Referat - spm

Transcription

Referat - spm
Referat
CMK
Til: Deltagere, ERFA- 6 medlemmerne
04. februar 2010
Referat fra ERFA-6 møde hos Grundfos 2009-11-17
1
2
0
Aktion
Deltager
Afbud
Venter Svar
Firma
APC Denmark A/S
Bang & Olufsen a/s
Bang & Olufsen Medicom a/s
B-K Medical A/S
Bolls Rådgivning
Danfoss Compressors GmbH
Danfoss Drives A/S
Danfoss Drives A/S
Data Respons A/S
DEIF A/S
DELTA
Navn
Reinhard Iversen
Ole Rindom
Søren Sørensen
Karsten Jørgensen
Kim Boll Jensen
Bent Jørgensen
Kirsten Stentoft
Peter de Place Rimmen
Jørgen Nørtoft Kristensen
Martin S. Mallan
Leif Madsen
Focon Electronic Systems A/S
Foss Analytical A/S
Glunz & Jensen A/S
GRUNDFOS A/S
GRUNDFOS A/S
GRUNDFOS A/S
GRUNDFOS A/S
GRUNDFOS A/S
GRUNDFOS A/S
Thomas Lyneborg
Lisbeth Reindel
Henrik Juul Kristensen
Erik Albrechtsen
Lars Rimestad
Michael Lassen
Michael Barner Nielsen
Ole Harder Petersen
Thomas Young Olesen
Gåsdal Bygningsindustri A/S
Kamstrup A/S
Jesper K. Konge
Carsten Nielsen
Kamstrup A/S
Loll Consult
MAN Diesel A/S
MAN Diesel A/S
MAN Diesel A/S
MAN Diesel A/S
Martin Professional A/S
Kurt Stochholm
Valter Loll
Bo Uldall Vind Nielsen
Kennet Palm
Kenneth Haldbæk
Niels Torres Engel
Jens Juel
Nokia Danmark A/S
Michael Urup
Novo Nordisk A/S
Medical Systems
Production
QA Mechanical Devices
Brennum Park
3400 Hillerød
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Direkte telefon:
44439709
Telefax:
48243584
21
16
10
Status
Afbud
Deltager
Deltager
Afbud
Afbud
Afbud
Deltager
Deltager
Deltager
Deltager
Afbud
Venter
Svar
Deltager
Afbud
Deltager
Deltager
Deltager
Afbud
Deltager
Deltager
Venter
Svar
Deltager
Venter
Svar
Afbud
Afbud
Afbud
Deltager
Deltager
Afbud
Venter
Svar
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.novonordisk.com
Status Code
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
0
1
2
1
1
1
2
1
1
0
1
0
2
2
2
1
1
2
0
CVR-nummer:
24 25 67 90
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Carsten Mølgård Kristensen
Torben Jørgensen Herslund
Ditlef Bucher
Elena Kozina
OCTIO Geophysical AS
Oticon A/S
Oticon A/S
Oticon A/S
Oticon A/S
Oticon A/S
Tareq Aljumylee
Christina Svensen
Hans Herford Hansen
Morten Løgstrup Christensen
Poul Hilding Andersson
Søren Valentin Stentoft
Qualcon
Peter W. Christensen
Siemens Wind Power A/S
Siemens Wind Power A/S
Leif Rask
Robert Nielsen
Tricon Electronics A/S
Vestas Control Systems A/S - Hammel
Søren L. Poulsen
Anders Hørning
Vestas Wind Systems A/S
Erik Løber
Vestas Wind Systems A/S
Jan Bjerre Christensen
Deltager
Deltager
Afbud
Afbud
Venter
Svar
Afbud
Deltager
Afbud
Deltager
Afbud
Venter
Svar
Venter
Svar
Deltager
Venter
Svar
Deltager
Venter
Svar
Venter
Svar
1
1
2
2
0
2
1
2
1
2
0
0
1
0
1
0
0
Referent: Carsten M. Kristensen, Novo Nordisk A/S
Referat fra sidst: Godkendt
Dagsorden:
09:00 Velkommen, Referent, Godkendelse af sidste referat, Næste møder,
Emner/Tema
09:20 Præsentation af afdelingen Kvalitet for produktudvikling - 9037
09:40 Warranty Chain Management (WCM)
11:30 Diskussion omkring WCM
12:00 Frokost
12:45 Rundvisning
14:00 Bordet rundt
15:00 Evt.
Næste møder:
2010 februar: d.10 Hos Novo Nordisk, Hillerød
2010 Maj: d.19 Hos DEIF
Emner til næste møde:
Tema om outsourcing
Tema om Valter Loll’s indlæg fra RAMS om Design for Reliability
Side 2 af 4
1. Præsentation af afdelingen: Kvalitet for Produktudvikling v/Thomas Young Olesen
Thomas startede med en præsentation af Afdelingen for produktudvikling.
Præsentation
Pkt 1 Introduction to
Group Quality.ppt
2. WCM (Warranty Chain Management) v/Erik Albrectsen
Erik gav en interessant præsentation af Grundfos’s Warranty Chain Management system
Grundfos har i 10-15 år lavet M(t) analyser og er ved at implementere Mcf.
Company Warranty figures offentliggøres i USA i ”Warranty Week”.
Det er vigtigt med early warning systems.
Kumulative kurver er at foretrække:
MCF
MOPMIS
Warranty Chain Management er et vigtigt forbedringsredskab.
Ansvar for analyser decentraliseres.
Præsentation
Pkt 2 WCM -- ERFA
6 - November 2009 - dk - hand outs.ppt
3. WCM (Warranty Chain Management) v/Morten Lund
Morten Lund viste en god video og fortalte yderligere om Warranty Chain Management.
Intraweb er opbygget af tre lag med link’s til procedurer og værktøjer.
Præsentation
Pkt 2 WCM - ERFA
video slides - Q-week 2009.ppt
Erik Albrectsen kan anbefale bogen The four cases of execution. Heinrich’s safety triangle.
QIS, Quality Information System omfatter Warrent quality toolbox, produktionsstatistikker med
kurver og trend.
Side 3 af 4
4. Rundtur
På rundturen så vi kort museet for tidligere produkter, før vi var rundt i pumpeproduktionen hvor vi
så bl.a. automat-produktionslinier for pumper fra a til z.
5. Bordet rundt
Der var enighed om, at møderne holdes på dansk
Med baggrund i forespørgsel om ERFA-17 (HALT – HASS) skulle sammenlægges med ERFA-6
blev dette diskuteret. Der var enighed om , at dette ikke var ønskeligt.
Oticon spurgte hvorledes pålidelighed er forankret i organisationen hos de forskellige.
Grundfos: Er i gang.
B&O: pålidelighed / robusthed som definerede tests, pålideligheds aktivitetsplaner.
Med venlig hilsen
Carsten M. Kristensen
Side 4 af 4