Dunja Legat

Transcription

Dunja Legat
Vloga knjižničarjev pri
podpori odprtemu dostopu
do znanstvenih publikacij
mag. Dunja Legat, Bernarda Korez
Seminar Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu
Ljubljana, 20. 5. 2015
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco
Knjižnice pred ečasopisi
E-časopisi
OD časopisi
- Zbirke tiskanih časopisov
- Množične kolekcije ečasopisov (večja ponudba)
- Brezplačni dostop za vse
uporabnike
- Počasnejši raziskovalni
ciklus
- Poenostavitev
raziskovalnega procesa
(literatura na dosegu roke)
- Družbeno odgovorno
obnašanje (literatura na
dosegu roke tudi drugim)
- Vezani zvezki časopisov v
skladiščih
- Enostavna dostopnost
- Povečuje citiranost
publikacije
- Knjižnica plačuje naročnine
- Knjižnica plačuje naročnine
(konzorciji)
- Povečuje vidnost
znanstvenoraziskovalnega
dela
- Obeti z e-časopisi:
raziskave na dosegu roke
Problemi:
- Stagniranje knjižničnih
proračunov
- Upravljanje z zbirko
časopisov izgublja svoj
pomen
Problemi:
- Financiranje objavljanja v
OD (APC)
LERU – liga 21-ih najboljših evropskih raziskovalnih univerz (1)
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
(na spletni strani nudi
pomoč/informacije)
Ima
„OA team“
Nudi
pomoč pri
objavi v
odprtem
dostopu
Nudi
pomoč pri
upravljanju
z razisk.
podatki
Skrbi za
instituc.
repozitorij
Knjižnica/
univerza
ima sklad
za
financiranje
objav v OD
Plačuje
članstvo v
asociacijah,
kar
omogoča
cenejše
objave v
OD
Nudi
podporo
pri OA
založništvu
University of Amsterdam
DA
DA
DA
DA
Ni podatka
DA
DA
University of Barcelona
DA
DA
DA
DA
Ni podatka
DA
DA
University of Cambridge
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
University of Edinburgh –
ODDELEK ZA RAZISKAVE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
University of Freiburg
DA
DA
DA
Ni podatka
DA
(nacionalni
sklad – DFG)
DA
DA
University of Geneva
Ni podatka
Ni podatka
DA
DA
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
University of Heidelberg
DA
DA
DA
DA
DA
(nacionalni
sklad – DFG)
DA
DA
University of Helsinki
DA
DA
DA
DA
?
?
DA
Unversity Leiden
DA
DA
DA
DA
Ni podatka
Ni podatka
DA
LERU – liga 21-ih najboljših evropskih raziskovalnih univerz (2)
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
(na spletni strani nudi
pomoč/informacije)
Ima
„OA
team“
Nudi
pomoč pri
objavi v
odprtem
dostopu
Nudi
pomoč pri
upravljanju
z razisk.
podatki
Skrbi za
instituc.
repozitorij
Knjižnica/
univerza
ima sklad
za
financiranje
objav v OD
Plačuje
članstvo v
asociacijah,
kar
omogoča
cenejše
objave v
OD
Nudi
podporo
pri OA
založništvu
KU Leuven
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Imperial College London
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
University College London
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Lund University
DA
DA
Ni podatka
DA
Ni podatka
Ni podatka
DA
Ni podatka
DA
Ni podatka
DA
Ni podatka
Ni podatka
DA
Ludwig-Maximilians-Universität
München
DA
DA
DA
Ni podatka
DA
DA
DA
University of Oxford
DA
DA
DA
DA
Ni podatka
Ni podatka
DA
University Pierre et Marie Curie
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
DA
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
Paris-Sud University
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
DA
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
University of Strasbourg
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
DA
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
Utrecht University
DA
DA
DA
DA
DA
60.000 EUR
Ni podatka
DA
University of Zurich
DA
DA
DA
DA
DA
DA
da
University of Milan
Vloga knjižnice pri odprtem dostopu
 Seznanjanje z načeli odprtega dostopa;
 Zagovorništvo odprtega dostopa; sodelovanje pri kreiranju politike
odprtega dostopa univerze;
 Pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu, upravljanje s skladom za
financiranje objav v OD;
 Pomoč pri upravljanju z raziskovalnimi podatki;
 Odprti dostop in avtorske pravice;
 Upravljanje z univerzitetnim repozitorijem in pomoč pri deponiranju
del v OD;
 Promoviranje odprtodostopnih virov in upravljanje zbirke le-teh
(katalogizacija);
 Pomoč pri založništvu v odprtem dostopu;
 Izobraževanje akademske skupnosti in upravljalcev projektov;
Pogosto zastavljena vprašanja –
osnove









Kaj pomeni izraz odprti dostop?
Zakaj naj bi raziskovalci podpirali odprti dostop?
Zakaj naj bi avtor izbral pot objavljanja v odprtem dostopu?
Ali obstajajo različne oblike odprtega dostopa?
Kaj zahteva nacionalna politika OD?
Kakšna je politika univerze glede odprtega dostopa?
Ali ima financer raziskav politiko odprtega dostopa?
Ali ima financer raziskav še druge zahteve?
Ali knjižnica/univerza plačuje članstvo pri založnikih/asociacijah, kar
mi omogoča cenejše objavljanje v OD?
 Ali ima univerza/knjižnica sklad za sofinanciranje objavljanja v OD?
 Kdaj je najbolje, da kontaktiram s knjižnico glede pomoči pri
objavljanju v OD?
Pogosto zastavljena vprašanja –
objavljanje člankov v OD
 Kje najdem ustrezno odprtodostopno revijo?
 Ali OD revije izpolnjujejo kakovostne kriterije; ali izvajajo recenzetski
postopek?
 Ali ima OD revija tudi faktor vplivanja?
 Želim objaviti svoj članek v določeni reviji, vendar založnik ne podpira
OD. Kaj naj naredim?
 Kako naj plačam „APC“?
 Kako citiram dela deponirana v repozitoriju?
 Ali bo založnik objavil moj
članek, čeprav sem preprint
deponiral v repozitoriju?
Pogosto zastavljena vprašanja –
deponiranje del







Kje lahko oddam svoje publikacije?
Moja institucija nima repozitorija, kje lahko deponiram svoje delo?
Ali moram deponirati svoje publikacije v repozitoriju?
Kako naj zadostim pogojem glede OD financerjev raziskav?
Katero različico članka moram oddati?
Kaj je preprint, postprint in založnikova različica članka?
Če sem objavil članek v odprtodostopni reviji, ali ga moram tudi
deponirati v repozitoriju?
 Lahko deponira delo nekdo drug namesto mene, ali moram to storiti
sam?
 Kdaj moram najkasneje deponirati delo v repozitorij?
Pogosto zastavljena vprašanja –
avtorsko pravo
 Kdo je lastnik materialne avtorske pravice raziskovalca, ki je zaposlen
na univerzi?
 Ali se lahko pogajam glede materialne avtorske pravice z založnikom?
 Kakšne so moje pravice, če prenesem materialne avtorske pravice na
založnika?
 Če objavim v odprtem dostopu, ali izgubim materialno avtorsko
pravico?
 Ali potrebujem dovoljenje, če uporabim raziskovalne podatke
drugega?
 Ali lahko citiram brez dovoljenja?
 Ali lahko uporabim slike in audio posnetke brez dovoljenja?
 Kaj je Creative Commons?
 Slike in Creative Commons?
Informacijska točka za odprt dostop UM





Usposabljanje knjižničarjev in raziskovalcev;
Organizacija izobraževanj;
Informacijsko svetovanje in podpora pri objavljanju;
Sodelovanje pri pripravi politik na različnih nivojih;
…
Univerzitetna knjižnica Maribor
Digitalna knjižnica UM-deponiranje del
Sporočilo uporabniku / raziskovalcu
Sporočilo knjižničarju – administratorju DKUM
Redakcija metapodatkov in oddaje dela
Knjižničar potrdi oddajo dela
Komunikacija
Uporabnik/raziskovalec
Knjižničar
Uvoz ali kreiranje metapodatkov
Pripenjanje datotek
Potrditev oddaje dela
Knjižničar prejme obvestilo –
DKUM: dodano je bilo novo
gradivo
Redakcija metapodatkov;
redakcija oddaje
Raziskovalec prejme obvestilo
(osnutek):
1. Vaše delo nnn, ki ste ga 01.01.2015
naložili v DKUM, je javno dostopno na
povezavi www.xxx.dk.um.si
2. Vaše delo nnn, ki ste ga 01.01.2015
naložili v DKUM, bo v skladu z dogovorom
javno objavljeno dne 02.02.2017.
Potrditev pravilnosti oddaje – delo
javno objavljeno takoj ali pod
pogoji embarga
Izobraževalni program UKM
Izobraževanja za odprti dostop na UM








Mednarodni teden OA 2013: videopogovor s prof. Petrom Suberjem, utemeljiteljem
odprtega dostopa, 21. oktober 2013 (v soorganizaciji CTK);
Odprti dostop: priporočila za raziskovalce
in založnike (urednike), okrogla miza Odprti dostop do znanja, Pedagoška fakulteta
UM, april 2014;
Povečajte svoj raziskovalni vpliv, april 2014, v okviru projekta Internacionalizacija,
rektorat UM;
Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, maj 2014, Fakulteta za
logistiko, Celje
Kako povečati raziskovalni vpliv, junij 2014, Fakulteta za logistiko, Celje;
Posvet o odprtem dostopu do znanstvenih informacij v počastitev mednarodnega
tedna odprtega dostopa, november 2014 (v soorganizaciji CTK) - videokonferenca
Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, marec 2015, v okviru
programa univerze „Izpopolni UM“;
Uvod v odprti dostop in vpletenost v raziskovalni prostor, april 2015, v okviru projekta
Internacionalizacija, rektorat UM;
www.ukm.um.si
Primer drugih
knjižnic
Viri:
1.
2.
3.
4.
LERU : League of European Research Universities. Members. Leuven: League of European
Research Universities. Pridobljeno 18. 5. 2015 s spletne strani:
http://www.leru.org/index.php/public/about-leru/members/.
Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor: Univerza v Mariboru. Pridobljeno 15. 5. 2015 s spletne
strani: http://www.ukm.um.si.
Raziskovalni vodiči UM – bibliografija. Maribor: Univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 18. 5. 2015 s
spletne strani: http://libguides.ukm.si/bibliografija, 18. 5. 2015
Lara, K. The Role of Libraries in Open Access. (2014). Boston: Publishers Communication Group.
Pridobljeno 18. 5. 2015 s spletne strani: http://www.pcgplus.com/the-role-of-libraries-in-openaccess/
Najlepša hvala za pozornost!

Similar documents