Šolske potrebščine

Comments

Transcription

Šolske potrebščine
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
1.
RAZRED
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612712044
LILI IN BINE 1, Medpredmetni delov.zvezek s koda Lilibi.si in mapo za 1.
razred OŠ; ROKUS
SLJ
MAT
9789612713157
LILI IN BINE. Delovni zvezek za opismenjevanje, ROKUS
3830017145411
Osterman…: Računanje je igra 1, zbirka nalog za MA v 1.raz.devetlet.OŠ,
ANTUS
OSTALE POTREBŠČINE
4 X- zvezek TAKO LAHKO veliki-A4, črtast;11 mm (za
SPO, GUM, SLO, OPB
1 X- zvezek veliki-A4, brezčrtni, 52 listov (zaSLJ)
1 X- zvezek veliki-A4,1 cm karo, 52 listov (zaMAT)
2X- mapa z elastiko
svinčnik HB
barvni svinčniki-barvice
flomastri
šablona mala
šablona velika
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
radirka
šilček
2X kolaž barvni papir, 1X
komplet čopičev (3 kosi)ploščati
vodene barvice
tempera barvice
tempera bela
COPATI šolski
lonček za vodo
paleta za barve
2X risalni blok, 20- listni
(mehka platnica)
voščenke
1X škarje
2X lepilo
plastelin
tuš črni
oglje 1/10
beležka
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
2. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
M.Grginič et al: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo, IZOLIT, 2000
Spozna
vanje
okolja
Vrščaj et el.: OPAZUJEM, RAZISKUJEM RAZMIŠLJAM 2, učb.za spoznav.okolja
v 2.raz. devetletne OŠ, DZS, 2000
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
EAN: 9789612712464 LILI IN BINE 2, Medpredmetni del.zvezek s koda Lilibi.si in mapo za 2.
MAT
razred OŠ; ROKUS
Osterman…: Računanje je igra 2, zbirka nalog za MA v 2. raz.
devetlet. OŠ, ANTUS
OSTALE POTREBŠČINE
3 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov
(za SPO, GUM, OPB)
1 X zvezek veliki-A4,1 cm karo,52 listov (MAT)
1X zvezek -A4, črtasti 11mm, 52 listov (SLJ)
1X zvezek A4, latajn, 52 listov (SLJ)
2X mapa z elastiko
2X svinčnik HB
barvni svinčniki-barvice
flomastri
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
nalivno pero
črnilni vložki
šablona velika
šablona mala
radirka
šilček
2X kolaž barvni papir, 1X
komplet čopičev (3 kosi)-ploščati
plastelin
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
vodene barvice
tempera barvice
tempera bela 25
ml
lonček za vodo
paleta za barve
2X risalni blok
voščenke
1X škarje
lepilo
tuš črni
oglje
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
3. RAZRED
UČBENIKI
KODA
Slovenski
jezik
SPOZNAVAN 9789612712778
JE OKOLJA
B.Hanuš: KAKO RASTE SVET, učbenik, DZS
Grošelj, Ribič: LILI IN BINE, učb. za SPO v 3.
razredu OŠ; ROKUS KLETT
DELOVNI ZVEZKI
KODA
9789612712808
MAT
3830017145435
LILI IN BINE 3, Medpredmetni delov.zvezek v 5 delih s kodo za Lilibi.si in
mapo za 3. razred OŠ ROKUS
Osterman…: Računanje je igra 3, zbirka nalog za MA v
3.raz.devetlet.OŠ, ANTUS
OSTALE POTREBŠČINE
2X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za OPB, GVZ)
2x zvezek A4 11 mm, črtasti (SPO, SLJ)
1 X zvezek veliki-A4, 1 cm karo, 52 listov (MAT)
1X zvezek mali-B5, črtasti 11mm (SLJ
beležka
2X mapa z elastiko
svinčnik HB
barvni svinčniki-barvice
kemični svinčnik-moder
flomastri
nalivno pero
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
črnilni vložki
šablona velika
šablona mala
radirka
šilček
2X kolaž barvni papir,
1X komplet čopičev (3 kosi)
ploščati
vodene barvice
tempera barvice
tempera bela 25 ml
lonček za vodo
paleta za barve
plastelin
2X risalni blok
voščenke
1X škarje
2X lepilo
oglje 1/10
tuš črni
copati
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
4. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
DRU
NIT
TJA
9789612099480
9780194732017
Saksida…:BERILO ZA RAZVEDRILO; založba IZOLIT
Jurac: DRUŽBA SMO MI 4, ROKUS
D.S.Dimec, A.G.Blagotinšek, F.Florjančič: RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik, DZS
R.Maidhent: Happy street 1, 1. IZDAJA, classbook, učb.,CZ
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612099497
Križaj Ortrar…: GRADIM SLOV.JEZIK, del.zv. (2 dela) ROKUS;
MAT
MAT
DRU
NAR
9789610200970
9789610206347
9789612099473
9789610206149
TJA
GUM
IP
TEHNIKA
978-0-19-473201-7
9789610125334
Cotič…: Svet matematičnih čudes 4, delovni zvezek, DZS
Cotič…: Svet matematičnih čudes 4, delovni učbenik, DZS
J.Bogataj: DRUŽBA SMO MI 4, ROKUS
D.S.Dimec, A.G.Blagotinšek, F.Florjančič: RAZISKUJEMO, GRADIMO 4,
DZS
Maidment,S.: HAPPY STREET 1, activ.book, OUP
Pesek: Glasba 4, del. zv. S CD-jem; MKZ
Papotnik: Tehnika 1, del.gradivo z navodili za tehniko kot izbirni predmet v
4.r. OŠ
9789616740319
OSTALE POTREBŠČINE
6X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za SLJ,
DRU, MAT, TJA, NIT, GUM)
mapa z elastiko (SLJ)
1X svinčnik HB
barvni svinčniki
flomastri
nalivno pero
kemični svinčnik moder
kemični svinčnik rdeč
geo trikotnik
šablona velika
radirka
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
šilček
šestilo
komplet čopičev (3
kosi) -ploščati
komplet čopičev (3
kosi) -okrogli
tempera barvice
1X tempera bela
1X tempera rdeča
1X tempera modra
1X tempera rumena
1X vodene barvice
paleta za barve
1X risalni blok
Voščenke
Kolaž barvni papir 23
listov Debora
1X škarje
lepilo
lepilni trak-selotejp
tuš črni
oglje 1/10
copati
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
5. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
DRU
NIT
GOS
MAT
TJA
9789612712389
9789612093358
Golob, Kordigel, Saksida: Na krilih besed, berilo; MK
Mirjanič: DRUŽBA SMO MI 5, ROKUS
Skribe Dimec et al.: Raziskujemo, gradimo 5 ; DZS
Torkar, Bratož Opaškar: Gospodinjstvo 5 ; ROKUS, 2003
Cotič: Svet matematičnih čudes 5 ; DZS
Maidment, Roberts: Happy street 2, Class book, učb. ; OUP, 2003
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612710149
Bešter Turk…: Gradim slovenski jezik 5 (2 dela), ROKUS,
DRU
NIT
GOS
MAT
TJA
GUM
IP
TEHNIKA
Bogataj et al: DRUŽBA SMO MI 5, ROKUS
Skribe Dimec et al.: Raziskujemo, gradimo 5 ; DZS
Torkar, Bratož Opaškar: Gospodinjstvo 5 ; ROKUS, 2003
Cotič: Svet matematičnih čudes 5, vaje za utrjevanje; DZS
Maidment, Roberts: Happy street 2, Activity book; OUP,
Pesek: glasba 5, del.zv. in zvočno gradivo, MKZ
Papotnik: Tehnika 2, del.gradivo z navodili za tehniko kot izbirni
predmet v 5.r. OŠ
9789612099572
9789610203162
9789612710064
9789610203278
9780194732208
9789610125341
9789616740333
OSTALE POTREBŠČINE
6 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov
1X zvezek veliki brezčrtni (LUM)
mapa z elastiko (SLJ, OPB)
svinčnik
barvni svinčniki-barvice
flomastri
nalivno pero
kemični svinčnik moder
kemični svinčnik rdeč
geo trikotnik
šablona velika
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
radirka
šilček
šestilo
1X kolaž barvni papir, 23 listni Debora
1X komplet čopičev (3 kosi)-ploščati
1X komplet čopičev (3 kosi)- okrogli
nožek za linolej
linolej plošča A4 – zelena
vodene barvice
tempera barvice
1X tempera bela
1X tempera rdeča
1X tempera modra
1X tempera rumena
lonček za vodo
paleta za barve
risalni blok
voščenke
škarje
lepilo
selotejp
oglje 1/10
tuš črni
copati
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
6. RAZRED
UČBENIKI
KODA
Kordigel, Medved, Udovič, Saksida: SLEDI DO DAVNIH DNI, IZOLIT
Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, DZS
SLJ
MAT
TJA
GEO
ZG
9789612713638
TIT
GOS
GUM
789612093969
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612711207
TJA
GOS
978612713645
9789612711153
TIT
9789619104859
ZGO
MAT
GEO
9789616465700
9789610205111
9789610133742
9789610113393
MESSAGES1, učb. za angleščino v 6. razredu OŠ
Bahar: GEOGRAFIJA 6, učb. Za 6.raz. 9-letne OŠ, MKZ
Zorn, Kstelic, Škaba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učb. za pouk zgodovine v 6.raz.9-letne
OŠ, MODRIJAN
Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učb. za tehniko in tehnologijo v 6.raz.,
IZOTECH
Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, ROKUS -stari!!
Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učb.za GV v 6.r.9-letne OŠ; ROKUS
Cajhen et.al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni del.zv. (2 dela), posodobljena izdaja,
ROKUS,
MESSAGES1, del. zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 6. razredu OŠ
Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, del.zv. za GOS v 6.raz. 9-let.OŠ,
ROKUS
Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, del.zv. z delov.gradivom za 6. razred devetletne
OŠ, IZOTECH
Janša, Kastelic, Škraba:SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, del.zv. za 6.raz.9-let.OŠ, MODRIJAN
Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, del.zv., DZS
Baloh, Lenart: GEOGRAFIJA 6, samostojni del.zvezek za geografijo v 6. razredu OŠ, MKZ
ATLAS SVETA ZA OSNOV. IN SRED.ŠOLE, MK
OSTALE POTREBŠČINE
5 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za
SLJ, TJA, GEO, ZGO, GUM)
3 X zvezek veliki-A4, karo nizki52-listni (za MAT, TIT)
1X zvezek veliki-A4, črtasti- 100-listni (za
NAR)
1X zvezek veliki A4-brezčrtni (LUM)
milimetrski blok A4 (za MAT)
notni zvezek
1 svinčnik HB
nalivno pero
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
črnilni vložki
2X geo trikotnik
1x trikotni 45
1X trikotnik 60
ravnilo 30 cm
šestilo
5X paus papir A4
10X trši barvni papir A4
1X kolaž barvni papir Debora,23 listni
radirka
tehnični kalkulator SHARP
ELW531XHSLC
čopiči kompl. (3kosi)- ploščati
vodene barvice
tempera barvice
1X tempera bela
lonček za vodo
paleta za barve
linolej plošča A4 - zelena
nožek za linolej
1X risalni blok
voščenke
škarje
lepilo
lepilni trak
tuš črni
oglje 1/10
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
7. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
MAT
ANGLEŠ
ČINA
GEO
DDE
TIT
ZG
GVZ
IP-NE
M.Mohor et al: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo, MKZ, 2004
.
9789612716721
9789610132479
9789616348690
MESSAGES 2, učb. za angleščino v 7. razredu OŠ; ROKUS KLETT
Baloh, Lenart, Stankovič: GEOGRAFIJA 7, učbenik, MKZ
M. Čepič et al:: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7,učb., i2
Fošnarič, Virtič, Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, IZOTECH
Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učb.za GV v 7.r.9-letne OŠ; ROKUS
Motta: WIR 1, učb.za nem. Kot izbirni predmet v 7.razr.
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612099428
Cajhen…: Slovenščina za vsak dan 7, ROKUS,
ANGLEŠ
ČINA
DDE
TIT
9789612716714
MESSAGES 2, del. zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 7. razredu OŠ; ROKUS KLETT
9789616348843
9789619104835
MAT
9789616465212 in
9789616465151
978612094225
9789610113393
9789612099428
J.Justin et al: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, i2
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7,
del.zvezek z delov.gradivom za TIT v 7.razredu OŠ, IZOTECH
KOCKA 7. Delovni zvezek.Matematika v 7.raz. devetletne OŠ (2 dela), MODRIJAN – po izidu
prenovljenega
Motta: WIR 1, del.zv. za nem. Kot izbirni predmet v 7.razr.
ATLAS ZA OSNOV. IN SRED.ŠOLE, MK - LANSKI
Cajhen…: Slovenščina za vsak dan 7, ROKUS,
IP-NE
SLJ
OSTALE POTREBŠČINE
7 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za
SLJ,ANG,NEM,GEO,ZGO, GUM, DKE)
NAR-lanski zvezek
LUM - lanski zvezek
1X zvezek veliki A4, nizki karo (za TIT –lanski)
2 X zvezek veliki-A4, brezčrtni 52 listov (za MAT)
1X zvezek mali A5, črtasti 52 listov
(NEM.)
milimetrski blok A4 (za MA-lahko lanski)
notni zvezek
svinčnik HB
ravnilo 30 cm
trikotnik 45
trikotnik 60
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
2X geo trikotnik
šestilo
5X paus papir A4
10X trši barvni papir A4
Kalkulator teh. SHARP ELW531XHSLC,
srebrn, EAN 4974019045443, šifra blaga
472084 ali lanskega
kolaž barvni papir Debora,23 listni
radirka
čopiči kompl. (3 kosi) ploščati
vodene barvice
tempera barvice
1X tempera bela
lonček za vodo
paleta za barve
linolej plošča A4 - zelena
1X risalni blok
voščenke
škarje
lepilo
lepilni trak
tuš črni
oglje 1/10
nožek za linolej
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
8. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
MAT
ANGLEŠČI
NA
GEO
ZGO
FIZ
DDE
TIT
GUM
LVZ
A.Honzak et al: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo, MKZ
9789612716745
MESSAGES 3, učb. za angleščino v 8. razredu OŠ; ROKUS KLETT
9789612414252
Kolenc, Kolnik e tal.: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik, MODRIJAN
978612416331
B.Beznec et al: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik, MODRIJAN - prenovljen
978-961-6348-77-5 DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA za 8.r.; I2
Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, IZOTECH
Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učb.za GV v 8.r.9-letne OŠ; ROKUS
Ne bodo imeli za
T.Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 8, DEBORA
domov-samo za na
klop.
KEM
IPLIK:SNOV.
Ne bodo imeli za
domov-samo za na
klop.
IP-NE
DELOVNI ZVEZKI
KODA
SLJ
9789612710187
ANGLEŠ 9789612716738
ČINA
GEO
9789612414429
DDE
9789616348829
TIT
9789619104873
KEM
9789610202837
IP-NEM.J. 9789612094331
9789610113393
MAT
9789616465656
Gabrič et al: Kemija danes 1 ; DZS
T.Tacol: LIKOVNO SNOVANJE 2, DEBORA
WIR 2
Kapko…: Slovenščina za vsak dan 8, ROKUS,
MESSAGES 3, del. zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 8. razredu OŠ
K.K.Kolnik et al: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, del. zv.; MODRIJAN
Justin et al: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA, i2
Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, del.zv. z del.gradivom, IZOTECH
GRAUNAR et. al: KEMIJA DANES 1, del.zv., DZS
WIR 2
ATLAS SVETA ZA OSNOV. IN SRED.ŠOLE, MK - LANSKI
KOCKA 8, del.zv. za matematiko v 8.r. OŠ; MODRIJAN
PERIODNI SISTEM ELEMENTOV
OSTALE POTREBŠČINE
6 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za
SLJ, ANG, NEM, GEO, ZGO, GUM)
1x zvezek lanski (LUM)
1x zvezek lanski (DDE)
2X zvezek veliki, črtasti, 100-listni (KEM,
BIO)
4 X zvezek veliki-A4, karo 52 listov (za
MA, FI, TIT-lanski)
milimetrski blok A4 (za MA)-lahko lanski
notni zvezek
svinčnik HB
2X geo trikotnik
trikotnik 45
trikotnik 60
ravnilo 30 cm
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
šestilo
10X trši barvni papir A4
Kalkulator teh. SHARP ELW531XHSLC,
srebrn, EAN 4974019045443, šifra blaga
472084 ali lanskega
kolaž barvni papir Debora,23 listni
radirka
čopiči kompl. (3 kosi) ploščati
vodene barvice
tempera barvice
1X tempera bela
lonček za vodo
paleta za barve
linolej plošča A4 - zelena
1X risalni blok
voščenke
škarje
lepilo
lepilni trak
nožek za linolej
linolej plošča A4
1X risalni blok
voščenke
lepilo
tuš črni
oglje 1/10
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN za šol. leto 2015/2016
9. RAZRED
UČBENIKI
KODA
SLJ
MAT
GEO
BIO
LVZ
M.Hinzaket et al: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, učbenik, MKZ
9789612416287
J.Senegačnik et al: ŽIVIM V SLOVENIJI, učbenik, MODRIJAN
Ne bodo imeli za domov-samo za
na klop.
T.Tacol…: LIKOVNO IZRAŽANJE 9, DEBORA
GUM
FIZ
ANG.J.
ZGO
9789616241355
9789612095673
9789612712990
KEM
IP-LIK.
SNOV.
IP-NE
Ne bodo imeli za domov-samo za
na klop
Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učb.za GV v 9.r.9-letne OŠ;
ROKUS
B.Beznec et al: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, MODRIJAN
MESSAGES 4, učb. za angleščino v 9. razredu OŠ; ROKUS KLETT
Razpotnik, Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST, učbenik, ROKUS
KLETT
Gabrič et al: KEMIJA DANES 2 ; DZS
T.Tacol…: LIKOVNO SNOVANJE 3, DEBORA
WIR 3; ROKUS KLETT
DELOVNI ZVEZKI
SLJ
9789612711238
GEO
9789612416287
IP-NEMŠČINA
KEMIJA
ANGLEŠČINA 9789612713966
LANSKI
Bešter et al: SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN…9, Rokus,
J.Senegačnik, Otič GEOGRAFIJA SLOVENIJE, del.zv. za 9.r.
OŠ, MODRIJAN
WIR 3; ROKUS KLETT
LANSKI delovni zvezek
MESSAGES 4, del. zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 9.
razredu OŠ; ROKUS KLETT
PERIODNI SISTEM
OSTALE POTREBŠČINE
6 X zvezek veliki-A4, črtasti, 52 listov (za SLJ, ANG,
NEM.J., GEO, ZGO, GUM,
KEM - lanski zvezek,
BIO - lanski zvezek
2 X zvezek veliki-A4, karo 52 listov (za MAT)
FIZ- lanski zvezek
1X veliki brezčrtni zvezek A4 – lanski (LUM)
milimetrski blok A4 (za MAT) lahko lanski
notni zvezek
svinčnik
radirka
2X geo trikotnik
ravnilo 30 cm
šestilo
Skrbnica učbeniškega sklada:
Lidija Zalezina
10X trši barvni papir A4
Kalkulator teh. SHARP
ELW531XHSLC, srebrn, EAN
4974019045443, šifra blaga 472084 ali
lanskega
kolaž barvni papir Debora,23 listni
čopiči kompl. (3 kosi) ploščati
vodene barvice
tempera barvice
1X tempera bela
lonček za vodo
paleta za barve
linolej plošča A4 - zelena
1X risalni blok
voščenke
škarje
lepilo
lepilni trak
nožek za linolej
linolej plošča A4
1X risalni blok
voščenke
škarje
tuš črni
oglje 1/10
Ravnatelj VIZ OŠ Rogatec:
Viljem Prevolšek, prof.

Similar documents