Nezgodno zavarovanje NZ

Comments

Transcription

Nezgodno zavarovanje NZ
NEZGODNA ZAVAROVANJA
Sedež zavarovalnice
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
t: 01 300 54 00
f: 01 436 10 92
m: [email protected]
Poslovalnica Maribor
Ulica talcev 24
2000 Maribor
t: 02 252 60 91
f: 02 229 63 50
e: [email protected]
Poslovalnica Ptuj
Prešernova ulica 10
2250 Ptuj
t: 02 771 02 68
f: 02 771 02 67
Merkur zavarovalnica, delniška družba, je bila
ustanovljena v Ljubljani leta 1992 in je kot hčerinsko
podjetje Merkur zavarovalnice iz Avstrije v dosedanjih
letih delovanja postala ena najtrdnejših slovenskih zavarovalnic. To dokazuje že okrog 180.000 sklenjenih
pogodb in visoko mesto na področju trženja življenjskih zavarovanj v Sloveniji. V letu 2001 je bil podeljen
tudi naslov: Slovenska zavarovalniška gazela, kot najhitreje rastoči zavarovalnici v obdobju petih let.
Merkur zavarovalnica, d.d., posluje v skladu s slovensko zakonodajo in je zaradi porazdelitve tveganja pozavarovana pri najzaneslivejših domačih in tujih pozavarovalnicah, kar zagotavlja kar največjo varnost za
naše zavarovance.
Zavarovalnica si je trdnost zagotovila z izrednim obvladovanjem stroškov, vlaganjem sredstev v vrednostne
papirje, za katere jamči država, bančne depozite pri
zanesljivih bankah in nepremičnine, ki ne samo ohranjajo, ampak tudi povečujejo svojo vrednost.
To je jamstvo, da bodo vaša sredstva, naložena preko
široke palete življenjskih zavarovanj, tudi ostala vaša
in ne samo to, v času zavarovanja se bodo tudi krepko
oplemenitila!
Profesionalna Prodaja Merkur – poslovne enote:
PPM Ljubljana
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
t: 01 234 23 80
01 234 23 82
f: 01 234 23 87
e: [email protected]
PPM pisarna Jesenice
Cesta železarjev 2
4270 Jesenice
t: 04 588 40 10
m: 051 818 656
f: 04 588 40 12
PPM pisarna Maribor
Ulica talcev 24
2000 Maribor
t: 02 234 30 91
m: 051 662 198
f: 02 234 30 90
PPM pisarna Kranj
Šuceva 23
4000 Kranj
t: 04 202 08 60
04 202 08 63
m: 051 662 180
PPM pisarna Koper
Ferrarska ulica 12
6000 Koper
t: 05 663 82 50
05 663 82 51
05 663 82 52
m: 051 662 195
f: 05 663 82 54
PPM pisarna Celje
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
t: 03 425 08 20
m: 051 662 197
f: 03 425 08 23
PPM pisarna Novo Mesto
Ljubljanska cesta 27
8000 Novo Mesto
t: 07 332 42 36
m: 051 662 194
f: 07 332 42 38
PPM pisarna Murska Sobota
Lendavska ulica 57
9000 Murska Sobota
t: 02 520 39 80
02 520 39 81
02 520 39 82
m: 051 662 199
f: 02 520 39 83
www.merkur-zav.si
Nezgodno
zavarovanje
NZ
NEZGODNA ZAVAROVANJA
Nezgodno
zavarovanje
NZ
MERKURJEVA NEZGODNA ZAVAROVANJA
ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Previdnost je mati modrosti. Vsi se trudimo, da bi bili na vsakem koraku
modri in previdni: na poti v službo, šolo, na nedeljskem izletu ... Toda
nesreča lahko udari kot strela z jasnega in nam prekriža življenjsko pot.
Nekaterim manj usodno, drugim dokončno.
 
V primerjavi s prebivalci drugih evropskih držav živimo Slovenci zelo nevarno: 6000 prometnih nesreč na leto, v katerih v povprečju umre skoraj 400 ljudi. Kar devet od desetih prometnih nesreč se konča z lažjo
ali celo hujšo telesno poškodbo. Vsako leto na ta način izgubi življenje
tudi do 70 otrok. Okoli 50 ponesrečencev umre ali se poškoduje v
gorah. Več kot 24.000 ljudi se vsako leto huje ali lažje poškoduje v
nezgodah pri delu.
 
Dejstvo je, da so posledice bolj ali manj tragične: od začasne nesposobnosti za delo do trajne invalidnosti ali celo smrti, kar sproži
duševno tesnobo, strah, občutek nemoči in brezizhodnosti. Pravijo,
da v nesreči nikoli nisi sam in da takrat spoznaš pravega prijatelja, ki ti
vliva in povrne voljo do življenja. Vendar za vrnitev v normalno življenje
včasih nista dovolj le močna volja in optimizem. Potreben je tudi denar
za zdravljenje, morebitne invalidske pripomočke ali celo spremembo
stanovanjskega objekta za potrebe invalidov.
 
V tem primeru je najboljši prijatelj dobro zavarovanje. In med vsemi
dobrimi prijatelji je zagotovo najboljši prijatelj Merkur zavarovalnica s
svojim programom nezgodnih zavarovanj.
 
Z Merkurjevim nezgodnim zavarovanjem ste zavarovani po vsem svetu
24 ur na dan!
Nezgodna smrt
Na voljo so vam naslednja
Merkurjeva nezgodna zavarovanja:
- nezgodno zavarovanje za eno osebo,
- nezgodno zavarovanje za družino,
- nezgodno zavarovanje za otroke,
- nezgodno zavarovanje za prosti čas, 
- kolektivna nezgodna zavarovanja.
 
V primeru smrti kot posledice nezgode se dedičem ali izbranemu
upravičencu izplača polna zavarovalna vsota. Ne samo to, Merkur zavarovalnica dodatno krije tudi stroške pogreba do desetih odstotkov
zavarovalne vsote za nezgodno smrt.
Naravna smrt
Dogovorjena zavarovalna vsota se izplača v primeru naravne smrti zavarovanca, ki je posledica bolezni. Zavarovalna vsota se izračuna na
osnovi višine zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost ali nezgodno
smrt in znaša od najmanj 500 EUR do največ 3.000 EUR.
 
Trajna nezgodna invalidnost
V primeru trajne invalidnosti do 50  odstotkov se izplača zavarovalna vsota v sorazmerju s stopnjo invalidnosti. Pri invalidnosti nad 50
odstotkov pa ima vsak Merkurjev zavarovanec povečano kritje, saj se
vsak odstotek invalidnosti podvoji. Tako se na primer pri 100-odstotni
invalidnosti izplača 150-odstotna zavarovalna vsota.
Priporočljivo je, da je za primer trajne invalidnosti zavarovalna vsota
najmanj štirikratna v primerjavi z zavarovalno vsoto za nezgodno smrt.
 
Nezgodna renta
V primeru več kot 50 % invalidnosti, ki nastane kot posledica ene nezgode, bomo zavarovancu izplačevali doživljenjsko oz. največ 25 let
dodatno še nezgodno mesečno rento v izbranem znesku 80 EUR ali
160 EUR. Mesečna renta je v primeru smrti prejemnika rente dedna s
časovno omejitvijo desetih let!
 
Bolnišnično nadomestilo
Za vsako noč, preživeto v bolnišnici zaradi nezgode, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za posamezni nezgodni primer, in sicer
do 365 dni v dveh letih.
 
Nadomestilo
za stroške zdravljenja
Gre za dodatno obliko zavarovanja k bolnišničnemu nadomestilu,
ki tako kot bolnišnično nadomestilo krije noči preživete v bolnišnici,
vendar v sorazmerju s trajanjem bivanja v bolnišnici in je zato cenovno ugodnejše.
 
Dnevno nadomestilo
Na ta način se lahko zavarujete pred izpadom dela dohodka, ker
ste zaradi nezgode na zdravljenju doma ali v bolnišnici. Izplača se
dogovorjena zavarovalna vsota, in sicer do 365 dni v dveh letih za
posamezni nezgodni primer.
 
Stroški nezgode
Zavarovanje krije stroške zdravljenja poškodb, nastalih v nezgodi,
vključno s stroški prve protetike in potrebnih prevozov, krije nastale
stroške pri reševanju iz gora ali voda, prevoz v bolnišnico in kasnejše
prevoze, povezane z zdravljenjem posledic nezgode. Seveda povrnemo tudi stroške vrnitve ponesrečenca v kraj njegovega bivanja,
če je doživel nezgodo izven kraja, kjer stalno prebiva.
 
 

Similar documents