Sådan er vi!

Comments

Transcription

Sådan er vi!
Det sociale
•
Ud over alt det praktiske, bliver der også lagt vægt på,
at bestyrelsesmedlemmerne socialt set fungerer godt
sammen.
•
Første møde efter hvert valg, hvor nye medlemmer er
valgt ind i bestyrelsen, laver vi mad sammen i
børnehaven. Nye medlemmer synes det er en god start,
så de lærer de andre medlemmer at kende.
•
Forslag fra bestyrelsesmedlemmer bliver modtaget
positivt.
•
Ved hvert bestyrelsesmøde gennemgår vi først
dagsordenen og efterfølgende hygger vi os til et godt
kaffebord!
•
Her fra bestyrelsen kan vi kun sige god for at være
medlem af bestyrelsen i Bækkehøj Børneunivers.
Sådan er vi!
Hvad skal/kan bestyrelsen bruges til?
Hvorfor denne pjece?
Bestyrelsen vil gerne give forældregruppen indsigt i, hvad det
vil sige at være en del af bestyrelsen for Bækkehøj
Børneunivers.
•
•
•
•
•
•
•
Hvem er en del af den nuværende bestyrelse?
Hvad skal/kan en forældrebestyrelse tage del i?
Hvad skal bestyrelsen være opmærksom på?
Fordele som bestyrelsesmedlem?
Hvad kan forældre bruge forældrebestyrelsen til?
Hvor ofte mødes bestyrelsen og hvordan?
Det sociale?
•
•
•
Det skrives på indprikningstavlen hvornår bestyrelsen
afholder næste bestyrelsesmøde, så forældrene er
orienteret herom. Derved har I mulighed for at kontakte
ét af bestyrelsesmedlemmerne, hvis I har et punkt vi
skal have drøftet.
Bestyrelsen er repræsentant for hele forældregruppen,
og derfor er forældre velkommen til at kontakte
medlemmer fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har tavshedspligt, og henvendelser vil blive
taget alvorligt.
Mødevirksomhed
•
•
I bestyrelsesmøderne deltager alle 7 medlemmer af
bestyrelsen. I Bækkehøj Børneunivers er det sådan, at
de 2 suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. Desuden
deltager leder, personalerepræsentanter og
personalesuppleanter.
Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder på et år, med
mindre der er tiltag i gang, som kræver flere møder.
Hvad skal/kan bestyrelsen tage del i?
Nuværende bestyrelse 2012/2013
•
•
•
•
•
•
Varetage sine opgaver indenfor de mål og rammer
byrådet beslutter.
Fastsætter principper for det pædagogiske arbejde i
samarbejde med ledelsen.
Fastsætte principper for budgetrammens anvendelse
Inddrages i børnemiljøvurderingen
Inddrages i fremtidig madordning – hvordan
tilrettelægges den?
Inddrages i de pædagogiske læreplaner
Fordele som bestyrelsesmedlem
•
•
Du får indsigt i, hvad der rører sig på
børnepasningsområdet.
Du kan selv være med til at præge pædagogikken i dit
barns børnehave.
Bestyrelsesformand:
Mette Fogh Møller
Tlf.nr. 30950599
[email protected]
Gift med Kim. Har Mie på 7 år og Eskil på 4 år, som er hos
Spurvene.
Uddannet biolog. Arbejder som kemiker på Herning Sygehus.
Næstformand:
Brian Nygaard Hansen
Langagervej 37, Skjern
Tlf.nr. 61774308
[email protected]
Gift med Sara. Far til Petra på 2 år, som er hos Ællingerne.
Uddannet maskiningeniør arbejder som konstruktør og
projektleder ved Kallesøe Machinery.
Bestyrelsesmedlem:
Ryan Nørgaard Larsen
Tlf.nr. 51925104
[email protected]
Gift med Sanne. Har Nadja på 7 år og Alexander på 4 år som
er hos Spurvene.
Uddannet lager- og terminaldisponet
Bestyrelsesmedlem:
Ruben Engholt Osmundsen
Bredgade 6, Skjern
Tlf. 20128455
[email protected]
Gift med Kirsten. Far til Lukas på 3½ år, som går hus
Spurvene, og far til Josephine på 16 mdr. som går hos
Ællingerne.
Uddannet landmand, arbejder på Velux i Skjern
Bestyrelsesmedlem:
Carina Oldenburg Jørgensen
Nellikevej 11, Skjern
Tlf.nr. 42377584
[email protected]
Bor sammen med Poul. Sammen har vi Jonas på 5 år og Sarah
på 2½ år.
Uddannet i butik med sko. Erhvervserfaringer: Tidligere
butiksejer med sko og tasker.
Suppleant:
Vibeke Herborg Enevoldsen
Tlf.nr. 29902709
[email protected]
Gift med Georg. Sammen har vi to drenge, Frej på 6 år, som er
hos Skovduerne, og Thor på 4 år hos Spurvene.
Uddannet lægesekretær og arbejder som fjernskriver for Århus
Sygehus.
Suppleant:
Allan Møbjerg Nielsen
Lundevej 23, Skjern
Tlf. 22392914
[email protected]
Gift med Camilla. Far til Alexander på 3½ år, som går hos
Spurvene, og har en datter på 16 mdr. som er i dagpleje.
Uddannet klejnsmed, og arbejder ved Simens Wind power de
sidste 4½ år.
Personalerepræsentant
Gretha Pedersen
Sdr. Feldingvej 47, Sdr. Felding
Tlf. 97198234
[email protected]
Specialpædagog ved specialenheden Mejserne.
Personalerepræsentant:
Grethe Kristiansen
Tromsøvej 17, Ringkøbing
Tlf. 97326168
Pædagogmedhjælper hos Musvitterne.
Personalesuppleant
Pernille Ibsen
Stauningvej 27 C
Tlf. 27120520
Pædagog hos Spurvene.
Leder:
Bettina S. Frederiksen
Skyggehusvej 1, Skjern
Tlf. 97351377
[email protected]

Similar documents