Hanne Lisbys oplæg

Comments

Transcription

Hanne Lisbys oplæg
Tværfaglige
Uddannelsesgrupper…
i Klinisk Praksis
Hanne Lisby, Koordinator
1
Hvorfor…….
•
http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hPl5o
Aalborg Universitetshospital:
Handleplan 2014: Et lærende hospital:
September 2014 traf hospitalsledelsen beslutning om at etablere
tværfaglige uddannelsesgrupper:
•
•
•
•
Alle faggrupper skal indgå
Første møde i grupperne være afholdt inden 1.december 2014
Status til Hospitalsledelsen angående etablering og proces primo
december
1.februar 1015: Tværfaglige Uddannelsesgrupper i funktion i hver
klinik
Aalborg Universitetshospital:
Første skridt..
•
HR viceklinikchefer ansvarlige for etablering af
Tværfaglige Uddannelsesgrupper
•
Kortlægning af uddannelsesopgaver i de enkelte klinikker
•
Identificering af relevante uddannelsespersoner
•
Konkret etablering af Tværfaglige Uddannelsesgrupper
Hanne Lisby,
Koordinator
Forudsætninger:
•
Tydelig ledelsesopbakning
•
Undervisning af vejledere/undervisere i tilgangen
•
Forpligtende samarbejde mellem
vejledere/undervisere
•
Nøje overvejelse af model/organisering for den
tværfaglige læring
•
Afklaring af ansvarsfordeling
6
Næste skridt…
•
Ansvarlige vejledere/undervisere identificerer konkret
område, hvor der kan etableres systematisk tværfaglig
læring blandt de studerende/elever
Hvilke samarbejdsscenarier kunne være relevante i de
enkelte klinikkers afsnit?
Struktur for
sygeplejestud.
Struktur for
med.studerende
Struktur for
fysioterapeut
stud.
Struktur for
ergoterapeut
stud.
Struktur for SSAelev
Fælles
viden
Fælles
mål
Struktur for
Diætist stud.
Eksempel:
•
•
Ung kvinde med leddegigt vælter på cykel og pådrager sig
brud på begge underarme.
Indlægges på en afdeling på Aalborg Universitetshospital,
hvor man har studerende fra både sygepleje, ergoterapi,
fysioterapi, radiografi, bioanalytiker og medicin……
Hvilke uddannelser kunne matche en sådan i opgave i
fællesskab?
Profession
Modul
Tværfagligt
læringsudbytte
Ergoterapi
Modul 9
+
Radiografi
Modul 10
+
Fysioterapi
Modul 9/12
+
Sygepleje
Modul11/12
+
Medicin
9/10 sem
Bioanalytiker
Modul 10
Én af lægerollerne
+
Hvad skal der til for at løfte denne opgave???
Relationel Koordinering
Relationel proces:
• Håndtering af den indbyrdes afhængighed
Fælles viden
• Fælles mål
• Gensidig respekt
• Kommunikation
•
13
Alfa og omega:
Fælles målsætning
Hanne Lisby,
Koordinator
15
Forudsætninger for positiv udvikling i
Tværfaglige Uddannelsesgrupper.
•
Tryghed i eget fag – tilknytning til egen vejleder
•
Fælles problemforståelse – lade sin faglighed blive
udfordret
•
Klar fordeling af ansvar og respekt herfor
•
Realistiske forventninger
•
Fokus på kerneopgaven – patienten!
15
Med en tværfaglig tilgang klarer vi også
udfordringerne….
17
Referencer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahnsen, I. B., Braad, M. Lisby, H., & Sørensen, I. M. (2013). Nursing students' perceptions of
taking part in an inter-professional clinical study unit. Vård i Norden.
Brashers, V., Owen, J., Blackhall, L., Erickson, J., & Peterson, C. (2012). A program design for full
integration and assessment of clinically relevant interprofessional education into the
clinical/clerkship year for nursing and medical students. Journal of Interprofessional Care, 26(3)
Freeth, D., Hammick, M., Reeves, S., Koppel, I., & Barr, H. (2005). Effective interprofessional
education: Development, delivery, and evaluation. Oxford: Blackwell.
Gittell, J. H. (2009). High performance healthcare: Using the power of relationships to achieve
quality, efficiency and resilience. New York: McGraw-Hill.
Godwyn, M., & Gittell, J. H. (2012). Sociology of organizations: Structures and relationships.
Thousand Oaks: Pine Forge Press..
Just, E., & Nordentoft, H. M. (2012). Tværfaglig praksis (1. ed.). Kbh.: Hans Reitzel.
Lait, J., Suter, E., Arthur, N., & Deutschlander, S. (2011). Interprofessional mentoring: Enhancing
students' clinical learning. Nurse Education in Practice, 11(3.
Reeves, S., Perrier, L., Goldman, J., Freeth, D., & Zwarenstein, M. (2013). Interprofessional
education: Effects on professional practice and healthcare outcomes (update). Cochrane Database
of Systematic Reviews (Online), 3, CD002213.
Takahashi, S., Brissette, S., & Thorstad, K. (2010). Different roles, same goal: Students learn about
interprofessional practice in a clinical setting. Nursing Leadership (Toronto, Ont.), 23(1), 32-39.
Waldock, J. (2010). Facilitating student learning in clinical practice. Nursing New Zealand
(Wellington, N.Z.: 1995), 16(1), 14-6, 32.

Similar documents