12 LASER - Dental Tribune International

Transcription

12 LASER - Dental Tribune International
12
LASER
TwinLight pristop
k zdravljenju
perimplantitisa
®
cijskega tkiva z alveolne kosti
in vezivnega tkiva z Er:YAG laserjem je visoko učinkovito. Cilj
laserskega delovanja je tekočina
za selektivno odstranitev granulacijskega tkiva zaradi njegovega
dolgotrajnega pulza in nizke moči
delovanja med postopkom ablacije mikroorganizmov na površini
alveolne kosti.
Baktericidno delovanja Er:YAG
laserja na kirurško delovno polje
je učinkovito proti lipopolisaharidom in površina zobnega vsadka
je popolnoma očiščena brez uporabe kemikalij. Naknadna uporaba Nd:YAG laserja pa spodbuja
hitrejše celjenje z zmanjšanjem
števila bakterij in biostimulacijo
kosti. Enaka načela veljajo tudi
za klinične primere, ki zahtevajo
kirurško zdravljenje.
TwinLight® postopek
Število vstavljenih zobnih vsadkov narašča, s tem pa je tudi perimplantitis vse pogostejši. Podatki, ki so na voljo, kažejo, da
bo eden izmed petih pacientov
z zobnim vsadkom imel periimplantitis. Periimplantitis je ireverizibilno vnetje za katerega je
značilna izguba kosti okoli zobnega vsadka. Štirje izmed petih
pacientov pa bodo imeli periimplantatni mukozitis, to je zgodnja
oblika vnetja, ko je vnetno stanje
še reverzibilno. Pri periimplantatnem mukozitisu je vnetje omejeno na periimplantatno sluznico.
Kadar opisujemo peri-implantitis,
pa se vnetje okoli zobnega vsadka
širi v kost. Obe okužbi označuje
prisotnost bakterijskega plaka in/
ali trdih oblog, edem in rdečina
tkiv, prisotna je tudi krvavitev na
sondiranje. V večini primerov so
klasične metode zdravljenja perimplantitisa nezadostne zaradi
neugodnih dejavnikov; vključno
z resistentnimi bakterijskimi vrstami, oteženi postopki odstranjevanja in prisotnosti bioilma na
površini zobnega vsadka.
Kot kaže je najpogostejši vzrok
za nastanek periimplantitisa slaba porazdelitev okluzalne obremenitve ali primarnimi kontakti
na mostovni konstrukciji ali na
implantatno podprti protezi. Obvezna je dobra ustna higiena, vendar pa tudi položaj in oblika protetičnega nadomestka, ki otežuje
ustno higieno, omejujejo učinko-
vitost mehaničnega čiščenja. Ko
so opisani vzroki ugotovljeni in
odpravljeni, lahko zdravljenje z
laserjem pripomore k ozdravljenju peri-implantitisa.
Novo zdravljenje z laserjem poimenovano TwinLight® (Fotona)
je dokazano ena najučinkovitejših metod za zdravljenje periimplantitisa. Učinkovito nadzoruje
okužbo z dekontaminacijo površine zobnega vsadka in prepreči
napredovanje
periimplantitisa.
TwinLight® je minimalno inva-
zivna tehnika, ki kombinira dva
»zlata standarda« v stomatologiji; lasersko valovno dolžino
(Er:YAG in Nd:YAG) v sinergističnem postopku za učinkovitejše zdravljenja periimplantitisa,
zviša njegovo uspešnost in skrajša časovni potek zdravljenja.
S TwinLight® metodo se uporablja Er:YAG laser v ne-kirurškem postopku za odstranitev
mikroorganizmov in v kirurškem
postopku za zdravljenje poškodovane alveolne kosti okoli zobnega
vsadka. Z uporabo Er:YAG laserja je možna odstranitev granulacijskega tkiva, tako na kosti kot
tudi na površini zobnega vsadka
in temeljito dekontaminira mesto vnetja. Odstranitev granula-
1
2
3a
3b
4
Odstranitev mehkega granulacijskega tkiva
z Er.YAG v načinu LP.
Odstranitev bakterijskega bioilma na površini zobnega vsadka z Er:YAG v načinu
MSP.
Ablacija okužene kosti z Er:YAG v načinu
QSP.
Zmanjšanje števila bakterij v kosti z Nd:YAG
v načinu MSP.
Biostimulacija z Nd:YAG v načinu VLP.
Zdravljenje periimplantitisa s
TwinLight® pristopom
5a
5b
5c
Začetni RTG posnetek.
Začetni RTG posnetek-povečan.
Začetno klinično stanje.
6a
6b
7a
De-granulacija in dezinfekcija površine zobnega vsadka z Er:YAG laserjem.
Zmanjšanje števila bakterij in biostimulacija z Nd:YAG laserjem.
RTG posnetek po 3 letih.
TwinLight® postopek se izvaja v
naslednjih petih korakih:
1. Odstranitev mehkega granulacijskega tkiva z Er:YAG v LP
načinu (slika 1).
2. Odstranitev bakterijskega bioilma na površini zobnega
vsadka z Er:YAG v MSP načinu (slika 2).
3. Ablacija okužene kosti z
Er:YAG laserjem v QSP načinu (slika 3a).
4. Zmanjšanje števila bakterij na
kosti z Nd.YAG v MSP načinu
(slika 3b).
5. Biostimulacija z Nd:YAG v
NLP načinu (slika 4).
LASER
7b
8a
8b
RTG posnetek po 3 letih-povečan.
RTG posnetek po 5 letih.
Klinično stanje po 5 letih.
Za zdravljenje peri-implantatnega mukozitisa se uporablja samo
korak številka 2.
Valovna dolžina Er:YAG laserja
se uporablja v optimalnem načinu, tako ni nobene nevarnosti za
toplotno poškodbo okolne kosti
in brez pomembnejših sprememb
na površini zobnega vsadka, kot
je običajno pri uporabi ostalih laserjev. Učinek laserske energije
na površino zobnega vsadka je
odvisen od količine energijske
gostote, moči in trajanje pulza.
Parametre je potrebno skrbno
nastaviti. Z nižjimi vrednostmi
se lahko upočasni postopek, ki
pa je varnejši za ponovno osteointegracijo. Ne-kirurška uporaba
Er:YAG laserja je tudi možna, v
kolikor problem ni preobsežen.
Kliničen primer
V opisanem kliničnem primeru
je bila načrtovana proteza s krogličnimi sidri. Zaradi pacientove
zahteve so bili zobni vsadki takoj
obremenjeni, kar je najverjetnejši
razlog za resorpcijo okoli zobnega vsadka v spodnji čeljusti
(slika 5). Dostop do mesta je bil
direkten za odstranitev granulacijskega tkiva in dezinfekcijo površine zobnega vsadka z Er:YAG
laserjem. Za zmanjšanje števila
bakterij in biostimulacijo je bil
uporabljen Nd:YAG laser (slika
6). Kostni defekt je bil zapolnjen
s sintetičnim kostnim nadomestkom.
Na kontrolnem pregledu po treh
letih je bilo vidno zelo dobro ce-
ljenje (slika 7). Takrat je pacient
zahteval iksno protetično oskrbo,
zato smo v zgornjo in spodnjo čeljust vstavili nove zobne vsadke
za želeno iksno-protetično oskrbo. Rentgenski posnetek po petih
letih po končanem zdravljenju periimplantitisa je prikazan na sliki
8. Dva zobna vsadka smo vstavili
distalno naknadno po enem letu
zaradi inančnih razlogov na strani pacienta.
V opisanem kliničnem primeru
obstajajo številne prednosti za
uporabo laserja. Ena izmed prednosti je, da pri odstranitvi granulacijskega tkiva okoli zobnega
vsadka ni mehanične, kemične
ali katerekoli druge travme,s ne
za zobni vsadek ne za kost. Uporabljeni valovni dolžini sta varni,
sočasno pa spodbujata celjenje z
znižanjem števila bakterij in biostimulacijo tkiv. Krajši pulzi se
uporabljajo na površini zobnega
vsadka za izogibanje toplotnega
učinka, a z nižjimi energijami,
tako da nimajo previsokega vrha
jakosti in tako ne poškodujejo
površine. S kratkimi pulzi in višjo močjo (večja energija) lahko
ustvarimo krvaveča mesta na kosti za boljše celjenje augmentiranega materiala.
Prodiranje Nd:YAG skozi kost
pripomore k znižanju števila bakterij in biostimulaciji. Potrebna
je previdnost, da se z Nd.YAG
laserjem ne dotaknemo površine zobnega vsadka, kajti v titanu je absorpcija visoka in lahko
povzroči dvig temperature. Po-
13
membno je tudi, da se uporablja
v načinu »pometanja« z visokim
sesanjem, da se prepreči akumulacijo toplote na enem mestu.
Prekomerna krvavitev bi blokirala prodiranje Nd.YAG laserskih
žarkov. Nd:YAG se prav tako
lahko uporablja v incizalni liniji,
vestibularno in na oralni strani kirurškega delovnega polja, pa tudi
oralno po šivanju. Uporabljamo
ga lahko tudi vsak drugi dan za
boljše celjenje, za manj bolečine
in otekline.
Avtor:
Dr.Ilay Madden PhD, Dr.Zafer
Kazak, Velika Britanija
Moč svetlobe v medicini
www.lightwalkerlaser.com
VABILO
NA DELAVNICO
LASERJI V STOMATOLOGIJI
Sreda, 17. junij 2015
ob 14. uri
Fotona d.d., Stegne 7, Ljubljana
Kontakt:
Saša Terlep
[email protected]
t. +386 1 5009 161
m. +386 51 348 869
www.fotona.com
90336/3
Prijave sprejemamo do 5. junija.