JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN KOMUNICIRANJE

Transcription

JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN KOMUNICIRANJE
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
JAVNO GOVORJENJE,
NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Vida Petrovčič
© Vida Petrovčič
1
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Pogoji uspešnega govorjenja
in nastopanja
SAMOZAVEST
/vaja/
»Vsako potovanje se začne s prvim korakom.«
kitajski pregovor
© Vida Petrovčič
2
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Osnove uspešnega
govorjenja in nastopanja
© Vida Petrovčič
„
Kdo sem?
„
Koga predstavljam?
„
Kaj je moj cilj?
3
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
ŽELJE - CILJI
»Kdor nima svojih ciljev, uresničuje tuje.«
© Vida Petrovčič
4
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
CILJ
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
Točno določen,
posamičen
Merljiv
Dosegljiv
Realen, uresničljiv
Časovno opredeljen
5
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Samozavest
© Vida Petrovčič
„
Pozitivna samopodoba
„
NLP – moč podzavesti
„
Razvijanje samozavesti
6
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Premagovanje ovir
„
N.O.W.
NLP – moč podzavesti, vizija
odvajanje od starih navad
poslovni bonton
„
/vaje/
„
„
„
© Vida Petrovčič
7
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
TREMA
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
v strahu niste sami
trema je koristna
vaja dela mojstra
samozavest, pozitivna energija, notranji
mir, vedrina, zadovoljstvo
psihofizična priprava, dihanje
glas in govorne napake
8
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
A
D
T
L
R
N
J
A
© Vida Petrovčič
S
J
A
9
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
T
© Vida Petrovčič
D
I
10
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
© Vida Petrovčič
•
zunanja podoba
•
govorne vaje, dihanje
•
odmislite tremo in strah
•
tehnike pomnjenja
11
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Kako premagam tremo?
„
Tehnika preokvirjanja
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
Ali moram javno nastopiti?
Bi lahko zardel?
Občinstvo se lahko posmehuje?
Lahko bi me kritizirali?
Rešilno sidro
12
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
UČINKOVITO SPORAZUMEVANJE
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
ni preprosto, a je nujno
pojasnite namen
izberite ustrezen način
jasno sporočilo
povratne informacije
ne sklepajte – vprašajte
13
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
DOBER POSLUŠALEC
„
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
brez predsodkov in sodb
prisluhne bistvu
posluša zbrano
sprašuje
povzema
ne prekinja
opazuje nebesedno govorico
14
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Dober govornik
PRIPRAVA GOVORA
Kaj je moje sporočilo?
Ne improvizirajte, točke
Miselni vzorec
Komu sporočam?
© Vida Petrovčič
15
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Kako in o čem?
© Vida Petrovčič
„
Poglobite se v temo govora, verjemite vanjo
„
Razumljiv jezik, bistveno
„
Govorite o lastnih izkušnjah, občutkih
„
Teme iz vsakdanjega življenja, blizu ljudem
„
Statistični podatki
„
Mnenja strokovnjakov
„
Spoštljiv odnos do publike
16
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Popestritev teme
„
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
otroštvo in vzgoja
boj za uveljavitev v mladosti
konjički
razvedrilo
posebna znanja
nenavadna doživetja
verovanja in prepričanja
17
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Priprava na govor
© Vida Petrovčič
„
Ne brati
„
Ne na pamet – od besede do besede
„
Spontano, prosto govorjenje
„
Rdeča nit, svoja prepričanja, čustva
„
Vaja s prijatelji
18
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Govor – govornik –
poslušalci
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
Slavnostni (podatki, svečan nastop)
Ob odprtju (podatki, veselje)
Prepričevalni (motivacija poslušalcev,
V&O)
Zahvalni (govorec ni na prvem mestu,
skromno)
Predstavitveni ( predstavitev, podatki,
tema)
Poslovilni ( nadzorovana čustva)
19
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Deliti navdušenje s poslušalci,
čustva, prepričati
© Vida Petrovčič
20
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Sporočanje javnosti(m)
Surovina
Novinar
Izdelek
•Podatki
•Imena
•Foto
•Statistika
•Mnenja
•Sporočilo
za javnost
•Analiza
•Poslovno
poročilo
© Vida Petrovčič
21
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
Kaj ne sme manjkati?
„
„
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
5 K & Z /kdo,kaj,kje,kdaj,kako,zakaj/
KONKRETNOST
PODROBNOSTI
PRIMERI, ILUSTRACIJE
HUMOR
ČLOVEŠKE RAZSEŽNOSTI
O LJUDEH Z IMENI
DIALOGI
22
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
„
Tiskovna konferenca
„
Intervju
„
© Vida Petrovčič
Nastop pred časopisno beležnico,
magnetofonom, TV kamero
„
Moderiranje javnih dogodkov
„
“blog”
23
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
aktivno poslušajte sogovornika, pokažite, da
slišite in razumete /«Razumem, da…«/
odgovarjajte na vprašanja
povejte, kaj vi mislite /«Vendar, jaz
mislim…«/
povejte, kaj želite /«Zato predlagam…«/
če nečesa ne razumete, to povejte,
zahtevajte pojasnila
neposredni stik
24
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
KOMUNICIRANJE V KRIZI
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
ugled je naložba
kdo naj bo glavni govorec?
hitro ukrepanje
»on the record«, »off the record«
25
JAVNO GOVORJENJE, NASTOPANJE IN
KOMUNICIRANJE
UKREPATI ALI NE?
KAKO?
„
„
„
„
„
„
„
© Vida Petrovčič
Zakon o medijih /Zmed – UPB1, 2006/
Brezplačna objava popravka se lahko zahteva v 30
dneh od objave domnevno spornega besedila.
Popravek dejstev in komentarjev
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o medijih /Zmed – A, 2006/
Kazenski zakonik RS: razžalitev, obrekovanje,
žaljiva obdolžitev, opravljanje
Zakon o gospodarskih družbah
Kodeks novinarjev Slovenije
26