Navodila za GPS sledenje

Transcription

Navodila za GPS sledenje
GPS SAFETY TRACKING SYSTEM
1
ANT
ENN
A
2
3
4
1. Sleep mode, system is working, when the car is moving. If press the white
button, system go to non-stop mode, white LED is blinking. To go to sleep
mode, press the button again.
Način »spanje«, sistem oddaja le, če se avtomobil premika. Če pritisnemo tipko »1«,
sistem prične oddajati neprekinjeno, bela signalna LED utripa. Za povrnitev
prejšnjega stanja ponovno pritisnemo tipko »1«.
2. SOS button. When you have an accident and need help, press this button.
Software receives your request and signals it on the display.
»SOS«, klic na pomoč. Ob pritisku tipke »2«, sistem signalizira klic na pomoč, ki se
preko software-a prenese na prikazovalnik.
3. This button is not important for the user.
Tipka nima pomena za uporabnika.
4. There is the connector for charging the battery and yellow LED, which is
signaling proper working of system. In normal work it is blinking.
Konektor za polnjenje baterije, rumena LED, ki signalizira pravilno delovanje sistema.
Pri normalnem delovanju, LED utripa. V kolikor je sistem v stanju »spanje«, ne gori
nobena LED.
MOUNTING INSTRUCTIONS (NAVODILA ZA MONTAŽO):
It is easy to mount the
tracker on the roll bar.
Enostavna montaža
sledilnika na roll bar
dirkalnika.
WARNING (OPOZORILO):
OK
NOT OK
Min 30 cm below of the car roof
Min 30 cm pod streho avtomobila
ANTENNA
W
I
N
D
O
W
A
N
T
E
N
N
A
A
N
T
E
N
N
A
W
I
N
D
O
W
ANTENNA
Antenna shall be turned left or right to the window, or up, but never down.
Sledilnik mora biti montiran tako, da je zgornja stran, torej antena, obrnjena vedno levo ali
desno proti oknu, ali navzgor, vendar ne bližje strehi kot 30 cm. Montaža sledilnika,
obrnjenega navzdol, ni dovoljena.