Program Merkur Super 18-1/15 in Merkur Super 18-2/15

Transcription

Program Merkur Super 18-1/15 in Merkur Super 18-2/15
Merkur Super 18-1/15 in Merkur Super 18-2/15
Življenjsko zavarovanje
Program Merkur Super 18-1/15
in Merkur Super 18-2/15
in dodatna zavarovanja
Dodatno zavarovanje
za prevzem plačevanja premije
ŽZ za zavarovalca v primeru
51 % ali več invalidnosti
Dodatno zdravstveno
zavarovanje za prevzem
plačevanja celotne premije
v primeru daljše bolniške
odsotnosti za zavarovalca
ZPP/15
Dodatno
življenjsko zavarovanje
za primer smrti
MRS/15
Življenjsko zavarovanje
Merkur Super 18-1/15
(MDD18-1/15)
Dodatno nezgodno
zavarovanje otrok in
mladine
NZOZ/12A
Merkur Super 18-2/15
(MDD18-2/15)
(trije paketi)
Z dodatnim
zavarovanjem
za nezgodno smrt
ali brez
(100%, 200%, 300%)
Dodatno zdravstveno
zavarovanje določene hude
bolezni pri otrocih
ZOT/15
Zavarovalna vsota:
3.000, 6.000 ali 10.0000 EUR
Dodatno zavarovanje za
zavarovanje finančne
izgube v primeru
brezposelnosti –
FIB/15
Dodatno zdravstveno
zavarovanje za določene
operacije
ZOP UNI 3
Dodatno
zdravstveno zavarovanje
za predinvazivno stanje raka
ZPR/15
Dodatno paketno
nezgodno zavarovanje za
zavarovanca in njegovega
partnerja
NZZ/12
Zavarovanje
za nezgodno
mesečno rento
Osnovno
nezgodno
zavarovanje
(4 variante)
Nezgodno
zavarovanje
Zeleni dežnik+
(2 paketa)
(2 paketa)
20150511-Vlozni list MDD-SUPER-18.indd 1
5/11/15 10:53 AM
Merkur Super 18-1/15 in Merkur Super 18-2/15
Življenjsko zavarovanje
MERKUR SUPER 18 1/15 in 2/15 – 17 hudih bolezni kritih z zavarovanjem
1. Srčni infarkt
2. Bypass-operacija koronarnih arterij
3.Rak
4. Možganska kap
5. Kronična odpoved ledvic
6. Transplantacija organov
7. Multipla skleroza
8.Paraliza
9.Slepota
10.Koma
11. Izguba udov
12. Alzheimerjeva bolezen
13. Parkinsonova bolezen
14. Benigni možganski tumor
15. Zamenjava srčne zaklopke
16. Operacija aorte
17. Bolezen zaradi ugriza klopa
18. Zavarovalno kritje za otroke*
* Za nekatere zgoraj navedene hude bolezni, so z eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne več kot 10.000 EUR, kriti tudi vsi otroci v družini
Merkur življenjsko zavarovanje
Merkur Super 18-1/15 in Merkur Super 18-2/15
Osnovni življenjski zavarovanji Merkur Super 18-1/15
in Merkur Super 18-2/15
Število obolelih oseb se namreč vsako leto povečuje, zdravljenje pa je
dolgotrajno in včasih zahteva tudi zelo drage posege v tujini. Zavarovanje
po programu Merkur Super 18-1/15 ali Merkur Super 18-2/15, za razliko
od klasičnih življenjskih zavarovanj, ponuja poleg kritja za primer naravne
in nezgodne smrti, tudi kritje za primer nastanka ene od 17 hudih bolezni.
Dodatna življenjska in zdravstvena zavarovanja, ki
se lahko sklenejo k osnovnemu zavarovanju Merkur
Super 18
Dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti (velja za Super
18-1/15)
Z zavarovalnico se lahko dogovori, da v primeru nezgodne smrti glavnega
zavarovanca upravičencem izplačamo eno, dve ali celo tri dodatne
zavarovalne vsote izbrane pri osnovnem produktu.
Dodatna nezgodna zavarovanja za odrasle
Glavni zavarovanec, njegov partner/ka in tudi vsi njegovi otroci lahko
sklenejo tudi posebna paketna nezgodna zavarovanja pod zelo ugodnimi
pogoji!
Osnovno paketno nezgodno zavarovanje
Vključuje: izplačilo do petkratne zavarovalne vsote za trajno nezgodno
invalidnost, izplačilo izbrane višine bolnišničnega nadomestila, izplačilo
dnevnega nadomestila za zdravljenje doma ali v bolnišnici in izplačilo
dogovorjene vsote za zlom kosti. Možna izbira med štirimi variantami.
Nezgodno zavarovanje Zeleni dežnik +
V primeru 51% in več invalidnosti zaradi nezgode se izplača celotno
dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če je 51% ali več invalidnost posledica
prometne nesreče, se izplača dvojno dogovorjeno zavarovalno vsoto.
Možna izbira med dvema variantama.
Zavarovanje za nezgodno mesečno rento
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije
(velja za Super 18-1/15 in 18-2/15)
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije s strani
zavarovalnice v primeru 51% ali več nezgodne invalidnosti zavarovalca.
Dodatno zavarovanje za predinvazivno stanje raka
(velja za Super 18-1/15 in 18-2/15)
V primeru obolenja zavarovanca za eno od oblik predinvazivnega stanja
raka, taksativno naštetih v zavarovalnih pogojih, se upravičencu izplača
dogovorjena zavarovalna vsota.
Dodatno življenjsko zavarovanje za primer smrti
(velja za Super 18-1/15 in 18-2/15)
Glavni zavarovanec lahko sklene dodatno zavarovanje za primer
naravne in nezgodne smrti, in sicer za zavarovalno vsoto 15.000 EUR
in več. Dogovorjena zavarovalna vsota se izplača samo v primeru smrti
zavarovanca, ob izteku zavarovanja pa ni izplačila.
Dodatno zdravstveno zavarovanje za določene operacije
(velja za Super 18-1/15 in 18-2/15)
V primeru, da bi moral glavni zavarovanec na eno od 265 operacij, ki so
navedene v splošnih pogojih, bo glede na zahtevnost operacije prejel
enkratni znesek v višini 100%, 200% ali 400% zavarovalne vsote, ki
znaša 750 EUR.
Dodatno zdravstveno zavarovanje za prevzem plačevanja
premije v primeru daljše bolniške odsotnosti zavarovalca
(velja za Super 18-1/15 in 18-2/15)
V primeru 51% in več invalidnosti bomo upravičencu 5 let izplačevali
nezgodno mesečno rento v dogovorjeni višini. Mesečna renta je 5 let tudi
dedna! Izbira se lahko med dvema variantama.
Dodatna zavarovanja za otroke in mladino
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok in mladine
Vključuje: izplačilo do trikratne zavarovalne vsote za trajno nezgodno
invalidnost, izplačilo izbrane višine bolnišničnega nadomestila in izplačilo
dogovorjene vsote za zlom kosti. Izbira se lahko med tremi variantami.
Sklepanje zavarovanja možno za otroke in mladino stare od 0 do 18 let.
Dodatno nezgodno zavarovanje za primer določene hude
bolezni otrok in mladine
V primeru obolenja zavarovanca za eno od hudih bolezni, taksativno
naštetih v zavarovalnih pogojih, se upravičencu izplača dogovorjena
zavarovalna vsota. Sklepanje zavarovanja možno za otroke in mladino
stare od 0 do 17 let.
Dodatno zavarovanje za zavarovanje finančne izgube v primeru
brezposelnosti – FIB/15
V primeru nastopa brezposelnosti zavarovanca, zavarovalnica prevzame
plačilo premije v višini dogovorjene zavarovalne vsote (največ 12
mesečnih premij). Zavarovanje se sklene na posebni ponudbi, samo
istočasno s sklenitvijo življenjskega zavarovanja.
V primeru zavarovalčeve daljše bolniške odsotnosti z dela zaradi
poškodbe ali bolezni (več kot 30 zaporednih delovnih dni), zavarovalnica
prevzame plačilo obroka premije osnovnega zavarovanja z vsemi
dodatnimi zavarovanji.
20150511-Vlozni list MDD-SUPER-18.indd 2
5/11/15 10:53 AM