regulator tlaka kovina

Comments

Transcription

regulator tlaka kovina
N
VA
O
EN
G
ER
AC
A
IJ
Membranski regulator
tlaka
zanesljivo delovanje
enostavna uporaba
skala za nastavitev željenega tlaka
vizualna kontrola filtra
intergriran filter
HERZ d.d.
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 (01) 896 21 02
Fax: +386 (01) 896 21 40
www.herz.si
Membranski regulator tlaka
Art.
RT 692
RT 693
RT 694
Ident
DN
PN
G
L
L1
B
H
H1
Sw
1421521
1431521
1441521
15
20
25
16
16
16
1/2"
3/4"
1"
147
155
185
84
84
98
67
67
67
98
98
98
66
66
66
30
37
46
0,745
0,901
1,185
6
6
6
0,3
0,3
0,3
T= 0,5°C...40°C
Funkcije:
•
varuje vodovodno instalacijo in vgrajeno
opremo pred poškodbami zaradi tlačnega
udara.
•
varčuje, ker zagotavlja konstanten pretok
pitne vode.
•
zagotavlja minimalno šumnost vodovodne
instalacije, kar je še posebno pomembno
pri večstanovanjskih stavbah
•
regulira tlak v vodovodni inštalaciji na
konstantni želeni vrednosti
G
G
H1
H1
G
G
H
H
SwSw
L1L1
BB
STAVITEV Ž
NA
ALITETNA M
KV
BRANA
EM
JENEGA T
L
EL
SKALA ZA
LL
INTERGR
I
N FILTER
RA
A
AK
LNA KONT
UA
•
nastavitvena skala: omogoča izredno
točno nastavitev izhodnega tlaka med
1 – 6 bar
•
enostavna nastavitev želenega tlaka
•
regulacijski del (vzmet, nastavitveni vijak) ni
v stiku s pitno vodo
•
manometer: omogoča kontrolo nastavitve
in kontrolo tlaka med delovanjem,
•
optična kontrola lovilca nesnage (filtra).
Omogoča pravočasno čiščenje in
nemoteno delovanje
•
enostavno čiščenje lovilca nesnage
•
optimalne vgradne mere
•
kompaktna zasnova
*
LA FILTRA
RO
Prednosti:
VIZ
www.kovina.si
HERZ d.d.
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 (01) 896 21 02
Fax: +386 (01) 896 21 40
www.herz.si
FL-RT-SLO-0215-1
* Material PA 12

Similar documents