Unge på Broen - UU Ringkøbing Fjord

Comments

Transcription

Unge på Broen - UU Ringkøbing Fjord
.
Unge på Broen
Unge på Broen retter sig mod unge mellem 18 og 30 år, som endnu ikke har fuldført en uddannelse.
Målet er at klargøre de unge til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge på Broen er et
projekt i samarbejde mellem Jobcenteret, UU-Ringkøbing Fjord og Uddannelsescenter RingkøbingSkjern. Projektet er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Vi har brug for Jeres virksomhed!
De unge har brug for gode og succesrige oplevelser på arbejdsmarkedet, derfor har vi brug for Jer.
Ved at tilbyde en ung en praktikplads I netop Jeres virksomhed, kan I hjælpe en ung til at få modet og
troen på et arbejdsliv.
Det får I ud af det:



At det kan være en kanal til lærlinge
rekruttering
At hjælpe et ungt menneske til at
komme videre og klare sig selv og få et
meningsfyldt liv
At få en positiv profil omkring det
rummelige arbejdsmarked



At hæve livskvaliteten hos den unge og
vedkommendes familie
At hjælpe med at bryde den sociale arv
At I yder et bidrag, som er til glæde og
gavn for såvel den unge, Jer og
samfundet i sin helhed
Hvis I vil gøre en forskel for en ung ved at åbne døren til jeres virksomhed, så bakker vi op med støtte
og mentortimer. Det betyder bl.a., at vi møder op sammen med den unge den første dag og bliver så
længe, at I og den unge mener, der er behov. Vi står endvidere til rådighed i hele praktikperioden.
Den unge:
Profilen på den unge kan typisk være:





Vil gerne tjene sine egne penge og gøre en forskel for sig selv og andre
Har et diffust forhold til arbejdsglæde og arbejdsmoral
Spinkle sociale netværk og i visse tilfælde de forkerte netværk
Manglende opbakning fra deres nære netværk omkring uddannelse og gennemførelse
Lavt selvværd og selvtillid
Information og kontakt:
Unge på Broen - Tlf.: 24 78 02 00 - Mail: [email protected] - Skolebyen 5, 6900 Skjern.
Inden I siger ja, er der overvejelser, I skal gøre jer:


Har vi overskud til at rumme den unge?
Har vi en medarbejder, der vil være god til at støtte og hjælpe den unge?
Hvis I vælger at støtte op om den unge, er her nogle få gode råd om, hvordan I kan gribe det an:




Fortæl kollegaerne, hvem der kommer, og hvorfor I har sagt ja. De har også brug for at vide, hvad målet er med
virksomhedspraktikken.
Fortæl gerne, at den unge har nogle udfordringer og at det kan betyde, at den unge ikke kan leve op til alle de
krav, der stilles til de øvrige medarbejdere. Det er netop det, han skal lære ved at være i virksomheden.
Lad den unge få lov at føle sig som en del af virksomheden. Fx ved at gå i arbejdstøj med logo og spise sammen
med kollegaerne.
De unge har ofte stor glæde af at have en kontaktperson i virksomhed, så de ved, hvem de kan spørge og hvem
der giver dem opgaver. Vælg en medarbejder som:
o Har lyst til opgaven
o Er god til at snakke med unge
o Kan lære fra sig og være tydelige over for den unge
o Kan give masser af klap på skulderen
Alle på virksomheden kan være med til at ”skabe” morgendagens kollega og gøre en forskel, så noget meningsfuldt
blomstrer for den unge.
Projektet
Projektet støtter op om klargøringen til uddannelse med individuelle tiltag overfor den unge. Det indebærer bl.a.:





Opgradering af dansk og matematik på VUC
Introduktion til det faglige arbejde og miljø i værkstederne
Fokus på personlig udvikling
Fokus på udvikling af arbejdsmarkedskompetencer
Øge den unges forståelse for samfundet
Mentor
Den unge får tilknyttet en mentor, som støtte igennem hele forløbet - helt frem til hovedforløbet. Mentoren støtter op
om den unges sociale og faglige udfordringer. Støtten kan f.eks. være:



Hjælp til at finde praktikplads
Støtte på praktikpladsen
Få forståelse for arbejdsmarkedets krav


Styr på mødetider
Struktur i hverdagen
Information og kontakt:
Unge på Broen - Tlf.: 24 78 02 00 - Mail: [email protected] - Skolebyen 5, 6900 Skjern.

Similar documents