KIS - Delovna doba za krajši delovni čas

Transcription

KIS - Delovna doba za krajši delovni čas
Računalniški center Univerze v Mariboru
Avtor: Rolanda Lever
Datum: 4.12.2010
Navodila za: KIS – vnos podatkov za delavce, ki se jim tekoča delovna doba ne računa
za poln delovni čas
Imamo primere, ko delavec dela pri nas, ni pa polno zaposlen (tudi nikjer drugje ne dela
do polnega delovne časa). To pomeni, da jim tekoče delovne dobe ne moremo upoštevati
kot polno delovno dobo za izračun % za minulo delo. Invalidom se upošteva polna delovna
doba, ne glede na ure.
Delavcu vnesete obračunski podatek s šifro 1 ( Delni izračun delovne dobe), datum
veljavnosti od in datum veljavnosti do. Običajno sta oba podatka znana. Seveda samo za
obdobje, ko nima polnega delovnega časa. Za delavce s polnim delovnim časom (kjerkoli)
se ta podatek NE vnaša.
Pot je vidna tukaj:
Kot vrednost podatka vnesete % zaposlitve, ki se bo upošteval v izračunu. Če kdo dela 81 %,
se to vnese kot »81«.
Primer:
Računalniški center Univerze v Mariboru
Po zaključku vnosa se bo to videlo na zavihku obračunski podatki:
V zgornjem primeru je trenutno aktiven 75% izračun delovne dobe. Oseba pa je imela že
prej za določeno obdobje 50%. V nekem času vmes je imela poln delovni čas in za ta čas je
prav tako potrebno vnesti obračunski podatek z vrednostjo 100.
Če pa se samo spremeni delovni čas na 100 %, vnos ni več potreben. Pač pa ob naslednji
spremembi, če bo spet imela oseba manj kot 100 %, bo potrebno vnesti zapis za vmesni
čas. To velja samo ob neprekinjeni delovni dobi.
Če gre za prekinitev, tako ali tako sami izračunate dejansko delovno dobo na datum
vstopa.