KLIK HER - Ældrecentret Enghaven - Ringkøbing

Comments

Transcription

KLIK HER - Ældrecentret Enghaven - Ringkøbing
Medlemmer af MED-udvalget,
område 5
Lilian Hansen
Områdeleder, Enhedsleder for Enghaven
Formand for lokal-MED
Medlem af Fag-MED
Hvad er
MED-udvalget
i RKSK område 5
Irene Bergkvist
SOSU-assistent
Arbejdsmiljørepræsentant, Enghaven
Medlem af Fag-MED
Charlotte Bang
SOSU-assistent
Tillidsrepræsentant, Enghaven
Medlem af Fag-MED
Fordi du kan gøre en forskel
Anne Lisbeth Brorsbøl
Køkkenassistent, Enghaven
Lone Larsen
Enhedsleder, Skjern By Hjemmepleje
Ældrecentret Enghaven
Mellemgade 8
Telefon: 96801681
Pernille Gryning
SOSU-hjælper
Tillidsrepræsentant, Skjern By Hjemmepleje
Skjern By Hjemmepleje
Finderupsvej 5a
Telefon: 99741916
Mette Myrup
Sygeplejerske, Skjern By Hjemmepleje
Ringkøbing-Skjern Kommune
Mona Spanggaard
SOSU-assistent
Arbejdsmiljørepræsentant, Skjern By Hjemmepleje
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Hvad er MED-udvalget?
MED-systemets struktur
Brug MED-udvalget aktivt
MED-udvalget er et forum, hvor medarbejdere og
Det er MED udvalgets opgave at sørge for, at alle
ledelse kan mødes og tale om emner, der vedrører
medarbejdere i område 5 aktivt tager del i
arbejdspladsen. Det er naturligvis ledelsens ansvar
udviklingen af Skjern By Hjemmepleje og Enghaven
at lede virksomheden, men MED-udvalgets opgave
som en attraktiv arbejdsplads. Du kan gøre din
HovedMED
er at rådgive.
indflydelse gældende ved at sørge for, at store eller
små emner bliver drøftet lokalt på personalemøder og
Emner hvor MED-udvalget bliver taget med på råd:

Arbejdsforhold

Personaleforhold

Samarbejdsforhold

Arbejdsmiljøforhold

Budgetter for ovenstående

Øvrige emner (som måtte være relevante
i andre fora, og på den måde bliver bragt videre til
bearbejdning i udvalget. Her i folderen kan du se,
hvem du kan kontakte.
Udvalget består af 6 medarbejdere (2
Admini
strationsMED
FagMed
FagMED
FagMED
FagMED
FagMED
FagMED
FagMED
Dagtilb
ud
Bibliote
kker og
musiks
kole
Born og
Familie
Sundhe
d og
Omsorg
Teknik
og
Forsyni
ng
Undervi
sning
Voksen
handicap
og
socialp
sykiatri
tillidsrepræsentanter, 2 arbejdsmiljørepræsentanter,
1 sygeplejerske, 1 køkkenrepræsentant), der alle er
medarbejdervalgte og 2 ledere. Udvalget mødes
mindst 5 gange om året. Har du emner, der skal
tages op, kan du altid henvende dig til medlemmerne.
for den enkelte medarbejder)
Det lokale MED-udvalg i område 5 er en del af
Ringkøbing-Skjern Kommunes MED-struktur. Hvis
der er sager, der ikke kan løses lokalt, kan vi sende
dem videre til Fag-MED for Sundhed og Omsorg,
eller til Hoved-MED, der dækker hele kommunen.
Områd
e1
Områd
e2
Områd
e3
Områd
e4
Områd
e5
Områd
e6
Områd
e7
Holmsl
and
Ældrepl
eje
Tim
Ældrepl
eje
Ringkø
bing –
Lem
Ældrepl
eje
Videbæ
k
Ældrepl
eje
Skjern
Ældrepl
eje,
Ældrec
entret
Enghav
en
Egvad
Plejehj
em,
Borris
–Hoven
Ældre
pleje
Tarm –
Hemm
et
Ældrepl
eje
Aktivite
t Nord
–
Aktivite
t Syd
Ringkøbing-Skjern Kommune
Du kan se referater fra alle tre MED niveauer på
Intranettet.
Ældrecentret Enghaven
Mellemgade 8
Telefon: 96801681
Skjern By Hjemmepleje
Finderupsvej 5a
Telefon: 99741916