celoten spekter čaker.
Spinel povečuje pozitivne vidike osebnosti. Pomaga pri doseganju in sprejemanju uspeha s
poniţnostjo.
STAUROLIT
Staurolit je poznan kot vilinski kriţ. Verjeli so, da je nastal iz solze zgubljene vile, ko je
slišala novico o smrti Kristusa. Včasih so ta zaščitni kamen nosili kot talisman za srečo.
Ta kamen povečuje in krepi rituale in se uporablja pri belih čarovniških slovesnosti. Rečeno
je, da ima dostop do starodavnih modrosti na Bliţnjem vzhodu. Povezuje fizične, eterične in
duhovne načrte, spodbuja komunikacije med njimi.
Izjemno je koristen pri lajšanju stresa. Lajša depresijo in odvisnosti ter zanika teţnje k
prekomernemu delu in k preobremenjenih energijah.
Staurolit je odličen kamen za tiste, ki ţelijo opustiti kajenje in za ublaţitev ter zdravi njihove
posledice. Pomaga pri razumevanju skritih razlogov za odvisnost od nikotina in zagotavlja
energijo za ozemljitev zračnih ljudi, ki so uporabljali nikotin, da jih sidra na Zemljo.
Kristale si lahko naročite preko in[email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
SUGILIT
Sugilit prinaša vijolični ţarek na Zemljo. Predstavlja duhovno ljubezen in modrost ter odpira
vse čakre k toku te ljubezni, postavi jih v poravnavo. Navdihuje duhovno zavest in spodbuja
usmerjanje sposobnosti.
Sugilit nas uči, kako ţiveti s svojo resnico in opozarja dušo o svojih razlogih za inkarnacijo.
Spremlja gibanje v preteklih ţivljenjih ali med dobo stanj za pridobivanje vzroka za bolezen.
Ta kamen najde odgovore na vsa velika ţivljenjska vprašanja, kot so »Zakaj sem tu?«, »Od
kod prihajam?«, »Kdo sem jaz?« in »Kaj še potrebujem razumeti?«. Koristno spremlja k
duhovnim gostom vseh vrst. Ta ljubeč kamen ščiti dušo pred udarci, travmami, razočaranji in
lajša duhovne napetosti. Pomaga občutljivim ljudem in svetlobnim delavcem pri prilagajanju
na zemeljske vibracije, ne da bi postali teţavni ali potrti. Pomaga lahko prinesti luč in
ljubezen v najtemnejše situacije.
Sugilit pomaga odpuščati in odpravlja sovraţnost. Koristen je pri delo s skupinami, ko
skupina rešuje teţave, in spodbuja ljubečo komunikacijo.
Koristen je tudi za neprimernosti katere koli vrste. Pomaga ljudem, ki ne čutijo Zemlje za svoj
dom, in tistim, ki trpijo zaradi paranoje in shizofrenije. Odličen je za avtizem, pomaga pri
večji ozemljitvi duše v sedanji realnosti, premaga teţave pri učenju. Spodbuja razumevanje
vpliva uma na telo in se polaga pri boleznih. Sugilit ima vezno sposobnost nas soočiti z
neprijetnimi zadevami. Blaţi ţalost, potrtost in strah ter spodbuja samo-odpuščanje.
Sugilit spodbuja pozitivne misli in preureja moţganske vzorce, ki so osnova učnim teţavam,
kot so disleksija. Podpira premagovanje konflikta brez kompromisov.
Sugilit koristi tistim, ki trpijo za rakom, saj neţno osvobaja čustvene pretrese in lahko ublaţi
obup. Negativno energijo vleče stran in daje ljubečo podporo. Energijo usmerja v zdravljenje
telesa, uma in duha.
TANZANIT
Tanzanit je toplotno-spremenjen kamen z visoko vibracijo. Olajša spremenjena stanja in
omogoča izjemno globoko meditativno stanje. Barvo spremeni, gledano iz različnih smeri.
Prestavljanje barv omogoča dvig zavesti. Povezuje nas z angeli, dušnimi vodniki in
vnebovzetimi mojstri. Tanzanit prenaša podatke iz ezoteričnih evidenc ter omogoča notranja
in zunanja potovanja. Aktivira čakrine povezave, od osnove v kronski čakri, s čimer pride
višji um v stik s fizično sfero. Spodbuja grleno čakro, saj omogoča posredovanje spoznanj,
prejetih od višjih ravni. Pri zdravljenju, deluje na sluh, grlo in prsi. Tanzanit raztaplja stare
vzorce karmičnih bolezni in ustvarja prostor za nove vzorce.
TEKTIT
Zaradi svojega nezemeljskega izvora, so verjeli, da tektit izboljša komunikacijo z drugimi
svetovi in spodbuja duhovno rast na osnovi absorpcije in ohranja višja znanja. Oblikuje
povezavo med ustvarjalno energijo in materijo. Pomaga nam, da se osvobodimo neţelenih
izkušenj. Spomnimo se naučiti lekcije in se osredotočimo na tiste stvari, ki vodijo k duhovni
rasti. To nas popelje globoko v srce stvari, spodbuja vpogled v pravi vzrok in ustrezno ukrepa.
Tektit se polaga na čakre, kjer dela ravnovesje pretoka energije in lahko povrne čakre, ki se
vrtijo v napačno smer. Koristen je za telepatijo in jasnovidnost. Če ga damo na tretje oko, se
odpre komunikacija z drugimi dimenzijami. Ta kamen krepi biomagnetni ovoj okoli telesa.
Tektit dela ravnoteţje moških-ţenskih energij v osebnosti.
TIGROVO OKO
Tigrovo oko zdruţuje energije z energijo iz sonca. To omogoča ustvarjanje visokih
vibracijskih stanj, ki so utemeljena, in ki pritegnejo duhovne energije na Zemljo. Ta kamen,
poloţen na tretje oko, povečuje psihične sposobnosti v zemeljske ljudi in dela ravnoteţje na
korenski čakri, spodbuja dvig kundalini energije.
Tigrovo oko je zaščitni kamen. Kaţe, kako se pravilno uporablja moč in prinaša celovitost.
Pomaga pri uresničevanju ciljev, priznava notranje vire in spodbuja jasnost namena. Polaga se
na trebušno čakro. Odličen je za ljudi, ki so zunaj prostora ali nevezani. Razlaga in omogoča
manifestacijo. Sidra spremembe v fizično telo.
Tigrovo oko je uporabno za priznavanje naših potreb in potreb drugih ljudi. Razlikuje med
poboţnimi ţeljami o tem, kaj ţelimo in kaj resnično potrebujemo.
Zdruţuje moţganski polobli in povečuje praktično dojemanje. Pomaga pri zbiranju
informacij, razpršene da v nepretrgano celoto. Ta kamen je koristen za reševanje dilem in
notranjih konfliktov, še posebej tistih, ki jih prinaša ponos in obilne ţelje. Še posebej koristen
je za zdravljenje duševnih bolezni in osebnih motenj.
Zdravi vprašanja lastne vrednosti, samo-kritike in blokirane ustvarjalnosti. Pomaga pri
zaznavanju svojih talentov, sposobnosti in obratno, napak, ki jih je treba premagati. Podpira
zasvojeno osebnost pri oblikovanju sprememb.
Tigrovo oko dela ravnoteţje jin-jang in energitizira čustvena telesa. Lajša depresijo in dviga
razpoloţenje.
TIRKIZ
Tirkiz je najbolj učinkovit zdravilec. Zagotavlja tolaţbo duha in dobro telesno počutje.
Domneva se, da spreminja barvo, ki opozarja na nevarnosti nezvestobe. Spodbuja duhovno
uglasitev in izboljšuje komunikacijo s fizičnimi in duhovnimi svetovi. Poloţen na tretje oko,
povečuje intuicijo in meditacijo. Poloţen na grleno čakro, osvobaja stare zaobljube, zavore in
prepovedi ter omogoča, da se duša izraţa še enkrat. Raziskuje pretekla ţivljenja in kaţe, kako
oblikovati našo »usodo«, je v teku in je odvisen od tega, kaj delamo v vsakem trenutku.
Tirkiz je čistilni kamen. Odpravlja negativne energije in počisti elektromagnetni smog.
Zagotavlja zaščito pred onesnaţevanjem v okolju. Dela ravnovesje in usklajuje vse čakre s
subtilnih teles in uglasi fizično raven do duhovne. Ta kamen je sočuten in dela ravnoteţje.
Podpira samouresničevanja, pomaga kreativno rešiti probleme in pomirja tremo, ko govorimo
v javnosti.
Tirkiz nas krepi. Raztopi mučen odnos ali samo-sabotaţo. Postopoma vliva notranji mir,
medtem ko preostale opozarja. Pomaga pri kreativnem izraţanju. Stabilizira nihanje
razpoloţenja in prinaša notranji mir. Spodbuja romantično ljubezen.
Odličen je pri izčrpanosti, depresijah ali paniki. Varuje nas pred zunanjimi vplivi ali
onesnaţevanjem v atmosferi.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
TOPAZ
Topaz je mehek, sočuten kamen, ki usmerja energijo, kjer je najbolj potrebna. Pomirja, zdravi,
stimulira, razbremeni, nagiba in usklajuje meridianova telesa. Spodbuja resnico in
odpuščanje. Pomaga osvetliti pot, poudarja cilje in nastavi povezavo v notranje vire. Prinaša
nam zaupanje v vesolje. Prereţe dvom in negotovost.
Topaz prinaša veselje, velikodušnost, obilje in dobro zdravje. Omogoča uspešno doseganje
ciljev. Je zelo spodbuden za afirmacije, manifestacije in za vizualizacijo. Povedano je, da
njegovi vidiki in cilji imajo tako pozitivne kot negativne energije, s pomočjo katerih se lahko
zahteva, da vesolje osredotoča in nato kaţe na zemeljsko ravnino.
Odličen je za čiščenje avre in sprostitev za indukcijo. Topaz sprosti napetost na kateri koli
ravni. Pospeši lahko duhovni razvoj, kjer je bil teţaven.
Pomaga nam, da odkrijemo svoje notranje bogastvo. Počutimo se samozavestni in
človekoljubni. Deliti ţelimo svojo srečo in širimo sonce vsem. Negativnost ne preţivi v
okolici veselega topaza. Ta kamen spodbuja odprtost in poštenost, samo-realizacijo, samonadzor in poziva k razvoju notranje modrosti.
Pomaga pri reševanju problemov in je še posebej koristen za tiste, ki se ukvarjajo z
umetnostjo. Omogoča nam, da se zavemo svojega vpliva in znanja, ki smo jih pridobili s
trdim delom in ţivljenjskimi izkušnjami. Ta kamen ima sposobnost videti zelo široko sliko,
do minute natančno. Pomaga pri izraţanju idej in podeljuje umetnost.
Topaz daje odlično čustveno podporo. Stabilizira čustva in nas naredi dojemljive za ljubezen,
iz vsakega vira.
ZLATI TOPAZ ali VLADARSKI TOPAZ
Zlati topaz deluje kot baterija. Napolni nas duhovno in fizično, krepi zaupanje in optimizem.
Je odličen kamen za zavestno uglasitev na najvišji sili v vesolju in se lahko uporablja za
shranjevanje informacij, prejetih na ta način. Spominja nas na naš boţanski izvor.
Pomaga nam pri prepoznavanju naših sposobnosti, postopoma nas pelje proti priznanju in
privlači ljudi v pomoč. Ta kamen je koristen za tiste, ki iščejo slavo. Podarja karizmo in
zaupanje v svoje sposobnosti, na katere smo ponosni. Medtem ostaja radodaren in odpira srce.
Pomaga pri premagovanju omejitev in pri določanju velikih načrtov, ki jih imamo v mislih.
Pri zdravljenju, obnavlja celične strukture in krepi solarni pleksus. Koristen je pri ţivčni
izčrpanosti in nezadostnem izgorevanju hranil. Obravnava jetra, ţolčnik in ţleze z notranjim
izločanjem.
TURMALIN
Turmalin čisti, rafinira in transformira goste energije v izgorevajoče vibracije. Prav zaradi
duhovnih energij, počisti in dela ravnoteţje na vseh čakrah, in tvori zaščitni ščit okrog telesa.
Ta kamen uporabljajo šamani, ker prinaša zaščito med rituali. Uporablja se lahko pri
razločitvi podob, ki odkrivajo prihodnost ali skrivnosti iz preteklosti ali sedanjosti. Kaţe nam
»pravo« smer, v katero se lahko premaknemo.
Naravne palice turmalina se uporabljajo kot sredstvo za zdravljenje. Čistijo avro,
odstranjujejo blokade, razpršijo negativne energije in opozarjajo na rešitve za specifične
probleme. Odličen je za uravnoteţenje in povezuje čakre. Uravnoteţi meridiane.
Turmalin ima močno afiniteto z devic energijami in je zelo koristen za vrt in rastline. Lahko
deluje kot naravni insekticid. Spodbuja rast in zdravi vse rastline.
Pomaga pri razumevanju sebe in drugih. Omogoča nam, da se globoko v sebi, spoznamo.
Spodbuja samozavest in zmanjšuje strah. Preţene vsak občutek ţrtve in privablja navdih,
sočutje, strpnost in blaginjo.
Turmalin je močen duševni zdravilec. Dela ravnoteţje med desno in levo poloblo v moţganih
ter pretvarja negativne miselne vzorce v pozitivne. Ta kamen prinaša duhovne projekte ter
poravnava čakre in biomagnetni plašč. Koristen je pri zdravljenju paranoje, pomaga pri
premagovanju disleksije in pri asimilaciji ter prevaja kodirane informacije.
Rdeči, rumeni in rjavi turmalin so koristni za spolnost in čustvene motnje, ki lahko stojijo za
izgubo libida. Turmalin sprosti napetost, zaradi tega je v pomoč pri prilagoditvah. Dela
ravnoteţje moškimi in ţenskimi energijami v telesu.
UNAKIT
Unakit je kamen vizije, ki dela ravnoteţje med čustvi in duhovnostjo. Poloţen na tretje oko,
odpira in spodbuja vizualizacijo in psihične vizije. Ozemljuje, kadar je to potrebno in je lahko
uporaben po meditaciji ali psihičnem delu.
Uporablja se lahko pri razločevanju podob, ki odkrivajo prihodnost ali skrivnosti iz preteklosti
ali sedanjosti. Nakaţe, kje so potrebni kompromisi in integracije. Najboljši način je, da ga
uporabljamo še z desetimi ali dvanajstimi drugimi prikladnimi kamni (kompromis in
integracija). Unakit daje odgovore na vprašanja, ali pa jih da v obdelavo, za razločitev podob.
Poloţen v okolico, bodisi kot velik kos ali več poloţenih kamnov v skledo, prinaša mirno
neţno energijo in lahko izniči posledice onesnaţevanja elektromagnetizma. Poloţimo ga
lahko na vrh televizijskega sprejemnika ali v bliţino.
Unakit omogoča ponovno rojstvo. Prinaša nas k svetlobi in povezuje spoznanja iz preteklosti,
torej o vzroku blokade, ter neţno sprošča pogoje, ki zavirajo duhovno in psihološko rast. Prav
tako je koristen pri zdravljenju v preteklih ţivljenjih. Omogočeno mu je, da gre nazaj v vir
problema in ga izpostavi. Za ta namen, lahko unakit drţimo v roki ali ga poloţimo na tretje
oko.
Če bolezen pride od daleč ali blizu v preteklosti, doseţe unakit glavni vzrok za, na kateri koli
ravni se pojavi. Prinese ga na površje, tako da se lahko preoblikuje.
VANADINIT
Vanadinit je odličen kamen za ljudi, ki imajo teţave s sprejemanjem svoje fizičnosti. Ima
močno povezavo z zemeljsko čakro v zemeljskem telesu pod našimi nogami. Ozemljuje dušo
v fizično telo in pomaga, da se počutimo udobno v zemeljskem okolju. Varuje nas proti
zapravljanju energije ter nas uči, kako varčevati z energijo na fizični ravni.
Ta kamen nam pomaga pri meditaciji, saj izklopi umski klepet, olajša lahko stanje »ne duha«
ter se uporablja za neposredno zavestno zavedanje za psihične vizije in potovanja. Ima moč
odpreti notranji kanal, medtem ko telo prejema valove univerzalne energije. Ta energija
usklajuje čakre in prinaša višji jaz v fizično telo. To olajša globoki notranji mir.
Pri duševnem razvoju, vanadinit zapolnjuje vrzel med mislimi in razumom. Pomaga pri
določanju in uresničevanju ciljev ter izklopi klepet uma. Na ta način omogoča vpogled in
racionalno misel, ki je sestavljena in vodena preko notranjega glasu.
Vanadinit postavimo v kot bogastva hiše ali damo košček v torbico, da obdrţimo svoj denar.
Vanadinit je strupen.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
VARISCIT
Variscit spodbuja. Daje upanje in pogum. Zelo je koristen pri boleznih in za invalide. Podpira
in spodbuja neveljavnost. Daje moč, da nadaljujemo kljub bolezni, in pomaga skrbnikom, ki
se ukvarjajo z boleznijo. Odpira srčno čakro, saj prinaša brezpogojno ljubezen v situacijo.
Ta kamen je zelo koristen pri raziskovanju prejšnjih ţivljenj. Omogoča vizualne podobne
izkušnje, ko gremo globoko v občutke in izkušnje ustreznih ţivljenj. Spodbuja vpogled v
vzrok za bolezni ali vzorce, ki so bili preneseni, in pomaga okviriti situacije, da bi dosegli
zdravljenje.
Variscit omogoča oditi iz globokega obupa. Da nas v poloţaj upanja ter zaupanja v vesolje.
Odpravlja pretvezo. S tem nam omogoča, da sami sebi pokaţemo svet točno takšen kot je.
Pomirja ţivčnost in prinaša mirnost v srce. Podpira treznost. Kljub vsemu, nam s svojo
ţivahno energijo preprečuje, da bi postali preveč resni. Poloţen pod vzglavnik, ponoči prinaša
miren spanec in neobremenjen um.
Variscit pomaga, da jasno razmišljamo in povečuje zaznavo. Pomaga pri samo-izraţanju in
sporočanju idej.
Variscit pomaga obnoviti izčrpane zaloge energije.
VULFENIT
Vulfenit je zelo koristen kamen, saj pomaga pri sprejemanju manj pozitivnih vidikov
ţivljenja. Preprečuje malodušje ali povečuje vztrajnost v trenutku, ko smo se soočali z
negativnimi situacijami ali občutki. Koristen je za ljudi, ki so postali neuravnoteţeni z
osredotočenjem na samo pozitivne ali negativne lastnosti ter na zatiranje in izkušnje.
Omogoča jim, da postanejo pristni in utemeljeni. Pomaga, da se vključijo in sprejmejo
zaščitne energije ter preseţejo dvojnosti »pozitivno« in »negativno«, ki jih sprejmejo kot
dopolnilne in uravnoteţene sile.
Vulfenit omogoča enostavno in hitro gibanje od fizične ravni k psihični, intuitivni ali duhovni
ravni. Povedano je, da omogoča dostop do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter, da
pomaga pri komunikaciji s temi stanji. Olajša stike in komunikacijo z duhovnim svetom,
odpira kanale, da pridejo duhovne vibracije dol na zemljo.
Če smo naredili dogovor z drugo dušo, s katero se bomo srečali v tem ţivljenju, nam olajša
priznanje, da duša in uglasitev podata razlog, zakaj smo urejeni tako, ter smo s tem
zadovoljni. Vulfenit veţe duše skupaj, medtem ko izvajajo namen ali lekcijo, ter nato sporoči,
če je to primerno.
Vulfenit se lahko uporablja pri belih čarovnijah, ker podpira in krepi ritual delovanja ter
potovanj. Z njegovo pomočjo se ponovno pridobi magično znanje, ki nam je bilo dano v enem
od drugih ţivljenjih. To znanje nas lahko potem usmeri v opravljanje v sedanjosti. Takšno
znanje lahko pride iz templjev starega Egipta in Grčije ali iz bliţnje preteklosti. Če je nekdo
trpel v rokah krščanske cerkve za prepričanja povezana s čarovnijo, potem vulfenit pomaga
pri celjenju izkušenj, tako da se počutimo, pri sedanjem delovanju, varni.
ZINCIT
Zincit je močen kamen, ki sintetizira fizično energijo in osebno moč z ustvarjalnostjo. Ta
ognjeni kamen lahko pomaga pri manifestaciji postopka in pri obnovi energije za izčrpane
energetske sisteme. Odstrani energijske blokade iz telesa in omogoča, da je tok ţivljenjske
sile neoviran. Ta kamen privlači obilje na fizični in duhovni ravni. Uporablja se lahko za
varno sidranje svetlobnega telesa v fizično sfero.
Zincit je v sozvočju z niţjo čakro, obnavlja energijo celega telesa, spodbuja ustvarjalnost in
rodovitnost. Pomaga pri vzponu na kundalini energijo ter povečuje črevesni instikt in
intuicijo.
Postopoma vliva zaupanje in sposobnost, da najdemo svoje moči. Zdravi šok, travme in
postopoma vliva pogum, da se ukvarjamo z travmatičnimi situacijami. Izboljšuje depresije in
osvobaja boleče spomine, tako da jih lahko damo na stran. Če imamo letargijo ali odlašanje,
nas zincit potisne naprej, da manifestiramo svoj polni potencial. To nam pomaga, da
sprejmemo potrebne spremembe.
Ta kamen je koristen pri fobijah. Pomaga pri pridobivanju vzroka in nas neţno sprošča ter
nato reprogramira um v bolj pozitiven način. Prav tako lahko osvobaja hipnotične ukaze in
duševne odtise.
Če se ţenska bori z simptomi menopavze ali z neredno menstruacijo, zincit neţno blaţi
simptome in pomaga, da se sprijazni s spremembo ţivljenja.
Zincit spodbuja skupinsko dejavnost, ki zdruţuje podobno misleče ljudi in da so v celoti. Prav
tako je koristen pri telesnih odnosih. Če je potrebno čiščenje, lahko spodbudi zdravljenje
krize, ki omogoča katarzo, nato pa obnovi energijski sistem.
ŢAD
Ţad je simbol čistosti in vedrine. V miru zbira pomembne modrosti. Povezan je s srčno čakro
in povečuje ljubezen in vzgojo. Je zaščitni kamen, ki varuje uporabnika pred poškodbami in
prinaša harmonijo. Govorijo, da pritegne veliko sreče in prijateljstva.
Ta kamen stabilizira osebnost in zdruţuje um s telesom. Spodbuja samozadostnost. Osvobaja
negativne misli in pomirja duha. Spodbuja ideje in naloge, ki se nam zdijo, z njegovo
pomočjo, manj zapletene, tako da jih lahko izvršimo brez odlašanja.
Če ga poloţimo na čelo, nam prinaša vpogled v sanje. Pomaga osvoboditi čustva, zlasti
razdraţljivost.
Ţad nas spodbuja, da postanemo to, kar smo v resnici. Pomaga nam pri priznavanju samega
sebe, kot duhovno bitje na človeški poti, ter prebuja skrita znanja.
Telesu pomaga pri filtriranju in izločanju snovi. Odličen je za ledvice.
Kristale si lahko naročite preko [email protected] ali pokličete na 041 / 282 – 864.
Razvrstitev kristalov
Poloţen ustrezen kristal čez organ, prinaša nazaj ravnovesje ali ga spodbuja ali miri, kolikor
ga je potrebno.
Moţgani: jantar, zeleni turmalin, temno moder turmalin, beril, ahat-modra čipka
Ušesa: jantar, rdečo-črn obsidian in obsidian-sneţinka, celestit, rodonit, oranţni kalcit
Oči: akvamarin, beril, kalcedon, krizopras, safir, čaroit, temno moder turmalin, celestit, moder
florit, ognjeni ahat, mačje oko, oranţni kalcit
Zobovje: akvamarin, rutiliran kremen, fluorit
Vrat: akvamarin, gorski kristal
Ramena: selenit
Mišično tkivo: kuprit, magnetit, danburit
Pljuča: beril, pink turmalin, peridot, rodonit, jantar, dioptaz, kunzit, lapis lazuli, tirkiz,
rodokrozit, sardoniks, moder turmalin, krizokola, smaragd, magnetit
Vranica: jantar, akvamarin, azurit, krvavi kamen, kalcedon, rdeči obsidian
Ţelodec: zeleni fluorit, ognjeni ahat, beril
Črevesje: beril, peridot, celestit, zeleni fluorit
Slepič: krizolit
Roki: malahit, ţad
Prostata: krizopras
Testis: ţad, topaz, karneol, variscit
Roki: moldavit, akvamarin, mesečev kamen
Skelet: amazonit, azurit, krizokola, kalcit, kuprit, fluorit, ahat-drevo, vijolični fluorit,
sardoniks, ţelezov pirit
Ţivčni sistem / nevrološka tkiva: jantar, zeleni ţad, lapis lazuli, zeleni turmalin, ahat-drevo
Kostni mozeg: vijolični fluorit
Epifiza: rodonit
Hipofiza: pitersit
Čeljust: akvamarin
Grlo: akvamarin, beril, lapis lazuli, moder turmalin, jantar, zeleni jaspis
Ščitnica: jantar, akvamarin, azurit, moder turmalin, citrin
Timus: avanturin, modri turmalin
Srce: kuprit, roţevec, čaroit, rodonit, granat, dioptaz
Jetra: akvamarin, beril, krvavi kamen, karneol, rdeči jaspis, čaroit, danburit
Ţolčnik: karneol, jaspis, topaz, kalcit, citrin, rumeni kremen, tigrovo oko, kalcedon, danburit
Ledvice: akvamarin, beril, krvavi kamen, hematit, ţad, nefrit, roţevec, citrin, oranţni kalcit,
dimni kremen, jantar, muskovit
Trebušna slinavka: rdeči turmalin, ahat-modra čipka, krizikola
Hrbtenica: granat, turmalin, labradorit, beril
Jajcevod: krizopras
Ţenski spolni organi: karneol, mesečev kamen, krizopras, jantar, topaz, unakit
Mehur: topaz, jaspis, jantar, oranţni kalcit
Ţilni sistem in kri: ametist, krvavi kamen, kalcedon, kuprit, hematit, rdeči jaspis
Ţile: variscit, piroluzit, obsidian-sneţinka
Kolena: azurit, ţad
Sklepi: kalcit, azurit, rodonit, magnetit
Koţa: azurit, rjavi jaspis, zeleni jaspis
Nogi: oniks, dimni kremen, apofilit
Endokrini sistem: jantar, ametist, rumeni jaspis, pink turmalin, ognjeni ahat
Imunski sistem: ametist, črni turmalin, lapis lazuli, malahit, tirkiz
Prebavni trakt: krizokola, rdeči ţad, zeleni jaspis
Metabolizem: ametist, sodalit, piroluzit
Hrbet: malahit, safir, lapis lazuli
Niţji del hrbta: karneol
Kapilare: ahat-drevo
Opozorilo za tiste, katerih osebno število je 4 ali 22
Osebno število dobimo tako, da seštejemo vse številke v datumu rojstva. Vsoto, ki je
dvomestno število, seštevamo tolikokrat, kot je potrebno, da dobimo končno številko (29 = 2
+ 9 = 11; 11 = 1 + 1 = 2; V tem primeru je naše osebno število število2.).
Vpliv osebnega števila 4 ali 22 na astrološko znamenje:
Oven
Povečano imajo dinamiko, vztrajnost in ţeljo po izkazovanju njihove delovne sposobnosti.
Teţijo k popolnosti in višavam, kar je lahko obremenjujoče za ljudi iz okolice. Njihovo,
drugače dobro zdravje, je ogroţeno zaradi moţnih teţav s srcem, krvnim obtokom in
prebavili.
Bik
Paziti morajo na svojo prehrano, ker so v večini nagnjene k lenosti, počasnosti in imajo
odvečne kilograme. Na delovnem mestu kljub vsem teţavam dosegajo nadpovprečne
rezultate. Moţne so tudi zdravstvene teţave. Pljuča, srce, ţelodec, ledvice in grlo so najbolj
občutljivi.
Dvojčka
Te osebe imajo veliko teţkih trenutkov. Iščejo pravo ţivljenjsko pot. Delovne sposobnosti
imajo povečane, bolj zaradi vztrajnosti kot kreativnosti, a rezultati so vseeno dobri. Faktor
dedovanja je močnejši, zato so nagnjene k teţkim obolenjem: povišani krvni sladkor,
pritisk…
Rak
Te osebe imajo močnejše negativne vidike, povezane z druţinskim ţivljenjem. Večje
ţrtvovanje v okviru druţine je napor, ki ga vlagajo, da bi obdrţale in zaščitile druţino ter
pomagale, da deluje tako, kot si one ţelijo. Paziti morajo na zdravje, saj se sam strah pred
boleznijo lahko spremeni v bolezen. Pojavijo se lahko teţave z venami, kostmi, hrbtenico…
Lev
Kljub neugodnemu vplivu lahko uspejo in pridejo do visokih poloţajev. Še bolj so aktivni, da
bi lahko svoje ţivljenje uskladili z ţeljami in pridno delajo, da uresničijo svoje sanje. Moţni
so zapleti z dihalnimi organi, prebavili in krvnimi ţilami.
Devica
Bolj so aktivne, imajo večji delovni zagon in teţijo k neprestanemu izpopolnjevanju, posebej,
kadar gre za delo. Nagnjene so k boleznim kosti in mišic.
Tehtnica
Teţko prenašajo svojo ţivljenjsko pot. Povečano imajo obremenitev, pa tudi delovne
sposobnosti. Pri odločitvah so nagnjene k pretiravanju in precenjevanju stvari. Kar se tiče
zdravja, morajo paziti na psihično zdravje, dihala in mišičevje.
Škorpijon
Te osebe imajo močnejšo intuicijo in moţnost boljšega razumevanja in hitrejšega
spoznavanja. Njihova odprtost jim omogoča, da bolje razumejo in sprejmejo ljudi okoli sebe.
Pri zdravju morajo paziti na trebuh, ţelodec in hrbtenico.
Strelec
Izkoristiti znajo pozitivne vidike in zmanjšajo negativne. Pot do uresničitve načrtov je teţka,
vendar s trdim delom in borbenostjo doseţejo cilje. Njihova vnaprej določena značilnost, da
brez napora ne doseţejo veliko, je še močnejša. Nagnjene so k ranam na ţelodcu, gastritisu in
teţavam z nogami.
Kozorog
Te osebe imajo še dodatne obremenitve, vendar imajo moţnost, da rešijo svoje teţave. Če se
spremenijo na bolje, lahko spremenijo tudi svojo karmo. Njihova delovna sposobnost,
vestnost in disciplina, so močnejše. Nagnjenost k debelosti lahko povzroči teţave s srcem in
prebavili.
Vodnar
Te osebe imajo dodatne obremenitve, ki blokirajo njihove sposobnosti in svobodo. Njihova
humanost je večja, intelektualne moţnosti pa zmanjšane. Pogosto doţivljajo obdobja vzponov
in padcev. Paziti morajo na dihalne organe, prebavo in sklepe.
Ribi
V sebi nosijo določena bremena in kar naprej imajo občutek zatiranosti in potlačenosti, kar
lahko ogrozi njihovo psihično zdravje. Podedovanost karme je močnejša kot tudi nagnjenost k
boleznim. Posebej morajo paziti na krvni obtok in dihalne organe, moţne so tudi teţave s
prebavnim traktom.
Brenda Rosen
KRISTALI: uporaba kristalov za dobro počutje in duhovno harmonijo
Prevedla: Mateja Arhar
Izdala in zaloţila: Učila International, zaloţba, d.o.o., Trţič, 2008
Prevod dela: Crystal basics
KRISTALOTERAPIJA: Kako ozdraviti in okrepiti svoje ţivljenje z energijo kristalov
Avtorici: Doreen Virtue in Judith Lukomski
Naslov izvirnika: Crystal Therapy: How to Heal and Empower Your Life with Crystal Energy
Doreen Virtue, 2005
Za slovensko izdajo: Zaloţba Govinda, 2005
Prevod: Matjaţ Juričak
THE CRYSTAL BIBLE; A definitive guide to crystals
Judi Hall
An Hachette Livre UK Company
www.hachettelivre.co.uk
First published in Great Britain in 2003
By Godsfield Press, a division of Octopus Publishing Group Ltd
2-4 Heron Quays, London E14 4IP
www.octopusbook.co.uk
Copyright 2003 Godsfield Press
Text copyright 2003 Judi Hall
Slike so vzete iz interneta.

Similar documents