Brand og ulykkes instruks Skolebyen

Comments

Transcription

Brand og ulykkes instruks Skolebyen
Bilag 4.15
Instruks ved brand/ulykke
Vurdér situationen:
Ved brand/uheld
Ved alarmering oplys:
UddannelsesCenter
Ringkøbing-Skjern
Skolebyen 5
6900 Skjern
Orientér Servicegruppen på
tlf. 51 71 55 91
1. Red mennesker
2. Alarmér:
1-1-2 og oplys:
 hvor det brænder
 hvad der brænder
 hvor mange der evt. er i fare
 hvem du er og tlf. nr. du ringer fra
 send om muligt en vejviser ud til vejen
3. Begræns
4. Bekæmp
Orientér: ledelsen, kollegaer, daglig ledelse, beredskabsansv.
Brandslukningsudstyr: findes - se tegning
Førstehjælpsudstyr:
Hjertestarter findes i indgangspartiet ved skolehjem
Hjertestarter findes i indgangspartiet ved kantinen
Vurdér situationen:
Ved ulykke/
Skab sikkerhed (stands ulykken)
Ved
ulykke/sygdom 1.
sygdom
2. Vurdér personerne
Ved alarmering oplys:
UddannelsesCenter
Ringkøbing-Skjern
Skolebyen 5
6900 Skjern
Orientér Servicegruppen på
tlf. 51 71 55 91
3. Tilkald den nødvendige hjælp
- ved risiko for liv eller førlighed:
Alarmér 1-1-2 og oplys:

Adresse

Hvad der er sket

Hvor mange tilskadekomne eller syge

Hvem du er og tlf. nr. du ringer fra

Send om muligt en vejviser ud til vejen
4. Giv førstehjælp
Førstehjælpsudstyr:
Hjertestarter findes i indgangspartiet ved skolehjem
Hjertestarter findes i indgangspartiet ved kantinen
Ved evakuering
Mødested




Bevar roen
Afbryd maskiner og anlæg
Forlad området – følg de grønne flugtvejsskilte – få alle med ud
Gå til mødestedet - boldbanen