POROČILO: ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA

Transcription

POROČILO: ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA
Kaj je to?
Kaj je notri?
Zakaj
POROČILO:
ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA
Kaj je to?
• Draft for a position paper
• Collection of reform ideas
• Work of volunteers
Kaj ni?
• Blueprint for GBR
• Window of opportunity
• Create public debate
• Investigate the potential
of GBR in Slovenia
Zakaj
Kaj je notri?
Aktivnost
Kratkoročni
prihodki
Dolgoročni
prihodki
Okoljski vpliv
Uskladitev davčnih stopenj za
dizelsko gorivo in bencin
Razširitev obdavčitve motornih vozil
70
134
20
37
Zmanjšanje onesnaženosti
zraka
Znižanje izpustov CO2
Reforma obdavčitve službenih vozil
ni podatka
ni podatka
Dvig cestnin za tovorna vozila
5
10
Uvedba davka na letalske vozovnice
18
32
Dviga davka na CO2
Odprava izjem glede plačevanja
davka (industrija)
4.5
ni podatka
16
ni podatka
Znižanje izpustov CO2
Večja energetska učinkovitost
in nižji izpusti CO2 industrije
Odprava subvencij za proizvodnjo
premoga
Uvedba davka na jedrska goriva
ni podatka
ni podatka
20
40
Hitrejši prehod na obnovljive
vire energije
Ne obstaja, a pomembna je
vključitev zunanjih stroškov v
ceno
Uporaba prihodkov iz sheme ETS
40
150
Odvisno o uporabe prihodkov
Dvig davka na odlaganje odpadkov
7
15
Davek na nepremičnine/posest
ni podatka
ni podatka
Dvig deleža recikliranja in
predelave odpadkov
Zmanjšanje pozidave zemljišč
Skupaj prihodki
ni podatka
ni podatka
I. Promet
Znižanje izpustov slovenskega
voznega parka
Znižanje izpustov tovornega
transporta
Znižanje izpustov CO2
II. Energija
III. Razno
Kaj je notri?
• Cutting Environmentally Harmful Subsidies
“On the basis of an analysis of environmentally
harmful subsidies and a report of the working
group on green tax reform, an overview will be
drafted on those subsidies whose abolition
could simultaneously contribute to the
achievement of environmental objectives and,
in the short-term, help towards fiscal
consolidation.”
National Reform Program 2012-2013
Kaj je notri?
• Cutting Environmentally Harmful Subsidies
• Increasing excise duty on diesel to level of petrol
Kaj je notri?
• Cutting Environmentally Harmful Subsidies
• Increasing excise duty on diesel to level of petrol
• Increasing the CO2 tax
20
30,000,000 EUR in 2010
7
+
=
12.5
15
60% tax in 2013
20%
5% efficiency
10%
efficiencygains
gains
4,500,000 EUR
15,000,000
EUR
Kaj je notri?
•
•
•
•
Cutting Environmentally Harmful Subsidies
Increasing excise duty on diesel to level of petrol
Increasing the CO2 tax
Spreading the motor vehicle tax further
< 110g/km
0.5%
1 %2 %
> 250g/km
28%
56%
100%
Kaj je notri?
•
•
•
•
•
Cutting Environmentally Harmful Subsidies
Increasing excise duty on diesel to level of petrol
Increasing the CO2 tax
Spreading the motor vehicle tax further
Reform company car taxation ...it‘s difficult
Kaj je notri? (part II.)
•
•
•
•
•
Landfill tax
Tolls for trucks
Ticket tax for air travel
Tax on nuclear fuel
Tax on immovable property
Kaj je notri? (part III.)
• Budgeting EU ETS revenues
• Green public investment bank
• Green public procurement
Kaj je to?
Kaj je notri?
Zakaj
Kako naprej?
jonas @
Help
Kako naprej?
.org

Similar documents