Opgaver til ”Kristendom”

Transcription

Opgaver til ”Kristendom”
Opgaver til ”Kristendom”
TRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvad menes der med 'treenighed' - hvordan kan man være både tre og en?
Hvad indebærer Det Dobbelte Kærlighedsbud?
Hvorfor døde Jesus på korset?
Hvad er forskellen på Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente?
Hvad skabes i skabelsesberetningerne - og i hvilken rækkefølge?
Hvad symboliserer duen i kristendommen?
RITUALER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvad indebærer den kristne dåb?
Nævn de fire store livsritualer i kristendommen?
Hvad får kristne ved nadveren - hvad symboliserer det?
Hvorfor fejrer kristne jul?
Hvorfor fejrer kristne påske?
Hvilken højtid er vigtigst i kristendommen?
HELLIGSTED
1.
2.
3.
4.
Giv eksempler på hvad en kristen præst laver.
Hvilke andre personer foruden præsten er tilknyttet kirken?
Giv eksempler på ting, der foregår ved en kristen gudstjeneste.
Hvornår går flest kristne i kirke?
HVERDAG
1.
2.
3.
4.
Hvilke regler skal en kristen overholde - om nogen?
Skal en kristen bede dagligt?
Hvilken ugedag er den kristne helligdag?
Nævn nogle kristne berømtheder.
OS OG DE ANDRE
1.
2.
3.
4.
5.
Hvilke tre hovedretninger findes der inden for kristendommen på verdensplan?
Beskriv forskelle og ligheder retningerne imellem.
Hvilken af disse retninger er dominerende i Danmark?
Hvornår blev Danmark officielt et kristent land?
Hvem indførte kristendommen i Danmark?
DIG OG RELIGION
1. Beskriv kort din forestilling om hvad der ifølge kristendommen sker med én, når man dør.
2. For mange kristne er tanken om næstekærlighed særligt kendetegnende for
kristendommen. Hvor meget tror du, folk i dag i deres hverdag tænker over at være
næstekærlig?
3. Hvordan fejrer I julen i dit hjem? Hvis ikke I fejrer denne højtid forklar hvorfor.
4. Hvad synes du om kirken og dens rolle i Danmark?
5. Hvorfor tror du, kirken hedder den danske folkekirke?
6. Hvor stor betydning tror du, det har for 'hvordan Danmark er', at kristendommen hér har
været majoritetsreligion i mere end 1000 år?
7. Skal vi bevare den danske folkekirke her i Danmark?

Similar documents