ponudba naročniških paketov in storitev ter ceniki debitel dd

Transcription

ponudba naročniških paketov in storitev ter ceniki debitel dd
PONUDBA NAROČNIŠKIH
PAKETOV IN STORITEV
TER CENIKI DEBITEL d.d.
Verzija: kat16 Zadnja sprememba 15.04. 2015
1
2
KAZALO
POZDRAVNI NAGOVOR .......................................................................................................................................................... 5
I.
POSTANITE NAŠ NAROČNIK ........................................................................................................................................... 6
II.
SPLOŠNA PRAVILA PAKETOV Z NAROČNIŠKIM RAZMERJEM .......................................................................................... 7
PRIKLJUČNA TAKSA .......................................................................................................................................................................... 7
KLICI............................................................................................................................................................................................. 7
SPOROČILA SMS ............................................................................................................................................................................ 7
POŠILJANJE MMS ........................................................................................................................................................................... 7
PRENOS PODATKOV ......................................................................................................................................................................... 8
ZAKUPNINE .................................................................................................................................................................................... 8
VIDEOKLICI .................................................................................................................................................................................... 8
MINIMALNA PORABA ....................................................................................................................................................................... 8
PREUSMERITEV KLICA ....................................................................................................................................................................... 8
III.
NAROČNIŠKI PAKETI ..................................................................................................................................................... 10
1. NAROČNIŠKI PAKETI Z ZAKUPNINO .................................................................................................................................. 10
PAKET ENOTNID 2000 .................................................................................................................................................................. 10
PAKET D2000 ............................................................................................................................................................................. 11
PAKETI NONSTOPD ....................................................................................................................................................................... 12
D100, D200, D400, D700 .......................................................................................................................................................... 13
ENOTNID 200.............................................................................................................................................................................. 14
MOJD ........................................................................................................................................................................................ 15
NAJIND....................................................................................................................................................................................... 16
NAŠD ......................................................................................................................................................................................... 17
NAŠD POSLOVNI........................................................................................................................................................................ 19
SUPERD ...................................................................................................................................................................................... 21
SENIORD ..................................................................................................................................................................................... 23
D10 ........................................................................................................................................................................................... 24
D20 ........................................................................................................................................................................................... 25
DUET POP ................................................................................................................................................................................... 26
MINID ........................................................................................................................................................................................ 27
EVERGREEN ................................................................................................................................................................................. 28
JAZZ ........................................................................................................................................................................................... 29
POP PREMIUM ............................................................................................................................................................................. 30
POMP ......................................................................................................................................................................................... 31
PROTEKT ..................................................................................................................................................................................... 32
4. POSEBNI NAROČNIŠKI PAKETI ......................................................................................................................................... 33
AVTOMATD ................................................................................................................................................................................. 33
DEBITEL AVTONADZOR................................................................................................................................................................... 34
5. PREDPLAČNIŠKI PAKET..................................................................................................................................................... 35
DEBIKARTICA................................................................................................................................................................................ 35
IV.
MOBILNI INTERNET ................................................................................................................................................. 37
PAKETI DATADOSTOP LTE/4G ........................................................................................................................................................ 37
HITRI MOBILNI INTERNET LTE/4G .................................................................................................................................................... 38
V.
MOBILNI TELEFONI ...................................................................................................................................................... 39
MOBILNI TELEFONI NA OBROKE, BREZ OBRESTI!................................................................................................................................... 39
STORITEV MOJ TELEFON ................................................................................................................................................................. 39
VI.
UGODNOSTI ............................................................................................................................................................ 40
3
LESTVICA POPUSTOV ...................................................................................................................................................................... 40
VII.
DODATNE STORITVE ................................................................................................................................................ 41
CENIK VKLJUČENIH STORITEV V PAKET ................................................................................................................................................ 41
DONACIJSKE ŠTEVILKE .................................................................................................................................................................... 42
SMS DONACIJE ............................................................................................................................................................................ 42
KLICI NA POSEBNE ŠTEVILKE ..................................................................................................................................................... 42
CENIK STORITEV, KI JIH LAHKO DODAMO V NAROČNIŠKI PAKET ................................................................................................................ 43
CENIK OSTALIH STORITEV ................................................................................................................................................................ 45
NADZOR PORABE .......................................................................................................................................................................... 45
SMS PRESEŽENE KOLIČINE ............................................................................................................................................................... 45
APLIKACIJA MOJ DEBITEL ............................................................................................................................................................... 46
OSEBNI MESEČNI LIMIT................................................................................................................................................................... 47
DEBIKLJUČ ................................................................................................................................................................................... 47
LP IZ EU ..................................................................................................................................................................................... 48
ZAPORA ROAMING ........................................................................................................................................................................ 49
ZAPORA GPRS TUJINA ................................................................................................................................................................... 49
LIMIT ZA PRENOS PODATKOV V TUJINI................................................................................................................................................ 49
DEBINET...................................................................................................................................................................................... 50
DEBINET PRO .............................................................................................................................................................................. 50
E-RAČUN ..................................................................................................................................................................................... 50
LOČEN RAČUN ZA LOČEVANJE STROŠKOV ........................................................................................................................................ 51
MESEČNI IZPIS POGOVOROV (RAZČLENJEN RAČUN) .............................................................................................................................. 51
SMS ZGREŠENI KLIC....................................................................................................................................................................... 51
ODZIVNIK - TELEFONSKI PREDAL ....................................................................................................................................................... 52
DOVOLJENE KOMERCIALNE ŠTEVILKE ................................................................................................................................................. 52
ZAPORA 090 KOMERCIALNE ŠTEVILKE - INFORMACIJE ........................................................................................................................... 52
ZAPORA USSD GLASOVANJA ........................................................................................................................................................... 52
STORITVE Z DODANO VREDNOSTJO – PLAČLJIVA SPOROČILA SMS............................................................................................................ 53
MONETA ..................................................................................................................................................................................... 53
STORITEV BLACKBERRY (BIS) .......................................................................................................................................................... 53
STORITEV BLACKBERRY POSLOVNI (BES) ........................................................................................................................................... 54
MOBILNI INTERNET ....................................................................................................................................................................... 54
GOSTOVANJE / ROAMING ............................................................................................................................................................... 55
OBRAČUNSKA OBMOČJA ZA STORITVE V TUJINI (GOSTOVANJE) ............................................................................................. 57
CENIK KLICEV IZ SLOVENIJE V TUJINO ................................................................................................................................................. 69
4
POZDRAVNI NAGOVOR
Pred vami je najnovejši Debitelov katalog, v katerem vam predstavljamo osnovne informacije o naših storitvah.
Upamo, da vam bodo informacije v pomoč, več podrobnosti o storitvah, naročniških paketih in ponudbi mobilnih
telefonov pa si lahko preberete na našem spletnem mestu www.debitel.si.
Imate kakšno vprašanje ali potrebujete nasvet?
24 ur na dan nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 041 400 100, kjer se vam bodo naši
strokovnjaki posvetili, dokler ne boste dobili zadovoljivega odgovora.
Naši svetovalci so vedno dosegljivi tudi na naslednjih kontaktnih številkah:
Sklepanje naročniških razmerij po pošti
Tel:
01 / 30 60 128
Faks: 01 / 30 60 197
Reklamacije
Faks: 01 / 30 60 181
Osebna obravnava strank
Tel:
01 / 30 60 135
Faks: 01 / 30 60 199
Kadarkoli nam lahko pišete tudi po elektronski pošti na naslov [email protected].
Lep pozdrav in se slišimo,
Vaš Debitel
5
I. POSTANITE NAŠ NAROČNIK
Naročniško razmerje lahko sklenete:
•
•
•
•
na sedežu podjetja Debitel d.d., Železna cesta 18, Ljubljana;
v Debitelovem centru v TC Merkur Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 67, 4000 Kranj;
pri enem od naših pooblaščenih posrednikov, navedenih na seznamu (Prodajna mesta);
dopisno po pošti.
S seboj prinesite dokumente, potrebne za sklenitev naročniškega razmerja, oziroma nam njihove kopije pošljite po
pošti. (Dokumenti, potrebni za sklenitev naročniškega razmerja)
Pogoje za sklenitev naročniškega razmerja si lahko preberete na www.debitel.si ali nas pokličite na eno izmed
številk klicnega centra (041 400 100 ali 01 30 60 100), kjer vam bomo razložili podrobnosti sklenitve.
Mladoletna oseba ne more samostojno skleniti naročniškega razmerja z Debitelom!
Enostaven prenos številke k Debitelu – obdržite svojo številko
Prenos mobilne številke vam omogoča, da ob menjavi operaterja prenesete tudi svojo mobilno številko. Za
enostaven prenos številke od drugega operaterja k Debitelu v celoti poskrbimo mi.
Prenos mobilne številke traja en delovni dan. Svetujemo vam, da pred prenosom mobilne številke pri obstoječem
operaterju preverite, če imate z njim morebitne pogodbene obveznosti ter kako bodo delovale storitve v času
prenosa mobilne številke.
6
II. SPLOŠNA PRAVILA PAKETOV Z NAROČNIŠKIM RAZMERJEM
Vse cene, navedene v katalogu in cenikih, vključujejo DDV.
Obračunsko obdobje poteka od 00:00 prvega dne v mesecu do 24:00 zadnjega dneva v mesecu.
Priključna taksa
Priključna taksa je cena, ki jo zaračunamo naročniku za aktiviranje uporabe storitev posameznega naročniškega
paketa na novem naročniškem razmerju. Cena za vse pakete je enaka in znaša 11,90 €. To je enkraten strošek ob
sklenitvi novega naročniškega razmerja v izbranem naročniškem paketu.
Klici
Vse navedene cene veljajo za minuto pogovora v Sloveniji, razen če je v cenikih drugače navedeno. Obračunski
interval je naveden pri vsakem paketu in velja za opravljene minute pogovorov brez zakupa, za zakupljene količine
in za porabljene količine nad zakupljeno količino. Obračunski interval je lahko:
•
•
•
•
•
60/60 – prva minuta se obračuna v celoti, ne glede na dolžino klica, nadaljnji pogovor se obračuna po 60
sekundnem intervalu,
60/30 – prva minuta se obračuna v celoti, ne glede na dolžino klica, nadaljnji pogovor se obračuna po 30
sekundnem intervalu,
60/15 – prva minuta se obračuna v celoti, ne glede na dolžino klica, nadaljnji pogovor se obračuna po 15sekundnem intervalu,
60/1 – prva minuta se obračuna v celoti, ne glede na dolžino klica, nadaljnji pogovor pa po sekundah,
30/30 – začeti klic se zaračuna 30 sekund ne glede na dolžino klica, nadaljnji pogovor se obračuna po 30
sekundnem intervalu.
Sporočila SMS
Cene veljajo za pošiljanje sporočil SMS v Sloveniji in iz Slovenije v katerokoli državo. Kot obračunska enota se
upošteva poslano sporočilo SMS z do 160 znaki. SMS sporočila lahko vsebujejo do 600 znakov, vendar se za
sporočila, daljša od 160 znakov, na vsakih 160 znakov pošiljatelju zaračuna en dodatni SMS. Posamezno sporočilo
SMS se, ne glede na poslano dolžino, prejemniku tega sporočila prikaže kot eno samo sporočilo. Dejansko pa je
takšno sporočilo sestavljeno iz posameznih segmentov po 160 znakov.
Uporaba šumnikov, sičnikov in drugih znakov izven angleške abecede lahko v enem sporočilu zasede več kot en
znak.
Pošiljanje MMS
Cene veljajo za pošiljanje v domačem omrežju. Kot obračunska enota se upošteva poslano sporočilo MMS. V
primeru, da je poslano sporočilo večje od 100 kB, se zaračuna še prenos podatkov.
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
v cenikih paketov
za vsa poslana MMS sporočila v domačem omrežju v vseh naročniških paketih velja:
Za sporočila MMS, ki so večja kot 100 kB, vsakih nadaljnjih 50 kB
Sprejem MMS v Sloveniji
0,03 €/50 kB
brezplačno
V tujem omrežju se zaračunava tudi količina prenesenih podatkov po ceniku tujega operaterja.
7
Prenos podatkov
Cena velja za prenos podatkov GPRS/UMTS v domačem omrežju.
Obračunski interval pri prenosu podatkov običajno znaša 10 kB, razen v nekaterih naročniških paketih in pri
nekaterih storitvah. V primeru, da je obračunski interval različen od 10 kB, je to posebej navedeno.
Zakupnine
Mesečna zakupnina je znesek, ki se plačuje za zakup določene količine storitev, in je odvisna od količine in vrste
zakupljenih enot. Zakup količin v posameznih naročniških paketih je možen pri naslednjih storitvah:
•
•
•
minute pogovorov v vsa slovenska omrežja,
oddani SMS-i oziroma MMS-i in
prenos podatkov v omrežju Debitelovega operaterja.
Neizkoriščene zakupljene količine se ne prenašajo v naslednji obračunski mesec.
Videoklici
Videoklic se tehnično bistveno ne razlikuje od klasičnega govornega klica. Z mobilnim telefonom, ki ima vgrajeno
kamero, pokličite prijatelja. V meniju mobilnega aparata izberite možnost vzpostavitve videoklica oziroma pritisnite
gumb za videoklic, če vam vaš telefon to omogoča.
Oba s sogovornikom potrebujeta:
•
•
•
UMTS-mobilni telefon z vgrajeno kamero,
vključeno storitev Videotelefonija,
UMTS signal.
Če videoklic ni mogoč, vam mobilni telefon ponudi možnost vzpostavitve klasičnega govornega klica.
Cenik videoklicev
Za opravljene videoklice veljajo enaki pogoji in enake cene kot za govorne klice, odvisno od lokacije in od
naročniškega paketa.
Minimalna poraba
Minimalna mesečna poraba je tista poraba, ki jo kot naročnik plačate ne glede na to, ali z uporabo storitev dosežete
določeni znesek minimalne porabe. Če je račun za porabljene storitve večji od minimalne porabe, se znesek
minimalne porabe vračuna v znesek za uporabljene storitve.
V primeru nakupa mobilnega telefona na naročniških paketih, kjer je v dodatku k pogodbi o sklenitvi naročniškega
razmerja za nakup mobilnega telefona določena minimalna mesečna poraba, se minimalna mesečna poraba iz
sklenjenega naročniškega razmerja v naročniškem paketu, ki vsebuje minimalno mesečno porabo, in minimalna
mesečna poraba, določena v dodatku k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja za nakup mobilnega telefona,
seštevata.
V minimalno mesečno porabo so zajete zakupnine, klici, paketni prenos podatkov, sporočila SMS in MMS, poslana iz
domačega omrežja v vsa omrežja, ter dohodni klici v gostovanju.
Preusmeritev klica
Preusmeritev klica je storitev, s katero lahko prejete klice na vašo številko preusmerite na katerokoli mobilno ali
stacionarno številko (oziroma v telefonski predal). Sama storitev „Preusmeritev klica“ je vključena v naročniški
paket, njen vklop je brezplačen. Uporaba storitev „Preusmeritev klica“, torej dejanski preusmerjeni klic, pa se
obračuna po ceniku za klice v izbranem paketu.
Pozor! Kadar se uporabniki nahajajo v tujini, preusmeritev klicev v telefonski predal ni brezplačna. Zaračuna se
8
dohodni klic v tujini in klic iz tujine v Slovenijo. Za poslušanje sporočila se zaračuna še klic iz tujine v Slovenijo po
ceniku za klice iz tujine v Slovenijo.
Vse ostale storitve ter klici in storitve v tujini se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.
Priporočila in nasveti
Da se ob nakupu pametnega telefona vnaprej izognete previsokim nenadzorovanim stroškom, vam svetujemo:
•
•
•
skrbno preglejte nastavitve v telefonu, izklopite sinhronizacijo, prilagodite nastavitve lastnim potrebam,
zakupite prenos podatkov/mobilnega interneta,
posvetujte se z nami.
V obmejnih območjih se včasih zgodi, da se mobilni telefon avtomatično prijavi na omrežje operaterja sosednje
države. Predlagamo nastavitev ročne izbire omrežja, s čimer se izognete avtomatskemu prijavljanju na tuje
omrežje in neželenim stroškom.
9
III. NAROČNIŠKI PAKETI
1. NAROČNIŠKI PAKETI Z ZAKUPNINO
Paket EnotniD 2000
•
•
Enostaven paket z 2000 enotami, ki jih poljubno porabite za pogovore, sporočila ali brskanje po spletu
Odlična pokritost nacionalnega operaterja in najhitrejši mobilni internet LTE/4G
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
Klici v vsa slovenska omrežja
Sporočila SMS in MMS v vsa slovenska omrežja
11,90 €
Število enot
Mesečna
zakupnina
V akciji*
2000 enot
14,90 €
7,45 €
Prenos podatkov
* Akcija traja od 15.04. do 15.07. 2015. 50% popust na redno ceno paketov velja prvih 6 mesečnih zakupnin za
nova naročniška razmerja z vezavo za 24 mesecev. V paket je vključenih 2000 enot. Ena enota storitve je enaka
eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v vsa slovenska omrežja
ali enemu MB prenesenih podatkov.
Cene nad zakupljeno količino
Cena v €
Cena minute pogovora v vsa slovenska omrežja
0,15 €/min
Sporočila SMS in MMS nad zakupljeno količino
0,15 €/min
Cena nad vključeno količino prenosa podatkov
0,60 €/MB
Obračunski interval za klice v vsa slovenska omrežja je minutni 60/60.
Obračunski interval podatkov je 10 kB in velja za prenos podatkov v Telekomovem omrežju GSM/UMTS/LTE.
Podatki preneseni preko podatkovnega klica niso vključeni v paket in se obračunavajo po veljavnem ceniku.
Do akcijske ponudbe so upravičeni novi naročniki in obstoječi naročniki s sklenitvijo novega dodatnega
naročniškega razmerja.
Sprememba kateregakoli že sklenjenega naročniškega paketa v naročniški paket EnotniD 2000, se zaračuna po
Debitelovem veljavnem ceniku za ostale storitve, pri tem akcija ne velja.
Zakupnina v paketu EnotniD 2000 se zaračunava kot enkratna mesečna storitev in ni proporcionalna času vklopa.
Ob aktivaciji ima naročnik takoj na voljo celotno količino vključenih storitev neodvisno od dneva vklopa v sistem.
Neizkoriščene zakupljene enote se ne prenašajo v naslednji obračunski mesec.
Poslano sporočilo SMS/MMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna v višini 0,15 €.
Vse ostale storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
10
Paket D2000
•
•
Paket vsebuje veliko količino minut, sporočil SMS ali MMS in prenosa podatkov.
Odlična pokritost nacionalnega operaterja in najhitrejši mobilni internet LTE/4G.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Število enot
Klici v vsa slovenska omrežja
2000
Sporočila SMS in MMS
2000
Prenos podatkov
2000
Mesečna
zakupnina
V akciji*
18,90 €
9,45 €
* Akcija traja od 15.04. do 15.07. 2015. 50% popust na redno ceno paketov velja prvih 6 mesečnih zakupnin za
nova naročniška razmerja z vezavo za 24 mesecev.
Cene nad zakupljeno količino
Cena v €
Cena minute pogovora v vsa slovenska omrežja
0,15 €/min
Sporočila SMS in MMS nad zakupljeno količino
0,15 €/min
Cena nad vključeno količino prenosa podatkov
0,60 €/MB
Obračunski interval za klice v vsa slovenska omrežja je minutni 60/60.
Obračunski interval podatkov je 10 kB in velja za prenos podatkov v Telekomovem omrežju GSM/UMTS/LTE.
Podatki preneseni preko podatkovnega klica niso vključeni v paket in se obračunavajo po veljavnem ceniku.
Do akcijske ponudbe so upravičeni novi naročniki in obstoječi naročniki s sklenitvijo novega dodatnega
naročniškega razmerja.
Sprememba kateregakoli že sklenjenega naročniškega paketa v naročniški paket D2000, se zaračuna po
Debitelovem veljavnem ceniku za ostale storitve, pri tem akcija ne velja.
Zakupnina v paketu D2000 se zaračunava kot enkratna mesečna storitev in ni proporcionalna času vklopa. Ob
aktivaciji ima naročnik takoj na voljo celotno količino vključenih storitev neodvisno od dneva vklopa v sistem.
Neizkoriščene zakupljene enote se ne prenašajo v naslednji obračunski mesec.
Vse ostale storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
11
Paketi NonstopD
•
•
•
•
•
Paketi z neomejenimi količinami
Pogovori v vsa Slovenska omrežja
Neomejeno sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz Slovenije
Odlična pokritost nacionalnega operaterja in najhitrejši mobilni internet LTE/4G
Izberite paket po svoji želji!
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Klici v vsa
slovenska omrežja
Sporočila
SMS in MMS
Prenos
podakov
Mesečna
zakupnina
NonstopD SMS
200 minut
neomejeno
1 GB
14,90 €
NonstopD MIN
neomejeno
neomejeno
0
18,90 €
NonstopD 4GB
neomejeno
neomejeno
4 GB
24,99 €
NonstopD 8GB
neomejeno
neomejeno
8 GB
27,99 €
Ime paketa
Cene nad zakupljeno količino
Cena v €
Cena minute pogovora v vsa slovenska omrežja v paketu NonstopD SMS
0,15 €/min
Cena nad vključeno količino prenosa podatkov
Možnost dodatnega zakupa količine prenosa podatkov v tekočem mesecu 1 GB:
Pošlji 1GB na 4949
Možnost dodatnega zakupa količine prenosa podatkov 2000 MB
0,0004 €/kB
10 €
15,00 €
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Obračunski interval podatkov je 10 kB in velja za prenos podatkov v Telekomovem omrežju GSM/UMTS/LTE.
Podatki preneseni preko podatkovnega klica niso vključeni v paket in se obračunavajo po veljavnem ceniku.
Zakupnina v paketih NonstopD se zaračuna kot enkratna mesečna storitev in ni proporcionalna času vklopa. Ob
aktivaciji ima naročnik takoj na voljo celotno količino vključenih storitev neodvisno od dneva vklopa v sistem.
Vse ostale storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
12
D100, D200, D400, D700
Vse v enem!
•
•
•
Brez mesečne naročnine.
Paket vsebuje zakup minut, sporočil SMS in prenosa podatkov.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
Ime storitve
D100
D200
D400
D700 **
11,90 €
Zakupljena količina
MIN/SMS/MB
100/100/100
200/200/200
400/400/400
700/700/700
Z bonusom*
200/200/200
300/300/300
600/600/600
Mesečna zakupnina
z DDV
11,90 €
15,90 €
18,90 €
30,90 €
*Bonus dodatnih 100 enot na paketih D100 in D200 ter dodatnih 200 enot na paketih D400 velja za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi
ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v naročniške pakete: D100, D200, D400 in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so
že sklenjena v naročniških paketih D100, D200, D400 in želijo pridobiti dodatne količine storitev. Količine so dodane za obdobje vezave 24
mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja.
** Naročniški paket D700 se z dnem 13.5. 2014 ne trži več.
Cena v €
Cene nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB**
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
**Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov.
Redna cena od katere se računa popust je 0,60 €/MB.
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu in za prenos podatkov,
ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
13
EnotniD 200
Zakupljene enote porabljajte po svoje!
•
•
•
•
Enostaven paket z 200 (ob vezavi s 300) enotami, ki jih poljubno porabite za pogovore, sporočila ali
brskanje po spletu.
Odlična pokritost nacionalnega operaterja in najhitrejši mobilni internet LTE/4G.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Sporočila SMS in MMS v Sloveniji.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna zakupnina
8,90 €*
*Zakupnina se zaračuna kot enkratna mesečna storitev in ni proporcionalna času vklopa. Ob aktivaciji ima naročnik takoj na voljo celotno
količino vključenih storitev neodvisno od dneva vklopa v sistem.
Število enot
V akciji*
200
300
Klici v vsa slovenska omrežja
Sporočila SMS in MMS v vsa slovenska omrežja
Prenos podatkov
**Akcija dodatnih 100 enot na mesec velja od 5. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa
naročniška razmerja ob spremembi v naročniški paket EnotniD 200 in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že sklenjena v naročniškem
paketu EnotniD 200 in želijo pridobiti dodatne enote storitev. Enote so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka
k Pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja.
Opredelitev enote:
Takt
60/15
1 enota=
1 minuta
60/30
1 minuta
Dogodek (160 znakov)
Dogodek (neodvisno od količine)
10 kB
1 SMS
1 MMS
1 MB
Klici v Debitel, Mobitel, Izi
Klici v ostala mobilna,
stacionarna omrežja v Sloveniji
Sporočila SMS
Sporočila MMS
Prenos podatkov GPRS*
*Velja za prenos podatkov v Telekomovem omrežju GSM/UMTS/LTE. Podatki preneseni preko podatkovnega klica se obračunavajo po
veljavnem ceniku.
V paket je vključenih 200 enot (300 enot ob vezavi za 24 mesecev). Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali
enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ali enemu MB prenesenih podatkov.
Poraba enot je v skladu s taktom in je zato lahko decimalna.
Cena nad zakupljeno količino:
Cenik klicev v Sloveniji nad zakupom ali brez zakupa
v Debitel, Mobitel, Izi
vse dni v letu 00.00 - 24.00
Ostala mobilna, stacionarna
vse dni v letu 00.00 - 24.00
Sporočila SMS/MMS
Prenos podatkov GPRS nad zakupljeno količino za 1 kb
Enota
Takt
EUR z DDV
/min
60/15
0,15 €
/min
60/30
0,15 €
SMS/MMS
kb
1
0
0,15 €
0,000586/kb
Vse ostale storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
14
MojD
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
MojD je prilagodljiv naročniški paket, pri katerem lahko sami določite količino zakupljenih minut pogovorov, sporočil
SMS in MB prenosa podatkov.
•
•
•
Brez mesečne naročnine.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Pogoj: naročniški paket obstaja samo z zakupom vsaj ene vrste zakupljenih količin.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Zakupljene količine
(minute/SMS/MB)
Klici v vsa
slovenska omrežja
Sporočila
SMS
Prenos
podatkov
100
8€
5€
8€
200
14 €
9€
9€
500
23 €
15 €
10 €
1000
40 €
29 €
12 €
2000
/
/
15 €
Cena v €
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB*
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
*Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov.
Redna cena od katere se računa popust je 0,60 €/MB.
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu in za prenos podatkov,
ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon, če ima naročnik zakupljeno količino prenosa podatkov (MojD GPRS)
ali storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
15
NajinD
NajinD - 1 za 2! Plačate eno zakupnino za dve telefonski številki!
Naročniški paket NajinD je namenjen vsem, ki se z eno osebo pogovarjajo več kot z drugimi. Idealen je za tiste
pare, ki si delijo vse najboljše. S paketom NajinD se lahko par med seboj pogovarja brezplačno, hkrati pa skupaj
porablja še zakupljene količine minut pogovorov, sporočil SMS ali MB prenosa podatkov in ima za te storitve en
skupen račun. Brez mesečne naročnine.
•
•
•
•
•
•
Brezplačni medsebojni klici, opravljeni v Sloveniji.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Skupen račun.
Zakupljene količine porabljata skupaj.
Pogoj: Ob sklenitvi naročniškega razmerja NajinD je obvezen zakup vsaj 200 minut pogovorov.
Velja za storitve, opravljene v Sloveniji.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
Zakupljene količine
(minute/SMS/MB)
11,90 €
Klici v vsa
slovenska omrežja
Klici med
številkama*
Sporočila
SMS
Prenos
podatkov
100
/
/
5€
8€
200
15,25 €
0
9€
9€
500
24,50 €
0
15 €
10 €
1000
43 €
0
29 €
12 €
2000
69 €
0
/
15 €
*2-kratnik zakupljenih minut klicev med številkama.
Ugodnost medsebojnih brezplačnih klicev
Količina brezplačnih medsebojnih klicev je omejena na 2x zakupljene količine minut. Če medsebojni klici presežejo
2-kratnik zakupljene količine minut, se za medsebojne klice koristijo zakupljene količine minut klicev. Po porabi
zakupljene količine minut se medsebojni klici zaračunajo po ceni, ki velja za klice v vsa slovenska omrežja nad
zakupljeno količino minut.
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Cena v €
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
16
NašD
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
NašD je izjemno prilagodljiv naročniški paket, namenjen družinam in različnim skupinam, ki se želijo med seboj tudi
brezplačno pogovarjati. Omogoča povezovanje naročniških paketov v skupino in koriščenje brezplačnih
medsebojnih pogovorov.
•
•
•
•
•
•
•
Brez mesečne naročnine.
Brezplačni medsebojni klici v Skupini naročnikovih številk, ki jih ima v ostalih naročniških paketih (razen
paketa NajinD) - velja za klice opravljene v Sloveniji.
Možnost povezave svoje Debikartice v skupino in brezplačno klicanje na to številko.
Skupno število brezplačnih minut medsebojnih klicev = skupnemu številu zakupljenih minut v paketih
NašD.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Pogoj: Ob sklenitvi naročniškega razmerja NašD je obvezen zakup vsaj 100 minut pogovorov. Velja za
storitve, opravljene v Sloveniji.
Pogoj za pridobitev brezplačnih klicev znotraj skupine je, da ima naročnik vsaj eno naročniško razmerje
sklenjeno v paketu NašD.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
Zakupljene količine
(minute/SMS/MB)
11,90 €
Klici v vsa
slovenska omrežja
Klici znotraj
skupine*
Sporočila
SMS
Prenos
podatkov
100
10 €
0
5€
8€
200
18 €
0
9€
9€
500
30 €
0
15 €
10 €
1000
50 €
0
29 €
12 €
2000
/
/
/
15 €
(*)Kolikor minut pogovorov je zakupljenih, toliko minut klicev znotraj skupine je brezplačnih.
Ugodnost medsebojnih brezplačnih klicev
Naročnik s svojimi naročniškimi razmerji sestavlja Skupino. Vsi člani Skupine, ne glede na vrsto paketa, imajo na
voljo toliko minut brezplačnih medsebojnih klicev, kolikor zakupijo minut klicev v vsa slovenska omrežja v paketih
NašD. Ugodnosti brezplačnih medsebojnih klicev lahko koristijo vsi uporabniki v Skupini razen uporabnikov paketa
NajinD in SuperD. V skupino se lahko doda tudi predplačilni paket Debikartica, ki jo lahko uporabniki znotraj
Skupine kličejo brezplačno. Klici iz številke, ki je v predplačniškem paketu Debikartica, v Skupino se obračunavajo
po veljavnem ceniku za Debikartico. Pogoj pridobitev ugodnosti brezplačnih klicev znotraj Skupine je, da ima
naročnik vsaj eno naročniško razmerje, sklenjeno v paketu NašD.
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
Cena v €
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB*
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
*Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov.
Redna cena od katere se računa popust je 0,60 €/MB.
17
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu in za prenos podatkov,
ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon, če ima naročnik zakupljeno količino prenosa podatkov (NašD GPRS)
ali storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
18
NašD POSLOVNI
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brez mesečne naročnine
Brezplačni medsebojni klici, opravljeni v Sloveniji v Skupini naročnikovih številk, tudi tistih, ki niso v paketu
NašD POSLOVNI
Skupno število brezplačnih minut medsebojnih klicev = skupnemu številu zakupljenih minut v paketih
NašD POSLOVNI
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja
Možnost povezave svoje Debikartice v skupino in brezplačno klicanje te številke v okviru klicev znotraj
Skupine
Pogoj: Ob sklenitvi naročniškega razmerja NašD POSLOVNI je obvezen zakup vsaj 100 minut pogovorov.
Velja za storitve, opravljene v Sloveniji.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
Zakupljene količine
(minute/SMS/MB)
11,90 €
Klici v vsa
slovenska omrežja
Klici znotraj
skupine*
Sporočila
SMS
Prenos
podatkov
100
10 €
0
5€
8€
200
18 €
0
9€
9€
500
30 €
0
15 €
10 €
1000
48 €
0
29 €
12 €
2000
/
/
/
15 €
(*)Kolikor minut pogovorov je zakupljenih, toliko minut klicev znotraj skupine je brezplačnih.
Ugodnost medsebojnih brezplačnih klicev
Naročnik s svojimi naročniškimi razmerji sestavlja Skupino. Vsi člani Skupine, ne glede na vrsto paketa, imajo na
voljo toliko minut brezplačnih medsebojnih klicev, kolikor zakupijo minut klicev v vsa slovenska omrežja v paketih
NašD. Ugodnosti brezplačnih medsebojnih klicev lahko koristijo vsi uporabniki v Skupini, ne glede na naročniški
paket, razen uporabnikov paketa NajinD in SuperD. V skupino se lahko doda tudi predplačilni paket Debikartica, ki
jo lahko uporabniki znotraj Skupine kličejo brezplačno. Klici iz Debikartice v Skupino se obračunavajo po veljavnem
ceniku za Debikartico. Pogoj za brezplačne klice znotraj Skupine je, da ima naročnik vsaj eno naročniško
razmerje, sklenjeno v paketu NašD POSLOVNI.
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Minuta pogovora znotraj Skupine NašD POSLOVNI
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
Cena v €
0,15 €/min
0,06 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB*
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
*Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov.
Redna cena od katere se računa popust je 0,60 €/MB.
19
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu in za prenos podatkov,
ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon, če ima naročnik zakupljeno količino prenosa podatkov (NašD
POSLOVNI GPRS) ali storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
20
SuperD
SuperD - Prvi in edini paket za do 5 uporabnikov!
Naročniški paket SuperD je namenjen fizičnim osebam, predvsem družinam in manjšim skupinam, ki želijo skupaj
porabljati zakupljene količine minut pogovorov, sporočil SMS in prenosa podatkov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brez mesečne naročnine
1 naročniški paket za do 5 telefonskih številk oz. naročniških razmerij
Vključeni brezplačni klici znotraj skupine, opravljeni v Sloveniji
Vključena dodatna brezplačna sporočila SMS, ki jih lahko pošiljate kamorkoli/v vse države sveta
Vse številke v paketu SuperD skupaj porabljajo zakupljene minute, sporočila SMS in prenos podatkov
Skupen račun
Možnost nakupa do 5 mobilnih telefonov
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja
Možnost individualnega zakupa prenosa podatkov na vsako posamezno telefonsko številko oz. naročniško
razmerje
Pogoj: ob sklenitvi naročniškega razmerja SuperD je obvezen zakup vsaj 500 minut pogovorov. Velja za
storitve, opravljene v Sloveniji.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Vključena
sporočila
SMS
Skupinski
zakup min
klicev
Skupinski
zakup
sporočil SMS
Skupinski
zakup
prenosa
podatkov
Zakup
prenosa
podatkov na
naročniško
razmerje
/
/
/
5€
/
8€
200
/
/
/
9€
/
9€
500
100
100
34 €
15 €
12 €
10 €
1000
200
200
59 €
29 €
15 €
12 €
2000
300
300
89 €
/
17 €
15 €
Zakupljene
količine
(MIN/SMS/MB)
Vključene
minute znotraj
skupine
Super D
100
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja
Poslana sporočila SMS
Prenos podatkov
Prenos podatkov nad zakupljeno individualno količino
Cena v €
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,30 €/MB
0,60 €/MB*
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
*Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov(**)
(**) Redna cena, na katero velja popust za prenos podatkov nad zakupljeno individualno količino, je 0,60 €/MB.
21
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu (velja samo za zakup
prenosa podatkov na naročniško razmerje z individualnim zakupom prenosa podatkov) SuperD GPRS in za
prenos podatkov, ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon, če ima naročnik zakupljeno količino prenosa
podatkov (SuperD GPRS) ali storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15 €/sporočilo
22
SeniorD
SeniorD je prilagodljiv naročniški paket za aktivne seniorje, kjer uporabniki sami določijo in zakupijo le tisto, kar
zares uporabljajo – pogovore, sporočila SMS ali prenos podatkov.
•
•
•
Brez mesečne naročnine.
Kupite le tisto, kar zares potrebujete.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Cenik storitev:
Cena v €
11,90 €
Priključna taksa
Zakupljene količine (ure pogovorov)
1
2
4
8
Z bonusom*
2
3
5
9
Zakupljene količine (SMS/MB)
50
100
200
500
Sporočila SMS
3€
5€
9€
15 €
Klici v vsa slovenska omrežja
5€
9€
16 €
21 €
Prenos podatkov
7€
8€
9€
10 €
*Bonus dodatne 1 ure pogovorov na mesec velja za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob
spremembi v naročniški paket SeniorD in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že sklenjena v naročniškem paketu SeniorD in želijo
pridobiti dodatne količine storitev. Količine so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi
naročniškega razmerja. Naročniški paket SeniorD mora imeti zakupljeno vsaj 1 uro, če želi koristiti dodatne količine.
Cene brez zakupa ali nad zakupljeno količino
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja nad zakupljeno količino
Poslana sporočila SMS nad zakupljeno količino
Prenos podatkov
Cena v €
0,15 €/min
0,15 €/SMS
0,60 €/MB**
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
**Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov(***)
(***) Redna cena na katero se obračuna popust je 0,60 €/MB.
Prenos podatkov nad zakupljeno količino
Zakupljene količina MB
Popust nad
zakupljeno količino
Od 50 do 199,9
Od 200 do 499,9
Od 500 do 999,9
Od 1000 do 1999,9
Od 2000
60 %
65 %
75 %
85 %
95 %
Cena s popustom za 1 MB
nad zakupljeno količino
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
oziroma
0,24 €
0,21 €
0,15 €
0,09 €
0,03 €
Popust na preseženo količino zakupljenega prenosa podatkov velja v naročniškem paketu in za prenos podatkov,
ki ga vsebuje vklopljena storitev Moj telefon, če ima naročnik zakupljeno količino prenosa podatkov (SeniorD
GPRS) ali storitev Moj telefon (MB).
Cenik sporočil MMS
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
Cena v €
0,15/sporočilo
23
D10
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
Vsakega malo. Naročniški paket D10 vsebuje 80 minut klicev in 20 sporočil SMS, zato je zaradi nizke mesečne
zakupnine namenjen uporabnikom, ki kličejo malo in pošljejo manjše število sporočil SMS.
•
•
Brez mesečne naročnine.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Zakupljena količina
v domačem omrežju
Zakupljena količina v vsa
ostala SLO omrežja
Zakupljena količina
sporočil SMS
Mesečna
zakupnina
60 min
20 min
20 SMS
10,80 €
Cena nad zakupljeno količino
Cena v €
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja nad zakupljeno količino
0,15 €/min
Poslana sporočila SMS nad zakupljeno količino
0,15 €/SMS
Prenos podatkov – brez zakupa
0,60 €/MB
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15/sporočilo
24
D20
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
•
•
Brez mesečne naročnine.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Zakupljena količina
v domačem omrežju
Zakupljena količina v vsa
ostala SLO omrežja
Zakupljena količina
sporočil SMS
Mesečna
zakupnina
250 min
50 min
150 SMS
19,80 €
Cena nad zakupljeno količino
Cena v €
Minuta pogovora v vsa slovenska omrežja nad zakupljeno količino
0,15 €/min
Poslana sporočila SMS nad zakupljeno količino
0,15 €/SMS
Prenos podatkov – brez zakupa
0,60 €/MB
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil MMS
Cena v €
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,15/sporočilo
25
2. NAROČNIŠKI PAKETI Z MINIMALNO PORABO
Duet Pop
Duet Pop - Paket je namenjen vsem, ki ne želijo mesečne naročnine/zakupnine in želijo plačati le toliko, kolikor
porabijo. Paket odlikuje najnižja cena klica vsak dan po 18. uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih. V paketu velja
Lestvica popustov.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Minimalna mesečna poraba*
2,00 €
*Minimalna mesečna poraba je tista poraba, ki jo naročnik plača ne glede na to, ali z uporabo storitev doseže določeni znesek minimalne
porabe. Če je račun za porabljene storitve večji od minimalne porabe, se znesek minimalne porabe vračuna v znesek za uporabljene storitve. V
minimalno mesečno porabo so zajete mesečne zakupnine, klici, paketni prenos podatkov, sporočila SMS in MMS, poslana iz domačega
omrežja v vsa omrežja ter dohodni klici v gostovanju. Ob vklopu storitve Moj telefon je cena storitve Moj telefon vključena v znesek minimalne
mesečne porabe.
Cenik klicev v Sloveniji
Pon-pet
6:00-18:00
Pon-pet
18:00-6:00
sob, ned, prazniki
00:00-24:00
Cena min. v €
Cena min. v €
Cena min. v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,16
0,06
0,06
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa slovenska omrežja
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,11 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
26
MiniD
Naročniški paket MiniD je brez mesečne naročnine in je namenjen vsem, ki kličejo malo in večino storitev z
mobilnim telefonom opravijo ob določenih urah v dnevu.
•
•
•
Brez mesečne naročnine.
Minimalna mesečna poraba je samo 3 €.
Enotna cena klicev v vsa slovenska omrežja.
D‘URICA - izberite si dve uri in vsak dan kličite ceneje!
V paketu MiniD si lahko izberete dve uri skupaj:
•
•
ko boste Debitelove in Mobitelove uporabnike v Sloveniji klicali le za 0,05 €/min,
pošiljali sporočila SMS in MMS (do 100 kB) iz domačega omrežja le za 0,05 €.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Minimalna mesečna poraba*
3,00 €
*Minimalna mesečna poraba je tista poraba, ki jo naročnik plača ne glede na to, ali z uporabo storitev doseže določeni znesek minimalne
porabe. Če je račun za porabljene storitve večji od minimalne porabe, se znesek minimalne porabe vračuna v znesek za uporabljene storitve. V
minimalno mesečno porabo so zajete mesečne zakupnine, klici, paketni prenos podatkov, sporočila SMS in MMS, poslana iz domačega
omrežja v vsa omrežja ter dohodni klici v gostovanju. Ob vklopu storitve Moj telefon je cena storitve Moj telefon vključena v znesek minimalne
mesečne porabe.
Cenik klicev v Sloveniji
Cena v €
Klici v vsa slovenska omrežja
0,12 €
Obračunski interval 60/15 za klice v Mobitel, Debitel in Izimobil.
Obračunski interval 60/30 za klice v vsa ostala mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,11 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
27
3. NAROČNIŠKI PAKETI Z NAROČNINO
Evergreen
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
Ugodnost Ena
Omogoča, da na eno izbrano mobilno številko katerega koli ponudnika mobilnega omrežja v Sloveniji ali eno
izbrano Telekomovo stacionarno številko kličete 25 % ceneje.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna naročnina
5,00 €
Cenik klicev v Sloveniji
Pon-pet
6:00-18:00
Pon-pet
18:00-6:00
sob, ned, prazniki
00:00-24:00
Cena min. v €
Cena min. v €
Cena min. v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,13
0,08
0,08
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,11 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
28
Jazz
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
Ugodnost Dve
Klici na eno izbrano mobilno številko Debitelovega ali Mobitelovega uporabnika so cenejši za 25 %. Drugo številko
si izberete v kateremkoli omrežju v Sloveniji. S svojega mobilnega telefona jo kličete s 15 % popustom.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna naročnina
13,70 €
Cenik klicev v Sloveniji
Vse dni v letu 00.00 - 24.00
Cena v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,09 €/min
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,12 €/min
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
0,12 €/min
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,08 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,08 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
29
Pop Premium
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
Brezplačne minute
V naročniškem paketu Pop Premium je vsak mesec prvih deset minut pogovorov znotraj Debitelovega in
Mobitelovega omrežja brezplačnih. Neizkoriščene proste količine se ne prenašajo v naslednji mesec.
Moja urica
V času redne tarife, ki velja od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, si lahko uporabniki izberejo Mojo urico, ko
bodo klici zaračunani po nizki tarifi. Izbrani čas se mora vedno začeti in končati s polno uro (primer: od 14.00 do
15.00 ure).
Cenejši klici
Uporabnike Debitela in Mobitela kličete ceneje – velja za klice opravljene v Sloveniji. Za klice v vsa druga omrežja v
izbranem času velja obračun po redni tarifi za paket Pop Premium.
Ugodnost Ena
Omogoča, da so vaši klici na eno izbrano mobilno številko Debitelovega ali Mobitelovega uporabnika 25 % cenejši.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna naročnina
5,00 €
Cenik klicev v Sloveniji
Pon-pet
6:00-18:00
Pon-pet
18:00-6:00
sob, ned, prazniki
00:00-24:00
Cena min. v €
Cena min. v €
Cena min. v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,13
0,06
0,06
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
0,25
0,08
0,08
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,11 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
30
Pomp
Naročniški paket se z dnem 13. 5. 2014 ne trži več.
Ugodnost Ena
Omogoča, da so vaši klici na eno izbrano mobilno številko Debitelovega ali Mobitelovega uporabnika 25 % cenejši.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna naročnina
4,00 €
Cenik klicev v Sloveniji
Vse dni v letu 00.00 - 24.00
Cena v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,10 €/min
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,15 €/min
Preusmeritev klica
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
Po ceniku za klice
0,15 €/min
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,11 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
31
Protekt
Naročniški paket pokriva potrebe tistih podjetij in fizičnih uporabnikov, ki potrebujejo mobilni aparat predvsem za
prenos podatkov ali SMS sporočil z lokacij, kjer zaradi razmer na terenu ni možen prenos prek stacionarnega
omrežja. Uporaben je tudi za razne elektronske naprave, ki komunicirajo preko sporočil SMS.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Mesečna naročnina
6,26 €
Cenik klicev v Sloveniji
Vse dni v letu 00.00 - 24.00
Cena v €
Klici v Mobitel in Debitel
0,32 €/min
Klici v vsa ostala mobilna omrežja v Sloveniji
0,32 €/min
Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji
0,32 €/min
Obračunski interval 60/1 – za klice v vsa mobilna in stacionarna slovenska omrežja.
Cenik sporočil in prenosa podatkov
Cena v €
Pošiljanje sporočil SMS
0,05 €/sporočilo
Pošiljanje sporočil MMS (do 100 kB)
0,05 €/sporočilo
Prenos podatkov
0,60 €/MB
32
4. POSEBNI NAROČNIŠKI PAKETI
AvtomatD
AvtomatD je podatkovni paket, namenjen povezovanju naprav in aplikacij (M2M). Omogoča lažje upravljanje, večji
nadzor in učinkovitejše poslovanje.
AvtomatD vam s povezovanjem naprav in aplikacij omogoča:
•
•
•
•
•
takojšen pretok podatkov med napravami in aplikacijami
preprosto spremljanje in obdelavo podatkov
nadzor in upravljanje naprav na daljavo
racionalizacijo stroškov
učinkovitejše poslovanje.
Možnosti uporabe paketa AvtomatD:
•
•
daljinski POS terminali,
sledenje in nadzor nad vožnjo vozil.
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
POS 5 MB
3,00 €
33
Debitel avtonaDzor
AvtonaDzor je enostaven in uporabniku prijazen GPS/GSM 24/7 stalni nadzor vozila, ki omogoča analizo
opravljenih poti in postankov, hitro in preprosto pripravo potnih nalogov ter prejemanje SMS-alarmov za izredne
dogodke.
Storitev Debitel avtonaDzor omogoča:
•
•
•
•
•
24/7 nadzor in spremljanje enega ali več vozil hkrati prek spletnega brskalnika,
enostaven dostop do aplikacije Debitel avtonaDzor preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona,
pregled in analizo opravljenih poti in dogodkov (postanki, hitrost in trajanje vožnje, izredni dogodki-alarmi),
pripravo podatkov za izdelavo mesečnih poročil o opravljenih poteh in prevoženih razdaljah,
zaznavanje izrednih dogodkov in alarme SMS za:
• prekoračeno hitrost vožnje (določitev najvišje dovoljene hitrosti vozila),
• premik vozila izven dovoljenega časa (določitev časa v katerem se vozilo ne sme premikati),
• upad napetosti akumulatorja,
• izstop vozila iz Slovenije,
• hitro zaustavljanje vozila (ostro zaviranje),
• vklop alarmne naprave (alarma naprava mora biti povezana z GPS/GSM napravo).
Cenik storitev:
Ime storitve
GPS/GSM naprava Debitel avtonaDzor
4 € x 12 obrokov
Mesečna zakupnina za storitev Debitel avtonaDzor 7,5 MB
14,90 €
Zakupljena količina podatkov v Sloveniji ali EU*
7,5 MB
Število alarmov SMS, vključenih v zakupnino
100 SMS
SMS zunanje storitve nad zakupljeno količino
0,05 €/SMS
Cena za prenos podatkov nad zakupljeno količino
Cena za Alarm SMS nad zakupljeno količino
Priključnina
Cena prenosa podatkov in sporočil SMS v tujini
0,60 €/MB
0,11 €/SMS
11,90 €
po ceniku za gostovanje
Zapora roaminga (gostovanja)
vključena brezplačno
Klici v vsa slovenska omrežja
0,32 €/min
Pošiljanje sporočil SMS
0,11 €/SMS
*Izberete lahko zakup podatkov v Sloveniji ali EU, oba zakupa ni mogoče izbrati.
Obračunski interval za prenos podatkov v domačem omrežju je 1 kB.
Za uporabo zgoraj naštetih storitev mora uporabnik najprej skleniti naročniško razmerje s storitvijo Debitel
avtonaDzor s hkratnim nakupom naprave. Uporaba naprave je pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja s
storitvijo Debitel avtonaDzor z vezavo 24 mesecev.
34
5. PREDPLAČNIŠKI PAKET
Debikartica
Debikartica je namenjena vsem, ki potrebujejo osnovne storitve mobilnih telekomunikacij, želijo telefonirati brez
mesečne naročnine in želijo ostati anonimni, za opravljene storitve ne želijo prejemati mesečnih računov ter nimajo
pogodbene vezave z operaterjem.
•
•
•
•
•
•
•
Takojšnja uporaba (mobilna številka je že aktivna).
Anonimnost uporabe.
Telefoniranje brez pogodbenih obveznosti.
Nadzor nad porabo.
Ni mesečnih računov.
Dosegljivi ste tudi takrat, ko nimate dobroimetja na računu.
Dostopna je tudi mlajšim od 18 let.
Cenik storitev:
Ime storitve
Debikartica SIM s prednaloženim dobroimetjem 4 €
Cena v €
10
Klici v vsa slovenska omrežja, telefonski predal
0,13 €/min.
Klici na 041 400 100
brezplačno
Sporočila SMS
0,09 €/SMS
Sporočila MMS do 100 kB(*)
0,09 €/MMS
Nadaljnjih 50 kB pri velikosti MMS nad 100 kB(*)
0,06
Prenos podatkov(**)
0,55 €/MB
Prenos podatkov CSD in klicni dostop do interneta in wapa 051 18 18 18
v domačem omrežju v Sloveniji vse dni v letu 00.00-24.00
0,13 €/min.
Obračunski interval: 30/30 – za klice v vsa mobilna in stacionarna omrežja v Sloveniji.
(*) Cena za MMS velja za pošiljanje/sprejemanje v domačem omrežju. MMS sporočila v tujem omrežju ne delujejo.
(**) Prenos podatkov v tujini ne deluje. Cena za prenos podatkov GPRS/UMTS velja v domačem omrežju. Obračunski interval 1 kB.
Kje lahko kupite in polnite Debikartico?
•
•
•
•
•
•
•
Debitelova prodajna mesta,
poslovalnice Pošte Slovenije,
Petrolovi bencinski servisi,
spletna trgovina na naslovu www.debikartica.si,
trafike 3DVA,
vse živilske prodajalne Mercator in M Centri tehnika,
bencinski servisi OMV.
Debikartico lahko polnite za vrednosti 4 €, 9 € in 18 €.
35
Polnjenje računa Debikartica
Z ukaznim nizom
Odstranite srebrno plast na vrednotnici Debikartica. Pod njo je zapisano 13 oz. 16-mestno število. Vtipkajte ukazni
niz *141*13 oz. 16-mestno število in # ter tipko za klicanje.
Prek spletne strani
Račun lahko napolnite tudi prek spletne strani www.debitel.si, www.debikartica.si.
Polnjenje računa v tujini
Ukazni niz: *141* 13 oz. 16-mestna številka vrednotnice # in tipka za klicanje.
Polnjenje Debikartica računa prek Debitelovega rednega naročniškega razmerja
Debitelovi naročniki lahko 1x mesečno polnijo katerikoli Debikartica račun z uporabo ukaznega niza USSD, in sicer za
vrednost najmanjše vrednotnice 4 .
Ukazni niz: * 142 * 051xxxxxx * 4 # in kliči.
Preverjanje stanja in veljavnosti Debikartica računa
Hitro in enostavno z ukaznim nizom: Vtipkajte * 141 # in tipko za klicanje.
Obdobja polnjenja in veljavnosti
Bodite pozorni na veljavnost Debikartica računa ter na čas veljavnosti posamezne polnitve, ki znaša 90 dni.
• 91 do 270 dni
V času 90 dni od zadnjega polnjenja Debikartica računa se vaša telefonska številka začasno zaklene. Ne morete
ne sprejemati klicev ne klicati, niti pošiljati sporočil SMS. Pokličete lahko le številko za klic v sili 112 in 113.
• nad 270 dni
270. dan od zadnjega polnjenja se vaš račun izbriše iz sistema, prav tako tudi vaša telefonska številka. Neporabljena
vrednost na vašem računu po tem dnevu je izgubljena.
36
IV. MOBILNI INTERNET
Imejte internet s seboj. Kjerkoli, kadarkoli. Brez dodatnih stroškov, tudi nad vključeno količino.
Paketi DataDostop LTE/4G
Zakaj vam DataDostop olajša vsakdan?
•
•
•
Odlična pokritost nacionalnega operaterja in najhitrejše omrežje LTE/4G, ki omogoča teoretične
hitrosti do 100 Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50 Mb/s v smeri od uporabnika.*
Preprosta priključitev na računalnik, prenosnik ali tablico preko USB-modema ali SIM kartice.
Dostop do interneta 24/7 prek podatkovne povezave.
Cenik storitev:
Cena v €
Priključna taksa
11,90 €
Paket
Zakupljena količina
in najvišja hitrost
prenosa podatkov
LTE/4G
Mesečna
zakupnina
DataDostop S
100 MB (10/2 Mb/s)
+
5€
DataDostop M
3 GB (10/2 Mb/s)
+
11,50 €
DataDostop L
15 GB (20/5 Mb/s)
+
20 €
DataDostop XL
30 GB (50/10 Mb/s)
+
30 €
DataDostop XXL
40 GB (100/50 Mb/s)
+
40 €
Cena in hitrost
prenosa podatkov nad
zakupljeno količino
0 € (64/64 kb/s)
0 € (384/64 kb/s)
Za pomoč pri izbiri pravega paketa DataDostop nas pokličite na 041 400 100.
Za vklop LTE/4G storitve pošljite SMS na 4949 s ključno besedo VKLOP LTE DATA ali klicem na 041 400
100. Storitev je brezplačna.
Za prenos podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov (PPU).
Zakup dodatnih količin prenosa podatkov omogoča, da mobilni internet deluje s polno prenosno hitrostjo
tudi po preseženi zakupljeni količini prenosa podatkov.
Zakup dodatne količine
Mesečna zakupnina
SMS dokup
DataDokup 1 GB
5€
DODAJ PPU 1GB na 4949
DataDokup 5 GB
10 €
DODAJ PPU 5GB na 4949
DataDakup 20 GB
20 €
DODAJ PPU 20GB na 4949
Zakup dodatnih količin hitrejšega prenosa podatkov je omogočen s pošiljanjem SMS-a z določeno vsebino
na Debitelovo številko 4949 ali s klicem na 041 400 100 (ob klicu navedite naročniško geslo). Dodatne količine
zakupa prenosa podatkov se lahko zakupijo večkrat v enem obračunskem obdobju glede na potrebe.
Pošiljanje SMS sporočil
SMS sporočilo
Cena v €
0,15 €
Obračunska enota je 10 kB. Vključena količina velja za prenos v domačem omrežju. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec.
Mobilni internet ne omogoča privatnega APN-ja in statičnega IP naslova. Fizična oseba lahko sklene največ 6 naročniških paketov DataDostop,
za pravne osebe ni omejitve. V naročniške pakete DataDostop sta vključeni samo storitvi prenosa podatkov in SMS sporočila (brez govorablokada telefonije). Na paketih DataDostop ni mogoče vklopiti GPRS blokade.
Mesečna zakupnina za DataDostop in zakup dodatnih količin se zaračunava za tekoče obračunsko obdobje (tekoči koledarski mesec), in sicer v
celoti, ne glede na datum vklopa. Sprememba naročniškega paketa mobilni internet se izvaja s 1. dnem v naslednjem mesecu, strošek menjave
paketa se zaračuna po ceniku. Sprememba iz višjega v nižji naročniški paket v času vezave za terminalno opremo ni mogoč oz. samo ob
poplačilu ugodnosti iz naslova vezave za terminalno opremo. Prehod iz nižjih naročniških paketov v višje je mogoč, višina ugodnosti ostane
37
enaka. Na paketu DataDostop ni mogoč vklop storitve MojTelefon.
*Različne tehnologije omogočajo različne hitrosti prenosa podatkov: LTE/4G: do 100 Mb/s k uporabniku, do 50 Mb/s od uporabnika, HSPA+: do
21,6 Mb/s k uporabniku, do 5,76 Mb/s od uporabnika, HSPA: do 7,2 Mb/s k uporabniku(HSDPA), do 1,4 Mb/s od uporabnika(HSUPA), UMTS:
do 384 kb/s k uporabniku, do 64 kb/s od uporabnika, EDGE: do 236,8 kb/s, GPRS: do 82,4 kb/s. Vse navedene hitrosti so teoretične, odvisne so
od kakovosti radijskega signala, povezav in naprave ter vaše lokacije. Hitrost prenosa podatkov na paketih DataDostop je omejena s hitrostjo
določeno znotraj izbranega paketa DataDostop, ne glede na to ali ima uporabnik vključeno storitev LTE DataDostop ali ne. Konkretno to
pomeni, da lahko uporabnik največjo hitrost, ki jo omogoča LTE DataDostop, doseže le v primeru, da ima paket DataDostop XXL. Če ima npr.
paket DataDostop XL, bo hitrost prenosa podatkov kljub vključeni storitvi LTE DataDostop omejena s hitrostjo paketa, t.j. 50/100 Mb/s.
Cenik velja od 1. 4. 2014 dalje. Cene so v € in vključujejo DDV.
Vse ostale storitve se zaračunajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
Hitri mobilni internet LTE/4G
Storitev Hitri mobilni internet LTE/4G omogoča hiter prenos podatkov v mobilnem omrežju LTE/4G, kar prinaša
občutno hitrejše in bolj odzivne mobilne širokopasovne podatkovne storitve. Poglavitna prednost mobilnega
omrežja LTE/4G je v doseganju visokih hitrosti, ki teoretično znašajo do 100 Mb/s v smeri proti uporabniku in do 50
Mb/s v smeri od uporabnika k omrežju. Dejansko dosežene hitrosti so manjše od teoretičnih, odvisne pa so od
kakovosti radijskega signala, povezav in naprave.
Visoka hitrost in visoka odzivnost prinašata hitrejše prikazovanje spletnih vsebin, tekoče prikazovanje HD video
vsebin, tekoče igranje spletnih iger in hitri prenos velikih datotek.
Za uporabo potrebujete:
•
•
•
•
Mobilni telefon ali napravo LTE
Signal omrežja LTE/4G
Vključeno storitev LTE
U-SIM kartico
Storitev
Hitrost
Cena
Vklop storitve
LTE 20/5
do 21,6 Mb/s v smeri do uporabnika
do 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika
0€
Pošljite SMS na 4949 s ključno besedo
VKLOP (IZKLOP) LTE 20
LTE 100/50
do 100 Mb/s v smeri do uporabnika
do 50 Mb/s v smeri od uporabnika
6€
Pošljite SMS na 4949 s ključno besedo
VKLOP (IZKLOP*) LTE 100
LTE DataDostop**
do 100 Mb/s v smeri do uporabnika
do 50 Mb/s v smeri od uporabnika
0€
Pošljite SMS na 4949 s ključno besedo
VKLOP (IZKLOP) LTE DATA
*Ob izklopu LTE 100/50 se avtomatično vklopi LTE 20/5 (brezplačno).
**Hitrost prenosa podatkov na paketih DataDostop je omejena s hitrostjo, določeno znotraj izbranega paketa DataDostop, ne glede na to ali ima
uporabnik vključeno storitev LTE DataDostop ali ne. Konkretno to pomeni, da lahko uporabnik največjo hitrost, ki jo omogoča LTE DataDostop,
doseže le v primeru, da ima paket DataDostop XXL. Če ima npr. paket DataDostop XL, bo hitrost prenosa podatkov kljub vključeni storitvi LTE
DataDostop omejena s hitrostjo paketa, t.j. 50/10 Mb/s.
Prenos podatkov se obračuna po veljavnem ceniku naročniškega paketa in dodatno vključenih količinah za prenos
podatkov. Svetujemo vam, da izberete paket z že vključeno količino prenosa podatkov ali prenos podatkov dodatno
zakupite.
Cenik velja od 1. 4. 2014 dalje. Cene so v € in vključujejo DDV.
38
V. MOBILNI TELEFONI
Mobilni telefoni na obroke, brez obresti!
Novi mobilni telefon Debitelovi naročniki dobijo takoj, odplačajo pa ga v 12-ih enakih mesečnih obrokih brez obresti,
ki se zaračunajo skupaj z rednim mesečnim računom za storitve. Če želite imeti mobilni telefon, ki ni v naši redni
ponudbi, nas pokličite na telefonsko številko 01/30 60 135 ali nam posredujte vaše želje na elektronski naslov
[email protected] in pripravili bomo ponudbo posebej za vas.
Storitev Moj telefon
Storitev Moj telefon se z dnem 1. 1. 2015 ne trži več.
Je storitev, ki naročniku omogoči dodatni popust pri nakupu mobilnega telefona, poleg tega pa vključuje tudi
določeno količino dodatnih minut pogovorov, ki imajo enotno ceno klica v vsa slovenska omrežja, sporočil SMS ali
prenosa podatkov GPRS/UMTS.
Ime storitve
Cena €/mesec
Klici v vsa slovenska omrežja
Moj telefon 7 (MIN)
7€
50 minut
Moj telefon 15 (MIN)
15 €
120 minut
Moj telefon 21 (MIN)
21 €
160 minut
Cena €/mesec
Klici v vsa slovenska omrežja
Moj telefon 7 (SMS)
7€
60 SMS
Moj telefon 15 (SMS)
15 €
130 SMS
Moj telefon 21 (SMS)
21 €
180 SMS
Cena €/mesec
Klici v vsa slovenska omrežja
Moj telefon 7 (MB)
7€
50 MB
Moj telefon 15 (MB)
15 €
350 MB
Moj telefon 21 (MB)
21 €
700 MB
Ime storitve
Ime storitve
Pogoj za pridobitev dodatnega popusta za nakup mobilnega telefona je vklop izbrane storitve Moj telefon za 24
mesecev na kateremkoli naročniškem paketu ob 24-mesečni vezavi.
Storitev Moj telefon se vklopi takoj ob aktivaciji dodatka za nakup mobilnega telefona s storitvijo Moj telefon. V
zakupljenih količinah so zajete dodatne minute klicev v vsa slovenska omrežja ali dodatna sporočila SMS ali
dodaten prenos podatkov MB.
Obračunski takt za zakupljene in presežene količine je enak obračunskemu taktu za storitve v naročniškem paketu,
na katerem je vključena storitev Moj telefon.
Na vsako naročniško razmerje je lahko vključena samo ena storitev Moj telefon.
Proste enote znotraj storitve Moj telefon koristi tisto naročniško razmerje, ki ima storitev vključeno.
Najprej se koristijo zakupljene minute ali sporočila SMS ali prenos podatkov MB, vezane na naročniški paket, šele
nato dodatno zakupljene minute ali dodatna sporočila SMS ali dodaten prenos podatkov MB vezane na storitev Moj
telefon. Neizkoriščene količine dodatnih minut ali dodatnih sporočil SMS ali dodatnega prenosa podatkov MB iz
storitve Moj telefon se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.
V naročniškem paketu NajinD in SuperD velja, da dodatne minute ali dodatna sporočila SMS ali dodaten prenos
podatkov MB, pridobljene s storitvijo Moj telefon, lahko uporablja le številka, ki je kupila mobilni telefon s storitvijo
Moj telefon.
39
VI. UGODNOSTI
Lestvica popustov
Lestvica popustov na pogovore v Sloveniji velja samo za naročniške pakete Duet Pop, Pop Premium, Jazz,
Solo in Swing.
•
•
•
V domačem omrežju so naročniki naročniških paketov Duet Pop, Pop Premium, Jazz, Solo in Swing, ki
imajo ugodnost lestvice popustov na pogovore, glede na mesečno porabo deležni od 8 do 16 % popusta
na pogovore.
Popusti so za redne plačnike in plačnike z direktno obremenitvijo preko banke.
Vsi, ki svoje mesečne obveznosti poravnavajo brez zamude oziroma z direktno obremenitvijo prek banke,
so deležni dodatnih, še večjih popustov - celo do 24 %!
Komu je namenjena?
Lestvica popustov na pogovore v Sloveniji pripada naročnikom naročniških paketov (Duet Pop, Pop Premium,
Jazz, Solo in Swing), ki svoje mesečne obveznosti plačujejo brez zamude ali z direktno obremenitvijo preko banke.
Če se uporabniki odločijo, da bodo poravnavali svoje račune s položnico, boste po treh mesecih rednih plačil
dobili pravico do višjega popusta.
Za tiste, ki plačujejo račun preko direktne obremenitve in imajo sklenjene določene naročniške pakete, nudimo
še dodatno ugodnost - višje popuste na pogovore v Sloveniji, opravljene v domačem omrežju. Do dodatnega
popusta na pogovore (po spodaj navedeni lestvici) ste upravičeni že v naslednjem mesecu, ko prejmemo prvo
plačila računa z direktno bremenitvijo.
Vse spremembe v zvezi z direktnimi obremenitvami, sklepanje novih soglasij (otvoritve) in preklice (ukinitev)
obstoječih soglasij (tudi tistih, ki so bila sklenjena na banki) naročniki urejate z Debitelom na sedežu Debitela ali pri
pooblaščenem posredniku. Izpolnite soglasje za otvoritev direktne obremenitve in naslednji račun bo že poravnan
iz računa pri vaši banki. Vaš osebni račun bo obremenjen vsakega 18. v mesecu.
Lestvica
V osnovo se upoštevajo vsi pogovori znotraj domačega omrežja ter pogovori iz domačega omrežja v druga mobilna
in stacionarna omrežja v Sloveniji.
Lestvica popustov na pogovore v Sloveniji ne vključuje klicev na posebne in komercialne številke vseh ponudnikov,
klicev iz Slovenije v tujino, klicev, opravljenih v tujini, dohodnih klicev, videoklicev znotraj domačega omrežja ter
videoklicev, opravljenih v tujino in v tujini.
Doseženi popusti za redne plačnike in naročnike,
ki plačujejo račune preko direktne obremenitve
Doseženi popusti
za vse naročnike
Od 16 do 40
8%
0%
Od 40,01 do 55
12 %
8%
Od 55,01 do 75
16 %
12 %
Od 75,01 do 100
20 %
16 %
Od 100,01
24 %
16 %
Količina
Osnova za obračun so neto zneski brez DDV, ko so obračunane že vse ostale ugodnosti (npr. ugodnost Ena ali
Dve). Lestvica popustov na pogovore v Sloveniji velja samo za naročniške pakete: Duet Pop, Pop Premium, Jazz,
Solo in Swing. V kolikor dobivate mesečno ločene račune za svoja naročniška razmerja, se za plačevanje z
direktno obremenitvijo šteje prejeto plačilo vseh mesečnih računov z direktno obremenitvijo.
POZOR! Če v tem času dobite opomin zaradi neplačila ali ste celo začasno izklopljeni iz omrežja zaradi neplačila,
pravico do višje lestvice izgubite, dokler ne izpolnite pogojev, opisanih zgoraj.
40
VII. DODATNE STORITVE
Cenik vključenih storitev v paket
V vseh naročniških paketih so vključene naslednje storitve:
Tipi storitev
Cena storitve v €
Telefoniranje
po ceniku vašega naročniškega paketa
Klic v sili
Brezplačno
Preusmeritev - brezpogojna
Brezplačno
Preusmeritev - zasedeno
Brezplačno
Preusmeritev - nedosegljiv
Brezplačno
Preusmeritev - se ne javi
Brezplačno
Preusmeritev v tujino
Brezplačno
Prenos podatkov - ash 9600
Brezplačno
Zadržanje zveze (call hold)
Brezplačno
Čakajoči klic (call waiting)
Brezplačno
Konferenčna zveza
1,00
Zadržanje zveze (call hold)
Brezplačno
Prikaz identitete klicočega
Brezplačno
SMS sprejemanje (MT)
Brezplačno
SMS pošiljanje (MO)
po ceniku vašega naročniškega paketa
VMS GSM klic v telefonski predal (obračunski interval: 1/1)
0,05
Prenos podatkov CSD (BS26)
po ceniku za klice
Hiter prenos podatkov HSCSD
po ceniku za klice
Cenik posredovanja plačil z Moneto
Cene za izdelke in storitve določajo ponudniki Monete. Vsa plačila z Moneto so obračunana enkrat mesečno na
Debitelovem, računu - navedeni so datumi plačil, ponudniki z opisom plačilnih mest, kjer ste plačevali z Moneto, ter
posamezni zneski plačil.
Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo posredovanja plačila z Moneto (Moneta Avtomati –
klasični in parkomati, Moneta Vozovnica) je 0,04 EUR.
• Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo posredovanja plačila z Moneto (Moneta Terminali,
Moneta eTerminali, Moneta mTerminali, Moneta Avtomati – tankomati in urbanomati, Moneta v Telefonski
prodaji, Moneta SMS, Moneta M:vstopnica in Mobi polnjenja z Moneto) je 0,08 EUR.
• Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo posredovanja plačila z Moneto (Moneta Internet, WAP
Moneta) je 0,08 EUR.
Pri Moneti Internet in WAP Moneti se šteje transakcija kot znesek vseh plačil pri posameznem ponudniku na
zaključeno sejo, v kateri se izda račun ali naročilo.
• Cena klica za vsako uspešno opravljeno transakcijo posredovanja plačila z Moneto (Moneta Direktna
bremenitev) je 0,17 EUR.
Klic za vsako uspešno opravljeno transakcijo posredovanja plačila z Moneto (Moneta Študentski boni) se ne
zaračuna. Klic za neuspelo transakcijo se ne zaračuna.
•
Dostop do interneta in wapa prek 041 18 18 18 v domačem omrežju
Cena storitve v €
pon-pet 6.00 - 18.00
0,10
pon-pet 18.00 - 06.00
0,05
sob-ned + prazniki 0.00-24.00
0,05
41
Donacijske številke
Debitelovi naročniki lahko donirajo sredstva dobrodelnim organizacijam, ki se ukvarjajo z zbiranjem prispevkov za
človekoljubne namene. Za donacijo lahko pokličejo na ustrezno telefonsko številko dobrodelne ustanove.
Posamezni znesek donacije je 1,25 € ali 2,99 €, znesek pa se lahko zviša z večkratnim klicem na isto telefonsko
številko. Od zneska se ne obračunava DDV (0 % stopnja DDV).
Aktualen seznam donacijskih številk je na voljo naši spletni strani.
SMS donacije
Debitelovi naročniki donirate tako, da pošljete sporočilo SMS s ključno besedo na 1919, kot odgovor prejmete
zahvalno sporočilo. Odhodno sporočilo SMS se zaračuna po veljavnem ceniku vašega naročniškega paketa,
dohodno, zahvalno sporočilo SMS pa se v skladu z dogovorom z organizacijo zaračuna po ceni, določeni v
pogodbi, od 1 € do 5 €. Znesek posamezne donacije je izpisan na računu za telekomunikacijske storitve. Od
zneska se ne obračunava DDV (0 % stopnja DDV). Prihodek od odhodnega sporočila SMS bo Debitel doniral isti
organizaciji kot vi.
Aktualen seznam SMS donacij je na voljo na naši spletni strani.
KLICI NA POSEBNE ŠTEVILKE
Cenik klicev na posebne številke
Cenik klicev je objavljen na spletni strani www.debitel.si.
Cenik klicev na posebne številke Telekoma Slovenije in ostalih operaterjev
Številka/storitev
Cena v €
195 točna ura
0,51 €/klic
1188** informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
1180 informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije
19102 dostop do Telekomovega sistema VMS (telefonski predal)
**
1,47 €/klic
0,26 €/min.*
1970 DARS - Informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah
0,70 €/klic
1999 SOFTNET d.o.o. - informacije o železniškem prometu
1,42 €/klic
112, 113, 1987 (AMZS) in 080 1000 (prijava okvar)
Brezplačno
116 000 - Vseevropska klicna številka za pogrešane otroke
Brezplačno
19900 - Rešilec d.o.o.
Brezplačno
(*) Obračunski interval 60/1
(**) Klici dolgi do 1 minute bodo zaračunani po 1,47 €. Pri klicih daljših od 1 minute, bo prva minuta zaračunana po ceni 1,47 €, naprej pa se bo
klic obračunaval po ceni 0,8678 €/min, v sekundnem intervalu.
42
Cenik storitev, ki jih lahko dodamo v naročniški paket
vsi paketi D
cene v €
Duet Pop, Pop
Premium, Pomp, Solo,
Evergreen, Forte
Jazz, Poslovni Pomp,
Poslovni Forte,
Protekt
Vsi dohodni klici (BAIC)
1,00/mesec
1,00/mesec
brezplačno
Vsi odhodni klici (BAOC)
1,00/mesec
1,00/mesec
brezplačno
Odhodni mednarodni klici (BOIC)
1,00/mesec
1,00/mesec
brezplačno
Dohodni klici zunaj domačega
omrežja (BICRO)
1,00/mesec
1,00/mesec
brezplačno
Odhodni mednarodni klici, razen
v domače omrežje (BOIEXH)
1,00/mesec
1,00/mesec
brezplačno
Prenos faksimilnih sporočil
-naročnina
1,60/mesec
1,60/mesec
brezplačno
1,70 enkratno
1,70 enkratno
brezplačno
po ceniku za klice
po ceniku za klice
po ceniku za klice
GPRS ZAKUPNINA 20 MB
Zakup ni mogoč
2,50/mesec
2,50/mesec
GPRS ZAKUPNINA 100 MB
Zakup ni mogoč
8,00/mesec
8,00/mesec
GPRS ZAKUPNINA 1 GB
Zakup ni mogoč
21,00/mesec
21,00/mesec
GPRS ZAKUPNINA 5 GB
Zakup ni mogoč
27,00/mesec
27,00/mesec
Cena nad zakupljeno količino
za 1 MB
Zakup ni mogoč
0,60
0,60
BlackBerry (BIS)
mesečna naročnina
8,20 €
mesečna naročnina
8,20 €
mesečna naročnina
8,20 €
BlackBerry POSLOVNI (BES)
mesečna naročnina
12 €
mesečna naročnina
12 €
mesečna naročnina
12 €
LTE 20*
0€
0€
0€
LTE 100**
6€
6€
6€
Storitev
Zapora za klice
Priključna taksa
Uporaba
Zakup prenosa podatkov GPRS MB
Hitri mobilni internet LTE/4G
(*) Hitrost do 21,6 Mb/s v smeri do uporabnika do 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika. (**) Hitrost do 100 Mb/s v smeri do uporabnika do 50 Mb/s v
smeri od uporabnika.
Prenos podatkov se obračuna po veljavnem ceniku naročniškega paketa in dodatno vključenih količinah za prenos
podatkov.
Omrežje Mobitel LTE/4G omogoča teoretične hitrosti prenosa podatkov do 100 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50
Mb/s v smeri od uporabnika. Omrežje Mobitel GSM/UMTS omogoča teoretične hitrosti do 21,6 Mb/s v smeri k
uporabniku (HSDPA) in do 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika (HSUPA). Dejansko dosežene hitrosti so manjše od
teoretičnih; odvisne so od kakovosti povezav, naprav, ter pokritosti s signalom GSM/UMTS/LTE radijskega signala.
43
vsi paketi D
cene v €
Duet Pop, Pop
Premium, Pomp, Solo,
Evergreen, Forte
Jazz, Poslovni Pomp,
Poslovni Forte,
Protekt
Izklop MNP odzivnika
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Blokada telefonije
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Blokada roaming
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Zapora USSD glasovanja
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Zapora komercialne št.
INFORMACIJE
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Dovoljenje komercialne številke
ZABAVA
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Debinet izpis pogovorov
brezplačno,
potrebno naročilo*
brezplačno,
potrebno naročilo*
brezplačno,
potrebno naročilo*
Mesečni izpis pogovorov
brezplačno,
potrebno naročilo*
brezplačno,
potrebno naročilo*
brezplačno,
potrebno naročilo*
5,00 €/na izpis
5,00 €/na izpis
5,00 €/na izpis
SMS zgrešeni klic
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Izklop evrotarifa obvestila SMS
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Vklop odzivnika MNP
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Omejevanje identitete kličočega
brezplačno
brezplačno
brezplačno
0,60 €/mesečno
0,60 €/mesečno
0,60 €/mesečno
brezplačno
brezplačno
brezplačno
Storitev
Izpis pogovorov (TT) (za računsko
obdobje starejše od 2 mesecev)
SMS presežene količine
Zapora GPRS TUJINA
(*) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-B) Ur. I. RS št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009 določa
spremembe na področju razčlenitve računa in nalaga operaterjem spremenjene obveznosti. Zakon določa, da „Operater izda razčlenjeni račun
višje stopnje s takšno stopnjo členitve klicanih in kličočih oseb, pri kateri ni mogoče razpoznati njihove identitete, tako da izpusti oziroma izbriše
zadnja tri mesta telefonskih številk. Celotno telefonsko številko klicane in kličoče osebe sme operater razkriti le na izrecno zahtevo naročnika, ki
ji ta priloži pisno soglasje te osebe. Identitete klicanih in kličočih oseb operaterju ni potrebno prikriti v primerih razčlenjenega računa za klice med
telefonskimi številkami istega naročnika. Razčlenjeni račun višje stopnje operater izda v elektronski obliki, razen če naročnik ne zahteva
drugače.“ Naročilo je veljavno 3 mesece. Po 3 mesecih je potrebno ponovno naročilo.
44
Cenik ostalih storitev
Ostale storitve
Cena v €
Ponovni vklop po izklopu (po začasnem izklopu na lastno zahtevo)
11,90 €
Ponovni vklop po plačilu vseh obveznosti
11,90 €
Ponovni vklop začasno izključenega (po finančni blokadi)
5,00 €
Prekinitev naročniškega razmerja*
11,90 €
Začasni izklop (nad 6 mesecev) na zahtevo stranke
11,90 €
Dokončni izklop
11,90 €
Sprememba osebnega limita Debiključa
1,50 €
Zamenjava telefonske številke
11,90 €
Zamenjava kartice SIM
11,90 €
Zamenjava naročnika / na razmerje
11,90 €
Prenos obremenitve na drugo razmerje
15,00 €
Prehod na akcijsko ponudbo
20,00 €
Zamenjava tarifnega paketa
11,90 €
Strošek opominjanja
2,30 €
Prenos številke
5,00 €
Objava v internem telefonskem imeniku
Objava v Telekomovem imeniku**
brezplačno
*
Objava telefonske številke
brezplačno
Pošiljanje enega računa na naslov naročnika
brezplačno
Prepis računa / kopija že izdanega računa
2,10 €
Deljeno pošiljanje računa na zahtevo stranke/račun
2,10 €
Naknadni deljeni račun na zahtevo naročnika
2,10 €
Sprememba limita Moneta
11,90 €
Sprememba storitve na zahtevo stranke**
11,90 €
(*) Ne velja v primeru prenosa telefonske številke k drugemu operaterju.
(**) Strošek, zaračunan v skladu s Pravilnikom o objavi podatkov telefonskih naročnikov v TIS, izdan s strani podjetja TS media
d.o.o., dodatne informacije na telefonski številki 080 15 22
(***) 1. Spremembe na naročniškem razmerju na zahtevo stranke – velja za vse spremembe, ki so povezane z naročniškim
razmerjem (med drugim tudi Dovoljenje komercialne številke Zabava (prvo naročilo je brezplačno, vsako naslednje se
zaračuna)) 2. Spremembe pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih dodatkov k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja.
Nadzor porabe
P4949 – preverjanje trenutne mesečne porabe prek sporočila SMS
Kadarkoli lahko pošljete sporočilo SMS s ključno črko P na številko 4949 in v nekaj trenutkih boste dobili povratno
informacijo o tekoči mesečni porabi. Storitev deluje tudi v tujini.
Odzivnik: 041 400 160 ali 041 400 170
Sms presežene količine
Če se naročite na storitev SMS presežene količine, vas s sporočilom SMS obvestimo o prekoračitvi zakupljenih
minute pogovorov, sporočil SMS in prenosa podatkov. Cena storitve je 0,60 €/mesec. Vsa dohodna sporočila SMS
so brezplačna.
45
Storitev se lahko kadarkoli vklopi ali izklopi:
Za VKLOP: pošljite sporočilo SMS: SMS KOLICINE DA na številko 4949.
Za IZKLOP: pošljite sporočilo SMS: SMS KOLICINE NE na številko 4949.
Aplikacija Moj Debitel
Omogoča brezplačen pregled tekoče porabe minut, sporočil SMS in prenosa podatkov (na voljo v trgovini Google
Play) kjerkoli in kadarkoli. Iz aplikacije lahko s klikom na znak pokličete Debitelovega svetovalca ali poiščete
najbližji Debitelov center.
46
Osebni mesečni limit
Z njim lahko sebi ali drugim, vezanim na vaše naročniško razmerje, določite mejni znesek mesečne porabe. Ko bo
prekoračen, vas bomo obvestili na izbrano mobilno številko ali drug izbrani način, telefoniranje pa je še naprej
mogoče.
Debiključ
S storitvijo Debiključ je omogočena začasna zapora odhodnih klicev, pošiljanja sporočil SMS in vseh storitev v
gostovanju v tekočem mesecu, ko se doseže izbrani limit, ki ste ga vi določili. Tako preprečite dodatne stroške,
obenem pa uporabnik ostane dosegljiv s klici in sporočili SMS v domačem omrežju ter ima možnost klica v sili na
112.
POMEMBNO: Ko je izbrani limit presežen, je z izvedeno zaporo onemogočena tudi uporaba morebitnih še
neizkoriščenih prostih enot, ki jih lahko vključuje naročniški paket oziroma storitev.
Debiključ je namenjen kot dodatek k družinskim naročniškim razmerjem, kjer lahko starši nadzorujejo in omejijo
porabo svojih otrok. Uporaben je tudi v podjetjih, kjer želi delodajalec omejiti porabo na službenih naročniških
razmerjih.
O prekoračitvi postavljenega limita se naročnika in/ali uporabnika obvešča na dva načina:
•
•
prek sporočila SMS (obvestilo o prekoračitvi je poslano na mobilno številko, za katero se zahteva vklop
storitve Debiključ. Naročnik lahko zahteva obvestilo o prekoračitvi limita še na drugo izbrano mobilno
številko);
prek elektronske pošte na naslovu, ki ga določi naročnik/uporabnik.
OPOZORILO: Posredovanje podatkov o opravljenih klicih in storitvah v tujini lahko s strani tujih operaterjev
prejmemo s časovnim zamikom tudi do več dni. Debiključ bo v tem primeru aktiviran na dan prejetja podatkov o
gostovanju s strani tujega operaterja in ne na dan, ko je nastala poraba v gostovanju.
V vsoti porabe so upoštevani klici, podatkovne zveze, sporočila SMS in MMS, mobilno glasovanje, storitve z
dodano vrednostjo, nakupi z uporabo mobilnega aparata, opravljeni iz domačega omrežja, ter klici in storitve,
opravljeni v gostovanju, ki se obdelajo večkrat dnevno. V vsoti porabe, ki jo preverja storitev Debiključ, niso
vključeni DDV, obrok za aparat, mesečna naročnina, mesečna zakupnina, minimalna mesečna poraba, popusti ter
naročnine na dodatne storitve.
Prav tako pri vsoti porabe niso upoštevani popusti na mesečno količino pogovorov, ki jih obračunamo pri
mesečnem obračunu.
47
LP iz EU
Za gostovanje v EU območju sta na voljo dve storitvi z različnimi količinami enot, ki jih poljubno porabite za
pogovore, sporočila ali brskanje po spletu.
TRAJNI ZAKUP EU ENOT – velja do preklica s strani naročnika
Zakup storitve
Število enot minut/SMS ali MB
Mesečna zakupnina
SMS vklop (izklop) storitve
Trajni zakup EU
200 enot
200
9,90 €
VKLOP (IZKLOP) EU200
na 4949
Trajni zakup EU
500 enot
500
19,90 €
VKLOP (IZKLOP) EU500
na 4949
ENKRATEN MESEČNI DOKUP EU ENOT – velja samo do konca tekočega meseca (avtomatski izklop)
Dokup storitve
Število enot minut/SMS ali MB
Mesečna zakupnina
SMS vklop storitve
Mesečni dokup
EU 200 enot
200
12,90 €
DOKUP EU200
na 4949
Mesečni dokup
EU 500 enot
500
24,90 €
DOKUP EU500
na 4949
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora, vzpostavljenega in zaključenega znotraj EU območja, ali enemu
poslanemu sporočilu SMS (160 ZNAKOV) ali 1 MB prenosa podatkov znotraj EU območja.
KLICI: Obračunski interval 30/1. Dohodni klici v EU območju niso vključeni v storitev. MMS: sporočilo MMS poslano
iz omrežja tujega operaterja v EU, se zaračuna v skladu s cenikom, ki velja za poslano sporočilo MMS v Sloveniji.
Prenos podatkov, ki ga porabi sporočilo MMS, poslano iz omrežja tujega operaterja v EU, se obračuna v okviru
zakupljenih EU enot. PRENOS PODATKOV: Obračunski interval 1 kB. Neizkoriščene zakupljene enote se ne
prenašajo v naslednji obračunski mesec. Po porabljenih enotah velja cenik EU tarife.
Cenik velja od 1. 7. 2014 dalje. Cene vključujejo DDV.
Vse ostale storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku na www.debitel.si.
48
Zapora roaming
Pred odhodom v tujino si lahko vključite zaporo Gostovanje (roaming) v omrežjih tujih operaterjev. Tako se
zavarujete pred nenadzorovano uporabo storitev v tujini (npr. dohodni in odhodni klici, sporočila SMS, MMS,
avtomatsko posodabljanje potisne pošte, nalaganje kartografije GPS, preskakovanje na tuja omrežja v bližini
državne meje).
Storitev je brezplačna, nanjo se lahko naročite na podlagi pisne zahteve, ki nam jo pošljete na sedež podjetja,
preko spletne storitve Debinet in Debinet Pro ali s klicem v naš klicni center 041 400 100 (ob klicu navedete
naročniško geslo).
Zapora GPRS tujina
Z Zaporo GPRS tujina se lahko zavarujete pred nenadzorovanim prenosom podatkov v gostovanju.
Za VKLOP zapore: pošljite sporočilo SMS: TUJINA GPRS NE na številko 4949.
Za IZKLOP zapore: pošljite SMS: TUJINA GPRS DA na številko 4949. Storitev je brezplačna.
Limit za prenos podatkov v tujini
Lahko si določite znesek porabe za paketni prenos podatkov v tujini.
Poraba je informativna, osnova obračunavanja je cenik za prenos podatkov v tujini. Nastavljeni znesek limita
porabe velja znotraj enega obračunskega obdobja (koledarski mesec) in le za promet, opravljen prek javnih
dostopnih točk (APN).
Ko bo na posameznem naročniškem razmerju (na GSM številki) doseženo 80 % zneska določenega limita za
prenos podatkov, vas o tem obvestimo s sporočilom SMS na GSM številko, na kateri imate vključen limit za prenos
podatkov v tujini.
Ko dosežete 100 % določenega limita, prejmete dodatno obvestilo na GSM številko, na kateri je vključen limit za
prenos podatkov v tujini, hkrati pa avtomatsko onemogočimo uporaba paketnega prenosa podatkov v tujini. V
primeru, da želite nadaljevati z uporabo prenosa podatkov, si prenos lahko „odprete“ z zvišanjem zneska limita
(prenos podatkov je ponovno možen, dokler ni dosežen novi znesek limita) ali z izklopom limita za prenos podatkov
v tujini.
Znesek limita prenosa podatkov v tujini si lahko kadarkoli spremenite ali limit izključite. Kadarkoli si lahko izključite/
vključite tudi obveščanje o doseženih 80 % zneska limita.
Privzeti limit
Od 1. 7. 2010 dalje je privzeti limit GPRS v tujini 60,00 €. Velja za EU območje in preostali svet.
Vključitev, izključitev in sprememba limita
Vklop limita: Sporočilo SMS z vsebino LIMITGPRS DA (ZNESEK) pošljite na 4949
Vklop ali sprememba limita: Sporočilo SMS z vsebino LIMITGPRS DA (ZNESEK) pošljite na 4949
Izklop limita: Sporočilo SMS z vsebino LIMITGPRS NE pošljite na 4949
49
Debinet
Storitev Debinet je brezplačna. Na Debitelovi spletni strani se je potrebno le registrirati. Po prvi registraciji ste na
storitev naročeni.
Storitve, ki jih lahko opravljate preko DebiNeta na naslovu https://debinet.debitel.si, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
hitro in enostavno preverjanje tekoče mesečne porabe, stanja zakupljenih minut, sporočil SMS ali prenosa
podatkov;
upravljanje z eno ali več naročniškimi mobilnimi številkami;
neposredno pregledovanje elektronskih izpisov pogovorov ob predhodnem naročilu, izpis pogovorov
mogoč za največ tri mesece - tekoči in pretekla dva;
pregled in natis izdanih mesečnih računov;
brezplačno pošiljanje do 30 sporočil SMS na mesec, dolgih do 600 znakov, tudi več prejemnikom hkrati;
shranjevanje poslanih sporočil SMS v zasebno e-pošto;
naročanje storitev z avtomatskim vklopom;
naročanje storitev preko spletnega obrazca.
Debinet PRO
Debinet Pro je storitev Debinet, ki je nadgrajena za poslovne uporabnike in poleg vseh lastnosti Debineta nudi še
upravljanje z več mobilnimi številkami.
E-račun
V družbi Debitel skrbimo za svoje okolje in sodelujemo v prizadevanjih proti onesnaževanju okolja, v katerem
živimo. Pomagajte, da bomo skupaj še uspešnejši. Zato vas vabimo, da prispevate tudi vi svoj košček k skrbi za
okolje, tako da postanete uporabnik E-računa.
Komu je namenjen?
Debitelov E-račun lahko aktivirate vsi uporabniki večine slovenskih spletnih bank. Namenjen je tako zasebnim kot
poslovnim uporabnikom storitev Debitela.
Zakaj prehod na E-račun?
•
•
•
•
Brezplačen prehod na enostaven in okolju prijazen način poslovanja,
z brezpapirnim poslovanjem skrbimo za okolje,
uporabniki s prejemom elektronskega računa v svojo elektronsko banko na enem mestu pregledujemo in z
nekaj enostavnimi kliki in brez prepisovanja podatkov poravnavamo svoje obveznosti,
če smo uporabniki spletne banke in/ali direktnih obremenitev, lahko na enem mestu spremljamo svoje
račune in plačane obveznosti.
Kako do E-računa?
Glavni namen storitve je možnost prejemanja E-računa neposredno v vašo aplikacijo spletnega bančništva.
•
•
Prejemanje E-računa v spletno banko lahko uredite pri Debitelu. Potrebno je izpolniti in nam posredovati
dokument (Vlogo za izdajo E-računa), ki se nahaja na spletnem naslovu
http://www.debitel.si/storitve/e-racun.
Prejemanje E-računa pa lahko uredite tudi v svoji spletni banki. Preverite, če ga vaša banka sprejema.
50
LOČEN RAČUN za ločevanje stroškov
Storitev Ločen račun je namenjena poslovnih uporabnikom, ki skrbno nadzorujejo svoje stroške poslovanja. Glavna
značilnost in prednost te storitve je ločeno obračunavanje službene in zasebne porabe na službenih GSM
številkah. Računi podjetij in samostojnih podjetnikov bodo na ta način vnaprej predvidljivi, saj bodo za svoje
številke lahko poslej plačevali le toliko, kot sami določijo do izbranega limita.
Račun za vse ostale stroške uporabe posameznega službenega telefona (zasebna poraba in ostale storitve nad
izbranim limitom) bo plačeval uporabnik GSM številke.
Prednosti ločenega računa:
•
•
ločeno obračunavanje službene in zasebne porabe na službenih številkah;
•
•
transparentna in predvidljiva višina stroškov za podjetje ali samostojnega podjetnika;
limitirana poraba za tiste GSM številke, ki jih poslovni uporabnik določi. Poslovni uporabnik si tako vnaprej
določi strošek, ki ga bo imel za uporabo storitev na službenih mobilnih telefonih;
odpade zamudno prefakturiranje računov zaposlenim oziroma odtegljaji od plače.
Mesečni izpis pogovorov (razčlenjen račun)
Storitev nudi celovit in jasen pregled nad pogovori in vsemi dodatnimi storitvami, ki jih je opravil uporabnik GSM
številke v izbranem časovnem obdobju. Naročniki Debitela lahko naročijo mesečni izpis pogovorov, na katerem
lahko preverijo:
•
•
•
•
•
datum in čas opravljenih storitev,
telefonske številke, na katere so klicali, poslali sporočila SMS/MMS, idr.,
količino (trajanje klicev, količino prenesenih podatkov, število poslanih sporočil SMS, ...),
znesek (brez DDV),
vrsto opravljene storitve.
Storitev je brezplačna, nanjo se lahko naročite izključno na podlagi pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca,
ki nam ga pošljete na sedež podjetja. Naročilo izpisa pogovor je veljavno 3 mesece, nato je potrebno poslati novo
naročilo. Obrazec lahko dobite pri pooblaščenih posrednikih ali naročite na telefonskih številkah 041/400 100 ali
01/30 60 100 (Klicni center). Za naročilo na prejemanje mesečnega izpisa pogovorov se lahko naročite ob sklenitvi
naročniškega razmerja ali kadarkoli kasneje.
SMS zgrešeni klic
Storitev omogoča zapis klicev vseh tistih klicev na uporabnikovo GSM številko, ki jih v času, ko je bil nedosegljiv, ni
mogel sprejeti. Storitev deluje tudi v primeru, da je Mobilni telefon izključen ali se uporabnik giblje v območju, ki ni
pokrito s signalom.
S ponovnim vklopom mobilnega telefona v omrežje uporabnik prejme sporočilo SMS s seznamom zgrešenih klicev.
Storitev deluje tudi v tujini.
Za VKLOP: pošljite sporočilo SMS na številko 1918: KLIC.
Za IZKLOP: pošljite sporočilo SMS na številko 1918: KLIC IZKLOP.
Vsa prejeta sporočila SMS, ki vsebujejo podatke o zgrešenih klicih, so brezplačna, tudi tista, ki jih prejmete v tujini.
51
Odzivnik - telefonski predal
Odzivnik je telefonski predal, ki sprejema klice na vašo številko GSM 24 ur na dan, če vi tako določite. Omogoča
sprejemanje, poslušanje in shranjevanje govornih sporočil. Uporablja se ga lahko, ko:
•
•
•
•
je vaša linija zasedena,
ste na območju, ki ni pokrito s signalom,
bi zvonjenje vašega mobilnega telefona motilo okolico,
se na prejeti klic ne javite.
Za preusmeritev v telefonski predal je potrebno aktivirati želeno preusmeritev na telefonsko številko +386 41 100 000.
Če storitve nimate aktivirane, jo lahko avtomatsko vklopite s kratkim sporočilom SMS, ki ga pošljete na telefonsko
številko 1918 s ključno besedo VMS.
Velikost telefonskega predala je omejena:
•
•
•
•
Maksimalna dolžina enega sporočila je 12 minut.
Shrani največ 12 govornih sporočil.
Naenkrat predvaja največ 6 sporočil.
Vsako novo sporočilo hrani 10 dni.
Vsakič, ko uporabnik dobi v telefonski predal novo govorno sporočilo, mu Debitelov odzivnik brezplačno pošlje
kratko opozorilno sporočilo SMS.
Preusmeritev klica iz domačega omrežja v telefonski predal je brezplačna.
Cena v €
Klic v telefonski predal
0,04
Obračunski interval: 60/1 – prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Dovoljene komercialne številke
Če se naročnik naroči na storitev, ima omogočen dostop do vseh komercialnih številk 090 zabavnega značaja:
svetovanje (pravno, finančno, zdravstveno), podpora uporabnikom, vsebine za odrasle, vedeževanje, interaktivni
kvizi, TV-oddaje ipd. Na storitev se je potrebno predhodno naročiti.
Cenik si lahko ogledate na http://www.debitel.si/cenik-klicev-na-posebne-stevilke
Zapora 090 komercialne številke - informacije
Storitev Zapora komercialne številke informacije omogoča prepoved klicanja na vse komercialne številke 090, ki so
informacijskega značaja (snežni telefon, vozni red, idr.). Za izvedbo in delovanje glasovnih premijskih storitev na
telefonskih številkah 090 je v celoti odgovoren zunanji ponudnik.
Zapora 090 komercialne številke informacije naročite s klicem na 041 400 100, ob klicu navedete naročniško geslo
ali pošljete pisno zahtevo na Debitelov naslov.
Zapora USSD glasovanja
USSD glasovanje je storitev z dodano vrednostjo, ki omogoča, da preko mobilnega telefona z ukaznim nizom
uporabniki glasujejo v TV oddajah, kvizih ipd.
Zaporo USSD glasovanja se lahko naroči s klicem na 041 400 100, ob klicu se navede naročniško geslo ali pošljete
pisno zahtevo na Debitelov naslov.
52
Storitve z dodano vrednostjo – plačljiva sporočila SMS
Med storitvami z dodano vrednostjo so najpogosteje obračunana dohodna sporočila SMS s komercialno vsebino.
Popularni so tudi različni klubi SMS, kjer zunanji ponudniki tržijo različne vsebine in storitve, mobilni operater pa jim
zagotavlja prenosno pot.
Uporabnikom svetujemo, da se pred uporabo storitve natančno seznanijo s splošnimi pogoji zunanjega ponudnika
in navodili za uporabo ter si zapomnijo postopek odjave od storitve.
Uporabnik naroči storitev tako, da na določeno GSM številko pošlje sporočilo SMS s ključno besedo vsebine
storitve, kot jo zahteva ponudnik. Ponudnik mu v odgovor pošlje sporočilo SMS, kjer so običajno kratka navodila
uporabe in povezava na splošne pogoje. Ko uporabnik odgovori na to prejeto sporočilo SMS, s tem sprejme tudi
splošne pogoje zunanjega ponudnika in mu da dovoljenje tudi za zaračunavanje storitve.
Pozorno pri drobnem tisku!
Večina dohodnih sporočil SMS je plačljivih. V drobnem tisku sta navedena postopek odjave in reklamacijska
številka. Kljub temu, da so za tovrstne storitve in morebitne reklamacije odgovorni zunanji ponudniki, se naši
uporabniki lahko nasvet o uporabi/prijavi/odjavi obrnejo na Klicni center Debitel na telefonski številki 041 400 100
ali 01 30 60 100.
Za zaporo dostopa do teh storitev lahko pokličite naš klicni center na številko 041 400 100, ob klicu navedete
naročniško geslo.
Pomembno!
Debitel je izključno posrednik storitev, vendar pomagamo pri postopku odjave. Omogočamo tudi
brezplačno zaporo za najpogostejše ponudnike, ki vam pošiljajo plačljiva sporočila SMS.
Moneta
Namesto z gotovino ali plačilno kartico lahko poravnavate vaše nakupe z Moneto. Moneta je slovenski sistem
brezgotovinskega plačevanje prek mobilnega telefona na več tisoč prodajnih mestih označenih z znakom Monete.
Uporabljate jo lahko vsi naročniki Debitela, ki imate storitev vklopljeno. Osnovni mesečni limit nakupov z Moneto je
15 €. Postopek uporabe je naveden na plačilnih mestih in spletni strani http://www.moneta.si/predstavitev/
postopki-placevanja/. Cena klica za uspešen nakup (Moneta Terminali, Moneta Avtomati, Moneta v Telefonski
prodaji, Moneta eTerminali, Moneta SMS in Moneta M:Vstopnica) je 0,04 €.
Storitev BlackBerry (BIS)
Za branje e-pošte ne potrebujete več računalnika. Vso e-pošto s priponkami preprosto upravljate tudi na
BlackBerryju. BlackBerry je storitev, s katero je uporabnikov mobilni aparat stalno povezan z e-poštnim strežnikom,
zato ni treba ročno preverjati nove e-pošte (on-line potisna pošta). E-poštna sporočila se istočasno prikažejo na
mobilnem telefonu BlackBerry in vašem računalniku kjerkoli in kadarkoli. Enako velja za poslana sporočila, imenik
in koledar. Storitev je namenjena posameznikom in manjšim podjetjem, ki mobilni telefon povezujete z že
obstoječim POP3/IMAP4 strežnikom za e-pošto (javni mail strežniki: gmail, HotMail …), za kar pa ni potrebna
dodatna strežniška programska oprema.
Cena v €
Priključna taksa
Mesečna naročnina
0
8,20
Vključena količina prenosa podatkov
Ni vključena
Prenos podatkov v domačem omrežju
0,60 €/MB
Prenos podatkov v tujini
po ceniku tujega operaterja
Obračunski interval za prenos podatkov v domačem omrežju je 10 kB.
53
Storitev BlackBerry poslovni (BES)
Storitev BlackBerry POSLOVNI (BES) je storitev, ki vas poveže s pisarno kjerkoli in kadarkoli. Blackberry je stalno
povezan z vašim e-poštnim strežnikom, zato vam ni treba ročno preverjati nove e-pošte. Ob prejemu nove e-pošte
vas enostavno obvesti s piskom. Tudi imenik in koledar vašega podjetja sta vedno z vami, zaradi stalne
sinhronizacije postane povsem vseeno, ali sestanek skličete na računalniku ali z BlackBerryjem, prav tako tudi na
poti potrdite ali zavrnete udeležbo na ravnokar sklicanem sestanku.
Vaš BlackBerry lahko za uporabo e-pošte popolnoma nadomesti vaš osebni računalnik. BlackBerry je dobrodošel
za vsakogar, ki želi, da ga po krajši ali daljši odsotnosti iz pisarne v e-poštnem predalu ne čaka ogromno število
neodgovorjenih e-sporočil.
Cena v €
Priključna taksa
0
Mesečna naročnina
12,00
Vključena količina prenosa podatkov
Ni vključena
Prenos podatkov v domačem omrežju
0,60 €/MB
Prenos podatkov v tujini
po ceniku tujega operaterja
Cena za prenos podatkov GPRS/UMTS velja v domačem omrežju. Obračunski interval za prenos podatkov v domačem omrežju je 10 kB.
Mobilni internet
Veliko mobilnih telefonov (zlasti z operacijskim sistemom Android, Windows Phone, iOS, Symbian,..) ima
prednameščene internetne aplikacije: Facebook, Youtube, Flicker, Gmail, Google Maps, potisna e-pošta itd., ki za
delovanje uporabljajo prenos podatkov. Za uporabo se seveda zahteva povezava z internetom, povezava pa je
lahko vzpostavljena tudi v stanju pripravljenosti, kadar aplikacije aktivno ne uporabljate (ko nimate odprte na
zaslonu). Delovanje tovrstnih aplikacije in storitev lahko porabi veliko količino prenesenih podatkov. Zato vam
svetujemo, da pred začetkom uporabe pozorno preberejo priložena navodila za uporabo mobilnega telefona.
Če veliko uporabljate mobilni internet in internetne aplikacije, predlagamo, da v svojem naročniškem paketu
zakupite paketni GPRS prenos podatkov. Cene zakupa lahko preverite pri posameznem naročniškem paketu.
GPRS zakupnino lahko vključite v naročniških paketih Duet Pop, Pop Premium, Pomp, Jazz in Protekt.
Storitev
Vključena količina
Cena v €
GPRS zakupnina 20 MB
20 MB
2,50
GPRS zakupnina 100 MB
100 MB
8,00
GPRS zakupnina 1 GB
1 GB
21,00
GPRS zakupnina 5 GB
5 GB
27,00
Cena za prenos podatkov GPRS/UMTS velja v domačem omrežju. Obračunski interval za prenos podatkov v domačem omrežju je 10 kB.
Uporaba mobilnega interneta je hiter, preprost in varen način prenosa podatkov. Namenjen je tako zasebnim kot
poslovnim uporabnikom, ki želijo do spleta in svoje elektronske pošte dostopati kjerkoli in kadarkoli. V ta namen
ponujamo tudi nakup prenosnika z vgrajenim modemom ali USB modem za uporabo mobilnega interneta.
Mobilni aparati, prenosniki in USB modemi v naši ponudbi podpirajo uporabo omrežja UMTS/HSDPA in s tem
bistveno hitrejši prenos podatkov, posledično pa tudi kakovostnejšo uporabo obstoječih in novih multimedijskih
vsebin.
54
Gostovanje / roaming
Debitel svojim naročnikom in predplačnikom omogoča gostovanje v številnih državah sveta in mnogih različnih
operaterjih. Tako so z Debitelom dostopni skoraj kjerkoli in kadarkoli. Pred odhodom v tujino, svojim uporabnikom
priporočamo, da se seznanite z cenami gostovanja v tujini s klicem v naš klicni center na +386 41 400 100 ali
obiščite našo spletno stran www.debitel.si. Na internetni strani v zavihku Storitve in ugodnosti/Gostovanje boste
našli vse potrebne informacije in cenike za gostovanje v tujini.
Posebej opozarjamo, da lahko pri prejemanju podatkov o opravljenih storitvah v tujini od tujega operaterja prihaja
do zamud s časovnim zamikom tudi do več dni. Določene storitve, ki so vezane na prejem podatkov, bodo v
tem primeru aktivirane na dan prejetja podatkov o gostovanju s strani tujega operaterja in ne na dan, ko je
nastala poraba v gostovanju.
Izbira omrežja
Mobilni operaterji imajo različne tarifne čase, ponudbo storitev in pokritost. Nekatere države pokriva večje število
konkurenčnih operaterjev, pri katerih je možno gostovanje.
Večina mobilnih telefonov ima dva načina izbire omrežja. Izberete lahko ročno nastavitev in potrdite tisto omrežje,
ki vam najbolj ustreza. Pri avtomatski nastavitvi ne morete vplivati na izbiro omrežja. Mobilni telefon se samodejno
priključi v omrežje, ki v tistem trenutku ponuja najboljši signal.
Dohodni klic
Ko ste v tujini, lahko sprejemate klice od koderkoli. Sprejete klice v tujini (dohodni klici) se obračuna po ceniku
Debitela za klice iz Slovenije v tujino.
Preusmeritev klica v telefonski predal
Pozor! Kadar se uporabnik nahaja v tujini, preusmeritev klicev v telefonski predal ni brezplačna. Zaračuna se
dohodni klic v tujini in klic iz tujine v Slovenijo. Za poslušanje sporočila se zaračuna še klic iz tujine v Slovenijo po
ceniku za klice iz tujine v Slovenijo.
Pošiljanje kratkih sporočil SMS
Pošiljanje sporočil SMS iz tujine se zaračuna po ceniku Debitela za pošiljanje sporočil SMS iz tujine. Naročniki
Debitela lahko enostavno preverjajo porabo v tujini, vklopijo zaporo gostovanja ali prenosa podatkov in si določijo
limit za prenos podatkov v tujini. Več o storitvah v poglavju Storitve na spletni strani www.debitel.si.
55
Cenik klicev in storitev v tujini (gostovanje) za naročnike in predplačnike Debitela
V
Slovenijo
V EU
območje
V vse ostale
države
Dohodni
klic
Poslano
sporočilo SMS
Prenos
podatkov*
€/min
€/min
€/min
€/min
€/sporočilo
€
0,2318
0,2318
2,5417
0,061
0,0732
0,244 za 1 MB
Območja 1
1,17
1,17
1,17
0,41
0,31
1,00 za 100 kB
Območja 2
2,55
2,55
2,55
1,53
0,38
1,00 za 100 kB
Območja 3 (vse
ostale države)
3,76
3,76
3,76
3,76
0,38
1,20 za 100 kB
Območja 4
(sateliti,
gostovanje na
ladjah in letalih)
6,10
6,10
6,10
6,10
1,02
1,30 za 100 kB
Klic iz
EU območja
*Prenos podatkov za predplačnike v tujini ne deluje.
Klici na premijske/komercialne številke bodo obračunani po ceni 6,10 €/min.
Obračunski interval: 60/60 za odhodne in dohodne klice, razen za Evrotarifo, ki ima predpisane obračunske
intervale (odhodni klic 30/1, dohodni klic 1/1). Cene klicev veljajo za govorne in video klice. Obračunski interval za
prenos podatkov je 100 kB, razen za Evrotarifo, ki ima obračunski interval 1 kB. Tarifa je enotna: vse dni v letu od
0:00 do 24:00. Velja za vse naročniške pakete.
Tehnične podatke o operaterju in storitvah, ki so na voljo med gostovanjem najdete na naši spletni strani.
Izkoristite možnost zakupa storitev LP iz EU.
56
OBRAČUNSKA OBMOČJA ZA STORITVE V TUJINI (GOSTOVANJE)
EU območje po operaterjih
Država operaterja
Operater
Connect - One /AUT/
AVSTRIJA
H3G Austria /AUT/
Mobilkom /AUT/
T-Mobile Austria /AUT/
BASE /BEL/
BELGIJA
Belgacom Mobile /BEL/
Mobistar /BEL/
BOLGARIJA
CIPER
GloBul /BGR/
MobilTEL /BGR/
Areeba /CYP/
CYTA /CYP/
Cesky Mobil /CZE/
ČEŠKA
otel Praha /CZE/
T-Mobile Czech Republic /CZE/
Hi3G /DNK/
DANSKA
Sonofon /DNK/
Tele-Danmark Mobil /DNK/
Telia Mobile /DNK/
EMT /EST/
ESTONIJA
Radiolinja /EST/
Tele2 /EST/
HTmobile /HRV/
HRVAŠKA
Tele2 /HRV/
VIPnet /HRV/
Finnish 2G /FIN/
FINSKA
Radiolinja /FIN/
Sonera /FIN/
Bouygues Telecom /FRA/
FRANCIJA
Orange France /FRA/
SFR /FRA/
Cosmoron /ROM/
GIBRALTAR
Gibtel /GIB/
Cosmote /GRC/
GRČIJA
Telestet /GRC/
Vodafone-Panafon /GRC/
GVADALUPA
Orange Caraibe /GLP/
H3G /IRL/
IRSKA
Meteor /IRL/
O2 Ireland /IRL/
Vodafone Ireland /IRL/
57
Država operaterja
ISLANDIJA
Operater
Landssiminn /ISL/
Og Vodafone /ISL/
H3G /ITA/
ITALIJA
Telecom Italia Mobile /ITA/
Vodafone-Omnitel /ITA/
Wind /ITA/
LATVIJA
LIECHTENSTEIN
LMT /LVA/
Tele2 /LVA/
Mobilkom /LIE/
Orange /LIE/
Bite GSM /LTU/
LITVA
Omnitel /LTU/
Tele2 /LTU/
P&T Luxemburg /LUX/
LUKSEMBURG
Tango /LUX/
VOXmobile /LUX/
Pannon GSM /HUN/
MADŽARSKA
Vodafone /HUN/
Westel /HUN/
MALTA
MARTINIK
Go mobile /MLT/
Vodafone Malta /MLT/
Bouygues Telecom Caraibe /MTQ/
E-Plus /DEU/
NEMČIJA
O2 Germany /DEU/
T-Mobile /DEU/
Vodafone D2 /DEU/
KPN Mobiel /NLD/
NIZOZEMSKA
T-Mobile Netherlands /NLD/
Vodafone-Libertel /NLD/
NetCom /NOR/
NORVEŠKA
Network Norway /NOR/
Telenor Mobil /NOR/
ERA GSM /POL/
POLJSKA
P4 /POL
Polkomtel /POL/
PTK Centertel /POL/
Optimus /PRT/
PORTUGALSKA
TMN TeleMovel /PRT/
Vodafone-Telecel /PRT/
Cosmorom /ROM/
ROMUNIJA
MobiFon /ROM/
Orange Romania /ROM/
58
Država operaterja
Operater
otel Bratislava /SVK/
SLOVAŠKA
Orange Slovensko /SVK/
Telefónica O2 /SVK/
Amena /ESP/
ŠPANIJA
Telefonica Moviles Espana /ESP/
Vodafone Espana /ESP/
Xfera Moviles /ESP/
Hi3G /SWE/
ŠVEDSKA
Tele 2 AB-Comviq /SWE/
Telia Mobile /SWE/
Vodafone Sverige /SWE/
3 /GBR/
O2 UK /GBR/
VELIKA BRITANIJA
Orange /GBR/
T-Mobile UK /GBR/
Vodafone /GBR/
S. IRSKA
VATIKAN
FRANCOSKA GVAJANA
REUNION
59
Območje 1 po operaterjih
Država operaterja
Operater
BH Telecom /BIH/
BOSNA IN HERCEGOVINA
Eronet /BIH/
Mobi`s /BIH/
Območje 2 po operaterjih
Država operaterja
Operater
m:tel (Telekom Srbija) /MNE/
ČRNA GORA
ProMonte GSM /MNE/
T-Mobile Crna Gora (Monet) /MNE/
KOSOVO (UNMIK)
MAKEDONIJA
Ipko /KOSOVO (UNMIK)/
Cosmofon MTS
MobiMak /MKD/
Mobtel /YUG/
SRBIJA IN ČRNA GORA
Telekom Srbija /YUG/
Vip Mobile /SRB/
60
Območje 3 po operaterjih
Država operaterja
Operater
AWCC Afghan Wireless /AFG/
AFGANISTAN
MTN Afghanistan /AFG/
TDCA Roshan /AFG/
AMC /ALB/
ALBANIJA
Eagle Mobile /ALB/
Vodafone Albania /ALB/
ANDORA
STA /AND/
Etisalat Mirs /EGY/
ARABSKA REPUBLIKA EGIPT
MobiNil /EGY/
Vodafone Egypt /EGY/
ArmenTel /ARM/
ARMENIJA
Karabakh Telecom /ARM/
VivaCell /ARM/
Hutchison 3G /AUS/
AVSTRALIJA
Optus /AUS/
Telstra /AUS/
Azercell /AZE/
AZERBAJDŽAN
Azerfon LLC /AZE/
Bakcell /AZE/
BAHREIN
BELORUSIJA
Batelco /BHR/
MTC-Vodafone Bahrain
MDC /BLR/
MTS /BLR/
Claro /BRA/
Oi Telemar /BRA/
BRAZILIJA
TIM Brasil (Celular Centro Sul)
TIM Brasil (Rio Norte) /BRA/
TIM Brasil (Sao Paulo) /BRA/
BRUNEI
DST Communications /BRN/
COOKOVI OTOKI
Telecom Cook Islands /COK/
Cam GSM /KHM/
DEMOKRATIČNA KAMPUČIJA
Latelz /KHM/
Metfone /KHM/
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA ŠRI LANKA
DLR ALŽIRIJA
DOMINIKANSKA REPUBLIKA
DR MADAGASKAR
DR SUDAN
Vodacom /COD/
Mobitel /LKA/
MTN Networks /LKA/
ATM /DZA/
Djezzy /DZA/
Orange Dominicana /DOM/
Orange /MDG/
Telma Mobile /MDG/
Bashair Telecom Ltd
Mobitel /SDN/
61
Država operaterja
Operater
ETIOPIJA
ETC /ETH/
Celcom /MYS/
FEDERACIJA MALEZIJA
DiGi Telecom /MYS/
Maxis /MYS/
FERERSKI OTOKI
Faroese Telecom /FRO/
FIDŽI
Vodafone Fiji /FJI/
Chunghwa Telecom /TWN/
FORMOZA-TAIVAN
FarEasTone /TWN/
KG Telecom /TWN/
Taiwan Cellular Cor. /TWN/
GAMBIJA
Comium /GMB/
Geocell /GEO/
GRUZIJA
GVATEMALA
HAOEMIT. KRALJ. JORDANIJA
HONDURAS
Magitcom /GEO/
Mobitel
(VimpelCom
extension
network) /GEO/
Sercom Claro /GTM/
Fastlink /JOR/
MobileCom /JOR/
Claro Honduras /HND/
CSL Limited /HKG/
Hutchison /HKG/
HONG-KONG
New World PCS /HKG/
SmarTone /HKG/
Sunday /HKG/
ISLAMSKA REP. IRAN
MCI /IRN/
Mobilink /PAK/
ISLAMSKA REP. PAKISTAN
Telenor Pakistan Ltd
Warid Telecom /PAK/
Cellcom /ISR/
IZRAEL
Partner /ISR/
Pelephone /ISR/
JAMAJKA
JAPONSKA
JUŽNA AFRIKA
Digicel /JAM/
J-Phone /JPN/
NTT DoCoMo /JPN/
MTN /ZAF/
Vodacom /ZAF/
KANADA
Rogers /CAN/
KAPVERDSKI OTOKI
CVMovel /CPV/
KATAR IN TURCIJAL
Q-Tel /QAT/
KAZAHSTAN
KIRGIZIJA
KRALJEVINA MAROKO
Kar-Tel /KAZ/
K Cell /KAZ/
Bitel /KGZ/
Maroc Telecom /MAR/
Medi Telecom /MAR/
62
Država operaterja
KRALJEVINA SAUD. ARABIJA
Operater
Mobily /SAU/
STC /SAU/
Ais /THA/
KRALJEVINA TAJSKA
TAC /THA/
TA Orange /THA/
KUBA
KUWAIT
C_Com /CUB/
MTC-Vodafone /KWT/
Wataniya Telecom /KWT/
LR ANGOLA
UNITEL S.A.R.L /AGO/
LR BANGLADEŠ
GrameenPhone /BGD/
LR KITAJSKA
China Mobile /CHN/
China Unicom /CHN/
LR KONGO (BRAZZAVILLE)
Celtel /COG/
LR MOZAMBIK
mCel /MOZ/
MACAO
MALDIVIJSKI OTOKI
MAVRICIUS
MOLDAVIJA
CTM Macau /MAC/
Hutchison Telephone /MAC/
Dhiraagu /MDV/
Wataniya Telecom Maldives
Cellplus /MUS/
Emtel /MUS/
Moldcell /MDA/
Voxtel /MDA/
MONAKO
Monaco Telecom /MCO/
MONGOLIJA
MobiCom /MNG/
NAMIBIJA
MTC /NAM/
NAR. DEMOKRAT. REP. LAOS
Tango Lao /LAO/
NOVA ZELANDIJA
PALESTINA
PAPUA NOVA GVINEJA
REP. EL SALVADOR
REP. FILIPINI
NZ Communications /NZL/
Vodafone /NZL/
Paltel /PAL/
Digicel /PNG/
Telikom PNG /PNG/
Digicel /SLV/
Globe Telecom /PHL/
SMART /PHL/
REP. TRINIDAD IN TOBAGO
TSTT Limited /TTO/
REP. ARGENTINA
CTI Movil /ARG/
REPUBLIKA BOLIVIJA
REPUBLIKA BOTSVANA
REPUBLIKA ČILE
Entel /BOL/
Nuevatel /BOL/
Mascom / BWA/
Claro /CHL/
Entel /CHL/
REPUBLIKA GABON
Libertis /GAB/
REPUBLIKA GANA
ONEtouch /GHA/
REPUBLIKA GVINEJA
Cellcom /GIN/
63
Država operaterja
Operater
Bharti Cellular-Chennai /IND/
Bharti Cellular-Gujarat /IND/
Bharti Cellular-Haryana /IND/
Bharti
Cellular-Himachal
Pradesh
Bharti Cellular-Kerala /IND/
Bharti Cellular-Kolkata /IND/
Bharti Cellular Ltd. /IND/
Bharti
Cellular-Madhya
Pradesh
Bharti Cellular-Maharashtra /IND/
Bharti Cellular-Mumbai /IND/
Bharti Cellular-Punjab /IND/
Bharti Cellular-Tamil Nadu /IND/
REPUBLIKA INDIJA
Bharti Cellular-UP West /IND/
Bharti Mobile- Andhra Pradesh /IND/
Bharti Mobile- Karnataka /IND/
Bharti
Tele-Ventures
(Rajasthan)
BPL Mobile- Kerala /IND/
BPL Mobile- Maharasthra /IND/
BPL Mobile- Tamil Nadu /IND/
!dea Cellular Ltd. /IND/
Escotel- Kerala /IND/
Escotel UP (West) /IND/
Fascel /IND/
Hutchison Essar Telecom /IND/
Hutchison Max Telecom /IND/
Hutchison Telecom East /IND/
REPUBLIKA INDONEZIJA
REPUBLIKA IRAK
REPUBLIKA KENIJA
REPUBLIKA KOLUMBIJA
Excelcomindo /IDN/
Satelindo /IDN/
AsiaCell /IRQ/
KenCell /KEN/
Safaricom /KEN/
Colombia Movil /COL/
Comcel /COL/
KT Freetel /KOR/
REPUBLIKA KOREJA
KT Freetel /KOR/
SK Telecom /KOR/
REPUBLIKA LIBANON
FTML /LBN/
LibanCell /LBN/
REPUBLIKA NIGER
Celtel /NER/
REPUBLIKA PANAMA
Cable & Wireless /PAN/
REPUBLIKA PERU
TIM Peru /PER/
Comium Limited
REPUBLIKA SIERA LEONE
MobileOne /SGP/
SingTel /SGP/
64
StarHub Mobile Pte Ltd /SGP/
Država operaterja
Operater
REPUBLIKA TOGO
Togo Cellulaire /TGO/
REPUBLIKA TUNIZIJA
Tunisiana /TUN/
Tunisie Telecom /TUN/
REPUBLIKA UGANDA
MTN Uganda /UGA/
REPUBLIKA VENEZUELA
Digitel /VEN/
REPUBLIKA ZIMBABVE
Econet /ZWE/
Ermak RMS /RUS/
FECS-900 /RUS/
KB Impuls /RUS/
LLC Ekaterinburg-2000 /RUS/
MegaFon /RUS/
RUSKA FEDERACIJA
MTS /RUS/
NCC /RUS/
Novgorod /RUS/
NTC /RUS/
SCS-900 /RUS/
Uraltel /RUS/
Zao Smarts /RUS/
SAN MARINO
San Marino Telecom /SMO/
SEJŠELSKI OTOKI
Cable & Wireless /SYC/
SIRIJA
SL LIBIJSKA AR. D|AMAHIR.
SLONOKOŠČENA OBALA
MTN Syria (Areeba) /SYR/
Syriatel /SYR/
Al Madar /LBY/
Loteny Telecom /CIV/
Orange Côte d` Ivoire /CIV/
SOC.REP. SENEGAL
Sentel /SEN/
SR NIGERIJA
Econet /NGA/
GPC /VNM/
SR VIETNAM
Vietnamobile /VNM/
Viettel /VNM/
VMS /VNM/
SULTANAT OMAN
Nawras /OMN/
Omantel /OMN/
Orange /CHE/
ŠVICA
Sunrise /CHE/
Swisscom /CHE/
TADŽIKISTAN
Indigo /TJK/
Tacom
(VimpelCom
IS-TIM /TUR/
TURČIJA
extension
network)
Telsim /TUR/
Turkcell /TUR/
TURKMENIJA
BCTI /TKM/
65
Država operaterja
Operater
Bharti Cellular-Chennai /IND/
Bharti Cellular-Gujarat /IND/
Bharti Cellular-Haryana /IND/
Bharti
Cellular-Himachal
Pradesh
Bharti Cellular-Kerala /IND/
Bharti Cellular-Kolkata /IND/
Bharti Cellular Ltd. /IND/
Bharti
Cellular-Madhya
Pradesh
Bharti Cellular-Maharashtra /IND/
Bharti Cellular-Mumbai /IND/
Bharti Cellular-Punjab /IND/
Bharti Cellular-Tamil Nadu /IND/
REPUBLIKA INDIJA
Bharti Cellular-UP West /IND/
Bharti Mobile- Andhra Pradesh /IND/
Bharti Mobile- Karnataka /IND/
Bharti
Tele-Ventures
(Rajasthan)
BPL Mobile- Kerala /IND/
BPL Mobile- Maharasthra /IND/
BPL Mobile- Tamil Nadu /IND/
!dea Cellular Ltd. /IND/
Escotel- Kerala /IND/
Escotel UP (West) /IND/
Fascel /IND/
Hutchison Essar Telecom /IND/
Hutchison Max Telecom /IND/
Hutchison Telecom East /IND/
REPUBLIKA INDONEZIJA
REPUBLIKA IRAK
REPUBLIKA KENIJA
REPUBLIKA KOLUMBIJA
Excelcomindo /IDN/
Satelindo /IDN/
AsiaCell /IRQ/
KenCell /KEN/
Safaricom /KEN/
Colombia Movil /COL/
Comcel /COL/
KT Freetel /KOR/
REPUBLIKA KOREJA
KT Freetel /KOR/
SK Telecom /KOR/
REPUBLIKA LIBANON
FTML /LBN/
LibanCell /LBN/
REPUBLIKA NIGER
Celtel /NER/
REPUBLIKA PANAMA
Cable & Wireless /PAN/
REPUBLIKA PERU
TIM Peru /PER/
Comium Limited
REPUBLIKA SIERA LEONE
MobileOne /SGP/
SingTel /SGP/
66
StarHub Mobile Pte Ltd /SGP/
Država operaterja
Operater
Astelit /UKR/
Golden Telecom /UKR/
UKRAJINA
Kyivstar /UKR/
UMC /UKR/
URS /UKR/
Coscom /UZB/
UZBEKISTAN
Daewoo Unitel /UZB/
Uzdunrobita /UZB/
Cable & Wireless Guernsey /GBR/
VELIKA BRITANIJA
Jersey Telecom /GBR/
Manx Telecom /GBR/
Navitas1 (Jersey Telecom)
VZHODNA REP. URUGVAJ
CTI Movil /URY/
YEMEN
Spacetel /YEM/
ZDRUŽENA REP. KAMERUN
MTN /CMR/
Celtel Ltd /TZA/
ZDRUŽENA REP. TANZANIJA
Vodacom /TZA/
Zantel /TZA/
Cincinnati Bell Wireless /USA/
Cingular Wireless /USA/
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Guam Wireless Telephone Company
/GUM/
Manx Telecom North America /USA/
T-Mobile USA-Co /USA/
ZDRUŽENE DRŽAVE MEHIKE
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
Telcel /MEX/
Emirates
Integrated
Comm
(DU)
Etisalat /ARE/
67
Območje 4 po operaterjih
Država operaterja
Operater
BERMUDSKI OTOKI
Telecom Bermuda /BMU/
ISLANDIJA
Siminn Oceancell /ISL/
ITALIJA
Telecom Italia (On The Ship)
MALTA
Vodafone Malta, Maritime /MLT/
NORVEŠKA
AeroMobile /NOR/
MCP-Maritime /NOR/
SAT. SISTEM - GLOBALSTAR
Elsacom Globalstar /ITA/
SAT. SISTEM - THURAYA
Thuraya /ARE/
ŠVICA
OnAir /CHE/
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Manx Telecom Maritime Services 1
68
Cenik klicev iz Slovenije v tujino
00:00-24:00
Cena v €
Območje EU
0,40
Območje 1
0,50
Območje 2
0,90
Območje 3
9,35
Za obračun pogovorov velja obračunski interval 60/60. Cenik velja za naročnike in uporabnike Debikartice.
Seznam držav po območjih
Država
Območje
Klicna številka
Afganistan
2
0093
Albanija
1
00355
Alžirija
2
00213
00214
00215
Ameriška Samoa
2
00684
Andora
1
00376
Angola
2
00244
Angvila
2
001264
Antigva in Barbuda
2
001268
Argentina
2
0054
Armenija
2
007885
00374
Aruba
2
00297
Ascension
2
00247
Avstral. eks. terit.
2
00672
Avstralija
2
0061
Avstrija
EU
0043
Azerbajdžan
2
00994
00789
Bahami
2
001242
Bahrajn
2
00973
Bangladeš
2
00880
Barbados
2
001246
Belgija
EU
0032
Belize
2
00501
69
Belorusija
1
00375
Benin
2
00229
Bermudi
2
001441
Bocvana
2
00267
Bolgarija
EU
00359
Bolivija
2
00591
Bosna in Hercegovina
1
00387
Brazilija
2
0055
Brunej
2
00673
Burkina Faso
2
00226
Burundi
2
00257
Butan
2
00975
Ciper
EU
00357
Cookovi otoki
2
00682
Čad
2
00235
Češka
EU
00420
Čile
2
0056
Črna Gora
1
00382
Danska
EU
0045
Deviški otoki (Brit.)
2
001284
Deviški otoki (ZDA)
2
001340
Diego Garcia
2
00246
Dominika
2
001767
Dominikanska rep.
2
001809
Džibuti
2
00253
Egipt
2
0020
Ekvador
2
00593
Ekvatorialna Gvineja
2
00240
Eritreja
2
00291
Estonija
EU
00372
Etiopija
2
00251
Falklandski otoki
2
00500
Fersko otočje
2
00298
Fidži
2
00679
Filipini
2
0063
Finska
EU
00358
Francija
EU
0033
Francoska Gvajana
2
00594
Francoska Polinezija
2
00689
Gabon
2
00241
Gambija
2
00220
Gana
2
00233
70
Gibraltar
1
00350
Grčija
EU
0030
Grenada
2
001473
Grenlandija
2
00299
Gruzija
1
00995
Guadelupe
2
00590
Guam
2
00671
001671
Gvajana
2
00592
Gvatemala
2
00502
Gvineja
2
00224
Gvineja Bissau
2
00245
Haiti
2
00509
Honduras
2
00504
Honkong
2
00852
Hrvaška
EU
00385
Indija
2
0091
Indonezija
2
0062
Irak
2
00964
Iran
2
0098
Irska
EU
00353
Islandija
1
00354
Italija
EU
0039
Italija, Vatikan
EU
0039
Izrael
2
00972
Jamajka
2
001876
Japonska
2
0081
Jemen
2
00969
Jordanija
2
00962
Južna Afrika
2
0027
Južna Koreja
2
0082
Kajmanski otoki
2
001345
Kambodža
2
00855
Kamerun
2
00237
Kanada
2
001
Kapverdski otoki
2
00238
Katar
2
00974
Kazahstan
2
00757
00733
00732
00731
00730
71
Kenija
2
00254
Kirgizistan
2
00996
Kiribati
2
00686
Kitajska
2
0086
Kolumbija
2
0057
Komori
2
00269
Kongo
2
00242
Kongo, Dem. rep.
2
00243
Kosovo IPKOnet
1
0038643,
Kostarika
2
00506
Kuba
2
0053
Kuvajt
2
00965
Laos
2
00856
Latvija
EU
00371
Lesoto
2
Libanon
2
00961
Liberija
2
00231
Libija
2
00219
0038649
00218
Liechtenstein
1
00423
Litva
EU
00370
Luksemburg
EU
00352
Macao
2
00853
Madagaskar
2
00261
Madžarska
EU
0036
Makedonija
1
00389
Malavi
2
00265
Maldivi
2
00960
Malezija
2
0060
Mali
2
00223
Malta
EU
00356
Mariani
2
001670
Maroko
2
00212
00211
00210
Marshallovi otoki
2
00692
Martinique
2
00596
Mauritius
2
00230
Mavretanija
2
00222
Mehika
2
0052
Mikronezija
2
00691
Mjanmar
2
0095
72
Moldavija
1
00373
Monako
1
00377
Mongolija
2
00976
Montserrat
2
001664
Mozambik
2
00258
Namibija
2
00264
Nauru
2
00674
Nemčija
EU
0049
Nepal
2
00977
Niger
2
00227
Nigerija
2
00234
Nikaragva
2
00505
Niue
2
00683
Nizozemska
EU
0031
Nizozemski Antili
2
00599
Norveška
1
0047
Nova Kaledonija
2
00687
Nova Zelandija
2
0064
Oman
2
00968
Pakistan
2
0092
Palau
2
00680
Palestina
2
Panama
2
00507
Papua Nova Gvineja
2
00675
Paragvaj
2
00595
Peru
2
0051
Poljska
EU
0048
Portoriko
2
001787
Portugalska, Azori
EU
00351
Reunion
2
00262
Romunija
EU
0040
Ruanda
2
00250
Rusija
2
007
Salomonovi otoki
2
00677
Salvador
2
00503
Samoa
2
00685
San Marino
2
00378
Sao Tome in Principe
2
00239
Savdska Arabija
2
00966
Sejšeli
2
00248
Senegal
2
00221
Severna Koreja
2
00850
73
Sierra Leone
2
00232
Singapur
2
0065
Sirija
2
00963
Slonokoščena obala
2
00225
Slovaška
EU
00421
Somalija
2
00252
Srbija
1
00381
Srednjeafriška rep.
2
00236
Sudan
2
00249
Surinam
2
00597
Sv. Helena
2
00290
Sv. Kitts in Nevis
2
001869
Sv. Lucija
2
001758
Sv. Pierre in Miquelon
2
00508
Sv. Vincent in Grenadine
2
001784
Svazi
2
00268
Španija
EU
0034
Šri Lanka
2
0094
Švedska
EU
0046
Švica
1
0041
Tadžikistan
2
00992
007379
007377
Tajska
2
0066
Tajvan
2
00886
Tanzanija
2
00255
Togo
2
00228
Tokelau
2
00690
Tonga
2
00676
Trinidad in Tobago
2
001868
Tunizija
2
00216
00217
Turčija
1
0090
Turkmenistan
2
00993
Turks in Caicos
2
001649
Tuvalu
2
00688
Uganda
2
00256
Ukrajina
1
00380
Urugvaj
2
00598
Uzbekistan
2
007436
00998
007376
74
007375
007374
007373
007372
007371
00736
V. Britanija in S. Irska
EU
0044
Vanuatu
2
00678
Vatikan
EU
0039
Venezuela
2
0058
Vietnam
2
0084
Vzhodni Timor
2
00670
Wallis in Futuna
2
00681
Zambija
2
00260
ZDA
2
001
ZDA – Aljaska
2
001907
ZDA – Havaji
2
001808
Zdr. Arabski Emirati
2
00971
Zimbabve
2
00263
Maritime (operaterji,ki delujejo na ladjah)
3
/
Ostala satelitska omrežja
3
/
Satelitsko omrežje Thuraya in drugi sateliti, Thuraya 882xx
3
/
Satelitsko omrežje Inmarsat – Atlantski ocean (vzhod)
3
00871
Satelitsko omrežje Inmarsat – Atlantski ocean (zahod)
3
00874
Satelitsko omrežje Inmarsat – Indijski ocean
3
00873
Satelitsko omrežje Inmarsat – Indijski ocean
3
00870
Satelitsko omrežje Inmarsat – Tihi ocean
3
00872
75