Soglasje za direktno bremenitev SEPA - (trajnik)

Transcription

Soglasje za direktno bremenitev SEPA - (trajnik)
SNAGA, d.o.o.
Nasipna ulica 64
SI – 2000 Maribor
T: (02) 620-58-00
Soglasje za direktno bremenitev SEPA - (trajnik)
F: (02) 620-58-10
E: [email protected]
W: www.snaga-mb.si
Podatki o plačniku računa:
Ime in priimek
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Šifra plačnika
(prepišite iz položnice)
EMŠO
Davčna številka
Telefon
Podatki o lokaciji storitve ( izpolnite v primeru, da boste plačevali za drugo lokacijo).
Ime in priimek
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Šifra lokacija storitve
Številka plačilnega računa
(prepišite iz položnice)
SI56
Bremenitev vašega transakcijskega računa se bo vršila 18. v mesecu oziroma prvi naslednji delovni dan banke.
S podpisom soglašam, da se moji zgoraj navedeni podatki uporabljajo za potrebe poslovanja direktnih bremenitev
uporabnika. Snaga d.o.o. se obvezuje, da bo podatke in elektronske evidence obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
Maribor, dne________________
Podpis:________________________
Izpolnjen in podpisan obrazec nam pošljite po pošti na naslov podjetja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000
Maribor.
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. | ID št. za DDV: SI22223576 | Matična številka: 5067855 | Osnovni kapital: 3.990.202,33€
Reg. št. vložka: 1/00078/00 pri Okrožnem sodišču v Mariboru | TRR: SI56 0451 5000 0175 787 pri NKBM D.D., SI56 3400 0101 6667 355 pri SPARKASSE D.D.
S001A/2014